Спосіб виготовлення комплексної мінеральної добавки “лм-10″ (брикетована і розсипна форми)

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" (брикетована і розсипна форми), який полягає у послідовному додаванні сполук мікроелементів до меляси та хорошому їх перемішуванні, для кращого перемішування сполук мікроелементів з мелясою до неї додають воду згідно з рецептурою мінеральної добавки, потім змішують хлорид, сульфат та бікарбонат натрію з алюмосилікатами, а також з іншими компонентами мінеральної добавки та мелясою із лімітуючими сполуками мікроелементів, після 20-хвилинного перемішування усіх компонентів комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" її пресують з використанням гідравлічного преса у формі брикетів вагою 0,5 або 1,0 кг або розфасовують у пакети (розсипна форма) по 0,5-1,0 кг.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" (брикетована і розсипна форма) полягає у послідовному додаванні сполук мікроелементів до меляси та хорошому їх перемішуванні. Для кращого перемішування сполук мікроелементів з мелясою до неї додають воду згідно з рецептурою мінеральної добавок. Змішують хлорид, сульфат та бікарбонат натрію з алюмосилікатами, а також з іншими компонентами мінеральної добавки та мелясою із лімітуючими сполуками мікроелементів. Після 20-хвилинного перемішування усіх компонентів комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" її пресують з використанням гідравлічного преса у формі брикетів вагою 0,5 або 1,0 кг або розфасовують у пакети (розсипна форма) по 0,5-1,0 кг. UA 119498 U (12) UA 119498 U UA 119498 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель стосується годівлі жуйних тварин, а також виробників комбікормів, преміксів та мінеральних і кормових добавок, а саме виготовлення і використання мінеральної добавки для Західних регіонів України. Важливим фактором, що позитивно впливає на протікання метаболічних процесів та господарські показники тварин, є оптимізація раціонів за дефіцитними макро- і мікроелементами. Корми, які використовуються в годівлі жуйних є дефіцитними за рядом макро- та мікроелементів, а саме Са, Р, Na, S, Zn, Co, I, Cu, Mn, Se. Для оптимізації метаболічних процесів в організмі овець доречно цілеспрямовано використовувати в годівлі тварин мінеральні біокоректори з поліфункціональними властивостями, якими є мінеральні біотичні елементи. Закарпаття належить до IV біогеохімічної зони, ґрунти якої є найбідніші на мікроелементи. З профілактичною метою в господарствах цієї зони рекомендується до складу раціонів включити, як підгодівлю, сумішки мінеральних речовин, які містять набір дефіцитних мінеральних елементів. На підставі проведених досліджень вважають, що порушення відтворення у тварин зумовлені генетично на 10 %, а на 90 % залежить від впливу факторів зовнішнього середовища, і особливо від факторів живлення, тобто від наявності в раціоні пластичних складових та мінеральних сполук. Вівці, порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин, характеризуються більш інтенсивним обміном сірки, і у зв'язку з цим, мають більшу потребу в ній. Із збільшенням настригу вовни, зростає потреба тварин у сірці, як складового компоненту сірковмісних амінокислот та вовни. Для збільшення синтезу тіолових ферментів, до складу мінеральної кормової добавки бажано вводити сульфат натрію, алуніт та сульфатні сполуки мікроелементів. Більше сірки потрібно молодняку під час інтенсивного росту, і маткам, у період глибокої кітності та інтенсивної лактації, а також вівцям тонкорунних порід. Дефіцит мікроелементів спричиняє ферментативну дисфункцію, порушення обміну речовин і відтворення тварин. Окрім того, виявлено, що гідратні форми сполук володіють більш високою біологічною доступністю, ніж ангідратні. В організмі тварин мікроелементи знаходяться в складі білкових речовин, ферментів, гормонів, вітамінів, підвищують їх активність та позитивно впливають на метаболічні процеси організму та господарські показники. Для відтворення жуйних тварин краще застосовувати добре розчинні в рубці сірчанокислі солі мікроелементів. Деякі солі мікроелементів можна вводити тільки в стабілізованому вигляді. Виготовлення брикетів-лизунців не є чимось новим, але рецептура та технологія їх виготовлення може бути різноманітною. Вільний доступ тварин до брикетів-лизунців сприяє постійному, дозованому поступленню мінеральних компонентів та оптимізації мінерального живлення. Найефективнішим способом рівномірного розподілу кормових добавок є попередня підготовка їх у рідкому вигляді, при виготовленні брикетів-лизунців. Деякі дослідники вважають, що оригінальними мінеральними кормовими добавками є поєднання алюмосилікатів з мікроелементами, що сприяє ефективнішому протіканню ферментативних процесів та покращує всмоктування мікроелементів у шлунково-кишковому тракті тварин, при менших дозах їх введення до складу раціону. Наукові дослідження підтверджують, що значна частина бактерій рубця може синтезувати метіонін та цистин, використовуючи для цього окислені та неокислені форми мінеральної сірки. Встановлено, що у вмістимому рубця з мінеральних солей, найбільше сульфату натрію та магнію, отже, солі заліза та інших мікроелементів знаходяться в рубці у виді сульфатів. В процесі проведення досліджень у 2015 році в ТОВ "Закарпатське руно" Воловецького району та на базі дослідного господарства Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції для оптимізації мінерального живлення нами було розроблено рецептуру виготовлення брикетів-лизунців до складу яких входили хлорид та сульфат натрію, природні мінерали Закарпаття (каолін, алуніт, бетоніт, цеоліт), в'яжучий компонент, кормові дріжджі та дефіцитні сполуки мікроелементів. 1 UA 119498 U Таблиця 1 Рецепт комплексних брикетів-лизунців № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Компоненти Кухонна сіль Глауберова сіль Бікарбонат натрію Алуніт Каолін Бетоніт Цеоліт Гіпс Сечовина Дріжджі кормові Динатрій фосфат Меляса Вода Всього: Вміст компонентів, % 33 8 4 13 6 5 3 3 3 7 2 10 3 100 В 1 кг брикета-лизунця повинно міститись (у перерахунку на елемент), в мг: Zn-850; Se-5; І 90; Сu-15; Mn-900; Co-50. 5 10 15 20 25 30 35 Більшість мікроелементів, які вводили до складу брикетів-лизунців, входять до каталітично активної групи ферментів. Тварин для досліду відбирали зразу після відбивки ягнят. Сірка необхідна мікроорганізмам для перетравлювання клітковини, використання сечовини та синтезу вітамінів групи В. В основі досліджень, проведених в 1970-1980 роках, було рекомендовано згодовувати вівцям 50 г бетоніту на 1 гол/добу. У фізіологічних дослідах на вівцях по визначенню ступеня перетравності кормів раціону, встановлено позитивний вплив кормової добавки (сапоніт у поєднанні з мелясою) на перетравність сухої речовини, сирого протеїну та засвоєння мінеральних речовин у сирій золі. Окрім того, спостерігалася позитивна тенденція до збільшення ретенції азоту в тілі тварин дослідної групи та приростів овець. Згодовування вівцям вищезгаданої добавки забезпечує синхронність метаболізму в рубці, на що вказують результати перетравності основних поживних речовин і ретенції азоту. Встановлено, що стимуляція процесів карбоксилювання в організмі тварин сприяє підвищенню їх продуктивності. З цією метою до складу кормової добавки включено бікарбонат натрію та деякі природні мінерали, що містять карбоксильну групу. Кормові дріжджі, як складовий компонент кормової добавки, містять біотин в значних кількостях, який з ферментом карбоксилазою приймає участь у процесах карбоксилювання. Поза тим, кормові дріжджі мають широкий спектр біологічно активних речовин (вітаміни, амінокислоти, мікроелементи), які в поєднанні з мелясою виконують і функцію хелатуючих агентів, підвищують біологічну доступність мінералів з кормової добавки. Дослідами встановлено, що оптимальним вмістом у сухій речовині корму чистої золи є 58 %, при цьому перетравність і засвоєння всіх поживних речовин є найвищою. В основу корисної моделі покладено оптимізацію раціонів овець за 10-а лімітуючими мінеральними біотичними елементами шляхом згодовування комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" у брикетованій та розсипній формі. Дослідами встановлено, що оригінальними мінеральними кормовими добавками є поєднання алюмосилікатів з мікроелементами та мелясою, що сприяє більш ефективному протіканню ферментативних процесів та покращує всмоктування мікроелементів у шлунковокишковому тракті тварин, при менших дозах їх введення до складу раціону. До складу мінеральної добавки "ЛМ-10" входять бікарбонат натрію та деякі природні мінерали Закарпаття, а також кормові дріжджі, що містять біотин в значних кількостях, який з ферментом карбоксилазою приймає участь у процесах карбоксилювання та сприяє підвищенню продуктивності тварин. 