Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, при якому попередньо підготовляють один, два або більше літальних апаратів, споряджають кожний з підготовлених літальних апаратів вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують зліт спорядженого літального апарата і політ до цілі, проводять пошук цілі, здійснюють у районі цілі наведення літального апарата на ціль, а знищення цілі здійснюють шляхом проведення таранного удару літальним апаратом у зазначену надводну ціль з підривом при ударі об ціль вибухової речовини або боєприпасів, що знаходиться на борту указаного літального апарата, який відрізняється тим, що додатково підготовляють літак наведення, оснащений системами виявлення цілей і наведення літальних апаратів на ціль, один, два або більше літальних апаратів супроводження для супроводження літальних апаратів, призначених для таранного удару по цілі, і оснащених системою наведення на ціль зазначених літальних апаратів, перед вильотом літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують виліт літака наведення, забезпечують за допомогою літака наведення пошук цілей, після виявлення цілей забезпечують одночасно з літальними апаратами, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами, виліт літальних апаратів супроводження, забезпечують перебудування в польоті літальних апаратів обох типів в один з бойових порядків типу "клин", "пеленг", "кільватер" або "змішаний строй" для прольоту зони протиповітряної оборони супротивника, забезпечують при прольоті зони протиповітряної оборони супротивника з метою забезпечення скритності польоту, керування польотом і маневруванням усіх літальних апаратів обох типів за допомогою одного літального апарата супроводження, забезпечують при виході з зони протиповітряної оборони супротивника поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, своїм літальним апаратом супроводження, забезпечують на маршруті до цілі передачу даних на літак наведення про координати кожного з літальних апаратів обох типів, після поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, кожним з відповідних літальних апаратів супроводження, забезпечують за допомогою літака наведення перерозподіл цілей і передачу з указаного літака наведення на літальні апарати супроводження координати цілей, забезпечують політ до зазначеної цілі літальних апаратів супроводження і літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують за допомогою літака наведення через літальний апарат супроводження уточнення курсу на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують за допомогою літального апарата супроводження вихід на бойовий курс на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, з наступним виконанням атаки на знищення цілі таранним ударом по команді з відповідного літального апарата супроводження.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як літальні апарати супроводження і літальні апарати, що оснащено вибуховою речовиною або боєприпасами, використовують дистанційно керовані безпілотні літальні апарати, при цьому зазначені безпілотні літальні апарати виконано одного або різних типів.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як літак наведення використовують або літак далекого радіолокаційного наведення типу Іл-76, або літак АН-72, або літак іншого типу з аналогічними функціями і бортовою апаратурою.

Текст

Реферат: Спосіб знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, при якому попередньо підготовляють один, два або більше літальних апаратів, споряджають кожний з підготовлених літальних апаратів вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують зліт спорядженого літального апарата і політ до цілі, проводять пошук цілі, здійснюють у районі цілі наведення літального апарата на ціль. Знищення цілі здійснюють шляхом проведення таранного удару літальним апаратом у зазначену надводну ціль з підривом при ударі об ціль вибухової речовини або боєприпасів., що знаходиться на борту указаного літального апарата. Додатково підготовляють літак наведення, оснащений системами виявлення цілей і наведення літальних апаратів на ціль, один, два або більше літальних UA 100190 U (12) UA 100190 U апаратів супроводження для супроводження літальних апаратів, призначених для таранного удару по цілі, які оснащені системою наведення на ціль зазначених літальних апаратів, перед вильотом літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують виліт літака наведення. UA 100190 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі авіації, зокрема до способов нанесення бойових ударів літаками по цілі, а саме до способу знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів. Пілотовані літальні апарати частіше усього використовуються не поодинці, а