Запитування в базової станції дозволу на передавання пакетів, буферизованих у черзі в мобільній станції, з урахуванням затримки в їх передаванні

Номер патенту: 93191

Опубліковано: 25.01.2011

Автори: Бакнелл Пол, Моулслі Тімоті Дж., Бейкер Метью П. Дж., Хант Бернард

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб функціонування станції (UE1) системи зв'язку, який включає буферизацію блоків даних з формуванням щонайменше однієї черги, оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних зі згаданої щонайменше однієї черги, виходячи з оцінки тривалості додаткового часу, який, як очікується, спливе до початку передавання відповідного блока даних, яка визначається, виходячи з загальної кількості даних, що стоять перед відповідним блоком даних у черзі, до якої він належить, та даних в усіх чергах із пріоритетом, вищим за пріоритет даного блока даних, і, якщо оцінка затримки перевищує певне порогове значення, запитування дозволу на передавання щонайменше одного блока даних.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевищення порогового значення фіксують тоді, коли відповідний блок даних перебуває у черзі довше, ніж певний заздалегідь визначений проміжок часу.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевищення порогового значення фіксують тоді, коли тривалість часу, що лишається до порушення вимог до затримки щодо відповідного блока даних, є меншою від певного заздалегідь визначеного проміжку часу.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевищення порогового значення фіксують тоді, коли тривалість часу, який минув з моменту надходження відповідного блока даних у чергу, перевищила певну заздалегідь визначену частку максимально допустимої тривалості затримки, передбаченої вимогами до затримки.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевищення порогового значення фіксують тоді, коли поточна або середня дозволена швидкість передавання є меншою ніж швидкість, потрібна для дотримання щодо будь-якого блока даних з черги вимог, передбачених для гарантування належної якості обслуговування, або лежить у певному заздалегідь визначеному околі такої швидкості.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що затримку оцінюють лише для блоків даних, що надійшли до черги останніми.

7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що затримку оцінюють, виходячи з найстаріших даних у блоці даних.

8. Спосіб за п. 1, який включає передавання інформації стосовно згаданої оцінки тривалості додаткового часу.

9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що згадане оцінювання тривалості часу здійснюють, виходячи з загальної кількості даних, що стоять перед відповідним блоком даних в його черзі, та даних, що стоять в усіх чергах із пріоритетом, вищим за пріоритет даного блока даних, а також з прогнозованої швидкості передавання даних.

10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що прогнозована швидкість передавання даних визначається за швидкістю передавання даних, яка:

(a) дорівнює останній дозволеній швидкості передавання даних;

(b) дорівнює останній використаній швидкості передавання даних;

(c) є середньою з кількох останніх дозволених швидкостей передавання

даних; або

(d) є середньою з кількох останніх використаних швидкостей передавання даних.

11. Спосіб за п. 1, який передбачає буферизацію блоків даних з формуванням щонайменше двох черг, яким відповідають різні передбачені для гарантування належної якості обслуговування вимоги до затримки, і який включає модифікування планування передавання блоків даних з кожної зі згаданих щонайменше двох черг у відповідь на інформацію про те, що одна з таких вимог незабаром може виявитися порушеною.

12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, який включає приймання інформації, яка визначає згадане порогове значення.

13. Спосіб функціонування системи зв'язку, який передбачає функціонування станції (UE1) системи зв'язку відповідно до способу за будь-яким з пп. 1-12 та, у відповідь на прийом запиту дозволу на передавання, планування іншою станцією (BS) передавання блока даних згаданою станцією системи зв'язку (UE1).

14. Спосіб за п. 13, який включає функціонування станції (UE1) системи зв'язку відповідно до способу за будь-яким із пп. 8-10 та визначення згаданою іншою станцією (BS), у відповідь на одержання оцінки тривалості часу, який, як очікується, спливе до початку передавання певного блока даних, швидкості передавання даних, яка застосовуватиметься станцією (UE1) системи зв'язку при передаванні відповідного блока даних.

