Спосіб зміцнення вхідної кромки лопатки останнього ступеня низького тиску ротора парової турбіни

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб зміцнення вхідної кромки лопатки останнього ступеня низького тиску ротора парової турбіни, що включає попередню обробку поверхні лопатки і нанесення ерозійно-стійкого покриття, який відрізняється тим, що у процесі зміцнення сполучують два методи - загартування струмами високої частоти та електроіскрове легування, які проводять послідовно в єдиному технологічному циклі, після остаточного механічного оброблення лопатки із сталі, для зміцнення її вхідної кромки, спочатку здійснюють послідовне поверхневе загартування верхньої частини зони вхідної кромки пера лопатки струмами високої частоти з використанням високочастотної установки, по режиму, що забезпечує температуру загартування 1050-1100 °C, з подальшим охолодженням лопатки водою та проведенням її відпуску для зняття напруг в електропечі при температурі 320-340 °C, при цьому твердість лопатки в зоні зміцнення струмами високої частоти в межах 35-52 HRC, а потім на ділянку радіусного переходу вхідної кромки лопатки від пера до поличкового бандажу, з перекриванням зони зміцнення струмами високої частоти на 3-5 мм, рівномірно наносять ерозійно-стійке захисне одношарове покриття методом електроіскрового легування з використанням електроіскрової установки, у якому як матеріал електрода використовують матеріал із корозійно стійкої сталі, який ідентичний матеріалу лопатки із сталі.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як матеріал електрода при електроіскровому легуванні використовують корозійно стійку сталь марки 15Х11МФ-Ш, яка ідентична основному матеріалу лопатки із сталі марки 15X11МФ-Ш.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при електроіскровому легуванні на електроіскровій установці використовують режим, при якому амплітудне значення струму імпульсу дорівнює 175±10 А, енергія імпульсу - 3,15 Дж, при тривалості імпульсу - 1000 мкс та частоті 600 Гц.

Текст

Реферат: Спосіб зміцнення вхідної кромки лопатки останнього ступеня низького тиску ротора парової турбіни включає попередню обробку поверхні лопатки і нанесення ерозійно стійкого покриття. У процесі зміцнення сполучують два методи - загартування струмами високої частоти та електроіскрове легування, які проводять послідовно в єдиному технологічному циклі, після остаточного механічного оброблення лопатки із сталі, для зміцнення її вхідної кромки, спочатку здійснюють послідовне поверхневе загартування верхньої частини зони вхідної кромки пера лопатки струмами високої частоти з використанням високочастотної установки, по режиму, що забезпечує температуру загартування 1050-1100 °C, з подальшим охолодженням лопатки водою та проведенням її відпуску для зняття напруг в електропечі при температурі 320-340 °C. При цьому твердість лопатки в зоні зміцнення струмами високої частоти в межах 35-52 HRC, а потім на ділянку радіусного переходу вхідної кромки лопатки від пера до поличкового бандажу, з перекриванням зони зміцнення струмами високої частоти на 3-5 мм, рівномірно наносять ерозійно стійке захисне одношарове покриття методом електроіскрового легування з використанням електроіскрової установки, у якому як матеріал електрода використовують матеріал із корозійно стійкої сталі, який ідентичний матеріалу лопатки із сталі. UA 116611 U (12) UA 116611 U UA 116611 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області енергетичного машинобудування, конкретніше до способу зміцнення вхідних кромок лопаток із сталі останніх ступенів низького тиску роторів парових турбін, і може бути використана в паротурбобудуванні при виготовленні лопаток низького тиску, що працюють в умовах волого-парового середовища. У процесі експлуатації робочі лопатки волого-парових ступенів парових турбін зазнають вплив різних руйнуючих факторів, зокрема зіткнення із краплями води, вплив корозійного середовища, знакозмінні циклічні навантаження. У результаті лопатки парових турбін піддаються відповідним руйнуванням, які вимагають їхнього періодичного відновлення й зміцнення. Крім того, наявність рідкої фази в робочому тілі парових турбін викликає додаткові втрати енергії в ступенях і ерозійне зношування елементів проточної частини внаслідок погіршення аеродинаміки профілів і показників