Спосіб лікування негоспітальної пневмонії, асоційованої із залізодефіцитною анемією у дітей дошкільного віку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування негоспітальної пневмонії, асоційованої із залізодефіцитною анемією у дітей дошкільного віку шляхом використання базової терапії лікування цього захворювання, який відрізняється тим, що додатково використовують препарат "Ацидолак Бебі" в дозі: по 1 саше 2 рази на добу під час їжі, перорально, щоденно, протягом 10-14 днів.

Текст

Реферат: UA 92023 U UA 92023 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до педіатрії, дитячої інфекції та пульмонології, і може бути використана в клінічній практиці для лікування негоспітальних пневмоній (НП) у дітей дошкільного віку. Негоспітальна пневмонія є однією із найрозповсюджених захворювань органів респіраторного тракту, і важливим медико-соціальним аспектом як за показниками захворюваності і смертності, так і за значними економічними втратами, що зумовлює необхідність подальшого вивчення особливостей її перебігу, особливо при поєднанні з іншою патологією та розробці питань раціонального лікування таких пацієнтів [1, 2, 3]. Згідно з експертною оцінкою, вважають, що захворюваність на пневмонію складає від 4 до 20 випадків на 1000 дітей у віці від 1 місяця до 15 років. Поряд із тим, летальність при цьому захворюванні переважно зустрічається серед дитячого населення раннього віку (11,3 на 100 000 дітей, народжених живими), а також дітей та підлітків із порушеннями протиінфекційного захисту. Ступінь схильності організму до різних запальних реакцій органів дихання, особливості їх клінічного перебігу пов'язані зі станом імунологічної відповіді [2-5]. Відомо, що нормальна мікрофлора товстої кишки займає значне місце у підтримці імунного гомеостазу організму, покращання всмоктування заліза [5, 6]. У даний час коло захворювань, основні ланки патогенезу яких так чи інакше пов'язані з якісними і кількісними порушеннями кишкової мікробіоти, продовжує розширюватися. До них належать і захворювання органів бронхолегеневої системи. Ймовірно, наслідками ураження мікробної екологічної системи є імунні порушення, що призводять до подальшого розвитку каскаду патологічних змін в організмі. Внаслідок цього зростає вираженість клінічних симптомів, частіше відзначається ускладнений перебіг основного захворювання і настають рецидиви, погіршуються показники лікування і якість життя пацієнтів. При встановленні діагнозу "пневмонія", як правило, негайно призначається антибактеріальна терапія. У той самий час, антибіотикотерапії належить провідна роль у розвитку порушень біоценозу кишечнику [2, 4, 5]. Відомо, що протимікробні препарати, навіть при парентеральному введенні, призводять до мікроекологічних порушень. На жаль, сучасна медицина не завжди враховує необхідність підтримання симбіозу організму дитини з його мікрофлорою. Найбільш оптимальним методом профілактики і корекції порушень мікробіоценозу на даний час вважають біотерапію, основними компонентами якої є препарати пробіотиків і пребіотиків. На думку ряду авторів, спільний прийом пробіотика з антибіотиками попереджає дисбіотичні та імунологічні порушення, потенціює ефект антибактеріальної терапії та скорочує терміни загострення хвороби [7-9]. Враховуючи той факт, що за наявності живильного субстрату популяції представників нормальної мікрофлори здатні стрімко збільшуватися, є доцільним застосування симбіотиків, де пребіотики виконують підготовчу функцію для розвитку пробіотичної культури [10-12]. Дія симбіотиків заснована на синергічному впливі пробіотиків і пребіотиків один на одного, за рахунок якого не тільки найбільш ефективно імплантуються мікроорганізми-пробіотики в шлунково-кишковий тракт господаря, але і стимулюється його власна мікрофлора. У результаті чого нормалізуються обмінні процеси в організмі людини [11-13]. Недоліком існуючих способів лікування є те, що не використовуються пробіотичні препарати протягом всієї антибіотикотерапії, а також застосовують частіше пробіотичні препарати у формі (капсул), важкій для застосування у дітей дошкільного віку. Найближчим аналогом способу, що заявляється, є спосіб лікування НП у дітей раннього віку, який передбачає використання антибактеріальної, муколітичної, симптоматичної, імуностимулюючої терапії та призначення пробіотичного препарату, до складу якого входять