групами, при цьому забезпечується масований удар авіації, який є найбільш ефективним. Важливість задач, що виконуються, високі вимоги до багатоцільового дистанційно пілотованого літального апарата (ДПЛА), велика потреба в них ставлять на перше місце проблему підвищення ефективності керування груповим польотом ДПЛА при нанесенні бойового удару по цілі [1]. При цьому необхідно вирішити широке коло задач в умовах різноманітних обмежень і спеціальних вимог, а також пов'язаних з аналізом поведінки того чи іншого комплексу для окремих прикладних задач нанесення бойового удару для знищення надводних морських/річкових цілей. В цих умовах при синтезі управління доводиться розглядати та оцінювати значну кількість можливих варіантів організації структури, загального і часткових алгоритмів управління і його підсистем при виконанні зазначеної бойової задачі. Сучасні обчислювальні засоби, розвинуте спеціалізоване програмне забезпечення та накопичений досвід розробок багатоцільових дистанційно пілотованих літальних апаратів дозволяють вирішити задачу побудови субоптимального алгоритму керування з метою найбільш ефективного вирішення задач нанесення бойового удару для знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою зазначених БПЛА [2]. Відомий спосіб знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, при якому підготовляють літальні апарати, забезпечують зліт з базових аеродромів або стартових площадок N дистанційно пілотованих літальних апаратів, забезпечують переліт зазначених N літальних апаратів у точку збору, забезпечують у точці збору перебудування в групу з наступним виконанням етапів, згідно з якими, здійснюють підліт до зони протиповітряної оборони супротивника, проліт/подолання зони протиповітряної оборони супротивника та політ до цілі, при цьому забезпечують при підльоті, прольоті/подоланні зони протиповітряної оборони супротивника та польоті дистанційне керування зазначеними дистанційно пілотованими літальними апаратами, причому на етапі польоту до цілі для виконання бойового завдання здійснюють поділ групи по цілях, а знищення цілі здійснюють шляхом проведення таранного удару літальним апаратом, оснащеним вибуховою речовиною або боєприпасами, у зазначену надводну ціль з підривом при ударі об ціль вибухової речовини або боєприпасів, що знаходиться на борту указаного літального апарата, по відповідній команді з пункту наведення [3]. До недоліків відомого технічного рішення належить те, що не забезпечується ефективність знищення цілей із-за труднощів виявлення цілей та наведення на них літальних апаратів, на борту яких розміщено вибухову речовину або боєприпаси. Найбільш близьким технічним рішенням, як по суті, так і за задачами, що вирішуються, яке вибрано за найближчий аналог (прототип), є спосіб знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, при якому попередньо підготовляють один, два або більше літальних апаратів, споряджають кожний з підготовлених літальних апаратів вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують зліт спорядженого літального апарата і політ до цілі, проводять пошук цілі, здійснюють у районі цілі наведення літального апарата на ціль, а знищення цілі здійснюють шляхом проведення таранного удару літальним апаратом у зазначену надводну ціль з підривом при ударі об ціль вибухової речовини або боєприпасів, що знаходиться на борту указаного літального апарата [4]. До недоліків способу знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, який вибрано за найближчий аналог (прототип), належить те, що не забезпечується ефективність знищення цілей із-за труднощів виявлення цілей та наведення на них літальних апаратів, на борту яких розміщено вибухову речовину або боєприпаси. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом введення до заходів виконання бойової задачі, що стосується знищення надводних морських/річних цілей, літаків супроводження та літака наведення забезпечити підвищення ефективність знищення надводних морських/річних цілей. Поставлена задача вирішується тим, що в способі знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, при якому попередньо підготовляють один, два або більше літальних апаратів, споряджають кожний з підготовлених літальних апаратів вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують зліт спорядженого літального апарата і політ до цілі, проводять пошук цілі, здійснюють у районі цілі наведення літального апарата на ціль, а знищення цілі здійснюють шляхом проведення таранного удару літальним апаратом у зазначену надводну ціль з підривом при ударі об ціль вибухової речовини або боєприпасів, що 1 UA 100190 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 знаходиться на борту указаного літального апарата, згідно з корисною