Взуття, виготовлене із застосуванням методу зміцненого з’єднання верха із підошвою

Номер патенту: 105906

Опубліковано: 10.07.2014

Автор: Чен Чуанг-Чуан

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Взуття, виготовлене із застосуванням методу зміцненого з'єднання верха 200із підошвою 240, яке містить:

верх 200, що включає бічну частину 210 верха і нижню частину 220 верха;

з'єднувальну середню частину 230, що містить першу частину 231, другу частину 232, яка розташована перпендикулярно до нижньої частини й звернена назовні від першої частини 231, і третю частину 234, яка звернена від нижньої частини всередину першої частини, причому перша частина прикріплена до зовнішньої бічної частини верха, а через другу частину 232 проходять отвори, і осі отворів перпендикулярні до нижньої частини верха, при цьому між третьою частиною 234 та оборотною стороною нижньої частини верха 220 є зазор; і

підошву 240, яка включає з'єднувальну середню частину 230, нижню частину 220 верха і матеріал, який заповнює отвори і зазор підошви.

2. Взуття за п. 1, у якому третя частина 234 включає зубчасті елементи і визначені між ними відстані.

3. Взуття за п. 1, у якому друга частина 232 включає канали 235, які розташовані назовні і внизу, причому канали сполучені із відповідними отворами.

4. Взуття за п. 3, у якому осі каналів є перпендикулярними осям отворів.

