Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відкритої розробки родовищ корисних копалин з отриманням товарної продукції, що включає розкривні роботи, підготовку, видобуток, початкову переробку, транспортування корисної копалини та виробництво товарної продукції, який відрізняється тим, що видобуток корисної копалини і виробництво товарної продукції здійснюються в єдиному ланцюзі комплектом обладнання циклічно-поточної системи механізації, що утворений з виймально-транспортного комплексу, кар'єрної частини дробильного комплексу, з'єднувального та підйомного транспортних комплексів, поверхневої частини дробильно-сортувального комплексу, промивного комплексу та комплексу складування готової продукції у штабелі, у якому обладнання виймально-транспортного комплексу виконано мобільним та складається з одного чи кількох фронтальних навантажувачів, що працюють у одному чи кількох вибоях на одному або кількох горизонтах та піднімають чи спускають подрібнену вибухом гірську масу у ковшах за рахунок свого переміщення чи за рахунок її скидання з верхніх горизонтів на горизонт розміщення кар'єрної частини дробильного комплексу на вільну площадку чи безпосередньо у приймальний бункер установки початкової (першої) стадії подрібнювання, обладнання кар'єрної частини дробильного комплексу виконано мобільним та складається з однієї чи кількох послідовно з'єднаних самохідних чи пересувних дробильних установок початкових стадій подрібнювання, що послідовно здійснюють відокремлення та подрібнювання тієї частини гірської маси, розміри якої перевищують допустиму для даної стадії величину, та подальше об'єднання з рештою гірської маси для наступного транспортування в єдиному потоці, обладнання з'єднувального транспортного комплексу виконано мобільним, таким, що може пересуватися в будь-якому напрямку за рахунок поворотних ходових механізмів, та складається з одного або кількох самохідних чи пересувних конвеєрних перевантажувачів, один, кілька або всі з яких можуть змінювати висоту свого розвантаження та працювати як міжуступний перенавантажувач, обладнання підйомного транспортного комплексу виконано пересувним чи самохідним та складається з одного чи кількох конвеєрів, що розміщуються на підошві виїзної траншеї чи на опорних конструкціях одного чи кількох консольних чи мостових підйомників, обладнання поверхневої частини дробильно-сортувального комплексу виконано напівстаціонарним та складається з однієї або кількох дробильних установок завершальних стадій подрібнювання, системи з'єднувальних конвеєрів та одного чи кількох грохотів, що забезпечують формування заданих видів товарної продукції та відділення тих частин гірської маси, що не відповідають вимогам до даних видів продукції, з подальшим їх направленням на повторне подрібнювання і розсіювання чи у піщану частину продукції, обладнання промивного комплексу складається з промивної установки піщаної частини продукції, зневоднювального грохота, гідроциклона, насосної установки, системи з'єднувальних трубопроводів та басейну-відстійнику з кількох секцій, обладнання комплексу складування готової продукції у штабелі виконано самоповоротним та складається з кількох конвеєрів відповідно до кількості видів товарної продукції, які за рахунок власних ходових пристроїв можуть повертатися в секторі своєї секції складу, що утворюється підковоподібними підпорними стінками з боку ходових пристроїв конвеєрів та роздільними стінками між сусідніми секціями складу, причому останні встановлюються таким чином, щоб ємкості секцій були пропорційні виходу видів товарної продукції.

