Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною

Номер патенту: 110540

Опубліковано: 10.10.2016

Автори: Хортієв Артем Олександрович, Говорун Віктор Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, що містить кришку з кожухом, що містить внутрішнє різьблення, роздавальний пристрій, що містить: зовнішнє різьблення, яке взаємодіє з згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з осьовим отвором, яка з'єднана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, який відрізняється тим, що в нижній частині кожуха-кришки розташоване відривне кільце, причому в нижній частині роздавального пристрою розташована юбка, в нижній частині якої розташований кільцевої виступ для відокремлення відривного кільця від кожуха, причому на поверхні юбки розміщений щонайменше один графічний елемент.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що всередині кришки розташований осьовий тримач, виконаний у вигляді пальця, причому в роздавальному пристрої виконано отвір для згаданого осьового тримача, також в осьовому отворі пробки розташований засіб індикації розкриття, який містить: хвостовик, який розташований з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на згаданому осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташований опозитно до згаданого хвостовика.

3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що індикаційний блок виконаний у вигляді порожнистої рами, всередині якої розташований щонайменше один об'ємний символьний елемент.

Текст

Дивитися

Реферат: Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною містить кришку з кожухом, що має внутрішнє різьблення, роздавальний пристрій, що містить: зовнішнє різьблення, яке взаємодіє з згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з осьовим отвором, яка з'єднана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою. В нижній частині кожухакришки розташоване відривне кільце. В нижній частині роздавального пристрою розташована юбка, в нижній частині якої розташований кільцевий виступ для відокремлення відривного кільця від кожуха, причому на поверхні юбки розміщений щонайменше один графічний елемент. UA 110540 U (12) UA 110540 U UA 110540 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до закупорювальних пристроїв для пляшки з рідиною. Відомий закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною див. патент №№PCT/UA2012/000031. Відомий закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, що містить кришку з кожухом, що містить внутрішнє різьблення, роздавальний пристрій, що містить: зовнішнє різьблення, яке взаємодіє з згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з осьовим отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою. Недоліками відомого закупорювального пристрою для пляшки з рідиною є відсутність додаткових засобів сигналізації захисту, які дозволять споживачеві додатково упевнитися в походженні вмісту закупореної пляшки з рідиною, після першого розкриття. Задачею корисної моделі є створення додаткового засобу сигналізації захисту закупорювального пристрою для пляшки з рідиною, який дозволить споживачеві додатково упевнитися в походженні вмісту закупореної пляшки з рідиною після першого розкриття. Інші завдання і переваги запропонованої корисної моделі будуть виявлені нижче по мірі викладу опису та фігур. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому закупорювальному пристрої для пляшки з рідиною, що містить: - кришку з кожухом, що містить внутрішнє різьблення, - роздавальний пристрій, що містить: - зовнішнє різьблення, яке взаємодіє з згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, - роздавальний отвір для згаданої рідини, - засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, - пробку з осьовим отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, відповідно до корисної моделі, що заявляється, в нижній частині кожуха кришки розташоване відривне кільце, при цьому в нижній частині роздавального пристрою розташована юбка, в нижній частині якої розташований кільцевий виступ для відокремлення відривного кільця від кожуха, при цьому на поверхні юбки розміщений щонайменше один графічний елемент. Запропонована корисна модель дозволяє використовувати додатковий засіб сигналізації захисту, наявність якого дозволить кінцевому споживачеві додатково упевнитися в походженні вмісту закупореної пляшки з рідиною після першого розкриття, що дозволить уникнути отруєнь внаслідок вживання кінцевим споживачем фальсифікованої рідини. В одному з можливих варіантів виконання корисної моделі, всередині кришки розташований осьовий тримач, виконаний у вигляді пальця, при цьому в роздавальному пристрої