Номер патенту: 105505

Опубліковано: 25.03.2016

Автор: Саблін Віктор Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вільновихрова помпа, що містить робоче колесо у вигляді тіла обертання з лопатками у вигляді заглиблень на робочої поверхні вказаного тіла обертання і прохідну камеру, що з'єднує підвід з відводом, яка відрізняється тим, що твірна лінія робочої поверхні робочого колеса розташована в площині, що рушить через вісь обертання робочого колеса і має змінний радіус обертання, який збільшується від зони підвіду у напрямку подачі рідини щонайменше рівномірно й принаймні прискорено.

2. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прямої лінії, що розташована під кутом до осі обертання робочого колеса.

3. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прогнутої кривої лінії.

4. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прогнутої лінії, яка складається щонайменше з однієї прямолінійної частки й однієї прогнутої частки.

5. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді радіальних прямолінійних прорізів рівномірно розташованих по колу.

6. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді дезаксіальних прямолінійних прорізів, рівномірно розташованих по колу.

7. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді радіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу.

8. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді дезаксіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу.

9. Помпа за пп. 1-8, яка відрізняється тим, що поперечний переріз прорізів має змінну площу, яка зменшується від зони підвіду у напрямку подачі рідини.

Текст

Реферат: Вільновихрова помпа, що містить робоче колесо у вигляді тіла обертання з лопатками у вигляді заглиблень на робочій поверхні вказаного тіла обертання і прохідну камеру, що з'єднує підвід з відводом. Твірна лінія робочої поверхні робочого колеса розташована в площині що рушить через вісь обертання робочого колеса і має змінний радіус обертання. Змінний радіус обертання збільшується від зони підвіду у напрямку подачі рідини щонайменше рівномірно й принаймні прискорено. UA 105505 U (54) ВІЛЬНОВИХРОВА ПОМПА В.П. САБЛІНА UA 105505 U UA 105505 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі помпобудування, а саме до вільновихрових помп для помпування суспензії. Відомими аналогами є вільновихрові помпи, що містять робоче колесо у вигляді тіла обертання з лопатками у вигляді заглиблень на робочої поверхні вказаного тіла обертання і прохідну камеру, що з'єднує підвід з відводом (див. Авторське посвідчення СРСР № 428111, кл. F 04D 5/00,1974). Недоліком аналогів є відносно низька ефективність процесу помпування внаслідок особливостей конструкції робочого колеса. В основу корисної моделі поставлена задача створити таку вільновихрову помпу, при якій конструкцію робочого колеса змінено, за рахунок цього підвищити ефективність процесу помпування. Поставлена задача вирішується тим, що вільновихрова помпа, містить робоче колесо у вигляді тіла обертання з лопатками у вигляді заглиблень на робочій поверхні вказаного тіла обертання і прохідну камеру, що з'єднує підвід з відводом, згідно з корисною моделлю, твірна лінія робочої поверхні робочого колеса розташована в площині, що рушить через вісь обертання робочого колеса і має змінний радіус обертання, який збільшується від зони підвіду у напрямку подачі рідини щонайменше рівномірно й принаймні прискорено. Згідно з корисною моделлю, твірна лінія робочої поверхні робочого колеса може бути виконана у вигляді прямої лінії, що розташована під кутом до осі обертання робочого колеса. Згідно з корисною моделлю, твірна лінія робочої поверхні робочого колеса може бути виконана у вигляді прогнутої кривої лінії. Згідно з корисною моделлю, твірна лінія робочої поверхні робочого колеса може бути виконана у вигляді прогнутої лінії, яка складається щонайменше з однієї прямолінійної частки й однієї прогнутої частки. Згідно з корисною моделлю, лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса можуть бути виконані у вигляді радіальних прямолінійних прорізів рівномірно розташованих по колу. Згідно з корисною моделлю, лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса можуть бути виконані у вигляді дезаксіальних прямолінійних прорізів, рівномірно розташованих по колу. Згідно з корисною моделлю, лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса можуть бути виконані у вигляді радіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу. Згідно з корисною моделлю, лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса можуть бути виконані у вигляді дезаксіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу. Згідно з корисною моделлю, поперечний переріз прорізів може мати змінну площу, яка зменшується від зони підвіду у напрямку подачі рідини. Корисна модель пояснюється тим, що на на фіг. 1 зображена пропонована вільновихрова помпа, в якій твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прямої лінії, що розташована під кутом до осі обертання робочого колеса; на фіг. 2 - теж, але твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прогнутої кривої лінії; на фіг. 3 - теж, але твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прогнутої лінії, яка складається щонайменше з однієї прямолінійної частки й однієї прогнутої частки; на фіг. 4 - теж, але лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді радіальних прямолінійних прорізів рівномірно розташованих по колу; на фіг. 5 - теж, але лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді дезаксіальних прямолінійних прорізів рівномірно розташованих по колу; на фіг. 6 - теж, але лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді радіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу; на фіг. 7 - теж, але лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді дезаксіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу. Вільновихрова