Текст

Спосіб відкритої розробки родовищ корисних копалин з отриманням товарної продукції, що включає розкривні роботи, підготовку, видобуток, початкову переробку, транспортування корисної копалини та виробництво товарної продукції, який відрізняється тим, що видобуток корисної копалини і виробництво товарної продукції здійснюються в єдиному ланцюзі комплектом обладнання циклічно-поточної системи механізації, що утворений з виймально-транспортного комплексу, кар'єрної частини дробильного комплексу, з'єднувального та підйомного транспортних комплексів, поверхневої частини дробильно-сортувального комплексу, промивного комплексу та комплексу складування готової продукції у штабелі, у якому обладнання виймально-транспортного комплексу виконано мобільним та складається з одного чи кількох фронтальних навантажувачів, що працюють у одному чи кількох вибоях на одному або кількох горизонтах та піднімають чи спускають подрібнену вибухом гірську масу у ковшах за рахунок свого переміщення чи за рахунок її скидання 2 (19) 1 3 95401 4 них ходових пристроїв можуть повертатися в секторі своєї секції складу, що утворюється підковоподібними підпорними стінками з боку ходових пристроїв конвеєрів та роздільними стінками між сусідніми секціями складу, причому останні встановлюються таким чином, щоб ємкості секцій були пропорційні виходу видів товарної продукції. Винахід належить до гірничої промисловості, і може бути використаний при відкритій розробці родовищ корисних копалин, наприклад скельних, та виробництва товарної продукції з них. Відомий спосіб відкритої розробки скельних родовищ корисних копалин для одержання щебеневої продукції, який містить проведення комплексу робіт з розкриття родовища, буро-вибухової підготовки корисної копалини, видобутку та видачі висадженої корисної копалини з кар'єру, дроблення висадженої гірської маси в кілька стадій і розсів її на фракції на стаціонарному устаткуванні, розташованому на поверхні родовища, й укладку в штабелі на складах готової продукції (Малышева Н.А. Технология разработки месторождений нерудных строительных материалов. - М.: Недра, 1977.-289 с. - рис. ІІ.23,а). Розробка корисної копалини за цим способом й одержання щебеневої продукції здійснюється таким чином: виконується необхідний обсяг розкривних робіт і розміщення їх на зовнішніх відвалах; видобувні уступи родовища розкриваються виїзною траншеєю внутрішнього закладення серпантинного або спірального профілю, обладнаною автомобільною дорогою; періодично на робочих видобувних уступах виконується підготовка скельної корисної копалини до екскавації шляхом проведення бурових, зарядних та вибухових робіт (перед останніми виконується відведення в безпечну зону екскаватора, а після їх проведення - повернення на вихідну позицію); висаджена скельна гірська маса вантажиться екскаватором у автосамоскиди і транспортується ними по виїзній траншеї на поверхню кар'єру на стаціонарний дробильносортувальний комплекс; на розвантажувальному пандусі скельна гірська маса вивантажується із кузова автосамоскида в приймальний бункер, обладнаний живильником, і далі піддається послідовному дробленню, як правило тристадійному, з використанням стрічкових конвеєрів для подачі матеріалу від однієї стадії дроблення до іншої; подрібнена гірська маса конвеєрами подається на грохоти для сортування продукції на товарні фракції, включаючи відсів; складування товарної продукції здійснюється пофракційно під консолями стрічкових конвеєрів, які відводять продукти розсіву від грохотів. Перевагами цього способу є висока продуктивність і велика надійність стаціонарного дробильного устаткування, розташованого на поверхні. Проте в нього є і цілий ряд недоліків, що полягають: - У значних витратах, пов'язаних з використанням потужних кар'єрних автосамоскидів для доставки висадженої скельної гірської маси з кар'єру на поверхню до місця розташування дробильно-сортувального заводу. У собівартості виробництва щебеню транспортування висадженої гірської маси з кар'єру автосамоскидами може становити більше половини всіх витрат включаючи буріння, висадження, екскавацію, дроблення й розсів гірської маси. - У значних витратах, Пов'язаних з розкриттям, як правило глибоких та обмежених у плані родовищ, через використання автомобільного транспорту на видобуванні. Незначні припустимі ухили автомобільних доріг приводять до складних схем розкриття з використанням спіральних або серпантинних трас автодоріг значної довжини. - У нераціональних режимах гірничих робіт, що вимагають відпрацьовування практично всіх розкривних порід у перші роки експлуатації для погашення робочих бортів і розміщення там виїзної траншеї й автомобільних доріг спірального або серпантинного профілю. - У низькому ступені