15. Спосіб за п. 13, який включає функціонування станції (UE1) системи зв’язку відповідно до способу за п. 12 та передавання згаданою іншою станцією (BS) інформації, яка визначає згадане порогове значення.

16. Станція (UE1) системи зв'язку, яка має засіб (26) для здійснення зв'язку, буферну пам'ять (BUF1-BUFn) для зберігання блоків даних у щонайменше одній черзі, засіб (36) оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних зі згаданої щонайменше однієї черги, виходячи з оцінки тривалості додаткового часу, який, як очікується, спливе до початку передавання відповідного блока даних, яка визначається, виходячи з загальної кількості даних, що стоять перед відповідним блоком даних у черзі, до якої він належить, та даних в усіх чергах із пріоритетом, вищим за пріоритет даного блока даних, і засіб (30) для запитування дозволу на передавання щонайменше одного блока даних при перевищенні оцінкою затримки певного порогового значення.

17. Станція (UE1) за п. 16, яка відрізняється тим, що буферна пам'ять (BUF1-BUFn) виконана з можливістю буферизації блоків даних з формуванням щонайменше двох черг, яким відповідають різні передбачені для гарантування належної якості обслуговування вимоги до затримки, і тим, що вона додатково має засіб (40) планування, виконаний з можливістю модифікування планування передавання блоків даних з кожної зі згаданих щонайменше двох черг у відповідь на інформацію про те, що одна з таких вимог незабаром може виявитися порушеною.

18. Станція (UE1) за п. 16 або п. 17, яка відрізняється тим, що засіб (26) для здійснення зв'язку виконаний з можливістю приймання інформації, яка визначає згадане порогове значення.

19. Система зв'язку, яка включає в себе станцію (UE1) системи зв'язку та ще одну іншу станцію (BS), які мають засоби (26, 10) для здійснення зв'язку, за допомогою яких вони можуть здійснювати зв'язок між собою, причому станція (UE1) системи зв'язку має буферну пам'ять (BUF1-BUFn) для зберігання блоків даних у щонайменше одній черзі, і одназ цих станцій (UE1, BS) має засіб (36, 20) оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних зі згаданої щонайменше однієї черги, виходячи з оцінки тривалості додаткового часу, який, як очікується, спливе до початку передавання відповідного блока даних, яка визначається, виходячи з загальної кількості даних, що стоять перед відповідним блоком даних у черзі, до якої він належить, та даних в усіх чергах із пріоритетом, вищим за пріоритет даного блока даних, і засіб (30, 14) для запитування в згаданої іншої станції (BS) дозволу на передавання згаданою станцією (UE1) системи зв'язку в згадану іншу станцію (BS) щонайменше одного блока даних при перевищенні оцінкою певного порогового значення.

20. Система зв'язку за п. 19, яка відрізняється тим, що засоби (26, 10) для здійснення зв'язку виконані з можливістю передавання інформації, яка визначає згадане порогове значення, від згаданої іншої станції (BS) у згадану станцію (UE1) системи зв'язку.