Текст

Реферат: Заявлене взуття виготовлене із застосуванням методу зміцненого з'єднання верха із підошвою та містить верх, що включає бічну частину верха і нижню частину верха; з'єднувальну середню частину, що містить першу частину, другу частину, яка розташована перпендикулярно до нижньої частини й звернена назовні від першої частини, і третю частину, яка звернена від нижньої частини всередину першої частини; та підошву, яка включає з'єднувальну середню частину, нижню частину верха і матеріал, який заповнює отвори і зазор підошви. Перша частина прикріплена до зовнішньої бічної частини верха. Через другу частину проходять отвори, і осі отворів перпендикулярні до нижньої частини верха. Між третьою частиною та оборотною стороною нижньої частини верха є зазор. UA 105906 C2 (12) UA 105906 C2 UA 105906 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь техніки. Ця заявка є частковим продовженням попередньої патентної заявки 11/554,564, поданої 10/30/2006. Рівень техніки. На Фіг. 1 показаний звичайний спосіб виготовлення взуття, що містить верх 110, з'єднувальну середню частину 120 із множиною отворів 140, і підошву 130. З'єднувальна середня частина 120 використовується для приєднання верха 110 до підошви. Верх 110 і з'єднувальну середню частину 120 розміщують у формі, а потім розплавлену гуму заливають у форму, щоб інтегрально приєднати їх до підошви 130. Отвори 140 у з'єднувальній середній частині 120 заповнюються гумою для формування надійного з'єднання між верхом 110 і підошвою 130. Однак з'єднання між верхом 110 і підошвою 130 є недостатньо міцним, оскільки отвори 140 розташовані у тій самій орієнтації, що й периферійна стінка верха 110, тому вони можуть забезпечити тільки обмежену з'єднувальну силу між верхом 110 і підошвою 130. Патент США № 6,647,644 стосується окантовувальної частини, що з'єднує верх і підошву, при цьому окантовувальна частина включає зовнішню і внутрішню частини і не містить отворів для приєднання до матеріалу підошви. Таким чином, існує необхідність покращення з'єднувальної сили між верхом 110 і підошвою 130. Опис даного винаходу Задачею цього винаходу є створення взуття, виготовленого із застосуванням методу зміцненого з'єднання верха із підошвою, яке містить: - верх 200, який у свою чергу включає бічну 210 й нижню 220 частини; - з'єднувальну середню частину 230, що включає першу частину 231, другу частину 232, яка розташована перпендикулярно до нижньої частини й звернена назовні від першої частини 231, і третю частину 234, яка звернена від нижньої частини всередину першої частини, причому перша частина прикріплюється до зовнішньої бічної частини верха, а множина отворів проходить через другу частину 232, і осі отворів перпендикулярні до нижньої частини верха, при цьому між третьою частиною 234 та оборотною стороною нижньої частини верха 220 є зазор; і - підошву, яка включає з'єднувальну середню частину 230, нижню частину верха 220 й матеріал, який заповнює отвори і зазор підошви. Одна або частина всіх цих та інших особливостей та переваг цього винаходу стануть очевидними фахівцям в даній області з наступного опису, де показані й описані переважні втілення даного винаходу, просто як ілюстрації одного способу, який найкраще підходить для втілення винаходу. При реалізації винахід може належати до різних втілень, а деякі його деталі можуть бути реалізовані в різних модифікаціях або очевидних аспектах без відхилення від суті винаходу. Відповідно, креслення й опис слід розглядати в ілюстративному, а не обмежувальному розумінні. Короткий опис креслень Фіг. 1 ілюструє звичайний спосіб виготовлення взуття; Фіг. 2 ілюструю втілення даного винаходу; Фіг. 3 ілюструє поперечний переріз даного винаходу; Фіг. 3-1 ілюструє матеріал, який заповнює отвори і зазори взуття; і Фіг. 4 ілюструє вид збоку взуття. Детальний опис переважного втілення У варіанті на фіг. 2, взуття включає верх 200 в тому числі бічну частину 210 верха, нижню частину 220 верха, з'єднувальну середню частину 230, і підошву 240. З'єднувальна середня частина 230 включає першу частину 231, що використовується для прикріплення на нижній частині бічної частини 210 верху для приєднання до верху 200. Друга частина 232 розташована перпендикулярно до нижньої частини і звернена назовні від першої частини 231. Через другу частину 232 проходить множина каналів 235. Третя частина 234 звернена від нижньої частини всередину першої частини 231. Осі отворів 233 перпендикулярні до нижньої частини 220 верху. Друга частина 232 містить множину каналів 235, розташованих назовні і внизу, причому канали 235 сполучаються з отворами 233 відповідно. Третя частина 234 містить множину зубчастих елементів і визначені між ними відстані. Зазор знаходиться між третьою частиною 234 і оборотною стороною нижньої частини верха 220. Верх 200 і з'єднувальну середню частину 230 розміщують у формі (не показано). Матеріал, такий як гума, розплавляють і заливають у форму, щоб інтегрально з'єднати підошву 240 і верх 200. Матеріал заповнює канали 235 у другій частині 232, зазор між нижньою частиною 220 верху і третьою частиною 234 й відстані між зубчастими елементами третьої частини 234 інтегрально з'єднують для зміцнення зв'язку між підошвою 240 і верхом 200. 1 UA 105906 C2 5 10 15 20 25 30 На Фіг. 3 показаний поперечний переріз взуття, де перша частина 231 частково розміщена між підошвою 240 і бічною частиною 210 верха, а друга частина 232 є перпендикулярною до підошви 240, а третя частина 234 є паралельною до підошви 240. Матеріал заповнює отвори 233 і канали 235, як показано. Отвори 233 і канали 235 орієнтовані в двох різних напрямках, так що матеріал може надійно з'єднувати підошву 240 і верх 200 за допомогою з'єднувальної середньої частини 230. Фіг. 4 показує вид збоку взуття. На Фіг. 3-1, отвори 233 орієнтовані так, що осі каналів 235 перпендикулярні до підошви 240, а канали 235 розміщуються збоку відносно першої частини 231. Осі каналів 235 є перпендикулярними осям отворів 233. Таким чином, матеріал в отворах 233 і каналах 235 з'єднує верх 200 і підошву 240 в двох різних напрямках і позиціях. Іншими словами, матеріал в отворах 233 і матеріал у каналах 235 орієнтовані в двох різних напрямках, що забезпечує в різних напрямках з'єднувальну силу між верхом 200 і підошвою 240. Таке особливе з'єднання може забезпечити набагато кращий зв'язок між верхом 200 і підошвою 240 у порівнянні з відомими товарами на ринку. Фахівець у цій галузі буде розуміти, що втілення даного винаходу, як показано на фігурах і описано вище є лише прикладом і не обмежує винахід. Вище наведений опис переважного втілення даного винаходу представлений з метою ілюстрації та розуміння. Він не призначений для того, щоб бути вичерпним або обмежити винахід до точної форми або до розголошень приблизних втілень. Відповідно, вище зазначений опис слід розглядати як ілюстративний, а не обмежувальний. Очевидно, що багато модифікацій і варіантів будуть очевидними для фахівців у даній області. Втілення вибрані й описані, щоб найкращим чином пояснити принципи винаходу і його кращий спосіб практичного застосування, щоб дозволити фахівцям у цій області зрозуміти винахід для різних варіантів і з різними модифікаціями для конкретного використання або здійснення. Передбачається, що обсяг винаходу визначається формулою, що додається та його еквівалентами, де вказані всі умови в самому широкому сенсі розуміння, якщо не вказано інше. Слід зазначити, що змінення можуть бути внесені у втіленнях, описаних фахівцями у цій області, не відходячи від сфери застосування цього винаходу, як це визначено наступною формулою. Крім того, жоден елемент і компонент в даному розкритті не призначений для висвітлення незалежно від ясності висвітлення елемента чи компонента в наступній формулі. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 45 1. Взуття, виготовлене із застосуванням методу зміцненого з'єднання верха 200 із підошвою 240, яке містить: верх 200, що включає бічну частину 210 верха і нижню частину 220 верха; з'єднувальну середню частину 230, що містить першу частину 231, другу частину 232, яка розташована перпендикулярно до нижньої частини й звернена назовні від першої частини 231, і третю частину 234, яка звернена від нижньої частини всередину першої частини, причому перша частина прикріплена до зовнішньої бічної частини верха, а через другу частину 232 проходять отвори, і осі отворів перпендикулярні до нижньої частини верха, при цьому між третьою частиною 234 та оборотною стороною нижньої частини верха 220 є зазор; і підошву 240, яка включає з'єднувальну середню частину 230, нижню частину 220 верха і матеріал, який заповнює отвори і зазор підошви. 2. Взуття за п. 1, у якому третя частина 234 включає зубчасті елементи і визначені між ними відстані. 3. Взуття за п. 1, у якому друга частина 232 включає канали 235, які розташовані назовні і внизу, причому канали сполучені із відповідними отворами. 4. Взуття за п. 3, у якому осі каналів є перпендикулярними осям отворів. 2 UA 105906 C2 3 UA 105906 C2 4 UA 105906 C2 5 UA 105906 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Chen, Chuang-Chuan

МПК / Мітки

МПК: A43B 9/00, B29D 35/00, A43B 13/28

Мітки: верха, з'єднання, методу, взуття, застосуванням, підошвою, виготовлене, зміцненого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-105906-vzuttya-vigotovlene-iz-zastosuvannyam-metodu-zmicnenogo-zehdnannya-verkha-iz-pidoshvoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Взуття, виготовлене із застосуванням методу зміцненого з’єднання верха із підошвою</a>

Подібні патенти