заводської готовності введення в експлуатацію стаціонарного дробильно-сортувального заводу. Це призводить до значних витрат на його монтаж і збільшує тривалість будівництва комплексу, включаючи будівлі і споруди (корпуси цехів, фундаменти для устаткування, конвеєрні галереї, пандус та приймальний бункер для розвантаження автосамоскидів і т. і.). Відомий також спосіб відкритої розробки скельних родовищ корисних копалин для одержання щебеневої продукції, який містить проведення комплексу робіт з розкриття родовища, буровибухової підготовки корисної копалини, видобутку та початкового дроблення висадженої гірської маси на самохідному устаткуванні, видачі частково подрібненої корисної копалини з кар'єру системою вибійних, з'єднувальних та магістральних стрічкових конвеєрів, остаточного дроблення гірської маси в кілька стадій й розсів її на фракції на стаціонарному устаткуванні, розташованому на поверхні родовища, й укладку в штабелі на складах готової продукції (Малышева Н.А. Технология разработки месторождений нерудных строительных материалов. - М.: Недра, 1977.-289 с. - рис. VI.1, г). Розробка корисної копалини за цим способом й одержання щебеневої продукції здійснюється з наступними відмінностями: видобувні уступи родовища розкриваються виїзною траншеєю, обладнаною похилим магістральним стрічковим конвеєром та автомобільною дорогою для заведення в кар'єр основного та допоміжного обладнання; періодично на робочих видобувних уступах виконується підготовка скельної корисної копалини до екскавації шляхом проведення бурових, зарядних та вибухових робіт (перед останніми виконується відведення в безпечну зону екскаватора, дробильного агрегату та переміщення чи захист вибійних конвеєрів, а після їх проведення - повернення обладнання на вихідні позиції); висаджена скельна гірська маса вантажиться екскаватором у приймальний бункер самохідного дробильного агрегату, 5 що пересувається синхронно з екскаватором уздовж лінії вибійних конвеєрів, та виконує початкове (перша стадія) подрібнювання гірської маси і перевантаження її на вибійний конвеєр; далі гірська маса подається на з'єднувальний і похилий магістральний конвеєр, якими і транспортується по робочому горизонту і виїзній траншеї та поверхні кар'єру до стаціонарної частини дробильносортувального комплексу остаточного подрібнення (друга та третя стадії) та сортування на фракції; в стаціонарній частині комплексу виконується, як правило, двостадійне подрібнювання гірської маси з використанням стрічкових конвеєрів для подачі матеріалу від однієї стадії дроблення до іншої; подрібнена гірська маса конвеєрами подається на грохоти для сортування продукції на товарні фракції, включаючи відсів; складування товарної продукції здійснюється пофракційно під консолями стрічкових конвеєрів, які відводять продукти розсіву від грохотів. Перевагами цього способу є виключення транспортування скельної гірської маси потужними кар'єрними автосамоскидами на поверхню, спрощення схеми розкриття та покращення режимів гірничих робіт за рахунок використання більш крутих підйомів для транспортування гірської маси на поверхню, більш висока продуктивність системи в цілому, в тому числі і за рахунок зменшеної кількості обслуговуючого персоналу, при збереженні великої надійності стаціонарної частини дробильного устаткування, розташованого на поверхні, скорочення ремонтної інфраструктури. Проте і в цього способу є цілий ряд недоліків, що полягають: - У складності організації вибухових робіт в блоках, поблизу від яких розташовані вибійні конвеєри, які потрібно виводити із зони робіт або захищати від їх впливу, що потребує великих затрат часу, сил і ресурсів. - У складності організації видобувних робіт при характерних для більшості скельних родовищ криволінійних фронтах, що вимагає застосування кількох коротких вибійних конвеєрів, відповідно знижуючи при цьому надійність роботи системи в цілому та ускладнюючи обхід самохідним дробильним агрегатом зон розташування привідних станцій та перехідних секцій конвеєрів де неможливе розвантаження агрегату. - У неможливості ведення видобувних робіт одним комплектом обладнання на кількох робочих горизонтах, як і у неможливості освоєння нового горизонту. - У необхідності використання важкого типу (з посиленими вузлами) конвеєрів для транспортування гірської маси зі значним вмістом великих кусків (після першої стадії дроблення), які погано транспортуються при підвищених швидкостях (вискакування з потоку), несприятливо впливають на роботу роликоопор (розбивання підшипників), прискорюють зношення конвеєрної стрічки (порізи, стоншення обкладок) і т. і. - У необхідності великих затрат часу, сил та ресурсів на пересування конвеєрів на нове місце розташування після відпрацювання екскаватором робочої західки. 