Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вінчик горловини пляшки, що містить корпус з вихідним отвором і бічною поверхнею, на якій розташовані осьові фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, що містять обмежувальні буртики, розташовані по довжині вінчика, та радіальні фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, що містять виступи, який відрізняється тим, що виступи радіальних фіксуючих елементів виконані на поверхні мінімально однієї з кільцевих канавок, розташованої між обмежувальними буртиками, причому виступи з одного боку сполучені із одним із зазначених буртиків, при цьому кільцева канавка додатково містить мінімально одну поверхню з діаметром, меншим діаметра поверхні з виступами, причому мінімально одна поверхня розташована у напрямку вихідного отвору по відношенню до обмежувального буртика, сполученого з виступами.

2. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що діаметр поверхні, розташованої у напрямку вихідного отвору, становить 0,62…0,96 діаметра поверхні з виступами.

3. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що поверхня з виступами сполучена конічною поверхнею з поверхнею, розташованою у напрямку вихідного отвору.

4. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що висота кільцевої канавки складає 0,14…0,22 висоти вінчика.

5. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що обмежувальний буртик, сполучений із виступами, виконаний у вигляді конічного виступу по периметру віночка, що розширюється донизу, верхня і нижня частини якого сполучені з поверхнею, на якій розташовано виступи, та з поверхнею вінчика нижче зазначеного обмежувального буртика відповідно за допомогою похилих поверхонь.

