Є ще 64 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Курильний виріб, який включає:

тютюнову частину;

фільтруючу частину, що має мундштук;

трубчасту оболонку, що покриває тютюнову частину і фільтруючу частину; і відкриту частину або множину отворів, забезпечених в положенні ближче до сторони мундштука, ніж положення у 8 мм від мундштука, в аксіальному напрямку фільтруючої частини,

при цьому співвідношення швидкості потоку повітря, що виходить з відкритої частини або множини отворів, і загальної швидкості потоку повітря, що виходить з торцевої поверхні фільтруючої частини і з відкритої частини або множини отворів, становить 2,8 % або більше і 68,9 % або менше.

2. Курильний виріб за п. 1, в якому отвір продовжується через оболонку і досягає фільтруючої частини.

3. Курильний виріб за п. 1, в якому оболонка являє собою обідковий папір.

4. Курильний виріб за п. 1, в якому оболонка виконана з полімерного матеріалу.

5. Курильний виріб, що включає:

тютюнову частину;

фільтруючу частину, що має мундштук;

трубчасту оболонку, що покриває тютюнову частину і фільтруючу частину;

відкриту частину і множину отворів, забезпечених в положенні ближче до сторони мундштука, ніж положення у 8 мм від мундштука, в аксіальному напрямку фільтруючої частини,

впуск повітря, що займає у вказаній оболонці положення, віддалене від ділянки мундштука; і

змішувальну частину, виконану у формі порожнини у фільтруючій частині в положенні, що перекриває впуск повітря в аксіальному напрямку фільтруючої частини для змішування диму з тютюнової частини і повітря з впуску повітря,

при цьому впуск повітря містить множину отворів, що проходять через зазначену оболонку, і вказана множина отворів забезпечена в межах заданої довжини в аксіальному напрямку зазначеної оболонки,

при цьому значення, одержуване в результаті віднімання зазначеної заданої довжини від довжини змішувальної частини в напрямку осі, становить 1,0 мм або більше.

6. Курильний виріб за п. 5, в якому значення, що одержується в результаті віднімання вказаної заданої довжини від довжини змішувальної частини в напрямку осі становить 1,5 мм або більше.

7. Курильний виріб, який включає:

тютюнову частину;

фільтруючу частину, що має мундштук;

трубчасту оболонку, що покриває тютюнову частину і фільтруючу частину; відкриту частину або множину отворів, забезпечених ближче до сторони мундштука, ніж положення у 8 мм від мундштука, в аксіальному напрямку фільтруючої частини,

впуск повітря, що займає у вказаній оболонці положення, віддалене від ділянки мундштука; і

змішувальну частину, забезпечену на стороні мундштука від впуску повітря в аксіальному напрямку фільтруючої частини, і забезпечену у фільтруючій частині у формі порожнини для змішування диму з тютюнової частини і повітря з впуску повітря,

при цьому довжина змішувальної частини в напрямку осі фільтруючої частини складає 2 мм або більше і 20 мм або менше.

8. Курильний виріб, який включає:

тютюнову частину;

фільтруючу частину, що має мундштук;

трубчасту оболонку, що покриває тютюнову частину і фільтруючу частину; відкриту частину або множину отворів, забезпечених ближче до сторони мундштука, ніж положення у 8 мм від мундштука, в аксіальному напрямку фільтруючої частини,

впуск повітря, що займає у вказаній оболонці положення, віддалене від ділянки мундштука; і

змішувальну частина, забезпечену у фільтруючій частині для змішування диму з тютюнової частини і повітря з впуску повітря,

частину, яка надає опір, яка створює опір вентиляції поблизу центра фільтруючої частини, причому змішувальна частина розташована на зовнішній стороні частини, яка надає опір, фільтруючої частини.

9. Курильний виріб за п. 8, в якому частина, яка надає опір, продовжується з положення, що перекриває впуск повітря в напрямку осі, до мундштука.

10. Курильний виріб за п. 8, в якому діаметр частини, яка надає опір, становить 50 % діаметра фільтруючої частини або більше.

11. Курильний виріб за п. 8, в якому нижня частина отвору входить в частину, яка надає опір.

12. Фільтр, який містить:

трубчасту частину, прикріплену до одного кінця курильного виробу;

фільтруючу частину, що має мундштук і розташована всередині трубчастої частини; і

відкриту частину або множину отворів, забезпечених ближче до сторони мундштука, ніж положення у 8 мм від мундштука, в аксіальному напрямку фільтруючої частини,

причому співвідношення витрати повітряного потоку, що виходить з отвору, і загальної витрати повітряного потоку, що виходить з торцевої поверхні фільтруючої частини і відкритої частини або отворів, становить 2,8 % або більше і 68,9 % або менше.

