Спосіб одержання бактеріального препарату “симбісил” для силосування кормів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання бактеріального препарату для силосування кормів, що передбачає вирощування в молоці молочнокислих бактерій виду Lactobacillus plantarum і пропіоновокислих бактерій виду Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii, а також використання сорбенту, який відрізняється тим, що до складу бактеріального препарату додатково вводять молочнокислі бактерії видів Lactobacillus casei, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactococcus lactis, пропіоновокислі бактерії виду Propionibacterium acidipropionici, біфідобактерії виду Bifidobacterium adolescentis і оцтовокислі бактерії виду Acetobacter aceti, причому з бактерій всіх видів попередньо конструюють стійкий мутуалістичний симбіоз, а як сорбент використовують водний гель високоочищеного бентоніту.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед використанням препарат розводять в 100-200 разів 1-2 %-м гелем бентоніту.

Текст

Реферат: Спосіб одержання бактеріального препарату для силосування кормів включає вирощування в молоці молочнокислих бактерій виду Lactobacillus plantarum і пропіоновокислих бактерій виду Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii, використання сорбенту. До складу бактеріального препарату додатково вводять молочнокислі бактерії видів Lactobacillus casei, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactococcus lactis, пропіоновокислі бактерії виду Propionibacterium acidipropionici, біфідобактерії виду Bifidobacterium adolescentis і оцтовокислі бактерії виду Acetobacter aceti. З бактерій всіх видів попередньо конструюють стійкий мутуалістичний симбіоз. Як сорбент використовують водний гель високоочищеного бентоніту. UA 87238 U (12) UA 87238 U UA 87238 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до біотехнології та сільського господарства і стосується одержання бактеріальних препаратів для силосування кормів. Силосування зелених рослин є однією з найпоширеніших технологій консервування кормів для зимового утримування худоби. Сучасні технології силосування передбачають застосування спеціальних бактеріальних препаратів, які підсилюють молочнокисле бродіння й пригнічують небажані мікробіологічні процеси, завдяки чому скорочуються втрати живильних речовин і забезпечується одержання більш якісного корму. Відомий спосіб одержання бактеріального препарату для силосування кормів "Біосил", що передбачає культивування в живильному середовищі на основі автолізату хлібопекарських дріжджів і комплексу солей штаму молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum 52, при цьому культивування проводять в умовах періодичного додавання в середовище глюкози й аміаку для підтримки оптимального значення рН і стимулювання росту біомаси (Мансуров А.П. Розробка технології готування й застосування бактеріальної закваски для силосування кормів: Автореф. дис. … канд. сільськогосп. наук.-2006). Використання бактеріального препарату, одержаного відомим способом, поліпшує органолептичні показники силосу й підвищує його поживну цінність, переважно за рахунок збагачення молочною кислотою. Разом з тим обмеження складу бактеріального препарату одним штамом молочнокислих бактерій значно обмежує його біологічну активність і не забезпечує одержання силосу високої якості. Відома також закваска для силосування й сінажування рослинної сировини "Бітасил", що являє собою суміш амілолітичного молочнокислого стрептококу Lactococcus lactis subsp. lactis, молочнокислих бактерій Lactobacterium plantarum, меляси бурякової, соєвого гідролізату, натрію хлористого й води (ТУ 9291-008-74267440-2007). Закваска сприяє зниженню кислотності маси, що силосується, внаслідок чого створюються несприятливі умови для розвитку гнильних та інших небажаних мікроорганізмів. Однак