2 UA 119498 U 5 10 15 З усіх мікроелементів, марганець займає важливе місце у регуляції функції відтворення тварин. На даний час є велика кількість інформації щодо суттєвого впливу селену на репродуктивну функцію тварин. Тут доречно відзначити, що селен утворює з органічними речовинами комплексну сполуку фактор-3, яка має таку ж фармакологічну дію, як вітамін Е. Окрім того, селен є біогенним елементом, що входить до складу головки сперматозоїдів. Позитивно впливають на відтворення тварин такі мікроелементи як йод, цинк, кобальт та молібден. Йод є активатором і регулятором метаболізму: впливає на нормалізацію фізіологічних процесів функціонування статевих залоз і репродуктивної функції. Оригінальний склад кормової добавки, природні мінерали, бікарбонатний буфер, гідратовані форми сполук лімітуючи мікроелементів, а також ряд хелатуючих агентів та гарне поїдання кормової добавки навіть у спекотні дні, дає змогу балансувати раціони вівцематок в обох дослідах за десятьма біогенними елементами (Са, Na, S, P, Cu, Zn, I, Mn, Co, Se), покращувати метаболічні процеси взагалі та, особливо, процеси карбоксилювання, і сприяти збільшенню виходу ягнят на 30 % і 26,7 % відповідно, у порівнянні з контролем. Таблиця 2 Норми мінеральних елементів для лактуючих вівцематок на гол/добу Групи тварин Контрольна Мінеральні елементи Са (г) Р (г) S (г) Na (г) Zn (мг) Mn (мг) Сu (мг) Се (мг) І (мг) Se (мг) 20 25 30 35 40 Дослідна Потреба Кількість % до норми Кількість % до норми 11,7 6,3 5,2 7,0 76,0 115,0 15,0 0,3 1,4 0,3 9,7 5,2 4,0 1,6 46,5 98,3 10,1 0,6 0,7 0,15 82,9 82,5 76,9 22,8 61,2 85,5 67,3 54,5 50,0 50,0 10,2 5,9 5Д 7,2 70,3 123,5 13,1 1,2 1,7 0,29 87,2 93,6 98,1 102,8 92,5 107,4 87,3 109,1 121,4 96,7 Відомі брикети-лизунці Науково-виробничої компанії АСКОР. До їх складу входять якісні і натуральні компоненти, які забезпечують їх високу якість. Компанія випускає мінерально-сольові брикети-лизунці для великої та дрібної рогатої худоби "Лімісол", до складу яких входять: хлористий натрій, мідь, цинк, марганець, йод, кобальт, селен, кальцій, фенотіазін. Вище подана мінеральна добавка приймається як прототип нашої корисної моделі. Недоліком прототипу є те, що він не балансує раціони тварин за таким широким спектром біогенних мінеральних елементів, в ньому відсутні такі природні мінерали (каолін, алуніт, бентоніт, цеоліт) та хелатуючі агенти (меляса, кормові дріжджі), а також джерела сірки. Корисна модель включає: - визначення потреби овець в макро- і мікроелементах згідно деталізованих норм годівлі та запланованих показників продуктивності тварин; - визначення фактичного вмісту макро- і мікроелементів в раціонах овець та розрахунок складу мінеральної добавки. Мінеральна добавка розроблена з урахуванням дефіциту біогенних елементів у кормах даної біогеохімічної зони та в раціонах лактуючих вівцематок при зимово-стійловому утриманні тварин. Заявлений спосіб здійснюється наступним чином. Згідно рецептури мінеральної добавки "ЛМ-10" зважують хлорид, сульфат та бікарбонат натрію, а також природні алюмосилікати, та добре перемішують їх. До меляси у певній послідовності додають сполуки мікроелементів, добре перемішують. Для покращення реологічних властивостей меляси, до якої попередньо було внесено сполуки мікроелементів згідно рецептури, до неї додають воду і ретельно перемішують. Мелясу та сполуки мікроелементів змішують з природними матеріалами та бікарбонатом натрію, які володіють індиферентними властивостями. 