Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ніж, що складається з клинка, хвостовика, рукоятки, тильника або без нього, який відрізняється тим, що додатково містить знімно-замінний упор та конструктивні елементи для його фіксації між клинком та хвостовиком.

2. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є розташовані між клинком і хвостовиком виступи та знімні накладні плашки рукоятки.

3. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є розташовані між клинком і хвостовиком виступи та гвинтові або штифтові обмежувачі, розташовані на хвостовику, ближче до лінії розмежування клинок-хвостовик.

4. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є розташовані між клинком і хвостовиком дві пари гвинтових або штифтових обмежувачів.

5. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивним елементом для фіксації упора є рукоятка з отворами, які співвісні з отворами на упорі, для гвинтового або штифтового кріплення упора до рукоятки.

6. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є рукоятка та два гвинтових або штифтових обмежувачі, розташовані на клинку ближче до лінії розмежування клинок-хвостовик.

7. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є рукоятка та гвинтові або штифтові обмежувачі, вкручені перед упором в обух клинка і, з боку леза, в нижню торцеву частину клинка.

8. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що упор складається з двох частин, кожна з яких має різьбову ділянку для фіксації в отворі обуха клинка і в отворі нижньої торцевої частини клинка на лінії розмежування клинок-хвостовик.

9. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що упор складається з двох П-подібних частин, кожна з яких має два співвісних різьбових отвори для гвинтової або штифтової фіксації на лінії розмежування клинок-хвостовик.

10. Ніж за п. 9, який відрізняється тим, що з двох боків ножа, на лінії розмежування клинок-хвостовик, міститься проточка під П-подібні частини упора.