Текст

Реферат: Вінчик горловини пляшки містить корпус з вихідним отвором і бічною поверхнею, на якій розташовані осьові фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, що містять обмежувальні буртики, розташовані по довжині вінчика, та радіальні фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, що містять виступи. Виступи радіальних фіксуючих елементів виконані на поверхні мінімально однієї з кільцевих канавок, розташованої між обмежувальними буртиками. При цьому виступи з одного боку сполучені із одним із зазначених буртиків. Кільцева канавка додатково містить мінімально одну поверхню з діаметром, меншим діаметра поверхні з виступами. Мінімально одна поверхня розташована у напрямку вихідного отвору по відношенню до обмежувального буртика, сполученого з виступами. UA 109606 U (54) ВІНЧИК ГОРЛОВИНИ ПЛЯШКИ UA 109606 U UA 109606 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до конструкції скляної пляшки з горловиною, що має отвір, через який виливається вміст пляшки, наприклад рідина, зокрема алкогольний напій, призначеною для закупорювання кришкою, переважно з полімерних матеріалів, та може бути використана при виробництві склотари, переважно для харчової промисловості. Заявнику відомі аналогічні вінчики горловин пляшки, серед яких найближчими є наступні. Відомий вінчик горловини скляної пляшки, виконаний з нарізною ділянкою у верхній частині зовнішньої поверхні і з одним кільцевим пояском (заявка WO 2008/030640, опублікована 13.03.2008, МПК: B65D 51/14) або двома кільцевими поясками (патент RU 101 688 U1, опублікований 27.01.2011, МПК: B65D 1/02) в нижній частині як осьові фіксуючі елементи. Описані вінчики можуть бути сполучені з закупорювальним пристроєм, а саме з його кришкою, тільки за допомогою різьбової ділянки, що не дозволяє використовувати закупорювальні пристрої з виливною втулкою, яка, як правило, встановлюється на вінчик і вже має різьбову ділянку для сполучення із кришкою та засоби для регулювання виливання вмісту пляшки. Відсутність засобів для регулювання виливання вмісту пляшки може привести до того, що при знятій кришці закупорювального пристрою з вінчика можливе виливання рідини без регулювання її потоку, а так само можливе наливання рідини повторно у пляшку, що є небажаним, наприклад, для алкогольних напоїв. Так само відомий вінчик горловини пляшки, що включає розташовану на зовнішній поверхні різьбову частину, насадку, виконану заодно із різьбовою частиною, розташовану над нею і яка має висоту не менше половини вінчика (патент RU 88 649 U1, опублікований 20.11.2009, МПК: B65D 1/02). Вінчик описаної конструкції має зазначені попередньо недоліки, а саме застосування закупорювального пристрою з кришкою, яка при знятті звільняє вінчик повністю, і який не дозволяє використовувати засоби для регулювання виливання рідини. Так само насадка над різьбовою ділянкою із вказаною висотою накладає обмеження на конструкцію кришки закупорювального пристрою. За прототип прийнятий вінчик горловини пляшки, що містить корпус з вихідним отвором і бічною поверхнею, на якій розташовані осьові фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, які містять обмежувальні буртики, розташовані по довжині вінчика, і радіальні фіксуючі елементи, які містять виступи (патент RU 79089 U1, опублікований 20.12.2008, МПК: B65D 1/02). Вінчик, згідно з прототипом, містить виступи радіальних фіксуючих елементів, розташовані на зовнішній поверхні, причому їх радіальний розмір більше, ніж діаметр верхнього обмежувального буртика. Конструкція прототипу допускає використання закупорювального пристрою з виливного втулкою, яка дозволяє регулювати виливання рідини. При цьому, розташування виступів радіальних фіксуючих елементів безпосередньо на зовнішній поверхні з радіальним розміром більшим, ніж діаметр верхнього обмежувального буртика, може привести до того, що виливна втулка може бути знята з вінчика при відкручуванні кришки закупорювального пристрою, тобто така конструкція вінчика має знижену надійність осьової фіксації закупорювального пристрою. В основу корисної моделі поставлена задача створення вінчика горловини пляшки, що дозволяє використовувати закупорювальні пристрої з виливною втулкою, виконаною з можливістю установки на горловину, і при цьому приводить до підвищення надійності осьової фіксації закупорювального пристрою на горловині. Поставлена задача вирішується таким чином, що у відомому вінчику горловини пляшки, що містить корпус з вихідним отвором і бічною поверхнею, на якій розташовані осьові фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, які містять обмежувальні буртики, розташовані по довжині вінчика, і радіальні фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, які містять виступи, згідно з корисною моделлю, виступи радіальних фіксуючих елементів виконані на поверхні мінімально однієї з кільцевих канавок, розташованої між обмежувальними буртиками, причому виступи з одного боку сполучені з одним із зазначених буртиків, при цьому зазначена кільцева канавка додатково містить мінімально одну поверхню з діаметром, меншим діаметра поверхні з виступами, причому зазначена мінімально одна поверхня розташована у напрямку вихідного отвору по відношенню до обмежувального буртика, сполученого з виступами. При цьому, діаметр поверхні, розташованої у напрямку вихідного отвору, може становити у межах 0,62…0,96 діаметра поверхні з виступами. При цьому, поверхня з виступами може бути сполучена із поверхнею, розташованою у напрямку вихідного отвору, за допомогою конічної поверхні. При цьому, висота кільцевої канавки може становити у межах 0,14…0,22 висоти вінчика. При цьому, обмежувальний буртик, сполучений і з виступами, може бути виконаний у вигляді конічного виступу, що розширюється донизу, по периметру вінчика, верхня і нижня 1 UA 109606 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 частини якого сполучені із поверхнею з виступами та з поверхнею вінчика нижче обмежувального буртика відповідно за допомогою похилих поверхонь. Нижче наведено приклад виконання вінчика горловини пляшки, згідно з корисною моделлю, і опис його роботи. Опис пояснюється графічними матеріалами, на яких зображено наступне: на фіг. 1 представлений загальний вигляд вінчика горловини пляшки, на фіг. 2 представлений вид спереду вінчика горловини пляшки, на фіг. 3 представлений вид збоку вінчика горловини пляшки, на фіг. 4 представлено переріз А-А на фіг. 3, на фіг. 5 представлений вид збоку з частковим осьовим перерізом вінчика з встановленим на ньому закупорювальним пристроєм. Наведені приклади та графічні матеріали не обмежують варіанти виконання вінчика, згідно з корисною моделлю, а тільки пояснюють її. Вінчик горловини пляшки 1 містить корпус 2 з вихідним отвором 3 та бічною поверхнею 4, на якій розташовані осьові фіксуючі елементи для