виконано отвір для згаданого осьового тримача, також в осьовому отворі пробки розташований засіб індикації розкриття, який містить: хвостовик, який розташований з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконаний посадковий отвір для закріплення засобу індикації на згаданому осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташований опозитно до згаданого хвостовика. Це також дозволяє використовувати додатковий засіб сигналізації захисту, наявність якого дозволить кінцевому споживачеві додатково упевнитися в походженні вмісту закупореної пляшки з рідиною після першого розкриття. В одному з можливих варіантів виконання запропонованої корисної моделі, індикаційний блок виконаний у вигляді порожнистої рами, всередині якої розташований щонайменше один об'ємний символьний елемент. Виконання індикаційного блока у вигляді порожнистої рами, всередині якої розташований об'ємний символьний елемент дозволяє: - зменшити вагу індикаційного блока, що дозволить зменшити вірогідність несанкціонованого спрацьовування засобу індикації; - зменшити витрати матеріалів на виготовлення засобу індикації; - збільшити жорсткість порожнистої рами за рахунок розташування в ній символьного елемента; - отримати засіб індикації, який дозволить кінцевому споживачеві додатково упевнитися в походженні вмісту закупореної пляшки з рідиною, після першого її розкриття. Так як, наприклад, для алкогольних компаній, які випускають різні сорти алкогольної продукції, для кожного сорту алкогольної продукції може бути застосований певний графічний 1 UA 110540 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 елемент та/або об'ємний символьний елемент, при цьому на етикетці, яка розташована на пляшці з рідиною, або за допомогою інших засобів, наприклад на сайті компанії, буде повідомлено про наявність певного графічного елемента на юбці роздавального пристрою та/або об'ємного символьного елемента на індикаційному блоці. Враховуючи, що витрати на виготовлення роздавального пристрою та засобу індикації великі, а особливо витратним є створення прес-форм, то для якісної підробки алкогольної продукції необхідно буде виготовляти відповідний роздавальний пристрій з певним графічним елементом та/або індикаційний блок з певним об'ємним символьним елементом, що призведе до збільшення накладних витрат і зниження прибутковості фальсифікованого напою, на що фальсифікатори не підуть. Таким чином, при реалізації запропонованої корисної моделі використовується додаткові засоби сигналізації захисту, які дозволять забезпечити кінцевим споживачам впевненість в походженні рідини, шляхом точної фіксації факту першого розкриття закупореної пляшки з рідиною, і тим самим уникнути отруєння організму в результаті вживання фальсифікованої рідини. Наявність додаткових засобів сигналізації захисту дозволять кінцевому споживачеві упевнитися в достовірності походження вмісту закупореної пляшки з рідиною, після першого розкриття. При розгляді варіантів здійснення цієї корисної моделі використовується вузька термінологія. Однак запропонована корисна модель не обмежується прийнятими термінами і слід мати на увазі, що кожен такий термін охоплює всі еквівалентні елементи, які працюють аналогічним чином і використовуються для вирішення тих же задач. Корисна модель, що заявляється, пояснюється кресленнями, де на: Фіг. 1 - зображений в перерізі загальний вигляд закупорювального пристрою. Фіг. 2 - зображений загальний вигляд вузла закупорювання пляшки з рідиною. Фіг. 3 – зображене перше розкриття вузла закупорювання пляшки з рідиною, зображеного на Фіг. 2. Фіг. 4 - зображений загальний вигляд вузла закупорювання пляшки з рідиною, що містить засіб індикації. Фіг. 5 - зображене перше розкриття вузла закупорювання пляшки з рідиною, зображеного на Фіг. 4. На Фіг. 1 зображена кришка 1 з кожухом 2, яка містить внутрішнє різьблення 3. Роздавальний пристрій 4, що містить: зовнішнє різьблення 5, яке взаємодіє з внутрішнім різьбленням 3 кришки 1, роздавальний отвір 6 для рідини і засіб фіксації 7 роздавального пристрою 4 на горловині пляшки з рідиною. Пробку 8 з осьовим отвором 9, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Також, в нижній частині кожуха кришки розташоване відривне кільце 10, при цьому в нижній частині роздавального пристрою 4 розташована юбка 11, в нижній частині якої розташований кільцевий виступ 12 для відокремлення відривного кільця 10 від кожуха2. На Фіг. 2 зображений роздавальний пристрій 4в нижній частині якого розташована юбка 11, в нижній частині якої розташований кільцевий виступ 12 для відокремлення відривного кільця 10 від кожуха 2, при цьому на поверхні юбки 11 розміщені