Текст

1. Спосіб функціонування станції (UE1) системи зв'язку, який включає буферизацію блоків даних з формуванням щонайменше однієї черги, оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних зі згаданої щонайменше однієї черги, виходячи з оцінки тривалості додаткового часу, який, як очікується, спливе до початку передавання відповідного блока даних, яка визначається, виходячи з загальної кількості даних, що стоять перед відповідним блоком даних у черзі, до якої він належить, та даних в усіх чергах із пріоритетом, вищим за пріоритет даного блока даних, і, якщо оцінка затримки перевищує певне порогове значення, запитування дозволу на передавання щонайменше одного блока даних. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевищення порогового значення фіксують тоді, коли відповідний блок даних перебуває у черзі довше, ніж певний заздалегідь визначений проміжок часу. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевищення порогового значення фіксують тоді, коли тривалість часу, що лишається до порушення вимог до затримки щодо відповідного блока даних, є меншою від певного заздалегідь визначеного проміжку часу. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевищення порогового значення фіксують тоді, коли тривалість часу, який минув з моменту над 2 (19) 1 3 93191 4 згаданих щонайменше двох черг у відповідь на інформацію про те, що одна з таких вимог незабаром може виявитися порушеною. 12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, який включає приймання інформації, яка визначає згадане порогове значення. 13. Спосіб функціонування системи зв'язку, який передбачає функціонування станції (UE1) системи зв'язку відповідно до способу за будь-яким з пп. 112 та, у відповідь на прийом запиту дозволу на передавання, планування іншою станцією (BS) передавання блока даних згаданою станцією системи зв'язку (UE1). 14. Спосіб за п. 13, який включає функціонування станції (UE1) системи зв'язку відповідно до способу за будь-яким із пп. 8-10 та визначення згаданою іншою станцією (BS), у відповідь на одержання оцінки тривалості часу, який, як очікується, спливе до початку передавання певного блока даних, швидкості передавання даних, яка застосовуватиметься станцією (UE1) системи зв'язку при передаванні відповідного блока даних. 15. Спосіб за п. 13, який включає функціонування станції (UE1) системи зв’язку відповідно до способу за п. 12 та передавання згаданою іншою станцією (BS) інформації, яка визначає згадане порогове значення. 16. Станція (UE1) системи зв'язку, яка має засіб (26) для здійснення зв'язку, буферну пам'ять (BUF1-BUFn) для зберігання блоків даних у щонайменше одній черзі, засіб (36) оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних зі згаданої щонайменше однієї черги, виходячи з оцінки тривалості додаткового часу, який, як очікується, спливе до початку передавання відповідного блока даних, яка визначається, виходячи з загальної кількості даних, що стоять перед відповідним блоком даних у черзі, до якої він належить, та даних в усіх чергах із пріоритетом, вищим за пріоритет даного блока даних, і засіб (30) для запитування дозволу на передавання щонайменше одного блока даних при перевищенні оцінкою затримки певного порогового значення. 17. Станція (UE1) за п. 16, яка відрізняється тим, що буферна пам'ять (BUF1-BUFn) виконана з можливістю буферизації блоків даних з формуванням щонайменше двох черг, яким відповідають різні передбачені для гарантування належної якості обслуговування вимоги до затримки, і тим, що вона додатково має засіб (40) планування, виконаний з можливістю модифікування планування передавання блоків даних з кожної зі згаданих щонайменше двох черг у відповідь на інформацію про те, що одна з таких вимог незабаром може виявитися порушеною. 18. Станція (UE1) за п. 16 або п. 17, яка відрізняється тим, що засіб (26) для здійснення зв'язку виконаний з можливістю приймання інформації, яка визначає згадане порогове значення. 