Номер патенту: 87178

Опубліковано: 27.01.2014

Автор: Ніколаєв Юрій Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Автомобільна чорна скринька, що включає навігаційну антену, навігаційний вузол, вмонтовані в автомобіль датчики інформації, мікроконтролер, енергонезалежну пам'ять та порти вводу сигналів з датчиків і виводу накопиченої інформації, яка відрізняється тим, що вмонтовані в автомобіль датчики інформації виконані у вигляді: електронного блока керування двигуном, двох електронних блоків керування гальмівною системою, електронного блока керування трансмісією, електронного блока керування безпекою, електронного блока керування навігацією, відеокамери переднього огляду, відеокамери заднього огляду, відеокамери салону, мікрофонів салону, автомобільного навігатора, та пристрою GPS, а мікроконтролер - у вигляді: блока збирання та обробки інформації, який прив'язаний до поточного часу та ідентифікує транспортний засіб щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації, що змонтовані як незалежні між собою; щонайменше двох блоків доступу, підключених до кожного блоків накопичення та зберігання інформації, до щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації, при цьому кожний з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації щонайменше двох блоків доступу та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації послідовно приєднані до блока збирання та обробки інформації; енергонезалежна пам'ять виконана у вигляді приєднаного до блока збирання та обробки інформації блока незалежного живлення, який забезпечує збереження необхідних налаштувань та накопиченої інформації, а навігаційний вузол виконаний як сукупність автомобільного навігатора та пристрою GPS.

Текст

Реферат: Автомобільна чорна скринька включає навігаційну антену, навігаційний вузол, вмонтовані в автомобіль датчики інформації, мікроконтролер, енергонезалежну пам'ять та порти вводу сигналів з датчиків і виводу накопиченої інформації. Вмонтовані в автомобіль датчики інформації, виконані у вигляді: електронного блока керування двигуном, двох електронних блоків керування гальмівною системою, електронного блока керування трансмісією, електронного блока керування безпекою, електронного блока керування навігацією, відеокамери переднього огляду, відеокамери заднього огляду, відеокамери салону, мікрофонів салону, автомобільного навігатора, та пристрою GPS. Мікроконтролер - у вигляді: блока збирання та обробки інформації. UA 87178 U (54) АВТОМОБІЛЬНА ЧОРНА СКРИНЬКА ("BLACK MOTOR-CAR BOX") UA 87178 U UA 87178 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до систем регулювання руху дорожнього транспорту, зокрема, до способів і обладнанням для контролю руху транспорту з метою обліку або регулювання руху з ідентифікацією транспортних засобів, із забезпеченням визначення швидкості або перевищення швидкості й із забезпеченням визначення напрямку руху, а також із вказівкою місцезнаходження транспортних засобів, наприклад, маршрутних, і може бути використана для глобальної безпеки дорожнього руху, моніторингу дорожньої ситуації, режимів роботи всіх бортових систем і вузлів автомобіля, збору, обробки й передачі отриманої інформації від одних автомобілів до інших автомобілів і спеціальним державним службам засобами зв'язку й навігації. Відомий БОРТОВИЙ НАКОПИЧУВАЧ МАРШРУТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (див., наприклад, ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ РФ RU № 50029 U1 МПК 7 G08G1/00. Заявка: 2005117934/22 від 09.06.2005. Автор(и): Макаренко С.Л. (RU), Струк В.К. (RU). Патентовласник(і): Відкрите акціонерне товариство "Моріон" (RU).). Відомий бортовий накопичувач маршрутної інформації, містить навігаційну антену, зв'язану із супутниками, навігаційний вузол, мікроконтролер, енергонезалежну пам'ять і порт введення сигналів з датчиків, при цьому перший вхід-вихід мікроконтролера підключений до входу-виходу навігаційного вузла, вхід якого підключений до навігаційної антени, зв'язаної із супутниками, другий вхід-вихід мікроконтролера підключений до входу-виходу енергонезалежної пам'яті, а вхід мікроконтролера підключений до виходу порту введення сигналів з датчиків, входи порту підключені до бортових датчиків контрольованого об'єкта, причому в бортовий накопичувач маршрутної інформації додатково введені порт зв'язку з персональним комп'ютером, порт зв'язку з телематичним терміналом, прийомопередатчик і антена, зв'язана по радіоканалу із прийомопередатчиком станції зчитування маршрутної інформації, третій вхід-вихід мікроконтролера пов'язаний з першим входом-виходом прийомопередатчика, другий вхід-вихід якого підключений до антени, четвертий вхід-вихід мікроконтролера пов'язаний із входом-виходом порту зв'язки з телематичним обладнанням, а п'ятий вхід-вихід мікроконтролера пов'язаний і? входом-виходом