надійності лопаткового апарата [1]. Одним з найважливіших питань є розробка нових, нетрадиційних для енергомашинобудування, ефективних способів захисту вхідних кромок лопаток останніх ступенів роторів парових турбін від ерозійно-корозійного зношування, викликаних присутністю вологи у робочому тілі. Відомо, що найбільш ефективний шлях значного підвищення ерозійної стійкості конструкційних матеріалів - використання захисних зносостійких покриттів та зміцнення поверхні деталей. Відомий спосіб електроконтактного поверхневого загартування деталей, який передбачає нагрівання деталей шляхом пропускання струму через електроди, підведені до деталі з одночасним охолодженням ділянок, які знаходяться під струмом і повторним нагріванням деталі на ділянці, яка знаходиться між охолоджуючим пристроєм і другим по ходу руху деталі електродом [2]. Недоліком цього способу є неможливість обробки деталей іншої форми, крім тонкостінних металевих виробів, а також можливість утворення в деталі тріщин по причині наявності в процесі охолодження розігрітої деталі макроскопічних напружень. Відомий спосіб зміцнення поверхні вхідних кромок турбінних лопаток, що включає індукційне нагрівання поверхневого шару металу й наступне охолодження [3]. Недоліком цього способу є невисока ерозійна стійкість вхідних кромок лопаток після зміцнення. Відомий спосіб електроіскрового легування металевих поверхонь, який включає нагрівання деталі, нанесення покриття електроіскровим методом на нагріту зону деталі й охолодження деталі. На поверхні катода під дією значних теплових навантажень відбуваються мікрометалургійні й супутні їм процеси (термомеханічні, гідродинамічні, дифузійні), що здійснюють перемішування матеріалу катода й анода, при взаємодії з компонентами газового середовища, що сприяє утворенню високої адгезії між основою й формованим шаром [4]. Недоліком відомого способу є невисокі функціональні можливості, що не дозволяють створити на металевій деталі високоефективне покриття. Відомий спосіб відновлення й зміцнення сталевих робочих лопаток волого-парових ступенів парової турбіни, що мають некрізні пошкодження на поверхні пера лопатки з боку вхідної і вихідної кромок, вибраний за прототип, який включає підготовку під відновне наплавлення шляхом механічного видалення частини металу в зонах ушкодженої поверхні, нанесення металевого пластичного сплаву на підготовлену поверхню пера лопатки з боку її вхідної кромки методом аргонодугового відновного наплавлення в імпульсному режимі, металевим пластичним сплавом на основі нікелю з наступним зміцненням шару наплавлення методом поверхневого пластичного деформування, після чого роблять термообробку лопатки в її наплавленій частині для одержання структури високовідпущеного мартенситу формують захисний зміцнюючий шар ерозійно стійким сплавом на поверхні пера лопатки з боку її вхідної кромки поверх наплавлення методом електроіскрового легування, а з боку її вихідної кромки - поверх чистого металу з наступним зміцненням зазначеного шару методом поверхневого пластичного деформування [5]. До недоліків відомого способу можна віднести складність технології та наявність неоднорідності структурно-фазового складу матеріалу, що призводить до зниження його корозійної стійкості, недостатнього зміцнення сталевих робочих лопаток з боку її вхідної кромки волого-парових ступенів парової турбіни та зниження експлуатаційних властивостей лопаток з легованих сталей. Задача корисної моделі є удосконалення наявних технологій захисту вхідних кромок робочих лопаток із сталі останніх ступенів низького тиску роторів парових турбін та створення нового способу, який поєднує переваги існуючих. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу зміцнення вхідних кромок лопаток останніх ступенів низького тиску роторів парових турбін, у якому за рахунок сполучення двох методів - загартування струмами високої частоти та електроіскрового легування, у якому 1 UA 116611 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 використовують матеріал електрода із корозійностійкої сталі, ідентичний матеріалу лопатки із сталі, забезпечується підвищення захисту від ерозійно-корозійного зношування вхідних кромок робочих лопаток останніх ступенів низького тиску парових турбін внаслідок одержання зміцненого шару ерозійно стійкого покриття з однорідним структурно-фазовим