Пристрій для накопичення енергії рекуперативного гальмування транспортного засобу з електротягою

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для накопичення енергії рекуперативного гальмування транспортного засобу з електротягою, що містить струмоприймач, датчик напруги контактної мережі, керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії, електродвигун, датчики струму і напруги електродвигуна, реверсивний перетворювач, накопичувач, датчики струму і напруги накопичувача, блок керування, при цьому струмоприймач виконаний з можливістю з'єднання з контактною мережею і з'єднаний з електродвигуном через керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії і датчик струму електродвигуна, а вихід струмоприймача з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі, датчик напруги електродвигуна паралельно підключений до електродвигуна, який виконаний з можливістю механічного з'єднання з приводними колесами транспортного засобу, вхід блока керування з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі, а його виходи з'єднані з керованим комутатором контактної мережі, блоком перетворення електроенергії, накопичувач підключений до реверсивного перетворювача і з'єднаний з датчиками струму і напруги накопичувача відповідно послідовно і паралельно, який відрізняється тим, що додатково містить гальмівний резистор та керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора, при цьому входи блока керування з'єднані з датчиками струму і напруги електродвигуна, датчиками струму і напруги накопичувача, а його виходи з'єднані з реверсивним перетворювачем, керованим перемикачем накопичувача і гальмівного резистора, вхід реверсивного перетворювача з'єднаний з виходом керованого комутатора контактної мережі, а його вихід з'єднаний з накопичувачем та гальмівним резистором через керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора, а накопичувач і гальмівний резистор з'єднані паралельно.

Текст

Реферат: Пристрій для накопичення енергії рекуперативного гальмування транспортного засобу з електротягою містить струмоприймач, датчик напруги контактної мережі, керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії, електродвигун, датчики струму і напруги електродвигуна, реверсивний перетворювач, накопичувач, датчики струму і напруги накопичувача, блок керування. Додатково пристрій містить гальмівний резистор та керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора. Входи блока керування з'єднані з датчиками струму і напруги електродвигуна, датчиками струму і напруги накопичувача, а його виходи з'єднані з реверсивним перетворювачем, керованим перемикачем накопичувача і гальмівного резистора. Вхід реверсивного перетворювача з'єднаний з виходом керованого комутатора контактної мережі, а його вихід з'єднаний з накопичувачем та гальмівним резистором через керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора, а накопичувач і гальмівний резистор з'єднані паралельно. UA 110533 U (12) UA 110533 U UA 110533 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до електричних силових установок транспортних засобів з електроприводом, а саме до систем для накопичення енергії рекуперативного гальмування, і може бути використана для реалізації енергоефективних систем живлення транспортних засобів з електротягою. Відомий пристрій для руху електричного транспортного засобу на рекуперованій електроенергії (патент RU № 2436690, B60L 7/12, дата публікації 20.12.2011 p.), що містить електродвигун, виконаний з можливістю його переведення в режим генератора під час рекуперативного гальмування, підключений через контактну групу і струмоприймач до контактної мережі джерела постійної напруги, блок керування двигуном і накопичувач, що виконаний у вигляді наденергоємнісного імпульсного конденсатора. Накопичувач з'єднаний з електродвигуном послідовно. Пристрій містить засіб, що перешкоджає зміні полярності накопичувача після повного розряду в процесі віддачі рекуперованої енергії на тягу, який підключений у непровідному стані паралельно накопичувачу. При цьому від'ємний вивід засобу, що перешкоджає зміні полярності накопичувача, з'єднаний з від'ємним виводом накопичувача і від'ємним виводом електродвигуна, а позитивний вивід вказаного засобу і позитивний вивід накопичувача з'єднані з від'ємним проводом контактної