Текст

Реферат: Курильний виріб за винаходом включає тютюнову частину, фільтруючу частину, яка має мундштук, трубчасту оболонку, яка покриває тютюнову частину і фільтруючу частину, а також множину отворів, забезпечених в оболонці поблизу мундштука. UA 112567 C2 (12) UA 112567 C2 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Галузь техніки Даний винахід стосується курильного виробу, що включає фільтруючу частину і фільтр. Рівень техніки Наприклад, описаний фільтруючий елемент для тютюну, який має кінець фільтруючого елемента з боку мундштука в формі циліндра, зрізаного похило. У даному фільтруючому елементі для тютюну дим виходить під прямим кутом до похилої площини в процесі куріння, і вважається, що це поліпшує смак при курінні (див., наприклад, патентний документ 1). Список публікацій Патентні публікації Патентний документ 1 - публікація японської нерозглянутої патентної заявки (KOKAI) № 59102386 Суть винаходу Технічна проблема В описаному вище способі виготовлення традиційного фільтруючого елемента для тютюну в кінці процесу потрібна стадія похилого зрізання кінця фільтруючого елемента на стороні мундштука. Таким чином, у традиційній техніці існує проблема того, що додатково потрібний спеціальний технологічний пристрій, або знижується ефективність виробництва. Вирішення проблеми Курильний виріб згідно з варіантом виконання даного винаходу включає тютюнову частину, фільтруючу частину, яка має мундштук, трубчасту оболонку, яка покриває тютюнову частину і фільтруючу частину, а також множину отворів, забезпечених в оболонці поблизу мундштука. Курильний виріб згідно з іншим варіантом виконання даного винаходу включає тютюнову частину, фільтруючу частину, яка має мундштук, трубчасту оболонку, яка покриває тютюнову частину і фільтруючу частину, і відкриту частину, забезпечену в оболонці поблизу мундштука. Фільтр згідно з варіантом виконання даного винаходу включає трубчасту частину, прикріплену до одного кінця курильного виробу, фільтруючу частину, яка має мундштук і забезпечену всередині трубчастої частини, а також множину отворів, забезпечених в трубчастій частині поблизу мундштука. Курильний виріб згідно з варіантом виконання даного винаходу включає тютюнову частину, фільтруючу частину, яка має мундштук, трубчасту оболонку, яка покриває тютюнову частину і фільтруючу частину, а також множину отворів, які забезпечені в оболонці поблизу мундштука і проходять під заданим кутом відносно осі фільтруючої частини. Фільтр згідно з варіантом виконання даного винаходу включає трубчасту частину, прикріплену до одного кінця курильного виробу, фільтруючу частину, яка має мундштук і забезпечену всередині трубчастої частини, а також множину отворів, які забезпечені в оболонці поблизу мундштука і проходять під заданим кутом відносно осі фільтруючої частини. Курильний виріб згідно з варіантом виконання даного винаходу включає тютюнову частину, фільтруючу частину, яка має мундштук, трубчасту оболонку, яка покриває тютюнову частину і фільтруючу частину, множину отворів, забезпечених в оболонці поблизу мундштука, впуск повітря, який займає в оболонці положення, віддалене від ділянки мундштука, і змішувальну частину, забезпечену в фільтруючій частині для змішування диму з тютюнової частини і повітря з впуску повітря. Короткий опис креслень Фіг. 1 - вигляд збоку сигарети як приклад курильного виробу згідно з першим варіантом виконання. Фіг. 2 - вигляд в перспективі сигарети за Фіг. 1, зі зрізаною частиною, а також з розгорнутою частиною. Фіг. 3 - схематичний вигляд, що показує вимірювальний пристрій, який досліджує дим сигарети, представленої на Фіг. 1. Фіг. 4 - таблиця, яка ілюструє результати дослідження в порівняльному прикладі 101 і в прикладах 101-123 згідно з першим варіантом виконання. Фіг. 5 - графік, побудований на основі таблиці, представленої на Фіг. 4. Фіг. 6 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму в порівняльному прикладі 101 таблиці, представленої на Фіг. 4. Фіг. 7 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 101 таблиці, представленої на Фіг. 4. Фіг. 8 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 117 таблиці, представленої на Фіг. 4. 1 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Фіг. 9 - графік, на якому вісь X демонструє значення F в представницькому прикладі сигарети з вентиляцією, і вісь Y демонструє значення F в представницькому прикладі сигарети без вентиляції. Фіг. 10 - вигляд в перерізі першої модифікації сигарети як приклад курильного виробу згідно з першим варіантом виконання. Фіг. 11 - вигляд в перерізі другої модифікації сигарети як приклад курильного виробу згідно з першим варіантом виконання. Фіг. 12 - вигляд збоку сигарети як приклад курильного виробу згідно з другим варіантом виконання. Фіг. 13 - вигляд збоку сигарети як приклад курильного виробу згідно з третім варіантом виконання. Фіг. 14 - вигляд збоку курильного пристрою як приклад курильного виробу згідно з четвертим варіантом виконання шляхом зрізання його частини. Фіг. 15 - вигляд збоку фільтра зі зрізаною частиною згідно з варіантом виконання, в якому фільтр використовується шляхом прикріплення до курильного виробу. Фіг. 16 - вигляд збоку сигарети як приклад курильного виробу згідно з п'ятим варіантом виконання шляхом зрізання її частини. Фіг. 17 - вигляд в перспективі сигарети за Фіг. 16, зі зрізаною частиною і з розгорткою її частини. Фіг. 18 - таблиця, що ілюструє порівняльний приклад 201 і приклади 201-213 сигарети, представленої на Фіг. 16. Фіг. 19 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму в порівняльному прикладі 201 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 20 - графік, що ілюструє результат аналізу зображення диму в порівняльному прикладі 201 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 21 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 201 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 22 - графік, що ілюструє результат аналізу зображення диму за прикладом 201 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 23 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 202 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 24 - графік, що ілюструє результат аналізу зображення диму за прикладом 202 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 25 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 203 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 26 - графік, що ілюструє результат аналізу зображення диму за прикладом 203 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 27 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 204 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 28 - графік, що ілюструє результат аналізу зображення диму за прикладом 204 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 29 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 205 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 30 - графік, що ілюструє результат аналізу зображення диму за прикладом 205 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 31 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 206 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 32 - графік, що ілюструє результат аналізу зображення диму за прикладом 206 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 33 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 207 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 34 - графік, що ілюструє результат аналізу зображення диму за прикладом 207 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 35 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 208 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 36 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 209 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 37 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 210 таблиці, представленої на Фіг. 18. 2 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 38 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 211 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 39 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 212 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 40 - схематичний вигляд, що показує стан розсіювання диму за прикладом 213 таблиці, представленої на Фіг. 18. Фіг. 41 - графік результатів дослідження смаку при курінні по прикладах 201-207, представлений на Фіг. 18. Фіг. 42 - таблиця, що ілюструє докладні числові значення на графіку за Фіг. 41. Фіг. 43 - вигляд збоку курильного пристрою як приклад курильного виробу згідно з шостим варіантом виконання шляхом зрізання його частини. Фіг. 44 - вигляд збоку фільтра шляхом зрізання його частини згідно з варіантом виконання, в якому фільтр використовується шляхом прикріплення до курильного виробу. Фіг. 45 - таблиця, що ілюструє сигарети як приклад курильного виробу в прикладах 301-309 згідно з сьомим варіантом виконання, в прикладах 310-314 згідно з восьмим варіантом виконання і в порівняльних прикладах 301-305. Фіг. 46 - таблиця, що ілюструє сигарети як приклад курильного виробу в прикладах 315, 317, 319, 321, 338, 339 згідно з сьомим варіантом виконання, за прикладом 336 згідно з восьмим варіантом виконання і в порівняльних прикладах 306, 308. Фіг. 47 - вигляд в перерізі частини сигарети за прикладом 301 згідно з сьомим варіантом виконання. Фіг. 48 - вигляд в перспективі частини сигарети за прикладом 301 згідно з сьомим варіантом виконання. Фіг. 49 - вигляд в перерізі частини сигарети за прикладом 305 згідно з сьомим варіантом виконання. Фіг. 50 - вигляд в перерізі частини сигарети за прикладом 306 згідно з сьомим варіантом виконання. Фіг. 51 - вигляд в перерізі частини сигарети за прикладом 310 згідно з восьмим варіантом виконання. Фіг. 52 - вигляд в перерізі частини сигарети за прикладом 312 згідно з восьмим варіантом виконання. Фіг. 53 - вигляд в перерізі частини сигарети за прикладом 313 згідно з восьмим варіантом виконання. Фіг. 54 - вигляд в перерізі частини сигарети за прикладом 314 згідно з восьмим варіантом виконання. Фіг. 55 - вигляд в перерізі частини сигарети згідно з порівняльним прикладом 301. Фіг. 56 - вигляд в перерізі частини сигарети згідно з порівняльним прикладом 302. Фіг. 57 - схематичний вигляд першого вимірювального пристрою. Фіг. 58 - схематичний вигляд другого вимірювального пристрою. Фіг. 59 - схема, що ілюструє ширину вентиляції сигарети, що має чотири лінії вентиляції. Фіг. 60 - схема, що ілюструє ширину вентиляції сигарети, що має одну лінію вентиляції. Фіг. 61 - графік, що ілюструє співвідношення між довжиною змішувальної частини і коефіцієнтом вентиляції в кожному прикладі. Фіг. 62 - графік, що ілюструє співвідношення між частиною, яка надає опір, і коефіцієнтом вентиляції в кожному прикладі. Фіг. 63 - графік, що ілюструє співвідношення між коефіцієнтом вентиляції і значенням R в кожному прикладі. Фіг. 64 - графік, що ілюструє співвідношення між довжиною змішувальної частини в аксіальному напрямку і значенням R в кожному прикладі, коли присутні чотири лінії вентиляції. Фіг. 65 - графік, що ілюструє співвідношення між довжиною змішувальної частини в аксіальному напрямку і значенням R в кожному прикладі, коли присутня одна лінія вентиляції. Фіг. 66 - графік, що ілюструє співвідношення між значеннями L і R в кожному прикладі. Фіг. 67 - графік, що ілюструє в збільшеному масштабі положення в області, де L становить від 0 мм до 2 мм на Фіг. 66. Фіг. 68 - графік, що ілюструє співвідношення між коефіцієнтом вентиляції і значенням R в кожному прикладі. Фіг. 69 - графік, що ілюструє співвідношення між коефіцієнтом вентиляції і значенням R в кожному прикладі. Фіг. 70 - графік, що ілюструє співвідношення між значеннями L і значенням R в кожному прикладі для кожного коефіцієнта вентиляції. 3 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Опис варіантів виконання Перший варіант виконання курильного виробу Перший варіант виконання сигарети як приклад курильного виробу буде описаний нижче з посиланням на Фіг. 1 і 2. Курильні вироби включають сигарети, сигари, сигарили і курильні пристрої, які дозволяють відчувати аромат і смак тютюну за допомогою електронного пристрою, що здійснює нагрівання або містить джерело тепла, і курильні пристрої (товарний продукт Zero Style Mint), які не нагріваються, що дозволяють відчувати аромат і смак тютюну. Як представлено на Фіг. 1 і 2, сигарету 11 утворюють: тютюнова частина 12 циліндричної форми, яку одержують, обгортаючи нарізаний листок (тютюн) в сигаретний папір; фільтруюча частина 15 в циліндричній формі, яка містить фільтруючий елемент 13 і обгортку фільтра 14, що покриває область фільтруючого елемента 13; обідковий папір 16, передбачений для обгортання навколо тютюнової частини 12 і фільтруючої частини 15; а також отвори 17, розташовані таким чином, щоб пройти через обгортку фільтра 14 і обідковий папір 16. Згідно з даним варіантом виконання, обідковий папір 16 являє собою приклад трубчастої оболонки, яка покриває тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Сигарета 11 може також містити вентиляцію 18 (вентиляційні отвори), розташовані, наприклад, на рівних відстанях в формі кільця в середньому положенні фільтруючої частини 15. Обідковий папір 16 з'єднує тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Обідковий папір 16 має впускний отвір 21 на одному своєму кінці і перекривається з тютюновою частиною 12 на іншому кінці на протилежній стороні відносно першого кінця. Вентиляція 18 являє собою, наприклад, отвір, розташований таким чином, щоб пройти через обідковий папір 16, або отвір, який досягає фільтруючої частини 15 за допомогою проходження через обідковий папір 16 і обгортку фільтра 14, і грає роль, яка полягає, головним чином, в розбавленні диму, що проходить всередині фільтруючої частини 15, за допомогою подачі повітря в фільтруючу частину 15 з навколишнього середовища. Множина отворів 17 розташовані в формі кільця, утворюючи, наприклад, чотири лінії. Кількість ліній отворів 17 не обмежується чотирма і може являти собою будь-яку кількість, що становить, наприклад, від одного до шести. У кожній лініїотвори 17, що мають, наприклад, круглу форму, розташовані на однакових відстанях. Форма отвору 17 не обмежується круглою формою і може являти собою іншу форму, таку як багатокутна форма. Множина отворів 17 займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення, наприклад, за 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) фільтруючої частини 15 (в інтервалі, що становить менше, ніж 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21)) в аксіальному напрямку А сигарети 11 (фільтруючої частини 15). Множина отворів 17 переважно займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення, наприклад, за 4 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) фільтруючої частини 15 (в інтервалі, що становить менше, ніж 4 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21)), і особливо переважне положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення, наприклад, 2 мм (в інтервалі, що становить менше, ніж 2 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21)) в аксіальному напрямку А сигарети 11 (фільтруючої частини 15). Отвір 17 включає першу частину 17A, розташовану таким чином, щоб пройти через обідковий папір 16, і другу частину 17B, розташовану у фільтруючій частині 15 (обгортка фільтра 14 і фільтруючий елемент 13). Діаметр фільтруючої частини 15 становить, наприклад, від 5 мм до 9 мм і дорівнює, наприклад, 8 мм. Довжина окружності фільтруючої частини 15 становить, наприклад, від 16 мм до 28 мм і дорівнює, наприклад, 25 мм. Фільтруюча частина 15 розташована так, що вона примикає торцем до тютюнової частини 12 біля кінця на протилежній стороні відносно торцевої поверхні 22A мундштука 22. Фільтруючий елемент 13 має другу частину 17B отвору 17, розташовану таким чином, щоб приєднуватися до першої частини 17A. Кожна з других частин 17B виготовлена таким чином, щоб пройти від першої частини 17A у напрямку до центра перед зупинкою на заданій глибині. Значення, яке одержується в результаті складання глибини першої частини 17A і глибини другої частини 17B кожного з отворів 17, становить, наприклад, від 0,11 мм до 2,61 мм. Перша частина 17A і друга частина 17B отвору 17 утворюють одне ціле і виготовлені спільно, наприклад, шляхом обробки лазерним променем. Глибина (глибина порожнини), яка одержується в результаті складання глибини першої частини 17A і глибини другої частини 17B отвору 17, точно виходить в умовах порівняльного прикладу 101 і прикладів 101-123, які описані далі. У даному зв'язку, отвір 17 (перша частина 17A і частина другої частини 17B) може бути виконаний тільки в обідковому папері 16 і обгортці фільтра 14 без присутності другої частини 17B в фільтруючому елементі 13. 