Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відвантаження товарної продукції споживачам, що включає відвантажувальні, транспортні та завантажувальні роботи з пофракційним або почерговим в певній послідовності чи з формуванням потрібної суміші, без зупинок на зміну транспортного засобу та зміну виду продукції, відвантаженням видів товарної продукції, транспортуванням їх до завантажувального пункту та завантаженням в транспортні засоби з одночасним зважуванням та реєструванням їх кількості як при відвантаженні, так і при завантаженні в транспортні засоби який відрізняється тим, що зазначені операції здійснюють або з комплексу штабелів складування продукції, або безпосередньо з сортувальних пристроїв, або одночасно на збірний конвеєр, що розміщений уздовж складського комплексу під сортувальними пристроями або в зоні їх дії, відвантажувальним комплексом обладнання у складі щонайменше одного фронтального навантажувача з пристроєм зважування в ковші та щонайменше одного приймального бункера з живильником для подачі продукції на збірний конвеєр, або чи одночасно з ним відвантажувальним комплексом у складі щонайменше однієї системи розвантажувальних жолобів з перекидними шиберами, що розташовані між сортувальними пристроями та збірним конвеєром та направляють продукцію на збірний конвеєр з пристроєм зважування, з подальшим поданням на щонайменше один чи послідовно з'єднані конвеєри та завантажувальний пункт для заповнення транспортних засобів, переважно залізничних вагонів, з одночасним їх зважуванням, а в інших положеннях шиберів - на відповідні склади продукції чи на переробку на дрібніші фракції.

