Шаблон для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації

Номер патенту: 97108

Опубліковано: 25.02.2015

Автор: Головко Валерій Костянтинович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шаблон для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації, який містить балку, з розміщеними з двох сторін кронштейнами, на яких встановлені вимірювачі зі шкалою показника поверхневих дефектів, при цьому один із кронштейнів виконаний з можливістю зворотно-поступального переміщення вздовж балки, ручку, пружину, яка розміщена у балці, який відрізняється тим, що додатково з другої сторони кронштейнів встановлені стійки, причому на стійках встановлені вимірювачі, з двох сторін яких встановлений щуп з можливістю зворотно-поступального переміщення, а на кожному щупі розміщена шкала, рухомий кронштейн встановлений на штоку, на другому кінці якого встановлений демпфер, причому на ручці шаблона встановлена втулка та важіль, який виконаний з можливістю повороту у втулці, а другий кінець важеля пов'язаний зі штоком кронштейна, при цьому на штоку рухомого кронштейна виконаний показник переміщення кронштейна вздовж балки.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 97108 U UA 97108 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до техніки залізничного транспорту і може бути застосовано для вимірювання параметрів рейкової колії, залізничної колії. Для забезпечення безперебійності руху поїздів, планування робіт попереджувального характеру з поточного утримання колії, а також робіт з ремонту колії стан колії та споруд систематично контролюється. Контроль здійснюється візуальним оглядом колії і споруд та перевірками їх спеціальною колієвимірювальною апаратурою. Терміни та порядок контролю за станом колії на перегонах і станціях встановлено Інструкцією з поточного утримання залізничної колії Відомі автоматизовані засоби контролю параметрів рейкової колії на базі вагонівлабораторій / Под ред. С.В.Архангельского, В.Б.Каменского і В.П.Конакова. - Самара: Самарський науковий центр РАН, 2002. - 236 с.), що забезпечують вимір нормативних геометричних параметрів рейкової колії залізничної колії. При всіх перевагах зазначених пристроїв вони дорогі, складні, потребують екіпажу високої кваліфікації зі спеціальною підготовкою, займають перегін залізничної колії на час роботи і не призначені для роботи на стрілочних переводах і пересічних Відомий, шаблон ЦУП-ЗД, який включає балку, нерухомий і рухомий кронштейни, вимірювачі зі шкалою показника поверхневих дефектів; ручку; рівень, пружину, яка розміщена у балці та інше. Цей шаблон має ще додаткові пристрої для вимірювання на стрілочних переводах: відстані між робочими гранями осердя хрестовини і контррейки, відстані між робочими гранями контррейки і вусовика, а також ординат перевідних кривих. Шаблон складається зі сталевої балки, що має упори. Усередині балки знаходиться пружина, під дією якої упор притискається до рейки. Покажчик шкали, пов'язаний з упором, на шкалі з поділами вказує ширину колії. Рівень підвищення встановлений зверху на балці шаблону. Один кінець оправи рівня має шарнір, інший кінець рівня може бути піднятий або опущений обертанням лімба, вісь якого має гвинтову нарізку. Нульовий розподіл на лімбі рівня встановлюється проти покажчика і бульбашка рівня знаходиться у середньому положенні в тому випадку, коли рейкові нитки розташовані в одному рівні. Якщо одна рейкова нитка вище або нижче іншої, то при приведенні бульбашки рівня в середнє положення розподіл на лімбі проти покажчика покаже різницю в рівні рейкових ниток у міліметрах (див. Контроль состояния пути. Тихомиров В.И. Москва, 1969, параграф 10). Але цим шаблоном не можна отримати достовірне показання вимірювання пошкоджень рейки колії тому, що конструкція шаблону не дозволяє зробити прив'язку до проектного (еталонного) профілю. Це технічне рішення вибрано як прототип. В основу корисної моделі поставлена задача запропонувати такий шаблон, яким можна оперативно отримати достовірне показання вимірювання параметрів пошкоджень рейки колії та забезпечити безпеку і безперебійність руху поїздів. Поставлена задача вирішується тим, що у шаблоні для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації, який включає балку, з розміщеними з двох сторін кронштейнами, на яких встановлені вимірювачі зі шкалою показника поверхових дефектів, при цьому один із кронштейнів виконаний з можливістю зворотно-поступального переміщення вздовж балки, ручку, пружину, яка розміщена у балці, додатково з другої сторони кронштейнів встановлені стійки, причому на стійках встановлені вимірювачі, з двох сторін яких встановлений щуп з можливістю зворотно-поступального переміщення, а на кожному щупі розміщена шкала, рухомий кронштейн встановлений на штоку, на другому кінці якого встановлений демпфер, причому на ручці шаблона встановлені втулка та важіль, який виконаний з можливістю повороту у втулці, а другий кінець важеля пов'язаний зі штоком кронштейна, при цьому на штоку рухомого кронштейна виконаний показник переміщення кронштейна вздовж балки. Конструкція шаблона та проведення заміру пошкоджень рейкової колії пояснюється кресленням: На фіг. 1 показаний шаблон, на фіг. 2 - вузол Г фіг. 1, на фіг. 3 - проведення вимірювання між робочими гранями осердя хрестовини і контррейки; на фіг. 4 - вид А фіг. 3; на фіг. 5 - вид Б фіг. 4; на фіг. 6 - встановлення додаткових вимірювачів на фіг. 7 - вид і фіг. 6. На фіг. 1, 2, 3, 4 та 5 показані такі позиції: 1 - балка, 2 - кронштейн, 3 - кронштейн рухомий, 4 - вісь-шкала кронштейна, 5 - шкала рухлива 6 - шкала, 7 - важіль, 8 - шкала показань бокового зносу, 9 - рівень, 10 - ручка, 11 шток, 12 - подушка, 13 - пружина, 14 - втулка, 15 - головка рейки колії, 16 - емпфер, 17 - рейка 1 UA 97108 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 колії, 18 - шкала штока 11, 19, 20, 21 - вимірювачі, 22 - стійка, 23 - щуп вимірювача, 24 - лінійка, яка встановлена на балці 1, 25-показник переміщення на лінійки 25, 26 - вусовик, 27 - осердя, 28 - кронштейн, на якому встановлена лінійка 24 (а - відстань між контррейки і робочими гранями вусовика 26 у мм., в - відстань між робочими гранями осердя і контррейки див. фіг. 3) Шаблон встановлюють на рейки 17 кронштейнами 2 та 3 і виставляють його за рівнем 9. Зворотно1 поступальне переміщення штока 11 забезпечується шляхом прикладання сили Ρ до важеля 7, який повертається навколо втулки 14, яка встановлена на ручці 10, при цьому реактивна сила 2 Ρ , упираючись у подушку 12 штока 11, діє у напрямку її виходу з порожнини балки 1. Відповідно кронштейн 3 із закріпленим на ньому штоком 11 починає переміщення у напрямку рейки 17 до моменту суміщення його внутрішній поверхні з проектним (еталонним) профілем рейки 17 по контуру. За рахунок жорсткості пружини 13 забезпечується щільне закріплення шаблону на рейках. 17. Положення у стик по площині конструкцією шаблону передбачена ширина між новими рейками, укладеними у колію, яка і рівна 1510 мм. При цьому за шкалою 18 штоку 11 ця величина є нульовою. Тоді в роз'ємному положенні по площині зазначена величина ширини колії завжди буде більше. 1 якщо до отриманого значення за шкалою додати показання за рухливими шкалами, то отримаємо значення ширини колії з урахуванням їх дефектів. За шкалою штоку 18 знімаємо показання ширини колії тільки між новими рейками. Пропонована конструкція шаблона забезпечує вимоги за визначенням дотримання загальноприйнятих правил вимірювань у певних умовах. Прив'язка до проектного (еталонного) профілю рейки 17, покладеної у колію, забезпечується щільним притисненням внутрішньої поверхні кронштейнів 2 і 3, які збігаються з проектною (еталонною) і від ступеня зносу головки рейки 17 положення кронштейнів 2 і 3 не змінюється. Поверхні рейки і положення вимірювальних поверхонь шаблона є базовими. Це дозволяє порівняти результат зносу рейки 17 з проектними (еталонними) параметрами рейки. Встановлення шаблона для проведення вимірювань зносу рейок 17 здійснюється за рахунок дії пружини кронштейна 3. Наприклад, визначення ширини колії на заданому рівні головки 15 рейки 17 здійснюють за трьома шкалами-двох рухомих і шкалою 18 штока 11, а визначення рівня вивищення однієї рейки 17 над іншим за результатами показань рівня 9. Визначення бокового зносу рейки проводять одночасно за шкалами. Визначення вертикального зносу рейок 17 за результатами позначення за штик-цанговими для кожної рейки 17 За відхиленнями показань зносу рейок 17 від проектного (еталонного) визначають про можливість використання тої чи іншої рейки 17 у експлуатації. Шаблон також обладнаний додатковими вимірювачами 19, 20 та 21, призначеними для вимірювання: жолобів, ординат стрілочних переводів, гарантійних відстаней між робочими гранями контррейки і вусовика 26 мм і між робочими гранями осердя 27 і контррейки - 1472 мм (див. фіг. 3). Фактичне значення гарантійних відстаней визначається як алгебраїчна сума номінальної його величини, зазначеної на балці 1 шаблона ризиками (над кожною з них вказано його значення), і показань відповідних рухливих шкал-осей щодо нульової точки, в інтервалах "+" та "-". На відміну від прототипу запропонований шаблон забезпечує вимірювання з заданою точністю, (у певних умовах) від поверхні, що не зношується (прив'язка до проектного (еталонного) профілю завдяки чому забезпечується виконання вимог щодо єдності вимірювань по визначенню. Пропонований шаблон для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації дозволить точно та оперативно виявляти дефекти та забезпечити безпеку і безперебійність руху поїздів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Шаблон для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації, який містить балку, з розміщеними з двох сторін кронштейнами, на яких встановлені вимірювачі зі шкалою показника поверхневих дефектів, при цьому один із кронштейнів виконаний з можливістю зворотнопоступального переміщення вздовж балки, ручку, пружину, яка розміщена у балці, який відрізняється тим, що додатково з другої сторони кронштейнів встановлені стійки, причому на стійках встановлені вимірювачі, з двох сторін яких встановлений щуп з можливістю зворотнопоступального переміщення, а на кожному щупі розміщена шкала, рухомий кронштейн встановлений на штоку, на другому кінці якого встановлений демпфер, причому на ручці шаблона встановлена втулка та важіль, який виконаний з можливістю повороту у втулці, а другий кінець важеля пов'язаний зі штоком кронштейна, при цьому на штоку рухомого кронштейна виконаний показник переміщення кронштейна вздовж балки. 2 UA 97108 U 3 UA 97108 U 4 UA 97108 U Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Додаткова інформація

Автори англійською

Holovko Valerii Kostiantynovych

Автори російською

Головко Валерий Константинович

МПК / Мітки

МПК: E01B 35/00, B61K 9/08

Мітки: експлуатації, рейкової, колії, вимірювання, дефектів, шаблон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-97108-shablon-dlya-vimiryuvannya-defektiv-rejjkovo-koli-pri-ekspluataci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шаблон для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації</a>

Подібні патенти