95401 6 - У складності стаціонарної частини дробильно-сортувального заводу. Спростити організацію вибухових і видобувних робіт та підвищити надійність роботи системи можна, якщо відмовитись від екскаватора як виймальної машини та конвеєрів у вибоях. Застосувавши як виймальну машину колісний фронтальний навантажувач, який без використання вибійних конвеєрів буде доставляти гірську масу із вибою до розташованих на відстані 15-150 м від вибою або приблизно на однаковій відстані від робочих вибоїв при одночасному використанні кількох навантажувачів кількох самохідних дробильних агрегатів, що розміщуються послідовно один за одним та здійснюють першу і другу стадії дроблення гірської маси з попереднім відділенням відповідно подрібнених для кожної із стадій частин гірської маси, направленням їх в обхід дробарок та наступним об'єднанням з основним потоком можна отримати більш гнучку схему ведення робіт та краще використати потенціал обладнання. При цьому відпадає необхідність в постійному переміщенні дробильних агрегатів для відстеження зміни розташування робочого вибою як і в зміні горизонту їх розташування при вийманні навантажувачем корисної копалини з горизонтів, що залягають вище чи нижче горизонту розміщення дробильного устаткування. Дробильні агрегати будуть пересуватися лише періодично, при перевищенні відстані доставки гірської маси навантажувачем економічно обґрунтованої величини. Також спрощується схема дробильно-сортувального заводу. В основу винаходу поставлена задача вдосконалення існуючого способу відкритої розробки корисних копалин з одержанням товарної продукції, в якому за рахунок виконання додаткової стадії дроблення у кар'єрі та використання іншого набору гірничотранспортного устаткування забезпечується підвищення ефективності ведення відкритих гірничих робіт та виробництва товарної продукції на складних, особливо з криволінійними контурами і фронтами, родовищах корисних копалин та збільшення загального об'єму видобування корисної копалини, що відпрацьовується одним комплектом обладнання на один робочий горизонт, за рахунок удосконаленого підбору та розміщення мінімальної кількості основного гірничотранспортного обладнання, збільшення гнучкості систем, виключення неефективних схем роботи обладнання, повнішого використання потенціалу обладнання, яким здійснюється розробка родовища з отриманням кінцевої продукції. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає розкривні роботи, підготовку, видобуток, початкову переробку, транспортування корисної копалини та виробництво товарної продукції, відповідно до винаходу, видобуток і виробництво товарної продукції здійснюють в єдиному ланцюзі комплектом обладнання циклічно-поточної системи механізації, що складається з виймально-транспортного комплексу, кар'єрної частини дробильного комплексу, з'єднувального та підйомного транспортних комплексів, поверхневої частини дробильно-сортувального комплексу, промивного комплексу та комплексу складування 7 готової продукції у штабелі, при цьому, обладнання виймально-транспортного комплексу виконано мобільним та складається з одного чи кількох фронтальних навантажувачів, що працюють у одному чи кількох вибоях на одному або кількох горизонтах та піднімають чи спускають подрібнену вибухом гірську масу у ковшах за рахунок свого переміщення чи за рахунок її скидання з верхніх горизонтів на горизонт розміщення кар'єрної частини дробильного комплексу на вільну площадку чи безпосередньо у приймальний бункер установки початкової (першої) стадії подрібнювання, а обладнання кар'єрної частини дробильного комплексу виконано мобільним та складається з однієї чи кількох послідовно з'єднаних самохідних чи пересувних дробильних установок початкових стадій подрібнювання, що послідовно здійснюють відокремлення та подрібнювання тієї частини гірської маси, розміри якої перевищують допустиму для даної стадії величину, та подальше об'єднання з рештою гірської маси для наступного транспортування в єдиному потоці, крім того, обладнання з'єднувального транспортного комплексу також виконано мобільним та складається з одного або кількох самохідних чи пересувних конвеєрних перевантажувачів, щонайменше один з яких може змінювати висоту свого розвантаження та працювати як міжуступний перенавантажувач, обладнання підйомного транспортного комплексу виконано пересувним або самохідним та складається з одного чи кількох конвеєрів, що розміщується на підошві виїзної траншеї чи на опорних конструкціях одного чи кількох консольних чи мостових підйомників, обладнання поверхневої частини дробильно-сортувального комплексу виконано напівстаціонарним та складається з однієї або кількох дробильних установок завершальних стадій