Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Універсальний навантажувач, що змонтований на поворотній платформі самохідного шасі і включає кабіну оператора, приводну навантажувальну стрілу, захоплювач вантажу з рухомими нижніми та верхніми кліщовинами і механізми пришвидшеного руху верхніх кліщовин захоплювача, який відрізняється тим, що навантажувальна стріла виконана у вигляді двох жорстко зв'язаних між собою поперечиною балок, шарнірно установлених за допомогою поворотних приводних коромисел на поворотній платформі, на якій шарнірно змонтовані поворотні телескопічні гідроциліндри привода стріли, передня частина якої обладнана приводним захоплювачем вантажу з рухомими у вертикальній площині верхніми і нижніми кліщовинами, причому верхні кліщовими через тяги і важелі шарнірно зв'язані зі штоками гідроциліндрів, що розташовані на корпусі нижніх кліщовин і є складовими приводів механізмів пришвидшеного руху верхніх кліщовин.

Текст

Реферат: Універсальний навантажувач змонтований на поворотній платформі самохідного шасі і включає кабіну оператора, приводну навантажувальну стрілу, захоплювач вантажу з рухомими нижніми та верхніми кліщовинами і механізми пришвидшеного руху верхніх кліщовин захоплювача. Навантажувальна стріла виконана у вигляді двох жорстко зв'язаних між собою поперечиною балок, шарнірно установлених за допомогою поворотних приводних коромисел на поворотній платформі, на якій шарнірно змонтовані поворотні телескопічні гідроциліндри привода стріли, передня частина якої обладнана приводним захоплювачем вантажу з рухомими у вертикальній площині верхніми і нижніми кліщовинами. При цьому верхні кліщовини через тяги і важелі шарнірно зв'язані зі штоками гідроциліндрів, що розташовані на корпусі нижніх кліщовин і є складовими приводів механізмів пришвидшеного руху верхніх кліщовин. UA 115909 U (12) UA 115909 U UA 115909 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до вантажопідйомних машин і може бути використана в лісовій і будівельній промисловостях, сільському господарстві та у військово-інженерній справі. Відомий навантажувач змонтований на самохідному шасі і складається з навантажувальної стріли, яка виконана у вигляді букви П і охоплює корпус шасі. Передня частина навантажувальної стріли обладнана захоплювачем вантажів з рухомими і нерухомими кліщовинами, а задня частина шарнірно закріплена на рамі шасі. Стріла за допомогою гідроциліндрів шарнірно зв'язана з поворотними коромислами, розташованими з обох боків шасі, які, в свою чергу, за допомогою гідроциліндрів також шарнірно установлені на рамі самохідного шасі. Для збільшення стійкості навантажувача на самохідному шасі установлений контрвантаж [див. кн. Оборудование лесных складов. Авторы: А.И.Лешкевич, Д.К.Воевода, В.В.Назаров. М.: Издательство "Лесная промышленность", 1975. Стор. 216, рис. 83]. Однак, недоліками наведеного навантажувача є: складність виконання навантажувальних робіт за один прийом при необхідності точного укладання вантажів на рухомий склад (автомобілі, вагони тощо), яка призводить до зайвих рухів (назад-вперед) або самохідного шасі навантажувача або рухомого складу; збільшення тривалості виконання операцій при навантаженні або розвантаженні і, відповідно, зменшення продуктивності праці; зменшення мобільності навантажувача через відсутність повороту навантажувальної стріли в горизонтальній площині; неможливість точного наведення кліщовий захоплювача на вантаж без переміщень самохідного шасі, що веде до збільшення енергетичних затрат. Таким чином, відомий навантажувач має низьку ефективність використання і малу продуктивність праці при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення продуктивності праці, мобільності і ефективності використання універсального навантажувача при виконанні указаних вище робіт. Поставлена задача вирішується тим, що навантажувальна стріла виконана у вигляді двох жорстко зв'язаних між собою поперечиною балок, шарнірно установлених за допомогою поворотних приводних коромисел на поворотній платформі, на якій шарнірно змонтовані поворотні телескопічні гідроциліндри привода стріли, передня частина якої обладнана приводним захоплювачем вантажу з рухомими у вертикальній площині верхніми і нижніми кліщовинами, причому верхні кліщовини через тяги і важелі шарнірно зв'язані зі штоками гідроциліндрів, що розташовані на корпусі нижніх кліщовий і є складовими приводів механізмів пришвидшеного руху верхніх кліщовин. Таке виконання конструкції універсального навантажувача забезпечить високу мобільність і точність при виконанні технологічних операцій з різними видами вантажів, збільшить продуктивність праці і ефективність використання при одночасному зменшенні енергетичних затрат. Запропонований пристрій представлений кресленням. На фіг.1 показаний загальний вигляд універсального навантажувача, вигляд збоку; на фіг. 2 - загальний вигляд універсального навантажувача, вигляд зверху; на фіг. 3 - загальний вигляд універсального навантажувача, вигляд спереду; на фігурах 4, 5, 6, 7, 8, 9 показані позиції універсального навантажувача в процесі захоплення вантажу, перенесенні його (шляхом повороту в горизонтальній площині) в напрямку рухомого складу та завантаженні. Універсальний навантажувач включає самохідне шасі 1 з поворотною платформою 2, на якій розташована кабіна оператора 8, по обидва боки від якої шарнірно установлені на платформі 2 поворотні коромисла 4 з приводом від гідроциліндрів 5. З поворотними коромислами 4 шарнірно зв'язані