Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Автомобільна шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з одним центральними, шістьма проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками.

2. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступ центрального ряду протектора автомобільної шини виконаний суцільним і має на бокових сторонах виступу додаткові прямокутні виступи, які зміщені один відносно одного на протилежних сторонах.

3. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен із виступів двох перших від центрального ряду проміжних рядів виконані у вигляді двох прямокутників зміщених відносно один одного в поперечному напрямку автомобільної шини, при цьому кожен із прямокутників має більшу довжину у повздовжньому напрямку.

4. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен із виступів двох других від центрального ряду проміжних рядів виконані у вигляді двох прямокутників зміщених відносно один одного в поперечному напрямку автомобільної шини, при цьому кожен із прямокутників має більшу довжину у поперечному напрямку і прямокутник з більших сторін виконаний закругленим, а з меншої сторони у напрямку плечових зон має дві закруглені прорізі і протилежному напрямку одну прорізь.

5. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен із виступів двох третіх від центрального ряду проміжних рядів виконані у вигляді паралелограмів з вирізом зі сторони центрального виступу, при цьому кожен із паралелограмів має більшу довжину у повздовжньому напрямку, а у напрямку плечових зон має одну закруглену прорізь і протилежному напрямку дві закруглені прорізі.

6. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральним і проміжними рядами виступів протектора автомобільної шини мають зигзагоподібну форму, а між третіми рядами від центрального ряду і боковими рядами канавка має прямолінійну форму, а виступи в бокових рядах виконані прямокутної форми і виконані з прямокутними прорізями у напрямку центрального ряду.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 91842 U UA 91842 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до автомобільної промисловості, зокрема до конструкцій автомобільних шин, і призначена для поглинання незначних коливань, викликаних нерівностями дорожнього покриття, компенсації погрішності траєкторії коліс, реалізації і сприйняття сил, які виникають у місці контакту, і для забезпечення високого коефіцієнта зчеплення. Шина для транспортних засобів має протектор, необхідний для забезпечення прийнятного коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, а також для захисту каркаса від пошкоджень. Протектори мають певні рисунки, які розрізняються залежно від призначення шини. Шини високої прохідності мають глибший рисунок протектора і ґрунтозачепи на його бічних сторонах. Рисунок і конструкція протектора дорожньої шини визначається вимогами до відведення води і бруду з канавок протектора і прагненням знизити шум при коченні. Але все ж головна задача протектора шини - забезпечити надійний контакт колеса з дорогою в несприятливих умовах, таких як вода, бруд, сніг тощо, шляхом їх видалення із зони контакту по точно спроектованим канавкам. Відомо протектор шини для транспортного засобу, що складається з канавок, центрального і бокових виступів. Центральний ряд складають виступи, які мають V-подібну форму, на їх поверхні виконані дві канавки, що поділяють виступ на центральний елемент та два бокових трапецієподібних елементи, центральний елемент має рифлення, бокові елементи виконано пласкими, боковий ряд складають виступи, які мають призматичну форму, причому 1/3-1/2 їх поверхні має рифлення [UA 27694, В60С11/04, 2007]. Найближчим аналогом до корисної моделі, що заявляється, є шина для транспортного засобу, протектор якої містить центральну і бокові канавки, які розділяють поверхню на бокові і центральні ряди виступів. Центральна канавка виконана прямою з виступами назовні. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму із ступінчастими краями. Бокові ряди розділені на елементи у формі монолітних блоків і оснащені прорізями і канавками. Елементи центральних рядів мають форму неправильних багатогранників з ламаними краями і оснащені додатковими виступами і зигзагоподібними поперечними прорізям [Патент UA №45610, В60С11/12, 2009]. Зазначена шина, як і попередній аналог, не забезпечує високого коефіцієнта зчеплення з дорожнім покриттям. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом удосконалення рельефного рисунку протектора підвищити зчеплення шини з дорожнім покриттям і зносостійкість протектора. Поставлену задачу вирішують тим, що в автомобільній шині, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами. Протектор автомобільної шини може бути виконаний з одним центральними, шістьма проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. Виступ центрального ряду протектора автомобільної шини може бути виконаний суцільним і може мати на бокових сторонах виступу додаткові прямокутні виступи, які зміщені один відносно одного на протилежних сторонах. Кожен із виступів двох перших від центрального ряду проміжних рядів можуть бути виконані у вигляді двох прямокутників зміщених відносно один одного в поперечному напрямку автомобільної шини, при цьому кожен із прямокутників може мати більшу довжину у повздовжньому напрямку. Кожен із виступів двох других від центрального ряду проміжних рядів можуть бути виконані у вигляді двох прямокутників зміщених відносно один одного в поперечному напрямку автомобільної шини, при цьому кожен із прямокутників може мати більшу довжину у поперечному напрямку і прямокутник з більших сторін виконаний закругленим, а з меншої сторони у напрямку плечових зон має дві закруглені прорізі і у протилежному напрямку одну прорізь. Кожен із виступів двох третіх від центрального ряду проміжних рядів можуть бути виконані у вигляді паралелограмів з вирізом зі сторони центрального виступу, при цьому кожен із паралелограмів може мати більшу довжину у повздовжньому напрямку, а у напрямку плечових зон має одну закруглену прорізь і у протилежному напрямку дві закруглені прорізі. Канавки