Спосіб кількісної оцінки гемодинамічної структури наповнення кров’ю лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця для діагностики діастолічної дисфункції і диференціального визначення механізмів її р

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб кількісної оцінки гемодинамічної структури наповнення кров'ю лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця для діагностики діастолічної дисфункції і диференціального визначення механізмів її розвитку, що включає визначення об'ємів крові (V), які надходять в порожнину лівого шлуночка (ЛШ), фракцію викиду (ФВ), ударний об'єм (УО), який відрізняється тим, що додатково визначають фракції наповнення в фазу швидкого наповнення (ФН1), в фазу повільного наповнення (ФН2), в період систоли лівого передсердя (ФН3), об'єми крові, які надходять в порожнину ЛШ в фазу швидкого наповнення (V1), в фазу повільного наповнення (V2), в період систоли передсердя (V3), за формулами V1=(УО´ФН1/100, V2=(YO´ФН2)/100, V3=(YO´ФН3)/100 та індексу об'ємної податливості ЛШ (ІОП) за формулою: ІОП=V1/V3, та у випадку, якщо виявлено зменшення V1 на 20 % і більше в порівнянні з нормою (44 м3), збільшення V2 перевищує 25 % в порівнянні з нормою (16,5 см3), діагностують зміни гемодинамічної структури наповнення, зумовлені дисфункцією активних механізмів діастолічної функції ЛШ (процесу ізоволюмічного розслаблення міокарда ЛШ, зниження передсердно-шлуночкового градієнта тиску), у випадку, якщо при збільшенні V3, яке перевищує 25 % в порівнянні з нормою (13 см3), роблять висновок про збільшення внеску систоли лівого передсердя в об'єм наповнення ЛШ, що розглядають як включення компенсаторного фактора в умовах порушеної діастолічної функції ЛШ, а у випадку, якщо поєднання вказаних змін зі зменшенням ІОП на більш ніж 25 % в порівнянні з нормою (1,38 умов, од.), роблять висновок про участь пасивного механізму діастолічної функції (можливі зміни морфологічної структури міокарда ЛШ зі зменшенням об'ємної податливості камери ЛШ.