19. Система зв'язку, яка включає в себе станцію (UE1) системи зв'язку та ще одну іншу станцію (BS), які мають засоби (26, 10) для здійснення зв'язку, за допомогою яких вони можуть здійснювати зв'язок між собою, причому станція (UE1) системи зв'язку має буферну пам'ять (BUF1-BUFn) для зберігання блоків даних у щонайменше одній черзі, і одна з цих станцій (UE1, BS) має засіб (36, 20) оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних зі згаданої щонайменше однієї черги, виходячи з оцінки тривалості додаткового часу, який, як очікується, спливе до початку передавання відповідного блока даних, яка визначається, виходячи з загальної кількості даних, що стоять перед відповідним блоком даних у черзі, до якої він належить, та даних в усіх чергах із пріоритетом, вищим за пріоритет даного блока даних, і засіб (30, 14) для запитування в згаданої іншої станції (BS) дозволу на передавання згаданою станцією (UE1) системи зв'язку в згадану іншу станцію (BS) щонайменше одного блока даних при перевищенні оцінкою певного порогового значення. 20. Система зв'язку за п. 19, яка відрізняється тим, що засоби (26, 10) для здійснення зв'язку виконані з можливістю передавання інформації, яка визначає згадане порогове значення, від згаданої іншої станції (BS) у згадану станцію (UE1) системи зв'язку. Цей винахід стосується способу функціонування станції у системі зв'язку, способу функціонування системи зв'язку, станції системи зв'язку та системи зв'язку. Винахід може використовуватися (хоча застосування винаходу не обмежується лише такими системами) у системах зв'язку з комутуванням пакетів, особливо у системах рухомого (мобільного) зв'язку, таких як UMTS. Для зручності винахід описано на прикладі системи UMTS. Однак винахід може використовуватися і в інших системах зв'язку, в яких передаються блоки даних або пакети даних. Рівень техніки описаний у документах 3GPP (організація, відома фахівцям як Third Generation Partnership Project), зокрема, стосовно Enhanced Uplink, що також відоме як технологія HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access). Передбачена у системах UMTS технологія передавання HSUPA потребує механізму, який би надавав базовій станції (відомій фахівцям як base station, BS) можливість визначати пріоритетність виділення ресурсів для ефективного виділення ресурсів каналу «базова станція-абонентський пристрій» різним абонентським пристроям (відомим фахівцям як User Equipments, UE). Дані, які передаватимуться від абонентського пристрою UE в базову станцію BS, як правило, до власне передавання буферизуються в чергах. Абонентський пристрій UE може передавати блоки даних з декількох різних потоків, яким можуть відповідати різні вимоги до затримки для гарантування належної якості обслуговування (QoS). Кожному потоку може відповідати різний рівень пріоритету, так що першими передаються буфери 5 зовані дані потоку з найвищим пріоритетом. Дані з різними пріоритетами можуть буферизовуватися у різних чергах. Для того, щоб передати дані, абонентський пристрій UE має отримати дозвіл від базової станції BS, як правило - у вигляді надання права на використання певних ресурсів для передавання, наприклад, надання права на передавання з певною швидкістю, на передавання з певним рівнем потужності або на передавання впродовж певного періоду часу. Базова станція BS потребує інформації, яка б уможливлювала прийняття рішення щодо того, які абонентські пристрої UE мають отримати дозвіл на передавання і з якою швидкістю, зокрема уможливлювала б визначення пріоритетності різних абонентських пристроїв UE. Відомим способом сприяння цьому є передавання абонентським пристроєм UE запиту на дозвіл, а також повідомлення про кількість даних у власних буферах. Базова станція BS може використовувати такі способи визначення пріоритетності, як визнання пріоритетності абонентських пристроїв UE з найбільшою кількістю даних у їхніх буферах, або абонентських пристроїв UE з найбільш заповненими буферами. Однак такі способи не завжди забезпечують високу якість обслуговування. Метою цього винаходу є поліпшення планування при передаванні блоків даних. Відповідно до першого аспекту цього винаходу пропонується спосіб функціонування станції системи зв'язку, який включає буферизацію блоків даних з формуванням черги, оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних, які містяться у черзі, і, якщо оцінка перевищує певне порогове значення, запитування дозволу на передавання щонайменше одного блока даних. Відповідно до другого аспекту цього винаходу пропонується спосіб функціонування системи зв'язку, який передбачає функціонування станції системи зв'язку відповідно до першого аспекту цього винаходу та, у відповідь на прийом запиту дозволу на передавання, планування іншою станцією передавання блока даних згаданою станцією системи зв'язку. Відповідно до третього аспекту цього винаходу