Рушій для переміщення по бездоріжжю

Номер патенту: 109974

Опубліковано: 26.09.2016

Автори: Хмара Леонід Андрійович, Хожило Максим Едуардович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Рушій для переміщення по бездоріжжю, що має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи, який відрізняється тим, що тілом обертання є циліндричний вал, встановлений між нерухомими опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертання циліндричного вала відповідає умові .

2. Рушій для переміщення по бездоріжжю за п. 1, який відрізняється тим, що діаметри D1 і D2 та ширини В1 і В2 послідовно встановлених пневмоколісних шин, розташованих на окремих валах кожного рушія відповідають одній із умов:

D1>D2 тa B1>B2;

D1=D2 тa B1>B2;

D1>D2 тa B1= B2.

Текст

Реферат: Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до рушіїв транспортних засобів підвищеної прохідності, призначених для роботи на болотах, засніженій місцевості тощо. Рушій для переміщення по бездоріжжю має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи. Тілом обертання є циліндричний вал, встановлений між нерухомими опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертання циліндричного вала відповідає умові    2 . Досягається підвищення ефективності процесу переміщення рушія за рахунок можливості використання пневмоколісних шин. UA 109974 U (12) UA 109974 U UA 109974 U 5 10 15 20 Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до рушіїв транспортних засобів підвищеної прохідності, призначених для роботи на болотах, засніженій місцевості тощо. Існує шнековий рушій, який складається з гвинтового ротора, встановленого в нерухомих опорах корпуса транспортного засобу на приводному валу [1]. Найближчим технічним рішенням є рушій для переміщення по бездоріжжю, який складається із тіла обертання, нерухомих опор та цапф [2]. Суттєвим недоліком відомих конструкцій рушіїв при експлуатації є зрушення з місця, так як воно пов'язане з сумарним навантаженням, яке необхідне для подолання тертя покою гвинтового ротора і інерції маси всього транспортного засобу, а також те, що при зупинках на в'язких ґрунтах спостерігається ефект "присмоктування" ротора, а на твердих - примерзання, таким чином трансмісія відчуває перевантаження, які призводять до поламок. Задача корисної моделі полягає в удосконаленні рушія для транспортних засобів підвищеної прохідності, в якому наявність нових конструктивних елементів забезпечує підвищення ефективності процесу переміщення рушія за рахунок можливості використання пневмоколісних шин. Означена задача вирішується тим, що рушій для переміщення по бездоріжжю, що має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи, відповідно до корисної моделі, тілом обертання є циліндричний вал, встановлений між нерухомими опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертання циліндричного вала відповідає умові    , а діаметри D1 і D2 та ширина В1 і В2 послідовно встановлених 2 25 30 35 40 45 50 55 пневмоколісних шин відповідають одній із умов D1>D2 тa B1>B2; D1=D2 тa B1>B2; D1>D2 та В1=В2. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де показано: Фіг. 1 - Загальний вигляд машини, вид збоку; Фіг. 2 - Загальний вигляд машини, вид зверху; Фіг. 3 - Загальний вигляд машини, вид спереду; Фіг. 4 - переріз А-А на фіг. 1; Фіг. 5 - переріз Б-Б на фіг. 3;Фіг. 6 Збільшений фрагмент І на фіг. 4; Фіг. 7 - Збільшений фрагмент II на фіг. 4; Фіг. 8-10 - Варіанти рушія для транспортних засобів підвищеної прохідності. Машина складається з кабіни 1, двигуна 2, платформи 3, опор 4, 5 і рушія 6 (Фіг. 1-3). Рушій 6 складається з циліндричного вала 7, до якого за допомогою болтових з'єднань 8, під кутом    до осі обертання циліндричного вала 7, закріплені півдиски 9, 10, між якими 2 встановлений обід 11 з пневматичною шиною 12 (Фіг. 4, 5). Опора 4 складається з корпуса 13, кришки підшипника 14, манжети 15, розпірного кільця 16, гумових прокладок 17, 18, підшипника 19, гальмівного кільця 20 та планки 21, болтів фіксуючих 22 та конусного розсікача 23, який закріплений до корпуса 13 за допомогою болтових з'єднань 24, а також маслянки 25 (Фіг.6). Опора 5 складається з корпусу 26, в якому встановлені підшипники ковзання 27, 28, 29, розпірне кільце 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, манжета 37 (Фіг. 7). Також в корпусі 26 опори 5 розташований правий хвостовик циліндричного вала 7, на якому через шпонкове з'єднання 38 закріплене циліндричне зубчасте колесо 39, при цьому воно знаходиться у постійному контакті з валом-шестірнею 