4 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб виготовлення першої частини 17A і другої частини 17B отвору 17 не обмежується способом, в якому використовується обробка лазерним променем, і може являти собою, наприклад, механічний спосіб одержання отвору, в якому використовується перфоратор у формі голки, або електричний спосіб, в якому використовується коронний розряд. Кут отвору 17 можна встановлювати вільним чином. Тобто, хоча кожен з отворів 17 утворює кут, що становить 90° відносно тангенціального напрямку поперечного перерізу фільтруючої частини 15 згідно з даним варіантом виконання, кожен з отворів 17 може утворювати будь-який кут. Наприклад, Фіг. 10 представляє вигляд в розрізі, 15, що одержується розрізанням фільтруючої частини площиною, перпендикулярною до аксіального напрямку А, і являє першу модифікацію даного варіанта виконання. Як представлено на Фіг. 10, отвір 17 може утворювати будь-який кут, що становить від 1° або більше і 179° або менше відносно тангенціального напрямку в площині, перпендикулярній до аксіального напрямку А (Фіг. 10 представляє випадок, в якому кут становить 60°). Тут передбачається, що коли кут відносно тангенціального напрямку становить менше, ніж 90°, отвір 17 продовжується в напрямку, в якому виходить дим, який являє собою спіраль у напрямку годинникової стрілки на Фіг. 10. Крім того, передбачається, що коли кут відносно тангенціального напрямку становить більше, ніж 90°, отвір 17 продовжується в напрямку, в якому виходить дим, який являє собою спіраль проти напрямку годинникової стрілка на Фіг. 10. Фіг. 11 представляє вигляд в розрізі, що одержується розрізанням фільтруючої частини 15 площиною вздовж аксіального напрямку А, і представляє другу модифікацію даного варіанта виконання. Як представлено на Фіг. 11, отвір 17 може утворювати будь-який кут, що становить від 1° або більше і 179° або менше, відносно тангенціального напрямку в площині вздовж аксіального напрямку А. (Фіг. 11 представляє випадок, в якому кут становить 60°. Тут передбачається, що коли кут відносно тангенціального напрямку становить менше, ніж 90°, отвір 17 продовжується в напрямку, в якому отвір 17 відходить від осі А в міру того, як наближається мундштук 22. Крім того, передбачається, що коли кут відносно тангенціального напрямку становить більше, ніж 90°, отвір 17 продовжується в напрямку, в якому отвір 17 наближається до осі А в міру того, як наближається мундштук 22). Крім того, отвір 17 можна виготовляти шляхом поєднання першої модифікації і другої модифікації, таким чином, що утвориться заданий кут (кут, що становить 1° або більше і 179° або менше, наприклад, 60°) відносно тангенціального напрямку в площині, перпендикулярній до аксіального напрямку А, і утворюється заданий кут (кут, що становить 1° або більше і 179° або менше, наприклад, 60°) відносно тангенціального напрямку в площині вздовж аксіального напрямку А. Фільтруючий елемент 13 можна виготовляти, використовуючи наповнювач різноманітних типів. Згідно з даним варіантом виконання, фільтруючий елемент 13 становить наповнювач, наприклад, целюлозне напівсинтетичне волокно, таке як ацетатне волокно, але наповнювач не обмежується даним прикладом. Як наповнювач можна використовувати, наприклад, волокно рослин, таких як бавовна, коноплі, манільська конопля, пальма і очерет великий, волокно тваринного походження, таке як вовна і кашемір, волокно на основі целюлози, таке як віскоза, целюлозне напівсинтетичне волокно, таке як діацетатне і триацетатне, синтетичне волокно, таке як нейлонове, складнополіефірне, акрилове, поліетиленове, поліпропіленове волокно або їх поєднання. Компонент фільтруючої частини 15 може являти собою, крім перерахованих вище речовин, ацетатний фільтр, вугільний фільтр або фільтр, який містить іншу тонкодисперсну речовину, крім деревного вугілля. Приклади тонкодисперсної речовини, яка не являє собою деревне вугілля, включають ацетатні гранули, порошок циклодекстрину або подібний матеріал, а також мікрокапсули. Фільтруючу частину 15 можуть утворювати два або більше сегменти. Тип пластифікатора, що використовується для фільтруючого елемента 13 фільтруючої частини 15, не має значення. Наприклад, можна використовувати триетилцитрат, ацетилтриетилцитрат, ацетилтрибутилцитрат, дибутилтартрат, етилфталілетилгліколят, метилфталілетилгліколят, триацетин, триетилфосфат, трифенілфосфат, трипропіонін або їх поєднання. У деяких випадках пластифікатор можна не використовувати. Фільтруючий елемент 13 може містити ароматизуючу речовину, таку як ментол або подібну речовину. Спосіб надання аромату не має особливого значення, і можна використовувати, наприклад, спосіб, згідно з яким матеріал типу джгута повинен адсорбувати ароматизуючу речовину всередині фільтруючого елемента 13, наповнювач фільтруючої частини 15 повинен містити ароматизуючу речовину, або матеріал, такий як капсула, в якій імобілізована ароматизуюча речовина, знаходиться всередині фільтруючої частини 15. Типи і матеріали обгортки фільтра 14, що використовується для фільтруючого елемента 13 фільтруючої частини 15, не мають значення. Можна використовувати обгортку фільтра, що має проникність, яка використовується для звичайних продуктів, або обгортку фільтра, яка не є проникною. Папір, одержаний з рослинного волокна, як правило, використовується як матеріал обгортки фільтра, 5 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 але можна використовувати листи, які містять хімічні волокна з полімеру (такого як поліпропілен, поліетилен і нейлон) або листи з іншого полімеру, або можна використовувати металеву фольгу, таку як алюмінієва фольга. Фільтр, який не перекривається, як представлено на Фіг. 15 японського патенту № 4262247, можна використовувати як фільтруючий елемент 13. Фільтр, який не перекривається, містить фільтруючий матеріал і оболонку, яка надає фільтруючому матеріалу циліндричну форму, і оболонку виготовляють шляхом термічного формування фільтруючого матеріалу. Таким чином, відсутня необхідність обгортки фільтра, коли використовується фільтр, який не перекривається. Матеріал обідкового паперу 16 не має значення. Папір, одержаний з рослинного волокна, як правило, використовується для обідкового паперу 16, але можна використовувати листи, що містять хімічні волокна з полімеру (такого як поліпропілен, поліетилен і нейлон) або листи з іншого полімеру, або можна використовувати металеву фольгу, таку як алюмінієва фольга. Далі буде описаний спосіб виготовлення сигарети 11 згідно з даним варіантом виконання. Спочатку тютюнові частини 12 (обгорнуті) і фільтруючі частини 15, що мають довжину двох сигарет, виготовляють звичайним способом. Після цього фільтруючу частину 15, що має довжину двох сигарет, вставляють між двома тютюновими частинами 12. Крім того, тютюнові частини 12 і фільтруючу частину 15 обгортають разом обідковим папером 16, що має довжину двох сигарет, одержуючи стрижнеподібний предмет, в якому з'єднані тютюнові частини 12 і фільтруюча частина 15. Після цього безперервний промінь, що виходить з лазерного генератора вуглекислотного лазера або аналогічного пристрою, розподіляється в імпульсній формі і надходить ззовні в напрямку окружності стрижня з використанням обертового переривника або аналогічного пристрою, і при цьому з'єднаний стрижнеподібний предмет приводиться в рух із заданою швидкістю. Вентиляцію 18 створюють в обідковому папері 16, використовуючи лазерне випромінювання в імпульсному режимі. У той же самий час першу частину 17A отвору 17 виготовляють в обідковому папері 16 і обгортці фільтра 14, використовуючи лазерне випромінювання в імпульсному режимі, а також виготовляють другу частину 17B заданої глибини в фільтруючому елементі 13. Після цього одну сигарету 11 виготовляють розрізанням фільтруючої частини 15, довжина якої становить дві сигарети, і обідкового паперу 16 в центральному положенні фільтруючої частини 15, використовуючи різак. Спосіб виготовлення отвору 17 не обмежується описаним вище способом. Наприклад, отвори 17 можна виготовляти після того, як виготовлені вентиляційні отвори 18, використовуючи вуглекислотний лазер або, навпаки, вентиляційні отвори 18 можна виготовляти після того, як виготовлені отвори 17, використовуючи вуглекислотний лазер. Крім того, обідковий папір 16 із попередньо виконаними вентиляційними отворами 18 можна використовувати для виготовлення отворів 17 вуглекислотним лазером при виготовленні сигарети 11. Крім того, обідковий папір 16 із попередньо виконаними вентиляційними отворами 17 можна використовувати для виготовлення вентиляційних отворів 18 вуглекислотним лазером при виготовленні сигарети 11 (в такому випадку отвори 17 є відкритими тільки в обідковому папері 16). Згідно з наступним способом, отвори 17 можна виготовляти вуглекислотним лазером після виготовлення сигарети 11. Вимірювальний пристрій Вимірювальний пристрій 24, який вимірює ефект розсіювання диму (повітряного потоку) сигарети 11, яка описана вище, буде описаний відносно Фіг. 3. Вимірювальний пристрій 24 включає пристрій 25, який розділяє повітряний потік, перший мембранний витратомір 26, другий мембранний витратомір 27, перший клапан 31 поблизу першого мембранного витратоміра 26, другий клапан 32 поблизу другого мембранного витратоміра 27, насос 33 (всмоктувальний насос), який всмоктує повітря зсередини пристрою 25, який розділяє повітряний потік, і випуск 34, через який виходить відпрацьоване повітря з насоса 33. Буфер, який запобігає пульсації насоса 33, встановлений в положенні вище по потоку відносно насоса 33. Швидкість потоку всмоктування насоса 33 регулюють на рівні швидкості потоку, що становить 1050 мл/хв…, використовуючи регулятор масової витрати. Перший мембранний витратомір 26 і другий мембранний витратомір 27 можуть вимірювати швидкість потоку, з якою дим (фактично — повітря) виходить в першу частину 35 і другу частину 36 відповідно. Перший клапан 31 і другий клапан 32 регулюють швидкості потоку таким чином, що кожна швидкість, зокрема швидкість потоку повітря, яке проходить через першу частину 35, і швидкість потоку повітря, яке проходить через другу частину 36, зменшується на 50 %, більш конкретно, до 525 мл/хв., коли повітря всмоктується насосом 33 без прикріплення сигарети 11 до пристрою 25, який розділяє повітряний потік. Пристрій 25, який розділяє повітряний потік, складають перша частина 35 (комірка), що займає віддалене положення від сигарети 11, таким чином, що випускається дим (повітря), що 6 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 виходить з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15, друга частина 36 (комірка), розташована ближче до сигарети 11, таким чином, що випускається дим, який виходить з другої частини 17B фільтруючої частини 15 і отворів 17, перше ущільнення 37, що займає положення між першою частиною 35 і другою частиною 36, і друге ущільнення 38, розташоване таким чином, щоб примикати торцем до обідкового паперу 16 сигарети 11. Трубки, що виходять з першої частини 35 і другої частини 36, з'єднуються одна з одною нижче по потоку і приєднуються до насоса 33. Кожна частина, зокрема перша частина 35 і друга частина 36, має форму порожнистого диска і однаковий внутрішній об'єм. Розширена трубка 41 циліндричної форми, прикріплена до впускного отвору 21 обідкового паперу 16 сигарети 11, знаходиться на внутрішній стороні першої частини 35. Розширена трубка 41 забезпечена, наприклад, стрічкою, яка має зв'язувальний шар на одній стороні і встановлена в трубчастій формі на впускний отвір 21 обідкового паперу 16 таким чином, що отвори 17 не блокуються. Розширена трубка 41 направляє дим (повітря), що виходить з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15 в першу частину 35. Кожне ущільнення, зокрема перше і друге ущільнення 37, 38, виконані в формі кільця. Перше ущільнення 37 може герметично розділяти внутрішній простір першої частини 35 і внутрішній простір другої частини 36 в стані, в якому вставлена розширена трубка 41. Друге ущільнення 38 може герметично розділяти внутрішній простір другої частини 36 і навколишнє середовище в стан, в якому вставлена сигарета 11. Приклади На Фіг. 4. представлені сигарети 11 як приклад курильних виробів, які виготовлені в умовах порівняльного прикладу 101 і прикладів 101-123. У такому випадку коефіцієнт порожнини фільтруючої частини 15 визначається наступною формулою. Передусім, перед початком вимірювання коефіцієнта порожнини, тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15 розрізають. Після цього фільтруючу частину 15, обгорнуту обгорткою фільтра 14 і обідковим папером 16, просочують розчином етанолу, концентрація якого становить 30 об. %, для відділення тільки обідкового паперу 16 від фільтруючого елемента 13. Відділений обідковий папір 16 розтягують і вміщують на установку для висушування. Отвори 17 спостерігають у збільшеному вигляді, застосовуючи оптичний мікроскоп для вимірювання площі отворів 17 і використовуючи програмне забезпечення для вимірювання площі. Як загальна площа порожнини поблизу впускного отвору 21 обідкового паперу 16 використовується значення, що одержується множенням площі отвору 17 на кількість всіх отворів 17. У такому випадку як площа отвору 17 використовується середнє арифметичне значення площі 30 отворів 17, вибраних довільним чином і виміряних. Значення, що одержується шляхом ділення загальної площі порожнини на площу фільтруючої частини 15, обгорнутої обідковим папером 16 на відстані до 8 мм від впускного отвору 21, визначається як коефіцієнт порожнини. Математична формула 1 2 Коефіцієнт порожнини (%) = [Сумарна площа порожнини (мм )/Довжина окружності фільтра (мм)·8 мм] Глибина порожнини визначається шляхом забарвлювання фільтруючого елемента 13 пігментами і вимірюванням глибини другої частини 17B. Конкретніше, якщо отвір 17 розрізаний на круглі шари в напрямку, перпендикулярному до аксіального напрямку А фільтруючої частини 15, і його поперечні перерізи забарвлені рівномірно, порожнинна частина отвору 17 виявляється в незабарвленому стані. Відповідна глибина вимірюється. У такому випадку глибину вимірюють шляхом спостереження другої частини 17B в збільшеному зображенні, використовуючи оптичний мікроскоп або збільшувальне скло. Значення глибини порожнини визначають, обчислюючи середнє арифметичне значення глибини 10 других частин 17B, вибраних довільним чином і виміряних. Коли отвори 17 присутні тільки в обідковому папері 16 і обгортці фільтра 14, і друга частина 17B не передбачена в фільтруючому елементі 13, товщина обідкового паперу 16 і обгортки фільтра 14 визначається як глибина порожнини. Серед значень глибини порожнини, які представлені в таблиці на Фіг. 4, глибина порожнини, що становить 0,11 мм, означає, що отвір 17 не продовжується через обідковий папір 16 і обгортку фільтра 14, і отвір 17 залишається в межах товщини обідкового паперу 16 і обгортки фільтра 14. Серед значень глибини порожнини, які представлені в таблиці на Фіг. 4, глибина порожнини, що становить 0,14 мм або більше, означає, що отвір 17 (перша частина 17A) продовжується через обідковий папір 16, і друга частина 17B заданої глибини утворюється в обгортці фільтра 14 і фільтруючому елементі 13. Співвідношення F швидкості потоку Q2, з якою дим (повітря) продовжується через отвір 17, і загальної швидкості потоку (швидкість потоку Q1, що проходить через торцеву поверхню 22A 7 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 фільтруючої частини 15 + швидкість потоку Q2, що проходить через отвір 17), з якою дим (повітря) продовжується через сигарету 11, вимірюють, використовуючи описаний вище вимірювальний пристрій. Формула для обчислення F представлена нижче. Результати обчислення представлені на Фіг. 4. згідно з Фіг. 4, зрозуміло, що коли глибина порожнини становить 0,14 мм або більше, співвідношення F для повітря, що проходить через отвір 17 швидко збільшується незалежно від коефіцієнта порожнини. Математична формула 2 F=Q2/(Q1+Q2) Фіг. 5 - графік, побудований для кожного з прикладів, представлених на Фіг. 4. На Фіг. 5 однаковими знаками відмічені приклади з однаковою глибиною порожнини. З даного графіка стає очевидним, що при кожній глибині порожнини співвідношення F для повітря, що проходить через отвір 17, як правило, збільшується при збільшенні коефіцієнта порожнини. Співвідношення F для повітря в прикладах 101-123 являє собою значення, що становить 2,8 % або більше і 68,9 % або менше. У порівняльному прикладі 101 і прикладах 101-123 спостерігається стан розсіювання потоку диму (повітря), який вдихається курцем. На Фіг. 6-8 представлений стан розсіювання потоку диму (повітря), який вдихається курцем, в порівняльному прикладі 101 і представницьких прикладах 101, 117. Потік диму, що вдихається курцем, який виходить з фільтруючої частини 15, продовжується через прозорий контейнер 42, виконаний з акрилового полімеру, і його стан фіксується за допомогою цифрової відеокамери для одержання зображення з інтервалами, що становлять 0,1 с, після початку всмоктування диму. Кожний з Фіг. 6-8 схематично представляє одне з таких зображень. Що стосується умов куріння, об'єм диму, що всмоктується, становить 55 мл/2 с, і всмоктування диму починається, коли 20 мм сигарети 11 від її кінця піддається автоматичному спалюванню. Порівняльний приклад 101, проілюстрований на Фіг. 6, являє собою стан потоку диму (повітря), який вдихається курцем, звичайної сигарети 11 і, як показано штриховою лінією, потік диму, який вдихається курцем, виходить горизонтально з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15. У сигареті 11 прикладу 101, як показано штриховою лінією на Фіг. 7, основна маса потоку диму, який вдихається курцем, виходить горизонтально, як в порівняльному прикладі 101, але підтверджується дим (повітряний потік), що виходить вертикально через зовнішню обводову частину (отвір 17) фільтруючої частини 15. Крім того, в сигареті 11 прикладу 117, як показано штриховою лінією на Фіг. 8, крім диму, який виходить горизонтально, як спостерігається в порівняльному прикладі 101 і прикладі 101, підтверджуються великі кількості диму (повітря), що виходить вертикально через зовнішню обводову частину (отвір 17) фільтруючої частини 15. Крім того, смак при курінні, досліджений рядом осіб в порівняльному прикладі 101 і прикладах 101-123, показує, що сигарети 11 в прикладах 101-123 є поліпшеними в стані куріння порівняно з порівняльним прикладом 101. Аналогічним чином, здійснюється дослідження розпушення фільтруючої частини 15 сигарет 11 в прикладах 101-123 і сигарет в формі, описаній в публікації японської нерозглянутої патентної заявки (KOKAI) № 59-102386. Сигарету 11 згідно з кожним прикладом і сигарету в формі, описаній в публікації японської нерозглянутої патентної заявки (KOKAI) № 59-102386, вставляють і витягують сім разів з патрона, наприклад, автоматичного курильного пристрою, що використовується для звичайного дослідження куріння, і ділянку мундштука 22 фільтруючої частини 15 спостерігають, використовуючи оптичний мікроскоп. Для сигарети в формі, описаній в публікації японської нерозглянутої патентної заявки (KOKAI) № 59-102386, розпушування фільтруючої частини 15 спостерігається в ділянці впускного отвору 21. Навпаки, ніяке розпушування не спостерігається у випадку сигарети 11 згідно з кожним прикладом. Крім того, оцінюється, чи змінюється співвідношення F повітря, що проходить через отвір 17, залежно від того, чи присутня вентиляція 18 в фільтруючій частині 15. Використовуються сигарети 11, які мають такі ж характеристики коефіцієнта порожнини і глибини порожнини, як сигарети в прикладах 102, 107, 108, 111, 112, 116, 117, 119, 120, і в яких блокована вентиляція 18. Результати вимірювання співвідношення F повітря, що проходить через отвори 17 кожного зразка, представлені на Фіг. 9. Горизонтальна вісь представляє співвідношення F повітря, що проходить через отвори 17, коли вентиляція 18 не присутня, і вертикальна вісь представляє співвідношення F повітря, що проходить через отвори 17, коли вентиляція 18 присутня. Як очевидно слідує з Фіг. 9, графік являє собою приблизно пряму лінію у = х при будь-яких умовах. Вищевикладене підтверджує той факт, що співвідношення F повітря, яке проходить через отвори 17, не змінюється залежно від присутності або відсутності вентиляції 18. У даному зв'язку вентиляція 18 являє собою основний засіб зниження рівня смоли в димі сигарети 11, і 8 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 згідно з результатами дослідження, підтверджується застосовність даного винаходу длябудьякого інтервалу вмісту смоли. Згідно з першим варіантом виконання і прикладами 101-123, курильний виріб (сигарета 11) включає тютюнову частину 12, фільтруючу частину 15, що має мундштук 22, трубчасту оболонку, що покриває тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15, а також множину отворів 17, забезпечених в оболонці поблизу мундштука 22. Згідно з описаною вище конфігурацією, отвори 17 забезпечені поблизу мундштука 22, і, таким чином, можна примушувати дим виходити не тільки з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15, а також з отворів 17. Відповідно, дим з більшою імовірністю розсіюється в порожнині рота в процесі куріння, що може додатково поліпшувати смак при курінні. Крім того, згідно з описаною вище конфігурацією, в процесі виготовлення не потрібний спеціальний процес розрізання фільтра, і, таким чином, сигарети 11, що мають отвори 17, можна виготовляти з використанням звичайної машини для скручування тютюну, що може спростити спосіб виготовлення, а також запобігти збільшенню вартості. Крім того, сигарета 11 описаної вище конфігурації має, як і звичайна сигарета, фільтруючий елемент 13, який частково покриває обідковий папір 16 або обгортку фільтра 14, і, таким чином, явище погіршення якості, такого як розпушування фільтруючого волокна, можна запобігати в процесі куріння. Курильний виріб (сигарета 11) досягає фільтруючої частини 15 за допомогою проходження через оболонку. Згідно з описаною вище конфігурацією, це може додатково посилювати потік диму, що виходить з отворів 17. Відповідно, смак при курінні може додатково поліпшуватися за допомогою збільшення розсіювання диму в процесі куріння. Множину других частин 17B займають положення ближче до сторони мундштука 