використання у складі закваски механічної суміші двох видів молочнокислих бактерій змушує їх проявляти конкурентні властивості й звужує діапазон функціональної активності препарату. Найближчим аналогом є спосіб одержання закваски для силосування кормів, що передбачає вирощування молочнокислих бактерій видів Streptococcus salivarius, Enterococcus durans, Lactobacillus plantarum і пропіоновокислих бактерій виду Propionibacterium freudenreichii, змішування одержаних культур із сорбентом-носієм, у якості якого використовують крупу зернових або бобових культур, і висушування, при цьому закваску використовують у вигляді двох комплексів, якими потім заквашують пастеризоване молоко жирністю 1,5-2,5 % (патент РФ № 2265655, C12N1/20, А23К3/02, C12R1:46, C12R1:25, 2005). Закваска містить 4 види бактерій, що розширює спектр її ферментативної активності, а введення до складу закваски пропіоновокислих бактерій сприяє вітамінізації силосу. Недоліком способу є застосування ентерококів, що є потенційно-патогенними мікроорганізмами, здатними при надлишковому рості негативно впливати на здоров'я тварин. Крім того, готування закваски характеризується трудомісткістю, а використання при її одержанні механічної суміші бактеріальних культур не дозволяє їм у повній мірі реалізувати свій ферментативний потенціал. Крупа зернових або бобових культур має слабкі сорбційні властивості, але здатна активізувати ріст небажаних мікроорганізмів, а використання молочного жиру може стимулювати розвиток ліполітичних мікробів, зокрема спороносних бацил, гнильних бактерій роду Pseudomonas, дріжджів, пліснявих грибів й інших небажаних мікроорганізмів. В основу корисної моделі поставлено задачу створення способу одержання бактеріального препарату "Симбісил" для силосування кормів, в якому шляхом одержання стійкого симбіозу молочнокислих, пропіоновокислих, оцтовокислих і біфідобактерій та використання як сорбенту гелю бентоніту досягається підвищення цукролітичної активності препарату, розширення спектра його ферментативних властивостей, поліпшення органолептичних властивостей силосу й попередження його псування. Поставлена задача вирішується тим, що в способі одержання бактеріального препарату "Симбісил" для силосування кормів, що передбачає вирощування в молоці молочнокислих бактерій виду Lactobacillus plantarum і пропіоновокислих бактерій виду Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii, а також використання сорбенту, згідно з корисною моделлю, до складу бакпрепарата додатково вводять молочнокислі бактерії видів Lactobacillus casei, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactococcus lactis, пропіоновокислі бактерії виду Propionibacterium acidipropionici, біфідобактерії виду Bifidobacterium adolescentis і оцтовокислі бактерії виду Acetobacter aceti, причому з бактерій усіх видів попередньо конструюють стійкий мутуалістичний симбіоз, а як сорбент використовують водний гель бентоніту. При цьому перед використанням препарат розводять у 100-200 разів 1-2 %-м гелем бентоніту. 1 UA 87238 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Введення до складу препарату 8 видів корисних бактерій у формі мутуалістичного симбіозу значно розширює спектр видів його біологічної активності. Кожний штам, що використовується, характеризується індивідуальним набором ферментативних властивостей, які складаються в полікомпонентному симбіотичному консорціумі. В результаті бактеріальний препарат має високий сумарний ферментативний потенціал, що сприяє одержанню якісного силосу, збагаченого цінними продуктами метаболізму мікробного консорціуму. Симбіоз біфідобактерій, молочнокислих і пропіоновокислих бактерій чинить потужну антагоністичну дію на гнильну мікрофлору й маслянокислі бактерії, що сприяє кращому збереженню рослинного білка й перешкоджає накопиченню масляної кислоти. Процес ферментації підвищує