Барабан для хімічного оброблення алюмінієвого дроту

Номер патенту: 93851

Опубліковано: 27.10.2014

Автор: Ткаченко Олег Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Барабан (1) для хімічного оброблення алюмінієвого дроту розміщений у резервуарі (2), який відрізняється тим, що барабан (1) складається з двох нерухомих щік (3) у вигляді паралельно розташованих дисків, жорстко приєднаних до осі обертання (4) та розташованих по всьому діаметру щік з'єднувальних трубок (5), а також укладального диску (6), розміщеного між щоками (3), який має отвори для осі обертання (4) та з'єднувальних трубок (5), які перевищують їх діаметр настільки, що дозволяють укладальному диску (6) вільно рухатися вздовж осі обертання (4) від щоки до щоки (3) та змінювати кут нахилу по відношенню до осі обертання (4) та площини щік (3), який регулюється розміщеними в резервуарі (2) направляючими роликами (7).

2. Барабан для хімічного оброблення алюмінієвого дроту за п. 1, який відрізняється тим, що з'єднувальні трубки (5) прикріплені під кутом до нерухомих щік (3).

3. Барабан для хімічного оброблення алюмінієвого дроту за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що він виготовлений з матеріалу нейтрального до середи, в якій здійснюється обробка дроту.

Текст

Реферат: Барабан (1) для хімічного оброблення алюмінієвого дроту розміщений у резервуарі (2). Барабан (1) складається з двох нерухомих щік (3) у вигляді паралельно розташованих дисків, жорстко приєднаних до осі обертання (4) та розташованих по всьому діаметру щік з'єднувальних трубок (5), а також укладального диску (6), розміщеного між щоками (3), який має отвори для осі обертання (4) та з'єднувальних трубок (5), які перевищують їх діаметр настільки, що дозволяють укладальному диску (6) вільно рухатися вздовж осі обертання (4) від щоки до щоки (3) та змінювати кут нахилу по відношенню до осі обертання (4) та площини щік (3), який регулюється розміщеними в резервуарі (2) направляючими роликами (7). UA 93851 U (12) UA 93851 U UA 93851 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі хімічного оброблення металів та стосується хімічного оброблення алюмінієвого дроту, в тому числі його очищення від технологічної змазки або знежирювання перед подальшим нанесенням покриття, а також може бути використаний для просочування, травлення, покривання дроту матеріалами та інших подібних процесів. У теперішній час існує велика кількість пристроїв та установок для хімічного оброблення дроту, а також способів оброблення, які використовуються під час застосування певних установок. У технологічному процесі оброблення дроту важливими факторами є габарити та продуктивність установок і пристроїв для оброблення дроту, а також якість оброблення дроту, на яку впливає час перебування дроту в рідині, що використовується для оброблення та інтенсивність самого процесу оброблення. Час перебування дроту в певній ванні технологічного циклу, в якій знаходиться рідина для оброблення, є обмеженим, оскільки визначається заданою швидкістю руху дроту, що обробляється. Змінити ж швидкість руху дроту в розчині, в якому відбувається оброблення, за вимог технологічного циклу неможливо, оскільки швидкість руху дроту прямо впливає на загальну продуктивність самої установки чи пристрою. Під час проведення патентного пошуку було виявлено, що існують пристрої та установки для оброблення дроту, спрямовані на поліпшення якості оброблення шляхом інтенсифікації впливу діючої речовини на поверхню дроту, що дозволяє зменшити час його перебування в речовинах якими він оброблюється. Відома установка для рідинного обробляння поверхні дроту. В зазначеній установці інтенсифікація процесу оброблення здійснюється шляхом барботування рідини стисненим повітрям, а також тим, що обробляюча рідина вільно переливається в суміжних ваннах, в яких обробляється дріт, в напрямку протилежному руху дроту за рахунок різниці гідростатичних рівнів в кожній ванні технологічного циклу [дивись Авторське свідоцтво СРСР № SU 1761819 за класом МПК C23G3/02, опубліковане 15.09.1992]. Недоліком такої установки є те, що дріт, який піддається обробці, рухається прямолінійно, що впливає на габарити самої установки по довжині. Крім того, вказана установка є складною, враховуючи необхідність застосування системи стисненого повітря та додаткового обладнання до неї. Також відомий пристрій для очищення дроту або стрічки. В даному пристрої з метою інтенсифікації процесу оброблення використовуються ультразвукові випромінювачі [дивись Патент Російської Федерації № RU 2238162 за класами МПК В21С43/04, В08ВЗ/12, опублікований 20.10.2004]. Недоліком вказаного пристрою також є його складність за рахунок використання додаткового складного обладнання – ультразвукових випромінювачів. Крім того, за першим варіантом винаходу, коли