моделлю, додатково підготовляють літак наведення, оснащений системами виявлення цілей і наведення літальних апаратів на ціль, один, два або більше літальних апаратів супроводження для супроводження літальних апаратів, призначених для таранного удару по цілі, і оснащених системою наведення на ціль зазначених літальних апаратів, перед вильотом літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують виліт літака наведення, забезпечують за допомогою літака наведення пошук цілей, після виявлення цілей забезпечують одночасно з літальними апаратами, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами, виліт літальних апаратів супроводження, забезпечують перебудування в польоті літальних апаратів обох типів в один з бойових порядків типу "клин", "пеленг", "кільватер" або "змішаний строй" для прольоту зони протиповітряної оборони супротивника, забезпечують при прольоті зони протиповітряної оборони супротивника з метою забезпечення скритності польоту, керування польотом і маневруванням усіх літальних апаратів обох типів за допомогою одного літального апарата супроводження, забезпечують при виході з зони протиповітряної оборони супротивника поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, своїм літальним апаратом супроводження, забезпечують на маршруті до цілі передачу даних на літак наведення про координати кожного з літальних апаратів обох типів, після поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, кожним з відповідних літальних апаратів супроводження, забезпечують за допомогою літака наведення перерозподіл цілей і передачу з указаного літака наведення на літальні апарати супроводження координати цілей, забезпечують політ до зазначеної цілі літальних апаратів супроводження і літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують за допомогою літака наведення через літальний апарат супроводження уточнення курсу на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують за допомогою літального апарата супроводження вихід на бойовий курс на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, з наступним виконанням атаки на знищення цілі таранним ударом по команді з відповідного літального апарата супроводження. Суть корисної моделі полягає і в тому, що як літальні апарати супроводження і літальні апарати, що оснащено вибуховою речовиною або боєприпасами, використовують дистанційно керовані безпілотні літальні апарати. Суть корисної моделі полягає також і в тому, що зазначені безпілотні літальні апарати виконано одного або різних типів, а як літак наведення використовують літак далекого радіолокаційного наведення типу ІЛ-76/АН-72 або літак іншого типу з аналогічними функціями і бортовою апаратурою. Порівняльний аналіз технічного рішення з прототипом показує, що спосіб знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, який заявляється, відрізняється тим, що додатково підготовляють літак наведення, оснащений системами виявлення цілей і наведення літальних апаратів на ціль, один, два або більше літальних апаратів супроводження для супроводження літальних апаратів, призначених для таранного удару по цілі, і оснащених системою наведення на ціль зазначених літальних апаратів, перед вильотом літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують виліт літака наведення, забезпечують за допомогою літака наведення пошук цілей, після виявлення цілей забезпечують одночасно з літальними апаратами, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами, виліт літальних апаратів супроводження, забезпечують перебудування в польоті літальних апаратів обох типів в один з бойових порядків типу "клин", "пеленг", "кільватер" або "змішаний строй" для прольоту зони протиповітряної оборони супротивника, забезпечують при прольоті зони протиповітряної оборони супротивника з метою забезпечення скритності польоту, керування польотом і маневруванням усіх літальних апаратів обох типів за допомогою одного літального апарата супроводження, забезпечують при виході з зони протиповітряної оборони супротивника поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, своїм літальним апаратом супроводження, забезпечують на маршруті до цілі передачу даних на літак наведення про координати кожного з літальних апаратів обох типів, після поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, кожним з відповідних літальних апаратів супроводження, забезпечують за допомогою літака наведення перерозподіл цілей і передачу з указаного літака наведення на літальні апарати супроводження координати цілей, забезпечують політ до зазначеної цілі літальних апаратів супроводження і літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують за допомогою літака наведення через літальний апарат супроводження уточнення курсу