пропонується станція системи зв'язку, яка має засіб для здійснення зв'язку, буферну пам'ять для зберігання блоків даних у щонайменше одній черзі, засіб оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних зі згаданої щонайменше однієї черги і засіб для запитування дозволу на передавання щонайменше одного блока даних при перевищенні оцінкою певного порогового значення. Відповідно до четвертого аспекту цього винаходу пропонується система зв'язку, яка включає в себе станцію системи зв'язку та ще одну іншу станцію, які мають засоби для здійснення зв'язку, за допомогою яких вони можуть здійснювати зв'язок між собою, причому згадана станція системи зв'язку має буферну пам'ять для зберігання блоків даних у щонайменше одній черзі, і одна з цих станцій має засіб оцінювання затримки в передаванні щонайменше одного з блоків даних зі згаданої що 93191 6 найменше однієї черги і засіб для запитування в згаданої іншої станції дозволу на передавання згаданою станцією системи зв'язку в згадану іншу станцію щонайменше одного блока даних при перевищенні оцінкою певного порогового значення. Спосіб за цим винаходом надає можливість іншій станції, якою може бути базова станція, брати до уваги ймовірність трапляння недотримання будь-якої з множини вимог, передбачених для гарантування якості обслуговування, для множини послуг, і виділяти ресурси з урахуванням цього. Однією із можливих задач для механізму визначення пріоритетності є уможливлення досягання потрібного рівня якості обслуговування QoS (наприклад, щодо затримки) для максимальної кількості станцій (або абонентських пристроїв UE), або для найкритичніших послуг. Щоб досягти цього базовій станції BS потрібно, щоб кожний абонентський пристрій UE повідомляв відповідну інформацію, так щоб вона могла зрозуміти, які ресурси цей абонентський пристрій UE потребуватиме для того, щоб не допустити недотримання вимог щодо якості обслуговування. Нижче винахід буде описуватись на прикладі здійснення з використанням графічних фігур, на яких: Фіг. 1 являє собою схему системи зв'язку; Фіг. 2 являє собою блок-схему одного з варіантів способу за цим винаходом. Система зв'язку, показана на Фіг. 1, включає в себе щонайменше одну базову станцію BS та множину абонентських пристроїв UE1, UE2 та UE3, територіально розташованих у різних місцях зони радіопокриття базової(их) станції(-й). Ці абонентські пристрої можуть бути стаціонарними або рухомими, наприклад, портативними або «мобільними». Оскільки абонентські пристрої мають по суті однакову архітектуру, то докладно нижче описуватиметься лише абонентський пристрій UE1. Базова станція BS включає в себе приймачпередавач 10, підключений до антени 12 для передавання та приймання сигналів від абонентських пристроїв UE. Приймач-передавач 10 підключений до процесора 14, який виконує програмне забезпечення, яке зберігається у ПЗП (не показаний). Планувальник 16 підключений до процесора 14; його призначенням є планування передавання блоків даних відповідними абонентськими пристроями UE. Блоки даних, прийняті станцією BS, зберігаються в буфері у ОЗП 18. Також до процесора 14 підключені блок 20 оцінювання затримки та пам'ять 22 для зберігання вимог до затримки, передбачених для гарантування належної якості обслуговування, для кожного буфера абонентського пристрою. Базова станція BS також може (але необов'язково) мати блок 24 оцінювання швидкості надходження даних. Деякі блоки базової станції BS, для наглядності показані окремо, можуть бути виконані як єдине ціле із процесором 14 або утворені процесором 14 під керуванням заздалегідь збереженого програмного забезпечення. Абонентський пристрій UE1 має приймачпередавач 26, підключений до антени 28 для передавання та приймання сигналів від базової станції BS. Приймач-передавач 26 підключений до 7 процесора 30, який працює під керуванням програмного забезпечення, яке зберігається у ПЗП (не показаний). До процесора 30 підключені один або декілька буферів BUF1, BUF2, BUFn для блоків даних; під час роботи в цих буферах у чергах зберігаються блоки даних, що через інтерфейс 32 надійшли до UE або згенеровані прикладною програмою. Ці буфери можуть бути організовані таким чином, що відповідним чергам відповідатимуть різні рівні пріоритетності (різні пріоритети). Також до процесора підключені таймер 34, блок 36 оцінювання для визначення тривалості часу, впродовж якого певний блок даних вже зберігається або буде зберігатися