Пристрій для безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму до конвеєра і спосіб такого переміщення

Номер патенту: 97790

Опубліковано: 26.03.2012

Автори: Лє Брун Ренато, Фурлотті Філіппо

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму (3) до конвеєра (4), який відрізняється тим, що в сукупності містить: карусельну конструкцію (5), по периметру якої розміщені захоплювачі (6) з губками (7), форма яких забезпечує можливість видалення окремих гнучких контейнерів (2) з карусельного механізму (3) у вертикальному положенні і наступний їх відпуск в горизонтальному положенні на конвеєр (4); і засіб (14, 15, 16) повороту вказаних захоплювачів на 90° із положення, у якому губки (7) працюють у горизонтальній площині, у положенні, в якому вони працюють у вертикальній площині, і навпаки.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що захоплювачі (6) діють на корпус контейнерів (2).

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що при відпуску контейнерів (2) на конвеєр вони вільно падають з висоти менш 20 мм.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що містить пластину (11), виконану з можливістю заміни у випадку зміни форми контейнерів (2), що підлягають обробці.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що засоби повороту захоплювачів на 90° містять стрижень (14), який проходить навколо зазначеного пристрою і до якого з можливістю обертання і переміщення приєднаний елемент (15) для взаємного зв'язку з віссю (16) повороту вказаного захоплювача (6).

6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що містить засоби відкриття і закриття губок (7), які містять кулачок, що приводиться в дію (17), по якому сковзає колесо (18), з'єднане з передачею (13), що керує поворотом вала (9) і наступним приведенням у дію важільного механізму (10).

7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що захоплювачі (10) працюють по центру повороту (16) захоплювачів (6).

8. Спосіб безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму (3) до конвеєра (4), який відрізняється тим, що видаляють з карусельного механізму (3) окремі контейнери (2) у вертикальному положенні за допомогою захоплювачів (6); при переміщенні вказаних контейнерів (2) до конвеєра (4) перевертають їх з вертикального положення в горизонтальне положення; і відпускають зазначені контейнери (2), які вільно падають на конвеєр (4) і одночасно переміщують вказані захоплювачі (6) в зону, що виключає взаємодію з контейнерами, переміщеними на конвеєр.

9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що зазначені захоплювачі (6) повертають на 90° із положення, у якому їхні губки (7) працюють у горизонтальній площині, у положення, у якому вони працюють у вертикальній площині, і навпаки.

10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що зазначений відпуск контейнерів із вільним падінням здійснють на відстані між контейнером (2) і конвеєром (4) менше 20 мм.

