Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Штурвал для глісуючих суден з водометними рушіями, що містить головку, спиці, валик, втулку, обід, рукоятки, який відрізняється тим, що обід штурвала, зрізаний у верхній своїй частині, виконаний як одне ціле з двома бічними спицями і кришкою головки штурвала, закріпленої за допомогою осі, розміщеної перпендикулярно валику штурвала у верхній частині кришки головки і головки штурвала з можливістю повороту обода на 180° вгору, третя спиця закріплена в нижній частині обода з можливістю повороту на 150° і фіксується верхнім кінцем в пазу нижньої частини головки штурвала, жорстко закріпленої на валику штурвала, при управлінні судном в положенні сидячи, при цьому вісь поворотної частини штурвала збігається з віссю валика штурвала, причому дві бічні спиці з їх тильного боку мають блокувачі у вигляді двох Г-подібних пластин, які з боку короткої частини мають отвори, через кожний з яких проходить штир-фіксатор, який фіксується з зовнішньої сторони пластини сферичною головкою, а з тильного боку - витою пружиною або гофрованою гумовою втулкою, кожна з яких зафіксована стопорним кільцем в канавці на штирі, причому штирі входять в бічні глухі отвори з правого і лівого боку нижньої частини головки штурвала, забезпечуючи  з'єднання та роз'єднання поворотної частини штурвала з головкою.

2. Штурвал за п. 1, який відрізняється тим, що при розгорненому на 180° вгору ободі штурвала третя спиця розгорнена вгору на 150° і використовується як рукоятка, при цьому закінчення серпоподібного паза, виконаного з правого боку отвору в нижній частині спиці упирається в штир одним своїм кінцем, закріплений з правого боку осі в ободі, а підпружинена кулька, розміщена в глухому отворі з лівого боку нижньої частини третьої спиці, упирається в лунку з лівого боку обода, і вісь поворотної частини обода штурвала знаходиться вище за вісь валика.