Текст

Реферат: Ніж, що складається з клинка, хвостовика, рукоятки, тильника або без нього, причому додатково містить знімно-замінний упор та конструктивні елементи для його фіксації між клинком та хвостовиком. UA 102501 U (12) UA 102501 U UA 102501 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до конструкції ріжучих інструментів, а саме ножів. Ніж є відомим з давніх часів інструментом, який використовували люди. Традиційно ніж складається з клинка та хвостовика, на якому закріплюється рукоятка. В залежності від призначення та конструктивного виконання ножі поділяються на господарсько-побутові, мисливські, туристичні, бойові, універсальні тощо. Одним з конструктивних елементів, притаманним деяким видам бойового ножа, є упор між клинком та рукояткою. Функціонально упор захищає кисть руки людини від ушкодження ззовні, а також унеможливлює її пересування у напрямку клинка при використанні ножа за призначенням в бойових та екстремальних умовах. Подібний конструктивний елемент не притаманний ножам господарсько-побутового призначення, традиційна конструкція яких є прототипом корисної моделі, що заявляється. Однак у деяких випадках використання такого ножа, наприклад, при розрізанні твердих овочів великого розміру (капуста, гарбуз), розділення замерзлих продуктів (м'яса, риби) тощо, людиною прикладається велике зусилля для утримання ножа у зоні дотику кисті руки з рукояткою. Таке зусилля, при русі ножа зверху вниз, зверху в низ під кутом, може призвести до зісковзування кисті руки людини з рукоятки в сторону клинка та до її поранення лезом ножа. Як правило, для уникнення подібних негативних явищ та підвищення зручності користування ножем господарсько-побутового призначення використовують спеціальні ножі з особливою формою або розміром клинка. Тобто, на сьогодні не існує універсального господарськопобутового ножа для виконання різних функцій. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити конструкцію ножа господарськопобутового призначення із збільшеною площею дотику між кистю руки людини та безпечними конструктивними елементами ножа, задля підвищення надійності фіксації кисті руки людини на рукоятці такого ножа для безпечного користування ним, що дозволить розширити його функціональні можливості. Для вирішення поставленої задачі ніж, який складається з клинка, хвостовика, рукоятки, тильника або без нього, додатково містить знімно-замінний упор та конструктивні елементи для його фіксації між клинком та хвостовиком. Поставлена задача вирішується також тим, що конструктивними елементами для фіксації упора, які унеможливлюють його рух в напрямку клинка, є виступи та знімні накладні плашки рукоятки, які унеможливлюють рух упора в напрямку хвостовика. Також поставлена задача вирішується тим, що конструктивними елементами для фіксації упора, які унеможливлюють його рух в напрямку клинка, є виступи та гвинтові або штифтові обмежувачі, розташовані на хвостовику ближче до лінії розмежування клинок-хвостовик. Зазначені обмежувачі унеможливлюють рух упора в напрямку хвостовика. Один з варіантів вирішення поставленої задачі полягає у тому, що конструктивними елементами для фіксації упора, які унеможливлюють його рух в напрямку клинка або хвостовика, є дві пари гвинтових або штифтових обмежувачів. Окрім зазначеного поставлена задача вирішується також тим, що як конструктивні елементи для фіксації упора є рукоятка з отворами, які співвісні з отворами на упорі для гвинтового або штифтового кріплення упора до рукоятки. Також поставлена задача вирішується тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є рукоятка, яка унеможливлює його рух в напрямку хвостовика, та два гвинтових або штифтових обмежувачі, розташовані на клинку ближче до лінії розмежування клинок-хвостовик, які унеможливлюють рух упора в напрямку клинка. Ще один варіант вирішення поставленої задачі полягає у тому, що конструктивними елементами для фіксації упора є рукоятка та гвинтові або штифтові обмежувачі, які вкручені перед упором в обух клинка і, з боку леза, в нижню торцеву частину клинка. Варіант вирішення поставленої задачі полягає в тому, що упор складається з двох частин, кожна з яких має різьбову ділянку для фіксації в отворі обуха клинка і в отворі нижньої торцевої частини клинка на лінії розмежування клинок-хвостовик. До того ж поставлена задача вирішується тим, що упор складається з двох П-подібних частин, кожна з яких має два співвісних різьбових отвори для гвинтової або штифтової фіксації на лінії розмежування клинок-хвостовик. Додатково ніж, на лінії розмежування клинокхвостовик, з двох боків може мати проточку під П-подібні частини упора для більш надійної фіксації їх на ножі. Причинно-наслідковий зв'язок сукупності суттєвих ознак корисної моделі і технічним результатом, що заявляється, полягає в наступному: запропонована конструкція ножа, який складається з клинка, хвостовика, рукоятки, тильника або без нього, та