Площинна дерев’яна основа для підлогового покриття

Номер патенту: 111124

Опубліковано: 25.10.2016

Автор: Чан Линь Хо

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1), що виконана із декількох складових елементів, яка відрізняється тим, що утворена із двох паралельних бокових планок (2, 3) та із групи внутрішніх планок (4), де всі внутрішні планки (4) розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками (2,3) в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок (4) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок (2, 3), при цьому дві паралельні бокові планки (2, 3) та усі внутрішні планки (4) виконані із дерева.

2. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що усі внутрішні планки (4) розташовані паралельно між собою та перпендикулярно по відношенню до двох паралельних бокових планок (2, 3), а кількість внутрішніх планок (4) складає від 10 до 150 одиниць.

3. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) за п. 1 яка відрізняється тим, що усі внутрішні планки (4) розташовані паралельно між собою та паралельно по відношенню до двох паралельних бокових планок (2, 3), а кількість внутрішніх планок (4) складає від 5 до 150 одиниць.

4. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що кожна з двох паралельних бокових планок (2, 3) на стороні з'єднання з внутрішніми планками (4) містить з'єднувальний паз (9), який розташований по всій довжині кожної з двох паралельних бокових планок (2, 3), при цьому кожна із внутрішніх планок (4) на власній стороні з'єднання з однією відповідною паралельною боковою планкою (2, 3) містить шип (10), і пази (9) двох паралельних бокових планок (2, 3) разом із шипами (10) внутрішніх планок (4) утворюють шипові з'єднання паралельних бокових планок (2, 3) із групою внутрішніх планок (4).

5. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) за п. 1 яка відрізняється тим, що сукупна площа групи внутрішніх планок (4) складає на менш ніж 2/3 площі від загальної площі площинної дерев'яної основи для підлогового покриття (1).