закупорювального пристрою та радіальні фіксуючі елементи для закупорювального пристрою. Осьові фіксуючі елементи містять обмежувальні буртики 5, розташовані по довжині вінчика. Радіальні фіксуючі елементи містять виступи 6, виконані на поверхні 7 мінімально однієї з кільцевих канавок 8, розташованої між обмежувальними буртиками 5. Виступи 6 з одного боку сполучені з нижнім буртиком 5. Кільцева канавка 8 додатково містить мінімально одну поверхню 9 з діаметром d1, який менше діаметру d2 поверхні 7 з виступами. Поверхня 9 розташована у напрямку вихідного отвору 3 по відношенню до нижнього обмежувального буртика 5, сполученого з виступами 6. Діаметр d1 поверхні 9, розташованої у напрямку вихідного отвору 3, становить 0,62…0,96 діаметра d2 поверхні 7 з виступами, наприклад 0,8 d2. Висота h кільцевої канавки складає 0,14…0,22 висоти Н вінчика, наприклад, 0,18 Н. Поверхня 7 з виступами сполучена з поверхнею 9, розташованою у напрямку вихідного отвору 3, конічної поверхнею 10. Нижній обмежувальний буртик 5, сполучений із виступами 6, виконаний у вигляді конічного виступу 11, що розширюється донизу, по периметру вінчика 1. Верхня частина конічного виступу 11 сполучена з поверхнею 7 похилою поверхнею 12, а нижня частина конічного виступу 11 сполучена з поверхнею вінчика 1 нижче обмежувального буртика 5 похилою поверхнею 13. Використовують вінчик горловини пляшки 1 для розміщення на ньому закупорювального пристрою 14 наступним чином (фіг. 5). Розташування закупорювального пристрою 14, показаного для прикладу на фігурі 5 конструкції, виконується натисканням зверху вниз за допомогою закупорювальної машини. При цьому верхній обмежувальний буртик 5 осьових фіксуючих елементів взаємодіє з упорними елементами 15 виливної втулки 16 закупорювального пристрою 14, здійснюючи фіксацію останнього на горловині пляшки в осьовому напрямку, а виступи 6 радіальних фіксуючих елементів взаємодіють з внутрішніми ребрами 17 на виливній втулці, утворюючи при цьому зубчасте з'єднання і здійснюючи, таким чином, фіксацію останнього на горловині пляшки у радіальному напрямку. Кришка 18 закупорювального пристрою має засіб фіксації в осьовому напрямку, виконаний на внутрішній поверхні контрольного кільця у вигляді упорних елементів 19, взаємодіючих з нижнім обмежувальним буртиком 5 осьових фіксуючих елементів вінчика 1. Кришка 18 закупорювального пристрою 14 так само з'єднана з виливною втулкою 16 за допомогою різьбового з'єднання 20 і з контрольним кільцем 21 у нижній частині за допомогою ослабленого з'єднання 22 з можливістю відділення контрольного кільця 21 після першого розкриття пляшки. Лінія ослабленого з'єднання 22 може бути виконана у вигляді надрізів або перфорації або перемичок, що руйнуються, для відділення контрольного кільця 21 від кришки 18 при першому розкритті. Відкорковування пляшки, закритої закупорювальним пристроєм 14, розташованим на описаному вінчику, здійснюють наступним чином. При обертанні кришки 18 закупорювального пристрою 14 остання переміщується у осьовому напрямку вгору щодо виливної втулки 16 завдяки різьбовому з'єднанню 20. При цьому виливна втулка 16 не обертається разом із кришкою 18 завдяки зубчастому з'єднанню виступів 6 радіальних фіксуючих елементів з внутрішніми ребрами 17 на виливній втулці 16. При цьому упорні елементи 15 виливної втулки 16 закупорювального пристрою 14 взаємодіють із верхнім обмежувальним буртиком 5 осьових фіксуючих елементів вінчика 1 і одночасно упорні елементи 19 кришки 18 закупорювального пристрою 14 взаємодіють із нижнім обмежувальним буртиком 5 осьових фіксуючих елементів вінчика 1. Взаємодією упорних елементів 15 виливної втулки 16 закупорювального пристрою 14 із верхнім обмежувальним буртиком 5 осьових 2 UA 109606 U 5 10 фіксуючих елементів вінчика 1 не дозволяють виливній втулці 16 рухатися в осьовому напрямку при русі кришки 18. При переміщенні кришки 18 закупорювального пристрою 1 вгору вона відділяється від відривного кільця 21 по лінії ослабленого з'єднання 22 за рахунок взаємодії упорних елементів 19 кришки 18 закупорювального пристрою 14 із нижнім обмежувальним буртиком 5 осьових фіксуючих елементів вінчика 1. Після відділення відривне кільце 21 залишається на горловині пляшки, сигналізуючи про її перше розкриття. Таким чином, одночасною взаємодією упорних елементів виливної втулки закупорювального пристрою з верхнім обмежувальним буртиком осьових фіксуючих елементів вінчика горловини пляшки та упорних елементів кришки закупорювального пристрою із нижнім обмежувальним буртиком осьових фіксуючих елементів вінчика горловини пляшки забезпечують підвищення надійності фіксації закупорювального пристрою на горловині пляшки. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 1. Вінчик горловини пляшки, що містить корпус з вихідним отвором і бічною поверхнею, на якій розташовані осьові фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, що містять обмежувальні буртики, розташовані по довжині вінчика, та радіальні фіксуючі елементи для закупорювального пристрою, що містять виступи, який відрізняється тим, що виступи радіальних фіксуючих елементів виконані на поверхні мінімально однієї з кільцевих канавок, розташованої між обмежувальними буртиками, причому виступи з одного боку сполучені із одним із зазначених буртиків, при цьому кільцева канавка додатково містить мінімально одну поверхню з діаметром, меншим діаметра поверхні з виступами, причому мінімально одна поверхня розташована у напрямку вихідного отвору по відношенню до обмежувального буртика, сполученого з виступами. 2. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що діаметр поверхні, розташованої у напрямку вихідного отвору, становить 0,62…0,96 діаметра поверхні з виступами. 3. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що поверхня з виступами сполучена конічною поверхнею з поверхнею, розташованою у напрямку вихідного отвору. 4. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що висота кільцевої канавки складає 0,14…0,22 висоти вінчика. 5. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що обмежувальний буртик, сполучений із виступами, виконаний у вигляді конічного виступу по периметру віночка, що розширюється донизу, верхня і нижня частини якого сполучені з поверхнею, на якій розташовано виступи, та з поверхнею вінчика нижче зазначеного обмежувального буртика відповідно за допомогою похилих поверхонь. 3 UA 109606 U 4 UA 109606 U 5 UA 109606 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Пахомов Дмитрий Иванович, Зощук Ярослав Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: B65D 1/02, B65D 47/06

Мітки: пляшки, вінчик, горловини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-109606-vinchik-gorlovini-plyashki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вінчик горловини пляшки</a>

Подібні патенти