складом та розширення функціональних можливостей способу, що забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей лопаток (ерозійної стійкості), та приводить до підвищення надійності, ефективності експлуатації лопатки турбіни й її довговічності. Поставлена задача вирішується тим, що в способі зміцнення вхідної кромки лопатки останнього ступеня низького тиску ротора парової турбіни включає попередню обробку поверхні лопатки і нанесення ерозійно-стійкого покриття, відповідно до корисної моделі, у процесі зміцнення сполучують два методи - загартування струмами високої частоти та електроіскрове легування, які проводять послідовно в єдиному технологічному циклі, після остаточного механічного оброблення лопатки із сталі, при цьому для зміцнення її вхідної кромки спочатку здійснюють послідовне поверхневе загартування верхньої частини зони вхідної кромки пера лопатки струмами високої частоти з використанням високочастотної установки по режиму, що забезпечує температуру загартування 1050-1100 °C, з подальшим охолодженням лопатки водою та проведенням її відпуску для зняття напруг в електропечі при температурі 320-340 °C, при цьому твердість лопатки в зоні зміцнення струмами високої частоти повинна бути в межах 35-52 HRC, а потім на ділянку радіусного переходу вхідної кромки лопатки від пера до поличкового бандажу, з перекриванням зони зміцнення струмами високої частоти на 3-5 мм, рівномірно наносять ерозійно стійке захисне одношарове покриття методом електроіскрового легування з використанням електроіскрової установки, у якому як матеріал електрода використовують матеріал із корозійностійкої сталі, який ідентичний матеріалу лопатки із сталі. Крім того, в окремих випадках використання способу зміцнення вхідних кромок лопаток останніх ступенів низького тиску роторів парових турбін, що заявляється, пропонований спосіб відрізняється тим, що: - як матеріал електрода при електроіскровому легуванні використовують корозійностійку сталь марки 15 × 11МФ-Ш, яка ідентична основному матеріалу лопатки із сталі марки 15 × 11МФ-Ш; - при електроіскровому легуванні на електроіскровій установці використовують режим, при якому амплітудне значення струму імпульсу дорівнює 175±10 А, енергія імпульсу - 3,15 Дж, при тривалості імпульсу - 1000 мкс та частоті 600 Гц. У результатівикористання корисної моделі, що заявляється, забезпечується одержання технічного результату, який полягає у підвищенні захисту від ерозійно-корозійного зношування вхідних кромок робочих лопаток останніх ступенів низького тиску парових турбін внаслідок одержання зміцненого шару ерозійно стійкого покриття з однорідним структурно-фазовим складом та розширенням функціональних можливостей способу. Використання у пропонованому способі зміцнення вхідних кромок лопаток останніх ступенів низького тиску роторів парових турбін двох методів - загартування струмами високої частоти (СВЧ) та електроіскрового легування (ЕІЛ), які проводять послідовно в єдиному технологічному циклі, дозволяє поєднати достоїнства обох методів. При цьому перекривання зони зміцнення струмами високої частоти на 3-5 мм при нанесенні ерозійно стійкого захисного одношарового покриття на ділянку радіусного переходу вхідної кромки лопатки від пера до поличкового бандажу методом електроіскрового легування, дозволяє отримати надійний шар ерозійно стійкого захисного покриття. А використання електрода із корозійностійкої сталі, матеріал якого ідентичний матеріалу лопатки із сталі, дозволяє одержати в цілому надійний зміцнений, з високою адгезією, шар ерозійно стійкого захисного покриття з однорідним структурно-фазовим складом. Все це приводить до підвищення захисту від ерозійно-корозійного зношування вхідних кромок робочих лопаток останніх ступенів низького тиску парових турбін. Ефект підвищення ерозійної стійкості, а в цьому зв'язку й підвищення ресурсу й надійності робочої лопатки, обумовлений формуванням покриття, мікроструктура якого не має зеренної будови й здатна довгостроково витримувати вплив крапель потоку вологої пари, а також властивостями матеріалу покриття, який має високі параметри по ерозійній стійкості. При цьому досягається розширення функціональних можливостей способу за рахунок можливості зміцнення поверхні пера лопатки з боку вхідної кромки, включаючи ділянку радіусного переходу під поличковим бандажем, а відсутність кобальту у матеріалі електрода із сталі дає можливість застосування даного способу зміцнення в одноконтурних турбінах АЕС. Технічний результат, що досягається, як показали дані випробувань, може бути реалізований тільки взаємозалежною сукупністю всіх суттєвих ознак заявленого способу зміцнення вхідної кромки лопатки останнього ступеня низького тиску ротора парової турбіни, зазначених у формулі корисної моделі. 