Текст

Реферат: Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) виконана із декількох складових елементів. Утворена із двох паралельних бокових планок (2, 3) та із групи внутрішніх планок (4), де всі внутрішні планки (4) розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками (2, 3) в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок (4) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок (2, 3). Дві паралельні бокові планки (2, 3) та усі внутрішні планки (4) виконані із дерева. UA 111124 U (54) ПЛОЩИННА ДЕРЕВ'ЯНА ОСНОВА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ UA 111124 U UA 111124 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до деревооброблювальної та будівельної галузей, а саме - до конструкції площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, яка може бути використана для виготовлення кінцевого продукту - тришарового підлогового покриття, ламінату. Найбільш близьким до запропонованої площинної дерев'яної основи для підлогового покриття є середній шар тришарового паркету, конструкція якого описана у способі виготовлення тришарового паркету. Такий середній шар тришарового паркету є площинною дерев'яною основою для підлогового покриття, що виконана із декількох складових елементів [Патент України на корисну модель № 107386, м. кл. В27М 3/04, E04F 15/00, публ. 10.06.2016, бюл. № 11 [1]]. В цілому зазначене технічне рішення разом із конструкцією середнього шару тришарового паркету призначені для реалізації способу виготовлення тришарового паркету із використанням всіх відходів для виготовлення нижнього шару кінцевого виробу, але такий описаний середній шар тришарового паркету не дозволяє зменшити вірогідність деформації основи для підлогового покриття під час її використання, зменшити собівартість її виготовлення та урізноманітнити асортимент основ для підлогового покриття, і як наслідок таке рішення середній шар тришарового паркету не дозволяє зменшити вірогідність деформації, зменшити собівартість і урізноманітнити асортимент кінцевих виробів - тришарових підлогових покриттів. В основу корисної моделі поставлена задача створення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, яка б за рахунок сукупності усіх суттєвих ознак та за рахунок його нових ознак - нових конструктивних елементів, зв'язків між ними дозволила б одержати технічний результат - зменшити вірогідність деформації основи для підлогового покриття під час її використання, зменшити собівартість її виготовлення та урізноманітнити асортимент основ для підлогового покриття, і як наслідок зменшити вірогідність деформації, зменшити собівартість і урізноманітнити асортимент кінцевих виробів - тришарових підлогових покриттів. Поставлена задача вирішується тим, що площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) виконана із декількох складових елементів. Новим є те, що площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) утворена із двох паралельних бокових планок (2, 3) та із групи внутрішніх планок (4), де всі внутрішні планки (4) розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками (2, 3) в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок (4) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок (2, 3), при цьому дві паралельні бокові планки (2, 3) та усі внутрішні планки (4) виконані із дерева. Додатково запропонована корисна модель характеризується наступними уточнюючими новими ознаками. Усі внутрішні планки (4) розташовані паралельно між собою та перпендикулярно по відношенню до двох паралельних бокових планок (2, 3), а кількість внутрішніх планок (4) складає від 10 до 150 одиниць. Усі внутрішні планки (4) розташовані паралельно між собою та паралельно по відношенню до двох паралельних бокових планок (2, 3), а кількість внутрішніх планок (4) складає від 5 до 150 одиниць. Кожна з двох паралельних бокових планок (2, 3) на стороні з'єднання з внутрішніми планками (4) містить з'єднувальний паз (9), який розташований по всій довжині кожної з двох паралельних бокових планок (2, 3), при цьому кожна із внутрішніх планок (4) на власній стороні з'єднання з однією відповідною паралельною боковою планкою (2, 3) містить шип (10), і пази (9) двох паралельних бокових планок (2, 3) разом із шипами (10) внутрішніх планок (4) утворюють шипові з'єднання паралельних бокових планок (2, 3) із групою внутрішніх планок (4). Сукупна площа групи внутрішніх планок (4) складає на менш ніж 2/3 площі від загальної площі площинної дерев'яної основи для підлогового покриття (1). Суть корисної моделі пояснюють креслення. Фіг. 1 - зображення декількох одиниць площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, де усі внутрішні планки розташовані паралельно між собою та перпендикулярно по відношенню до двох паралельних бокових планок. Фіг. 2 - зображення декількох одиниць площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, де усі внутрішні планки розташовані паралельно між собою та паралельно по відношенню до двох паралельних бокових планок. Фіг. 3 - зображення брусу-заготівки для виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, де усі внутрішні дошки розташовані паралельно між собою та перпендикулярно по відношенню до двох паралельних бокових дощок. Фіг. 4 - зображення брусу-заготівки для виготовлення площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, де усі внутрішні дошки розташовані паралельно між собою та паралельно по відношенню до двох паралельних бокових дощок. 1 UA 111124 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 5 - зображення шипового з'єднання паралельних бокових планок із групою внутрішніх планок площинної дерев'яної основи для підлогового покриття. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття 1 виконана із декількох складових елементів, а саме - вона утворена із двох паралельних бокових планок 2, 3 та із групи внутрішніх планок 4 (фіг. 1, фіг. 2). Всі внутрішні планки 4 розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками 2, 3 в певному порядку. Кожна із внутрішніх планок 4 є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок 2, 3. Всі конструктивні елементи площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 виконані із дерева. Виробництво площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 здійснюють шляхом попереднього формування бруса-заготівки 5, який утворюють із двох паралельно розташованих дощок 6, 7 (які є заготівками для майбутніх двох паралельних бокових планок 2, 3) і укладанням між двох зазначених дощок 6, 7 групи внутрішніх дощок 8 (які є заготівками для майбутніх внутрішніх планок 4) (фіг. 3, фіг. 4). Відповідно, кожна із внутрішніх дощок 8 є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельно розташованих дощок 6, 7. В прикладі, що наведений на фіг. 3, показано брус-заготівку 5, де внутрішні дошки 8 розташовані паралельно між собою та перпендикулярно двом дошкам 6, 7. Попередньо, перед формуванням такого бруса-заготівки 5, на поверхню кожної із дощок 6, 7 яка стикається із стиковими поверхнями групи внутрішніх дощок 8, наносять клей. Також клей наносять на поверхні чотирьох внутрішніх дощок 8, тобто на поверхні двох внутрішніх дощок 8, які розташовані з одного краю бруса-заготівки 5, та на поверхні двох внутрішніх дощок 8, які розташовані з іншого краю бруса-заготівки 5. Тобто по дві крайні внутрішніх дошки 8 склеюють між собою. Після формування бруса-заготівки 5, його встановлюють на певний термін під прес. Після скріплення та склеювання двох паралельно розташованих дощок 6, 7 з внутрішніми дошками 8, брус-заготівку 5 розпилюють вздовж його довжини на декілька площинних дерев'яних основ для підлогового покриття 1. Потім шляхом шліфування та/або обрізання здійснюють додаткову обробку кожної із площинних дерев'яних основ для підлогового покриття 1. В окремих випадках виконання корисної моделі усі внутрішні планки 4 можуть бути розташовані паралельно між собою та перпендикулярно по відношенню до двох паралельних бокових планок 2, 3 (фіг. 1, фіг. 3). У випадку такого виконання площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 кількість внутрішніх планок 4 може складати від 10 до 150 одиниць, але не обмежуючись цим. В інших окремих випадках виконання корисної моделі усі внутрішні планки 4 можуть бути розташовані паралельно між собою та паралельно по відношенню до двох паралельних бокових планок 2, 3 (фіг. 2, фіг. 4). У випадку такого виконання площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 кількість внутрішніх планок 4 складає від 5 до 150 одиниць, але не обмежуючись цим. І, відповідно, у такому випадку використання корисної моделі, довжина внутрішніх планок 4 також може бути різною. В деяких випадках виконання корисної моделі, зокрема у випадку, коли усі внутрішні планки 4 можуть бути розташовані паралельно між собою та перпендикулярно по відношенню до двох паралельних бокових планок 2, 3, кожна з двох паралельних бокових планок 2, 3 на стороні з'єднання з внутрішніми планками 4 містить з'єднувальний паз 9 (фіг. 5). Цей паз 9 розташований по всій довжині кожної з двох паралельних бокових планок 2, 3. При цьому кожна із внутрішніх планок 4 на власній стороні з'єднання з однією із відповідною паралельною боковою планкою 2 або 3 містить шип 10, і таким чином пази 9 двох паралельних бокових планок 2, 3 разом із шипами 10 внутрішніх планок 4 утворюють шипові з'єднання паралельних бокових планок 2, 3 із групою внутрішніх планок 4 (фіг. 5). Таке шипове з'єднання здійснюють разом із склеюванням і таке шипове з'єднання призначене для покращення скріплення між собою кожної з двох паралельних бокових планок 2, 3 із групою внутрішніх планок 4. Як приклад промислового використання можливо зазначити, що розміри площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 можуть бути наступними: довжина - 123,5 см, але не обмежуючись цим, ширина - 18,0 см, але не обмежуючись цим, товщина - від 1,0 см до 1,2 см, але не обмежуючись цим. При цьому, при зазначених у цьому прикладі розмірах, ширина кожної із паралельних бокових планок 2 або 3 складає 3 см. У різних випадках виконання корисної моделі, всі зазначені розміри можуть бути різними, в залежності від технологічної необхідності. При зазначених у наведеному прикладі розмірах, загальна площа площинної 2 дерев'яної основи для підлогового покриття 1 складатиме 2223 см , сукупна площа двох 2 паралельних бокових планок 2, 3 складатиме 741 см , а сукупна площа групи внутрішніх планок 2 4 складатиме 1482 см . Таким чином, у зазначеному прикладі сукупна площа групи внутрішніх планок 4 складає 2/3 площі від загальної площі площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1. 2 UA 111124 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття 1 в подальшому може бути використана як середній шар для виготовлення тришарового підлогового покриття. Тобто площинну дерев'яну основу для підлогового покриття 1 в подальшому скріплюють з верхнім та нижнім шаром підлогового покриття 1 і наприкінці одержують готовий виріб у вигляді тришарового підлогового покриття, в якому використана площинна дерев'яна основа для підлогового покриття 1. Сукупність усіх суттєвих ознак площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, в тому числі її нові ознаки, при її застосуванні дозволяють одержати технічний результат зменшити вірогідність деформації основи для підлогового покриття під час її використання, зменшити собівартість її виготовлення та урізноманітнити асортимент основ для підлогового покриття, і як наслідок зменшити вірогідність деформації, зменшити собівартість і урізноманітнити асортимент кінцевих виробів - трьохшарових підлогових покриттів. Відомо, що деревина є гігроскопічним матеріалом, який має властивість поглинати і віддавати вологу з навколишнього середовища. Тому вологість деревини змінюється при зміні вологості і температури навколишнього середовища. При відносній вологості повітря 50 % і температурі 20 °C рівноважна вологість деревини складає 9 %, при вологості