помпа (фіг. 1) містить робоче колесо 1 увигляді тіла обертання, лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса, прохідну камеру 3 з підводом 4 і відводом 5. Твірна лінія робочої поверхні 6 робочого колеса виконана у вигляді прямої лінії, що розташована під кутом до осі обертання робочого колеса, тобто радіус робочої поверхні робочого колеса збільшується рівномірно. Вільновихрова помпа (фіг. 2) містить робоче колесо 1 у вигляді тіла обертання, лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочої поверхні робочого колеса, прохідну камеру 3 з підводом 4 і 1 UA 105505 U 5 10 15 20 25 30 35 відводом 5. Твірна лінія робочої поверхні 6 робочого колеса виконана у вигляді прогнутої кривої лінії, тобто радіус робочої поверхні робочого колеса збільшується прискорено. Вільновихрова помпа (фіг. 3) містить робоче колесо 1 у вигляді тіла обертання, лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса, прохідну камеру 3 з підводом 4 і відводом 5. Робоче колесо має робочу поверхню 6. Твірна робочої поверхні 6 робочого колеса виконана у вигляді прямої лінії 7, що розташована під кутом до осі обертання робочого колеса, тобто радіус робочої поверхні на цій ділянці збільшується рівномірно і у вигляді прогнутої кривої лінії 8, тобто радіус робочої поверхні на цій ділянці збільшується прискорено. Вільновихрова помпа (фіг. 4) містить робоче колесо 1 у вигляді тіла обертання, лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса, прохідну камеру 3 з підводом 4 і відводом 5. Робоче колесо має робочу поверхню 6. Лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса 1 виконані у вигляді радіальних прямолінійних прорізів, рівномірно розташованих по колу. Вільновихрова помпа (фіг. 5) містить робоче колесо 1 у вигляді тіла обертання, лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса, прохідну камеру 3 з підводом 4 і відводом 5. Робоче колесо має робочу поверхню 6. Лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса 1 виконані у вигляді дезаксіальних прямолінійних прорізів рівномірно розташованих по колу. Вільновихрова помпа (фіг. 6) містить робоче колесо 1 у вигляді тіла обертання, лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса, прохідну камеру 3 з підводом 4 і відводом 5. Робоче колесо має робочу поверхню 6. Лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса 1 виконані у вигляді радіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу. Вільновихрова помпа (фіг. 7) містить робоче колесо 1 у вигляді тіла обертання, лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса, прохідну камеру 3 з підводом 4 і відводом 5. Робоче колесо має робочу поверхню 6. Лопатки 2 у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса 1 виконані у вигляді дезаксіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу. Корисна модель працює наступним чином. При обертанні робочого колеса 1 лопатки 2 у вигляді прорізів передають енергію рідині, помпуючи рідину з підводу 4 в відвід 5 по прохідній камері 3. При цьому відцентрові сили від потоку, що стікає з лопаток перешкоджають попаданню важких твердих частинок суспензії на лопатки, що значно знижує знос лопаток 2 робочого колеса. Виконання робочих поверхонь 6 зі змінним радіусом, який збільшується від зони підводу у напрямку подачі щонайменше рівномірно і принаймні прискорено забезпечує підвищення ефективності процесу помпування рідини, бо поліпшує умови подачі рідини в заглиблення 2 на робочій поверхні 6 робочого колеса 1. Вільновихрова помпа з лопатками у вигляді заглиблень на робочому колесі при зниженні зносу лопаток забезпечують більш високу ефективність процесу помпування рідини. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Вільновихрова помпа, що містить робоче колесо у вигляді тіла обертання з лопатками у вигляді заглиблень на робочої поверхні вказаного тіла обертання і прохідну камеру, що з'єднує підвід з відводом, яка відрізняється тим, що твірна лінія робочої поверхні робочого колеса розташована в площині, що рушить через вісь обертання робочого колеса і має змінний радіус обертання, який збільшується від зони підвіду у напрямку подачі рідини щонайменше рівномірно й принаймні прискорено. 2. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прямої лінії, що розташована під кутом до осі обертання робочого колеса. 3. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прогнутої кривої лінії. 4. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твірна лінія робочої поверхні робочого колеса виконана у вигляді прогнутої лінії, яка складається щонайменше з однієї прямолінійної частки й однієї прогнутої частки. 5. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді радіальних прямолінійних прорізів рівномірно розташованих по колу. 2 UA 105505 U 5 10 6. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді дезаксіальних прямолінійних прорізів, рівномірно розташованих по колу. 7. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді радіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу. 8. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні робочого колеса виконані у вигляді дезаксіальних спіральних прорізів рівномірно розташованих по колу. 9. Помпа за пп. 1-8, яка відрізняється тим, що поперечний переріз прорізів має змінну площу, яка зменшується від зони підвіду у напрямку подачі рідини. 3 UA 105505 U 4 UA 105505 U 5 UA 105505 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Torque flow pump by v.p. sablin

Автори англійською

Sablin Viktor Petrovych

Назва патенту російською

Свободновихревая помпа в.п. саблина

Автори російською

Саблин Виктор Петрович

МПК / Мітки

МПК: F04D 29/052, B04C 3/00, F04D 5/00

Мітки: в.п, вільновихрова, сабліна, помпа

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-105505-vilnovikhrova-pompa-vp-sablina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вільновихрова помпа в.п. сабліна</a>

Подібні патенти