Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Різальний механізм пристрою для подрібнення харчової сировини, який містить щонайменше одну перфоровану решітку, з якою контактує обертовий ніж, що має щонайменше одне лезо, причому щонайменше одна з перфорованих решіток являє собою пластину з однією або двома робочими торцевими поверхнями, яка має центральний отвір, периферійне кільце жорсткості, яке розташоване по периметру решітки, центральне кільце жорсткості, яке розташовано по периметру центрального отвору та робочі отвори, які призначені для подрібнення харчової сировини, який відрізняється тим, що перфорована решітка додатково містить щонайменше одне проміжне кільце жорсткості, причому кожне проміжне кільце жорсткості розташовано поміж центральним та периферійним кільцями жорсткості, а кожне лезо ножа має щонайменше одну проміжну ділянку, яка розташована над відповідним проміжним кільцем жорсткості решітки таким чином, що при обертанні ножа в складі різального механізму проміжна ділянка леза не треться об проміжне кільце жорсткості, при цьому ширина стінки щонайменше одного з проміжних кілець жорсткості є однаковою з обох кінців або змінною таким чином, що ширина стінки проміжного кільця з боку контакту решітки з відповідним обертовим ножем є мінімальною, при цьому робочі отвори розташовані поміж центральним, щонайменше одним проміжним та периферійним кільцями жорсткості.

Текст

Реферат: Винахід належить до пристроїв для подрібнення харчових продуктів, переважно м’яса. Різальний механізм пристрою для подрібнення харчової сировини містить щонайменше одну перфоровану решітку, з якою контактує обертовий ніж, що має щонайменше одне лезо, причому щонайменше одна з перфорованих решіток являє собою пластину з однією або двома робочими торцевими поверхнями, яка має центральний отвір, периферійне кільце жорсткості, яке розташоване по периметру решітки, центральне кільце жорсткості, яке розташовано по периметру центрального отвору та робочі отвори, які призначені для подрібнення харчової сировини. Перфорована решітка додатково містить щонайменше одне проміжне кільце жорсткості, причому кожне проміжне кільце жорсткості розташовано поміж центральним та периферійним кільцями жорсткості, а кожне лезо ножа має щонайменше одну проміжну ділянку, яка розташована над відповідним проміжним кільцем жорсткості решітки таким чином, що при обертанні ножа в складі різального механізму проміжна ділянка леза не треться об проміжне кільце жорсткості. При цьому ширина стінки щонайменше одного з проміжних кілець жорсткості є однаковою з обох кінців або змінною таким чином, що ширина стінки проміжного кільця з боку контакту решітки з відповідним обертовим ножем є мінімальною. Робочі отвори розташовані поміж центральним, щонайменше одним проміжним та периферійним кільцями жорсткості. Технічний результат полягає у зменшенні нагріву харчової сировини при її подрібненні у різальному механізмі та підвищенні міцності та жорсткості решітки. UA 114119 C2 (12) UA 114119 C2 UA 114119 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до пристроїв для подрібнення (переважно тонкого) харчових продуктів (переважно м'яса) та може бути використаний у харчовій промисловості, підприємствах загального харчування та побуті. Відома решітка до подрібнювача, яка має радіальні ребра жорсткості, що розділяють решітку на сектороподібні ділянки рівної площі [а.с. СССР № 601045 кл. В02С 18/36, 1978]. Найбільш близьким за технічною суттю до пристрою, що пропонується, є різальний механізм пристрою для тонкого подрібнення харчової сировини (емульситатору) торговельної марки „Karl Schnell" [Промисловий каталог фірми Karl Schnell GmbH & CO. KG [Електронний ресурс]. Німеччина, 2015. - Режим доступу: www.karlschnell.de]. Його й виберемо як прототип. Різальний механізм пристрою містить щонайменше одну перфоровану решітку, з якою контактує ніж, який має щонайменше одне лезо. Перфоровані решітки, які входять до складу даного механізму, у випадку виконання отворів перфорації малого діаметра, мають наступну будову: решітка має центральний отвір, периферійне кільце жорсткості, яке розташоване по периметру