додатково містить знімно-замінний упор. Наявність такого упору в конструкції ножа господарсько-побутового 1 UA 102501 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 призначення дозволяє, при необхідності, за рахунок площі поверхні упору, з боку кисті руки, якою людина тримає ніж за рукоятку, збільшувати площу дотику між кистю руки людини та безпечними конструктивними елементами ножа. Завдяки цьому підвищується надійність фіксації кисті руки людини на рукоятці ножа господарсько-побутового призначення, що дозволяє безпечно розширити функціональні можливості такого ножа при використанні, особливо коли до рукоятки ножа прикладається велике зусилля кистю руки. При цьому, для надійної фіксації на ножі між клинком та хвостовиком цільного знімнозамінного упору використовуються конструктивні елементи, опис яких наведено у прикладах 16. Для надійної фіксації на ножі між клинком та хвостовиком роздільного знімно-замінного упору використовуються конструктивні елементи, опис яких наведено у прикладах 7 та 8. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. 1 наведено загальний вигляд ножа без розташованих між клинком і хвостовиком виступів та знімних накладних плашок рукоятки; на Фіг. 2 - загальний вигляд ножа з конструктивними елементами для кріплення упору відповідно до п. 2 формули корисної моделі; на Фіг. 3 - загальний вигляд ножа з конструктивними елементами для кріплення упору відповідно до п. 3 формули корисної моделі; на Фіг. 4 - загальний вигляд ножа з конструктивними елементами для кріплення упору відповідно до п. 4 формули корисної моделі; на Фіг. 5 - загальний вигляд ножа з конструктивними елементами для кріплення упору відповідно до п. 5 формули корисної моделі; на Фіг. 6 - загальний вигляд ножа з конструктивними елементами для кріплення упору відповідно до п.6 формули корисної моделі; на Фіг. 7 - загальний вигляд ножа з конструктивними елементами для кріплення упору відповідно до п. 7 формули корисної моделі; на Фіг. 8 загальний вигляд ножа з конструктивними елементами для кріплення упору відповідно до п. 8 формули корисної моделі; на Фіг. 9 - загальний вигляд ножа з конструктивними елементами для кріплення упору відповідно до п. 9 формули корисної моделі; на Фіг. 10 - зовнішній вигляд та місце розташування проточки під П-подібні частини упора. Ніж господарсько-побутового призначення складається з клинка (1), хвостовика (2), рукоятки (9). Також до конструкції ножа може входити тильник, який на кресл. не зображено. Відповідно до корисної моделі конструкція ножа господарсько-побутового призначення містить знімнозамінний упор (5), який може надіватися на ніж з боку хвостовика (Фіг. 2 - Фіг. 4), з боку клинка (Фіг. 4 - Фіг. 7), або ж, у випадку, коли упор складається з двох частин, з боку обуха клинка, і нижньої торцевої частини клинка на лінії розмежування клинок-хвостовик (7) (Фіг. 8, Фіг. 9). Нижче наведені приклади практичної реалізації корисної моделі. Приклад 1. На Фіг. 2 зображено упор (5), який надівають на ніж з боку хвостовика. Рух упору в напрямку клинка обмежений виступами (3) на ножі. Зворотній рух обмежується накладними плашками рукоятки (4), які кріплять на хвостовику через отвори (14) будь-яким відомим та придатним для цього способом, наприклад, за допомогою гвинтів, штифтів, з можливістю їх демонтажу при необхідності. Приклад 2. Упор надівається на ніж і обмежується в русі в напрямку клинка так само, як це описано у Прикладі 1. При цьому зворотній рух упору обмежується іншими конструктивним елементами. Для цього використовують гвинтові або штифтові обмежувачі (6), які фіксуються в отворах хвостовика до надівання на нього накладних плашок рукоятки (див. Фіг. 3). Приклад 3. Якщо ніж не має виступів (3), то упор (5) може надіватися як з боку клинка (1), так і з боку хвостовика (2). В даному випадку для фіксації упору (5) на лінії розмежування (7) використовують гвинтові або штифтові обмежувачі (6), які фіксуються в отворах клинка та хвостовика (див. Фіг. 4). Приклад 4. Ніж не має виступів (3), а на хвостовику змонтовано рукоятку (9). Надівання упору (5) здійснюватись з боку клинка (1). Рух упору (5) в напрямку хвостовика обмежується рукояткою (9). При цьому, для обмеження руху упору (5) в напрямку клинка, його фіксують до рукоятки (9) за допомогою гвинтів або штифтів (6). Для цього упор (5) має отвори, співвісні отворам (8) в накладних плашках рукоятки (9) (див. Фіг. 5). Приклад 5. Упор надівається на ніж і обмежується в русі в напрямку хвостовика так само, як це описано у Прикладі 4. Рух упора (5) в напрямку клинка унеможливлюється за допомогою гвинтових або штифтових обмежувачів (6), які фіксуються в отворах клинка (див. Фіг. 6). Приклад 6. 