Текст

Реферат: Заявлений спосіб відвантаження товарної продукції споживачам включає відвантажувальні, транспортні та завантажувальні роботи з пофракційним або почерговим в певній послідовності чи з формуванням потрібної суміші, без зупинок на зміну транспортного засобу та зміну виду продукції, відвантаженням видів товарної продукції, транспортуванням їх до завантажувального пункту та завантаженням в транспо ртні засоби з одночасним зважуванням та реєструванням їх кількості як при відвантаженні, так і при завантаженні в транспортні засоби. Зазначені операції здійснюють або з комплексу штабелів складування продукції, або безпосередньо з сортувальних пристроїв, або одночасно на збірний конвеєр, що розміщений уздовж складського комплексу під сортувальними UA 98419 C2 (12) UA 98419 C2 пристроями або в зоні їх дії, відвантажувальним комплексом обладнання у складі щонайменше одного фронтального навантажувача з пристроєм зважування в ковші та щонайменше одного приймального бункера з живильником для подачі продукції на збірний конвеєр, або чи одночасно з ним відвантажувальним комплексом у складі щонайменше однієї системи розвантажувальних жолобів з перекидними шиберами, що розташовані між сортувальними пристроями та збірним конвеєром та направляють продукцію на збірний конвеєр з пристроєм зважування, з подальшим поданням на щонайменше один чи послідовно з'єднані конвеєри та завантажувальний пункт для заповнення транспортних засобів, переважно залізничних вагонів, з одночасним їх зважуванням, а в інших положеннях шиберів - на відповідні склади продукції чи на переробку на дрібніші фракції. UA 98419 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до гірничої промисловості, і може бути використаний при розробці родовищ корисних копалин, наприклад скельних, виробництві товарної продукції з них та відвантаженні споживачам. Відомий спосіб відвантаження товарної продукції споживачам, що полягає в її накопиченні в штабелі на складі готової продукції за допомогою одного чи кількох (у випадку більшої кількості видів продукції) конвеєрів, розміщених на естакаді над складом та відвантаженні її через підштабельні галереї за допомогою живильників та стрічкових конвеєрів в бункер ємністю 30-50 3 м і далі в залізничні вагони, що протягуються вздовж нього ((1), с 359). Під час проходження вагонів під завантажувальним бункером виключається тільки механізм, що подає продукцію з бункера в вагони. Решта обладнання працює без зупинок протягом всього часу завантаження за рахунок наявності проміжної ємності. Час заповнення залізничного составу визначається продуктивністю живильників та конвеєрів і може досягати 500 т/год. і навіть більше. Перевагою способу є висока продуктивність та економічність, досить велика надійність задіяного устаткування, високий рівень автоматизації, можливість шихтування (формування суміші) продукції та подачі до завантажувального бункера розташованого на віддалі, коли неможливо підвести залізничні колії безпосередньо на території складів товарної продукції. Проте у нього є і цілий ряд недоліків, що полягають у значних витратах, пов'язаних з: - високою металоємністю і складністю споруджуваних на великій висоті естакад, на яких необхідно розміщувати конвеєри; - спорудженням кількох, пропорційно кількості видів продукції, приймальних бункерів та щонайменше однієї підштабельної галереї, що є підземними спорудами, та установкою необхідного обладнання; - спорудженням кількох складів з комплектами обладнання відповідно до кількості видів товарної продукції; - консервацією значних запасів готової продукції для формування воронки випуску над приймальними бункерами чи з необхідністю використання бульдозерів для подачі продукції до приймальних бункерів при обмежених запасах готової продукції на складі; - використанням відповідно до кількості видів товарної продукції кількох зважувальних пристроїв для відвантаження заданої кількості кожного її виду; - використанням все ж досить значного по ємності завантажувального бункера. Відомий також спосіб відвантаження товарної продукції споживачам, що включає відвантажувальні, транспортні та завантажувальні роботи з комплексу штабелів складування продукції по циклічно-поточній технології та полягає в тому, що відвантаження видів товарної продукції зі штабелів складу, транспортування їх до завантажувального пункту та завантаження в транспортні засоби здійснюється пофракційно або почергово в певній послідовності чи з формуванням потрібної суміші, без зупинок на зміну транспортного засобу та зміну виду продукції з одночасним зважуванням та реєструванням її кількості як при відвантаженні зі складів, так і при завантаженні в транспортні засоби, відвантажувально-транспортнозавантажувальним комплексом обладнання циклічно-поточної системи механізації, що складається з не менш ніж одного фронтального навантажувача, який виконує відвантажувальні, транспортні