ультразвукові випромінювачі знаходяться на дні ванни, то з метою дотримання пропонованого за винаходом способу – знаходження ультразвукових випромінювачів на певній відстані від дроту чи стрічки, що обробляється, виникає необхідність згинати виріб, який оброблюється, під кутом 90°, що унеможливлює використання дроту великих діаметрів, а неодноразове згинання взагалі негативно впливає на фізичні характеристики дроту, який оброблюється. За другим варіантом винаходу, коли ультразвукові випромінювачі знаходяться в стінках ванни, що дозволяє уникати згинання дроту та використовувати дріт великих діаметрів, однак недоліком такого пристрою є те, що напрямок руху дроту стає прямолінійним, що зменшує час перебування дроту в діючому розчині в конкретній ванні, або ж зменшує швидкість руху дроту, або збільшує габарити самої установки в цілому, або з метою забезпечення якісного очищення дроту вимагає використання додаткових ультразвукових пристроїв з метою інтенсифікації процесу обробки. Також відома установка для травлення й підготовки поверхні катанки й дроту для волочіння в нитку. Метою зазначеного винаходу є зменшення габаритів установки для скорочення площ виробничих цехів. Відповідно до винаходу установка виконана у вигляді ряду вертикально встановлених над ванною трубок, в яких здійснюється оброблення дроту [дивись Авторське свідоцтво СРСР № SU 129915 за класом МПК C23G3/02, опубліковане 01.01.1960]. Однак недоліком такої установки є неможливість використання дроту великих діаметрів, враховуючи необхідність згинання дроту який оброблюється, під кутом 90, при цьому таке згинання здійснюється неодноразово, що негативно позначається на фізичних властивостях дроту, який оброблюється. Також з метою підвищення продуктивності установок для оброблення дроту використовуються багатониткові агрегати [дивись Патент України № UA 57526 за класом МПК C25D7/06, опублікований 16.06.2003]. Але недоліком такого пристрою є його габарити, 1 UA 93851 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 складність, матеріаломісткість, внаслідок дублювання складових частин, а також підвищена енергоємність, для забезпечення оброблення декількох ниток дроту. Подібний пристрій – багатодротова лінія для покриття на різних рівнях використана з метою скорочення габаритів установки, шляхом розміщення різних технологічних ванн на різних рівнях, одна над одною [дивись Патент WO № 2013117269 (А1) за класами МПК C25D7/06, С23С18/16, C25D 17/00, опублікований 15.08.2013]. Проте їй притаманні недоліки про які вже йшлося вище – неможливість використання дроту великих діаметрів, внаслідок того, що нитки дроту під час оброблення та під час входження в ванну іншого рівня обертається на 180°, що призводить до згинання дроту та його деформації, що погіршує його фізичні властивості, а в деяких випадках взагалі унеможливлює його використання в подальшому. Також відомі пристрої, які за своєю технологічною суттю є близькими до рішення, що заявляється. Так, відомий пристрій для безперервного нанесення гальванічного покриття на дріт. Зазначений пристрій включає барабан із кільцевими канавками, розміщений в ванні вертикально. Канавки на барабані забезпечують укладання дроту рівними витками [дивись Авторське свідоцтво СРСР № SU 443112 за класами МПК С23В5/58, С23В5/68, опубліковане 15.09.1978]. Недоліками зазначеного пристрою є його складність, внаслідок того, що для підіймання ванни використовується домкрат. Крім того застосування на барабані канавок унеможливлює застосування дроту будь-якого діаметру, оскільки для оброблення дроту більшого діаметру ніж розмір канавки доведеться змінювати барабан із відповідним розміром канавок. Найбільш близьким за своєю суттю, ефектом та технічним результатом до рішення, що заявляється, а тому приймається за прототип є відомий пристрій для травлення катанки та дроту в нитку. Зазначений пристрій має барабан, що розміщений у технологічній ванні із розчином, в якому оброблюється дріт. Наявність барабану, розміщеного у ванні забезпечує збільшення часу знаходження кожної окремої ділянки дроту, що обробляється, в розчині, а відповідно підвищує якість оброблення дроту без збільшення габаритів установки по довжині чи по ширині, при цьому зберігається продуктивність установки, оскільки швидкість руху дроту не зменшується [дивись Авторське свідоцтво СРСР № SU 98766 за класами МПК C23G3/02, опубліковане 01.01.1954]. Недоліком зазначеної установки є те, що вона є недопрацьованою, оскільки незрозуміло яким чином здійснюється укладання дроту на барабан. Відсутність регулювання процесу укладення дроту на барабан внаслідок його вільного руху призведе до перетинання витків дроту на барабані, оскільки барабан не забезпечений будь-якими канавками чи іншими рішеннями, які б забезпечили рівномірне укладення