засвоюваність корму, збагачує його цінними живильними сполуками, зокрема вітамінами, коротколанцюжковими жирними кислотами, бактеріоцинами, поліпшує якість силосу за складом органічних кислот і амінокислот, скорочує відходи корму в поверхневих шарах за рахунок попередження розвитку грибкових мікроорганізмів. Пропонований спосіб передбачає використання як сорбенту водного гелю бентоніту. Бентоніт - це природний глинистий матеріал, що містить широкий спектр фізіологічно цінних мінералів і має високі вологоутримуючі, іонообмінні й адсорбційні властивості. Ці якості бентоніту послужили підставою для використання його як кормової добавки для сільськогосподарських тварин з метою їх оздоровлення, зокрема для попередження інфекційних захворювань і отруєнь, попередження дефіциту фізіологічно цінних мінералів, поліпшення метаболізму. Водний гель бентоніту, що використовується як сорбент, є натрієвою формою мінералу, яку одержують із сухого природного бентоніту шляхом використання спеціальних методів диспергування й глибокого очищення від забруднюючих речовин і грубих часток. Він має високі адсорбційні властивості щодо вірусів, токсинів, радіонуклідів, важких металів та інших шкідливих сполук, однак не зв'язує бактеріальні клітини, тому не здатний порушувати мікробний баланс у біоценозах травного тракту й викликати метаболічні порушення. У процесі силосування рослинного корму бентоніт не тільки збагачує силос важливими мінералами й цінним антитоксичним сорбентом, але й формує анаеробні умови, сприятливі для життєдіяльності мікрофлори з ферментативними властивостями, і попереджує контамінацію силосу шкідливою аеробною мікрофлорою. Спосіб здійснюють таким чином. На основі спеціально селекціонованих штамів бактерій видів Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii, Propionibacterium acidipropionici, Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactococcus lactis, Acetobacter aceti конструюють мутуалістичний консорціум, в якому для всіх бактеріальних компонентів формуються сприятливі умови для розвитку клітинних популяцій і прояву біологічної активності. Сконструйований симбіоз вирощують у стерильному знежиреному молоці за температури 32-35 °C протягом 24-36 годин. Потім отриманий інокулят у кількості 3-5 % вносять у стерильне знежирене молоко, в яке перед стерилізацією додають 15-20 % водного гелю бентоніту із вмістом сухих речовин 5 %. Культивування проводять за температури 329 35 °C протягом 18-24 годин. Готовий препарат містить (1-3)х10 КУО/г життєдіяльних клітин цукролітичних бактерій і продукти їх метаболізму, серед яких переважає молочна кислота. Перед застосуванням препарат розводять в 100-200 разів 1-2 %-м гелем бентоніту. Корисна модель пояснюється прикладами. Приклад 1 Для одержання мутуалістичного консорціуму стерильне знежирене молоко інокулюють наступними штамами: Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii ВКПМ B-4544, Propionibacterium acidipropionici ВКПМ В-5800, Bifidobacterium adolescentis IMB B-7148, Lactobacillus plantarum IMB B-7116, Lactobacillus casei ВКПМ В-5724, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ВКПМ B-5388, Lactococcus lactis ВКПМ В-5725, Acetobacter aceti ВКПМ В5495 у співвідношенні 2:2:2:6:5:3:3:1. Інокульоване молоко ферментують протягом 24 годин за температури 35 °C. Спеціально проведеними дослідженнями встановлено, що при сполученні штамів у зазначених співвідношеннях вони формують стійкий мультикомпонентний симбіоз. Отриманий симбіоз використовують як посівний матеріал при одержанні інокулята. Для цього сконструйований симбіоз вирощують у стерильному знежиреному молоці за температури 35 °C протягом 24 годин. Отриманий інокулят у кількості 5 % вносять у стерильне знежирене молоко, у яке перед стерилізацією додають 20 % водного гелю бентоніту із вмістом сухих речовин 5 %. Культивування проводять за температури 35 °C протягом 18 годин. В 1 г готового продукту 9 міститься 1,0 × 10 життєдіяльних клітин цукролітичних бактерій і продукти їх метаболізму, серед яких переважає молочна кислота. Характеристика препарату представлена в таблиці. Перед використанням препарат розводять в 100 разів 1 %-м гелем бентоніту. 