та завантажувальні роботи з одночасним зважуванням в ковші, не менш ніж одного приймального бункера з живильником, що безпосередньо подає продукцію на збірний конвеєр, розташований в межах комплексу штабелів складування продукції, з подальшим поданням на один або декілька послідовно з'єднаних у ланцюг конвеєрів та завантажувального пункту, що заповнює транспортні засоби, переважно залізничні вагони, з одночасним їх зважуванням (2). Перевагами способу є: - спрощена конструкція комплексу при високій продуктивності та економічності, велика надійність задіяного устаткування, можливість шихтування (формування суміші) продукції та подачі її до завантажувального бункера, розташованого на віддалі; - відсутність необхідності в спорудженні кількох, пропорційно кількості видів продукції, складів з комплектами обладнання, приймальних бункерів та підземними підштабельних галерей та установки необхідного обладнання; - відсутність необхідності в консервації значних запасів готової продукції для формування воронки випуску над приймальними бункерами чи використання бульдозерів для подачі продукції до приймальних бункерів, що особливо важливо при обмежених запасах готової продукції на складі; - достатність використання одного зважувального пристрою в ковші фронтального навантажувача замість кількох пристроїв відповідно до кількості видів продукції; - повна відсутність завантажувального бункера. 1 UA 98419 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Проте і в цьому способі є ряд недоліків: - всі види продукції попередньо складуються у штабелі і лише потім виймаються звідти фронтальним навантажувачем, що зв'язано з відповідними витратами палива; - розташування збірного конвеєра в межах комплексу штабелів, але все-таки на деякій відстані від них, що все ж зв'язано з додатковою витратою палива. Скоротити витрати на відвантаження продукції відвантажувальним комплексом при його спрощеній конструкції, забезпечити більш високу продуктивність та економічність, підвищену надійність та високий рівень автоматизації процесу, можливість завантаження любого з видів товарної продукції у будь-якій заданій кількості та у будь-якій послідовності, скоротити витрати палива фронтальним навантажувачем можна, якщо розмістити збірний конвеєр уздовж складського комплексу під сортувальними пристроями або неподалік від них, та застосувати систему розвантажувальних жолобів з перекидними шиберами, що розташовані між сортувальними пристроями та збірним конвеєром. В цьому випадку немає необхідності попереднього складування у штабелі всього обсягу продукції з подальшим вийманням їх звідти фронтальним навантажувачем. З'являється можливість направити задані види продукції в об'ємах, що утворюються безпосередньо в процесі виробництва, на збірний конвеєр, який оснащується пристроєм зважування. Один чи кілька навантажувачів при цьому можуть здійснювати додаткову подачу на збірний конвеєр заданої кількості того ж або іншого (у випадку формування суміші) виду товарної продукції у будь якій заданій послідовності з одночасним зважуванням її в ковші та підсумовуванням кількості відвантаженого на зважувальному пристрої збірного конвеєра. Далі транспортування видів товарної продукції на віддалений завантажувальний пункт здійснюється одним чи кількома послідовно з'єднаними конвеєрами. Завантаження видів товарної продукції в рухомий склад передбачається без використання завантажувального бункера - за рахунок використання розподілювача потоку між рухомим і нерухомим жолобами, що здійснюватиме оперативне переключення потоку продукції при проходженні міжвагонних проміжків. Рухомий жолоб забезпечуватиме рівномірне укладання продукції уздовж кузова рухомого складу. При цьому здійснюватиметься і одночасне зважування завантажених вагонів підколійними вагами. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення способу відвантаження товарної продукції споживачам, у якому завдяки зміні схеми розміщення обладнання, внесенню додаткових технологічних можливостей в процес відвантаження та транспортування досягається: більш ефективне використання потенціалу обладнання, яким здійснюються відвантаження товарної продукції споживачам у складних умовах примикання під'їзних залізничних колій, забезпечення більш високої продуктивності та економічності робіт, надійна робота устаткування з високим рівнем автоматизації, можливість завантаження будь-якого з видів товарної продукції у будь-якій заданій кількості та у будь-якій послідовності, збільшення гнучкості функціонування системи, скорочення витрат палива фронтальним навантажувачем. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає відвантажувальні, транспортні та завантажувальні роботи, пофракційне або почергове в певній послідовності чи з формуванням потрібної суміші, без зупинок на зміну транспортного засобу та зміну виду продукції, відвантаження видів товарної продукції, транспортування їх до завантажувального пункту та завантаження в транспортні засоби з одночасним зважуванням та реєструванням їх кількості як при відвантаженні, так і при завантаженні в транспортні засоби здійснюється або з комплексу штабелів складування продукції, або безпосередньо з сортувальних пристроїв, або одночасно обома шляхами на збірний конвеєр, що розміщений уздовж складського комплексу під сортувальними пристроями або неподалік від них, відвантажувальним комплексом обладнання у складі щонайменше одного фронтального навантажувача з пристроєм зважування в ковші та щонайменше одного приймального бункера з живильником для подачі продукції на збірний конвеєр, або чи одночасно з ним відвантажувальним комплексом у складі щонайменше однієї системи розвантажувальних жолобів з перекидними шиберами, що розташовані між сортувальними пристроями та збірним конвеєром, та направляють види продукції на збірний конвеєр з пристроєм зважування, з подальшим поданням на один чи декілька послідовно з'єднаних конвеєрів та завантажувальний пункт для заповнення транспортних засобів, переважно залізничних вагонів з одночасним їх зважуванням, а в інших положеннях шиберів направляють їх на відповідні склади продукції чи на переробку на дрібніші фракції. На кресленні представлено схему здійснення способу на прикладі відвантаження товарної продукції, виробленої при розробці родовища міцних гранітів - щебеню різних фракцій та штучного піску. 2 UA 98419 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб здійснюється таким чином. На завершальній стадії подрібнювання дробильносортувального комплексу, що складається з однієї або кількох дробильних установок (1), системи з'єднувальних конвеєрів (2) та одного чи кількох сортувальних пристроїв (3) здійснюється формування заданих видів товарної продукції та відділення тих частин гірської маси, що не відповідають вимогам до даних видів продукції, з подальшим їх направленням на повторне подрібнювання і розсіювання чи у піщану частину продукції. Розділена на види щебеневої товарної продукції подрібнена гірська маса укладається в кільцеподібні штабелі комплексу складування продукції кількома, відповідно до кількості видів товарної продукції, поворотними конвеєрами (4), які за рахунок власних ходових пристроїв можуть повертатися в секторах своїх секцій складу. Останні утворюються кільцеподібними підпірними стінками (5) з боку ходових пристроїв конвеєрів та роздільними стінками (6) між сусідніми секціями складу, які встановлюються таким чином, щоб ємкості секцій були пропорційні виходу видів товарної продукції. Виїмка всіх видів товарної продукції зі штабелів (7) виконується з одночасним зважуванням її в ковші одним чи кількома фронтальними навантажувачами (8), які працюють на вийманні одного і того ж або заданих видів товарної продукції. Навантажувач доставляє товарну продукцію до збірного конвеєра (9), що розташований уздовж складського комплексу під сортувальними пристроями або неподалік від них та завантажує її через один чи кілька приймальних бункерів з живильниками (10). Останні здійснюють рівномірну подачу продукції на стрічку збірного конвеєра. Кількість відвантаженої товарної продукції постійно підсумовується зважувальною системою навантажувачів. Тому машиністи навантажувачів чітко знають скільки ходок треба зробити для виконання завдання по відвантаженню заданого виду продукції і коли необхідно переходити на виїмку іншого її виду. Оскільки в процесі виробництва відбувається постійне виготовлення всіх видів продукції у відомих обсягах та з відомою продуктивністю, то доцільно реалізувати можливість додаткового відвантаження на збірний конвеєр заданого виду продукції і навіть одночасно кількох її видів в заданому співвідношенні. Для цього між сортувальними пристроями та збірним конвеєром встановлюється щонайменше одна або в кількості, відповідній кількості сортувальних пристроїв, системи розвантажувальних жолобів з перекидними шиберами (11), що у відповідному положенні направляють види продукції на збірний конвеєр. Останній оснащується пристроєм зважування продукції (12) безпосередньо на стрічці. Кількість відвантаженої продукції може виводитись на табло, яке буде видно всім машиністам, або на прилади безпосередньо в кабіни машиністів. Подальше транспортування видів товарної продукції виконується одним чи кількома послідовно з'єднаними конвеєрами (13). Далі товарна продукція попадає на завантажувальний пункт (14), що може знаходитися на значній віддалі від складу поряд з залізницею. Завантаження товарної продукції в вагони (15) здійснюється на ходу за рахунок їх рівномірної протяжки локомотивом (16) з заданою швидкістю. Оперативне переключення потоку продукції при проходженні міжвагонних проміжків виконується за рахунок використання розподілювача потоку між нерухомим і рухомим жолобами. За допомогою останнього виконується ще й