графічні елементи 13. При цьому за допомогою засобів фіксації 7 роздавальний пристрій 4 закріплений на горловині 14 пляшки з рідиною. На Фіг. 3 зображено перше розкриття вузла закупорювання пляшки з рідиною, зображеного на Фіг. 2. В результаті першого розкриття пляшки з рідиною відбувається відокремлення кришки 1 від роздавального пристрою 4, в результаті якого відривне кільце 10 взаємодіючи з кільцевим виступом 12 відокремлюється від кожуха 1 і розпадається на два фрагмента 10а і 10b. На Фіг. 4, зображений варіант реалізації запропонованої корисної моделі, згідно з яким осьової тримач 15, виконаний у вигляді пальця, та розташований всередині кришки 1. В осьовому отворі 9 пробки 8 розташований засіб індикації 17 розкриття, який містить:хвостовик 18, який розташований з одного боку засобу індикації 17, в якому виконаний посадковий отвір 19 для закріплення засобу індикації 17 на осьовому тримачі 15, та індикаційний блок 20 розкриття, розташований опозитно хвостовику 18. При цьому індикаційний блок 20 виконаний у вигляді порожнистої рами, всередині якої розташований об'ємний символьний елемент 21. На Фіг. 5, зображено перше розкриття вузла закупорювання пляшки з рідиною, яке зображене на Фіг. 4, а також зображено роздавальний пристрій 4 в якому виконано отвір 16 для осьового тримача 15. В результаті першого розкриття вузла закупорювання пляшки з рідиною відбувається відокремлення кришки 1 від роздавального пристрою 4, що призводить до відокремлення відривного кільця 10 від кожуха 2, а також призводить до відокремлення хвостовика 18 засобу індикації 16 від осьового тримача15 у результаті чого відбувається 2 UA 110540 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 випадання індикаційного блока 20 з закупорювального пристрою і хвостовик 18 опирається на край отвору 9 пробки 8. Випадання індикаційного блока 20 з закупорювального пристрою сигналізує про перше розкриття пляшки з рідиною. Для виготовлення закупорювального пристрою, який зображений на Фіг. 1, Фіг. 2 та Фіг. 3, згідно з корисною моделлю, спочатку окремо виготовляють: - кришку 1; - зовнішній кожух 2, в нижній частині якого розташоване відривне кільце 10; - роздавальний пристрій 4, в нижній частині якого розташована юбка 11, в нижній частині якої розташований кільцевий виступ 12, при цьому на поверхні юбки 11 розміщені графічні елементи 13; - пробкув з отвором 9. Після цього на складальній лінії виготовляють закупорювальний пристрій. Спочатку здійснюють посадку кришки 1 на зовнішнє різьблення 5 роздавального пристрою 4, насаджують зовнішній кожух 2 і здійснюють сполучення пробки 8 з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. При цьому утворюється закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною в якому в нижній частині зовнішнього кожуха 2 кришки 1 розташоване відривне кільце 10, при цьому в нижній частині роздавального пристрою 4 розташована юбка 11, в нижній частині якої розташований кільцевий виступ 12 для відокремлення відривного кільця 10 від кожуха 2, при цьому на поверхні юбки 11 розміщені графічні елементи 13. В результаті отримують закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною із додатковим засобом сигналізації захисту, який дозволить кінцевому споживачеві додатково упевнитися в походженні вмісту закупореної пляшки з рідиною, після першого розкриття. Після чого на розливній лінії виготовлений закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною встановлюється на горловину 14 пляшки з рідиною, в результаті чого виходить вузол для закупорювання пляшки з рідиною див. Фіг. 2. Після відокремлення кришки 1 від роздавального пристрою 5 див. Фіг. 3, споживач зможе побачити графічні елементи 13, що буде додатково свідчити про достовірність придбаної ним продукції (пляшки з рідиною). Також слід зазначити, що графічні елементи 13 можуть бути розташовані на поверхні юбки 11 наступними чином: в прес-формі при литті роздавального пристрої; різними видами друку; гарячим тисненням фольгою; лазерними та іншими видами гравіювання; напиленням, наклейкою і т. д. Запропоновані способи розташування графічних елементів 13 на поверхні юбки 11 роздавального пристрою 4 не є винятковими. Для виготовлення закупорювального пристрою, який зображений на Фіг. 4 та Фіг. 5 згідно з корисною моделлю, спочатку окремо виготовляють: - кришку 1; - зовнішній кожух 2, в нижній частині якого розташовано відривне кільце 10; - роздавальний пристрій 4, в нижній частині якого розташована юбка 11, в нижній частині якої розташований кільцевий виступ 12, при цьому на поверхні юбки 11 розміщені графічні елементи 13; - пробку 8 з отвором 9; - засіб індикації 17, який містить