Спосіб фіксації об’єкта для встановлення його дійсності

Номер патенту: 115690

Опубліковано: 11.12.2017

Автор: Короленко Микола Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб фіксації об'єкта для встановлення його дійсності, що включає: створення та/або верифікацію інформаційної моделі об'єкта; накопичення інформації шляхом формування на захищеному сервері бази даних інформаційних моделей об'єктів та щонайменше однієї бази даних користувачів; проведення аналізу дійсності об'єкта засобами опрацювання інформації програмно-технічного блока прийняття рішень сервера, який функціонально з'єднаний з встановленим на комп'ютеризовані пристрої користувачів програмним забезпеченням, який відрізняється тим, що за допомогою програмно захищеного генератора унікальних кодів, який працює з частотою генерації не менше 0,0001 мкс, на сервері генерують унікальний код, який присвоюють інформаційній моделі об'єкта, та передають вказаний унікальний код до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів, сформованих на сервері системи, для подальшого опрацювання та зберігання, а для створення та/або верифікації інформаційної моделі об'єкта за допомогою комп'ютеризованого пристрою користувача здійснюють такі операції: використовуючи систему навігації комп'ютеризованого пристрою користувача, визначають географічне місцеположення об'єкта;

вводять до бази даних інформаційних моделей об'єктів основні відомості про об'єкт;

здійснюють фіксацію заданого об'єкта;

формують елемент інформаційної моделі об'єкта у вигляді пакета даних, який включає зображення зафіксованого об'єкта, в яке інтегровано дату і час фіксації об'єкта, географічне місцеположення об'єкта, визначене на основі даних GPS, дані про користувача, унікальний код, який згенерований за допомогою програмно захищеного генератора унікальних кодів, та інші параметри, властиві конкретному типу об'єкта;

передають в режимі реального часу сформований пакет даних в блок прийняття рішення сервера,

а для проведення аналізу дійсності об'єкта засоби блока прийняття рішення сервера верифікують прийнятий елемент інформаційної моделі об'єкта за допомогою визначених критеріїв ідентифікації, при цьому при ідентифікації об'єкта здійснюють перевірку:

співпадання координат місцеположення об'єкта;

співпадання основних відомостей про об'єкт;

наявності цифрового зображення;

наявності унікального коду та його співпадання зі збереженим в базі даних сервера;

наявності будь-якого іншого заданого критерію,

після чого засоби блока прийняття рішення здійснюють обчислення індексу спотворення, на основі якого приймають рішення для встановлення дійсності зафіксованого об'єкта та збереження даного елемента інформаційної моделі об'єкта в базі даних інформаційних моделей об'єктів, при цьому: при нульовому значенні індексу спотворення даний елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично зберігають в базі даних інформаційних моделей об'єктів; при мінімальному відхиленні індексу спотворення від нуля автоматично за допомогою методу випадкового вибору генерують завдання користувачу системи внести зміни до відповідної частини елемента інформаційної моделі об'єкта, та після внесення корекцій елемент інформаційної моделі об'єкта зберігають в базі даних інформаційних моделей об'єктів; а при максимальному відхиленні індексу спотворення від нуля елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично архівують.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що унікальний код, який присвоюють інформаційній моделі об'єкта, перед передачею до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів, зашифровують ключем шифрування на основі алгоритму шифрування даних, який встановлений на сервері.