планомірне укладання продукції уздовж кузова рухомого складу. Необхідності у застосуванні завантажувального бункера не має. Остаточно кількість відвантаженої продукції контролюється підколійними вагами. Таким чином, запропонованим способом відвантаження товарної продукції споживачам за рахунок удосконалення відвантажувального комплексу при збереженні спрощеної конструкції забезпечена можливість завантаження будь-якого з видів товарної продукції у будь-якій заданій кількості та у будь-якій послідовності з більш високою продуктивністю і економічністю. За рахунок оснащення вивантажувального комплексу щонайменше однією системою розвантажувальних жолобів з перекидними шиберами, що розташовуються між сортувальними пристроями та збірним конвеєром та можуть при необхідності направляти задані види продукції на збірний конвеєр з пристроєм зважування, забезпечується більш висока гнучкість схеми роботи, досягається більш повне використання потенціалу обладнання, яким здійснюються відвантаження. За рахунок розташування збірного конвеєра уздовж складського комплексу під сортувальними пристроями або неподалік від них та застосування кількох приймальних бункерів з живильниками, що встановлені на збірному конвеєрі, забезпечується найменша відстань транспортування продукції з відповідним скороченням витрати палива фронтальними навантажувачами та можливість шихтування (формування суміші з кількох видів продукції). Використання збірного конвеєра для об'єднання потоків та магістрального конвеєра для подальшого транспортування продукції забезпечує високу надійність процесу, а також дозволяє 3 UA 98419 C2 5 розмістити завантажувальний пункт на значній відстані, коли неможливо чи економічно невигідно підводити залізничні колії безпосередньо на територію складу товарної продукції. Застосовані види устаткування добре піддаються автоматизації, а сучасна елементна база дозволяє забезпечити високий її рівень. Джерела інформації: 1. Малышева Н.А. Технология разработки месторождений нерудных строительных материалов. М.: Недра, 1977. - С 359. 2. Патент України на винахід № 93166 B65G67/08, 67/22, 65/238, 10.01.2011, Бюл. № 1, 2011 р., заява на винахід № а201003161 від 19.03.2010. 10 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 30 Спосіб відвантаження товарної продукції споживачам, що включає відвантажувальні, транспортні та завантажувальні роботи з пофракційним або почерговим в певній послідовності чи з формуванням потрібної суміші, без зупинок на зміну транспортного засобу та зміну виду продукції, відвантаженням видів товарної продукції, транспортуванням їх до завантажувального пункту та зав антаженням в транспортні засоби з одночасним зважуванням та реєструванням їх кількості як при відвантаженні, так і при завантаженні в транспортні засоби, який відрізняється тим, що зазначені операції здійснюють або з комплексу штабелів складування продукції, або безпосередньо з сортувальних пристроїв, або одночасно на збірний конвеєр, що розміщений уздовж складського комплексу під сортувальними пристроями або в зоні їх дії, відвантажувальним комплексом обладнання у складі щонайменше одного фронтального навантажувача з пристроєм зважування в ковші та щонайменше одного приймального бункера з живильником для подачі продукції на збірний конвеєр, або чи одночасно з ним відвантажувальним комплексом у складі щонайменше однієї системи розвантажувальних жолобів з перекидними шиберами, що розташовані між сортувальними пристроями та збірним конвеєром та направляють продукцію на збірний конвеєр з пристроєм зважування, з подальшим поданням на щонайменше один чи послідовно з'єднані конвеєри та завантажувальний пункт для заповнення транспортних засобів, переважно залізничних вагонів, з одночасним їх зважуванням, а в інших положеннях шиберів - на відповідні склади продукції чи на переробку на дрібніші фракції. 4 UA 98419 C2 Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for shipment of commodity products to consumers

Автори англійською

Filatov Yurii Vasyliovych, Volovyk Volodymyr Petrovych, Hukov Yurii Oleksandrovych, Karpenko Oleksandr Viktorovych, Kohan Illia Leonidovych, Bondarenko Andrii Oleksiiovych, Sozin Hennadii Yevhenovych

Назва патенту російською

Способ отгрузки товарной продукции потребителям

Автори російською

Филатов Юрий Васильевич, Воловик Владимир Петрович, Гуков Юрий Александрович, Карпенко Александр Викторович, Коган Илья Леонидович, Бондаренко Андрей Алексеевич, Созин Геннадий Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: B65G 47/40, B65G 65/28, B65G 47/74, B65G 37/00, B65G 61/00, B65G 67/22, B65G 67/08

Мітки: відвантаження, споживачам, продукції, товарної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-98419-sposib-vidvantazhennya-tovarno-produkci-spozhivacham.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відвантаження товарної продукції споживачам</a>

Подібні патенти