поміж центральним і проміжними рядами виступів протектора автомобільної шини можуть мати зигзагоподібну форму, а між третіми рядами від центрального ряду і боковими рядами канавка може мати прямолінійну форму, а виступи в бокових рядах виконані прямокутної форми і виконані з прямокутними прорізями у напрямку центрального ряду. Описане виконання протектора дозволяє покращити його зчеплення з дорогою, підвищити зносостійкість протектора і опір з колам. При цьому форма виконання та розташування виступів рядів протектора забезпечує можливість контролю рівня зносу протектора. Корисна модель пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 зображено автомобільну шину, загальний вид; на Фіг. 2 - автомобільну шину, вид спереду; 1 UA 91842 U на Фіг. 3 - автомобільну шину, вид збоку; на Фіг. 4 - загальний вигляд протектора автомобільної шини. Автомобільна шина містить каркас 1, протектор 2 з плечовими зонами 3 і двома боковинами 4. 5 10 15 20 25 30 35 40 Протектор 2 автомобільної шини виконаний з одним центральними 5, шістьма проміжними 6 і двома боковими 7 рядами виступів, розділеними поміж собою канавками 8. Виступ центрального 5 ряду протектора 2 автомобільної шини виконаний суцільним і має на бокових сторонах виступу додаткові прямокутні виступи, які зміщені один відносно одного на протилежних сторонах. Кожен із виступів двох перших від центрального 5 ряду проміжних 6 рядів виконані у вигляді двох прямокутників, зміщених відносно один одного в поперечному напрямку автомобільної шини, при цьому кожен із прямокутників має більшу довжину у повздовжньому напрямку. Кожен із виступів двох других від центрального 5 ряду проміжних 6 рядів виконані у вигляді двох прямокутників, зміщених відносно один одного в поперечному напрямку автомобільної шини, при цьому кожен із прямокутників має більшу довжину у поперечному напрямку і прямокутник з більших сторін виконаний закругленим, а з меншої сторони у напрямку плечових зон має дві закруглені прорізі і у протилежному напрямку одну прорізь. Кожен із виступів двох третіх від центрального 5 ряду проміжних 6 рядів виконані у вигляді паралелограмів з вирізом зі сторони центрального виступу, при цьому кожен із паралелограмів має більшу довжину у повздовжньому напрямку, а у напрямку плечових зон 3 має одну закруглену прорізь і протилежному напрямку дві закруглені прорізі. Канавки 8 поміж центральним 5 і проміжними 6 рядами виступів протектора 2 автомобільної шини мають зигзагоподібну форму, а між третіми рядами від центрального 5 ряду і боковими 7 рядами канавка 8 має прямолінійну форму, а виступи в бокових 7 рядах виконані прямокутної форми і виконані з прямокутними прорізями у напрямку центрального 5 ряду. Виготовлення шин включає в себе чотири різних етапи: виготовлення гумових сумішей, виготовлення компонентів, збірку, вулканізацію. Виробництво шини починають з приготування гумових сумішей, рецептура яких залежить від призначення деталей шини і може включати в себе до 10-и хімікатів, починаючи від сірки і вуглецю і закінчуючи каучуком. На наступному етапі створюють протекторну заготовку для шини. В результаті шприцювання на черв'ячної машині виходить профільована гумова стрічка, яку після охолодження водою розрізають на заготовки за розміром шини. Скелет шини виготовляють з шарів гумованого текстилю або високоміцного металокорду. Прогумоване полотно розкроюють під певним кутом на смуги різної ширини залежно від розміру шини. На складальних верстатах усі деталі шини з'єднують в єдине ціле. Зібрану шину поміщають у прес-форму вулканізатора. Всередину шини під високим тиском подають пар або перегріту (200 °C) воду. Обігрівають і зовнішню поверхню прес-форми. Під тиском по боковинах і протектору промальовують рельєфний рисунок. Відбувається хімічна реакція (вулканізація), яка надає гумі еластичність і міцність. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Автомобільна шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з одним центральними, шістьма проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. 2. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступ центрального ряду протектора автомобільної шини виконаний суцільним і має на бокових сторонах виступу додаткові прямокутні виступи, які зміщені один відносно одного на протилежних сторонах. 3. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен із виступів двох перших від центрального ряду проміжних рядів виконані у вигляді двох прямокутників зміщених відносно один одного в поперечному напрямку автомобільної шини, при цьому кожен із прямокутників має більшу довжину у повздовжньому напрямку. 4. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен із виступів двох других від центрального ряду проміжних рядів виконані у вигляді двох прямокутників зміщених відносно один одного в поперечному напрямку автомобільної шини, при цьому кожен із прямокутників має більшу довжину у поперечному напрямку і прямокутник з більших сторін виконаний закругленим, а з меншої сторони у напрямку плечових зон має дві закруглені прорізі і протилежному напрямку одну прорізь. 2 UA 91842 U 5 10 5. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен із виступів двох третіх від центрального ряду проміжних рядів виконані у вигляді паралелограмів з вирізом зі сторони центрального виступу, при цьому кожен із паралелограмів має більшу довжину у повздовжньому напрямку, а у напрямку плечових зон має одну закруглену прорізь і протилежному напрямку дві закруглені прорізі. 6. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральним і проміжними рядами виступів протектора автомобільної шини мають зигзагоподібну форму, а між третіми рядами від центрального ряду і боковими рядами канавка має прямолінійну форму, а виступи в бокових рядах виконані прямокутної форми і виконані з прямокутними прорізями у напрямку центрального ряду. 3 UA 91842 U 4 UA 91842 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60C 11/00

Мітки: автомобільна, шина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-91842-avtomobilna-shina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автомобільна шина</a>

Подібні патенти