мережі. Від'ємний вивід накопичувача з'єднаний з позитивним проводом контактної мережі через зворотний діод, підключений до нього у непровідному стані. Позитивний вивід електродвигуна з'єднаний з позитивним виводом накопичувача через блокуючий діод, підключений до нього у провідному стані. Недоліками відомого пристрою є: - обмежені функціональні можливості пристрою у зв'язку з відсутністю гальмівного резистора та керованого перемикача накопичувача і гальмівного резистора; - значна вартість і масогабарити пристрою у зв'язку з використанням як накопичувача наденергоємного імпульсного конденсатора великої потужності, що, у свою чергу, призводить до збільшення маси транспортного засобу і є причиною використання тягового обладнання більшої потужності для забезпечення нормативних показників у режимах розгону та гальмування; - недостатня ефективність процесу заряду/розряду накопичувача у зв'язку з відсутністю реверсивного перетворювача у колі накопичувача; - неможливість контролю рівня залишкової та накопиченої енергії у зв'язку з відсутністю датчиків струму та напруги накопичувача; - неможливість контролю струму та напруги електродвигуна внаслідок відсутності датчиків струму та напруги електродвигуна. Відомий пристрій для рекуперації електричної енергії на рейковому транспорті в накопичувальну установку вагона (патент RU № 2379201, B60L 7/10, дата публікації 20.01.2010 p.), що використовується у метрополітені і містить струмоприймач, керований комутатор контактної мережі, електродвигуни, датчики струму і напруги електродвигунів, накопичувач, датчики струму і напруги накопичувача, блок керування. Пристрій також містить лінійний комутатор, штатні індуктивні шунти, силові напівпровідникові прилади, як такі використовують силові транзистори або тиристори, та силові напівпровідникові діоди. Штатний індуктивний шунт і тиристор утворюють підвищуюче імпульсне джерело напруги. Штатний індуктивний шунт, тиристор та силовий напівпровідниковий діод утворюють знижуюче імпульсне джерело напруги. Електродвигуни підключені послідовно. Струмоприймач виконаний з можливістю з'єднання з контактною мережею і послідовно з'єднаний з електродвигунами через керований комутатор контактної мережі і лінійний комутатор. Датчик струму електродвигунів підключений послідовно електродвигунам, а датчик напруги електродвигунів підключений паралельно. Накопичувач виконаний у вигляді конденсаторних модулів і підключений паралельно до електродвигунів через знижуюче і підвищуюче імпульсні джерела напруги. Датчик струму накопичувача з'єднаний з накопичувачем послідовно, а датчик напруги накопичувача з'єднаний з ним паралельно. Входи блока керування з'єднані з датчиками струму і напруги електродвигунів, датчиками струму і напруги накопичувача, а його виходи з'єднані з керованим комутатором контактної мережі та тиристорами. Недоліками відомого пристрою є: - обмежені функціональні можливості пристрою у зв'язку з відсутністю гальмівного резистора та керованого перемикача накопичувача і гальмівного резистора; - значна вартість і масогабарити пристрою у зв'язку з використанням накопичувача великої потужності, що, у свою чергу, призводить до збільшення маси транспортного засобу і є причиною використання тягового обладнання більшої потужності для забезпечення нормативних показників у режимах розгону та гальмування; 1 UA 110533 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - низька ефективність процесів заряду/розряду накопичувача внаслідок застосування підвищуючого та знижуючого імпульсних джерел напруги на базі силових транзисторів або тиристорів; - обмежена сфера застосування на інших транспортних засобах з електротягою, зокрема на трамваях, електропоїздах, електровозах тощо та іншого типу електроприводу, окрім тягових електродвигунів постійного струму. Відомий пристрій накопичення електричної енергії тягового електричного комплексу електровоза (патент UA № 83779, B60L 13/00, дата публікації 25.09.2013 p.), що містить струмоприймач, датчик напруги контактної мережі, керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії, електродвигун, датчики струму і напруги електродвигуна, реверсивний перетворювач, накопичувач, датчики струму і напруги накопичувача, блок керування. Блок керування виконаний у вигляді двох блоків. Пристрій також містить блок керування гальмівним