подрібнювання, системи з'єднувальних конвеєрів та одного чи кількох грохотів, що забезпечують формування заданих видів товарної продукції та відділення тих частин гірської маси, що не відповідають вимогам до даних видів продукції, з подальшим їх направленням на повторне подрібнювання і розсіювання чи у піщану частину продукції, обладнання промивного комплексу складається з промивної установки піщаної частини продукції, зневоднювального грохота, гідроциклона, насосної установки, системи з'єднувальних трубопроводів та басейну-відстійнику з кількох секцій, обладнання комплексу складування готової продукції у штабелі виконано самоповоротним та складається з кількох конвеєрів відповідно до кількості видів товарної продукції, які за рахунок власних ходових пристроїв можуть повертатися в секторі своєї секції складу, що утворюються підковоподібними підпірними стінками з боку ходових пристроїв конвеєрів та роздільними стінками між сусідніми секціями складу, причому останні встановлюються таким чином щоб, ємності секцій були пропорційні виходу фракцій кінцевої продукції. На кресленні представлено схему здійснення способу на прикладі розробки родовища міцних гранітів та виробництва з них щебеню різних фракцій та штучного піску, де: 1 - фронтальні навантажувачі; 95401 8 2 - установка початкової (першої) стадії подрібнювання; 3 - установка другої стадії подрібнювання; 4 - пересувні конвеєрні перевантажувачі; 5 - конвеєр(и) підйомного транспортного комплексу; 6 - з'єднувальний конвеєр; 7 - дробильні установки завершальних стадій подрібнювання; 8 - система з'єднувальних конвеєрів; 9 - грохоти; 10 - промивний комплекс; 11 - поворотні конвеєри; 12 - підковоподібні підпірні стінки; 13 - роздільні стінки. Спосіб здійснюється таким чином. Знімання родючого шару ґрунту з покривних порід, розкривні роботи та підготовка корисної копалини до видобутку (буріння свердловин, зарядка їх вибуховими речовинами, вибухові роботи) виконуються відомими способами. На час проведення вибухових робіт кар'єрне обладнання відганяється в безпечну зону. Видобуток корисної копалини здійснюється одним чи кількома фронтальними навантажувачами (1), що утворюють виймально-транспортний комплекс і працюють в одному чи кількох вибоях на одному або кількох горизонтах та піднімають чи спускають подрібнену вибухом гірську масу у ковшах за рахунок свого переміщення чи за рахунок її скидання з верхніх горизонтів на горизонт розміщення кар'єрної частини дробильного комплексу на вільну площадку (для подальшого перевантаження) чи безпосередньо у приймальний бункер установки початкової (першої) стадії подрібнювання (2). В останньому випадку установка першої стадії подрібнювання своїм приймальним бункером ставиться впритул до стінки уступу, в верхній частині якого (при перевищенні висотою уступу висоти верхньої кромки приймального бункера) одним з відомих способів облаштовується породоскат, що забезпечуватиме поступове сповзання корисної копалини в приймальний бункер дробильної установки. Самохідні чи пересувні дробильні установки першої (2) та другої (3) стадій подрібнювання (а у випадку слабких порід - тільки однієї першої стадії подрібнювання), що складають кар'єрну частину дробильного комплексу (початкове подрібнювання), встановлюються послідовно одна за одною на економічно обґрунтованій відстані (15-150 м) від вибою, або приблизно на однаковій відстані від кількох робочих вибоїв при одночасному їх відпрацюванні кількома навантажувачами, і здійснюють відокремлення та подрібнювання тієї частини гірської маси, розміри якої перевищують допустиму для даної стадії величину, з наступним об'єднанням з рештою гірської маси для подальшого транспортування в єдиному потоці. Таким чином, на розвантажувальному конвеєрі завершальної стадії кар'єрної частини дробильного комплексу формується достатньо рівномірний по складу потік подрібненої гірської маси, придатний для економного транспортування конвеєрами легкого типу. Дробильні агрегати будуть пересуватися лише періодич 9 но, при перевищенні відстані доставки гірської маси навантажувачем економічно обґрунтованої величини. Єдиний потік подрібненої гірської маси з розвантажувального конвеєра дробарки подається на один або кілька послідовно з'єднаних самохідних чи пересувних конвеєрних перевантажувачів (4), що складають з'єднувальний транспортний комплекс. Конвеєрні перевантажувачі виконані високомобільними, тобто такими, що можуть пересуватися в будь-якому напрямку за рахунок поворотних ходових механізмів, причому для формування транспортного ланцюга при освоєнні нового горизонту один з них, кілька або всі можуть змінювати висоту свого розвантаження та працювати як міжуступний перенавантажувач. З розвантажувального барабана конвеєрного