Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб встановлення цементних мостів в свердловині, який включає спуск в свердловину колони насосно-компресорних труб (НКТ) з патрубком до нижньої межі цементного моста, закачування через колону НКТ тампонажного розчину і продавлювання його продавлювальною рідиною з використанням продавлювальної пробки, підйом колони НКТ до верхньої межі цементного моста, вимивання надлишків тампонажного розчину і підйом НКТ на безпечну відстань від верхньої межі цементного моста, який відрізняється тим, що вимивання надлишків тампонажного розчину проводять через змивні отвори патрубка, а посадку, фіксування та запобігання руху в зворотному напрямку продавлювальної пробки, яка переміщується вниз до упору патрубка після руйнування зрізних елементів при заданому надлишковому тиску, забезпечують зафіксованою зрізними елементами втулкою, яка обладнана посадковим отвором зі стопорним кільцем.

Текст

Реферат: Спосіб встановлення цементних мостів в свердловині включає спуск в свердловину колони насосно-компресорних труб (НКТ) з патрубком до нижньої межі цементного моста, закачування через колону НКТ тампонажного розчину і продавлювання його продавлювальною рідиною з використанням продавлювальної пробки, підйом колони НКТ до верхньої межі цементного моста, вимивання надлишків тампонажного розчину і підйом НКТ на безпечну відстань від верхньої межі цементного моста. Вимивання надлишків тампонажного розчину проводять через змивні отвори патрубка, а посадку, фіксування та запобігання руху в зворотному напрямку продавлювальної пробки, яка переміщується вниз до упору патрубка після руйнування зрізних елементів при заданому надлишковому тиску, забезпечують зафіксованою зрізними елементами втулкою, яка обладнана посадковим отвором зі стопорним кільцем. UA 117325 U (12) UA 117325 U UA 117325 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до газонафтовидобувної промисловості, а саме до способів встановлення цементних мостів в свердловинах. Відомий спосіб встановлення цементного моста в свердловині (Блажевич В.А. и др. Справочник мастера по капитальному ремонту скважин. М: "НЕДРА" 1985 г., с. 165), що включає спуск башмака на колоні насосно-компресорних труб (НКТ) до нижньої межі цементного моста, закачування через колону НКТ тампонажного розчину і продавлювання його продавлювальною рідиною, підйом башмака з колоною НКТ до верхньої межі цементного моста. Недоліком даного способу є певні вимоги як до свердловини, так і до продавлювальної рідини, вимоги до тампонажного розчину, і незначна різниця в питомих вагах використовуваних рідин. У момент, коли відкривається трубний простір свердловини для підйому НКТ, відбувається вільне переміщення моста (система прагне до рівноваги), тому що не передбачене перекриття трубного простору і, при підйомі НКТ до верхньої межі цементного моста, відбувається розбавлення тампонажного розчину продавлювальною рідиною по всій його висоті. Все це призводить до збільшення водоцементного співвідношення і погіршення основних параметрів тампонажного розчину. Таким чином, відомий спосіб має низьку ефективність, пов'язану з низькою міцністю цементного каменю. Найбільш близьким до запропонованого є спосіб встановлення цементного моста в свердловині (патент Російської Федерації № 2435937, МПК Е21В 33/16, опубл. 10.12.2011 р, бюл. 34), який реалізується за рахунок використання патрубка з радіальними отворами і продавлювальної пробки з фіксуючим наконечником. Перед спуском в свердловину між колоною НКТ і башмаком встановлюють патрубок з радіальними отворами, вище яких патрубок оснащений кільцевою проточкою з кільцевим звуженням, а нижче - посадковим отвором меншого діаметра, ніж внутрішній діаметр кільцевого звуження. Між тампонажним розчином і продавлювальною рідиною встановлюють продавлювальну пробку з фіксуючим наконечником, який фіксується в кільцевій проточці кільцевого звуження після закачування тампонажного розчину в затрубний простір. Далі патрубок піднімають на колоні НКТ до верхньої межі цементного моста, при цьому відкриваються радіальні канали патрубка, через які вимивають надлишки тампонажного розчину. Недоліком даного способу є: низька надійність через вузький діапазон по величині тиску (0,2 МПа) фіксації пробки в посадковому отворі та тиску проходження через кільцеве звуження; неможливість впровадження даного способу за рахунок передчасного проходження пробки через кільцеве звуження та відсутність можливості контролювати процес встановлення моста при перевищенні гідростатичного тиску в колоні НКТ над тиском в затрубному просторі на 2,0 МПа. Задачею запропонованого технологічного рішення є підвищення надійності способу за рахунок розширення діапазону робочих тисків під час проведення робіт та забезпечення ефективності виконання робіт по встановленню цементних мостів при значних перепадах гідростатичного тиску в трубному та затрубному просторах НКТ (більше 2,0 МПа). Для вирішення поставленої задачі пропонується спосіб встановлення цементного моста в свердловині, який включає: спуск в свердловину колони НКТ з патрубком до нижньої межі цементного моста, закачування через колону НКТ тампонажного розчину і продавлювання його продавлювальною рідиною з використанням продавлювальної пробки, підйом колони НКТ до верхньої межі цементного моста, вимивання надлишків тампонажного розчину і підйом НКТ на безпечну відстань від верхньої межі цементного моста, при цьому новим є те, що патрубок крім змивних отворів обладнаний втулкою з посадковим отвором для продавлювальної