бактерії Lactobaillus GG, Bifidobacterium lactis та вітаміни В1, В6 [14]. Однак, недоліки його в тому, що даний препарат не застосовувався у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією, тому що є полікомпонентним; містить вітаміни, тим самим збільшуючи ризик розвитку алергічних реакцій на вітамінні добавки. В основу корисної моделі поставлена задача оптимізації лікування НП у дітей дошкільного віку у поєднанні із залізодефіцитною анемією шляхом додаткового призначення у комплекс лікування симбіотичного препарату для своєчасної корекції дисбіотичних змін, виключаючи таким чином розвиток алергічних реакцій, що сприятиме підвищенню ефективності основного лікування. Поставлена задача вирішується тим, що комплекс засобів базової терапії негоспітальної пневмонії у дітей дошкільного віку у поєднанні із залізодефіцитною анемією доповнюється симбіотичним препаратом, до складу якого входять 4 млрд. ліофілізованого штаму бактерій Bifidobacterium ВВ-12 та пребіотик - фруктоолігосахариди, який призначають дітям, хворим на 1 UA 92023 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 НП, асоційовану із залізодефіцитною анемією (ЗДА) по 1 саше 2 рази на добу під час їжі протягом 14 днів. Таким препаратом і є симбіотичний препарат "Ацидолак Бебі" (виробництва "Польфарма", Польща, реєстраційне посвідчення № 05.03. - 03/69831 від 12.07.2012 до 12.07.2017). Спосіб лікування негоспітальної пневмонії, асоційованої із залізодефіцитною анемією у дітей дошкільного віку з використанням симбіотичного препарату здійснюють наступним чином. Хворій на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією, дитині на 2-3 добу госпіталізації в стаціонар призначають "Ацидолак Бебі" в дозі: по 1 саше 2 рази на добу під час їжі протягом 10-14 днів лікування в стаціонарі. Паралельно діти лікуються згідно з клінічним протоколом надання медичної допомоги МОЗ України для дітей, хворих на пневмонію (наказ МОЗ України № 18 від 13 січня 2005 р.). Застосування способу, що заявляється, базується на обстеженні 58 дітей віком від трьох до семи років, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із ЗДА, які знаходились на стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні № 2 Сумської міської дитячої клінічної лікарні Св. Зінаїди. Діагностику проводили згідно з сучасними критеріями класифікації пневмонії, а лікування - згідно з наказом МОЗ України № 18 від 13 січня 2005 р. Залежно від результатів обстеження усіх дітей розподілено на дві групи. До І групи ввійшли 26 дітей з НП без ЗДА. До II групи були включені 32 хворих з НП, асоційованою із ЗДА легкого ступеня. Залежно від проведеного лікування всі діти були поділені на підгрупи. І а (14 хворих) та II а (12 респондентів) підгрупи склали пацієнти з НП, які отримували стандартну терапію згідно з Протоколом МОЗ України про надання медичної допомоги дітям з пневмонією від 13.01.2005 р. № 18, І б (12 пацієнтів) та II б (11 дітей) підгрупи - хворі, до лікування яких було додано "Ацидолак Бебі" за схемою, що зазначена в інструкції, а саме: по 1 саше 1 раз на добу, ІІ в (9 респондентів) підгрупу - пацієнти, які отримували симбіотичний препарат у дозі 1 саше 2 рази на добу. Контрольну групу склали 18 практично здорових дітей того ж віку. Тактика щодо діагностики та лікування анемії визначалась згідно з протоколом МОЗ України від 10.01.2005 р. № 9. Отримані результати показали, що приєднання симбіотичного препарату до базової терапії негоспітальної пневмонії, асоційованої із залізодефіцитною анемією скорочувало тривалість клінічної симптоматики НП та кишкового дисбіозу, який розвивається на фоні лікування антибактеріальними препаратами. Так, при його включенні до традиційної терапії хворим НП без ЗДА кашель тривав на 1,46 дня менше (р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Smiian Oleksand Ivanovych

Автори російською

Смиян Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/74

Мітки: дошкільного, негоспітальної, віку, анемією, залізодефіцитною, лікування, дітей, асоційованої, пневмонії, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-92023-sposib-likuvannya-negospitalno-pnevmoni-asocijjovano-iz-zalizodeficitnoyu-anemiehyu-u-ditejj-doshkilnogo-viku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування негоспітальної пневмонії, асоційованої із залізодефіцитною анемією у дітей дошкільного віку</a>

Подібні патенти