3 UA 119498 U 5 10 15 20 Подальшим етапом є змішування всіх компонентів, які входять до складу комплексної добавки "ЛМ-10" протягом 20 хвилин у бетономішалці. Комплексну мінеральну добавку "ЛМ-10" (брикетована та розсипна форми) фасують вагою по 0,5-1,0 кг. Суттєва різниця комплексної мінеральної добавки (брикетована та розсипна форми) від аналогів полягає у балансуванні раціонів лактуючих вівцематок за 10-а мінеральними елементами, покращенні метаболічних процесів та репродуктивних функцій вівцематок, а саме збільшенню виходу ягнят на 30 % і 26,7 % відповідно, у двох дослідах, порівняно з контролем. Досліди на вівцематках У наших 2-х дослідах згодовування розсипної та брикетованої мінеральної добавки, разом із кормами раціону вівцематок, сприяло підвищенню вмісту чистої золи в межах нижнього показника норми. Дослідженнями передбачалось оптимізувати мінеральне живлення вівцематок української гірсько-карпатської породи та вівцематок породи прекос шляхом згодовування їм кормової добавки (брикетована та розсипна форма) та дослідити її вплив на протікання метаболічних процесів і репродуктивну функцію. У першому досліді вивчали вплив комплексних брикетів-лизунців на протікання обмінних процесів та відтворної функції вівцематок української гірсько-карпатської породи. Дослідження проводились у ТОВ "Закарпатське руно" Воловецького району. Схема проведення першого досліду подана у табл. 3. Таблиця 3 Схема першого досліду Групи тварин Кількість гол. тварин, Лактація Контрольна 30 35 І Дослідна 25 30 30 І Порода українська гірськокарпатська українська гірськокарпатська Досліджуваний фактор основний раціон (ОР) + г/гол/добу хлориду натрію 8 ОР + брикети-лизунці ad libitum - вволю У другому досліді, який проводився на базі дослідного господарства Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, на вівцематках породи прекос було сформовано 2-і групи тварин аналогів, по 15 голів у кожній. Тварини контрольної групи отримували основний раціон та додатково 8 г/гол/добу хлориду натрію, а дослідна група - компоненти основного раціону і вдосталь комплексної добавки у розсипній формі. Брикетована та розсипна форма кормової добавки була аналогічного складу. При вільному доступі до кормової добавки тварини дослідних груп, як у першому, так і в другому досліді, споживали по 22-28 г/гол/добу та 31-39 г/гол/добу відповідно. Схема другого досліду аналогічна першому, з тією різницею, що досліджуваним фактором була розсипна кормова добавка. Тривалість підготовчого періоду в двох дослідах становила по 30 днів, а дослідного - 185 та 192 дні відповідно. Годівлю дослідних тварин здійснювали згідно загальноприйнятих зоотехнічних норм. 4 UA 119498 U Таблиця 4 Раціон для лактуючих вівцематок у зимово-стійловий період Компоненти Сіно різнотравне (в г) Концентрати Буряк кормовий Солома вівсяна В раціоні міститься: Сухих речовин (в кг) Обмінної енергії Кормових одиниць Перетравного протеїну (в г) Сирої клітковини (в г) Цукру (в г) Са (в г) Р(в г) S (в г) Mg (в г) Каротину (в мг) Концентрація обмінної енергії (в МДж) 5 10 Поживність 1500 400 1000 1000 1,58 14,4 1,5 101,0 811,2 103,0 9,7 6,3 5,2 5,4 20 9,6 Дослідженнями встановлено, що бікарбонат натрію сприяє кращому перетравленню клітковини, більш ефективному використанню глюкози та амонію в організмі, та підвищенню синтезу мікробного білка на одиницю речовини, що ферментується мікрофлорою в рубці, адже, саме в рубці бікарбонат натрію краще проявляє свої буферні властивості. Для спостереження за протіканням метаболічних процесів у організмі піддослідних тварин, протягом обох дослідів визначали у сироватці крові активність амінотрансфераз (АлАТ, АсАТ), концентрацію загального білка та глюкози, а також концентрацію сечовини та холестерину. У тварин, яким згодовували брикети-лизунці, спостерігалася лише тенденція до підвищення активності амінотрансферази, у порівнянні до аналогічних показників контрольної групи (табл. 5). Таблиця 5 Біохімічні показники сироватки крові вівцематок української гірсько-карпатської породи (М±m; n=4) ACT, мккат/л Контрольна група 0,94±0,01 1,5±0,03 Дослідна група 0,96±0,02 1,7±0,02 АЛТ, мккат/л 15 20 25 Загальний білок, г/л Глюкоза, ммоль/л Сечовина, ммоль/л Холестерин, ммоль/л 71,2±1,2 4,0±0,2 6,9±0,3 1,6±0,02 76,9±3,1 4,2±0,3 8,2±0,6 1,9±0,03* Суттєва різниця досліджуваних показників сироватки крові відносно контролю. У тварин, яким згодовували брикети-лизунці, спостерігалася лише тенденція до підвищення активності амінотрансферази, у порівнянні до аналогічних показників контрольної групи. Деяке збільшення концентрації сечовини в сироватці крові в дослідній групі тварин вказує на більш інтенсивне протікання детоксикаційних процесів у печінці, де і відбувається синтез сечовини. Використання в складі кормової добавки саме природних мінералів Закарпаття, сприяє покращенню детоксикаційних функцій печінки, знезараженню аміаку, який утворюється при