Спосіб діагностики стійкості винограду до абіотичного стресу методом індукції флуоресценції хлорофілу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики стійкості винограду до абіотичного стресу методом індукції флуоресценції хлорофілу, що включає стадію темнової адаптації для відібраних листків рослин, збудження в них флуоресценції хлорофілу шляхом опромінювання світлом та порівняння значень інтенсивності флуоресценції, який відрізняється тим, що відбір листків здійснюють з рослин винограду, вирощених в умовах in vitro, перенесених на 7-8 днів на модифіковані поживні середовища з різними концентраціями стресових агентів та визначають їх критичну концентрацію, шляхом порівняння критичних концентрацій стресових агентів для різних сортів визначають їх стійкість.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики стійкості винограду до абіотичного стресу методом індукції флуоресценції хлорофілу включає стадію темнової адаптації для відібраних листків рослин, збудження в них флуоресценції хлорофілу шляхом опромінювання світлом та порівняння значень інтенсивності флуоресценції. Відбір листків здійснюють з рослин винограду, вирощених в умовах in vitro, перенесених на 7-8 днів на модифіковані поживні середовища з різними концентраціями стресових агентів та визначають їх критичну концентрацію, шляхом порівняння критичних концентрацій стресових агентів для різних сортів визначають їх стійкість. UA 87319 U (12) UA 87319 U UA 87319 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільського господарства - виноградарство, а саме до селекції та сортовивчення винограду. Відомим аналогом є спосіб ідентифікації карбонатного хлорозу рослин, згідно з яким, після проходження темнової фази листки рослини опромінюють світлом з довжиною хвилі в діапазоні 400-650 нм, приймають, вимірюють і реєструють сигнали флуоресценції в діапазоні довжин хвиль 670-770 нм, із значень яких будують криву індукції флуоресценції з виділенням початкового F0 і максимального Fm значень флуоресценції, визначають ширину кривої індукції флуоресценції на рівні 0,75 (Fm-F0) для дослідної τd і контрольної τк рослин, а одержані значення порівнюють і при значенні τd≥τк дослідну рослину вважають ураженою карбонатним хлорозом (патент України № 82894 С2, G01N 21/64, A01G 7/00, 2006). Нaйближчим відомим аналогом є спосіб визначення фізіологічного стану рослин методом індукції флуоресценції хлорофілу, відповідно до якого відбирають листки рослин, витримують у темряві, освітлюють та реєструють флуоресценцію шляхом співвідношення її інтенсивності і часу виміру, за величинами інтенсивності флуоресценції визначають нормальний або критичний фізіологічний стан рослин, значення інтенсивності флуоресценції F>1 вказує на нормальний фізіологічний стан, a F

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Vlasov Viacheslav Vsevolodovych, Sherer Volodymyr Oleksandrovych

Автори російською

Власов Вячеслав Всеволодович, Шерер Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: A01G 7/00, G01N 21/64

Мітки: абіотичного, винограду, індукції, методом, спосіб, хлорофілу, діагностики, стресу, стійкості, флуоресценції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-87319-sposib-diagnostiki-stijjkosti-vinogradu-do-abiotichnogo-stresu-metodom-indukci-fluorescenci-khlorofilu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики стійкості винограду до абіотичного стресу методом індукції флуоресценції хлорофілу</a>

Подібні патенти