2 UA 102501 U 5 10 15 20 25 30 Упор надівається на ніж і обмежується в русі в напрямку хвостовика так само, як це описано у Прикладі 4. Рух упора (5) в напрямку клинка унеможливлюється за допомогою гвинтових або штифтових обмежувачів (6), які фіксуються в отворах (10) на обуху клинка і, з боку леза, в нижній торцевій частині клинка (див. Фіг. 7). Приклад 7. Ніж не має виступів (3), а на хвостовику змонтовано рукоятку (9). Упор складається з двох частин (11), кожна з яких має різьбову ділянку для фіксації в отворах (10) на обуху клинка і, з боку леза, в нижній торцевій частині клинка, на лінії розмежування клинок-хвостовик (7). Така фіксація упора на ножі унеможливлює його рух як в напрямку клинка, так і в напрямку хвостовика (див. Фіг. 8). Приклад 8. Ніж не має виступів (3), а на хвостовику змонтовано рукоятку (9). Упор складається з двох Пподібних частин (12), кожна з яких має два співвісних різьбових отвори (13). Після надівання Пподібних частин (12) упору на ніж, на лінії розмежування клинок-хвостовик (7), вони кріпляться до нього за допомогою гвинтів або штифтів (6). Така фіксація обмежує рух упору в напрямку клинка та хвостовика. При цьому, рух упора в напрямку хвостовика обмежується також і змонтованою на хвостовику рукояткою (9) (див. Фіг. 9). Для кращої фіксації П-подібних частин (12) упора на ножі, на лінії розмежування клинок-хвостовик (7), додатково здійснюють двосторонню проточку (14) під П-подібні частини упора (див. Фіг. 10). Така проточка також сприяє обмеженню руху упора в напрямках клинка і хвостовика. Викладена вище інформація дає повну уяву про можливість реалізації заявленої корисної моделі у різних варіантах її виконання середнім фахівцем в галузі виготовлення ножів. Наведені приклади підтверджують можливість досягнення технічного результату заявленої корисної моделі, а саме: отримання ножа господарсько-побутового призначення нової конструкції із збільшеною площею дотику між кистю руки людини та безпечними конструктивними елементами ножа, задля підвищення надійності фіксації кисті руки людини на рукоятці такого ножа для безпечного користування ним. Зазначене дозволить розширити функціональні можливості ножа господарсько-побутового призначення. При цьому, заявлена корисна модель відрізняється від відомих аналогів введенням додаткових елементів знімно-замінного упору та конструктивних елементи для його фіксації між клинком та хвостовиком, і, як наслідок, новою сукупністю конструктивних елементів та зв'язків між ними. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 55 60 1. Ніж, що складається з клинка, хвостовика, рукоятки, тильника або без нього, який відрізняється тим, що додатково містить знімно-замінний упор та конструктивні елементи для його фіксації між клинком та хвостовиком. 2. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є розташовані між клинком і хвостовиком виступи та знімні накладні плашки рукоятки. 3. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є розташовані між клинком і хвостовиком виступи та гвинтові або штифтові обмежувачі, розташовані на хвостовику, ближче до лінії розмежування клинок-хвостовик. 4. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є розташовані між клинком і хвостовиком дві пари гвинтових або штифтових обмежувачів. 5. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивним елементом для фіксації упора є рукоятка з отворами, які співвісні з отворами на упорі, для гвинтового або штифтового кріплення упора до рукоятки. 6. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є рукоятка та два гвинтових або штифтових обмежувачі, розташовані на клинку ближче до лінії розмежування клинок-хвостовик. 7. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що конструктивними елементами для фіксації упора є рукоятка та гвинтові або штифтові обмежувачі, вкручені перед упором в обух клинка і, з боку леза, в нижню торцеву частину клинка. 8. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що упор складається з двох частин, кожна з яких має різьбову ділянку для фіксації в отворі обуха клинка і в отворі нижньої торцевої частини клинка на лінії розмежування клинок-хвостовик. 9. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що упор складається з двох П-подібних частин, кожна з яких має два співвісних різьбових отвори для гвинтової або штифтової фіксації на лінії розмежування клинок-хвостовик. 3 UA 102501 U 10. Ніж за п. 9, який відрізняється тим, що з двох боків ножа, на лінії розмежування клинокхвостовик, міститься проточка під П-подібні частини упора. 4 UA 102501 U 5 UA 102501 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Knife with detachable and replaceable stop

Автори англійською

Omelchenko Serhii Hryhorovych, Pohorzhelskyi Yan Leonidovych

Назва патенту російською

Нож со съемно-сменным упором

Автори російською

Омельченко Сергей Григорьевич, Погоржельский Ян Леонидович

МПК / Мітки

МПК: F41B 13/00, B26B 3/00, F41B 3/00

Мітки: знімно-замінним, упором

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-102501-nizh-zi-znimno-zaminnim-uporom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ніж зі знімно-замінним упором</a>

Подібні патенти