Текст

Реферат: Винахід належить до способів фіксації матеріальних об'єктів з метою їх верифікації і може бути використаний при організації роботи як державних, так і приватних структур з рухомими об'єктами або об'єктами нерухомості, які потребують постійного або періодичного моніторингу їх фізичного стану з чіткою фіксацією такого стану на конкретну календарну дату, час тощо. Спосіб фіксації об'єкта для встановлення його дійсності, що включає: створення та/або верифікацію інформаційної моделі об'єкта, накопичення інформації шляхом формування на захищеному сервері бази даних інформаційних моделей об'єктів та щонайменше однієї бази даних користувачів, проведення аналізу дійсності об'єкта засобами опрацювання інформації програмно-технічного блока прийняття рішень сервера, який функціонально з'єднаний з встановленим на комп'ютеризовані пристрої користувачів програмним забезпеченням, за допомогою програмно захищеного генератора унікальних кодів на сервері генерують унікальний код, який присвоюють інформаційній моделі об'єкта, та передають унікальний код до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів, сформованих на сервері системи, для подальшого опрацювання та зберігання. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є підвищення точності фіксації об’єкта, підвищення захищеності інформації. UA 115690 C2 (12) UA 115690 C2 UA 115690 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до способів фіксації матеріальних об'єктів з метою їх верифікації (встановлення дійсності) і може бути використана при організації роботи як державних, так і приватних структур з рухомими об'єктами або об'єктами нерухомості, які потребують постійного або періодичного моніторингу їх фізичного стану з чіткою фіксацією такого стану на конкретну календарну дату, час тощо. З рівня техніки відома інформаційно-аналітична система збору та обробки даних (Патент України № 22435, МПК G06Q 10/00, опубл. 25.04.2007, бюл. № 5), що містить пристрій введення даних за допомогою інтерфейсу, пристрій структуризації даних, пристрій керування послідовністю операцій, пристрій обробки даних, пристрій формування вихідних даних, яка додатково містить пристрій збору та накопичення даних з можливістю отримання інформації як із заданих джерел, так і з джерел, перелік яких формується динамічно, пристрій формування масивів зберігання проміжних результатів обробки даних, зв'язаний з модулем експертних оцінок та прогнозів з утворенням як пристрою формування вихідних даних підсистеми генерації та аналізу сценаріїв розвитку досліджуваного об'єкта або галузі. Недоліком відомої системи є те, що вона призначена тільки для збору і обробки інформації для адміністративних, комерційних, фінансових, управлінських, наглядових та прогностичних цілей. Причому, зібрана інформація не перевіряється на достовірність, тобто існує велика ймовірність прийняття не об'єктивних рішень щодо досліджуваного об'єкта чи галузі. Відомий спосіб автоматизованої оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (Патент України № 80526, МПК G06F 17/00, опубл. 10.06.2013, бюл. № 11), при якому замовник надає суб'єкту оціночної діяльності вихідні дані щодо об'єкта оцінки, крім того, вихідні дані щодо об'єкта оцінки замовник надає за допомогою технічного засобу через один із видів дистанційного зв'язку: електронною поштою або телефоном, або поштою, через он-лайн систему оформлення замовлень. Одержані вихідні дані суб'єкт оціночної діяльності вносить до автоматизованої системи обробки даних під час підготовки звіту про оцінку майна, майнових прав, якщо вони не були внесені до неї автоматично, після чого ознайомлюється з вихідною інформацією про об'єкт оцінки, проводить ідентифікацію об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав, тобто встановлення відповідності об'єкта оцінки наявним вихідними даним та інформації про нього, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів, далі суб'єкт оціночної діяльності здійснює оцінку майна із застосуванням методичного підходу, який найбільш повно відповідає визначеній меті оцінки з використанням автоматизованої системи, при цьому при застосуванні порівняльного підходу підбір об'єктів порівняння суб'єкт оціночної діяльності здійснює за допомогою