Спосіб формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при критичній невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок

Номер патенту: 101910

Опубліковано: 13.05.2013

Автори: Давиденко Вячеслав Борисович, Пащенко Костянтин Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок, що включає накладання безперервного однорядного шва між привідною та відвідною ділянками кишок, який відрізняється тим, що при критичній невідповідності діаметрів на привідній ділянці кишки більшого діаметру попередньо формують серозно-м'язовий клапоть шляхом демукозації її стінки у проксимальному напрямку із збереженням живлячих судин, демукозованому клаптю надають трапецієвидну форму з основою по брижовому краю та розсікають посередині по протибрижовому краю, надлишок демукозованої кишки відсікають, при цьому стінку відвідної кишки розсікають по протибрижовому краю, формують анастомоз кінець в кінець однорядним безперервним згортальним швом з використанням атравматичного шовного матеріалу, лінію міжкишкового анастомозу закривають демукозованим клаптем привідної кишки у вигляді манжетки та фіксують окремими вузловими швами.

Текст

Реферат: Винахід стосується медицини, а саме дитячої хірургії, і може бути використаний у формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при критичній невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок. Згідно з винаходом на привідній ділянці кишки більшого діаметру попередньо формують серозно-м'язовий клапоть трапецієвидної форми, яким закривають міжкишковий анастомоз у вигляді манжетки. UA 101910 C2 (12) UA 101910 C2 UA 101910 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до медицини, а саме до дитячої хірургії, і може бути використаний у формуванні міжкишкового анастомозу у новонароджених при критичній невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок. Проблема відновлення безперервності кишечника при вираженій різниці діаметрів просвіту привідного і відвідного сегментів у хірургії новонароджених особливо актуальна при корекції уродженої кишкової непрохідності й захворювань, що супроводжуються накладенням кишкової стоми, із тривалим відключенням дистальних відділів. Виражена різниця діаметрів анастомозованих ділянок кишки, гіперплазія м'язового шару привідної петлі, морфофункціональна гіпоплазія, дистрофічні зміни й порушення мікроциркуляції стінки відвідної кишки ускладнюють формування кишкового анастомозу, що є причиною його неспроможності або стенозу. Накладення однорядного анастомозу може привести до неспроможності кишкових швів. Використання дворядного шва стенозує сполучення. Тому фахівці постійно працюють над поліпшенням результатів формування міжкишкових анастомозів з різницею діаметрів привідної та відвідної петлі. Відомий спосіб накладання адаптованого міжкишкового анастомозу за наявності різниці діаметрів сегментів, що зшивають, за яким виконують мобілізацію привідної та відвідної ділянок кишок. Сліпий кінець привідної кишки відсікають у поперечному напрямку, а у відвідному сліпому кінці відсікають шматок ромбовидної форми. Розріз починають від брижового краю кишки й закінчують на протибрижовому краї, при цьому розсікають передню і задню стінки сліпого кінця відвідної кишки. Довжина розрізу на кожній стінці відвідного кінця дорівнює ширині розпластаного привідного кінця. Розріз виконують так, щоб не утворились гострі кути. Після цього обробляють антисептиком кінці кишки й накладають однорядний анастомоз "кінець в кінець" (Морозов Д.А. Адаптированные анастомозы тонкой кишки у новорожденных / Д.А. Морозов, И.В. Кириллова, Ю.