дві балки 6 навантажувальної стріли, які жорстко з'єднані між собою поперечиною 15. Навантажувальна стріла шарнірно зв'язана з поворотними у вертикальній площині телескопічними гідроциліндрами 7, що шарнірно змонтовані на платформі 2. На передній частині навантажувальної стріли шарнірно установлений захоплювач вантажів з верхньою 13 і нижньою 14 рухомими кліщовинами. Нижні кліщовини 14 шарнірно зв'язані зі штоками гідроциліндрів 9, які також шарнірно змонтовані на кожній балці 6 навантажувальної стріли. Верхні кліщовини 13 шарнірним з'єднанням установлені на верхній частині нижніх кліщовин 14. Механізми пришвидшеного руху верхніх кліщовин 13 включають гідроциліндри 10, що основою шарнірно зв'язані з верхньою частиною нижніх кліщовин 14, а штоками - з важелями 11, які, в свою чергу, шарнірно з'єднані з тягами 12, які другим кінцем також шарнірно пов'язані з кронштейнами, жорстко закріпленими на верхніх кліщовинах 13. Для збільшення стійкості універсального навантажувача на поворотній платформі 2 установлений контрвантаж 3. 1 UA 115909 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Універсальний навантажувач працює наступним чином. Оператор, за допомогою важелів керування самохідним шасі і технологічним устаткуванням, наводить нижні кліщовини 14 захоплювача під вантаж (при цьому верхні кліщовини 13 знаходяться в піднятому стані, фіг.4 - позиція 1). Після заповнення захоплювача вантажем, включенням механізмів пришвидшеного руху (гідроциліндри 10, важелі 11 і тяги 12) верхні кліщовини 13 закриваються (фіг.5 - позиція 2). Далі захоплювач з вантажем гідроциліндрами 9 нахиляється в бік навантажувальної стріли і телескопічними гідроциліндрами 7 піднімається на необхідну за технологією висоту (фіг.6 позиція 3). Поворотом коромисел 4 за допомогою гідроциліндрів 5 навантажувальна стріла з вантажем переводиться в положення ближче до центру ваги самохідного шасі для зменшення напружень в деталях конструкцій універсального навантажувача від дії силових моментів (фіг.7 - позиція 4). В подальшому поворотом платформи 2 навантажувальна стріла з вантажем в захоплювачі подається в зону розташування рухомого складу (вагони, автомобілі тощо) або інші місця складування вантажів (фіг. 8 - позиція 5). За допомогою гідроциліндрів 5, 7 і 9 навантажувальна стріла з необхідною точністю наводиться на об'єкт рухомого складу або місце складування, включенням механізмів пришвидшеного руху (гідроциліндри 10) відкриваються верхні кліщовини 13 і захоплювач звільняється від вантажу (на фіг. 9 - позиція 6). Механізм пришвидшеного руху верхньої кліщовини 13 дозволяє збільшити швидкість руху повороту кліщовини 13 завдяки закріпленню кінця тяги 12 на важелі 11 на більшій відстані від осі повороту важеля 11 ніж відстань місця (шарніра) кріплення штока гідроциліндра 10 від указаної осі (тобто, робота механізму основана на принципі збільшення колової швидкості точки при обертальному русі від збільшення відстані (радіуса) від осі обертання при постійній кутовій швидкості ланки (важеля 11). Використання запропонованого універсального навантажувача у порівнянні з відомими дасть можливість: - забезпечити необхідну точність укладання вантажів на рухомий склад (автомобілі, вагони тощо) шляхом повороту навантажувальної стріли із захоплювачем в горизонтальній площині без енергозатратних рухів самохідного шасі навантажувача або рухомого складу; - зменшити тривалість виконання операцій навантаження або розвантаження завдяки повороту стріли із захоплювачем на 2 % радіан в горизонтальній і радіан у вертикальній площинах; - забезпечити високу мобільність навантажувача при виконанні технологічних операцій з різними видами вантажів в багатьох галузях народного господарства; - підвищити точність наведення кліщовий захоплювача на вантаж та збільшити висоту піднімання його завдяки застосуванню поворотних телескопічних гідроциліндрів в приводі навантажувальної стріли; - забезпечити кращі умови для виконання правил техніки безпеки при навантажувальнорозвантажувальних роботах без перенесення вантажів над кабіною оператора; - збільшити продуктивність праці і ефективність використання навантажувача при одночасному зменшенні енергетичних затрат. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 Універсальний навантажувач, що змонтований на поворотній платформі самохідного шасі і включає кабіну оператора, приводну навантажувальну стрілу, захоплювач вантажу з рухомими нижніми та верхніми кліщовинами і механізми пришвидшеного руху верхніх кліщовин захоплювача, який відрізняється тим, що навантажувальна стріла виконана у вигляді двох жорстко зв'язаних між собою поперечиною балок, шарнірно установлених за допомогою поворотних приводних коромисел на поворотній платформі, на якій шарнірно змонтовані поворотні телескопічні гідроциліндри привода стріли, передня частина якої обладнана приводним захоплювачем вантажу з рухомими у вертикальній площині верхніми і нижніми кліщовинами, причому верхні кліщовими через тяги і важелі шарнірно зв'язані зі штоками гідроциліндрів, що розташовані на корпусі нижніх кліщовин і є складовими приводів механізмів пришвидшеного руху верхніх кліщовин. 2 UA 115909 U 3 UA 115909 U 4 UA 115909 U 5 UA 115909 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B66C 1/42, B66F 9/14

Мітки: навантажувач, універсальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-115909-universalnijj-navantazhuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Універсальний навантажувач</a>

Подібні патенти