спеціалізованого програмного засобу, при проведенні оцінки з використанням іншого, ніж порівняльний підхід, система оброблює інформацію та автоматично формує звіт про оцінку, при проведенні оцінки із використанням декількох методичних підходів узгоджує результати оцінки та за допомогою спеціалізованого програмного засобу визначає вартість об'єкта оцінки та складає звіт про оцінку майна, в тому числі висновок про вартість майна на дату оцінки, та інформацію для включення до єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Недоліком відомого способу є те, що вихідні дані щодо об'єкта оцінки замовник надає за допомогою технічного засобу через один із видів дистанційного зв'язку: електронною поштою або телефоном, або поштою, через он-лайн систему оформлення замовлень, що не виключає можливість надання не об'єктивних даних, що приводить до неточної ідентифікації об'єкта оцінки. Крім того, даний спосіб не виключає можливість зміни даних про об'єкт оцінки зацікавленими особами шляхом коригувань даних про об'єкт оцінки. Відомі метод і система для забезпечення реальної інформації щодо нерухомості шляхом порівняння принаймні двох об'єктів нерухомості (Заявка США № 20020035535 А1, МПК G06Q40/00, G06Q50/16, G06Q30/02, G06Q30/06, дата публ. 21.03.2002 p.). Система включає в себе базу даних, яка зберігає безліч даних, що відносяться до нерухомості. Дані включають в себе принаймні: адресні дані, дані про власність, дані обсягу нерухомості, дані місця географічного розташування, дані про вартість. Інтерфейс системи дозволяє користувачеві системи вводити запит на порівнянні щонайменше частини даних щонайменше для двох властивостей нерухомості. Запит включає в себе інформацію, достатню для ідентифікації об'єктів нерухомості для порівняння. Процесор використовує цю інформацію для отримання порівняння даних, які стосуються нерухомості. Система доставки забезпечує користувачу системи порівняння даних, які стосуються властивостей нерухомості. Але дане технічне рішення не забезпечує точну, актуальну інформацію про об'єкти ринку нерухомості, так як в 1 UA 115690 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 базах даних не використовують фотографії об'єктів нерухомості, які отримані в режимі реального часу. А характеристики об'єктів, які внесені в базу даних, не є завжди об'єктивними. Відомий спосіб моніторингу готовності інвестиційно-будівельного об'єкта (Заявка на винахід РФ № 2009128839, МПК G06Q90/00, опубл. 10.02.2011 p.), що включає створення інформаційної моделі об'єкта, занесення ідентифікаційного номера об'єкта на носій інформації і узгодження документації. Створення інформаційної моделі об'єкта включає в себе занесення в базу даних, що знаходиться на сервері керуючої організації, основних відомостей про об'єкт, призначення об'єкту списку намічених до проходження процедур погодження та затвердження документації із зазначенням послідовності їх проходження, а також виділення прав доступу користувачам, що працюють з базою даних, при цьому на кожному етапі узгодження носій інформації, з занесенням на нього ідентифікаційним номером об'єкта, використовується для віддаленого з'єднання користувача з сервером, доступу до відповідної частини інформаційної моделі об'єкта та внесення до неї змін, що стосуються пройденої процедури узгодження. Для інформаційної моделі об'єкта випускають два і більше примірника носія інформації. Як носій інформації використовують пластикову карту з магнітною смугою, а як носій інформації використовують пластикову карту зі штрих-кодом. Відомий спосіб має ряд недоліків: - використання носія інформації для віддаленого з'єднання користувача з сервером не забезпечує об'єктивного процесу моніторингу об'єкта. Даний носій можна передати іншим особам, які знівелюють проведення процедур, обумовлених у даному способі; - при створенні ідентифікаційного номера об'єкта не передбачено автоматичної генерації даного номера, що може привести до зміни інформації під час здійснення моніторингу об'єкта. Дане технічне рішення вибране за прототип. Технічним результатом запропонованого винаходу є підвищення точності фіксації об'єкта для встановлення його дійсності, виключення можливості здійснювати маніпуляції в інформаційній моделі