Текст

Реферат: Пристрій для безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму (3) до конвеєра (4), який містить: карусельну конструкцію (5), по периметру якої розміщені захоплювачі (6) з губками (7), форма яких забезпечує можливість видалення окремих гнучких контейнерів (2) з карусельного механізму (3) у вертикальному положенні і наступний їх відпуск в горизонтальному положенні на конвеєр (4); і засіб (14, 15, 16) повороту вказаних захоплювачів на 90° із положення, у якому губки (7) працюють у горизонтальній площині, у положенні, в якому вони працюють у вертикальній площині, і навпаки. Спосіб безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму (3) до конвеєра (4), де відповідно до нього: видаляють з карусельного механізму (3) окремі контейнери (2) у вертикальному положенні за допомогою захоплювачів (6); при переміщенні вказаних контейнерів (2) до конвеєра (4) перевертають їх з вертикального положення в горизонтальне положення; і відпускають зазначені контейнери (2), які вільно падають на конвеєр (4) і одночасно переміщують вказані захоплювачі (6) в зону, що виключає взаємодію з контейнерами, переміщеними на конвеєр. UA 97790 C2 (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД UA 97790 C2 UA 97790 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Даний винахід належить до пристрою для безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму до конвеєра, переважно прямому стрічковому, і способу використання такого пристрою. Гнучкі контейнери мають горловину і шийку, і звичайно їх переміщають у карусельних механізмах, підвішуючи за шийку. Однак, при необхідності переміщення контейнерів до механізмів або пристроїв, які не працюють з об'єктами, захопленими за шийку, обробка контейнерів, що виходять з карусельного механізму, є проблематичною. В даний час не відомі рішення, що дозволяють, наприклад, переміщати контейнери від закупорювальної машини до прямого стрічкового конвеєра, що переміщає контейнери в зону їхнього упакування. Інша проблема виникає при відпуску гнучких контейнерів на рухому конвеєрну стрічку з відстані (висоти) приблизно 50 мм від конвеєра, що викликає відскакування контейнерів, які приймають такі положення на конвеєрній стрічці, що утруднюють їх наступну автоматичну обробку в пакувальній станції. Тому контейнери при розміщенні на стрічці необхідно відпускати з меншої висоти, однак у цьому випадку засоби відпуску контейнерів на стрічку заважають контейнерам, вже відпущеним на стрічку, і отже, необхідно вирішити також і цю проблему. Задача даного винаходу полягає в усуненні вищезгаданих проблем шляхом створення пристрою для безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму до конвеєра і відповідного способу, що дозволили би контейнерам приймати на конвеєрі правильне положення без перешкод через взаємодію з засобами відпуску контейнерів на конвеєр. Згадані задачі цілком вирішені завдяки запропонованим пристрою і способу, які охарактеризовані в наведеній формулі винаходу, і зокрема тим, що запропонований пристрій містить у сукупності: карусельну конструкцію, по периметру якої розміщені захоплювачі, форма яких забезпечує можливість видаляння окремих гнучких контейнерів з карусельного механізму у вертикальному положенні і наступний їх відпуск в горизонтальному положенні на конвеєр; і засобу повороту вказаних захоплювачів на 90° з положення, у якому їх губки працюють у горизонтальній площині, у положенні, у якому вони працюють у вертикальній площині, і навпаки. Відповідно до запропонованого способу видаляють з карусельного механізму окремі контейнери у вертикальному положенні; при переміщенні вказаних контейнерів до конвеєра перевертають їх з вертикального положення в горизонтальне положення; і відпускають зазначені контейнери, що вільно падають на конвеєр і одночасно переміщують захоплювачі в зону, що виключає взаємодію з контейнерами, переміщеними на конвеєр. Ці й інші характеристики стануть більш очевидними з наступного опису кращого варіанта здійснення винаходу, наведеного винятково з ілюстративною, але не обмежувальною метою, з посиланням на додані креслення, на яких: Фіг.1 зображує фронтальний вигляд пристрою з місцевими розрізами; Фіг.2 і 3 ілюструють деталі пристрою, показаного на Фіг.1; Фіг.4 показує фронтальний вигляд деталі пристрою без захоплювача; Фіг.5 і 6 показують захоплювачі відповідно в закритому положенні (утримання контейнера) і у відкритому положенні (відпуск контейнера). На кресленнях показаний пристрій 1 для переміщення гнучких контейнерів 2 від карусельного механізму 3 (у даному випадку, закупорювальної машини) до конвеєра 4 (у даному випадку, прямої конвеєрної стрічки). Контейнери 2 виконані гнучкими і сформовані у вигляді оболонок, оснащених горловиною і звичайно називаних "пакетами". У відомих рішеннях ці контейнери звичайно піддають маніпуляціям і переміщенням, утримуючи їх за горловину, більш конкретно за шийку 8 горловини. Пристрій 1 є карусельним і містить поворотну конструкцію, утворену платформою 5, на периферійній частині якої розміщені захоплювачі 6, губки 7 яких сформовані для захоплення контейнерів за корпус, а не за шийку 8. Захоплювачі з відкритими губками, як показано на Фіг.6, досягають зони видалення контейнерів із закупорювальної машини. При повороті кулачок 17 діє на колесо 18, що приводить у дію передачу 13, з якою воно зв'язано за допомогою обертальної пари, у результаті чого вал 9 для приведення в дію губок здійснює поворот і пускає в хід важільний механізм 10, який служить для відкриття і закриття губок 7. У результаті цього губки 7, переміщуються в горизонтальній площині, закриваються на вертикальному корпусі контейнера і захоплюють його. Утримання контейнера в правильному положенні забезпечує пластина 11. У випадку зміни форми контейнерів, що підлягають обробці, пластини 11 легко поміняти (дією на гвинт 12). Після захоплення контейнера захоплювачами 6 і його переміщення даним пристроєм від закупорювальної машини до конвеєра 4 захоплювачі під час переміщення по дузі повертаються на 90°, після чого контейнери утримуються між губками 7 у горизонтальному лежачому положенні. Поворот захоплювачів виконують, наприклад, способом, який застосовують у карусельних мийних машинах, за допомогою кулачка, виконаного у