зусиллям, датчик положення стану струмоприймача, датчик температури і датчик контролю механізму підйому та опускання струмоприймача. При цьому струмоприймач виконаний з можливістю з'єднання з контактною мережею і з'єднаний з електродвигуном через керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії і датчик струму електродвигуна. Вихід струмоприймача з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі, датчик напруги електродвигуна паралельно підключений до електродвигуна, який виконаний з можливістю механічного з'єднання з приводними колесами транспортного засобу. Вхід блока керування з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі, а його виходи з'єднані з керованим комутатором контактної мережі, блоком перетворення електроенергії. Накопичувач підключений до реверсивного перетворювача і з'єднаний з датчиками струму і напруги накопичувача відповідно послідовно і паралельно. Струмоприймач з'єднаний з механізмом підйому, датчиком положення його стану і датчиком температури, а вихід струмоприймач з'єднаний з маршрутизатором електричної енергії. Вхід блока перетворення електричної енергії виконаний з можливістю з'єднання з колесом та рейкою. Входи блока керування з'єднані також з виходами датчика температури і датчика положення стану струмоприймача, а його виходи з'єднані з входом блока керування гальмівним зусиллям, керуючим входом маршрутизатора електричної енергії, механізмом підйому. Вихід блока перетворення електричної енергії з'єднаний з блоком керування гальмівним зусиллям, який з'єднано через датчик струму накопичувача з накопичувачем та датчиком напруги накопичувача. Недоліками відомого пристрою є: - складна конструкція внаслідок конструктивного виконання блока керування у вигляді двох окремих блоків і їх взаємозв'язків між собою та наявності датчика положення стану струмоприймача, датчика температури і датчика контролю механізму підйому та опускання струмоприймача; - обмежені функціональні можливості пристрою у зв'язку з відсутністю гальмівного резистора та керованого перемикача накопичувана і гальмівного резистора; - значна вартість і масогабарити пристрою у зв'язку з використанням накопичувача великої потужності, що, у свою чергу, призводить до збільшення маси транспортного засобу і є причиною використання тягового обладнання більшої потужності для забезпечення нормативних показників у режимах розгону та гальмування; - обмежена сфера застосування на інших транспортних засобах з електротягою, зокрема на вагонах метрополітену, трамваях тощо. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення пристрою для накопичення енергії рекуперативного гальмування транспортного засобу з електротягою, в якому за рахунок використання гальмівного резистора та керованого перемикача накопичувача і гальмівного резистора, іншого конструктивного виконання блока керування і інших взаємозв'язків між ними і елементами пристрою, розширюються його функціональні можливості. Крім цього, забезпечується також розширення сфери застосування пристрою. Технічний результат від реалізації цієї задачі полягає у спрощенні конструкції, зменшенні масогабаритів і вартості пристрою при забезпеченні достатньої ефективності накопичення та використання енергії рекуперації в автоматичному режимі. Пристрій для накопичення енергії рекуперативного гальмування транспортного засобу з електротягою, що містить струмоприймач, датчик напруги контактної мережі, керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії, електродвигун, датчики струму і напруги електродвигуна, реверсивний перетворювач, накопичувач, датчики струму і напруги накопичувача, блок керування, при цьому струмоприймач виконаний з можливістю з'єднання з контактною мережею і з'єднаний з електродвигуном через керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії і датчик струму електродвигуна, а вихід 2 UA 110533 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 струмоприймача з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі, датчик напруги електродвигуна паралельно підключений до електродвигуна, який виконаний з можливістю механічного з'єднання з приводними колесами транспортного засобу, вхід блока керування з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі, а його виходи з'єднані з керованим комутатором контактної мережі, блоком перетворення