хвостовик 18 з посадковим отвором 19 і індикаційний блок 20, який виконаний у вигляді порожнистої рами, всередині якої розташований об'ємний символьний елемент 21. Після цього на складальній лінії виготовляють закупорювальний пристрій. Спочатку здійснюють посадку кришки 1 на зовнішнє різьблення 5 роздавального пристрою 4, насаджують зовнішній кожух 2 і здійснюють сполучення пробки 8 з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Потім здійснюють установку засобу індикації 17 на осьовий тримач 15 кришки 1. Для цього в осьовий отвір 9 пробки 8 вводять хвостовик 18 і закріплюють його на осьовому тримачі 15 за рахунок посадки з натягом в посадковому отворі 19 хвостовика 18. При цьому отримуютьзакупорювальний пристрій для пляшки з рідиною в якому в нижній частині зовнішнього кожуха 2 кришки 1 розташоване відривне кільце 10, при цьому в нижній частині роздавального пристрою 4 розташована юбка 11, в нижній частині якої розташований кільцевий виступ 12 для відокремлення відривного кільця 10 від кожуха 2, при цьому на поверхні юбки 11 розташовані графічні елементи 13. Також в осьовому отворі 9 пробки 8 розташований засіб індикації розкриття 17. В результаті отримують закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною із двома додатковими засобами сигналізації захисту, які дозволяють кінцевому споживачеві додатково упевнитися в походженні вмісту закупореної пляшки з рідиною, після першого розкриття. 3 UA 110540 U 5 10 15 Після чого на розливній лінії виготовлений закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною встановлюється на горловину 14 пляшки з рідиною в результаті чого отримують вузол для закупорювання пляшки з рідиною див Фіг. 4. Після відокремлення кришки 1 від роздавального пристрою 4 див. Фіг. 5 відбувається випадання індикаційного блока 20 з закупорювального пристрою, при цьому споживач бачить графічні елементи 13, розташовані на юбці 11, і об'ємний графічний символьний елемент 21 індикаційного блока 20. Наявність двох додаткових засобів сигналізації захисту буде додатково свідчити споживачеві про достовірність придбаної ним продукції (пляшки з рідиною). Зрозуміло, що запропонована корисна модель не обмежується вищенаведеними прикладами її реалізації. Наприклад, об'ємний символьний елемент 21 індикаційного блока 20 і графічний елемент 13, розташований на юбці 11 роздавального пристрою 4, можуть бути використані для проведення різноманітних заохочувальних акцій, що також є перевагою запропонованої корисної моделі. Також, кільцевий виступ 12, розташований в нижній частині юбки 11 роздавального пристрою 4, може складаються з фрагментів. Технічним результатом запропонованої корисної моделі є створення додаткових засобів сигналізації захисту, які дозволять споживачеві додатково упевнитися в походженні вмісту закупореної пляшки з рідиною після першого розкриття. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 35 1. Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, що містить кришку з кожухом, що містить внутрішнє різьблення, роздавальний пристрій, що містить: зовнішнє різьблення, яке взаємодіє з згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з осьовим отвором, яка з'єднана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, який відрізняється тим, що в нижній частині кожуха-кришки розташоване відривне кільце, причому в нижній частині роздавального пристрою розташована юбка, в нижній частині якої розташований кільцевої виступ для відокремлення відривного кільця від кожуха, причому на поверхні юбки розміщений щонайменше один графічний елемент. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що всередині кришки розташований осьовий тримач, виконаний у вигляді пальця, причому в роздавальному пристрої виконано отвір для згаданого осьового тримача, також в осьовому отворі пробки розташований засіб індикації розкриття, який містить: хвостовик, який розташований з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на згаданому осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташований опозитно до згаданого хвостовика. 3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що індикаційний блок виконаний у вигляді порожнистої рами, всередині якої розташований щонайменше один об'ємний символьний елемент. 4 UA 110540 U 5 UA 110540 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65D 41/32, B65D 55/02, B65D 39/08, B65D 49/00, B67B 1/06, B65D 47/00, B65D 50/00

Мітки: пляшки, рідиною, пристрій, закупорювальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-110540-zakuporyuvalnijj-pristrijj-dlya-plyashki-z-ridinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною</a>

Подібні патенти