пробки. Втулка зафіксована зрізними елементами і обладнана посадковим отвором зі стопорним кільцем для посадки та фіксування продавлювальної пробки та запобігання її руху в зворотному напрямку і виконана з можливістю переміщення вниз до упору патрубка після руйнування зрізних елементів при заданому надлишковому тиску (від 6 до 20 МПа). Діаметр зрізних елементів втулки, та їх кількість підбирається в залежності від умов свердловини, що забезпечує ефективне застосування даного способу при значних перепадах гідростатичного тиску в трубному та затрубному просторах НКТ. У початковому положенні змивні отвори патрубка зсередини герметично перекриті втулкою і циркуляція відбувається через башмак НКТ. Після закачування і продавлювання тампонажного розчину в затрубний простір НКТ, продавлювальна пробка герметично перекриває трубний простір НКТ, що відмічається на усті свердловини різким підвищенням тиску (до 0,5 МПа). В цей момент продавлювальна пробка герметично фіксується у втулці за допомогою стопорного кільця, що попереджує її рух у зворотному напрямку. Після цього колона НКТ піднімається до верхньої межі цементного моста і в трубному просторі створюється розрахунковий 1 UA 117325 U 5 10 15 20 25 30 35 надлишковий тиск від 6 до 20 МПа (в залежності від діаметра і кількості зрізних елементів) для руйнування зрізних елементів втулки, відбувається переміщення її вниз до спеціального упору, відкриваються змивні отвори патрубка і надлишки тампонажного розчину вимиваються на поверхню. Для пояснення суті запропонованого способу на фіг. 1 зображено загальний вигляд свердловини під час закачування тампонажного розчину; на фіг. 2 - загальний вигляд свердловини під час продавлювання тампонажного розчину; на фіг. З - загальний вигляд свердловини під час посадки пробки на втулку, на фіг. 4 - загальний вигляд свердловини під час вимивання надлишків тампонажного розчину та промивання свердловини. Колона НКТ з патрубком в нижній частині спускається до нижньої межі цементного моста. Тампонажний розчин 1 закачується в НКТ 2 через нижній гідравлічний підвід 3 цементувальної головки 4. Продавлювальна пробка 5 встановлюється в цементувальній головці 4 і фіксується за допомогою фіксатора 6. Після закачування всього об'єму тампонажного розчину та буферної рідини, нижній гідравлічний підвід 3 цементувальної головки 4 закривається, за допомогою фіксатора 6 звільняється продавлювальна пробка 5 і відкривається верхній гідравлічний підвід 7, куди закачується продавлювальна рідина 8. Під тиском продавлювальна рідина 8 витискає продавлювальну пробку 5 з цементувальної головки 4 та штовхає продавлювальну пробку 5 до посадкового отвору втулки 9, яка за допомогою зрізних елементів 10 попередньо зафіксована в патрубку 11. Стопорне кільце 12 при надлишковому тиску 0,5 МПа надійно фіксує продавлювальну пробку 5 і, при перебільшенні тиску гідростатики в затрубному просторі над гідростатичним тиском в НКТ 2, не дає можливості рухатись системі "промивна рідина - тампонажний розчин продавлювальна пробка - промивна рідина" назад в трубний простір НКТ. Після продавлювання тампонажного розчину 1 в необхідний інтервал свердловини та фіксації продавлювальної пробки 5 у втулці 9, передбачено підйом компоновки НКТ 2 з патрубком 11 до верхньої межі цементного моста. Після підйому компоновки в трубному просторі за допомогою промивної рідини створюється попередньо розрахований тиск (від 6 до 20 МПа), що залежить від діаметра і кількості зрізних елементів 10 втулки 9. Після руйнування зрізних елементів 10, продавлювальна пробка 5 разом з втулкою 9 переміщуються до башмака 13 патрубка 11. Після цього відкриваються змивні отвори 14, через які відновлюється циркуляція і проводиться вимивання надлишків тампонажного розчину та промивання свердловини. В окремих випадках, коли вимивання надлишків тампонажного розчину може призвести до ускладнень в свердловині, змивні отвори 14 не відкривають і проводять підйом колони НКТ на поверхню. Запропонований спосіб простий у виконанні і може бути ефективно застосований при встановленні цементних мостів, в тому числі в умовах значних перепадів гідростатичного тиску в трубному та затрубному просторах НКТ. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Спосіб встановлення цементних мостів в свердловині, який включає спуск в свердловину колони насосно-компресорних труб (НКТ) з патрубком до нижньої межі цементного моста, закачування через колону НКТ тампонажного розчину і продавлювання його продавлювальною рідиною з використанням продавлювальної пробки, підйом колони НКТ до верхньої межі цементного моста, вимивання надлишків тампонажного розчину і підйом НКТ на безпечну відстань від верхньої межі цементного моста, який відрізняється тим, що вимивання надлишків тампонажного розчину проводять через змивні отвори патрубка, а посадку, фіксування та запобігання руху в зворотному напрямку продавлювальної пробки, яка переміщується вниз до упору патрубка після руйнування зрізних елементів при заданому надлишковому тиску, забезпечують зафіксованою зрізними елементами втулкою, яка обладнана посадковим отвором зі стопорним кільцем. 2 UA 117325 U 3 UA 117325 U 4 UA 117325 U 5 UA 117325 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E21B 33/16

Мітки: цементних, мостів, свердловини, спосіб, встановлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-117325-sposib-vstanovlennya-cementnikh-mostiv-v-sverdlovini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб встановлення цементних мостів в свердловині</a>

Подібні патенти