електроенергії, накопичувач підключений до реверсивного перетворювача і з'єднаний з датчиками струму і напруги накопичувача відповідно послідовно і паралельно, згідно з корисною моделлю він додатково містить гальмівний резистор та керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора, при цьому входи блока керування з'єднані з датчиками струму і напруги електродвигуна, датчиками струму і напруги накопичувача, а його виходи з'єднані з реверсивним перетворювачем, керованим перемикачем накопичувача і гальмівного резистора, вхід реверсивного перетворювача з'єднаний з виходом керованого комутатора контактної мережі, а його вихід з'єднаний з накопичувачем та гальмівним резистором через керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора, а накопичувач і гальмівний резистор з'єднані паралельно. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі, що заявляється, дозволяє зменшити вартість та масогабарити пристрою, а також розширити його функціональні можливості в порівнянні з відомим технічним рішенням. Це досягається за рахунок використання меншої кількості датчиків та іншого конструктивного виконання блока керування, використанні гальмівного резистора, керуючого перемикача накопичувача і гальмівного резистора, а також реверсивного перетворювача меншої потужності та накопичувача меншої потужності і енергоємності. Включення до складу пристрою керованого перемикача накопичувача і гальмівного резистора, а також застосування блока керування іншого конструктивного виконання дозволяє автоматизувати керування енергообмінними процесами між контактною мережею, електродвигуном, накопичувачем і забезпечити ефективне використання електроенергії рекуперації в штатних та аварійних режимах роботи системи енергозабезпечення транспортних засобів з електротягою. Суть заявленого технічного рішення пояснюється кресленням, на якому представлена принципова блок-схема. Пристрій для накопичення енергії рекуперативного гальмування транспортного засобу з електротягою містить струмоприймач 1, датчик напруги контактної мережі 2, керований комутатор контактної мережі З, блок перетворення електроенергії 4, електродвигун 5, датчик струму електродвигуна 6, датчик напруги електродвигуна 7, реверсивний перетворювач 8, накопичувач 9, датчик струму накопичувача 10, датчик напруги накопичувача 11, блок керування 12, гальмівний резистор 13 та керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора 14. Струмоприймач 1 виконаний з можливістю з'єднання з контактною мережею 15 і послідовно з'єднаний з електродвигуном 5 через керований комутатор контактної мережі 3, блок перетворення електроенергії 4 і датчик струму електродвигуна 6. Вихід струмоприймача 1 з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі 2. Датчик напруги електродвигуна 7 паралельно підключений до електродвигуна 5. Електродвигун 5 виконаний з можливістю механічного з'єднання з приводними колесами транспортного засобу 16 і рейкою 17. Вхід реверсивного перетворювача 8 з'єднаний з виходом керованого комутатора контактної мережі 3, а його вихід з'єднаний з накопичувачем 9 та гальмівним резистором 13 через керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора 14. Накопичувач 9 виконаний у вигляді конденсаторних модулів, підключений до реверсивного перетворювача 8 та з'єднаний з датчиком струму накопичувача 10 і датчиком напруги накопичувача 11 відповідно послідовно і паралельно. Гальмівний резистор 13 призначений для поглинання надлишкової енергії рекуперації і з'єднаний з накопичувачем 9 паралельно. Блок керування 12 виконаний у вигляді мікропроцесора і призначений для здійснення в автоматичному режимі керування енергообмінними процесами між контактною мережею 15, електродвигуном 5 та накопичувачем 9. Входи 1-5 блока керування 12 з'єднані з датчиками 2, 6, 7, 10, 11 відповідно, а його виходи 1-4 з'єднані з керованим комутатором контактної мережі 3, блоком перетворення електроенергії 4, реверсивним перетворювачем 8 та керованим перемикачем накопичувача і гальмівного резистора 14 відповідно. Блок керування 12 під час будь-якого режиму ведення (тяги, вибігу, рекуперативного гальмування) на входи 1-5 отримує сигнали з датчиків 2, 6, 7, 10, 11 відповідно, а через виходи 1-4 здійснює керування енергообмінними процесами. 