дезамінуванні амінокислот. Ймовірна різниця спостерігалась за вмістом холестерину в сироватці крові тварин дослідної групи, порівняно до контролю, що вказує на покращення процесів карбоксилювання в організмі. Результати біохімічних досліджень в обох дослідах були майже аналогічними. Істотної міжгрупової різниці за біохімічними показниками сироватки крові (дослід другий) у тварин контрольної та дослідної групи не спостерігалося, лише деяке збільшення рівня сечовини та 5 UA 119498 U 5 10 15 20 25 30 холестерину відзначалося у тварин дослідної групи. Збільшення рівня сечовини є підтвердженням добрих адсорбційних властивостей природних мінералів та чинить позитивний вплив на показники азотового обміну, і погоджується з результатами досліджень А.І. Овсієнко. Водночас, збільшення вмісту холестерину вказує на покращення процесів карбоксилювання у вівцематок дослідної групи, та сприяє оптимізації обмінних процесів і господарських показників. Мінеральна добавка (брикети-лизунці та їх аналогічна розсипна форма) виконує сенсорні функції, призначення яких: покращення смаку і кольору корму; функціональні: ті, що беруть участь у метаболічних процесах в організмі (вітаміни, амінокислоти, мікроелементи), ці біологічно активні речовини знаходяться у кормових дріжджах та сполуках мікроелементів, покращуючі здоров'я - цю функцію виконує сірка, яка знаходиться у сульфаті натрію, алуніті та сульфатованих сполуках мікроелементів, а також селен. Саме останній ультрамікроелемент є сильним антиоксидантом та входить до складу глутатіонпероксидази. Алуніти, каолін та бетоніт вважаються біологічно активними добавками. Ці мінерали мають дезінфекційні, адсорбційні, зв'язуючі та детоксикаційні властивості. Мінеральні сполуки каоліну знаходяться в легкозасвоюваній формі. Мікроелементний склад білої глини та її слабко виражені лужні властивості стабілізують рівновагу електролітної системи організму. Цеоліт використовують у ролі "молекулярних сит" і адсорбентів, з винятково високою вибірковістю. Згодовуванню комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" (брикетована і розсипна форма) з поліфункціональними властивостями сприяє балансуванню раціонів лактуючих вівцематок за 10-а мінеральними елементами покращенню метаболічних процесів та репродуктивних функцій вівцематок на 30,0 % та 26,7 % відповідно у двох дослідах, порівняно з контролем. Використання в годівлі вівцематок комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10", до складу якої входять природні алюмосилікати Закарпаття, сприяє зменшенню токсичного впливу детергентів на гепатоцити печінки, а поєднання останніх з мелясою пролонгує дію мінералів у тваринному організмі, та сприяє збільшенню їх біологічної доступності завдяки хелатуючим агентам меляси та кормових дріжджів. Отже, комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" (брикетована і розсипна форма) має суттєві переваги перед прототипом та підтверджена результатами конкретного застосування на вівцематках. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Спосіб виготовлення комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" (брикетована і розсипна форми), який полягає у послідовному додаванні сполук мікроелементів до меляси та хорошому їх перемішуванні, для кращого перемішування сполук мікроелементів з мелясою до неї додають воду згідно з рецептурою мінеральної добавки, потім змішують хлорид, сульфат та бікарбонат натрію з алюмосилікатами, а також з іншими компонентами мінеральної добавки та мелясою із лімітуючими сполуками мікроелементів, після 20-хвилинного перемішування усіх компонентів комплексної мінеральної добавки "ЛМ-10" її пресують з використанням гідравлічного преса у формі брикетів вагою 0,5 або 1,0 кг або розфасовують у пакети (розсипна форма) по 0,5-1,0 кг. Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 10/33, A23K 40/10, A23K 20/20, A23K 10/40, A23K 50/10, A23K 40/20

Мітки: спосіб, форми, розсипна, лм-10, брикетована, виготовлення, комплексної, мінеральної, добавки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-119498-sposib-vigotovlennya-kompleksno-mineralno-dobavki-lm-10-briketovana-i-rozsipna-formi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення комплексної мінеральної добавки “лм-10″ (брикетована і розсипна форми)</a>

Подібні патенти