40, а вал-шестірня 40 контактує з зубчастим колесом 41, яке встановлене на трансмісійному валу (на фігурах не показаний). До циліндричного вала 7 підшипник ковзання 29 закріплений за допомогою гальмівного кільця 44 та планки 45 і болтів фіксуючих 46. До бічної стінки корпуса 26 за допомогою болтового з'єднання 42 закріплений конусний розсікач 43. Також опора 5 має маслянку 47. Працює машина наступним чином. Водій, який знаходиться у кабіні 1, запускає двигун 2, що розташований на платформі 3. У нижній частині платформи 3 закріплені опори 4 і 5 з рушієм 6. Крутний момент від двигуна 2 передається через трансмісійний вал на зубчасте колесо 41, яке знаходиться у постійному контакті з валом-шестірнею 40. Вал-шестірня 40 за допомогою підшипників ковзання 27 і 28 обертається в корпусі 26 опори 5. Осьова нерухомість підшипників ковзання на вала-шестірні 40 забезпечується розпірними кільцями 30, 31, 32, 33 і 34. З валашестірні 40 крутний момент передається на циліндричне зубчасте колесо 39, яке зафіксоване на циліндричному валу 7 через шпонкове з'єднання 38. Обертання циліндричного вала 7 можливе за рахунок встановлення на його кінці в опорі 5 підшипника ковзання 29, який не може переміщуватися вздовж осі обертання циліндричного вала 7 тому, що зафіксований з обох сторін розпірними кільцями 35 і 36. Задля уникнення втрат мастильних матеріалів, під час роботи, в корпусі 26 передбачена манжета 37. Далі крутний момент призводить до обертання циліндричного вала 7, який через болтові з'єднання 8 приводить у дію півдиски 9 і 10, між якими розташований обід 11 з встановленою у ньому пневматичною шиною 12. Крутний момент також потрапляє в опору 4, яка з внутрішньої сторони закрита кришкою підшипника 14. На кінці 1 UA 109974 U 5 10 15 20 циліндричного вала 7, який встановлений в опорі 4 закріплений підшипник ковзання 19. Осьовий рух цього підшипника обмежений з однієї сторони розпірним кільцем 16, а з іншої - гальмівним кільцем 20 та планкою 21, які утримують підшипник ковзання 19 за рахунок фіксуючих болтів 22. На іншому кінці циліндричного вала 7 підшипник закріплений за допомогою гальмівного кільця 44 та планки 45, які утримують підшипник ковзання 29 за рахунок фіксуючих болтів 46. Змащення вузлів в опорі 4 відбувається через маслянку 25, а в опорі 5 - маслянку 47. Задля уникнення втрат мастильних матеріалів, під час роботи, в кришці підшипника 14 розташована манжета 15, а в опорі 4 передбачені гумові прокладки 17 і 18. Під час обертання циліндричного вала 7 пневматична шина 12 розвиває в сегментах дотику з слабкозв'язаним ґрунтом або снігом упорний тиск та забезпечує поступове переміщення рушія 6. З метою розсікання малозв'язних ґрунтів і снігу, а також підвищення аеродинамічних якостей на опорі 4 закріплений за допомогою болтових з'єднань 24 конусний розсікач 23, а на опорі 5 конусний розсікач 43, який закріплений до корпусу 26 через болтові з'єднання 42. Також, як рушій для транспортних засобів підвищеної прохідності пропонується використовувати конструкції, наведені на фіг. 8-10, які за рахунок встановлення пневматичних шин 12 різного діаметра D та ширини В, можуть застосовуватися на різних типах ґрунтів, снігу та болотах. В запропонованих конструкціях передбачене використання пневматичних шин, які відпрацювали свій нормативний ресурс. Таким чином, наявність в конструкції рушія пневмоколісних шин, забезпечує можливість зменшення перевантаження на трансмісію, що позитивно відображається на загальному строку служби всюдихода в цілому. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 1. Рушій для переміщення по бездоріжжю, що має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи, який відрізняється тим, що тілом обертання є циліндричний вал, встановлений між нерухомими опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертання циліндричного вала відповідає умові    2 . 30 35 2. Рушій для переміщення по бездоріжжю за п. 1, який відрізняється тим, що діаметри D1 і D2 та ширини В1 і В2 послідовно встановлених пневмоколісних шин, розташованих на окремих валах кожного рушія відповідають одній із умов: D1>D2 тa B1>B2; D1=D2 тa B1>B2; D1>D2 тa B1= B2. 2 UA 109974 U 3 UA 109974 U 4 UA 109974 U 5 UA 109974 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B62D 57/00, B62D 61/00, B60F 5/00

Мітки: переміщення, бездоріжжю, рушій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-109974-rushijj-dlya-peremishhennya-po-bezdorizhzhyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рушій для переміщення по бездоріжжю</a>

Подібні патенти