у буфері, а також оцінки швидкості передавання для передавання даних з буфера, а також регістр 38 для зберігання, для відповідних буферів BUF1, BUF2, BUFn, вимог до затримки, передбачених для гарантування відповідної якості обслуговування. Абонентський пристрій UE1 може (але необов'язково) мати планувальник 40, показаний пунктирними лініями. Деякі блоки абонентського пристрою UE1, для наглядності показані окремо, можуть бути виконані як єдине ціле із процесором 30 або утворені процесором 30 під керуванням заздалегідь збереженого програмного забезпечення. Під час здійснення способу за цим винаходом абонентський пристрій UE визначає, за допомогою процесора 30, загальну тривалість затримки в передаванні кожного блока даних, наприклад, пакета, у кожному буфері даного абонентського пристрою UE. Загальна очікувана тривалість затримки являє собою тривалість часу, впродовж якого дані вже перебувають у буфері, та/або очікувана тривалість часу до моменту успішної передачі даних. Якщо загальна очікувана тривалість затримки перевищує максимально допустиме значення, або не відповідає QoS-вимогам, то абонентський пристрій за допомогою процесора 30 передає в станцію BS повідомлення про те, що в його буфері є дані, затримка в передаванні яких скоро не відповідатиме вимогам до затримки. Спосіб відображається блок-схемою, показаною на Фіг. 2. На кроці 42 виконується перевірка того, чи є в буферах абонентського пристрою блоки даних, що очікують на передавання. Якщо нема, то виконання способу повертається до кроку 42. Однак якщо у буферах є блоки даних, то на кроці 44 оцінюється швидкість передавання даних. На кроці 46 оцінюється тривалість передавання для кожного блока даних з черги, з відповідною швидкістю передавання даних. На кроці 48 оцінюється затримка для кожного блока даних з черги. У блоці 50 виконується перевірка того, чи у найгіршому випадку затримка перевищує порогове значення, наприклад, не відповідає вимогам до затримки, передбаченим для гарантування належної якості обслуговування, і якщо перевищує, то робиться запит на ресурси, виділення яких планується базовою станцією BS. Запит може включати в себе повідомлення про стан справ з відповідним блоком даних, наприклад, повідомлення про те, що імовірним є порушення вимог до затримки. Якщо ж порогове значення не 93191 8 перевищується, то виконання способу повертається до кроку 42. Базова станція BS у відповідь на запит на ресурси перевіряє попит на ресурси каналу «абонентський пристрій-базова станція» та, якщо це можливо, заплановує передавання відповідного блока даних. Відповідна інформація каналом «базова станція-абонентський пристрій» передається в абонентський пристрій UE, який запитував ресурси. Передавання абонентським пристроєм UE запиту на ресурси в базову станцію BS потенційно може зумовлюватися будь-якою з множини подій, наприклад: a) блок даних перебуває у буфері абонентського пристрою UE довше від заздалегідь визначеного проміжку часу; b) тривалість часу, що лишається до порушення вимог до затримки щодо певного блока даних, є меншою від певного заздалегідь визначеного проміжку часу; та/або c) тривалість часу, який минув з моменту надходження певного блока даних у буфер абонентського пристрою UE, перевищила певну заздалегідь визначену частку максимально допустимої тривалості затримки, передбаченої вимогами до затримки. В одному з варіантів способу за цим винаходом абонентський пристрій UE може оцінювати та повідомляти в базову станцію BS тривалість часу, який, як очікується, спливе до початку передавання певного блока даних. Вона може бути визначена, виходячи з: a) загальної кількості даних, що стоять перед відповідним блоком даних у черзі з його пріоритетом, та даних в усіх чергах із пріоритетом, вищим за пріоритет даного блока даних; а також b) прогнозованої швидкості передавання даних. Прогнозована швидкість передавання даних може, наприклад: a) дорівнювати останній дозволеній швидкості передавання даних; b) дорівнювати останній використаній швидкості передавання даних; c) бути середньою з кількох останніх дозволених швидкостей передавання даних; або d) бути середньою з кількох останніх використаних швидкостей передавання даних. Ще один варіант здійснення може передбачати урахування абонентським пристроєм UE швидкості надходження даних у черги з вищим пріоритетом. Наприклад, якщо кількість даних у чергах з вищим пріоритетом та перед відповідним блоком