2 UA 87238 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Приклад 2 Для одержання мутуалістичного консорціуму стерильне знежирене молоко інокулюють наступними штамами: Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii ВКПМ B-4545, Propionibacterium acidipropionici ВКПМ В-5800, Bifidobacterium adolescentis IMB B-7148, Lactobacillus plantarum IMB B-7116, Lactobacillus casei ВКПМ В-4542, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ВКПМ В-4741, Lactococcus lactis ВКПМ В-5725, Acetobacter aceti ВКПМ В 5495 у співвідношенні 3:2:2:7:5:2:3:1. Інокульоване молоко ферментують протягом 36 годин за температури 32 С. Спеціально проведеними дослідженнями встановлено, що при сполученні штамів у зазначених співвідношеннях вони формують стійкий мультикомпонентний симбіоз. Отриманий симбіоз використовують як посівний матеріал при одержанні інокуляту. Для цього сконструйований симбіоз вирощують у стерильному знежиреному молоці за температури 32 °C протягом 36 годин. Отриманий інокулят у кількості 3 % вносять у стерильне знежирене молоко, в яке перед стерилізацією додають 15 % водного гелю бентоніту із вмістом сухих речовин 5 %. Культивування проводять при температурі 32 °C протягом 24 годин. В 1 г готового препарату 9 міститься 2,4 × 10 життєдіяльних клітин цукролітичних бактерій і продукти їх метаболізму, серед яких переважає молочна кислота. Характеристика препарату представлена в таблиці. Перед використанням препарат розводять в 150 разів 1,5 %-м гелем бентоніту. Приклад 3 Для одержання мутуалістичного консорціуму стерильне знежирене молоко інокулюють наступними штамами: Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii ВКПМ B-4545, Propionibacterium acidipropionici ВКПМ B-5800, Bifidobacterium adolescentis IMB B-7148, Lactobacillus plantarum IMB B-7116, Lactobacillus casei ВКПМ В-4542, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ВКПМ B-4741, Lactococcus lactis ВКПМ B-5725, Acetobacter aceti ВКПМ В 5495 у співвідношенні 2:3:3:6:6:2:2:1. Інокульоване молоко ферментують протягом 28 годин, за температури 34 °C. Спеціально проведеними дослідженнями встановлено, що при з'єднанні штамів у зазначених співвідношеннях вони формують стійкий мультикомпонентний симбіоз. Отриманий симбіоз використовують як посівний матеріал при одержанні інокуляту. Для цього сконструйований симбіоз вирощують у стерильному знежиреному молоці за температури 34 °C протягом 28 годин. Отриманий інокулят у кількості 4 % вносять у стерильне знежирене молоко, в яке перед стерилізацією додають 18 % водного гелю бентоніту із вмістом сухих речовин 5 %. Культивування проводять за температури 34 °C протягом 28 годин. В 1 г готового препарату 9 міститься 3,0 × 10 життєдіяльних клітин цукролітичних бактерій і продукти їх метаболізму, серед яких переважає молочна кислота. Характеристика препарату представлена в таблиці. Перед застосуванням препарат розводять в 200 разів 2 %-м гелем бентоніту. В таблиці представлена характеристика бактеріального препарату. Корисна модель дозволяє одержувати бактеріальні препарати для силосування кормів, що характеризуються високою концентрацією життєдіяльних клітин ферментативно-активних бактерій. Застосування препарату дозволяє одержувати силос із високими засвоюваністю й поживними якостями, збагачений вітаміном Віг, і при цьому знизити собівартість силосу. Силос, який одержують із використанням запропонованого способу, підвищує апетит тварин, поліпшує травлення, задовольняє потреби організму у вітамінах і мінеральних речовинах. 