Текст

Реферат: Спосіб кількісної оцінки гемодинамічної структури наповнення кров'ю лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця для діагностики діастолічної дисфункції і диференціального визначення механізмів її розвитку включає визначення об'ємів крові, які надходять в порожнину лівого шлуночка, фракцію викиду, ударний об'єм. Додатково визначають фракції наповнення в фазу швидкого наповнення - в фазу повільного наповнення, в період систоли лівого передсердя, об'єми крові, які надходять в порожнину лівого шлуночка в фазу швидкого наповнення, в фазу повільного наповнення, в період систоли передсердя. Діагностують зміни гемодинамічної структури наповнення, зумовлені дисфункцією активних механізмів діастолічної функції лівого шлуночка та роблять висновок про збільшення внеску систоли лівого передсердя в об'єм наповнення лівого шлуночка та про участь пасивного механізму діастолічної функції. UA 111972 U (12) UA 111972 U UA 111972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Запропонований спосіб належить до медицини, а саме до кардіології, і може бути використаний для оцінки гемодинамічної структури наповнення кров'ю лівого шлуночка серця, яка характеризує його діастолічну функцію у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), включаючи хворих з постінфарктним кардіосклерозом (ПІКС). Діастолічна функція лівого шлуночка серця (ЛШ) - складний енергозалежний процес, більш чутливий до нестачі кисню, ніж процес скорочення кардіоміоцитів (систолічна функція ЛШ). Загальноприйняте уявлення про те, що порушення діастолічної функції ЛШ спостерігають при всіх серцево-судинних захворюваннях, що ці зміни частіше виявляють на більш ранніх етапах захворювання, ніж порушення систолічної функції, особливо при ІХС. Стан діастолічної функції ЛШ визначають активні механізми (релаксація кардіоміоцитів, формування передсердно-шлуночкового градієнта, систола лівого передсердя) та пасивні механізми (жорсткість, або зворотне поняття - податливість камери ЛШ). Активні механізми діастолічної функції ЛШ знаходять відображення в співвідношенні об'ємів крові, яка надходить в порожнину ЛШ в фази швидкого, повільного наповнення та в період систоли лівого передсердя. Традиційно в клінічних умовах визначають швидкісні та часові показники з подальшим розрахунком показників жорсткості камер ЛШ. Відомий спосіб оцінки діастолічної функції лівого шлуночка серця ("Принципи клінічного застосування та трактування ехокардіографії" / О.С. Коржелецький // Внутрішня медицина. 2008. - № 5/6. - С. 39-50), з використанням імпульсно-хвильового і тканинного імпульсного доплерів, за якими вимірюють наступні параметри - час ізоволюмічного розслаблення шлуночка (IVRT), швидкість раннього наповнення діастоли ЛШ (Е) (фаза швидкого наповнення), час уповільнення піку Ε трансмітрального діастолічного потоку (Dt), швидкість пізнього діастолічного наповнення ЛШ (А) (фаза систоли передсердя), відношення швидкостей раннього і пізнього наповнення (Е/А). Цей спосіб дозволяє адекватно кількісно оцінити процес активного розслаблення міокарда (IVRT), характеризувати фазу швидкого діастолічного наповнення ЛШ (пік Ε та Dt) та жорсткість ЛШ (відношення Е/А), але не відображає гемодинамічну структуру наповнення ЛШ, не дає можливість більш об'єктивно і точно виявити та оцінити ступінь вираженості дисфункції ЛШ у хворих з серцево-судинними захворюваннями. Відомий спосіб кількісної оцінки податливості ЛШ серця (патент України № 65260, МПК А61В 5/02, дата публікації 25.11.2011, бюл. № 22/2011), що передбачає визначення показників кардіодинаміки лівого шлуночка, зокрема вимірюють ударний об'єм (УО) та фракцію наповнення лівого шлуночка у фазу швидкого наповнення (ФН1), та фракцію наповнення лівого шлуночка у фазу повільного наповнення (ФН2) та визначають індекс об'ємної податливості лівого шлуночка (ІОП ЛШ) за формулою: УО  ФН1 ІОП  УО  ФН2 , де: ( УО ) - ударний об'єм (мл); ФН1 - фракція наповнення лівого шлуночка у фазу швидкого наповнення (%), ФН2 - фракція наповнення лівого шлуночка у фазу повільного наповнення (%); та у випадку, якщо індекс об'ємної податливості більше 2,0; вважають податливість камери лівого шлуночка нормальною, у випадку, якщо індекс об'ємної податливості знаходиться у межах 1,1-2,0 - вважають порушення податливості лівого шлуночка помірно вираженими, а у випадку, якщо індекс об'ємної податливості менше 1,1, вважають порушення податливості лівого шлуночка критичним. Спосіб має обмежену сферу застосування, тому що дозволяє адекватно оцінити лише пасивний механізм, який обумовив діастолічну дисфункцію ЛШ, але не дозволяє оцінити активний механізм - гемодинамічну структуру наповнення ЛШ. Задачею корисної моделі є створення способу кількісної оцінки гемодинамічної структури наповнення кров'ю лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця для діагностики діастолічної дисфункції і диференціального визначення механізмів її розвитку, в якому за рахунок додаткового визначення показників діастолічної функції ЛШ, зокрема фракції наповнення в фазу швидкого наповнення - ФН1, в фазу повільного наповнення - ФН2, в період систоли лівого передсердя - ФН3, а також об'ємів крові, які надходять в порожнину ЛШ в фазу швидкого наповнення (V1), в фазу повільного наповнення (V2), в період систоли передсердя (V3), дослідження та визначення внутрішньосерцевої гемодинаміки