даних у черзі з його пріоритетом становить D, прогнозована швидкість передавання становить R, а прогнозована швидкість надходження даних у черги з вищим пріоритетом становить r, то прогнозована тривалість часу, що лишається до передавання відповідного блока даних, становить D/(R-r). Вдосконалення способу за цим винаходом може передбачати, що абонентський пристрій UE може визначати кількість додаткових до вже отриманих ним ресурсів для передавання, які дозволили б йому передати відповідний блок даних до 9 того, як будуть порушені вимоги до затримки, передбачені для гарантування належної якості обслуговування, які відповідають даному блоку даних. Наприклад, якщо тривалість часу, через який виявляться порушеними вимоги, передбачені для гарантування якості обслуговування, становить Т, то додаткова швидкість Ra, якої потребує абонентський пристрій UE, може бути оцінена як D/T+rR. Отже, четвертою подією, яка може зумовити передавання абонентським пристроєм UE запиту на ресурси до базової станції BS, може бути виявлення того, що поточна (або середня) дозволена швидкість передавання є меншою ніж швидкість, потрібна для дотримання щодо будь-якого блока даних з його буферів вимог, передбачених для гарантування належної якості обслуговування, або лежить у певному заздалегідь визначеному околі такої швидкості. Абонентський пристрій UE здатен виконувати необхідні обчислення для кожного блока даних, що перебуває в його буферах, і передає відповідну інформацію у випадку, якщо щодо будь-якого з цих блоків даних трапляється одна зі згаданих подій. Може бути достатнім виконувати відповідні обчислення лише для блоків даних, що надійшли до черги останніми. Інформація, яка має стосунок до ідентифікації згаданих подій, може передаватися в абонентський пристрій UE - наприклад, інформація стосовно будь-яких із заздалегідь визначених тривалостей часу, величин, розмірів, порогових значень або околів. Базова станція BS може також давати окремим абонентський пристроям UE або групам абонентських пристроїв UE команди вмикати або вимикати передавання ними інформації. У ще одному варіанті здійснення винаходу може дозволятися порушення передбачених для гарантування належної якості послуг вимог щодо певної заздалегідь визначеної частки блоків даних із черги з певним пріоритетом, або груп черг із певними пріоритетами. Наприклад, описані вище обчислення можуть виконуватися з урахуванням того, що дозволена швидкість передавання має бути такою, щоб передбачені для гарантування належної якості послуг вимоги дотримувалися для 95% блоків даних з черги з певним пріоритетом. Абонентський пристрій UE може передавати згадану інформацію (як описано вище) тільки тоді, коли недотримання заданого критерію спостерігається впродовж заздалегідь визначеного проміжку часу, тобто впродовж інтервалу усереднення. Передбачені для гарантування належної якості послуг вимоги до затримки можуть повідомлятися абонентському пристрою UE базовою станцією BS або мережею, якщо під керуванням одного центрального контролеру працюють дві або більше базових станцій BS. Абонентський пристрій UE може мати більше ніж одну чергу, яким відповідають різні передбачені для гарантування належної якості обслуговування вимоги. Він може використовувати інформацію про те, що одна або більше з таких вимог 93191 10 незабаром можуть виявитися порушеними, для того, щоб модифікувати планування передавання блоків даних з кожної з черг. Наприклад, якщо черги мають призначені їм пріоритети, то абонентський пристрій UE може змінити ці пріоритети для того, щоб краще задовольняти передбачені для гарантування належної якості обслуговування вимоги. У ще одному варіанті здійснення способу за цим винаходом обчислення необхідної швидкості можуть повністю здійснюватися в базовій станції BS. Абонентський пристрій UE може повідомляти про тривалість затримки, що вже має місце для певного блока даних, а також про кількість даних попереду нього у чергах, і (можливо, але необов'язково) про швидкість надходження даних у черги із вищим пріоритетом. У деяких варіантах оцінювання цієї швидкості може здійснюватися базовою станцією BS, із використанням блока 24, для аналізу швидкості отриманих даних для кожного рівня пріоритету. Базова станція BS може також потребувати належної інформації для встановлення пріоритетності абонентських пристрої UE навіть якщо жоден з них незабаром не порушуватиме передбачені для