22, ніж положення за 8 мм від мундштука 22, в аксіальному напрямку А фільтруючої частини 15. Згідно з описаною вище конфігурацією, отвори 17 можуть займати положення всередині порожнини рота в процесі куріння. Швидкість потоку диму, який виходить з отворів 17, відносно загальної швидкості потоку диму, який виходить з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15 і отвору 17, становить 2,8 % або більше і 68,9 % або менше. Згідно з описаною вище конфігурацією (умовою), курець може фактично відчувати смак і запах диму, який розповсюджується в порожнині рота в процесі куріння. Другий варіант виконання курильного виробу Далі другий варіант виконання і третій варіант виконання сигарети 11 як приклад курильного виробу буде описаний відносно Фіг. 12 і 13. Головним чином, будуть описані частини, які відрізняються від першого варіанта виконання, а опис загальних частин, які присутні в першому варіанті виконання, не буде представлений. Згідно з другим варіантом виконання сигарети, як представлено на Фіг. 12, обідковий папір 16 видалений в області, що оточує впускний отвір 21 (мундштук 22) сигарети 11, на задану ширину в формі кільця, і утворюється відкрита частина 51. Відкрита частина 51 відкриває обгортку фільтра 14 відносно навколишнього середовища. Відкрита частина 51 займає положення ближче до сторони впускного отвору 21 (мундштука 22), ніж положення за 8 мм від впускного отвору 21 (мундштука 22), в аксіальному напрямку А фільтруючої частини 15. Однак відкрита частина 51 може переважно займати положення ближче до сторони впускного отвору 21 (мундштука 22), ніж положення за 4 мм від впускного отвору 21 (мундштука 22), або особливо переважно займати положення ближче до сторони впускного отвору 21 (мундштука 22), ніж положення за 2 мм від впускного отвору 21 (мундштука 22). Крім того, згідно з даним варіантом виконання, як в першому варіанті виконання і в прикладах 101-123, можна чекати в деякій мірі ефект розсіювання диму в порожнині рота, таким чином, що смак при курінні може додатково поліпшуватися. Третій варіант виконання курильного виробу Головним чином, будуть описані частини, які відрізняються від першого варіанта виконання, а опис загальних частин, які присутні в першому варіанті виконання, не буде представлений. Згідно з третім варіантом виконання сигарети як приклад курильного виробу, як представлено на Фіг. 13, обідковий папір 16 видалений в області, яка оточує впускний отвір 21 (мундштук 22) сигарети 11, в формі трикутника, і утворюється множина відкритих частин 51. Множина відкритих частин 51 займають положення ближче до сторони впускного отвору 21 (мундштука 22), ніж положення за 8 мм від впускного отвору 21 (мундштука 22), в аксіальному напрямку А фільтруючої частини 15. Однак множина відкритих частин 51 може переважно займати положення ближче до сторони впускного отвору 21 (мундштука 22), ніж положення за 4 мм від впускного отвору 21 (мундштука 22), або особливо переважно займати положення ближче до сторони впускного отвору 21 (мундштука 22), ніж положення за 2 мм від впускного 9 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 отвору 21 (мундштука 22). Множина відкритих частин 51 відкривають обгортку фільтра 14 до навколишнього середовища. Крім того, згідно з даним варіантом виконання, як в першому варіанті виконання і в прикладах 101-123, можна чекати в деякій мірі ефект розсіювання диму в порожнині рота, таким чином, що смак при курінні може додатково поліпшуватися. Згідно з третім варіантом виконання, форма відкритих частин 51 не обмежується трикутною формою. Відкриті частини 51 можуть мати, наприклад, округлу форму, таку як форма окружності і форма еліпса, багатокутну форму, таку як форма чотирикутника, форма ромба, форма паралелограма, форма трапеції і форма хреста, або форму, що являє собою поєднання перерахованих вище форм. Як альтернатива, відкриті частині 51 можуть мати форми, що проходять аж до впускного отвору 21, і, крім того, геометрична форма відкритих частин 51 може бути розташована під будь-яким кутом. Четвертий варіант виконання курильного виробу Далі четвертий варіант виконання курильного виробу буде описаний відносно Фіг. 14. Курильний виріб згідно з четвертим варіантом виконання являє собою курильний пристрій 53, що не нагрівається, який дозволяє відчувати аромат і смак тютюну. Тут, головним чином будуть описані частини, які відрізняються від першого варіанта виконання, а опис загальних частин, які присутні в першому варіанті виконання, не буде представлений при використанні загальних умовних позначень. На Фіг. 14 верхня половина курильного пристрою 53 представлена за допомогою розрізання площиною, що проходить через вісь А. Як представлено на Фіг. 14, курильний пристрій 53 включає тютюнову частину 12, яку складає нарізаний листок (тютюн), першу фільтруючу частину 15A і другу фільтруючу частину 15B, яка має циліндричну форму і примикає торцем до тютюнової частини 12, трубчасту оболонку 52, яка виконана з полімеру і покриває тютюнову частину 12, першу фільтруючу частину 15A і другу фільтруючу частину 15B, а також отвори 17, розташовані таким чином, щоб пройти через оболонку 52. Перша фільтруюча частина 15A має мундштук 22. Оболонка 52 має впускний отвір 21 на одному своєму кінці. Отвори 17 забезпечені поблизу мундштука 22 в оболонці 52 і займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21), в аксіальному напрямку А першої фільтруючої частини 15A. Однак отвори 17 можуть переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 4 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21), або особливо переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 2 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21). Множина отворів 17 розташовані в формі кільця, утворюючи, наприклад, чотири лінії. Отвір 17 містить першу частину 17A, розташовану таким чином, щоб пройти через оболонку 52, і другу частину 17B, розташовану таким чином, щоб зупинятися на половині шляху через першу фільтруючу частину 15A. Крім того, згідно з даним варіантом виконання, як в першому варіанті виконання і в прикладах 101-123, ефект розсіювання диму (повітря, що містить аромат і смак тютюну, що виділяється з фільтруючих частин) в порожнині рота, можна чекати таким чином, що смак при курінні може додатково поліпшуватися. Варіант виконання фільтра Варіант виконання фільтра, що використовується за допомогою прикріплення до курильного виробу, буде описаний відносно Фіг. 15. Фільтр 81 має, хоча він відрізняється від самого курильного виробу, конструкцію з використовуваним отвором 17, аналогічну конструкції згідно з описаними вище варіантами виконання курильного виробу. Отже, будуть описані, головним чином, частині конструкції, які відрізняються від частин курильного виробу згідно з першим варіантом виконання, і загальні умовні позначення використовуються для загальних частин, які присутні згідно з першим варіантом виконання. Фіг. 15 представляє верхню половину фільтра 81 за допомогою розрізання площиною, що проходить через вісь А. Фільтр 81 призначений для приєднання і від'єднання, наприклад, від звичайної сигарети 11, як описано вище. Фільтр 81 має трубчасту частину 82, яка виконана з полімеру і прикріплена до одного кінця курильного виробу (сигарети 11), і мундштук 22, і включає фільтруючу частину 15 циліндричної форми, яка розташована всередині трубчастої частини 82, а також множину отворів 17, розташованих в трубчастій частині 82 поблизу мундштука 22. Отвори 17 займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21), в аксіальному напрямку А фільтруючої частини 15. Однак отвори 17 можуть переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 4 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21), або особливо переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 2 мм від мундштука 22 (впускного отвору 10 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 21). Множина отворів 17 розташовані в формі кільця, утворюючи, наприклад, чотири лінії. Отвір 17 містить першу частину 17A, розташовану таким чином, щоб пройти через трубчасту частину 82, і другу частину 17B, розташовану таким чином, щоб зупинятися на половині шляху через фільтруючу частину 15. Крім того, згідно з даним варіантом виконання, як в першому варіанті виконання і в прикладах 101-123, ефект розсіювання диму або повітря, що містить аромат і смак тютюну, який вивільняється з фільтруючої частини в порожнині рота, можна чекати таким чином, що смак при курінні може додатково поліпшуватися. Курильний виріб (сигарета 11) і фільтр 81 не обмежуються описаними вище варіантами виконання і кожним з прикладів, і вони можуть бути реалізовані за допомогою модифікації елементів без відхилення від суті даного винаходу на стадії роботи. Наприклад, можуть бути видалені деякі елементи з числа всіх елементів, які представлені у варіантах виконання і прикладах, або можуть бути відповідним чином об'єднані елементи різних варіантів виконання або прикладів. П'ятий варіант виконання курильного виробу П'ятий варіант виконання сигарети як приклад курильного виробу буде описаний нижче з посиланням на Фіг. 16 і 17. Головним чином, будуть описані частини, які відрізняються від першого варіанта виконання, а опис загальних частин, які присутні в першому варіанті виконання, не буде представлений. У даному зв'язку, курильні вироби включають сигарети, сигари, скручені вручну сигарети, сигарили і курильні пристрої, що дозволяють відчувати аромат і смак тютюну за допомогою електронного пристрою, що здійснює нагрівання або містить джерело тепла, і курильні пристрої (товарний продукт Zero Style Mint), які не нагріваються, що дозволяють відчувати аромат і смак тютюну. Фіг. 16 представляє верхню половину сигарети 11 за допомогою розрізання площиною, що проходить через вісь А. Як представлено на Фіг. 16 і 17, сигарету 11 складають тютюнова частина 12, забезпечена в циліндричній формі за допомогою обгортання нарізаного листка (тютюну) в обгортковий папір, фільтруюча частина 15, що має циліндричну форму і що містить фільтруючий елемент 13 і обгортку фільтра 14, що покриває ззовні фільтруючий елемент 13, обідковий папір 16, призначений для покриття тютюнової частини 12 і фільтруючої частини 15, а також отвори 17, розташовані таким чином, щоб пройти через обгортку фільтра 14 й обідковий папір 16. Згідно з даним варіантом виконання, обідковий папір 16 являє собою приклад трубчастої оболонки, що покриває тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Сигарета 11 може також містити вентиляцію 18 (вентиляційні отвори), розташовані, наприклад, на однакових відстанях в формі кільця в середньому положенні фільтруючої частини 15. Обідковий папір 16 з'єднує тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Обідковий папір 16 має впускний отвір 21 на одному своєму кінці і перекривається з тютюновою частиною 12 на іншому кінці на протилежній стороні відносно першого кінця. Вентиляція 18 являє собою, наприклад, отвір, розташований таким чином, щоб пройти через обідковий папір 16, або отвір, який досягає фільтруючої частини 15 за допомогою проходження через обідковий папір 16 і обгортку фільтра 14 і грає роль, яка полягає, головним чином, в розбавленні диму, що проходить всередині фільтруючої частини 15 за допомогою подачі повітря в фільтруючу частину 15 з навколишнього середовища. Множина отворів 17 розташовані в формі кільця (або радіальній формі), утворюючи, наприклад, одну лінію, але вони можуть бути також розташовані в формі кільця, утворюючи множину ліній. Множина отворів 17, які утворюють, наприклад, круглу форму, розташовуються на однакових відстанях в кожній лінії. Множина отворів 17 забезпечена поблизу мундштука 22 фільтруючої частини 15. Конкретніше, множина отворів 17 займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення, наприклад, за 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) фільтруючої частини 15 (в інтервалі, що становить менше, ніж 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21)) в напрямку осі А сигарети 11 (фільтруючої частини 15). Однак отвори 17 можуть переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 4 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21), або особливо переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21) від положення за 2 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21). Отвір 17 містить першу частину 17A, розташовану таким чином, щоб пройти через обідковий папір 16, і другу частину 17B, розташовану в фільтруючій частині 15 (обгортка фільтра 14 і фільтруючий елемент 13). Діаметр фільтруючої частини 15 становить, наприклад, від 5 мм до 9 мм і дорівнює, наприклад, 8 мм. Довжина окружності фільтруючої частини 15 становить, наприклад, від 16 мм до 28 мм і дорівнює, наприклад, 25 мм. 11 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фільтруюча частина 15 розташована так, що вона примикає торцем до тютюнової частини 12 біля кінця на протилежній стороні відносно торцевої поверхні 22A мундштука 22. Фільтруючий елемент 13 має другу частину 17B отвору 17, яка розташована таким чином, щоб приєднуватися до першої частини 17A. Кожна з других частин 17B виконана таким чином, щоб пройти від першої частини 17A у напрямку до центра перед зупинкою на заданій глибині. Перша частина 17A і друга частина 17B отвору 17 утворюють одне ціле і виготовлені спільно, наприклад, шляхом обробки лазерним променем. Глибина (глибина порожнини), яка виходить у результаті складання глибини першої частини 17A і глибини другої частини 17B отвору 17, точно виходить в умовах порівняльного прикладу 201 і прикладів 201-213, які описані далі. У даному зв'язку, отвір 17 (перша частина 17A і частина другої частини 17B) може бути передбачений тільки в обідковому папері 16 і обгортці фільтра 14 без присутності другої частини 17B в фільтруючому елементі 13. Отвір 17 розташований таким чином, що утворюється кут θ відносно осі А, яка проходить через центр фільтруючої частини 15. Кут, який утворює отвір 17, визначений як в кожному прикладі, описаному далі. Наприклад, кут θ, який утворюють між собою отвір 17 і вісь А фільтруючої частини 15, може становити, наприклад, 1° або більше і 179° або менше, але кут отвору 17 не обмежується представленим вище прикладом. Кут θ, який утворюють між собою отвір 17 і вісь А фільтруючої частини 15, може становити 1° або більше і менше, ніж 90°. У такому випадку можна також сказати, що отвір 17 продовжується похило відносно осі А фільтруючої частини 15. Тут передбачається, що коли кут θ становить менше, ніж 90°, отвір 17 продовжується в напрямку, в якому отвір 17 переміщується від осі А в міру наближення мундштука 22. Крім того, передбачається, що коли кут θ становить більше, ніж 90°, отвір 17 продовжується в напрямку, в якому отвір 17 наближається до осі А в міру наближення мундштука 22. Спосіб виготовлення першої частини 17A і другої частини 17B отвору 17 не обмежується способом обробки лазерним променем і може являти собою, наприклад, механічний спосіб виготовлення отвору перфоратором в формі голки або електричний спосіб з використанням коронного розряду. Отвір 17 згідно з даним варіантом виконання має круглу форму, але форма отвору 17 не має значення. Отвір 17 може мати, наприклад, округлу форму, таку як форма окружності і форма еліпса, багатокутну форму, таку як форма трикутника, форма чотирикутника, форма ромба, форма паралелограма, форма трапеції і форма хреста, форму, що являє собою поєднання перерахованих вище форм, або таку форму, яка продовжується аж до мундштука 22. Крім того, форма отвору 17 може мати будь-яку орієнтацію, або множину отворів 17 можна поєднувати і розташовувати шляхом зміни кута (орієнтації) сусідніх отворів 17. Далі буде описаний спосіб виготовлення сигарети 11 згідно з даним варіантом виконання. Спочатку тютюнові частини 12 (обгорнуті) і фільтруючі частини 15, довжина яких становить дві сигарети, виготовляють звичайним способом. Після цього фільтруючу частину 15, довжина якої становить дві сигарети, вставляють між двома тютюновими частинами 12. Крім того, тютюнові частини 12 і фільтруючу частину 15 спільно обгортають обідковим папером 16, довжина якого становить дві сигарети, одержуючи стрижнеподібний предмет, що з'єднує тютюнові частини 12 і фільтруючу частину 15. Після цього безперервний промінь, який виходить із лазерного генератора вуглекислотного лазера або аналогічного пристрою, розподіляється в імпульсній формі і надходить ззовні в напрямку окружності стрижня з використанням обертового переривника або аналогічного пристрою, і при цьому з'єднаний стрижнеподібний предмет приводиться в рух із заданою швидкістю. Вентиляцію 18 виготовляють в обідковому папері 16, використовуючи лазерне випромінювання в імпульсному режимі. При цьому першу частину 17A отвору 17 виготовляють в обідковому папері 16 і обгортці фільтра 14, використовуючи лазерне випромінювання в імпульсному режимі, а також виготовляють другу частину 17B заданої глибини в фільтруючому елементі 13. Після цього одну сигарету 11 виготовляють розрізанням фільтруючої частини 15 і обідкового паперу 16 в центральному положенні фільтруючої частини 15, довжина якої становить дві сигарети, використовуючи різак. Спосіб виготовлення отвору 17 не обмежується описаним вище способом. Наприклад, отвори 17 можна виготовляти після виготовлення вентиляційних отворів 18, використовуючи вуглекислотний лазер, або, навпаки, вентиляційні отвори 18 можна виготовляти після виготовлення отворів 17, використовуючи вуглекислотний лазер. Крім того, обідковий папір 16, в якому завчасно виготовлені вентиляційні отвори 18, можна використовувати для виготовлення отворів 17 вуглекислотним лазером при виготовленні сигарети 11. Крім того, обідковий папір 16 із попередньо виконаними вентиляційними отворами 17 можна використовувати для виготовлення вентиляційних отворів 18 вуглекислотним лазером при виготовленні сигарети 11 (в такому випадку отвори 17 є відкритими тільки в обідковому папері 16). Згідно з наступним 12 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 способом, отвори 17 можна виготовляти вуглекислотним лазером після виготовлення звичайної сигарети 11. У всіх випадках лазерний промінь, що направляється для виготовлення отворів 17, направляють таким чином, щоб утворювати кут θ відносно осі А. Спостереження диму і аналіз зображення диму Сигарети 11 як приклад курильного виробу, які виготовлені в умовах порівняльного прикладу 201 і прикладів 201-213, представлені на Фіг. 18. Отвір 17, який утворює кут θ відносно осі А, виконаний у зовнішній обводовій частині фільтруючої частини 15 шляхом опромінення зовнішньої обводової частини мундштука 22 сигарети 11 лазерним променем під кутом θ відносно осі А (приклади 201-207). Крім того, сигарети 11, які мають різні значення глибини з постійним кутом отвору (який становить, наприклад, 45°), виготовлені за допомогою зміни інтенсивності опромінюючого лазерного променю (приклади 208-213). Площа отвору, глибина отвору і кут отвору забезпечених сигарет 11 представлені в таблиці на Фіг. 18. В таблиці на Фіг. 18 кут отвору показує встановлене значення кута опромінення для пристрою, що направляє лазерний промінь. Як загальна умова для кожного прикладу, по 37 отворів 17 виконано для кожної з сигарет 11 і займають положення на відстані близько 1,5 мм від мундштука в одну лінію. Глибину отвору і кут отвору для забезпеченого отвору 17 вимірюють, як описано нижче. Спочатку лезо вставляють через мундштук 22 фільтруючої частини 15, щоб розділити фільтруючу частину 15 на дві частини (аналогічно розрубуванню деревини), і її частину, яка містить порожнину, розглядають із збільшенням, використовуючи оптичний мікроскоп або збільшувальне скло, щоб виміряти глибину отвору 17. Середнє арифметичне значення глибини десяти отворів 17, вибраних довільним чином і виміряних, приймається як глибина отвору. Встановлюючи довільним чином кут опромінення лазерним променем, можна виготовляти отвір в фільтруючій частині 15 під вказаним кутом. Крім того, виявляється, що коли кут опромінення лазерним променем змінюється, існує тенденція, яка полягає в тому, що площа отвору стає меншою, і глибина отвору стає більшою в міру наближення до 90°. Це зумовлено тим, що площа опромінення фільтруючої частини 15 збільшується, і площа отвору збільшується шляхом похилого опромінення лазерним променем, і глибина отвору, відповідно, зменшується. Однак площу і глибину отвору можна незалежно змінювати за допомогою регулювання площі опромінення й інтенсивності лазерного променю. Площу отвору 17 вимірюють, як описано нижче. Після того, як виготовляють отвори 17 у зовнішній обводовій частині фільтруючої частини 15 тютюну, обгорнуту частину (тютюнову частину 12) і фільтруючу частину 15 розрізають. Фільтруючу частину 15, обгорнуту обгорткою фільтра 14 і обідковим папером 16, просочують розчином етанолу з концентрацією, що становить 30 об. %, щоб відділити тільки обідковий папір 16 від фільтруючого елемента 13. Відділений обідковий папір 16 розтягують і вміщують на пристрій для висушування. Отвори 17 вимірюють, розглядаючи збільшене зображення в оптичний мікроскоп, щоб визначати площу отворів 17 з використанням програмного забезпечення для вимірювання площі. Як площа (площі отвору) отвору 17 використовується середнє арифметичне значення площ 30 отворів 17, вибраних довільним чином і виміряних. У порівняльному прикладі 201 і в прикладах 201-213 спостерігається стан розсіювання потоку диму (повітря), який вдихається курцем. На Фіг. 19-30 представлені стани розсіювання потоку диму (повітря), який вдихається курцем, в порівняльному прикладі 201 і в прикладах 201213. Потік диму, що виходить з фільтруючої частини 15, продовжується через прозорий контейнер 42, виконаний з акрилового полімеру, і його стан фіксує цифрова відеокамера, яка записує зображення з інтервалами, що становлять 0,1 с, після початку всмоктування диму. Кожна з Фіг. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 і 35-40 схематично представляє одне з таких зображень. Що стосується умов куріння, об'єм диму, що всмоктується, становить 55 мл/2 с, і всмоктування диму починається, коли 20 мм сигарети 11 від її кінця піддається автоматичному спалювання. Фіг. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 представляють результати аналізу зображень в прикладах 201-207. Далі буде описаний спосіб аналізу зображення в кожному прикладі. З метою аналізу цих зображень використовується товарне програмне забезпечення для аналізу зображення. З метою аналізу зображення згідно з даним варіантом виконання, наприклад, зображення через 0,4 с після початку всмоктування диму обробляється в чорно-білому режимі, а потім зображення (контрольне зображення) в ситуації, де потік диму не може виходити, обробляється в чорно-білому режимі. Після цього контрольне зображення, що використовується як фонове, віднімається від зображення, одержаного через 0,4 с після початку всмоктування диму, щоб одержати тільки чорно-біле зображення диму через 0,4 с. Наприклад, у положенні на відстані 1 мм від мундштука 22 (на торцевій поверхні мундштука) вимірюється світність в кожному 13 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 положенні в напрямку, перпендикулярному до осі А фільтруючої частини 15. Світність являє собою значення, що одержується шляхом перерахунку чорного і білого кольору в числові значення; наприклад, білий колір становить 255, чорний колір становить 0, а проміжні значення відповідають сірому кольору залежно від темряви. Числове значення збільшується в тих місцях, де дим є щільним, і становить 0 в тих місцях, де дим відсутній. Графік побудований з нанесенням положення в напрямку, перпендикулярному до осі А фільтруючої частини 15, на вісь абсцис і світності на вісь ординат. Положення в напрямку, перпендикулярному до осі А фільтруючої частини 15, нормується шляхом привласнення значення 1 зображенню, відповідному верхньому кінцю фільтруючої частини 15, і значення -1 зображенню, відповідному нижньому кінцю фільтруючої частини 15, а світність нормується шляхом привласнення максимального чисельного значення світності, що дорівнює 1, кожному відповідному зображенню. Описаний вище спосіб являє собою приклад способу аналізу зображення, причому може бути прийнятий й інший спосіб аналізу зображення. Порівняльний приклад 201, представлений на Фіг. 19, описує стан потоку диму 71 (повітря), який вдихається курцем, звичайної сигарети 11, і, як показано штриховою лінією, дим (потік диму 71, який вдихається курцем) виходить горизонтально з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15. У такому випадку, згідно з результатами аналізу зображення на Фіг. 20, потік диму 71, який вдихається курцем, знаходиться між верхнім кінцем і нижнім кінцем фільтруючої частини 15, тобто в інтервалі від більше, ніж -1 до менше, ніж +1 на горизонтальній осі в порівняльному прикладі 201. Таким чином, зрозуміло, що дим не розсіюється в порівняльному прикладі 201. У сигареті 11 прикладу 201, як показано штриховою лінією на Фіг. 21, основний потік диму (потік диму 71, який вдихається курцем) виходить горизонтально, як в порівняльному прикладі 201, але спостерігається (розсіяний дим 72), що виходить похило відносно осі А із зовнішньої обводової частина (отвору 17) фільтруючої частини 15. За результатами аналізу зображення за прикладом 201, який представлений на Фіг. 22, підтверджується невелика кількість диму в частинах, відповідних значенням -1 або менше і +1 або більше на горизонтальній осі. Фіг. 23 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 202. За прикладом 202, як показано штриховою лінією на Фіг. 23, існує не тільки горизонтальний потік диму, який виходить (потік диму 71, який вдихається курцем), що спостерігається в порівняльному прикладі 201 і за прикладом 201, але і підтверджується велика кількість розсіяного диму 72 (повітря), що виходить з отворів 17 похило відносно осі А і нижче по потоку в напрямку руху потоку дим 71, який вдихається курцем. Як очевидно показує Фіг. 23, розсіяний дим 72, який похило виходить з отворів 17, першим розсіюється перед потоком диму 71, що виходить, який вдихається курцем. Вважається, що це явище викликане тим, що опір каналу в частині, де присутній отвір 17, є меншим, ніж в частині, де продовжується потік диму 71, який вдихається курцем (поблизу мундштука 22 фільтруючої частини 15). Згідно з результатом аналізу зображення за прикладом 202, який представлений на Фіг. 24, визначена кількість диму виявляється в області значень, що становлять більше, ніж +1 і менше, ніж -1 на горизонтальній осі. Згідно з результатом аналізу на Фіг. 24, очевидно, що відбувається розсіювання диму в інтервалі, що становить близько подвійний розмір діаметра сигарети 11. Фіг. 25 представляє схему, що показує рівень розсіювання диму за прикладом 203. На Фіг. 25 спостерігається велика кількість розсіяного диму 72, що виходить з отворів 17 похило відносно осі А і нижче по потоку в напрямку руху потоку диму 71, який вдихається курцем, разом з димом (потоком диму 71, який вдихається курцем) в горизонтальному напрямку. Кількість розсіяного диму 72, що виходить з отворів 17, збільшується порівняно з прикладом 202. Кут, утворений між розсіяним димом 72, що виходить з отворів 17, і віссю А, є більшим, ніж за прикладом 202. Крім того, за прикладом 203, як і за прикладом 202, розсіяний дим 72 першим розсіюється перед потоком диму 71, що виходить, який вдихається курцем. Згідно з результатом аналізу зображення за прикладом 203, який представлений на Фіг. 26, велика кількість диму виявляється в області значень, що становлять більше, ніж +1 і менше, ніж -1 на горизонтальній осі. Згідно з результатом аналізу на Фіг. 26, очевидно, що відбувається розсіювання диму в інтервалі, що становить близько від подвійного до у чотири рази більшого розміру діаметра сигарети 11. Фіг. 27 представляє схему, що показує рівень розсіювання диму за прикладом 204. На Фіг. 27 спостерігається велика кількість розсіяного диму 72, який виходить з отворів 17 похило відносно осі А і нижче по потоку в напрямку руху потоку диму 71, який вдихається курцем, разом з димом (потоком диму 71, який вдихається курцем) в горизонтальному напрямку. Кут, утворений між розсіяним димом 72, що виходить з отворів 17, і віссю А, стає більшим, ніж за 14 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 прикладом 203. Крім того, за прикладом 204, аналогічно до прикладів 202, 203, розсіяний дим 72 першим розсіюється перед потоком диму 71, що виходить, який вдихається курцем. Згідно з результатом аналізу зображення за прикладом 204, який представлений на Фіг. 28, розсіяний дим виявляється в області значень, що становлять більше, ніж +1 і менше, ніж -1 на горизонтальній осі. Згідно з результатом аналізу на Фіг. 28, виявляється розсіювання диму в інтервалі, що становить близько потрійного розміру діаметра сигарети 11. Фіг. 29 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 205. На Фіг. 29 спостерігається велика кількість розсіяного диму 72, що виходить з отворів 17 похило відносно осі А і нижче по потоку в напрямку руху потоку диму 71, який вдихається курцем, разом з димом (потоком диму 71, який вдихається курцем) в горизонтальному напрямку. Кут, утворений між розсіяним димом 72, що виходить з отворів 17, і віссю А, стає значно більшим, ніж за прикладом 204. Крім того, за прикладом 205, аналогічно до прикладів 202-204, розсіяний дим 72 першим розсіюється перед потоком диму 71, що виходить, який вдихається курцем. Згідно з результатом аналізу зображення за прикладом 205, який представлений на Фіг. 30, розсіяний дим виявляється в області значень, що становлять більше, ніж +1 і менше, ніж -1 на горизонтальній осі. Згідно з результатом аналізу на Фіг. 30, виявляється розсіювання великої кількості диму в інтервалі, що становить близько від 2,5-кратного до 3,5-кратного розміру діаметра сигарети 11. Фіг. 31 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 206. На Фіг. 31 спостерігається велика кількість розсіяного диму 72, що виходить з отворів 17 в напрямку, практично перпендикулярному до осі А, разом з димом (потоком диму 71, який вдихається курцем) в горизонтальному напрямку. Крім того, за прикладом 206, аналогічно до прикладів 202205, розсіяний дим 72, що виходить з отворів 17, першим розсіюється перед потоком диму 71, що виходить, який вдихається курцем. Згідно з результатом аналізу зображення за прикладом 206, який представлений на Фіг. 32, розсіяний дим виявляється в області значень, що становлять більше, ніж +1 і менше, ніж -1 на горизонтальній осі. Згідно з результатом аналізу на Фіг. 32, виявляється розсіювання великої кількості диму в інтервалі, що становить близько від подвійного до у чотири рази більшого розміру діаметра сигарети 11. Фіг. 33 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 207. на Фіг. 33, спостерігається велика кількість розсіяного диму 72, що виходить з отворів 17 похило відносно осі А і вище по потоку (в напрямку від мундштука 22 до тютюнової частини 12) в напрямку руху потоку диму 71, який вдихається курцем, разом з димом (потоком диму 71, який вдихається курцем) в горизонтальному напрямку. Крім того, за прикладом 207, аналогічно до прикладів 202-206, розсіяний дим 72, що виходить з отворів 17 похило, першим розсіюється перед потоком диму 71, що виходить, який вдихається курцем. Згідно з результатом аналізу зображення за прикладом 207, який представлений на Фіг. 34, розсіяний дим виявляється в області значень, що становлять більше, ніж +1 і менше, ніж -1 на горизонтальній осі. Згідно з результатом аналізу на Фіг. 34, виявляється розсіювання великої кількості диму в інтервалі, що становить близько від подвійного до потрійного розміру діаметра сигарети 11. Згідно зі спостереженням диму і аналізом зображення диму в прикладах 201-207, як описано вище, розсіювання диму в порожнині рота є, як правило, значним, коли кут θ, який утворюють між собою отвір 17 і вісь А фільтруючої частини 15, становить 20° або більше і 110° або менше. У прикладах 208-213 кут θ, який утворюють між собою отвір 17 і вісь А фільтруючої частини 15, становить 45°, і глибина (глибина отвору) отвору 17 відрізняється при переході від одного прикладу до іншого. Фіг. 35 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 208. За прикладом 208 отвори 17 виконані тільки в обідковому папері 16, і глибина отвору становить 0,04 мм. За прикладом 208, як показано штриховою лінією на Фіг. 35, дим (потік диму 71, який вдихається курцем) виходить горизонтально з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15. Крім того, підтверджується розсіяний дим 72, що виходить в незначній мірі з отвору 17. Фіг. 36 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 209. За прикладом 209 отвори 17 виконані в обідковому папері 16 і в обгортці фільтра 14, і глибина отвору 17 становить 0,11 мм. За прикладом 209, як показано штриховою лінією на Фіг. 36, в той час як основна маса диму (потік диму 71, який вдихається курцем) виходить горизонтально, підтверджується розсіяний дим 72 (повітряний потік), що виходить з отворів 17 похило відносно осі А і нижче по потоку в напрямку руху потоку диму 71, який вдихається курцем. Однак розсіяний дим 72, що виходить з отворів 17, розсіюється під меншим кутом, ніж бажаний кут (45°). 15 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 37 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 210. За прикладом 210, глибина отвору 17 становить 0,82 мм. За прикладом 210, як показано штриховою лінією на Фіг. 37, в той час як основна маса диму (потік диму 71, який вдихається курцем) виходить горизонтально, підтверджується велика кількість розсіяного диму 72 (повітряний потік), який виходить з отворів 17 похило відносно осі А і нижче по потоку в напрямку руху потоку диму 71, який вдихається курцем. Фіг. 38 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 211. За прикладом 211 глибина отвору 17 становить 1,11 мм. За прикладом 211, як показано штриховою лінією на Фіг. 38, в доповнення до потоку диму 71, який виходить горизонтально, який вдихається курцем, підтверджується велика кількість розсіяного диму 72 (повітряного потоку), що виходить з отворів 17 похило відносно осі А і нижче по потоку в напрямку руху потоку диму 71, який вдихається курцем. Розсіяний дим 72, який виходить з отворів 17, розсіюється, утворюючи близько бажаний кут (45°) відносно осі А. Фіг. 39 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 212. За прикладом 212 глибина отвору 17 становить 1,71 мм. За прикладом 212, як показано штриховою лінією на Фіг. 39, в доповнення до потоку диму 71, який виходить горизонтально, який вдихається курцем, підтверджується велика кількість розсіяного диму 72 (повітряного потоку), що виходить з отворів 17 похило відносно осі А і нижче по потоку в напрямку руху потоку диму 71, який вдихається курцем. Розсіяний дим 72 розсіюється, утворюючи близько бажаний кут (45°) відносно осі А. Фіг. 40 представляє схему, яка показує рівень розсіювання диму за прикладом 213. За прикладом 213 глибина отвору 17 становить 1,76 мм. За прикладом 213, як показано штриховою лінією на Фіг. 40, підтверджується розсіювання диму, яке є близько таким же, як за прикладом 212. Крім того, за прикладом 213, розсіяний дим 72, що виходить з отворів 17, розсіюється, утворюючи близько бажаний кут (45°) відносно осі A. Згідно з представленими результатами куріння, які спостерігаються вище, дим можна значною мірою розсіюватися, коли глибина отвору 17 становить 0,82 мм або більше, і переважно розсіювання диму краще здійснюється під кутом, що становить бажаний кут (45°) або більше відносно осі А, за допомогою виготовлення отвору 17 з глибиною 1,11 мм або більше. Верхня межа глибини отвору 17 являє собою таку глибину, при якій дно отвору 17 досягає центра фільтруючої частини 15. Дослідження смаку при курінні При використанні сигарети 11 без отворів 17 як контрольного виробу здійснюється відносне порівняння для дослідження рівня органолептичних властивостей сигарети 11, в якій забезпечені отвори 17 поблизу мундштука 22. Сигарета 11, що використовується для дослідження, являє собою сигарету 11 в прикладах 201-207, представлених на Фіг. 18, і її тютюновій частині 12 і фільтруючій частині 15 завчасно доданий "м'ятний запах". Наприклад, рівень "м'ятного запаху" після викурювання двох сигарет 11 в оцінній таблиці визначається по семибальній шкалі: дуже низький, істотно знижений, дещо знижений, незмінний, дещо підвищений, істотно підвищений і дуже високий в порівнянні з контрольним виробом. Таке формулювання записується в оцінній таблиці, і, крім того, до такого формулювання додається опис даної шкали. Кожний дослідник оцінює рівень "м'ятного запаху", ставлячи оцінку по даній шкалі. Кількість дослідників становить 19. Спочатку, як перший етап, результати оцінки дослідників перераховують в числові значення. Конкретніше, оцінка перераховується в число шляхом визначення відстані від кінця шкали. Як другий етап, ці числа нормуються (стандартизуються) для кожного дослідника. На третьому етапі здійснюється варіаційний аналіз числових значень, нормованих для кожного дослідника. Відповідно, виходить результат дослідження, який представлений на Фіг. 41. Згідно з результатом дослідження на Фіг. 41, позитивне число означає, що "м'ятний запах" відчувається сильніше, а негативне число означає, що "м'ятний запах" відчувається слабше. Згідно з результатами дослідження смаку при курінні, зрозуміло, що кут, який утворюють між собою вісь А і отвір 17, становить бажано 30° або більше і 90° або менше і переважно 45° або більше і 70° або менше. Згідно з п'ятим варіантом виконання і прикладами 201-213, курильний виріб (сигарета 11) включає тютюнову частину 12, фільтруючу частину 15, що має мундштук 22, трубчасту оболонку, яка покриває тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15, а також множину отворів 17, забезпечених в оболонці поблизу мундштука 22 під заданим кутом відносно осі А фільтруючої частини 15. Згідно з описаною вище конфігурацією, отвори 17 забезпечені поблизу мундштука 22 і таким чином, можна примушувати дим виходити не тільки з торцевої поверхні 22A фільтруючої 16 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 частини 15, але також з отворів 17. Відповідно, дим з більшою імовірністю буде розсіюватися в порожнині рота в процесі куріння, що може додатково поліпшувати смак при курінні. Крім того, згідно з описаною вище конфігурацією, не потрібний особливий процес розрізання фільтра в процесі виготовлення, і, таким чином, можна виготовляти сигарети 11, які мають отвори 17, використовуючи звичайну машину для скручування тютюну, що може спрощувати спосіб виготовлення, а також запобігати збільшенню вартості. Крім того, сигарета 11, виготовлена, як описано вище, має, аналогічно звичайній сигареті, фільтруючий елемент 13, який частково покриває обідковий папір 16 або обгортка фільтра 14, і, таким чином, можна запобігати явищу погіршення якості, такому як розпушування фільтруючого волокна в процесі