2 UA 116611 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 За наявними в заявника відомостями сукупність істотних ознак, що характеризують суть корисної моделі, що заявляється, не відома з рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про відповідність корисної моделі критерію "новизна". Спосіб зміцнення вхідних кромок лопаток із сталі останніх ступенів роторів низького тиску парових турбін, що заявляється, може бути багаторазово використаний у паротурбобудуванні з одержанням очікуваного технічного результату, що дозволяє зробити висновок про відповідність корисної моделі критерію "промислова застосовність". Таким чином, пропонований спосіб зміцнення вхідних кромок лопаток із сталі останніх ступенів роторів низького тиску парових турбін є технічним рішенням, яке відповідає всім умовам патентоздатності корисної моделі. Суть корисної моделі пояснює креслення. На Фіг. 1 схематично представлена робоча лопатка. На Фіг. 2 - фрагмент, де показана ділянка 5 радіусного переходу від пера до поличкового бандажу вхідної кромки лопатки, на Фіг. 3, 4, 5 - розрізи пера лопатки з зоною зміцнення (СВЧ). На Фіг. 3 - розріз лопатки по А-А. На Фіг. 4 - розріз лопатки по Б-Б. На Фіг. 5 - розріз лопатки по В-В. На представлених кресленнях (фіг. 1-5) позначено: 1 - перо лопатки, 2 - вхідна кромка пера лопатки, 3 - зона поверхневого загартування струмами високої частоти (СВЧ), 4 - зона зміцнення ЕІЛ, 5 - ділянка радіусного переходу вхідної кромки лопатки від пера до поличкового бандажу, 6 - поличковий бандаж, 7 - зона перекривання зміцнення вхідних кромок лопаток двома методами: СВЧ та ЕІЛ. Пропонований спосіб зміцнення вхідної кромки лопатки останнього ступеня низького тиску ротора парової турбіни здійснюють за допомогою відомого стандартного устаткування і пристроїв в цій галузі таким чином. У процесі зміцнення вхідних кромок лопаток із сталі останніх ступенів роторів низького тиску парових турбін сполучують два відомих методи - загартування струмами високої частоти [6] та електроіскрове легування [7], які проводять послідовно в єдиному технологічному циклі, тобто поєднують в собі достоїнства обох методів, що сприяє одержанню зміцненого шару ерозійностійкого покриття з однорідним структурно-фазовим складом. Спочатку, перед нанесенням ерозійно-стійкого покриття проводять механічну обробку поверхні лопатки із сталі. Після остаточного механічного оброблення лопатки, по підготовленій поверхні пера лопатки 1 з боку вхідної кромки 2 на зону 3 (Фіг. 1-4) здійснюють послідовне поверхневе загартування струмами високої частоти (СВЧ) шляхом нагріву оброблюваної поверхні 3 струмами високої частоти за допомогою індуктора, який підведений до оброблюваної поверхні по режиму, що забезпечує температуру загартування 1050-1100 °C. Технологічний зазор між індуктором і поверхнею лопатки перемінний і становить 0,7-1,8 мм. При цьому використовують високочастотну установку-генератор, куди встановлюють лопатку, що обробляється. Для виконання даної технологічної операції можуть застосовуватися наступні установки: "ВЧИ-63/044" або "СКИН-0,44/60". Параметри режиму на установці "ВЧИ63/044" такі: робоча частота струму - 440 кГц; анодний струм генераторних ламп - 2,5-3,5 А; струм сітки генераторних ламп - 0,5-1,5 А; анодна напруга генераторних ламп - 3,0-5,0 кВ; напруга по індикатору - 2,5-4,5 кВ; швидкість переміщення лопатки щодо індуктора - 8-13 мм/сек. Параметри режиму на установці "СКИН-0,44/60" такі: робоча частота струму - 440 кГц; сила струму на пульті - 35-70 А; швидкість переміщення лопатки щодо індуктора - 7-10 мм/сек. Лопатки, зміцнені поверхневим загартуванням СВЧ, піддають подальшому охолодженню водою за допомогою пристрою, що розприскує, та проводять її відпуск для зняття напруг в електропечі при температурі 320-340 °C. При цьому твердість лопатки в зоні зміцнення струмами високої частоти повинна бути в межах 35-52 HRC. Розміри