Флотаційний реагент для залізних руд, що містять магнетит та/або гематит

Номер патенту: 106784

Опубліковано: 10.10.2014

Автори: Педаін Клаус Ульріх, Дальман Уве

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Застосування композиції, що містить

А) принаймні один аміналкоксилатний складний ефір формули (1) або його сіль

, (1)

де:

А, В є незалежно один від одного, С2-C5-алкіленовим радикалом,

R1 - С8-С24-алкільним або -алкенільним радикалом,

R2, R3, R4 є незалежно один від одного, Н або С8-С24-ацильним радикалом за умови, що принаймні один з радикалів R2, R3 або R4 є С8-С24-ацильним радикалом,

х, у, z є, незалежно один від одного, цілим числом від 0 до 50 за умови, що х+у+z дає ціле число від 1 до 100,

і

В) сполуку формули D-NH2, де D - вуглеводневий радикал, що має від 1 до 50 атомів вуглецю, який може містити або атом кисню, або атом кисню і атом азоту,

у кількостях від 10 до 5000 г/тонну як збирач при зворотній флотації залізної руди, яка містить магнетит, гематит або обидва компоненти.

2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що R1 є алкільним або алкенільним радикалом, що має від 10 до 22 атомів вуглецю.

3. Застосування за будь-яким з пп. 1, 2, яке відрізняється тим, що R1 є ізодецильним, ізотридецильним, додецильним або олеоїльним радикалом або є алкільною і алкенільною частиною ланцюга жирної кислоти кокосового масла, жирної кислоти пальмового масла, жирної кислоти твердого тваринного жиру (сала), жирної кислоти талового масла або жирної кислоти ріпакової олії.

4. Застосування за будь-яким з пп. 1-3, яке відрізняється тим, що R2, R3, R4 є, незалежно один від одного, ацильними радикалами, що мають від 10 до 18 атомів вуглецю.

5. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, яке відрізняється тим, що R2, R3, R4 є, незалежно один від одного, кокоїльними, стеароїльними і олеоїльними радикалами.

6. Застосування за будь-яким з пп. 1-5, яке відрізняється тим, що В вибраний із сполук формул

, (II)

де R9 - вуглеводнева група, що має від 1 до 40, переважно - від 8 до 32, атомів вуглецю, a R5 - аліфатична вуглеводнева група, що має від 2 до 4 атомів вуглецю;

, (III)

де R6 - вуглеводнева група, що має від 1 до 40, переважно - від 8 до 32, атомів вуглецю, a R7 і R8 - однакові аліфатичні вуглеводневі групи або різні аліфатичні вуглеводневі групи, що мають від 2 до 4 атомів вуглецю;

, (IV)

де R13 - вуглеводнева група, що має від 1 до 40, переважно - від 8 до 32, атомів вуглецю.

7. Застосування за будь-яким з пп. 1-6, яке відрізняється тим, що R6, R9, R13 є, незалежно один від одного, алкільною або алкенільною групою, що має від 8 до 18 атомів вуглецю.

8. Застосування за будь-яким з пп. 1-7, яке відрізняється тим, що R6, R9, R13 є 2-етилгексильними, ізононільними, ізодецильними, ізотридецильними і додецильними радикалами.

9. Застосування за будь-яким з пп. 1-8, яке відрізняється тим, що А є етиленовою (-С2Н4-) групою, пропіленовою (-С3Н6-) групою або бутиленовою (-С4Н8-) групою, переважно А є етиленовою групою.

10. Застосування за будь-яким з пп. 1-9, яке відрізняється тим, що В є етиленовою (-С2Н4-) групою, пропіленовою (-С3Н6-) групою або бутиленовою (-С4Н8-) групою.

11. Застосування за будь-яким з пп. 1-10, яке відрізняється тим, що сума х, у і z дає ціле число від 15 до 30.

12. Застосування за будь-яким з пп. 1-11, яке відрізняється тим, що збирач не містить сполук четвертинного амонію, які включають принаймні один органічний радикал, пов'язаний з амонійним атомом азоту; необов'язково містить гетероатоми і має від 8 до 36 атомів вуглецю.

13. Застосування за будь-яким з пп. 1-12 для флотації силікатів із залізної руди в комбінації з іншим азотистим збирачем силікатів при рН від 7 до 12, в якому інший збирач вибраний з групи алкілефірамінів, алкілефірдіамінів, алкіламінів або солей четвертинного амонію.