И. Гуинн и др. // Детская хирургия. - 2009. - № 2. - С. 23-28). Відомий також спосіб формування адаптованого міжкишкового анастомозу за наявності вираженої диспропорції діаметрів відвідної та привідної ділянок кишечнику у новонароджених, що включає підготовку атрезованих ділянок кишки, накладання фіксаційних швів, накладання лігатур між підготовленими ділянками кишки, формування передньої та задньої губ анастомозу. Згідно зі способом сліпий кінець привідної кишки розсікають поздовжньо від брижового краю до протилежного, відвідний кінець розсікають у поперечному напрямку, формуючи дві заокруглені губи на привідній і відвідній ділянках кишки з утворенням тупих кутів на верхівці після їх розведення. Фіксаційні лігатури накладають між верхівками тупих кутів на стінці відвідної кишки та в центрі найбільшої випуклості на стінці латеральних губ привідної кишки, причому одним кінцем лігатури накладають однорядний безперервний адаптований шов на задню губу до протилежної лігатури і зав'язують, а другим кінцем лігатури проводять накладання однорядного шва (Пат. № 66299 UA МПК А61В 17/00. Спосіб формування адаптованого міжкишкового анастомозу за наявності вираженої диспропорції діаметрів привідної та відвідної ділянок кишечнику в новонароджених / Грона В.М., Вакуленко М.В, Буслаєв О.І.; Донецький національний медичний університет ім. М. Горького. - З. № u201108100; заявл. 29.06.2011; опубл. 26.12.2011, бюл. № 24). Даний спосіб формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. В основу винаходу поставлено задачу розширення арсеналу способів формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при критичній невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок. Задачу, яку поставлено в основу винаходу, вирішують тим, що у відомому способі формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок, що включає накладання безперервного однорядного шва між привідною та відвідною ділянками кишок, згідно з винаходом, при критичній невідповідності діаметрів на привідній ділянці кишки більшого діаметру попередньо формують серозно-м'язовий клапоть шляхом демукозації її стінки у проксимальному напрямку із збереженням живлячих судин, демукозованому клаптю надають трапецієвидну форму з основою по брижовому краю та розсікають посередині по протибрижовому краю, надлишок демукозованої кишки відсікають, при цьому стінку відвідної кишки розсікають по протибрижовому краю, формують анастомоз кінецьв-кінець однорядним безперервним згортальним швом з використанням атравматичного шовного матеріалу, лінію міжкишкового анастомозу закривають демукозованим клаптем привідної кишки у вигляді манжетки та фіксують окремими вузловими швами. Технічний ефект винаходу обумовлений тим, що розширення арсеналу способів формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при критичній невідповідності 1 UA 101910 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 діаметрів привідної і відвідної кишок досягають за рахунок сукупності етапів процесу відбудови безперервності кишечнику, порядку виконання цих етапів, а також додаткового захисту лінії кишкового шва демукозованим клаптем привідної кишки. Анастомоз, що заявляється, має добру заживлюваність, високу біологічну і механічну герметичність та дозволяє знизити частоту післяопераційних ускладнень. Спосіб виконують наступним чином: попередньо формують серозно-м'язовий клапоть (фіг. 1) привідної петлі шляхом демукозації (фіг. 2) у проксимальному напрямку (фіг. 3) її стінки і збереженням живлячих судин (фіг. 4). Для збереження кровопостачання та зручності моделювання при закритті анастомозу клаптю надають трапецієвидну форму з основою по брижовому краю. Демукозований клапоть розсікають по протибрижовому краю, надлишок демукозованої кишки відсікають. Стінку відвідної кишки розсікають по протибрижовому краю. Формують (фіг. 5) розширюючий міжкишковий однорядний анастомоз кінець-в-кінець (фіг. 6) з використанням атравматичного розсмоктувального шовного матеріалу згортальним безперервним швом. Лінію міжкишкового сполучення (фіг. 7) закривають демукозованим клаптем привідної кишки у вигляді манжетки (фіг. 8) та фіксують окремими вузловими швами. Ефективність способу ілюструє наступний приклад. Приклад Хлопчик Г., 1 рік 10 місяців, був прийнятий до лікарні з термінальною трансверзостомою, накладеною 6 місяців раніше. Супутня патологія: уроджений порок ЦНС: синдром Арнольда-Кіарі, голопрозенцефалія, спинномозкова грижа попереково-грудного відділу хребта (стан після операції пластики задньої стінки хребетного каналу аутотканинами, вентрикулоюгулярного шунтування), нижній млявий парапарез, синдром лікворно-динамічних порушень, затримка психо-моторного розвитку, постнатальна гіпотрофія. З анамнезу: народився з масою тіла 2800 г; у віці 33 днів був