об'єкта стороннім особам, що забезпечується шляхом автоматичного формування елемента інформаційної моделі об'єкта у вигляді пакета даних з датою та часом фіксації об'єкта, координатами місцеположення об'єкта, основними відомостями про об'єкт, згенерованим унікальним кодом та щонайменше одним цифровим зображенням об'єкта, отриманим внаслідок фіксації об'єкта. Поставлена задача вирішується тим, що запропонований спосіб фіксації об'єкта для встановлення його дійсності, що включає: створення та/або верифікацію інформаційної моделі об'єкта; накопичення інформації шляхом формування на захищеному сервері бази даних інформаційних моделей об'єктів та щонайменше однієї бази даних користувачів; проведення аналізу дійсності об'єкта засобами опрацювання інформації програмно-технічного блока прийняття рішень сервера, який функціонально з'єднаний з встановленим на комп'ютеризовані пристрої користувачів програмним забезпеченням, в якому згідно винаходу за допомогою програмно захищеного генератора унікальних кодів, який працює з частотою генерації не менше 0,0001 мкс, на сервері генерують унікальний код, який присвоюють інформаційній моделі об'єкта, та передають вказаний унікальний код до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів, сформованих на сервері системи, для подальшого опрацювання та зберігання, а для створення та/або верифікації інформаційної моделі об'єкта за допомогою комп'ютеризованого пристрою користувача здійснюють такі операції: використовуючи систему навігації комп'ютеризованого пристрою користувача, визначають географічне місцеположення об'єкта; вводять до бази даних інформаційних моделей об'єктів основні відомості про об'єкт; здійснюють фіксацію заданого об'єкта; формують елемент інформаційної моделі об'єкта у вигляді пакета даних, який включає зафіксованого об'єкта, в яке інтегровано дату і час фіксації об'єкта, географічне місцеположення об'єкта, визначене на основі даних GPS, дані про користувача, унікальний код, який згенерований за допомогою програмно захищеного генератора унікальних кодів, та інші параметри, властиві конкретному типу об'єкта; передають в режимі реального часу сформований пакет даних в блок прийняття рішення сервера, а для проведення аналізу дійсності об'єкта засоби блока прийняття рішення сервера верифікують прийнятий елемент інформаційної моделі об'єкта за допомогою визначених критеріїв ідентифікації, при цьому при ідентифікації об'єкта здійснюють перевірку: - співпадання координат місцеположення об'єкта; - співпадання основних відомостей про об'єкт; 2 UA 115690 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - наявності цифрового зображення; - наявності унікального коду та його співпадання зі збереженим в базі даних сервера; - наявності будь-якого іншого заданого критерію, після чого засоби блока прийняття рішення здійснюють обчислення індексу спотворення, на основі якого приймають рішення для встановлення дійсності зафіксованого об'єкта та збереження даного елемента інформаційної моделі об'єкта в базі даних інформаційних моделей об'єктів, при цьому: при нульовому значенні індексу спотворення даний елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично зберігають в базі даних інформаційних моделей об'єктів; при мінімальному відхиленні індексу спотворення від нуля автоматично за допомогою методу випадкового вибору генерують завдання користувачу системи внести зміни до відповідної частини елемента інформаційної моделі об'єкта, та після внесення корекцій елемент інформаційної моделі об'єкта зберігають в базі даних інформаційних моделей об'єктів; а при максимальному відхиленні індексу спотворення від нуля елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично архівують. Крім того, унікальний код, який присвоюють інформаційній моделі об'єкта, перед передачею до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів, зашифровують ключем шифрування на основі алгоритму шифрування даних, який встановлений на сервері. Використання процесу генерації унікального коду, який надалі присвоюють інформаційній моделі об'єкта, і який інтегрують в пакет даних при здійснені фіксації об'єкта, унеможливлює зміни даних в елементах інформаційної моделі об'єкта. Точність фіксації об'єкта для