14. Застосування за будь-яким з пп. 1-13 для збагачення залізної руди.

15. Застосування за будь-яким з пп. 1-14 при флотації силікатів із залізної руди, кальциту, фосфатної руди і польового шпату.

16. Застосування за будь-яким з пп. 1-15 при флотації силікатів, в якому руда містить від 0 до 90 % силікатів.

17. Застосування флотаційного реагенту за будь-яким з попередніх пп. 1-16 в комбінації з піноутворювачами і депрессорами.

18. Застосування флотаційного реагенту за будь-яким з пп. 1-17 в діапазоні рН від 7 до 12.

19. Застосування флотаційного реагенту за будь-яким з пп. 1-18 у кількостях від 0,001 до 1,0 кг/тонну руди-сирцю.

20. Спосіб зворотної флотації залізної руди, яка містить магнетит, гематит або обидва компоненти, шляхом контакту залізної руди з композицією, що містить

A) принаймні один аміналкоксилатний складний ефір формули (1) або його сіль

, (1)

де:

А, В є незалежно один від одного, С2-C5-алкіленовим радикалом,

R1 - С8-С24-алкільним або -алкенільним радикалом,

R2, R3, R4 є незалежно один від одного, Н або С8-С24-ацильним радикалом за умови, що принаймні один з радикалів R2, R3 або R4 є С8-С24-ацильним радикалом,

х, у, z є, незалежно один від одного, цілим числом від 0 до 50 за умови, що х+у+z дає ціле число від 1 до 100,

і

B) сполуку формули D-NH2, де D - вуглеводневий радикал, що має від 1 до 50 атомів вуглецю, який може містити або атом кисню, або атом кисню і атом азоту,

у кількостях від 10 до 5000 г/тонну залізної руди.

Текст

Реферат: Винахід належить до флотаційного реагенту для залізних руд, що містять магнетит та/або гематит, і до застосування композиції, що містить А) принаймні один аміналкоксилатний складний ефір формули (І) [або його сіль], де А, В є, незалежно один від одного, С 2-С51 2 3 4 алкіленовим радикалом; R - С8-С24-алкільним або -алкенільним радикалом; R , R , R є, незалежно один від одного, Н або C8-C24-ацильним радикалом за умови, що принаймні один з 2 3 4 радикалів R , R або R позначає С8-С24-ацильний радикал; х, у, z є, незалежно один від одного, цілими числами від 0 до 50 за умови, що х+у+z дає ціле число від 1 до 100; та В) сполуку формули D-NH2, де D - вуглеводневий радикал, що має від 1 до 50 атомів вуглецю, який може містити або атом кисню, або атом кисню і атом азоту, в кількостях від 10 до 5000 г/тонну як збирач при зворотній флотації залізної руди, що містить магнетит, гематит або й обидва компоненти. UA 106784 C2 (12) UA 106784 C2 UA 106784 C2 5 10 15 20 25 Область техніки, до якої відноситься винахід Даний винахід відноситься до застосування збирачів (або колекторів) в збагаченні флотацією залізної руди, яка містить магнетит та/або гематит. Рівень техніки Багато природних руд і мінерали містять силікат як небажаний супроводжуючий мінерал. На додаток до залізної руди, останні включають кальцит, фосфатну руду і польовий шпат. Зокрема, у разі залізної руди зміст силікатів знижує якість залізної руди і служить перешкодою в отриманні заліза. Для отримання високоякісної залізної руди інтерес представляє можливість зниження змісту силікатів в залізній руді до

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Flotation reagent for iron ores containing magnetite and/or haematite

Автори англійською

Pedain, Klaus-Ulrich, Dahlmann, Uwe

Автори російською

Педин Клаус-Ульрих, Дальман Уве

МПК / Мітки

МПК: B03D 1/01, B03D 101/02, B03D 103/04

Мітки: містять, гематит, руд, залізних, магнетит, реагент, флотаційний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-106784-flotacijjnijj-reagent-dlya-zaliznikh-rud-shho-mistyat-magnetit-ta-abo-gematit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Флотаційний реагент для залізних руд, що містять магнетит та/або гематит</a>

Подібні патенти