3 UA 87238 U Таблиця Характеристика бактеріального препарату "Симбісил" для силосування кормів Показник Штамовий склад Концентрація клітин цукролітичних бактерій в 1 г препарату Антагоністична активність щодо маслянокислих бактерій (зона затримки росту тест-культури Clostridium butyricum), мм Антагоністична активність щодо пліснявих грибів (зона затримки росту тест-культури Aspergillus flavus), мм Антагоністична активність щодо гнильних бактерій (зона затримки росту тест-культури Pseudomonas sp.), мм Вітамінсинтезуюча здатність, (приріст у ферментованому молоці): В1, мг% В2, мг% В12, мкг% Концентрація молочної кислоти, що синтезована при ферментації знежиреного молока, % Препарат згідно із прикладом 1 Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii ВКПМ B4544, Propionibacterium acidipropionici ВКПМ В-5800, Bifidobacterium adolescentis IMBB7148, Lactobacillus plantarum IMB B-7116, Lactobacillus casei ВКПМ В-5724, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ВКПМ В5388, Lactococcus lactis ВКПМ В-5725, Acetobacter aceti ВКПМ В-5495 (2:2:2:6:5:3:3:1) 9 Препарат згідно із прикладом 2 Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii ВКПМ B4545, Propionibacterium acidipropionici ВКПМ В-5800, Bifidobacterium adolescentis IMBB7148, Lactobacillus plantarum IMB B-7116, Lactobacillus casei ВКПМ В-4542, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ВКПМ B4741, Lactococcus lactis ВКПМ В-5725, Acetobacter aceti ВКПМ В-5495 (3:2:2:7:5:2:3:1). 9 Препарат згідно із прикладом 3 Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii ВКПМ B4545, Propionibacterium acidipropionici ВКПМ В-5800, Bifidobacterium adolescentis IMB B7148, Lactobacillus plantarum IMB B-7116, Lactobacillus casei ВКПМ В-4542, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ВКПМ B4741, Lactococcus lactis ВКПМ В-5725, Acetobacter aceti ВКПМ В-5495 (2:3:3:6:6:2:2:1) 2,4 × 10 19 18 20 22 21 22 23 22 23 0,28±0,04 0,51±0,06 0,39±0,03 0,15±0,02 0,29±0,07 0,18±0,01 0,31±0,06 0,55±0,11 0,48±0,09 2,38±0,13 2,44±0,11 2,47±0,15 4 3,0 × 10 9 1,0×10 UA 87238 U Продовження таблиці Концентрація оцтової кислоти, що синтезована при ферментації знежиреного молока, % Концентрація пропіонової кислоти, що синтезована при ферментації знежиреного молока, % 0,77±0,08 0,74±0,10 0,79±0,16 0,25±0,06 0,26±0,11 0,28±0,09 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Спосіб одержання бактеріального препарату для силосування кормів, що передбачає вирощування в молоці молочнокислих бактерій виду Lactobacillus plantarum і пропіоновокислих бактерій виду Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii, а також використання сорбенту, який відрізняється тим, що до складу бактеріального препарату додатково вводять молочнокислі бактерії видів Lactobacillus casei, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactococcus lactis, пропіоновокислі бактерії виду Propionibacterium acidipropionici, біфідобактерії виду Bifidobacterium adolescentis і оцтовокислі бактерії виду Acetobacter aceti, причому з бактерій всіх видів попередньо конструюють стійкий мутуалістичний симбіоз, а як сорбент використовують водний гель високоочищеного бентоніту. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед використанням препарат розводять в 100200 разів 1-2 %-м гелем бентоніту. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Shyrobokov Volodymyr Pavlovych, Dyment Halyna Semenivna

Автори російською

Янковский Дмитрий Станиславович, Димент Галина Семеновна

МПК / Мітки

МПК: A23K 3/02, C12N 1/20, C12R 1/46

Мітки: спосіб, симбісил, препарату, кормів, одержання, бактеріального, силосування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-87238-sposib-oderzhannya-bakterialnogo-preparatu-simbisil-dlya-silosuvannya-kormiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання бактеріального препарату “симбісил” для силосування кормів</a>

Подібні патенти