решітки, центральне кільце жорсткості, яке розташовано по периметру центрального отвору та робочі отвори, які призначені для подрібнення харчової сировини; причому центральне та периферійне кільця жорсткості сполучені між собою ребрами жорсткості, які розташовані переважно в радіальному напрямі решітки; робочі отвори розташовані поміж кільцями та ребрами жорсткості; товщина решітки на ділянках кілець та ребер жорсткості може бути вища за товщину решітки на ділянках з робочими отворами [Промисловий каталог фірми Karl Schnell GmbH & CO. KG [Електронний ресурс]. - Німеччина, 2015. - Режим доступу: www.ks-hopla.de]. Недоліками даного різального механізму є: високий нагрів харчової сировини при її подрібненні (що є особливо негативним чинником при подрібненні м'ясної сировини), який обумовлений великою площею тертя (контакту) ножа з решіткою внаслідок, в тому числі, наявності ребер жорсткості; недостатня міцність та жорсткість решітки, що обумовлено тим, що радіальні ребра жорсткості недостатньо покращують показники міцності решітки. В основу винаходу поставлена задача отримання нового технічного результату. Технічним результатом є: зменшення нагріву харчової сировини при її подрібненні у різальному механізмі; підвищення міцності та жорсткості решітки. Поставлена задача вирішується тим, що різальний механізм пристрою для подрібнення харчової сировини, який містить щонайменше одну перфоровану решітку, з якою контактує обертовий ніж, що має щонайменше одне лезо, причому щонайменше одна з перфорованих решіток являє собою пластину з однією або двома робочими торцевими поверхнями, яка має центральний отвір, периферійне кільце жорсткості, яке розташоване по периметру решітки, центральне кільце жорсткості, яке розташовано по периметру центрального отвору та робочі отвори, які призначені для подрібнення харчової сировини, причому товщина решітки на ділянках кілець жорсткості може бути вища за товщину решітки на ділянках з робочими отворами, відрізняється тим, що перфорована решітка додатково містить щонайменше одне проміжне кільце жорсткості, кожне проміжне кільце жорсткості розташовано поміж центральним та периферійним кільцями жорсткості, кожне лезо ножа має щонайменше одну проміжну ділянку, яка при обертанні ножа в складі різального механізму не треться об решітку, кожна проміжна ділянка лез ножа розташована над відповідним проміжним кільцем жорсткості решітки таким чином, що проміжна ділянка леза не треться об проміжне кільце жорсткості, ширина стінки щонайменше одного з проміжних кілець жорсткості може бути змінною таким чином, що ширина стінки кільця з боку контакту решітки з відповідним обертовим ножем є мінімальною, робочі отвори розташовані поміж центральним, проміжними та периферійним кільцями жорсткості. Винахід пояснюється кресленнями, на яких зображено: на фіг. 1 - загальний вигляд різального механізму пристрою для подрібнення харчової сировини, що пропонується; на фіг. 2 - загальний вигляд решітки, що входить до різального механізму пристрою для подрібнення харчової сировини; на фіг. 3 - загальний вигляд ножа, що входить до різального механізму пристрою для подрібнення харчової сировини; на фіг. 4 - поперечний переріз решітки. Різальний механізм пристрою для подрібнення харчової сировини (фіг. 1-4) містить щонайменше одну перфоровану решітку 1, з якою контактує обертовий ніж 2, який, в свою чергу, має щонайменше одне лезо 3. Перфорована решітка являє собою пластину з однією або двома робочими торцевими поверхнями 4. Решітка має центральний отвір 5, периферійне кільце жорсткості 6, що розташоване по периметру решітки, центральне кільце жорсткості 7, що розташовано по периметру центрального отвору 5 та робочі отвори 8, які призначені для подрібнення харчової сировини. Товщина решітки S1 на ділянках кілець жорсткості може бути вища за товщину решітки S2 на ділянках з робочими отворами. Решітка має щонайменше одне проміжне кільце жорсткості 9, яке розташовано поміж центральним 7 та периферійним 6 1 UA 114119 C2 5 10 15 20 25 кільцями жорсткості. Кожне лезо ножа 3 має щонайменше одну проміжну ділянку 10, яка при обертанні ножа в складі різального механізму не треться