3 UA 110533 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Датчик 2 контролює напругу контактної мережі 15, датчик 6 - струм електродвигуна 5, датчик 7 - напругу електродвигуна 5, датчик 10 - струм накопичувача 9, датчик 11 - напругу накопичувача 9. Пристрій розміщений в транспортному засобі з електротягою 18. Пристрій можна використовувати при штатних та аварійних режимах роботи системи енергозабезпечення транспортних засобів з електротягою. При штатних ситуаціях експлуатації транспортних засобів з електротягою робота пристрою пояснюється для режимів тяги, вибігу та рекуперативного гальмування. Робота пристрою здійснюється таким чином. Приклад 1. Штатні режими роботи системи енергозабезпечення транспортних засобів з електротягою. Режим тяги. Першочерговий рух транспортного засобу з електротягою 18 здійснюється шляхом підключення струмоприймача 1 до контактної мережі 15 за допомогою контактного проводу (не показаний). При цьому рухомий контакт струмоприймача 1 з'єднаний з нерухомим контактом контактної мережі 15. Електродвигун 5, що отримує енергію від блока перетворення електроенергії 4, з'єднаний через керований комутатор контактної мережі 3 з контактною мережею 15, приводить у дію приводне колесо 16, що рухається по рейці 17. При цьому контакт керованого комутатора контактної мережі 3 - замкнений; ключі блока перетворення електроенергії 4 - замкнені; ключі реверсивного перетворювача 8 - розімкненні; керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора 14 в положенні замкнення кола гальмівного резистора 13. Накопичувач 9 знаходиться в розрядженому стані. При попередньо зарядженому накопичувачі електродвигун 5 отримує енергію від блока перетворення електроенергії 4 через реверсивний перетворювач 8 з накопичувача 9. При цьому контакт керованого комутатора контактної мережі 3 - розімкнений; ключі блока перетворення електроенергії 4 - замкнені; ключі реверсивного перетворювача 8 - замкнені; керований перемикач гальмівного резистора і накопичувача 14 в положенні замкнення кола накопичувача 9. При розряді накопичувача 9 живлення електродвигуна 5 здійснюється від контактної мережі 15. При цьому контакт керованого комутатора контактної мережі 3 - замкнений; ключі блока перетворення електроенергії 4 - замкнені; ключі реверсивного перетворювача 8 - розімкненні; керований перемикач гальмівного резистора і накопичувача 14 в положенні замкнення кола гальмівного резистора 13. Режим вибігу. Струмоприймач 1 з'єднаний з контактною мережею 15 за допомогою контактного проводу (не показаний) і отримує від неї електроенергію. При цьому контакт керованого комутатора контактної мережі 3 - замкнений; ключі блока перетворення електроенергії 4 - розімкнені; ключі реверсивного перетворювача 8 - розімкненні; керований перемикач гальмівного резистора і накопичувача 14 в положенні замкнення кола гальмівного резистора 13. Таким чином, електродвигун 5 від'єднаний від контактної мережі 15 та накопичувача 9. Режим рекуперативного гальмування. При даному режимі ведення транспортного засобу з електротягою 18 електродвигун 5 відключається від контактної мережі 15 та працює в режимі генератора. Блок керування 12 через виходи 1-4 здійснює процес заряду накопичувача 9. При цьому контакт керованого комутатора контактної мережі 3 - розімкнений; ключі блока перетворення електроенергії 4 замкнені; ключі реверсивного перетворювача 8 - замкнені; керований перемикач гальмівного резистора і накопичувача 14 в положенні замкнення кола накопичувача 9. Рівень заряду накопичувача 9 контролюють датчики 10 та 11. При повному заряді накопичувача 9 блоком керування 12 здійснюється перевірка умови наявності інших споживачів в контактній мережі 15 за допомогою датчика напруги контактної мережі 2. При значенні напруги контактної мережі 15 меншого за задане, що відповідає значенню напруги холостого ходу тягової підстанції, блок керування 12 подає сигнал на замкнення керованого комутатора контактної мережі 3 та розмикання ключів реверсивного перетворювача 8. При цьому ключі блока перетворення електроенергії 4 залишаються замкненими, керований перемикач гальмівного резистора і накопичувача 14 в положенні замкнення кола накопичувача 9. За відсутності споживачів електроенергії в контактній мережі 15 блок керування 12 подає сигнал на розмикання керованого комутатора контактної мережі 3, замкнення ключів реверсивного