дроту на барабан, що в свою чергу погіршить якість оброблення дроту. Задачею корисної моделі є спрощення процесу хімічного оброблення алюмінієвого дроту, зменшення габаритів, матеріаломісткості та енергоємності обладнання, яке використовується для цього, зі збереженням якості оброблення дроту та продуктивності устаткування, що використовується, а також уникнення можливості фізичної деформації дроту та втрати його фізичних якостей. Поставлена задача вирішується тим, що згідно корисної моделі барабан (1) для хімічного оброблення алюмінієвого дроту розміщений у резервуарі (2), складається з двох нерухомих щік (3) у вигляді паралельно розташованих дисків, жорстко приєднаних до осі обертання (4) та розташованих по всьому діаметру щік з'єднувальних трубок (5), а такожукладального диску (6), розміщеного між щоками (3), який має отвори для осі обертання (4) та з'єднувальних трубок (5), які перевищують їх діаметр настільки, що дозволяють укладальному диску (6) вільно рухатися вздовж осі обертання (4) від щоки до щоки (3) та змінювати кут нахилу по відношенню до осі обертання (4) та площини щік (3), який регулюється розміщеними в резервуарі (2) направляючими роликами (7). Зазначена конструкція барабану для хімічного оброблення алюмінієвого дроту дозволяє зробити процес оброблення максимально простим, без використання додаткового складного обладнання. Подальша сутність запропонованої корисної моделі пояснюється разом з ілюстративним матеріалом, на якому зображені: на фіг. 1 – загальний вигляд барабану для хімічного оброблення алюмінієвого дроту розміщеного в резервуарі в проекції; на фіг. 2 – загальний вигляд барабану для хімічного оброблення алюмінієвого дроту розміщеного в резервуарі в поздовжньому розрізі. 2 UA 93851 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Конструкція барабану для хімічного оброблення алюмінієвого дроту, яка передбачає наявність укладальника дроту, а також те, що з'єднувальні трубки прикріплені під кутом до нерухомих щік, забезпечує рівномірне формування витків дроту та його укладення на барабан, відсутність перетинів витків дроту та їх накладання один на другий. Також перевагою рішення, що заявляється, є відсутність будь-яких канавок на самому барабані, що дозволяє оброблювати дріт будь-якого діаметру, оскільки витки дроту укладаються на барабан один поряд із іншим без будь-яких обмежень, при цьому на якість обробки дроту це не впливає. Барабан для хімічного оброблення алюмінієвого дроту може бути виготовлений з будь-якого матеріалу нейтрального до середовища, в якому здійснюється обробка дроту, що забезпечить його надійність та довговічність. Конструктивна особливість рішення, що пропонується у якості корисної моделі, дозволяє здійснювати хімічну обробку алюмінієвого дроту в тому числі й великих діаметрів без деформації дроту, враховуючи, що подальше його використання у певних галузях промисловості, наприклад у виробництві алюмінієвих кліпс для харчових продуктів, у разі наявності найменших фізичних дефектів – є неможливим. Барабан працює наступним чином. В залежності від діаметру дроту та визначеного згідно технології оброблення кількості витків дроту на встановленому в резервуарі барабані за допомогою направляючих роликів між щоками барабану врегульовується позиція та кут укладальника дроту відносно осі барабану та площини його щік. Після чого вільний кінець дроту протягують в резервуар, в якому знаходиться барабан, закріплюють на щоці барабану, прокручують барабан для утворення необхідної кількості витків дроту, потім звільняють закріплений на щоці барабану кінець дроту та протягують його у наступний резервуар, після чого дії повторюють. Після виходу дроту з останнього резервуару оброблений дріт подається на намотувальний пристрій. Під час роботи барабану укладальник дроту пересуває кожний попередній виток дроту, звільнюючи місце для наступного витка. Пересування дроту здійснюється за рахунок нахилу з'єднувальних трубок барабану, а також знаходження укладальника дроту під кутом, який регулюється направляючими роликами. Також направляючими роликами регулюється місцезнаходження укладальника між щоками барабану, в залежності від кількості витків дроту та їх сукупної ширини, враховуючи діаметр дроту. Застосування запропонованого у якості корисної моделі барабану для хімічного оброблення алюмінієвого дроту дозволяє також інтенсифікувати процес оброблення. По-перше, інтенсифікація процесу відбувається за рахунок того, що діюча речовина, якою обробляється дріт, знаходиться у постійному русі внаслідок обертання барабану у резервуарі, що збільшує її діючий вплив на дріт, а по-друге, можливе барботування діючої речовини повітрям завдяки тому, що всі з'єднувальні трубки є порожніми. В процесі обертання барабану з'єднувальні трубки тієї його частини, що