Текст

Реферат: Обід штурвала 1, зрізаний у верхній своїй частині дозволяє змінити висоту штурвала відносно сидіння водія, виконаний як одне ціле з двома бічними спицями 2 і кришкою головки 3 і закріплений з головкою 4, жорстко закріпленою на валику 6 віссю 5. Третя спиця 7 нижньою частиною закріплена в середній частині обода 1 з можливістю розвороту на 150° при розвороті обода 1 вгору на 180°, при положенні штурвала для управління судном в положенні сидячи обід 1 блокується штирями 12. UA 104121 C2 (12) UA 104121 C2 UA 104121 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до галузі кораблебудування, а саме до рульових пристроїв і може бути використаний на транспорті і спортивних засобах пересування. Відомий штурвал (див. книгу Л.Л.Романенко и Л.С.Щербакова "Моторная лодка", изд-во "Судостроение", г. Ленинград 1972 г., стр. 421-423). Недоліком штурвала є неможливість зміни висоти штурвала відносно сидіння судноводія. Відомий також штурвал (див. книгу Д.А.Курбатова "15 проектов судов для любительской постройки", изд-во "Судостроение", г. Ленинград 1985г., стр. 188-189), що вибраний автором як прототип, складається з головки, спиць, валика, втулки, обода, рукояток. Недоліком всіх штурвалів маломірних судів є неможливість зміни висоти штурвала відносно сидіння судноводія, що ускладнює управління при підході до людини за бортом, мілководдю, до причалу, плавучих об'єктів, коли судноводієві бажано стояти. Винахід забезпечує створення простих у виконанні, зручних в експлуатації на високошвидкісних глісуючих суднах з водометними рушіями, суднах на підводних крилах і повітряній подушці, спортивних малотоннажних суднах з будь-якими рульовими пристроями, штурвалів шляхом зміни їх висоти відносно сидіння, в положенні сидячи і стоячи. Штурвал виготовлений з немагнітних металів, не створює магнітного поля, що викликає магнітну девіацію магнітного компаса, що відповідає вимогам ергономіки і підвищує безпеку експлуатації судів. Вказаний результат досягається тим, що обід штурвала, зрізаний у верхній своїй частині, дозволяє змінювати висоту штурвала відносно сидіння водія і конструктивно виконаний як одне ціле з двома бічними спицями і кришкою головки штурвала, закріпленої за допомогою осі, розміщеної перпендикулярно валику штурвалу у верхній частині кришки головки штурвала з можливістю розвороту штурвала на 180° вгору. Третя спиця (рукоятка) закріплена в нижній частині обода з можливістю повороту на 150° і фіксується в пазу нижньої частини головки штурвала при управлінні судном (транспортним засобом) в положенні водія сидячи. При цьому вісь поворотної частини штурвала збігається з віссю валика штурвала. За допомогою двох штирів фіксаторів, розміщених усередині обох бічних спиць з їх тильного боку і що входять в бічні глухі отвори з правої і лівої сторін головки штурвала, жорстко закріпленої на валику, забезпечується надійне зчленування поворотної частини штурвала з головкою. Для розблокування штурвала і зміни його висоти відносно сидіння для управління судном в положенні водія стоячи, необхідно розблоковувати обід штурвала одночасним натисненням вказівними або середніми пальцями правої і лівої руки на праву і ліву клавіші блокувачів. При цьому штирі-фіксатори виходять з глухих отворів головки штурвала, дозволяючи розвернути обід штурвала вгору на 180°, підняти третю спицю, що вийшла з паза головки, розвернути її на себе і вгору на 150° до упора і використовувати її як рукоятку при управлінні судном в положенні стоячи. При випадковому натисненні лише на праву або ліву клавішу обід штурвала і нижня спиця залишаються заблокованими. Вказаними ознаками заявлене рішення відрізняється від прототипу, тому воно відповідає критерію винаходу "новизна". При перегляді патентної і науково-технічної літератури не виявлені об'єкти, що містять схожі ознаки, отже, заявлене рішення відповідає критерію винаходу "істотні відзнаки". Штурвал і окремо основні вузли і деталі зображені на фіг. 1-9, а саме: На фіг. 1 - зображена схема штурвала при управлінні судном в положенні сидячи, вигляд спереду; На фіг. 2 - зображена схема штурвала при управлінні судном в положенні сидячи, вигляд збоку; На фіг. 3 - зображена схема штурвала при управлінні судном в положенні стоячи, вигляд спереду; На фіг. 4 - зображена схема штурвала при управлінні судном в положенні стоячи, вигляд збоку; На фіг. 5 - зображена ліва частина штурвала в розрізі; На фіг. 6 - зображені деталі блокувача; На фіг. 7- зображена нижня частина третьої спиці; На фіг. 8 - зображена вісь 5 з деталлю 18 На фіг. 9 - фотознімок штурвалаШтурвал складається зі зрізаного обода 1; спиць 2; кришки головки 3; головки 4; осі 5; валика 6; рукоятки 7. Зрізаний обід 1 конструктивно виконаний як одне ціле з двома бічними спицями 2, віссю 8 в нижній частині обода, кришкою головки 3 і закріплений за допомогою осі 5, розміщеної 1 UA 104121 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 перпендикулярно валику 6 у верхній частині головки 4 і що проходить через бічні отвори 9 у верхній частині кришки головки 3 з можливістю її розвороту на 180° вгору. Спиці 2 профілю корита з поперечними перегородками 10, в яких отвори 11 для проходу штирів фіксаторів 12. Кришка головки 3 коробчастої форми з двома отворами 9 у верхній частині бічних стінок і двома отворами 13 в нижній їх частині. Головка 4 коробчастої форми з бічними отворами 9 у верхній частині для проходу осі 5, втулка 14, виконана як одне ціле з головкою 4 для жорсткого кріплення головки на валику 6, глухими отворами 15 в нижніх бічних частинах для входу в них штирів фіксаторів 12, паза 16 для входу в нього верхньої частини спиці (рукоятки) 7 при управлінні судном в положенні судноводія сидячи. Вісь 5 з канавками 17, що сполучає головку 4 з кришкою головки-3, фіксується від зсуву в осьовому направленні стопорними кільцями з пластичного металлу 18 