перетворювача 8 та переключення керованого перемикача гальмівного резистора і накопичувача 14 в положення кола гальмівного резистора 13, ключі 4 UA 110533 U 5 10 15 20 блока перетворення електроенергії 4 при цьому залишаються замкненими. Надлишкова енергія, що генеруються електродвигуном 5, поглинається гальмівним резистором 13. Приклад 2. Аварійний режим роботи системи енергозабезпечення транспортних засобів з електротягою. При зменшенні напруги в контактній мережі 15 до значення 550 В і нижче або у разі її аварійного відключення датчик напруги контактної мережі 2 направляє сигнал на вхід 1 блока керування 12, який в свою чергу через вихід 1 формує команду на розрив і направляє її керованому комутатору контактної мережі 3. В результаті з'єднання електродвигуна 5 з контактною мережею 15 розривається. Блок керування 12 направляє сигнал на замикання контакту керуючого перемикача гальмівного резистора і накопичувача 14, після чого живлення електродвигуна 5 здійснюється від накопичувача 9. Блок перетворення електроенергії 4 та реверсивний перетворювач 8 забезпечують живлення електродвигуна 5 до використання повного об'єму електроенергії накопичувача 9. Одночасно датчик напруги контактної мережі 2 контролює стан напруги контактної мережі 15. Після підвищення напруги в контактній мережі 15 до значення, більшого ніж 550 В, за сигналом датчика напруги контактної мережі 2 блок керування 12 подає команду на замикання контакту керованого комутатора контактної мережі 3 і подальше живлення електродвигуна 5 здійснюється від контактної мережі 15 з одночасною зарядкою накопичувача 9 до мінімального значення робочої напруги. Удосконалена конструкція пристрою дозволяє суттєво зменшити його вартість та масогабарити і розширити функціональні можливості. Пристрій може використовуватися на всіх видах транспортних засобів з електротягою в штатних і аварійних режимах роботи системи енергозабезпечення транспортних засобів з електротягою. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 Пристрій для накопичення енергії рекуперативного гальмування транспортного засобу з електротягою, що містить струмоприймач, датчик напруги контактної мережі, керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії, електродвигун, датчики струму і напруги електродвигуна, реверсивний перетворювач, накопичувач, датчики струму і напруги накопичувача, блок керування, при цьому струмоприймач виконаний з можливістю з'єднання з контактною мережею і з'єднаний з електродвигуном через керований комутатор контактної мережі, блок перетворення електроенергії і датчик струму електродвигуна, а вихід струмоприймача з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі, датчик напруги електродвигуна паралельно підключений до електродвигуна, який виконаний з можливістю механічного з'єднання з приводними колесами транспортного засобу, вхід блока керування з'єднаний з датчиком напруги контактної мережі, а його виходи з'єднані з керованим комутатором контактної мережі, блоком перетворення електроенергії, накопичувач підключений до реверсивного перетворювача і з'єднаний з датчиками струму і напруги накопичувача відповідно послідовно і паралельно, який відрізняється тим, що додатково містить гальмівний резистор та керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора, при цьому входи блока керування з'єднані з датчиками струму і напруги електродвигуна, датчиками струму і напруги накопичувача, а його виходи з'єднані з реверсивним перетворювачем, керованим перемикачем накопичувача і гальмівного резистора, вхід реверсивного перетворювача з'єднаний з виходом керованого комутатора контактної мережі, а його вихід з'єднаний з накопичувачем та гальмівним резистором через керований перемикач накопичувача і гальмівного резистора, а накопичувач і гальмівний резистор з'єднані паралельно. 5 UA 110533 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60L 7/10

Мітки: енергії, гальмування, пристрій, засобу, транспортного, рекуперативного, накопичення, електротягою

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-110533-pristrijj-dlya-nakopichennya-energi-rekuperativnogo-galmuvannya-transportnogo-zasobu-z-elektrotyagoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для накопичення енергії рекуперативного гальмування транспортного засобу з електротягою</a>

Подібні патенти