наступної перевірки його дійсності забезпечується тим, що елемент інформаційної моделі об'єкта є пакетом даних, який включає зображення об'єкта з інтегрованими в нього датою та часом фіксації об'єкта, координатами місцеположення об'єкта, згенерованим унікальним кодом, основними відомостями про об'єкт. Даний пакет даних автоматично формується програмним забезпеченням встановленим на комп'ютеризовані пристрої користувачів та в режимі реального часу передається в блок прийняття рішень сервера, засоби якого здійснюють аналіз дійсності зафіксованого об'єкта. Крім того, механізм формування елемента інформаційної моделі об'єкта у вигляді пакета даних унеможливлює фізичну зміну даних не санкціонованою особою, що виклює можливість здійснювати маніпуляції в інформаційній моделі об'єкта стороннім особам. Корисна модель пояснюється наступними прикладом реалізації. Приклад 1 Даний приклад описує процес фіксації та моніторингу об'єкта (заставного майна) в банківській установі. На сервері установи, на який встановлено спеціальне програмне забезпечення (далі по тексту ПЗ), створюють базу або бази даних користувачів з чітко визначеними згідно з вимогами до функціональних обов'язків ролями та правами доступу з можливістю або відсутністю такої можливості редагувати записи у базі даних інформаційних моделей об'єктів. В базу даних інформаційних моделей об'єктів вносять первинні дані про об'єкт застави шляхом заповнення програмних форм. В день, зазначений у ПЗ, як дата початку перевірки заставного майна, методом випадкового вибору з баз даних користувачів автоматично обирається ПІБ користувача, який буде здійснювати фіксацію об'єкта, формується повідомлення, яке надсилається користувачеві (наприклад, за допомогою електронної пошти, CMC-повідомлення тощо). Отримавши повідомлення, користувач відправляється за адресою розташування об'єкта для здійснення процедури його фіксації. Користувач за допомогою комп'ютеризованого пристрою (який має функції фотографування та/або сканування, в тому числі штрих-код, QR-код або інших машинозчитувальних кодів або міток) з інстальованим на нього програмним забезпеченням здійснює звірку об'єкта з інформаційною моделлю об'єкта перевірки, описаною працівниками та збереженою в базі даних інформаційних моделей об'єктів. Для цього користувач авторизується на сервері та розпочинає процес ідентифікації об'єкта застави. Процес ідентифікації починається з заповнення відповідних полів форми на екрані комп'ютеризованого пристрою. В дані поля заносять дані про користувача, який здійснює фіксацію, загальні параметри об'єкта, дата і час перевірки об'єкта, інші дані. Крім того, система навігації комп'ютеризованого пристрою користувача, визначає географічне розташування місця, де здійснюється фіксація об'єкта, тобто дані GPS. Всі дані автоматично вносяться в базу даних інформаційних моделей об'єктів. Далі за допомогою програмно захищеного генератора унікальних кодів на сервері, генерується унікальний код, який присвоюється даному елементу інформаційної моделі об'єкта, 3 UA 115690 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 та передають унікальний код до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів для подальшого опрацювання та зберігання. Генератор даних, наприклад, працює з частотою генерації не менше 0,0001 мкс або з іншою частотою необхідною для генерації унікальних кодів. Також можлива реалізація даного етапу способу, при якій унікальний код, який присвоюють інформаційній моделі об'єкта, перед передачею до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів, зашифровують ключем шифрування на основі алгоритму шифрування даних, який встановлений на сервері. Процес фіксації об'єкта здійснюють шляхом відповідних маніпуляцій з графічним образом об'єкта (фотографування, знімання тощо) або його цифровою ідентифікацією (сканування штрих-коду чи QR-коду, нанесеного на об'єкт тощо). Автоматично при здійсненні фіксації об'єкта, програмне забезпечення комп'ютеризованого пристрою користувача, здійснює формування елементу інформаційної моделі об'єкта у вигляді пакета даних. Механізм формування пакета даних полягає в наступному: - фіксація об'єкта; - інтегрування до зображення об'єкта даних про дату і час; - інтегрування до