знаходяться над поверхнею речовини, наповнюються повітрям. Після чого, обертаючись, вони потрапляють у речовину, яка заповнює їх, виштовхуючи при цьому повітря, внаслідок чого утворюються бульбашки повітря, які інтенсифікують процес оброблення. Далі внаслідок постійного обертання з'єднувальні трубки знову з'являються над поверхнею речовини, яка внаслідок їх нахилу одразу ж витікає, дозволяючи повітрю знову їх заповнити. Технічні переваги запропонованої корисної моделі: - дозволяє регулювати час знаходження кожної окремої ділянки дроту в розчині, який застосовується для оброблення, при цьому кількість витків дроту на барабанах, розміщених у різних ваннах може бути різною в залежності від технології оброблення, тобто необхідності збільшення чи зменшення часу, протягом якого та чи інша діюча речовина впливає на дріт; - дозволяє здійснювати укладання дроту на барабан рівномірними витками, які не перетинаються та не накладаються один на інший, оскільки коли дріт під час руху заходить в резервуар та потрапляє на з'єднувальні трубки барабану, то упираючись в укладальник дроту, який розташований під кутом відносно осі барабану та площини його щік, які є паралельними, укладається за спіраллю, а завдяки тому, що з'єднувальні трубки барабану також розташовані під нахилом зсувається в протилежному від укладальника напрямку до щоки барабану, звільняючи місце наступному витку дроту. Можливість промислової реалізації та практичного досягнення технічних результатів при використанні корисної моделі, підтверджується її застосуванням у господарській діяльності ФОП Ткаченко О.М. під час підготовки алюмінієвого дроту для промислового виробництва алюмінієвих кліпс для харчових продуктів. В цілому, враховуючи новизну та істотність всіх ознак корисної моделі та їх достатність для досягнення необхідного технічного результату, практичну здійсненність корисної моделі та 3 UA 93851 U 5 10 15 20 впевнене вирішення поставленої мети, заявлена корисна модель задовольняє всі вимоги охороноздатності, що пред'являються до корисної моделі. Запропонована корисна модель відповідає вимогам критерію охороноздатності ("новизни" та "промислової придатності"), а проведений аналіз показує, що всі ознаки корисної моделі є суттєвими, тому, що кожна з них необхідна, а всі разом вони не тільки достатні для досягнення необхідного технічного результату, але й дозволяють реалізувати корисну модель промисловим способом. Джерела інформації: 1. Авторське свідоцтво СРСР № SU 1761819 за класом МПК C23G3/02, опубліковане 15.09.1992. 2. Патент Російської Федерації № RU 2238162 за класами МПК В21С43/04, В08В3/12, опублікований 20.10.2004. 3. Авторське свідоцтво СРСР № SU 129915 за класом МПК C23G3/02, опубліковане 01.01.1960. 4. Патент України № UA 57526 за класом МПК C25D7/06, опублікований 16.06.2003. 5. Патент WO № 2013117269 (А1) за класами МПК C25D7/06, С23С18/16, C25D 17/00, опублікований 15.08.2013. 6. Авторське свідоцтво СРСР № SU 443112 за класами МПК С23В5/58, С23В5/68, опубліковане 15.09.1978. 7. Авторське свідоцтво СРСР № SU 98766 за класами МПК C23G3/02, опублікований 01.01.1954. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Барабан (1) для хімічного оброблення алюмінієвого дроту розміщений у резервуарі (2), який відрізняється тим, що барабан (1) складається з двох нерухомих щік (3) у вигляді паралельно розташованих дисків, жорстко приєднаних до осі обертання (4) та розташованих по всьому діаметру щік з'єднувальних трубок (5), а також укладального диску (6), розміщеного між щоками (3), який має отвори для осі обертання (4) та з'єднувальних трубок (5), які перевищують їх діаметр настільки, що дозволяють укладальному диску (6) вільно рухатися вздовж осі обертання (4) від щоки до щоки (3) та змінювати кут нахилу по відношенню до осі обертання (4) та площини щік (3), який регулюється розміщеними в резервуарі (2) направляючими роликами (7). 2. Барабан для хімічного оброблення алюмінієвого дроту за п. 1, який відрізняється тим, що з'єднувальні трубки (5) прикріплені під кутом до нерухомих щік (3). 3. Барабан для хімічного оброблення алюмінієвого дроту за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що він виготовлений з матеріалу нейтрального до середи, в якій здійснюється обробка дроту. 4 UA 93851 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tkachenko Oleh Mykolaiovych

Автори російською

Ткаченко Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C23G 1/00, C23C 22/56, C23G 3/00, B08B 3/04, B08B 3/10, B08B 3/08

Мітки: оброблення, барабан, дроту, алюмінієвого, хімічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-93851-baraban-dlya-khimichnogo-obroblennya-alyuminiehvogo-drotu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Барабан для хімічного оброблення алюмінієвого дроту</a>

Подібні патенти