повітря 30 % і температурі 25 °C вологість деревини складе 5 %. Швидкість зміни вологості деревини залежить від породи. Наприклад, зміна рівноважної вологості деревини на 2 % (з 9 % до 11 %) для дуба відбудеться за 40 діб, а для бука за 12 діб. Відомо також, що деревина є анізотропним матеріалом, тобто її властивості в різних напрямках не є однаковими. Це цілком виявляється у процесі деформації деревини. У подовжньому напрямку зміна розміру деревної планки менше в 10 разів, ніж у поперечному. При зміні вологості паркетних планок на 1 % їхня ширина змінюється приблизно на 0,25 %. Виходячи із зазначеного, зрозуміло також те, що, чим більшим є розмір дерев'яної планки або дошки, тим більше вона схильна до процесів деформації. Відповідно в запропонованій корисній моделі, внаслідок того, що кожна із внутрішніх планок 4 є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок 2, 3, і у різних випадках використання виробу кількість внутрішніх планок 4 може складати від 5 або від 10 до 150 одиниць, але не обмежуючись цим, у внутрішніх дерев'яних планках 4 значно зменшуються та знижуються процеси деформації деревини, і як наслідок, використання площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 у кінцевому виробі (у тришаровому підлоговому покритті) також зменшує вірогідність деформації. Тобто загальна площа двох паралельних бокових планок 2, 3 у складі площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1 складає приблизно не більше ніж 1/3 частини від усієї площини виробу, а інший "масив тіла" дерев'яної основи для підлогового покриття 1 складається із певної кількості складених та скріплених внутрішніх планок 4, які є меншими за довжиною, ніж дві паралельні бокові планки 2, 3. І сукупна площа групи внутрішніх планок 4 складає на менш ніж 2/3 площі від загальної площі площинної дерев'яної основи для підлогового покриття 1. Відповідно, у випадку появи процесів деформації у двох довгих за розміром паралельних бокових планках 2, 3, група внутрішніх планок 4, за рахунок їх невеликого розміру, та за рахунок їх переважної більшості у складі конструкції в цілому стримує площинну дерев'яну основу для підлогового покриття 1 від деформації. За рахунок запропонованих зменшених розмірів групи дерев'яних внутрішніх планок 4, з'являється можливість використовувати для їх виробництва невеликі за розміром внутрішні дошки 8 (розмір яких може складати відповідно до наведеного прикладу 18 см  18 см  2,8 см, але не обмежуючись цим). Такі внутрішні дошки 8 можуть бути виготовлені як із цільної дошки, так і використані будь-які залишки деревообробного виробництва - обрізки дощок. Таке технічне рішення дозволяє зменшити собівартість виробу. І в цілому, за рахунок сукупності всіх суттєвих ознак запропонованої корисної моделі, з'являється можливість урізноманітнити асортимент основ для підлогового покриття. Технічний результат досягається саме в межах кількісних параметрів площинної дерев'яної основи для підлогового покриття, які наведені у формулі цієї корисної моделі. Запропонована площинна дерев'яна основа для підлогового покриття багаторазово виготовлена у промислових умовах, були проведені її широкі експериментально-виробничі випробування, і в подальшому площинна дерев'яна основа для підлогового покриття була використана для виготовлення кінцевих виробів - тришарових підлогових покриттів у промислових масштабах, що показало промислову придатність цієї корисної моделі. Джерела інформації: 1. Патент України на корисну модель № 107386, м. кл. В27М 3/04, E04F 15/00, публ. 10.06.2016, бюл. № 11 -прототип. 3 UA 111124 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 1. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1), що виконана із декількох складових елементів, яка відрізняється тим, що утворена із двох паралельних бокових планок (2, 3) та із групи внутрішніх планок (4), де всі внутрішні планки (4) розташовані та щільно закріплені між двома паралельними боковими планками (2, 3) в певному порядку, і кожна із внутрішніх планок (4) є меншою за довжиною, ніж кожна із двох паралельних бокових планок (2, 3), при цьому дві паралельні бокові планки (2, 3) та усі внутрішні планки (4) виконані із дерева. 2. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що усі внутрішні планки (4) розташовані паралельно між собою та перпендикулярно по відношенню до двох паралельних бокових планок (2, 3), а кількість внутрішніх планок (4) складає від 10 до 150 одиниць. 3. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що усі внутрішні планки (4) розташовані паралельно між собою та паралельно по відношенню до двох паралельних бокових планок (2, 3), а кількість внутрішніх планок (4) складає від 5 до 150 одиниць. 4. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що кожна з двох паралельних бокових планок (2, 3) на стороні з'єднання з внутрішніми планками (4) містить з'єднувальний паз (9), який розташований по всій довжині кожної з двох паралельних бокових планок (2, 3), при цьому кожна із внутрішніх планок (4) на власній стороні з'єднання з однією відповідною паралельною боковою планкою (2, 3) містить шип (10), і пази (9) двох паралельних бокових планок (2, 3) разом із шипами (10) внутрішніх планок (4) утворюють шипові з'єднання паралельних бокових планок (2, 3) із групою внутрішніх планок (4). 5. Площинна дерев'яна основа для підлогового покриття (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що сукупна площа групи внутрішніх планок (4) складає на менш ніж 2/3 площі від загальної площі площинної дерев'яної основи для підлогового покриття (1). 4 UA 111124 U 5 UA 111124 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B27M 3/04, B32B 21/13

Мітки: підлогового, площинна, покриття, основа, дерев'яна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-111124-ploshhinna-derevyana-osnova-dlya-pidlogovogo-pokrittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Площинна дерев’яна основа для підлогового покриття</a>

Подібні патенти