зображення об'єкта даних GPS; - інтегрування до зображення об'єкта даних про користувача; - інтегрування до зображення об'єкта загальних даних про об'єкт; - інтегрування до зображення об'єкта унікального коду, який згенерований ПЗ, встановленим на сервері; - інтегрування до зображення об'єкта інших параметрів, властивих конкретному типу об'єктів; - інтегрування до зображення об'єкта інших параметрів, які можуть бути визначені користувачем як важливі; - автоматичне архівування всіх графічних об'єктів та допоміжних файлів в архівний файл, який підготовлений до передачі на сервер. У випадку, якщо графічних образів об'єкта буде декілька, наприклад, користувач зробив три фотографічних знімки даного об'єкта, то відповідно програмне забезпечення, яке встановлене на комп'ютеризований пристрій, формує три елементи інформаційної моделі об'єкта у вигляді пакета даних. Після архівування всіх графічних об'єктів та допоміжних файлів в архівний файл (пакет даних) його передають в режимі реального часу в блок прийняття рішення сервера. Дійсність об'єкта застави перевіряється засобами блока прийняття рішення за допомогою визначених критеріїв ідентифікації. При цьому при ідентифікації об'єкта здійснюють перевірку: - наявності хоча б одного цифрового зображення; - співпадання даних GPS (координат місцеположення об'єкта), інтегрованих в зображення об'єкта в пакеті даних, з координатами місцеположення об'єкта, вказаними при занесенні первинних даних про об'єкт в базу даних інформаційних моделей об'єктів; - співпадання основних відомостей про об'єкт, інтегрованих в зображення об'єкта в пакеті даних, з первинними даними про об'єкт, вказаними при занесенні первинних даних про об'єкт в базу даних інформаційних моделей об'єктів; - наявності унікального коду, інтегрованого в зображення об'єкта в пакеті даних, та його співпадання зі збереженим в базі даних інформаційних моделей об'єктів; - наявності будь-якого іншого заданого критерію та його співпадання з збереженим в базі даних інформаційних моделей об'єктів. На основі отриманих даних засоби блока прийняття рішення здійснюють обчислення індексу спотворення, на основі якого приймають рішення для встановлення дійсності верифікованого об'єкта та збереження даного актуалізованого елемента інформаційної моделі об'єкта в базі даних інформаційних моделей об'єктів. У випадку, якщо після аналізу та перевірки отриманих даних засобами блока прийняття рішення було визначене нульове значення індексу спотворення, то цей елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично зберігається в базі даних інформаційних моделей об'єктів. Нульове значення індексу спотворення присвоюється тоді, коли співпадають всі дані, вказані в пакеті даних, з даними попередньо внесеними в базу даних інформаційних моделей об'єктів. При незначному відхиленні індексу спотворення від нуля засобами сервера автоматично за допомогою методу випадкового вибору генерується завдання користувачу, який має право вносити зміни до записів бази даних інформаційних моделей об'єктів, внести зміни до відповідної частини елемента інформаційної моделі об'єкта, та після внесення відповідних виправлень елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично зберігається в базі даних 4 UA 115690 C2 5 10 інформаційних моделей об'єктів. Незначним відхиленням індексу спотворення від нуля вважається, наприклад, описка або граматична помилка в описі об'єкта при створенні інформаційної моделі. При максимальному відхиленні індексу спотворення від нуля елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично архівують та інформацію про це скеровують до відповідних служб для здійснення перевірки на предмет наявності маніпуляцій з об'єктом застави або шахрайських дій. Максимальним відхиленням індексу спотворення від нуля вважається не співпадання хоча б одного визначеного критерію ідентифікації. Наприклад, при створенні пакета даних до зображення об'єкта інтегрований не той унікальний код, який був надісланий на пристрій користувача та збережений в базі даних інформаційних моделей об'єктів. Запропонований спосіб фіксації об'єкта для встановлення його дійсності дозволяє отримати точну фіксацію та оцінку фізичного стану об'єктів у певний час, нівелює вплив так званого "людського фактору" при роботі з рухомими об'єктами або об'єктами нерухомості, виключає корупційну складову та можливість шахрайських дій з цими об'єктами. 