об решітку. Проміжна ділянка 10 лез ножа розташована над відповідним проміжним кільцем жорсткості 9 решітки таким чином, що проміжна ділянка леза 10 не треться об проміжне кільце жорсткості 9 (фіг. 1). Ширина стінки проміжного кільця жорсткості 9 може бути змінною таким чином, що ширина стінки кільця а з боку контакту решітки з відповідним обертовим ножем є мінімальною (фіг. 4) на відміну від ширини b з протилежного боку. Робочі отвори 8 розташовані поміж центральним 7, проміжними 9 та периферійним 6 кільцями жорсткості. Різальний механізм пристрою для подрібнення харчової сировини працює наступним чином. Харчова сировина, що подрібнюється, подається шнеком подрібнювача (не вказаний) або іншим чином до різального механізму (не показаний), який складається щонайменше з однієї перфорованої решітки 1 з якою контактує обертовий ніж 2. Харчова сировина проштовхується у робочі отвори 8 та подрібнюється (розрізається) завдяки спільній дії робочих отворів 8 та лез 3 обертового ножа 2. Після подрібнення харчова сировина проштовхується далі по робочих отворах 8 наступним об'ємом сировини, що подається до різального механізму, та виводиться із перфорованої решітки 1 та далі - з різального механізму. Внаслідок того, що перфорована решітка має проміжне кільце жорсткості 8, на відміну від прототипу, який має радіальні ребра жорсткості, а також внаслідок наявності в лезах ножа проміжних ділянок 10 при обертанні ножа леза 3 не труться об елементи жорсткості решітки (в даному випадку - об проміжне кільце жорсткості 9). Це призводить до того, що загальна площа тертя лез 3 ножа об перфоровану решітку зменшується на величину близько 25 %. В свою чергу таке зменшення площі тертя призводить до істотного зменшення нагріву харчової сировини при її подрібненні в різальному механізмі. У випадку подрібнення м'ясної сировини таке зменшення її нагріву обумовлює кращу якість та збільшену кількість виготовленого готового продукту (наприклад, ковбасних виробів). Одночасно з цим наявність проміжного кільця жорсткості 9 та його вказане розташування призводить до покращення показників міцності решітки в порівнянні з прототипом. Це дозволяє забезпечити кращі умови подрібнення харчової сировини у різальному механізмі, а також підвищену довговічність решітки. 30 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 45 Різальний механізм пристрою для подрібнення харчової сировини, який містить щонайменше одну перфоровану решітку, з якою контактує обертовий ніж, що має щонайменше одне лезо, причому щонайменше одна з перфорованих решіток являє собою пластину з однією або двома робочими торцевими поверхнями, яка має центральний отвір, периферійне кільце жорсткості, яке розташоване по периметру решітки, центральне кільце жорсткості, яке розташовано по периметру центрального отвору та робочі отвори, які призначені для подрібнення харчової сировини, який відрізняється тим, що перфорована решітка додатково містить щонайменше одне проміжне кільце жорсткості, причому кожне проміжне кільце жорсткості розташовано поміж центральним та периферійним кільцями жорсткості, а кожне лезо ножа має щонайменше одну проміжну ділянку, яка розташована над відповідним проміжним кільцем жорсткості решітки таким чином, що при обертанні ножа в складі різального механізму проміжна ділянка леза не треться об проміжне кільце жорсткості, при цьому ширина стінки щонайменше одного з проміжних кілець жорсткості є однаковою з обох кінців або змінною таким чином, що ширина стінки проміжного кільця з боку контакту решітки з відповідним обертовим ножем є мінімальною, при цьому робочі отвори розташовані поміж центральним, щонайменше одним проміжним та периферійним кільцями жорсткості. 2 UA 114119 C2 3 UA 114119 C2 4 UA 114119 C2 5 UA 114119 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B02C 18/36

Мітки: подрібнення, харчової, пристрою, різальний, механізм, сировини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-114119-rizalnijj-mekhanizm-pristroyu-dlya-podribnennya-kharchovo-sirovini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Різальний механізм пристрою для подрібнення харчової сировини</a>

Подібні патенти