зони 3 поверхні пера 1 лопатки з боку вхідної кромки 2, які піддаються загартуванню струмами високої частоти, обмовляються в кресленні для кожного конкретного типу лопатки. Приклад розташування зони 3 загартування СВЧ наведено на Фіг. 1. Лопатки, зміцнені загартуванням СВЧ, піддають подальшому відпуску для зняття напруг при температурі 320-340 °C. Контроль якості виконання поверхневого загартування СВЧ верхньої частини вхідної кромки 2 пера лопатки 1 виконується зовнішнім оглядом, виміром твердості, дефектоскопією проникаючими рідинами на відсутність індикацій. Дослідження поверхні пера 1 лопатки з боку вхідної кромки 2, які були загартувані струмами високої частоти, показали відсутність індикацій після дефектоскопії проникаючими рідинами. Металографічні дослідження зразків від лопаток показали наявність зміцненого шару глибиною 2,0-3,0 мм, мікроструктуру відпущеного мартенситу без слідів перегріву. Твердість лопатки в зоні зміцнення СВЧ була в межах 35-52 HRC. 3 UA 116611 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Потім на ділянку 5 радіусного переходу від пера 1 до поличкового бандажу 6 вхідної кромки 2 пера лопатки 1, з перекриванням зони 7 зміцнення струмами високої частоти на 3-5 мм, на зону 4 (див. Фіг. 2) наносять рівномірно ерозійно стійке захисне одношарове покриття, використовуючи відомий метод електроіскрового легування (ЕІЛ), який оснований на явищі електричної ерозії й полярного переносу матеріалу анода (електрода) на катод (лопатку) при протіканні імпульсних розрядів в газовому середовищі (переважно на повітрі) [7]. При формуванні захиснозміцнюючих покриттів на поверхні лопаток останні служать катодом, а анодом - легуючий електрод. При ЕІЛ між оброблюваною поверхнею лопатки й легуючим електродом протікають досить короткі за часом імпульси електричного струму -3 тривалістю 1·10 с. Установлено, що мікроструктура матеріалу основи в процесі ЕІЛ не міняється і дає можливість формувати покриття з металевих матеріалів на лопатках турбін без значного термічного впливу. При цьому лопатка не нагрівається вище 200 °C, що не вимагає проведення термообробки, що виключає ризик поломки при експлуатації турбіни. Установка для електроіскрового легування включає вібратори (вібруючі електроди-інструменти) і джерела імпульсів високої частоти, що дозволяє варіювати параметри в широкому діапазоні. При виконанні даного процесу можуть бути використані установки для електроіскрового легування типу "ЭИЛ 8А" або "ИАС-2М". Проводять електроіскрове легування на визначених робочих режимах робочим електродом стрижневого типу діаметром 7 мм з живленням від незалежного генератора електричних імпульсів. Як матеріал електрода використовують матеріал із корозійностійкої сталі марки 15 × 11МФ-Ш, яка ідентична основному матеріалу лопатки із сталі марки 15 × 11МФ-Ш, що забезпечує одержання ерозійно стійкого захисного одношарового покриття з однорідним структурно-фазовим складом. При електроіскровому легуванні на електроіскровій установці типу "ЭИЛ 8А" використовують режим, при якому амплітудне значення струму імпульсу дорівнює 175±10 А, енергія імпульсу Еим=3,15 Дж, при тривалості імпульсу tнм=1000 мкс та частоті 600 Гц. Виконання процесу ЕІЛ містить такі операції: знежирення визначеної ділянки зміцнення пера лопатки; установлення електрода у вібратор; розташування електрода перпендикулярно поверхні лопатки; рівномірне нанесення зміцнюючого шару; подальше оброблення ділянки металевою щіткою. Використання ЕІЛ забезпечує високу міцність зчеплення сформованого покриття з матеріалом лопатки, за рахунок поверхневих металургійних процесів і утворення дифузійної зони між покриттям і лопаткою. Дослідження якості одержаного шару ерозійно-стійкого захисного одношарового покриття на декількох зразках лопаток проводилось зовнішнім оглядом поверхні, випробуванням на вигин і розтягання з наступним оглядом зони вигину/руйнування, металографічним аналізом. Аналіз показав таке. 1. При візуальному огляді й металографічному аналізі зразків, зміцнених електроіскровим методом на установці "ЭИЛ 8А" електродами зі сталі 15 × 11МФ-Ш, тріщин не виявлене. 2. При випробуванні на вигин не зруйнувався жоден зразок. 