перевантажувача з'єднувального транспортного комплексу потік гірської маси перевантажується в приймальний бункер конвеєра (5) підйомного транспортного комплексу, яких може бути один чи кілька, послідовно з'єднаних. Це обладнання розміщується на підошві виїзної траншеї чи на опорних конструкціях одного чи кількох консольних чи мостових підйомників і може бути виконано напівстаціонарним, пересувним чи самохідним в залежності від конкретних вимог та умов експлуатації. Піднятий на поверхню кар'єру потік гірської маси направляється з'єднувальним конвеєром (6) до поверхневої частини дробильно-сортувального комплексу, що виконаний напівстаціонарним та складається з однієї або кількох дробильних установок (7) завершальних стадій подрібнювання, системи з'єднувальних конвеєрів (8) та одного чи кількох грохотів (9), що забезпечують формування заданих видів товарної продукції та відділення тих частин гірської маси, що не відповідають вимогам до даних видів продукції, з подальшим їх направленням на повторне подрібнювання і розсіювання чи у піщану частину продукції. Причому для зменшення виходу відходів (відсіву) один з грохотів (9) може бути встановлений перед дробаркою для відокремлення і розсіву тієї частини подрібненої на попередніх стадіях гірської маси, що вже відповідає вимогам до щебеневої товарної продукції, чи є відходами щебеневого виробництва (відсів). Товарна частина продукції, що розсіяна на фракції на ситах цього грохота, направляється до комплексу складування готової продукції на укладку в штабелі по її видах, а відходи щебеневого виробництва (відсів) - на грохот для розділення на грубозернистий і дрібнозернистий штучні піски. Останні далі подаються на промивний комплекс. Частина гірської маси, що не відповідає вимогам щодо щебеневої товарної продукції після першого грохота направляється в дробарку третьої стадії подрібнювання (7), а з неї - на наступний грохот (9) для розсіву продукції на фракції і далі до комплексу складування готової продукції чи до промивного комплексу (10). Причому для завершальної(их) стадії(й) подрібнювання за рахунок використання зворотного конвеєра можлива організація і замкнутого циклу подрібнювання для випадків, коли більш грубі фракції щебеневої продукції не користуються попитом. 95401 10 На промивному комплексі (10) виконується очищення дрібнозернистої частини штучного піску за рахунок вимивання глинистих часток. Промивний комплекс складається з промивної установки піщаної частини продукції, зневоднювального грохота, гідроциклона, насосної установки, системи з'єднувальних трубопроводів та басейнувідстійнику з кількох секцій. Промивка піску здійснюється оборотною водою, грубе очищення води відбувається в гідроциклоні, а її освітлення в басейні-відстійнику розділеному на кілька камер. Розділена на види щебеневої товарної продукції подрібнена гірська маса укладається в штабелі комплексу складування продукції кількома, відповідно до кількості видів товарної продукції, поворотними конвеєрами (11), які за рахунок власних ходових пристроїв можуть повертатися в секторах своїх секцій складу. Останні утворюються підковоподібними підпірними стінками (12) з боку ходових пристроїв конвеєрів та роздільними стінками (13) між сусідніми секціями складу, причому останні встановлюються таким чином, щоб ємності секцій були пропорційні виходу видів товарної продукції. Таким чином запропонованим способом відкритої розробки родовищ корисних копалин досягається підвищення ефективності ведення відкритих гірничих робіт з одержанням товарної продукції на складних, особливо з криволінійними контурами і фронтами, родовищах корисних копалин та збільшення загального об'єму корисної копалини, що відпрацьовується одним комплектом обладнання на один робочий горизонт, за рахунок удосконаленого підбору та розміщення мінімальної кількості основного гірничотранспортного обладнання, збільшення гнучкості систем, виключення неефективних схем роботи обладнання, повнішого використання потенціалу обладнання, яким здійснюється розробка родовища та виробництво товарної продукції. Виключається транспортування скельної гірської маси на поверхню кар'єру потужними кар'єрними автосамоскидами, спрощується схема розкриття й поліпшується режим гірничих робіт за рахунок використання більш крутих підйомів для транспортування гірської маси на поверхню конвеєрами. Забезпечується більш висока продуктивність системи в цілому, у тому числі й за рахунок зменшеної кількості обслуговуючого персоналу, при збереженні високої надійності комплекту устаткування, скорочується ремонтна інфраструктура. Досягається спрощення організації підривних і видобувних робіт, підвищення надійності роботи системи за рахунок відмови від екскаватора як виймальної машини й