оперований із приводу ЯНЕК, перфорації сигмоподібної кишки, розлитого перитоніту. Операція: лапаротомія, резекція ділянки сигмоподібної кишки, термінальна сигмостомія, санація черевної порожнини. Повторно оперований через тиждень у зв'язку з додатковою перфорацією сигмоподібної кишки. Зроблена релапаротомія, ушивання кукси сигмоподібної кишки, накладена трансверзостома. Після проведених реабілітаційних заходів, спрямованих на профілактику проявів синдрому довгостроково відключеної кишки, дитина госпіталізована для проведення реконструктивновідбудовної операції. Операція - висічення колостоми, релапаротомія, вісцероліз, формування товсто-товстокишкового анастомозу кінець-у-кінець із перитонізацією демукозованим клаптем привідної петлі. Під внутрішньовенним комбінованим наркозом з міоплегією і ШВЛ після обробки операційного поля виконана ізоляція нориці шляхом виділення її облямовуючими розрізами м'яких тканин у вигляді манжетки. Релапаротомія з висіченням серединного рубця. При ревізії черевної порожнини відзначений виражений спайковий процес. Виконано тотальний вісцероліз. Відзначено розширення привідного відділу товстої кишки й функціональна гіпоплазія відключеного відділу. Діаметр анастомозованих кінців відповідно 2,5-3,0 і 0,5-0,8 см, тобто, відзначалася їхня виражена невідповідність. Виконано формування ізольованого серозном'язового клаптя на живильній ніжці шляхом демукозації петлі, що несе стому, у проксимальному напрямку. Після евакуації вмісту кишки остання пересічена. Дистальна ділянка розсічена по протибрижовому краю. Накладено розширювальний однорядний анастомоз із укриттям лінії швів демукозованим серозно-м'язовим клаптем привідної петлі, за способом, що заявляється. Трансанально за зону анастомозу заведений тубажний зонд. Санація й ушивання черевної порожнини. Через 12 днів дитина з видужанням виписана додому. Для контролю стану анастомозу через рік після закриття колостоми дитині проведена іригографія. Зона анастомозу прохідна, товста кишка на всьому протязі однакового діаметра, рівномірно наповнена контрастом до печінкового кута. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 60 Спосіб формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок, що включає накладання безперервного однорядного шва між привідною та відвідною ділянками кишок, який відрізняється тим, що при критичній невідповідності діаметрів на привідній ділянці кишки більшого діаметру попередньо формують серозно-м'язовий клапоть шляхом демукозації її стінки у проксимальному напрямку із збереженням живлячих судин, демукозованому клаптю надають трапецієвидну форму з 2 UA 101910 C2 5 основою по брижовому краю та розсікають посередині по протибрижовому краю, надлишок демукозованої кишки відсікають, при цьому стінку відвідної кишки розсікають по протибрижовому краю, формують анастомоз кінець в кінець однорядним безперервним згортальним швом з використанням атравматичного шовного матеріалу, лінію міжкишкового анастомозу закривають демукозованим клаптем привідної кишки у вигляді манжетки та фіксують окремими вузловими швами. 3 UA 101910 C2 4 UA 101910 C2 5 UA 101910 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for formation of intertestinal anastomosis in new-born children at critical inadequacy of adductor and abductor intestines

Автори англійською

Paschenko Kostiantyn Yuriovych, Davydenko Viacheslav Borysovych

Назва патенту російською

Способ фирмирования межкишечного анастомоза у новорожденных при критическом несоответствии диаметров приводящей и отводящей кишок

Автори російською

Пащенко Константин Юрьевич, Давыденко Вячеслав Борисович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: критичній, привідної, кишок, анастомозу, невідповідності, новонароджених, спосіб, міжкишкового, діаметрів, відвідної, формування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-101910-sposib-formuvannya-mizhkishkovogo-anastomozu-u-novonarodzhenikh-pri-kritichnijj-nevidpovidnosti-diametriv-prividno-i-vidvidno-kishok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування міжкишкового анастомозу у новонароджених при критичній невідповідності діаметрів привідної і відвідної кишок</a>

Подібні патенти