3. Товщина покриття на всіх зразках становить 0,05-0,21 мм. 2 5. Мікротвердість зміцнених шарів на всіх зразках становить 500-800 кгс/мм , що необхідно по технічних вимогах. У результаті в цілому, забезпечується підвищення ерозійної стійкості поверхні верхньої частини пера лопатки турбіни, а саме: зони вхідної кромки пера лопатки, загартованою СВЧ, зони зміцнення вхідної кромки пера лопатки шляхом нанесення ерозійно стійкого захисного одношарового покриття ЕІЛ з перекривання цих зон. Таким чином, отримані зразки оброблених лопаток підтверджують можливість реалізації заявленого способу зміцнення вхідних кромок лопаток із сталі останніх ступенів низького тиску роторів парових турбін та одержання очікуваних технічного результату і позитивного ефекту. А промислове використання пропонованого способу при виготовленні турбіни К220-44 протягом двох років її експлуатації показало значне зменшення ерозійного зношування її лопаток. Заявлений спосіб при використанні досить простий і легко може бути реалізований в умовах будь-якого підприємства з використанням відомого промислового обладнання. Джерела інформації: 1. Рыженков В.А. Состояние проблемы и пути повышения износостойкости энергетического оборудования ТЭС // Теплоэнергетика. - 2000. - № 6. - С. 20-21. 2. Авт. свідоцтво СРСР № 259101, М.кл. С 21 D 1/40, опубл. 12.12.1969 р., Бюл. № 2, 1970. 3. Бернштейн М.Л. "Термомеханическая обработка металлов и сплавов", М., "Металлургия" 1968. тЛ1, с. 1034. 4 UA 116611 U 5 4. Лазаренко Н.И. Электроискровое легирование металлических поверхностей. М, Машиностроение, 1978 г., С. 44. 5. Патент РФ № 2518036, МПК В23Р6/00, В23Н9/10, В23К9/04, заявл. 25.03.2013, опубл. 10.06.2014. 6. Головин Г.Ф., Замятин М.М. Высокочастотная термическая обработка. Л.: Машиностроение, 1990, С. 3-10. 7. Беляков А.В., Шапин В.И., Горбачев А.Н. Практика формирования электроискровых покрытий для упрочнения и восстановления лопаточного аппарата проточной части паровых турбин тепловых и атомных электростанций. Вестник ИГЭУ.2008, (4), 1-9. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 1. Спосіб зміцнення вхідної кромки лопатки останнього ступеня низького тиску ротора парової турбіни, що включає попередню обробку поверхні лопатки і нанесення ерозійно-стійкого покриття, який відрізняється тим, що у процесі зміцнення сполучують два методи загартування струмами високої частоти та електроіскрове легування, які проводять послідовно в єдиному технологічному циклі, після остаточного механічного оброблення лопатки із сталі, для зміцнення її вхідної кромки, спочатку здійснюють послідовне поверхневе загартування верхньої частини зони вхідної кромки пера лопатки струмами високої частоти з використанням високочастотної установки, по режиму, що забезпечує температуру загартування 1050-1100 °C, з подальшим охолодженням лопатки водою та проведенням її відпуску для зняття напруг в електропечі при температурі 320-340 °C, при цьому твердість лопатки в зоні зміцнення струмами високої частоти в межах 35-52 HRC, а потім на ділянку радіусного переходу вхідної кромки лопатки від пера до поличкового бандажу, з перекриванням зони зміцнення струмами високої частоти на 3-5 мм, рівномірно наносять ерозійно-стійке захисне одношарове покриття методом електроіскрового легування з використанням електроіскрової установки, у якому як матеріал електрода використовують матеріал із корозійно стійкої сталі, який ідентичний матеріалу лопатки із сталі. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як матеріал електрода при електроіскровому легуванні використовують корозійно стійку сталь марки 15Х11МФ-Ш, яка ідентична основному матеріалу лопатки із сталі марки 15X11МФ-Ш. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при електроіскровому легуванні на електроіскровій установці використовують режим, при якому амплітудне значення струму імпульсу дорівнює 175±10 А, енергія імпульсу - 3,15 Дж, при тривалості імпульсу - 1000 мкс та частоті 600 Гц. 5 UA 116611 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23P 6/00, F01D 5/28

Мітки: вхідної, кромки, ступеня, зміцнення, ротора, парової, останнього, лопатки, тиску, спосіб, турбіни, низького

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-116611-sposib-zmicnennya-vkhidno-kromki-lopatki-ostannogo-stupenya-nizkogo-tisku-rotora-parovo-turbini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зміцнення вхідної кромки лопатки останнього ступеня низького тиску ротора парової турбіни</a>

Подібні патенти