шляхом додаткового визначення з подальшим порівнюванням співвідношення об'ємів наповнення ЛШ, 1 UA 111972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 забезпечується рання діагностика порушень діастолічної функції ЛШ, підвищується точність оцінки та достовірність висновку, можливість диференціального визначення механізмів порушення діастолічної функції - активних механізмів (гемодинамічна структура наповнення) та пасивного механізму (ІОП). Поставлена задача вирішується тим, що спосіб кількісної оцінки гемодинамічної структури наповнення кров'ю лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця для діагностики діастолічної дисфункції і диференціального визначення механізмів її розвитку включає визначення об'ємів крові (V), які надходять в порожнину лівого шлуночка (ЛШ), фракцію викиду (ФВ), ударний об'єм (УО), згідно з корисною моделлю, додатково визначають фракції наповнення в фазу швидкого наповнення - (ФН1), в фазу повільного наповнення - (ФН2), в період систоли лівого передсердя - (ФН3), об'єми крові, які надходять в порожнину ЛШ в фазу швидкого наповнення (V1), в фазу повільного наповнення (V2), в період систоли передсердя (V3), за формулами V1=(УОФН1)/100, V2=(УОФН2)/100, V3=(УOФН3)/100, та індексу об'ємної податливості ЛШ (ІОП) за формулою: ІОП=V1/V3, та у випадку, якщо виявлено зменшення V1 на 3 20 % і більше в порівнянні з нормою (44 м ), збільшення V2 перевищує 25 % в порівнянні з 3 нормою (16,5 см ), діагностують зміни гемодинамічної структури наповнення, зумовлені дисфункцією активних механізмів діастолічної функції ЛШ (процесу ізоволюмічного розслаблення міокарда ЛШ, зниження передсердно-шлуночкового градієнта тиску), у випадку, 3 якщо при збільшенні V3, яке перевищує 25 % в порівнянні з нормою (13 см ), роблять висновок про збільшення внеску систоли лівого передсердя в об'єм наповнення ЛШ, що розглядають як включення компенсаторного фактора в умовах порушеної діастолічної функції ЛШ, а у випадку, якщо поєднання вказаних змін зі зменшенням ІОП на більш ніж 25 % в порівнянні з нормою (1,38 умов, од.) роблять висновок про участь пасивного механізму діастолічної функції (можливі зміни морфологічної структури міокарда ЛШ зі зменшенням об'ємної податливості камери ЛШ). Використання нового комплексу параметрів гемодинамічної структури наповнення ЛШ збільшує точність оцінок стану діастолічної функції ЛШ, забезпечує раннє виявлення порушень діастолічної функції ЛШ, дозволяє диференційно визначати механізми виявлення порушень діастолічної функції ЛШ у хворих з ХІХС і ПІКС. Для здійснення поставленої задачі з використанням запропонованого способу кількісної оцінки гемодинамічної структури наповнення ЛШ обстежено 108 хворих на хронічну ішемічну хворобу серця, 56 з них перенесли інфаркт міокарда та 16 практично здорових добровольців, включених в контрольну групу. Всім обстеженим провели кардіосинхронізовану рівноважну радіоізотопну вентрикулографію (РНВГ) на гамма-камері LFOV-IV (Nuclear Chicago, США). За даними РНВГ визначили показники систолічної - фракція викиду (ФВ), насосної - ударний об'єм (УО) функцій ЛШ, додаткові показники діастолічної функції ЛШ (ФН 1, ФН2, ФН3), на підставі яких розраховували параметри гемодинамічної структури наповнення ЛШ (V1, V2, V3) та індекс об'ємної податливості (ІОП). На основі аналізу індивідуальних даних, хворих на ІХС без інфаркту міокарда в анамнезі розподілили на дві підгрупи: в 1а підгрупу (n=11) включені хворі зі збереженою систолічною (ФВ більше 50 %) та 3 насосною (УО більше 60 см ) функціями та без ознак діастолічної дисфункції за даними РНВГ; в 1б підгрупу (n=31) включені хворі зі збереженою систолічною та насосною функціями та наявністю ознак діастолічної дисфункції за даними РНВГ. У всіх хворих, які перенесли інфаркт міокарда за даними РНВГ виявлені ознаки діастолічної дисфункції (див. таблицю). 45 2 UA 111972 U Таблиця Показник ФВ, % 3 УО, см ФН1, % ФН2, % ФН3, % 3 V1, см 3 V2, см 3 V3, см V1/V3 Величина показника (M±m) в групах обстежених Хворі на хронічну Контроль (n=16) Хворі на хронічну ІХС (n=42) ІХС та ПІКС 1а (n=11) 1б (n=31) (n=56) 62,6±6,1 61,0±6,4 58,0±4,8 56,9±4,3 74,0±4,4 76,6±6,7 74,0±4,8 72,6±5,2 60,0±5,8 52,5±5,5 44,8±3,9* 41,9±4,6* Δ 22,3±2,4 23,4±2,2 21,1±1,3 33,0±2,9* Δ 17,7+2,7 24,1±3,3* 34,1±1,3*° 25,1±2,4* 44,4±3,9 39,9±3,6 32,9±2,3* 30,4±2,6* 16,5±3,3 17,8±4,9 15,7±2,9 23,9±2,7* Δ 13,1±1,9 18,9±2,3 25,4±2,2*° 18,3±1,6 Δ 3,38±0,12 2,18±0,09* 1,93±0,06*° 1,62±0,16* Примітки. * - відмінність показників статистично значиме в порівнянні з такими в контрольній групі (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/02

Мітки: гемодинамічної, структури, механізмів, серця, кількісної, хворобу, диференціального, ішемічну, лівого, дисфункції, діастолічної, наповнення, оцінки, визначення, діагностики, хворих, шлуночка, кров'ю, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-111972-sposib-kilkisno-ocinki-gemodinamichno-strukturi-napovnennya-krovyu-livogo-shlunochka-sercya-u-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-dlya-diagnostiki-diastolichno-disfunkci-i-difer.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб кількісної оцінки гемодинамічної структури наповнення кров’ю лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця для діагностики діастолічної дисфункції і диференціального визначення механізмів її р</a>

Подібні патенти