в канавках 17. Валик 6 жорстко закріплений з голівкою 4. Спиця 7, що складається з передньої і задньої частин, що скріпляють між собою. У нижній частині з центром на стику передньої і задньої частин виконаний отвір 19 для закріплення спиці 7 на осі 8 в нижній частині обода 1 з можливістю розвороту спиці 7 на 150°, фіксується верхньою своєю частиною в пазу 16 в нижній частині головки 4 при управлінні судном в положенні сидячи, при цьому вісь штурвала збігається з віссю валика-6. З метою обмеження розвороту спиці 7 більше 150° з правого боку по периметру отвору 19 виконаний серпоподібний паз 20, в закінчення якого упирається штир 21, одним своїм кінцем закріплений з правого боку обода 1, з лівого боку спиці 7 паралельно отвору 19 виконаний глухий отвір 22 для розміщення в ньому підпружиненої кульки 23, що входить в лунку 24 з лівого боку обода 1 для фіксації рукоятки 7 при управлінні судном в положенні стоячи. Блокувачі складаються кожен з клавіші 25 Г-подібної форми, з боку короткої полиці з отворами 26, крізь які проходять штирі-фіксатори 12 зі зрізаною сферичною головкою 27 і канавкою 28. Штирі-фіксатори 12 проходять так само крізь отвори 11 в перегородках 10 спиць 2, отвори 13 в кришці 3 і входять в глухі отвори 15 головки 4. Штирі-фіксатори 12 фіксуються в глухих отворах 15 витою пружиною або гофрованою гумовою втулкою-29, вільно розміщеною на штирі 12 і зафіксованою стопорним кільцем (зегером 30). Головка 27 притискує полицю 25 з отвором 26 до перегородки 10. При управлінні малотоннажним глісуючим судном на повному ходу судноводій в основному управляє судном в положенні сидячи. Штурвал знаходиться в положенні для управління сидячи, при цьому спиця 7 своїм верхнім кінцем зафіксована в пазу 16 головки 4, а поворотна частина штурвала, обід 1, бічні спиці 2, кришка головки 3, виконані як одне ціле, заблоковані штирямифіксаторами 12, що забезпечують надійне жорстке зчленування штурвала з головкою штурвала 4. При цьому вісь поворотної частини штурвала збігається з віссю валика 6. Для зручного керування глісуючуючими маломірними суднами досить для перекладання рулів від діаметральної плоскості на кожен борт забезпечити поворот штурвала до 50° від ДП на кожен борт в положенні судноводія, залежно від умов плавання. Для управління малотоннажним судном в положенні стоячи необхідно розблоковувати штурвал, одночасно натиснути вказівними пальцями правої і лівої руки на клавіші 25 блокувачів, при цьому фіксатори 12 вийдуть з глухих отворів 15 головки 4. Розвернути обід штурвала на себе і вгору до упора, при цьому верхня частина спиці 7 вийде з паза 16. Розвернути спицю 7 вгору до упора. Спиця 7 перетворюється на рукоятку 7, а відстань від осі валика 6 до верхнього кінця ручки 7 збільшується на відстань від осі валика 6 до осі поворотної частини штурвала + відстань від осі поворотної частини штурвала до верхнього кінця рукоятки 7. При цьому довжина плеча сили збільшилася повертати штурвал однією рукою за рукоятку 7 не викликає скрути. Далі необхідно встати з сидіння і керувати судном правою або лівою рукою за допомогою рукоятки штурвала 7. Даний штурвал виготовлений автором за допомогою фрезерного і токарного верстатів з немагнітних неіржавіючих металів і встановлений на спортивний глісуючий катер з водометним рушієм пат. (UA) №70369 С2 і ДВС пат.(UА) №86849 С2 Пасажиромісткість катера 4 чол., довжина 4,4 м. Штурвал характеризується надійністю і зручний в експлуатації. Мета, яку автор поставив перед собою, досягнута. 2 UA 104121 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 1. Штурвал для глісуючих суден з водометними рушіями, що містить головку, спиці, валик, втулку, обід, рукоятки, який відрізняється тим, що обід штурвала, зрізаний у верхній своїй частині, виконаний як одне ціле з двома бічними спицями і кришкою головки штурвала, закріпленої за допомогою осі, розміщеної перпендикулярно валику штурвала у верхній частині кришки головки і головки штурвала з можливістю повороту обода на 180° вгору, третя спиця закріплена в нижній частині обода з можливістю повороту на 150° і фіксується верхнім кінцем в пазу нижньої частини головки штурвала, жорстко закріпленої на валику штурвала, при управлінні судном в положенні сидячи, при цьому вісь поворотної частини штурвала збігається з віссю валика штурвала, причому дві бічні спиці з їх тильного боку мають блокувачі у вигляді двох Г-подібних пластин, які з боку короткої частини мають отвори, через кожний з яких проходить штир-фіксатор, який фіксується з зовнішньої сторони пластини сферичною головкою, а з тильного боку - витою пружиною або гофрованою гумовою втулкою, кожна з яких зафіксована стопорним кільцем в канавці на штирі, причому штирі входять в бічні глухі отвори з правого і лівого боку нижньої частини головки штурвала, забезпечуючи з'єднання та роз'єднання поворотної частини штурвала з головкою. 2. Штурвал за п. 1, який відрізняється тим, що при розгорненому на 180° вгору ободі штурвала третя спиця розгорнена вгору на 150° і використовується як рукоятка, при цьому закінчення серпоподібного паза, виконаного з правого боку отвору в нижній частині спиці упирається в штир одним своїм кінцем, закріплений з правого боку осі в ободі, а підпружинена кулька, розміщена в глухому отворі з лівого боку нижньої частини третьої спиці, упирається в лунку з лівого боку обода, і вісь поворотної частини обода штурвала знаходиться вище за вісь валика. 3 UA 104121 C2 4 UA 104121 C2 5 UA 104121 C2 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Pustyntsev Oleksandr Oleksiiovych

Автори російською

Пустынцев Александр Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: B62D 1/00, B63H 25/00, G05G 7/00, B64C 13/06

Мітки: штурвал

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-104121-shturval.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Штурвал</a>

Подібні патенти