15 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Спосіб фіксації об'єкта для встановлення його дійсності, що включає: створення та/або верифікацію інформаційної моделі об'єкта; накопичення інформації шляхом формування на захищеному сервері бази даних інформаційних моделей об'єктів та щонайменше однієї бази даних користувачів; проведення аналізу дійсності об'єкта засобами опрацювання інформації програмно-технічного блока прийняття рішень сервера, який функціонально з'єднаний з встановленим на комп'ютеризовані пристрої користувачів програмним забезпеченням, який відрізняється тим, що за допомогою програмно захищеного генератора унікальних кодів, який працює з частотою генерації не менше 0,0001 мкс, на сервері генерують унікальний код, який присвоюють інформаційній моделі об'єкта, та передають вказаний унікальний код до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів, сформованих на сервері системи, для подальшого опрацювання та зберігання, а для створення та/або верифікації інформаційної моделі об'єкта за допомогою комп'ютеризованого пристрою користувача здійснюють такі операції: використовуючи систему навігації комп'ютеризованого пристрою користувача, визначають географічне місцеположення об'єкта; вводять до бази даних інформаційних моделей об'єктів основні відомості про об'єкт; здійснюють фіксацію заданого об'єкта; формують елемент інформаційної моделі об'єкта у вигляді пакета даних, який включає зображення зафіксованого об'єкта, в яке інтегровано дату і час фіксації об'єкта, географічне місцеположення об'єкта, визначене на основі даних GPS, дані про користувача, унікальний код, який згенерований за допомогою програмно захищеного генератора унікальних кодів, та інші параметри, властиві конкретному типу об'єкта; передають в режимі реального часу сформований пакет даних в блок прийняття рішення сервера, а для проведення аналізу дійсності об'єкта засоби блока прийняття рішення сервера верифікують прийнятий елемент інформаційної моделі об'єкта за допомогою визначених критеріїв ідентифікації, при цьому при ідентифікації об'єкта здійснюють перевірку: співпадання координат місцеположення об'єкта; співпадання основних відомостей про об'єкт; наявності цифрового зображення; наявності унікального коду та його співпадання зі збереженим в базі даних сервера; наявності будь-якого іншого заданого критерію, після чого засоби блока прийняття рішення здійснюють обчислення індексу спотворення, на основі якого приймають рішення для встановлення дійсності зафіксованого об'єкта та збереження даного елемента інформаційної моделі об'єкта в базі даних інформаційних моделей об'єктів, при цьому: при нульовому значенні індексу спотворення даний елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично зберігають в базі даних інформаційних моделей об'єктів; при мінімальному відхиленні індексу спотворення від нуля автоматично за допомогою методу випадкового вибору генерують завдання користувачу системи внести зміни до відповідної частини елемента інформаційної моделі об'єкта, та після внесення корекцій елемент інформаційної моделі об'єкта зберігають в базі даних інформаційних моделей об'єктів; а при максимальному відхиленні індексу спотворення від нуля елемент інформаційної моделі об'єкта автоматично архівують. 5 UA 115690 C2 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що унікальний код, який присвоюють інформаційній моделі об'єкта, перед передачею до комп'ютеризованого пристрою користувача та в бази даних інформаційних моделей об'єктів, зашифровують ключем шифрування на основі алгоритму шифрування даних, який встановлений на сервері. 5 Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G06F 13/00, G06T 7/00, G06Q 50/00, G06F 17/00, G06Q 90/00, G06K 9/00, G06K 9/46, G06F 3/00

Мітки: встановлення, фіксації, об'єкта, спосіб, дійсності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-115690-sposib-fiksaci-obehkta-dlya-vstanovlennya-jjogo-dijjsnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб фіксації об’єкта для встановлення його дійсності</a>

Подібні патенти