на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують за 2 UA 100190 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 допомогою літального апарата супроводження вихід на бойовий курс на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, з наступним виконанням атаки на знищення цілі таранним ударом по команді з відповідного літального апарата супроводження, при цьому як літальні апарати супроводження і літальні апарати, що оснащено вибуховою речовиною або боєприпасами, використовують дистанційно керовані безпілотні літальні апарати, а зазначені безпілотні літальні апарати виконано одного або різних типів, причому як літак наведення використовують літак далекого радіолокаційного наведення типу ІЛ-76/АН-72 або літак іншого типу з аналогічними функціями і бортовою апаратурою. Таким чином, спосіб знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, який заявляється, відповідає критерію корисної моделі "новизна". Суть способу знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, який заявляється, пояснюється за допомогою технологічних операцій, згідно з якими послідовно здійснюється наступне. Попередньо на базових аеродромах або на стартових площадках [5] підготовляють один, два або більше літальних апаратів, призначених для нанесення таранного удару по цілі, при цьому як літальні апарати, що призначено для нанесення таранного удару, використовують дистанційно керовані безпілотні літальні апарати, причому зазначені безпілотні літальні апарати виконано одного або різних типів. Конструктивно в якості дистанційно пілотованих літальних апаратів використовують дистанційно керовані безпілотні літальні апарати з електричними, поршневими, турбогвинтовими або турбореактивними двигунами [6]. Після цього споряджають кожний з N підготовлених літальних апаратів вибуховою речовиною або боєприпасами (та відповідними пристроями їх підривання). Водночас: - додатково підготовляють літак наведення, який оснащено системами виявлення цілей і наведення літальних апаратів на ціль, при цьому як літак наведення використовують літак далекого радіолокаційного наведення типу ІЛ-76/АН-72 або літак іншого типу з аналогічними функціями і бортовою апаратурою; - додатково підготовляють один, два або більше літальних апаратів супроводження, призначених для супроводження літальних апаратів для таранного удару по цілі, і оснащених системою наведення на ціль зазначених літальних апаратів, при цьому як літальні апарати супроводження використовують дистанційно керовані безпілотні літальні апарати, причому зазначені безпілотні літальні апарати супроводження виконано одного або різних типів. Після підготовки усіх зазначених вище літаків (відповідно, літака наведення, який оснащено системами виявлення цілей і наведення літальних апаратів на ціль, літальних апаратів, призначених для нанесення таранного удару по цілі, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, і літальних апаратів супроводження) забезпечують виліт літака наведення. Далі забезпечують за допомогою літака наведення пошук цілей (наприклад надводних кораблів різного класу, катерів або підводних човнів, що знаходяться у надводному положенні, а також гідролітаків, що знаходяться на воді) та передають при виявленні цілі команду на виліт літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, і літальних апаратів супроводження. Після цього забезпечують зліт літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, збирання їх у групу і їх політ до цілі. Одночасно з літальними апаратами, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують виліт літальних апаратів супроводження, збирання їх у групу і розташування в польоті поблизу відповідного літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами. Далі забезпечують перебудування в польоті літальних апаратів обох типів (відповідно літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, призначених для таранного удару по цілі, та літальних апаратів супроводження) в один з бойових порядків типу "клин", "пеленг", "кільватер" або "змішаний строй" [7], [8] для прольоту зони протиповітряної оборони супротивника. Забезпечують у процесі побудови групи дистанційно пілотованих літальних апаратів (а саме літальних апаратів, призначених для таранного удару по цілі, та літальних апаратів супроводження) у бойовий порядок так, щоб забезпечувався вимір дистанції та кута візування між провідними та веденим дистанційно пілотованими літальними апаратами (відповідно літальними апаратами, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами - призначеними для таранного удару по цілі, та літальними апаратами супроводження) в першій парі між собою або в кожній парі при польоті групи зазначених дистанційно пілотованих літальних апаратів (відповідно літальними апаратами, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами) 3 UA 100190 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - призначеними для таранного удару по цілі, та літальними апаратами супроводження, де ведений дистанційно пілотований літальний апарат першої пари стає провідним для третього дистанційно пілотованого літального апарата. Після завершення процесу побудови групи дистанційно пілотованих літальних апаратів (відповідно літальних апаратів, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами призначеними для таранного удару по цілі, та літальних апаратів супроводження) у бойовий порядок здійснюють підліт зазначених дистанційно пілотованих літальних апаратів (відповідно літальних апаратів, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами - призначеними для таранного удару по цілі, та літальних апаратів супроводження) до зони протиповітряної оборони супротивника, При цьому: - при прольоті зони протиповітряної оборони супротивника з метою забезпечення скритності польоту, забезпечують керування польотом і маневруванням усіх літальних апаратів обох типів (відповідно, літальних апаратів, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами призначеними для таранного удару по цілі, та літальних апаратів супроводження) за допомогою одного літального апарата супроводження; - при виході з зони протиповітряної оборони супротивника забезпечують поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, своїм літальним апаратом супроводження. Після поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, кожним з відповідних літальних апаратів супроводження, забезпечують політ до зазначеної цілі літальних апаратів супроводження і літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами [9]. Далі забезпечують на маршруті до цілі передачу даних на літак наведення про координати кожного з літальних апаратів обох типів (відповідно літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами - призначеними для таранного удару по цілі, та літальних апаратів супроводження). Продовжують вирішення поставленої задачі тим, що забезпечують за допомогою літака наведення перерозподіл цілей і передачу з указаного літака наведення на літальні апарати супроводження координати цілей. Водночас проводять пошук цілі. Забезпечують за допомогою літака наведення через літальний апарат супроводження уточнення курсу на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами. У районі цілі здійснюють наведення літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, на ціль за допомогою літального апарата супроводження. Далі забезпечують за допомогою літального апарата супроводження вихід на бойовий курс на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами. При цьому постійно за допомогою літального апарата супроводження забезпечують корегування виходу літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, на бойовий курс на відповідну ціль. Закінчують виконання бойової задачі тим, що знищення цілі здійснюють шляхом проведення таранного удару літальним апаратом, оснащеним вибуховою речовиною або боєприпасами, у зазначену надводну ціль з підривом при ударі об ціль вибухової речовини або боєприпасів, що знаходиться на борту указаного літального апарата, по команді з відповідного літального апарата супроводження. На цьому виконання бойової задачі щодо знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів вважається закінченим. Літальні апарати супроводження та літак наведення повертаються на базу (на аеродром базування) [9]. Підвищення ефективності застосування способу знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, що заявляється, у порівнянні із прототипом, досягається шляхом застосування додатково літальних апаратів супроводження та літака наведення (як такий застосовують літак типу ІЛ-76/АН-72 або літак іншого типу з аналогічними функціями і бортовою апаратурою), що, у свою чергу, дозволяє забезпечити надійне керування для найбільш ефективного вирішення завдань між літакової навігації, автоматизацію управління польотом при витримуванні місця, маневрування в групі, виключення можливості зіткнення при виникненні нештатних ситуацій. Джерела інформації: 4 UA 100190 U 5 10 15 1. Асланян А.Э. Системы автоматического управления полетом летательных аппаратов. Часть 1. /А.Э. Асланян. - К.: КВВАИУ, 1984. -435 с. 2. Боднер В.А. Системы управления летательными аппаратами /В.А. Боднер. - М.: Машиностроение, 1973, - 504 с. 3. Василии Н.Я. Беспилотные летательные аппараты. - Минск: Издат. ООО "Попурри", 2003. - 272 с. - аналог. 4. Торский И.В. "Война на Тихом океане в 1944-45 годах". - М.: Издат. ООО "История", 2005. - Раздел "Камикадзе". - С. 78-96 - прототип. 5. Трюхан О.