куріння. Кут, який утворюють між собою отвір 17 і вісь А, становить 20° або більше і 110° або менше. Згідно з даною конфігурацією, дим може значною мірою розсіюватися в порожнині рота. Відповідно, смак при курінні може поліпшуватися. Той факт, що дим може значною мірою розсіюватися в порожнині рота за допомогою виготовлення отвору 17 в даному інтервалі кутів, можуть підтвердити спостереження диму і результати аналізу зображень в прикладах 201-207. Крім того, кут, який утворюють між собою отвір 17 і вісь А, переважно становить 30° або більше і 90° або менше. Особливо переважно даний кут становить 45° або більше і 70° або менше. Згідно з даною конфігурацією, дим може додатково належним чином розсіюватися в порожнині рота. Той факт, що дим може значною мірою розсіюватися в порожнині рота в даному інтервалі, можуть підтвердити спостереження диму і результати аналізу зображень в прикладах 201-207, а також результати дослідження смаку при курінні в прикладах 201-207. Отвір 17 продовжується через оболонку і досягає фільтруючої частини 15. Згідно з даною конфігурацією, може додатково посилюватися потік диму, що виходить з отвору 17. Відповідно, смак при курінні може додатково поліпшуватися за допомогою збільшення розсіювання диму в процесі куріння. Глибина отвору 17 становить 0,82 мм або більше. Згідно з даною конфігурацією, дим можна додатково розсіюватися в порожнині рота. Той факт, що дим може значною мірою розсіюватися в порожнині рота в даному інтервалі, можуть підтверджувати спостереження диму в прикладах 208-213. Шостий варіант виконання курильного виробу Далі шостий варіант виконання курильного виробу буде описаний відносно Фіг. 43. Курильний виріб згідно з шостим варіантом виконання, використовується для курильного пристрою 53, що не нагрівається, який дозволяє відчувати аромат і смак тютюну. Тут будуть описані основні частини, які відрізняються від п'ятого варіанта виконання, а опис тих частин, які є загальними з п'ятим варіантом виконання, не наводиться, причому використовуються загальні умовні позначення. На Фіг. 43 верхня половина курильного пристрою 53 представлена за допомогою розрізання площиною, яка проходить через вісь А. Як представлено на Фіг. 43, курильний пристрій 53 складають тютюнова частина 12, яку утворює нарізаний листок (тютюн), перша фільтруюча частина 15A і друга фільтруюча частина 15B, яка має циліндричну форму і примикає торцем до тютюнової частини 12, трубчаста оболонка 52, яка одержана з полімеру і покриває тютюнову частину 12, першу фільтруючу частину 15A і другу фільтруючу частину 15B, а також отвори 17, розташовані таким чином, щоб пройти через оболонку 52. Перша фільтруюча частина 15A має мундштук 22. Оболонка 52 має впускний отвір 21 на одному своєму кінці. Отвори 17 забезпечені поблизу мундштука 22 оболонці 52 так, що займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) в аксіальному напрямку А першої фільтруючої частини 15A. Множина отворів 17 розташовані в формі кільця (або в радіальній формі), утворюючи, наприклад, одну лінію, але вони можуть також розташовуватися в формі кільця, утворюючи множину ліній. Отвір 17 містить першу частину 17A, розташовану таким чином, щоб пройти через оболонку 52, і другу частину 17B, розташовану таким чином, щоб зупинятися на половині шляху через першу фільтруючу частину 15A. Отвір 17 виготовлений таким чином, що утворюється кут θ відносно осі А, що проходить через центр фільтруючої частини 15. Кут, під яким продовжується отвір 17, є таким же, як в п'ятому варіанті виконання. Як очевидно показує Фіг. 43, основна конструкція курильного пристрою 53 згідно з шостим варіантом виконання є такою ж, як конструкція сигарети 11 згідно з п'ятим варіантом виконання, який представлений на Фіг. 16. Таким чином, якщо спостереження диму і аналіз зображення курильного пристрою 53 згідно з шостим варіантом виконання здійснюються в даних прикладах в таких же умовах, як в прикладах 201-213 згідно з п'ятим варіантом виконання, і дослідження смаку при курінні здійснюється в даних прикладах в таких же умовах, як в прикладах 201-207, виходять результати, аналогічні результатам, одержаним в п'ятому варіанті виконання. У 17 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 даному зв'язку, дим (потік диму, який вдихається курцем, повітряний потік) курильного пристрою 53 згідно з даним варіантом виконання є безбарвним, і, таким чином, для спостереження диму і аналізу зображення використовується забарвлений дим. Крім того, згідно з даним варіантом виконання, аналогічно п'ятому варіанту виконання і прикладами 201-223, ефект розсіювання диму (повітря, що містить аромат і смак тютюну, який виходить з фільтруючої частини) в порожнині рота можна чекати таким чином, що смак при курінні може додатково поліпшуватися. Варіант виконання фільтра Варіант виконання фільтра, що використовується за допомогою прикріплення до курильного виробу, буде описаний відносно Фіг. 44. Фільтр 81 має, хоча він відрізняється від самого курильного виробу, конструкцію з використовуваним отвором 17, аналогічну конструкції згідно з описаними вище варіантами виконання курильного виробу. Отже, будуть описані, головним чином, частини конструкції, які відрізняються від частин курильного виробу згідно з першим варіантом виконання, і загальні умовні позначення використовуються для загальних частин, які присутні згідно з першим варіантом виконання. Фіг. 44 представляє верхню половину фільтра 81 за допомогою розрізання площиною, що проходить через вісь А. Фільтр 81 призначений для приєднання і від'єднання, наприклад, від курильного виробу, такого як, наприклад, звичайна сигарета 11 (в сигареті відсутні отвори 17), як описано вище. Фільтр 81 має трубчасту частину 82, виконану з полімеру і прикріплену до одного кінця курильного виробу (сигарета 11) і мундштук 22, а також включає фільтруючу частину 15, яка має циліндричну форму і знаходиться всередині трубчастої частини 82, і множину отворів 17, забезпечених в трубчастій частині 82 поблизу мундштука 22. Множина отворів 17 забезпечена поблизу мундштука 22 фільтруючої частини 15. Конкретніше, отвори 17 займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) в аксіальному напрямку А фільтруючої частини 15. Однак множина отворів 17 може переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 4 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21), або особливо переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 2 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21). Множина отворів 17 розташовані в формі кільця (або в радіальній формі), утворюючи, наприклад, одну лінію, але вони можуть також розташовуватися в формі кільця, утворюючи множину ліній. Отвір 17 містить першу частину 17A, розташовану таким чином, щоб пройти через трубчасту частину 82, і другу частину 17B, розташовану таким чином, щоб зупинятися на половині шляху через фільтруючу частину 15. Отвір 17 виготовлений таким чином, що утворюється кут θ відносно осі А, що проходить через центр фільтруючої частини 15. Кут, під яким продовжується отвір 17, є таким же, як в п'ятому варіанті виконання. Як очевидно показує Фіг. 44, основна конструкція фільтра 81 згідно з варіантом виконання є такою ж, як конструкція навколо фільтра сигарети 11 (конструкція, що включає фільтруючу частину 15, обідковий папір 16 і т. п.), згідно з п'ятим варіантом виконання, який представлений на Фіг. 16. Таким чином, якщо спостереження диму і аналіз зображення фільтра 81 згідно з варіантом виконання здійснюються в даних прикладах в таких же умовах, як в прикладах 201213 згідно з п'ятим варіантом виконання, і дослідження смаку при курінні здійснюється в даних прикладах в таких же умовах, як в прикладах 201-207, виходять результати, аналогічні результатам згідно з п'ятим варіантом виконання. У процесі спостереження, аналізу і дослідження сигарета 11, як правило, прикріплена до фільтра 81. Умови куріння є такими ж, як в п'ятому варіанті виконання. Тобто, також і згідно з даним варіантом виконання, аналогічно п'ятому варіанту виконання і прикладам 201-213, ефект розсіювання диму або повітря, що містить аромат і смак тютюну, який виділяється з фільтруючої частини 15 в порожнині рота, можна чекати таким чином, що смак при курінні може додатково поліпшуватися. Курильні вироби (сигарета 11 і курильний пристрій 53) і фільтр 81 не обмежуються представленими вище варіантами виконання і кожним з прикладів, і вони можуть бути реалізовані за допомогою модифікації елементів без відхилення від суті даного винаходу на стадії роботи. Наприклад, можуть бути виключені деякі елементи з числа всіх елементів, які представлені у варіантах виконання і прикладах, або елементи різних варіантів виконання або прикладів можуть бути об'єднані відповідним чином. Далі будуть описані варіанти виконання сигарети як прикладу курильного виробу. У даному зв'язку, курильні вироби включають сигарети, сигари, скручені вручну сигарети, сигарили і курильні пристрої, що дозволяють відчувати аромат і смак тютюну за допомогою електронного пристрою, що здійснює нагрівання або що містить джерело тепла, а також курильні пристрої 18 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (товарний продукт Zero Style Mint), які не нагріваються, що дозволяють відчувати аромат і смак тютюну. Сьомий варіант виконання курильного виробу Сьомий варіант виконання курильного виробу буде описаний нижче з посиланням на Фіг. 4550. На Фіг. 47, 49 і 50 верхня половина сигарети 11 зрізана площиною, яка проходить через вісь А, і сторона фільтруючої частини 15 представлена в збільшеному зображенні. Будуть описані, головним чином, частини, які відрізняються від першого варіанта виконання, а опис загальних частин, які присутні в першому варіанті виконання, не буде представлений. Як представлено на Фіг. 47 і 48, сигарету 11 складають тютюнова частина 12 циліндричної форми за допомогою обгортання нарізаного листка (тютюну) в обгортковий папір, фільтруюча частина 15, яка має циліндричну форму і містить фільтруючий елемент 13 і обгортку фільтра 14, що покриває поверхню фільтруючого елемента 13, обідковий папір 16, призначений для покриття тютюнової частини 12 і фільтруючої частини 15, а також отвори 17, розташовані таким чином, щоб пройти через обгортку фільтра 14 і обідковий папір 16, впуск повітря 19, який виконаний в обідковому папері 16 і займає положення, віддалене від ділянки мундштука 22, і змішувальна частина 20, розташована всередині фільтруючої частини 15. Можна сказати, що "положення, віддалене від ділянки мундштука 22", де передбачений впуск повітря 19, являє собою положення, відповідне ділянці середньої частини в напрямку осі А фільтруючої частини 15, і/або положення, відповідне стороні тютюнової частини 12 фільтруючої частини 15. Обідковий папір 16 з'єднує тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Обідковий папір 16 має впускний отвір 21 на одному своєму кінці і перекривається з тютюновою частиною 12 на іншому кінці на протилежній стороні відносно першого кінця. Згідно з даним варіантом виконання, обідковий папір 16 являє собою приклад трубчастої оболонки, що покриває тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Фільтруюча частина 15 розташована так, що вона примикає торцем до тютюнової частини 12 біля кінця на протилежній стороні відносно торцевої поверхні 22A мундштука 22. Діаметр фільтруючої частини 15 становить, наприклад, від 5 мм до 9 мм і дорівнює, наприклад, 8 мм. Довжина окружності фільтруючої частини 15 становить, наприклад, від 16 мм до 28 мм і дорівнює, наприклад, 25 мм. Впуск повітря 19 включає множину вентиляційних пристроїв 18, так звані "вентиляційні отвори" або "отвори", які проходять через обідковий папір 16. Впуск повітря 19 включає множину вентиляційних отворів 18, розташованих, наприклад, у формі однієї лінії або множини ліній (в формі кільця або множини кілець) і, наприклад, на однакових відстанях, причому кожна лінія (кожне кільце) містить множину вентиляційних отворів 18. Множина вентиляційних пристроїв 18 (отворів, вентиляційних отворів) забезпечена в інтервалі, що має задану довжину (ширину) в напрямку осі А обідкового паперу 16. Задана довжина розрізняється залежно від кількості ліній вентиляційних отворів 18 в кожному прикладі. Якщо, як представлено на Фіг. 59, кількість ліній (кількість кілець) вентиляційних отворів 18 дорівнює чотирьом, задана довжина (ширина) становить, наприклад, близько 2,3 мм. Якщо, як представлено на Фіг. 60, кількість ліній (кількість кілець) вентиляції 18 дорівнює одному, задана довжина (ширина) становить більше, ніж діаметр вентиляційного отвору 18 і, наприклад, становить близько 0,5 мм (мінливість положення вентиляції 18 в межах заданої довжини, коли кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному, виникає внаслідок чинників процесу виробництва). Вентиляція 18 являє собою, наприклад, отвір, розташований таким чином, щоб пройти через обідковий папір 16, або отвір, який досягає фільтруючої частини 15 за допомогою проходження через обідковий папір 16 і обгортку фільтра 14. Вентиляція 18 грає роль, яка полягає, головним чином, в тому, щоб розбавляти дим (потік диму, який вдихається курцем), який продовжується всередині фільтруючої частини 15, за допомогою подачі повітря в фільтруючу частину 15 з навколишнього середовища. Вентиляційні отвори 18 можуть приймати різноманітні форми, такі як форма окружності і форма чотирикутника. Згідно з даним варіантом виконання, змішувальна частина 20 утворюється в формі порожнини, яка існує всередині фільтруючої частини 15. Таким чином, в цій частині не присутній фільтруючий елемент 13 (стрижень), а присутні тільки обідковий папір 16 і обгортка фільтра 14. У змішувальній частині 20 можуть змішуватися дим з тютюнової частини 12 і повітря, що проходить через вентиляцію 18. Множина отворів 17 розташовані в формі кільця (або в радіальній формі), утворюючи, наприклад, одну лінію, але вони можуть також розташовуватися в формі кільця або множини кілець. У кожній лінії множина отворів 17, що мають, наприклад, круглу форму, розташовані, наприклад, на однакових відстанях. Множина отворів 17 забезпечена поблизу мундштука 22 19 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 фільтруючої частини 15. Конкретніше, множина отворів 17 займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) фільтруючої частини 15 (в інтервалі, що становить менше, ніж 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21)) в напрямку осі А сигарети 11 (фільтруючої частини 15). Однакмножина отворів 17 може переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 4 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) або особливо переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 2 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21). Згідно з даним варіантом виконання, як приклад для викладеного вище, 37 отворів 17 як множина отворів 17 розташовуються в формі кільця в одну лінію. Отвір 17 містить першу частину 17A, розташовану таким чином, щоб пройти через обідковий папір 16, і другу частину 17B, розташовану в фільтруючій частині 15 (її складають обгортка фільтра 14 і фільтруючий елемент 13). Спосіб виготовлення отвору 17 не обмежується обробкою лазерним променем і може являти собою, наприклад, механічний спосіб виготовлення отвору за допомогою перфоратора в формі голки або електричний спосіб, в якому використовується коронний розряд. Отвір 17 згідно з даним варіантом виконання має круглу форму, але форма отвору 17 не має значення. Отвір 17 може мати, наприклад, округлу форму, таку як форма окружності і форма еліпса, багатокутну форму, таку як форма трикутника, форма чотирикутника, форма ромба, форма паралелограма, форма трапеції і форма хреста, форму, що являє собою поєднання перерахованих вище форм, або таку форму, яка продовжується аж до мундштука 22. Крім того, форма отвору 17 може мати будь-яку орієнтацію, або множину отворів 17 можна поєднувати і розташовувати за допомогою зміни кута (орієнтації) сусідніх отворів 17. Далі буде описаний спосіб виготовлення сигарети 11 згідно з даним варіантом виконання. Спочатку тютюнові частини 12 (обгорнуті) і фільтруючі частини 15, довжина якої становить дві сигарети, виготовляють звичайним способом. Після цього фільтруючу частину 15, довжина якої становить дві сигарети, вставляють між двома тютюновими частинами 12. Крім того, тютюнові частини 12 і фільтруючу частину 15 спільно обгортають обідковим папером 16, довжина якого становить дві сигарети, одержуючи стрижнеподібний предмет, який з'єднує тютюнові частини 12 і фільтруючу частину 15. Після цього безперервний промінь, що виходить з лазерного генератора вуглекислотного лазера або аналогічного пристрою, розподіляється в імпульсній формі і надходить ззовні в напрямку окружності стрижня з використанням обертового переривника або аналогічного пристрою, і при цьому з'єднаний стрижнеподібний предмет приводиться в рух із заданою швидкістю. Вентиляцію 18 виготовляють в обідковому папері 16, використовуючи лазерне випромінювання в імпульсному режимі. При цьому першу частину 17A отвору 17 виготовляють в обідковому папері 16 і обгортці фільтра 14, використовуючи лазерне випромінювання в імпульсному режимі, а також виготовляють другу частину 17B заданої глибини в фільтруючому елементі 13. Після цього одну сигарету 11 виготовляють розрізанням фільтруючої частини 15 і обідкового паперу 16 в центральному положенні фільтруючої частини 15, довжина якої становить дві сигарети, використовуючи різак. Спосіб виготовлення отвору 17 не обмежується описаним вище способом. Наприклад, отвори 17 можна виготовляти після виготовлення вентиляції 18, використовуючи вуглекислотний лазер, або, навпаки, вентиляцію 18 можна виготовляти після виготовлення отворів 17, використовуючи вуглекислотний лазер. Крім того, обідковий папір 16 із попередньо виконаною вентиляцією 18 можна використовувати для виготовлення отворів 17 вуглекислотним лазером при виготовленні сигарети 11. Крім того, обідковий папір 16 із попередньо виконаними вентиляційними отворами 17 можна використовувати для виготовлення вентиляції 18 вуглекислотним лазером при виготовленні сигарети 11 (в такому випадку отвори 17 виготовляються тільки в обідковому папері 16). Як наступний спосіб, отвори 17 можна виготовляти вуглекислотним лазером після виготовлення звичайної сигарети 11. Крім того, можна використовувати обідковий папір 16, в якому множину ліній вентиляції 18 виготовляють завчасно, використовуючи перфоратор або аналогічний пристрій (див. Фіг. 49). Глибину отвору 17 вимірюють, як описано нижче. Лезо вставляють безпосередньо вище отвору 17 в мундштука 22 фільтруючої частини 15, щоб під візуальним спостереженням розрізати фільтр в найбільш глибокій частині отвору 17. Якщо джгут в перерізі розрізу забарвлений флуоресцентним маркером, ділянка відкритої частини є забарвленою. Таким чином, частина, яка не є забарвленою, являє собою отвір 17. Щоб виміряти його глибину, отвір 17 розглядають в збільшеному зображенні, використовуючи оптичний мікроскоп або збільшувальне скло. Середнє арифметичне значення глибини десяти отворів 17, вибраних 20 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 довільним чином і виміряних, приймається як глибина отвору 17. Глибина отвору 17 знаходиться в інтервалі від 1,8 мм до 2,1 мм. Площу отвору у випадку отворів 17 вимірюють, як описано нижче. Після виготовлення отворів 17 розрізають тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Фільтруючу частину 15, обгорнуту обгорткою фільтра 14 і обідковим папером 16, просочують розчином етанолу з концентрацією, що становить 30 об. %, щоб відділити тільки обідковий папір 16 від фільтруючої частини 15. Відділений обідковий папір 16 розтягують і вміщують на пристрій для висушування. Отвір розглядають у збільшеному зображенні, використовуючи оптичний мікроскоп, щоб виміряти площу отвору із застосуванням програмного забезпечення для вимірювання площі збільшувального пристрою. Як площу отвору 17 використовують середнє арифметичне значення площі десяти отворів 17, вибраних довільним чином і виміряних. Площа отвору 17 2 знаходиться в інтервалі від 0,08 до 0,11 мм . Приклади 301-309, 315, 317, 319, 321, 338, 339 курильного виробу. Фіг. 47 і 48 представляють сигарету 11 прикладу 301. Сигарети 11 за прикладом 301 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює чотирьом, і змішувальна частина 20 розташована безпосередньо під вентиляцією 18. Таким чином, згідно з прикладом 301, змішувальна частина 20 забезпечена в положенні, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18) в напрямку осі А. Оскільки сигарети 11 в прикладах 302-304 мають, як правило, таку ж конструкцію, як сигарети за прикладом 301, індивідуальні ілюстрації не представлені. Сигарети 11 в прикладах 302-304 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює чотирьом, і змішувальна частина 20 розташовується безпосередньо під вентиляцією 18. Довжина змішувальної частини 20 в напрямку осі А змінюється в наступному порядку: приклад 301 < приклад 302 < приклад 303 < приклад 304. У прикладах 302-304 змішувальна частина 20 забезпечена в положенні, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18) в напрямку осі А. Фіг. 49 представляє сигарету 11 згідно з прикладом 305. Сигарети 11 за прикладом 305 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює чотирьом. Змішувальну частину 20 виготовляють після вентиляції 18 (впуск повітря 19), тобто на стороні нижче по потоку (на стороні мундштука 22) відносно вентиляції 18. Можна сказати, що положення змішувальної частини 20 являє собою положення між вентиляцією 18 і мундштуком 22. Оскільки сигарети 11 в прикладах 319, 321 мають, як правило, таку ж конструкцію, як сигарети за прикладом 305, індивідуальні ілюстрації не представлені. Сигарети 11 в прикладах 319, 321 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 46. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному або чотирьом, і змішувальну частину 20 виготовляють після вентиляції 18 (впуск повітря 19), тобто на стороні нижче по потоку (на стороні мундштука 22) відносно вентиляції 18. Довжина змішувальної частини 20 в напрямку осі А змінюється в наступному порядку: приклад 319 < приклад 305 < приклад 321. В умовах виготовлення змішувальної частини 20 нижче по потоку відносно вентиляції 18 довжина змішувальної частини 20 в напрямку осі А може бути відповідним чином встановлена в інтервалі від 2 мм або більше до 20 мм або менше. Фіг. 50 представляє сигарету 11 згідно з прикладом 306. Сигарети 11 за прикладом 306 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному, і змішувальна частина 20 розташовується безпосередньо під вентиляцією 18. Таким чином, за прикладом 306, змішувальна частина 20 забезпечена в положенні, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18) в напрямку осі А. Оскільки сигарети 11 в прикладах 307-309 мають, як правило, таку ж конструкцію, як сигарети за прикладом 306, індивідуальні ілюстрації не представлені. Сигарети 11 в прикладах 307-309 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному, і змішувальна частина 20 розташовується безпосередньо під вентиляцією 18. Довжина змішувальної частини 20 в напрямку осі А змінюється в наступному порядку: приклад 306 < приклад 307 < приклад 308 < приклад 309. У прикладах 307-309 змішувальна частина 20 забезпечена в положенні, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18) в напрямку осі А. Оскільки сигарети 11 в прикладах 315, 338, 317, 339 мають, як правило, таку ж конструкцію, як сигарети в прикладах 307-309, індивідуальні ілюстрації не представлені. Сигарети 11 в прикладах 315, 338, 317, 339 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 46. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному або двом, і змішувальна частина 20 розташовується безпосередньо під вентиляцією 18. Коефіцієнт вентиляції в прикладах 315, 317 21 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 становить, наприклад, 50 % або менше, і коефіцієнт вентиляції в прикладах 338, 339 становить, наприклад, 20 % або менше. У прикладах 315, 338, 317, 339 змішувальна частина 20 забезпечена в положенні, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18) в напрямку осі А. Восьмий варіант виконання курильного виробу Далі восьмий варіант виконання курильного виробу буде описаний відносно Фіг. 51-54. Будуть описані, головним чином, частини, які відрізняються від сьомого варіанта виконання, а опис частин, які є загальними з сьомим варіантом виконання, не буде представлений, і при цьому використовуються загальні умовні позначення. Як представлено на Фіг. 51, сигарету 11 як приклад курильного виробу складають тютюнова частина 12 циліндричної форми за допомогою обгортання нарізаного листка (тютюну) в обгортковий папір, фільтруюча частина 15, що має циліндричну форму і містить фільтруючий елемент 13 і обгортку фільтра 14, що покриває поверхню фільтруючого елемента 13, обідковий папір 16, призначений для покриття тютюнової частини 12 і фільтруючої частини 15, отвори 17 розташовані таким чином, щоб пройти через обгортку фільтра 14 і обідковий папір 16, впуск повітря 19, забезпечений в обідковому папері 16, і займає положення, віддалене від ділянки мундштука 22, а також частина 61, яка надає опір, яка знаходиться, наприклад, поблизу центра фільтруючої частини 15, щоб додавати опір вентиляції. Згідно з даним варіантом виконання, центр фільтруючої частини 15 являє собою, наприклад, центр в напрямку (так званому радіальному напрямку), який перетинає напрямок осі A. Згідно з даним варіантом виконання, обідковий папір 16 являє собою приклад трубчастої оболонки, що покриває тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Обідковий папір 16 з'єднує тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15. Обідковий папір 16 має впускний отвір 21 на одному своєму кінці і перекривається з тютюновою частиною 12 на іншому кінці на протилежній стороні відносно першого кінця. Впуск повітря 19 включає множину вентиляційних отворів 18, що проходять через обідковий папір 16. Впуск повітря 19 має множину вентиляційних отворів 18, розташованих, наприклад, на одній лінію або на множині ліній (в формі кільця або множини кілець) і, наприклад, на однакових відстанях, причому множина вентиляційних отворів 18 міститься в кожній лінії (в кожному кільці). Фільтруюча частина 15 розташована так, що вона примикає торцем до тютюнової частини 12 біля кінця на протилежній стороні відносно торцевої поверхні 22A мундштука 22. Діаметр фільтруючої частини 15 становить, наприклад, 8 мм. Згідно з даним варіантом виконання, частина, розташована навколо (на зовнішній стороні) частини 61, що здійснює опір, фільтруючої частини 15, являє собою змішувальну частину 20, в якій змішуються дим з тютюнової частини 12 і повітря з впуску повітря 19 (вентиляція 18). Конфігурація змішувальної частини 20, як правило, являє собою фільтр, подібно конфігурації інших частин фільтруючої частини 15. Множина вентиляційних пристроїв 18 (отворів, вентиляційних отворів) розташовані в інтервалі заданої довжини (ширини) в напрямку осі обідкового паперу 16. Задана довжина розрізняється залежно від кількості ліній вентиляції 18 в кожному прикладі. Згідно з даним варіантом виконання, кількість ліній (кількість кілець) вентиляції 18 дорівнює одному, і, як представлено на Фіг. 60, задана довжина становить, наприклад, 0,5 мм. Як представлено на Фіг. 51, вентиляція 18 являє собою, наприклад, отвір, розташований таким чином, щоб пройти через обідковий папір 16, або отвір, який досягає фільтруючої частини 15 за допомогою проходження через обідковий папір 16 і обгортку фільтра 14. Множина отворів 17 розташовані в формі кільця (або в радіальній формі), утворюючи, наприклад, одну лінію, але вони можуть також розташовуватися в формі кільця або множини кілець. У кожній лінії множина отворів 17, що мають, наприклад, круглу форму, розташовані, наприклад, на однакових відстанях. Множина отворів 17 забезпечена поблизу мундштука 22 фільтруючої частини 15. Конкретніше, множина отворів 17 займають положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) фільтруючої частини 15 (в інтервалі, що становить менше, ніж 8 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21)) в напрямку осі А сигарети 11 (фільтруючої частини 15). Однак множина отворів 17 може переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 4 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21) або особливо переважно займати положення ближче до сторони мундштука 22 (впускного отвору 21), ніж положення за 2 мм від мундштука 22 (впускного отвору 21). Згідно з даним варіантом виконання, як приклад представленого вище пристрою, 37 отворів 17 як множина отворів 17 розташовані в формі кільця, утворюючи одну лінію. Частина 61, яка надає опір, являє собою, наприклад, джгут, який виконаний з бавовни і проходить у фільтруючу частину 15. Однак частина 61, яка надає опір, не обмежується джгутом 22 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 з бавовни, і може являти собою, наприклад, наповнювач, який складає ацетат (напівсинтетичне ацетат-целюлозне волокно) або аналогічний матеріал, ущільнений або стиснутий, щоб створювати опір каналу вище, ніж у звичайної фільтруючої частини 15 (див. приклад 336). Таким чином, матеріал для частини 61, яка надає опір, не має значення. У той час, як діаметр фільтруючої частини 15 становить 8 мм, діаметр частини 61, яка неадає опір, знаходиться, як буде описано далі в прикладах 310-314, 336, в інтервалі від 1 мм до 5 мм. Оскільки частина 61, яка надає опір, ускладнює крізне проходження диму і повітря, дим з тютюнової частини 12 і повітря з впуску повітря 19 проходять, головним чином, через змішувальну частину 20, розташовану навколо частини 61, яка надає опір. Приклади 310-314, 336 курильного виробу Фіг. 51 представляє сигарету 11 згідно з прикладом 310. Сигарети 11 за прикладом 310 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному. Джгут як частина 61, яка надає опір, розташований в центрі фільтруючої частини 15. Діаметр джгута становить 1 мм. Джгут як частина 61, яка надає опір, розташований таким чином, що він продовжується з положення, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18), в напрямку осі А аж до мундштука 22. Змішувальна частина 20 розташована навколо (на зовнішній стороні) частини 61, яка надає опір. Опір вентиляції частини 61, яка надає опір, перевищує від декількох разів до декількох десятків разів опір вентиляції змішувальної частини 20. Позначення FTF на Фіг. 45 являє собою проточний фільтр і фільтр, у якого джгут розташований в центральній частині. Оскільки сигарети 11 за прикладом 311 мають, як правило, таку ж конструкцію, як сигарети за прикладом 310, відповідна ілюстрація не представлена. Сигарети 11 за прикладом 311 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному. Діаметр джгута становить 3,1 мм. Джгут як частина 61, яка надає опір, розташований в центрі фільтруючої частини 15. Діаметр джгута становить 1 мм. Джгут як частина 61, яка надає опір, продовжується з положення, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18), в напрямку осі А аж до мундштука 22. Змішувальна частина 20 розташована навколо (на зовнішній стороні) частини 61, яка надає опір. Опір вентиляції частини 61, яка надає опір, перевищує від декількох разів до декількох десятків разів опір вентиляції змішувальної частини 20. Фіг. 52 представляє сигарету за прикладом 312. Сигарети 11 за прикладом 312 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному. Діаметр джгута становить 5 мм. Джгут як частина 61, яка надає опір, розташовується в центрі фільтруючої частини 15. Діаметр джгута становить 1 мм. Джгут як частина 61, яка надає опір, продовжується з положення, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18), в напрямку осі А аж до мундштука 22. Змішувальна частина 20 розташована навколо (на зовнішній стороні) частини 61, яка надає опір. Опір вентиляції частини 61, яка надає опір, перевищує від декількох разів до декількох десятків разів опір вентиляції змішувальної частини 20. Дно отвору 17 досягає джгута як частина 61, яка надає опір. Оскільки сигарети 11 за прикладом 336 мають, як правило, таку ж конструкцію, як сигарети за прикладом 312, відповідна індивідуальна ілюстрація не представлена. Сигарети 11 за прикладом 336 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 46. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному. Центральну частину (частину, яка має опір) як частину 61, яка надає опір, складає наповнювач (ацетатне волокно або аналогічний матеріал), який має вищу густину, ніж частина (змішувальна частина 20) навколо фільтруючої частини 15. Кількість волокон наповнювача в частині 61, яка надає опір, становить більше, ніж кількість волокон наповнювача в змішувальній частині 20, і товщина волокна наповнювача в частині 61, яка надає опір, перевищує товщину волокна наповнювача в змішувальній частині 20. Таким чином, опір вентиляції частини 61, яка надає опір, перевищує від декількох разів до декількох десятків разів опір вентиляції змішувальної частини 20. Діаметр частини 61, яка надає опір, становить 4 мм. Як частина 61, яка надає опір, продовжується з положення, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18), в напрямку осі А аж до мундштука 22. Фіг. 53 представляє сигарету згідно з прикладом 313. Сигарету 11 за прикладом 313 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному. Діаметр джгута становить 3,1 мм. Джгут як частина 61, яка надає опір, продовжується з положення, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18), в напрямку осі А аж до положення вище по потоку відносно мундштука 22 (до положення, що знаходиться практично в центрі між вентиляцією 18 і мундштуком 22). Змішувальна частина 20 розташована навколо (на зовнішній стороні) частини 61, яка надає опір. 23 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 54 представляє сигарету 11 згідно з прикладом 314. Сигарету 11 за прикладом 314 виготовляють згідно з умовами таблиці, представленої на Фіг. 45. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному. Діаметр джгута становить 3,1 мм. Джгут як частина 61, яка надає опір, продовжується з положення вище по потоку відносно мундштука 22 (з положення, що знаходиться практично в центрі між вентиляцією 18 і мундштуком 22) аж до мундштука 22. Змішувальна частина 20 розташована навколо (на зовнішній стороні) частини 61, яка надає опір. Порівняльні приклади 301-305, 306, 308 курильного виробу Автори даного винаходу виготовляли сигарети 11 в порівняльних прикладах згідно з умовами таблиць на Фіг. 45 і 46 незалежно від прикладів 301-309 згідно з восьмим варіантом виконання і від прикладів 310-314 згідно з дев'ятим варіантом виконання. Фіг. 55 представляє сигарету 11 згідно з порівняльним прикладом 301. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює чотирьом. Фіг. 56 представляє сигарету 11 згідно з порівняльним прикладом 302. Кількість ліній вентиляції 18 дорівнює одному. Оскільки порівняльні приклади 303-305, 306, 308 мають конфігурації, аналогічні конфігурації порівняльних прикладів 301, 302, відповідні ілюстрації не представлені. Кількість ліній вентиляції 18 в сигареті 11 згідно з порівняльним прикладом 303 дорівнює двом. Кількість ліній вентиляції 18 в сигареті 11 згідно з порівняльним прикладом 304 дорівнює одному. У сигареті 11 згідно з порівняльним прикладом 305 вентиляція 18 не передбачена. Пристрій для вимірювання співвідношення повітря: перший вимірювальний пристрій Перший вимірювальний пристрій 24 для вимірювання співвідношення повітря, що проходить через отвір 17, і повітря, що проходить через мундштук 22 фільтруючої частини 15, буде описаний відносно Фіг. 57. Перший вимірювальний пристрій 24 включає пристрій 25, який розділяє повітряний потік, перший мембранний витратомір 26, другий мембранний витратомір 27, перший клапан 31, встановлений на першому мембранному витратомірі 26, другий клапан 32, встановлений на другому мембранному витратомірі 27, насос 33 (всмоктувальний насос), який всмоктує повітря з внутрішнього простору пристрою 25, який розділяє повітряний потік, і випуск 34, в який вийде повітря, що випускається з насоса 33. Буфер, який запобігає пульсації насоса 33, займає положення вище по потоку відносно насоса 33. Швидкість потоку всмоктування насоса 33 регулюють на рівні швидкість потоку, що становить 1050 мл/хв., використовуючи регулятор масової витрати. Пристрій 25, який розділяє повітряний потік, складають перша частина 35 (комірка), розташована у віддаленому положенні від сигарети 11, таким чином, що випускається дим (повітря), що виходить з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15, друга частина 36 (комірка), розташована ближче до сигарети 11, таким чином, що випускається дим, який виходить з другої частини 17B фільтруючої частини 15 і отвору 17, перше ущільнення 37, яке встановлене і займає положення між першою частиною 35 і другою частиною 36, і друге ущільнення 38, розташоване таким чином, що воно примикає торцем до обідкового паперу 16 сигарети 11. Трубки, які виходять з першої частини 35 і другої частини 36, об'єднуються нижче по потоку, перш ніж вони приєднуються до насоса 33. Перший вимірювальний пристрій 24 спочатку регулюють таким чином, що кожний витратомір, зокрема перший мембранний витратомір 26 і другий мембранний витратомір 27, має значення, яке становить 525 мл/хв., коли не вставлена сигарета для вимірювання. Сигарети 11 в прикладах 301-314 і в порівняльних прикладах 301-305 вставляють, щоб вимірювати швидкість потоку, що проходить через торцеву поверхню 22A фільтруючої частини 15, і швидкість потоку, що проходить через отвори 17, використовуючи перший мембранний витратомір 26 і другий мембранний витратомір 27. У сигаретах 11 в прикладах 301-314 і в порівняльних прикладах 301-305 присутня розширена трубка 41, одержана шляхом прикріплення стрічки, що має зв'язувальний шар, наприклад, на одну сторону впускного отвору 21 в трубчастій формі. Розширена трубка 41 направляє повітря, що проходить через торцеву поверхню 22A фільтруючої частини 15 в першу частину 35. Співвідношення Fповітря швидкості потоку повітря, що проходить через отвори 17, яке визначається наступною формулою (1), обчислюється для кожного виміряного значення. Qповітря1 являє собою швидкість потоку повітря, що проходить через торцеву поверхню 22A фільтруючого мундштука 22, і Qповітря2 являє собою швидкість потоку повітря, що проходить через отвір 17. Середнє арифметичне значення для десяти сигарет 11 використовується як виміряне значення. Результати вимірювання Fповітря представлені в таблицях на Фіг. 45 і 46. Математична формула 3 Fповітря = Qповітря2/(Qповітря1+Qповітря2) (1) 24 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Пристрій для вимірювання кількості неочищеної смоли: другий вимірювальний пристрій Другий вимірювальний пристрій 62, який вимірює співвідношення кількості неочищеної смоли, що виходить з отворів 17, буде описаний відносно