вигляді стрижня 14, який проходить навколо всього 1 UA 97790 C2 5 10 15 20 25 пристрою і з яким з можливістю обертання і ковзання взаємодіє елемент 15, що викликає поворот захоплювачів навколо осі 16 у положення, показане на Фіг.3, у якому контейнер розташований горизонтально. Стрижень 14 з елементом 15 і віссю 16 утворюють засоби повороту захоплювача на 90° із положення, у якому губки 7 працюють у горизонтальній площині, у положення, в якому вони працюють у вертикальній площині, і навпаки. Для запобігання відскакування контейнера від стрічки після його відпуску і вільного падіння захоплювачі утримують контейнер на відстані від конвеєрної стрічки 4 значно менше 50 мм. Згадана відстань менше 20 мм, переважно 15 мм. Однак така відстань, значно менша, ніж у відомих рішеннях, обумовлює необхідність правильного розміщення захоплювачів після відпуску для запобігання взаємодії контейнера, переміщуваного на конвеєрі після його відпуску захоплювачами, із самими захоплювачами, особливо з нижньою губкою, якщо вони ще залишаються на місці. У даному винаході запропоновано усунення можливості такої взаємодії після відпуску контейнера за допомогою повороту захоплювачів на 90° у протилежному напрямку навколо осі 16, тобто шляхом їхнього повернення у вихідне положення для видалення контейнера з закупорювальної машини. Зазначений другий поворот з горизонтального положення у вертикальне положення особливо потрібний, щоб уникнути взаємодії контейнера з губками 7 у відкритому положенні (див. Фіг.6). Відкриття губок 7 і поворот навколо осі 16 суть одночасні повороти по ортогональних осях. Такі переміщення можливі завдяки тому, що важільний механізм 10 працює так, що центр його повороту лежить на осі 16. Стрижень 14 здійснює керування всіма робочими операціями. Як показано на Фіг.3, при визначеному розміщенні конвеєра 4 і платформи 5 запропонований пристрій може виявитися інноваційним з погляду зональної технології. Платформа 5, яка за допомогою губок 7 переміщує контейнер у стерильній зоні, завжди залишається в стерильній зоні, а конвеєр 4, який приймає контейнер, завжди залишається в нестерильній зоні, без небезпеки забруднення. Запропонований пристрій забезпечує чіткий поділ двох зон, за винятком переміщення контейнера в результаті падіння з висоти приблизно 20 мм зі стерильної зони в нестерильну зону, обмежену перегородками 19. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 40 45 50 55 60 1. Пристрій для безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму (3) до конвеєра (4), який відрізняється тим, що в сукупності містить: карусельну конструкцію (5), по периметру якої розміщені захоплювачі (6) з губками (7), форма яких забезпечує можливість видалення окремих гнучких контейнерів (2) з карусельного механізму (3) у вертикальному положенні і наступний їх відпуск в горизонтальному положенні на конвеєр (4); і засіб (14, 15, 16) повороту вказаних захоплювачів на 90° із положення, у якому губки (7) працюють у горизонтальній площині, у положенні, в якому вони працюють у вертикальній площині, і навпаки. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що захоплювачі (6) діють на корпус контейнерів (2). 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що при відпуску контейнерів (2) на конвеєр вони вільно падають з висоти менш 20 мм. 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що містить пластину (11), виконану з можливістю заміни у випадку зміни форми контейнерів (2), що підлягають обробці. 5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що засоби повороту захоплювачів на 90° містять стрижень (14), який проходить навколо зазначеного пристрою і до якого з можливістю обертання і переміщення приєднаний елемент (15) для взаємного зв'язку з віссю (16) повороту вказаного захоплювача (6). 6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що містить засоби відкриття і закриття губок (7), які містять кулачок, що приводиться в дію (17), по якому сковзає колесо (18), з'єднане з передачею (13), що керує поворотом вала (9) і наступним приведенням у дію важільного механізму (10). 7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що захоплювачі (10) працюють по центру повороту (16) захоплювачів (6). 8. Спосіб безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму (3) до конвеєра (4), який відрізняється тим, що видаляють з карусельного механізму (3) окремі контейнери (2) у вертикальному положенні за допомогою захоплювачів (6); при переміщенні вказаних контейнерів (2) до конвеєра (4) перевертають їх з вертикального положення в горизонтальне положення; і відпускають зазначені контейнери (2), які вільно падають на конвеєр (4) і одночасно переміщують вказані захоплювачі (6) в зону, що виключає взаємодію з контейнерами, переміщеними на конвеєр. 9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що зазначені захоплювачі (6) повертають на 90° із положення, у якому їхні губки (7) працюють у горизонтальній площині, у положення, у якому вони працюють у вертикальній площині, і навпаки. 10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що зазначений відпуск контейнерів із вільним падінням здійснють на відстані між контейнером (2) і конвеєром (4) менше 20 мм. 2 UA 97790 C2 3 UA 97790 C2 4 UA 97790 C2 Комп’ютерна верстка А. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Apparatus and method for continuous transfering flexible containers from rotating machine mechanism to transporting device

Автори англійською

Furlotti Filippo, Le Brun Renato

Назва патенту російською

Устройство для непрерывного перемещения гибких контейнеров от карусельного механизма к конвейеру и способ такого перемещения

Автори російською

Фурлотти Филиппо, Ле Брун Ренато

МПК / Мітки

МПК: B67C 7/00, B65G 65/23, B65G 65/06, B65G 47/84

Мітки: карусельного, конвеєра, пристрій, механізму, гнучких, переміщення, такого, контейнерів, спосіб, безперервного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-97790-pristrijj-dlya-bezperervnogo-peremishhennya-gnuchkikh-kontejjneriv-vid-karuselnogo-mekhanizmu-do-konveehra-i-sposib-takogo-peremishhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для безперервного переміщення гнучких контейнерів від карусельного механізму до конвеєра і спосіб такого переміщення</a>

Подібні патенти