М. Тактика авіації у локальних війнах та збройних конфліктах: Досвід, аналіз, тенденції /О.М. Трюхан// - К.: НАОУ, 2005. -340 с. 6. Мосов С. Беспилотная разведывательная авиация стран мира: история создания, опыт боевого применения, современное состояние, перспективы развития: Монография. - К.: Издательский дом "Румб", 2008. - 160 с. 7. Трюхан О.М. Тактика авіації у локальних війнах та збройних конфліктах: Досвід, аналіз, тенденції /О.М. Трюхан // - К.: НАОУ, 2005. -340 с. 8. Тактика штурмовой авиации (дивизия - полк). - Μ.: Воениздат, 1989, 344 с. 9. Тарасенков A.M. Динамика полета и боевого маневрирования летательных аппаратов. / A.M.Тарасенков, Б.Г. Брага, В.Т. Тараненко // - М.: ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковського, 1984, - 512 с. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 50 55 1. Спосіб знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів, при якому попередньо підготовляють один, два або більше літальних апаратів, споряджають кожний з підготовлених літальних апаратів вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують зліт спорядженого літального апарата і політ до цілі, проводять пошук цілі, здійснюють у районі цілі наведення літального апарата на ціль, а знищення цілі здійснюють шляхом проведення таранного удару літальним апаратом у зазначену надводну ціль з підривом при ударі об ціль вибухової речовини або боєприпасів, що знаходиться на борту указаного літальногоапарата, який відрізняється тим, що додатково підготовляють літак наведення, оснащений системами виявлення цілей і наведення літальних апаратів на ціль, один, два або більше літальних апаратів супроводження для супроводження літальних апаратів, призначених для таранного удару по цілі, і оснащених системою наведення на ціль зазначених літальних апаратів, перед вильотом літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують виліт літака наведення, забезпечують за допомогою літака наведення пошук цілей, після виявлення цілей забезпечують одночасно з літальними апаратами, оснащеними вибуховою речовиною або боєприпасами, виліт літальних апаратів супроводження, забезпечують перебудування в польоті літальних апаратів обох типів в один з бойових порядків типу "клин", "пеленг", "кільватер" або "змішаний строй" для прольоту зони протиповітряної оборони супротивника, забезпечують при прольоті зони протиповітряної оборони супротивника з метою забезпечення скритності польоту, керування польотом і маневруванням усіх літальних апаратів обох типів за допомогою одного літального апарата супроводження, забезпечують при виході з зони протиповітряної оборони супротивника поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, своїм літальним апаратом супроводження, забезпечують на маршруті до цілі передачу даних на літак наведення про координати кожного з літальних апаратів обох типів, після поновлення керування кожним з літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, кожним з відповідних літальних апаратів супроводження, забезпечують за допомогою літака наведення перерозподіл цілей і передачу з указаного літака наведення на літальні апарати супроводження координати цілей, забезпечують політ до зазначеної цілі літальних апаратів супроводження і літальних апаратів, оснащених вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують за допомогою літака наведення через літальний апарат супроводження уточнення курсу на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, забезпечують за допомогою літального апарата супроводження вихід на бойовий курс на відповідну ціль літального апарата, оснащеного вибуховою речовиною або боєприпасами, з наступним виконанням атаки на знищення цілі таранним ударом по команді з відповідного літального апарата супроводження. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як літальні апарати супроводження і літальні апарати, що оснащено вибуховою речовиною або боєприпасами, використовують дистанційно 5 UA 100190 U 5 керовані безпілотні літальні апарати, при цьому зазначені безпілотні літальні апарати виконано одного або різних типів. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як літак наведення використовують або літак далекого радіолокаційного наведення типу Іл-76, або літак АН-72, або літак іншого типу з аналогічними функціями і бортовою апаратурою. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G05B 13/00, G05D 1/00

Мітки: цілей, апаратів, літальних, знищення, допомогою, надводних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-100190-sposib-znishhennya-nadvodnikh-morskikh-richkovikh-cilejj-za-dopomogoyu-litalnikh-aparativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб знищення надводних морських/річкових цілей за допомогою літальних апаратів</a>

Подібні патенти