гарантування якості обслуговування вимоги. Відповідно, інформування, передбачене способом за цим винаходом, може бути додатковим до основного інформування стосовно кількості даних, що мають бути передані. Крім того, необхідно передбачити таку можливість, як надавання дозволу на передавання абонентським пристроям UE, які мають тільки дані з низьким пріоритетом без визначених передбачених для гарантування якості обслуговування вимог, наприклад, для передавання файлів. Спосіб за цим винаходом може (але не обов'язково) мати одну або кілька з таких додаткових особливостей: a) може бути бажаним враховувати інші затримки при прийнятті рішень щодо відповідності передбаченим для гарантування якості обслуговування вимогам, наприклад, відомі затримки, обумовлені обробкою даних перед їх надходженням до черги, або відомі затримки, обумовлені передаванням в системі радіозв'язку; b) якщо черга містить блоки даних, то інформація усередині певного блока даних може бути згенерована у різні моменти часу, що означає різні вимоги щодо затримки. Одним із способів розв'язання цього може бути врахування часу, що відповідає найстарішим даним у даному блоці даних, при здійсненні всіх пов'язаних із часом операцій; c) якщо критерії, передбачені для гарантування належної якості обслуговування, не дотримуються або очікується, що вони перестануть дотримуватися, то можуть бути здійснені й інші дії. Наприклад, якісь блоки даних можуть бути пропущенім (викинуті), заради забезпечення вчасного передавання наступних даних. Іншим можливим варіантом є закрити з'єднання або послугу у випадку, якщо належна якість обслуговування не досягається або не є досяжною. Завдяки цьому вивільнені ресурси можуть бути передані іншим користувачам. 11 В ще одному варіанті способу за цим винаходом абонентські пристрої UE виконані з можливістю відстежування передавальної активності один одного та визначення, які з них мають блоки даних, що можуть порушити свої призначені якості QoS, якщо не будуть передані якнайшвидше. Такі абонентські пристрої UE мають планувальник 40 (показаний на Фіг. 1 пунктирними лініями), за допомогою якого абонентський пристрій UE, який бажає визначити пріоритетність передавання певного блока даних, може запланувати його видачу. Процесор 30 генерує призначене для всієї системи повідомлення, яким він інформує базову станцію BS та решту абонентських пристроїв UE про заплановане передавання цього блока даних. Згадування у цьому описі та формулі винаходу тих чи інших елементів/засобів/блоків в однині не 93191 12 виключає наявності множини таких елементів/засобів/блоків. Крім того, терміни «включає в себе», «включає», «має» не виключає також наявності й інших елементів/засобів/блоків або операцій/кроків, окрім названих безпосередньо. Наявність номерів позицій у формулі винаходу не є жодним обмеженням обсягу винаходу. Після ознайомленні з цим описом винаходу фахівцеві стануть очевидними й інші варіанти здійснення та модифікації. Такі варіанти здійснення та модифікації можуть мати інші характерні особливості, що вже використовуються фахівцями при розробці, виготовленні та застосуванні систем зв'язку та їхніх складових і які можуть бути використані як замість, так і на додаток до описаних в цьому описі ознак винаходу. 13 Комп’ютерна верстка В. Мацело 93191 Підписне 14 Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Requesting permission from a base station to send packets queued at a mobile station according to its transmission delay

Автори англійською

Mowlsley Timothy J., Baker Matthew P.J., Backnell Paul, Hunt Bernard

Назва патенту російською

Запрос у базовой станции разрешения ha передачу пакетов, буферезованных b очереди b мобильной станции, c учетом задержки b их передаче

Автори російською

Моулсли Тимоти Дж., Бейкер Метью П. Дж., Бакнелл Пол, Хант Бернард

МПК / Мітки

МПК: H04L 12/56

Мітки: передаванні, пакетів, дозволу, буферизованих, мобільній, передавання, базової, станції, черзі, затримки, запитування, урахуванням

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-93191-zapituvannya-v-bazovo-stanci-dozvolu-na-peredavannya-paketiv-buferizovanikh-u-cherzi-v-mobilnijj-stanci-z-urakhuvannyam-zatrimki-v-kh-peredavanni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Запитування в базової станції дозволу на передавання пакетів, буферизованих у черзі в мобільній станції, з урахуванням затримки в їх передаванні</a>

Подібні патенти