Фіг. 58. Другий вимірювальний пристрій 62 включає пристрій 63, який розділяє потік диму, і лінійний курильний пристрій 64. Пристрій 63, який розділяє потік диму, складають перша комірка 65, що займає віддалене положення від сигарети 11, друга комірка 66, розташована ближче до сигарети 11 таким чином, що випускається дим, який виходить з отворів 17, третє ущільнення 67, яке встановлене і займає положення між першою коміркою 65 і другою коміркою 66, і четверте ущільнення 68, розташоване таким чином, що воно примикає торцем до обідкового паперу 16 сигарети 11. Кожна комірка приєднана до окремого отвору для всмоктування диму лінійного курильного пристрою. Сумарна швидкість потоку всмоктування для двох комірок становить 35,0 мл/2,0 с, і об'єм всмоктування отвору для всмоктування диму, який приєднаний до другої комірки 66 встановлюють таким чином, щоб дорівнювати співвідношенню Fповітря швидкості потоку повітря, що проходить через отвори 17. Сигарету 11 згідно з кожним прикладом і кожним порівняльним прикладом вставляють, і неочищену смолу, що виходить з торцевої поверхні 22A фільтруючої частини 15, і неочищену смолу, що виходить з отворів 17, збирають, використовуючи кембриджський фільтр, приєднаний до кожної комірки, і вимірюють, використовуючи електронну вагу. У даному зв'язку, в сигареті 11 передбачена розширена трубка 41, аналогічна описаній вище трубці. Кількість зібраної неочищеної смоли обчислюють як результат віднімання загальної маси кембриджського фільтра до дослідження куріння і кембриджського патрона, що містить фільтр, від загальної маси кембриджського фільтра після дослідження куріння і кембриджського патрона. Крім того, співвідношення Fдим кількості неочищеної смоли, що виходить з отворів 17, яке визначається формулою (2), обчислюють для кожного виміряного значення. Qдим1 являє собою масу неочищеної смоли, що виходить з торцевої поверхні 22A мундштука 22 фільтруючої частини 15, і Qдим2 являє собою масу неочищеної смоли, що виходить з отворів 17. Значення R, яке визначається формулою (3), використовується як показник густини диму, який виходить з отворів 17. Результати вимірювання значень Fдим і R представлені в таблицях на Фіг. 45 і 46. Коли R являє собою число, що становить близько від 0,5 до 1, вважається, що, як правило, з отворів 17 вийде дим нормальної густини. Математична формула 4 Fдим = Qдим2/(Qдим1+Qдим2) Математична формула 5 R=Fдим/Fповітря Обговорення результатів дослідження Спочатку відносно порівняльних прикладів 301-305 співвідношення між коефіцієнтом вентиляції (Vf%) і R буде обговорюватися з посиланням на Фіг. 63. У порівняльному прикладі 305 коефіцієнт вентиляції (співвідношення витрати повітряного потоку, що надходить з впуску повітря 19 (вентиляція 18) і загальної швидкості потоку, що одержується в результаті складання швидкості потоку диму з тютюнової частини 12 через мундштук 22 і витрати повітряного потоку, що надходить з впуску повітря 19) становить 0 %, Fдим становить 62,6 %, і R становить 1,08. У порівняльному прикладі 304 коефіцієнт вентиляції становить 26,2 %, Fдим становить 36,8 %, і R становить 0,701. У порівняльному прикладі 304 очевидно, що потік неочищеної смоли, який виходить з отворів 17, пригнічується, і дим злегка розбавляється. Крім того, в порівняльному прикладі 303 коефіцієнт вентиляції становить 52,3 %, Fдим становить 22,8 %, і R становить 0,39. У порівняльному прикладі 303, очевидно, що порівняно з випадком, в якому відсутня вентиляція 18, густина R диму, який виходить з отворів 17, становить 1/2 або менше. У порівняльних прикладах 301, 302, в яких коефіцієнт вентиляції збільшується, значення R додатково зменшується (див. Фіг. 63). Далі обговорюється, чи зменшується коефіцієнт вентиляції в прикладах (сьомий варіант виконання і приклади 301-305), в яких змішувальна частина 20 в формі порожнини розташована в фільтруючій частині 15. Результат обговорення представлений на Фіг. 61. Як очевидно показує Фіг. 61, коефіцієнт вентиляції не змінюється, навіть якщо присутня змішувальна частина 20, аналогічно до прикладів 301-305. Коефіцієнт вентиляції становить 50 % або більше в кожному з прикладів 301-305. Аналогічним чином, обговорюється, чи зменшується коефіцієнт вентиляції в прикладах (восьмий варіант виконання і приклади 310-314), в яких як частина 61 (джгут), яка надає опір, розташовується в фільтруючій частині 15. Результат обговорення представлений на Фіг. 62. Як очевидно показує Фіг. 62, коефіцієнт вентиляції не змінюється, навіть якщо присутня як частина 25 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 61, яка надає опір, аналогічно до прикладів 310-314. Коефіцієнт вентиляції становить 50 % або більше в кожному з прикладів 310-314. Крім того, досліджується співвідношення між довжиною змішувальної частини 20 в напрямку осі А і значенням R, коли вентиляція має чотири лінії в прикладах, в яких змішувальна частина 20 в формі порожнини розташована в фільтруючій частині 15 (приклади 301-305). Результат дослідження представлений на Фіг. 64. З представленого вище результату стає очевидним, що густина R диму, який виходить з отворів 17, збільшується при збільшенні довжини змішувальної частини 20. Зрозуміло, що густина R диму швидко збільшується, коли довжина змішувальної частини 20 збільшується від 3,0 мм до 4,0 мм, а потім перестає збільшуватися, коли довжина становить 4,0 мм або більше. З іншого боку, коли змішувальна частина 20 розташована між вентиляцією 18 і мундштуком 22, аналогічно прикладу 305, густина R диму становить 0,381, навіть якщо довжина змішувальної частини 20 в напрямку осі А становить 8,0 мм. Таким чином, порівняно з випадком, в якому змішувальна частина 20 перекривається з вентиляцією 18 (приклади 301304), виявляється очевидним, що густина R диму, який виходить з отворів 17, є нижчою. Аналогічним чином, досліджується співвідношення між довжиною змішувальної частини 20 в напрямку осі А і значенням R, коли змішувальна частина 20 в формі порожнини розташована в фільтруючій частині 15, і вентиляція має одну лінію (приклади 306-309). Результат дослідження представлений на Фіг. 65. З представленого вище результату стає очевидним, що густина R диму, який виходить з отворів 17, збільшується при збільшенні довжини змішувальної частини 20. Зрозуміло, що густина R диму швидко збільшується, коли довжина змішувальної частини 20 збільшується від 2,0 мм до 3,0 мм, а потім перестає збільшуватися, коли довжина становить 3,0 мм або більше. Крім того, проведене загальне дослідження незалежно від кількості ліній вентиляції 18 шляхом підсумовування обох результатів, одержаних в тому випадку, коли вентиляція 18 має чотири лінії, і коли вентиляція 18 має одну лінію. Тут досліджується співвідношення між значенням L, визначеним нижче, і значенням R. L = (довжина змішувальної частини 20 (порожнини)) - (ширина вентиляції 18 (ширина Vf)) Довжина змішувальної частини 20 являє собою довжину в напрямку осі A. Ширина вентиляції 18 являє собою задану відстань, протягом якої множина вентиляційних отворів 18 розташовані в напрямку осі А. Результати дослідження представлені на Фіг. 66, 67 і 70. Фіг. 67 представляє збільшене зображення положення, де L на Фіг. 66 становить близько від 0 мм до 2 мм. Згідно з Фіг. 66 і 67, густина R диму швидко збільшується, коли L становить від 0 мм до 1 мм. Після цього густина R диму майже перестає збільшуватися, коли L становить 1,5 мм або більше. Це показує, що (1) повітря і дим не змішуються значною мірою безпосередньо після того, як повітря надходить з вентиляції 18, і потрібний проміжок для змішування в доповнення до ширини вентиляції 18, і (2) довжина, та, що становить близько 1 мм (R становить переважно 0,5 або більше і особливо переважно 0,8 або більше, див. Фіг. 67), потрібна як проміжок для змішування, який не залежить від кількості ліній вентиляції 18. Фіг. 70 представляє співвідношення між значенням L і густиною R диму для кожного коефіцієнта вентиляції. Апроксимаційній кривій ламаної лінії відповідає 80 % коефіцієнт вентиляції (Vf); апроксимаційній кривій лінії, що складається з довгих і коротких штрихів, які чергуються, відповідає, головним чином, 50 % коефіцієнт вентиляції (Vf); і апроксимаційній кривій лінії, що складається з довгих і двох коротких штрихів, які чергуються, відповідає, головним чином, 20 % коефіцієнт вентиляції (Vf). Згідно з Фіг. 70, виявляється очевидним, що не існує залежності для коефіцієнта вентиляції, і густина R диму швидко збільшується, коли L становить від 0 мм до 1 мм. Після цього R майже перестає збільшуватися, коли L становить 1,5 мм або більше. Нарешті, представлені приклади, в яких частина 61, яка надає опір, розташована в фільтруючій частині 15. Спочатку обговорюється співвідношення між положенням, де присутня частина 61 (джгут), яка надає опір, і значенням R. Результат обговорення представлений на Фіг. 68. Приклад 311 являє собою випадок, в якому частина 61, яка надає опір, яка продовжується від положення, що перекриває вентиляцію 18 до мундштука 22, має максимальне значення R (R=0,397), потім слідує значення R за прикладом 314, в якому частина 61, яка надає опір, продовжується від положення вище по потоку відносно мундштука 22 (це положення знаходиться практично в центрі між вентиляцією 18 і мундштуком 22) до мундштука 22 (R=0,321), і далі слідує значення R за прикладом 313, в якому частина 61, яка надає опір, продовжується від положення, яке перекриває вентиляцію 18, до положення вище по потоку 26 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 відносно мундштука 22 (це положення знаходиться практично в центрі між вентиляцією 18 і мундштуком 22) (R=0,270). Приклади 311, 313, 314 мають вищі значення R, ніж у тому випадку, коли не присутня частина 61, яка надає опір (тобто значення на апроксимаційній прямій лінії, що складається із значень в порівняльних прикладах 301-305, які представлені на Фіг. 68), і зрозуміло, що значення R поліпшується за допомогою установки частини 61, яка надає опір. Далі обговорюється співвідношення між діаметром частини 61, яка надає опір, і значенням R. Результат обговорення представлений на Фіг. 69. У прикладах 310, 311, 312, які описані нижче, джгут як частина 61, яка надає опір, продовжується з положення, що перекриває впуск повітря 19 (вентиляційні отвори 18), в напрямку осі А до мундштука 22. За прикладом 310, в якому діаметр частини 61 (джгута), яка надає опір, становить 1,0 мм, R становить 0,145 і значення R знаходиться поблизу апроксимаційної прямої лінії, побудованої за значеннями порівняльних прикладів 301-305. З іншого боку, за прикладом 311, в якому діаметр частини 61 (джгута), яка надає опір, збільшується до 3,1 мм, густина R диму становить 0,397, показуючи, що значення R збільшується за рахунок частини 61, яка надає опір. Якщо діаметр частини 61 (джгута), яка надає опір, додатково збільшується до 5,0 мм (приклад 312), R становить 0,862, що являє собою швидке збільшення значення R. Коли діаметр частини 61 (джгута), яка надає опір, становить 4,0 мм (приклад 336), R становить 0,757, що являє собою достатнє поліпшення значення R. За прикладом 312 дно отвору 17 знаходиться в джгуті як частина 61, яка надає опір. Крім того, вважається, що на швидке збільшення R за прикладом 312 впливає пригнічення потоку диму і повітря в напрямку осі А з проникненням отвору 17 через змішувальну частину 20. Згідно з представленими вище результатами обговорення, діаметр частини 61, яка надає опір, становить переважно 4 мм або більше. Іншими словами, співвідношення діаметра частини 61, яка надає опір, і діаметра (8 мм) фільтруючої частини 15 становить переважно 50 % або більше. Крім того, іншими словами, дно отвору 17 переважно досягає частини 61, яка надає опір. Згідно з представленими вище результатами обговорення, курильний виріб переважно приймає наступну конфігурацію. Курильний виріб включає тютюнову частину 12, фільтруючу частину 15, що має мундштук 22, трубчасту оболонку, що покриває тютюнову частину 12 і фільтруючу частину 15, множину отворів 17, забезпечених в оболонці поблизу мундштука 22, впуск повітря 19, який забезпечений в оболонці і займає положення, віддалене від ділянки мундштука 22, і змішувальну частину 20, розташовану в фільтруючій частині 15, де змішуються дим з тютюнової частини 12 і повітря з впуску повітря 19. Згідно з описаною вище конфігурацією, повітря, яке надходить з впуску повітря 19, і дим з тютюнової частини 12 можна добре змішувати за допомогою установки змішувальної частини 20. Відповідно, можна запобігати, наприклад, надмірному зменшенню густини диму, який виходить з отворів 17, забезпечених для мети ефективного розсіювання диму в порожнині рота. Відповідно, може бути досягнутий бажаний ефект розсіювання диму в порожнині рота. Змішувальна частина 20 являє собою порожнину, яка розташована в фільтруючій частині 15. Згідно з описаною вище конфігурацією, конфігурація змішувальної частини 20 може бути легко реалізована при низькій вартості. Крім того, змішувальну частину 20 можна виготовляти в безперервному режимі, використовуючи звичайну машину для скручування тютюну, що є вигідним в промисловому відношенні. Таким чином, можна ефективно запобігати зменшенню густини диму, який виходить з отворів 17, без значної зміни існуючого обладнання для виробництва тютюнових виробів. Змішувальна частина 20 забезпечена в положенні, що перекриває впуск повітря 19 в напрямку осі A. Згідно з описаною вище конфігурацією, дим з тютюнової частини 12 і повітря, що надходить з впуску повітря 19, можна ефективно змішувати. Відповідно, можна запобігати зменшенню густини диму, який виходить з отворів 17. Впуск повітря 19 включає множину отворів, які проходять через оболонку; дана множина отворів розташована протягом заданої довжини в напрямку осі А оболонки, і значення, що одержується в результаті віднімання заданої довжини з довжини змішувальної частини 20 в напрямку осі А становить 1,0 мм або більше. З представлених вище результатів обговорення зрозуміло, що після того, як зустрічаються потоки диму і повітря, їм потрібно пройти певну відстань, перш ніж дим і повітря змішаються один з одним. Згідно з описаною вище конфігурацією, відстань, після якої дим з тютюнової частини 12 і повітря з впуску повітря 19 виявляються значною мірою змішаними, може забезпечувати змішувальну частину 20 (R становить, як правило, близько 0,8). Відповідно, можна ефективно запобігати зменшенню 27 UA 112567 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 густини диму, який виходить з отворів 17. У даному зв'язку, значення, результат, що одержується при відніманні заданої довжини від довжини змішувальної частини 20 в напрямку осі А, являє собою значення, істотно менше, ніж сумарна довжина фільтруючої частини 15. Значення, яке одержується в результаті віднімання заданої довжини від довжини змішувальної частини 20 в напрямку осі А, становить 1,5 мм або більше. Згідно з описаною вище конфігурацією, відстань, після якої дим з тютюнової частини 12 і повітря з впуску повітря 19 виявляються значною мірою змішаними, може забезпечувати змішувальна частина 20 (R становить, як правило, 0,9 або більше). Відповідно, можна ефективно запобігати зменшенню густини диму, який виходить з отворів 17. Змішувальна частина 20 розташовується ближче до мундштука 22, ніж впуск повітря 19. Згідно з описаною вище конфігурацією, може бути підвищений ступінь свободи при визначенні положення змішувальної частини 20. Довжина змішувальної частини 20 в напрямку осі А фільтруючої частини 15 становить 2 мм або більше і 20 мм або менше. Згідно з описаною вище конфігурацією, порівняно з курильними виробами, в яких змішувальна частина 20 не передбачена (див., наприклад, порівняльний приклад 306), значення R злегка поліпшується. Таким чином, виявляється ефективним розташування змішувальної частини 20 ближче до мундштука 22, ніж впуск повітря 19 в межах описаного вище інтервалу, щоб поліпшувати значення R. Курильний виріб включає частину 61, яка надає опір, яка підвищує опір вентиляції поблизу центра фільтруючої частини 15, причому змішувальна частина 20 розташована на зовнішній стороні від частини 61, яка надає опір фільтруючій частині 15. Згідно з описаною вище конфігурацією, можна запобігати концентруванню диму з тютюнової частини 12 в центрі фільтруючої частини 15 за допомогою частини 61, яка надає опір. Відповідно, дим з тютюнової частини 12 і повітря з отворів впуску повітря 19 можуть ефективно змішуватися в змішувальній частині 20, яка присутня навколо частини 61, яка надає опір. Частина 61, яка надає опір, продовжується з положення, що перекриває впуск повітря 19, в напрямку осі А до мундштука 22. Згідно з описаною вище конфігурацією, дим з тютюнової частини 12 не концентрується в центрі фільтруючої частини 15 в будь-якій частині, що знаходиться від положення, що перекриває впуск повітря 19 в напрямку осі А, до мундштука 22, і можна запобігати зменшенню концентрації диму, який виходить з отворів 17. Діаметр частини 61, яка надає опір, становить 50 % діаметра фільтруючої частини 15 або більше. Згідно з описаною вище конфігурацією, дим з тютюнової частини 12 і повітря з отворів впуску повітря 19 можуть ефективно змішуватися в змішувальній частині 20 (R становить, як правило, 0,75 або більше). Відповідно, можна запобігати зменшенню концентрація диму, який виходить з отворів 17. Співвідношення витрати повітряного потоку, що надходить із впуску повітря 19, і загальної швидкості потоку, що одержується в результаті складання швидкості потоку диму з тютюнової частини 12 через мундштук 22 і витрати повітряного потоку, що надходить з впуску повітря 19, становить 50 % або більше. Згідно з описаною вище конфігурацією, можна запобігати зменшенню концентрації диму, який виходить з отворів 17, в так званих продуктах із високим коефіцієнтом вентиляції (Vf). Вентиляція 18 являє собою основний засіб, який забезпечує низький вміст смоли в димі сигарети 11, і який прийнятий в багатьох виробах з низьким вмістом смоли. Курильний виріб не обмежується представленими вище варіантами виконання і кожним з прикладів, і він може бути реалізований за допомогою зміни елементів без відхилення від суті даного винаходу на стадії роботи. Згідно з сьомим варіантом виконання, наприклад, тонкодисперсна речовина, така як деревне вугілля, і різноманітні капсули (наприклад, капсули, які містять ментол або частинки м'яти) можуть бути розташовані всередині змішувальної частини 20, що має конфігурації порожнини. Крім того, можуть бути видалені деякі елементи зпоміж всіх елементів, які представлені у варіантах виконання і прикладах, або можуть бути відповідним чином об'єднані елементи, що поширюються на різні варіанти виконання або приклади. Список позицій: 11 - Сигарета 12 - Тютюнова частина 13 - Фільтруючий елемент 14 - Обгортка фільтра 15 - Фільтруюча частина 16 - Обідковий папір 17 - Отвір 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Smoking article and filter

Автори англійською

Nakamura, Jun, Kido, Yuichiro, Ichitsubo, Hirokazu, Kaihatsu, Yutaka, Ninomiya, Yu, Sugiyama, Akihiro, Kanto, Wakako, Inoue, Yasunobu

Автори російською

Накамура Дзун, Кидо Юитиро, Итицубо Хирокадзу, Каихацу Ютака, Ниномия Ю, Сугияма Акихиро, Канто Вакако, Иноуе Ясунобу

МПК / Мітки

МПК: A24D 1/02, A24D 3/04, A24F 47/00, A24C 5/34

Мітки: виріб, курильний, фільтр

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/72-112567-kurilnijj-virib-i-filtr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Курильний виріб і фільтр</a>

Подібні патенти