конвеєрів у вибоях. Застосування колісного фронтального навантажувача, без використання забійних конвеєрів, не вимагає постійного пересування дробарки уздовж видобувного уступу, а дозволяє ефективно доставляти гірську масу з вибою до розташованого на відстані 15-150 м, або приблизно на однаковій відстані від робочих вибоїв при одночасному використанні декількох навантажувачів, одного (при слабких породах) чи двох послідовно з'єднаних самохідних дробильних агрегатів. Це устаткування здійснює 11 першу або першу й другу стадії дроблення гірської маси з попереднім відділенням відповідно подрібнених для кожної зі стадій частин гірської маси, направленням їх в обхід дробарок і наступним об'єднанням з основним потоком та дозволяє формувати достатньо рівномірний по складу потік подрібненої гірської маси, придатний для економного транспортування конвеєрами легкого типу. Пересувні конвеєрні перевантажувачі з'єднувального комплексу, що встановлюються між кар'єрною частиною дробильно-сортувального комплексу і підйомним транспортним комплексом, забезпечують швидке відновлення з'єднання комплексів між собою при зміні розташування дробарок та передачу потоку гірської маси на похилий конвеєр, яким і здійснюється її підйом на поверхню кар'єру до поверхневої частини дробильно-сортувального комплексу. Забезпечується більш гнучка схема ведення робіт і краще використовується потенціал устаткування. Відпадає необхідність у постійному переміщенні дробильних агрегатів, для відстеження зміни розташування робочого вибою. Немає необхідності й у зміні горизонту їхнього розташування при виїмці навантажувачем корисної копалини з горизонтів, що залягають вище або нижче горизонту розміщення дробильного устаткування. Дробильні агрегати пересуватимуться лише періодично, при перевищенні відстані доставки гірської маси фронтальним навантажувачем економічно обґрунтованої величини, що мінімізуватиме втрати часу. Мобільні, здатні пересуватися в будь-якому напрямку та змінювати висоту свого розвантаження при необхідності роботи як міжуступного пере 95401 12 навантажувача, конвеєрні перевантажувачі забезпечуватимуть оперативне формування єдиного транспортного ланцюга при поверненні обладнання на вихідні позиції після вибухових робіт та зміні розташування кар'єрної частини дробильносортувального комплексу. Завершення виробництва товарної продукції здійснюється напівстаціонарною поверхневою частиною дробильно-сортувального комплексу. Ефективне зменшення виходу відходів (відсіву) тут, при необхідності, забезпечуватиметься установкою одного з грохотів перед дробарками для відокремлення і розсіву тих частин подрібненої на попередніх стадіях гірської маси, що вже відповідають вимогам до щебеневої товарної продукції, чи є відходами щебеневого виробництва (відсівом). Останні на завершальному грохоті розділяються на грубозернисту частину штучного піску та на частину для виробництва дрібнозернистого піску, що вироблятиметься на промивному комплексі, де виконуватиметься її очищення від глинистих часток. Забезпечується ефективне та компактне складування виробленої щебеневої товарної продукції за рахунок укладки в штабелі комплексу складування кількома, відповідно до кількості видів товарної продукції, поворотними конвеєрами, що повертатимуться в секторах своїх секцій складу за допомогою власних ходових пристроїв. Високомісткі секції складу утворюються підковоподібними підпірними стінками та роздільними стінками між сусідніми секціями, причому останні встановлюються таким чином, щоб ємності секцій були пропорційні виходу видів товарної продукції. 13 Комп’ютерна верстка І. Скворцова 95401 Підписне 14 Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for open-pit mining of mineral deposits with obtaining marketable products

Автори англійською

Filatov Yurii Vasyliovych, Volovyk Volodymyr Petrovych, Hukov Yurii Oleksandrovych, Karpenko Oleksandr Viktorovych, Kohan Illia Leonidovych, Zaiets Oleksandr Fedorovych, Mykytiuk Anatolii Ivanovych

Назва патенту російською

Способ открытой разработки месторождений полезных ископаемых с получением товарной продукции

Автори російською

Филатов Юрий Васильевич, Воловик Владимир Петрович, Гуков Юрий Александрович, Карпенко Александр Викторович, Коган Илья Леонидович, Заец Александр Федорович, Микитюк Анатолий Иванович

МПК / Мітки

МПК: E21C 41/26

Мітки: товарної, розробки, копалин, отриманням, спосіб, корисних, родовищ, продукції, відкритої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-95401-sposib-vidkrito-rozrobki-rodovishh-korisnikh-kopalin-z-otrimannyam-tovarno-produkci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відкритої розробки родовищ корисних копалин з отриманням товарної продукції</a>

Подібні патенти