порту зв'язку з персональним комп'ютером. Даний бортовий накопичувач маршрутної інформації по технічної сутності й ефекту, що досягається, є найбільш близьким до АВТОМОБІЛЬНОЇ ЧОРНОЇ СКРИНЬКИ ("BLACK MOTORCAR BOX"), що заявляється. Недоліками відомого бортового накопичувана маршрутної інформації є відсутність можливості контролю доступу до накопиченої інформації, неможливість зчитування накопиченої інформації при ушкодженні прийомопередаточних обладнань, а також ненадійність його функціонування через відсутність дублювання каналів доступу. Сукупними ознаками найближчого аналога (прототипу) є: - навігаційна антена, - навігаційний вузол, - вмонтовані в автомобіль датчики інформації, - мікроконтролер, - енергонезалежна пам'ять, - порти введення сигналів з датчиків і висновку накопиченої інформації. Відмінними ознаками технічного рішення, що заявляється (АВТОМОБІЛЬНОЇ ЧОРНОЇ СКРИНЬКИ ("BLACK MOTOR-CAR BOX") є: - виконання вмонтованих в автомобіль датчиків інформації у вигляді: електронного блока керування двигуном (ЕБКд), двох електронних блоків керування гальмівною системою (ЕБКг), електронного блока керування трансмісією (ЕБКт), електронного блока керування безпекою (ЕБКб), електронного блока керування навігацією (ЕБКн), відеокамери переднього огляду (ВКп), відеокамери заднього огляду (ВКз), відеокамери салону (ВКс), мікрофонів салону (МФс), автомобільного навігатора (АН), та пристрою GPS (GPS); - виконання мікроконтролера у вигляді: блока збирання та обробки інформації (БЗОІ), який прив'язаний до поточного часу та ідентифікує транспортний засіб щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ), що змонтовані як незалежні між собою; щонайменше двох блоків доступу (БД1, БД2), підключених до кожного БНЗІ, до щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ) та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації (ПЗІ) з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ); - послідовне приєднання кожного з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ) щонайменше двох блоків доступу (БД1, БД2) та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації (ПЗІ) до блока збирання та обробки інформації (БЗОІ); 1 UA 87178 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - виконання енергонезалежної пам'яті у вигляді приєднаного до блока збирання та обробки інформації (БЗОІ) блока незалежного живлення (БНЖ), який забезпечує збереження необхідних налаштувань та накопиченої інформації; - виконання навігаційного вузла як сукупності автомобільного навігатора (АН), та пристрою GPS (GPS). В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення в автомобільній чорній скриньці ("BLACK MOTOR-CAR BOX") за рахунок забезпечення: можливості контролю доступу до накопиченої інформації, можливості зчитування накопиченої інформації при пошкодженні прийомопередаточних приладів, наявності дублювання каналів доступу шляхом збирання, зберігання певний час, санкціонованого зчитування або бездротової передачі накопиченої інформації службам безпеки на дорогах, поліції, страховим компаніям, власникам транспортних засобів, диспетчерам тощо, з метою 100 % відтворення подій, підвищити надійність функціонування автомобільної чорної скриньці. Очікуваним технічним результатом автомобільної чорної скриньки ("BLACK MOTORCAR BOX"), що заявляється, є підвищення надійності її функціонування. Зазначений технічний результат досягається тим, що в автомобільній чорній скриньці ("BLACK MOTOR-CAR BOX"), що включає навігаційну антену, навігаційний вузол, вмонтовані в автомобіль датчики інформації, мікроконтролер, енергонезалежну пам'ять та порти вводу сигналів з датчиків і виводу накопиченої інформації, відповідно з технічним рішенням, що заявляється, - вмонтовані в автомобіль датчики інформації виконані у вигляді: електронного блока керування двигуном (ЕБКд), двох електронних блоків керування гальмівною системою (ЕБКг), електронного блока керування трансмісією (ЕБКт), електронного блока керування безпекою (НБКб), електронного блока керування навігацією (ЕБКн), відеокамери переднього огляду (ВКп), відеокамери заднього огляду (ВКз), відеокамери салону (ВКс), мікрофонів салону (МФс), автомобільного навігатора (АН), та пристрою GPS (GPS); - мікроконтролер виконаний у вигляді: блока збирання та обробки інформації (БЗОІ), який прив'язаний до поточного часу та ідентифікує транспортний засіб щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ), що змонтовані як незалежні між собою; щонайменше двох блоків доступу (БД1, БД2), підключених до кожного БНЗІ, до щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ) та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації (ПЗІ) з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ); - кожний з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ), щонайменше двох блоків доступу (БД1, БД2) та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації (ПЗІ) послідовно приєднані до блока збирання та обробки інформації (БЗОІ); - енергонезалежна пам'ять виконана у вигляді приєднаного до блока збирання та обробки інформації (БЗОІ) блока незалежного живлення (БНЖ), який забезпечує збереження необхідних налаштувань та накопиченої інформації; - навігаційний вузол виконаний як сукупність автомобільного навігатора (АН), та пристрою GPS (GPS). Сутність технічного рішення, що заявляється (автомобільна чорна скринька ("BLACK MOTOR-CAR BOX")), полягає в наступному. При виконанні вмонтованих в автомобіль датчиків інформації у вигляді: електронного блока керування двигуном (ЕБКд), двох електронних блоків керування гальмівною системою (ЕБКг), електронного блока керування трансмісією (ЕБКт), електронного блока керування безпекою (ЕБКб), електронного блока керування навігацією (ЕБКн), відеокамери переднього огляду (ВКп), відеокамери заднього огляду (ВКз), відеокамери салону (ВКс), мікрофонів салону (МФс), автомобільного навігатора (АН), та пристрою GPS (GPS); при виконанні мікроконтролера у вигляді: блока збирання та обробки інформації (БЗОІ), який прив'язаний до поточного часу та ідентифікує транспортний засіб щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ), що змонтовані як незалежні між собою; щонайменше двох блоків доступу (БД1, БД2), підключених до кожного БНЗІ, до щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ) та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації (ПЗІ) з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ); при послідовному приєднанні кожного з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ), щонайменше двох блоків доступу (БД1, БД2) та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації (ПЗІ) до блока збирання та обробки інформації (БЗОІ); при виконанні енергонезалежної пам'яті у вигляді приєднаного до блока збирання та обробки інформації (БЗОІ) блока незалежного живлення 2 UA 87178 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 (БНЖ), який забезпечує збереження необхідних налаштувань та накопиченої інформації та при виконанні навігаційного вузла як сукупності автомобільного навігатора (АН) і пристрою GPS (GPS) забезпечується можливість контролю доступу до накопиченої інформації, можливість зчитування накопиченої інформації при пошкодженні прийомопередаточних приладів, наявність дублювання каналів доступу, що веде до підвищення надійності функціонування автомобільної чорної скриньці. Таким чином, сукупність відмінних ознак технічного рішення, що заявляється, (автомобільної чорної скриньці ("BLACK MOTOR-CAR BOX" дозволяє досягти зазначеного вище технічного результату. Сутність технічного рішення, що заявляється, ілюструється також принциповою конструкцією автомобільної чорної скриньці ("BLACK MOTOR-CAR BOX"), наведеною на фігурі. Пристрої та елементи, що входять до складу автомобільної чорної скриньки, що заявляється: 1 - БЛОК ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ (БЗОІ), що прив'язаний до поточного часу; 2 - БЛОК НЕЗАЛЕЖНОГО ЖИВЛЕННЯ (БНЖ), який забезпечує збереження необхідних налаштувань та накопиченої інформації; 3 - щонайменше два БЛОКА НАКОПИЧЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БНЗІ), що змонтовані як незалежні між собою; 4 - щонайменше два БЛОКА ДОСТУПУ (БД1, БД2) до щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ); 5 - щонайменше два ВУЗЛА АБО ПРИСТРОЮ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПЗІ) з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ). До складу кожного з щонайменше двох БЛОКІВ НАКОПИЧЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БНЗІ) входять: 6 - електронний блок керування (ЕБКд) двигуном, 7 - електронний блок керування (ЕБКг) гальмівною системою, 8 - електронний блок керування (ЕБКт) трансмісією, 9 - електронний блок керування (ЕБКб) безпекою, 10 - електронний блок керування (ЕБКн) навігацією, 11 - відеокамера переднього огляду (ВКп), 12 - відеокамера заднього огляду (ВКз), 13 - відеокамери салону (ВКс), 14 - мікрофони салону (МФс), 15 - автомобільній навігатор (АН), 16-пристрій GPS (GPS). Автомобільна чорна скринька ("BLACK MOTOR-CAR BOX") працює наступнім чином. Під час звичайного переміщення автомобіля, на зупинках, на стоянках, а також у випадку аварійних ситуацій, що відбуваються як з автомобілем, на якому встановлений автомобільний чорний ящик, так і з автомобілями, що перебувають у зоні охоплення їх датчиками автомобільного чорного ящика, інформація від цих датчиків (електронного блока керування (ЕБКд) двигуном 6, електронних блоків керування (ЕБКг) гальмівною системою 7, електронного блока керування (ЕБКт) трансмісією 8, електронного блока керування (ЕБКб) безпекою 9, електронного блока керування (ЕБКн) навігацією 10, відеокамери переднього огляду (ВКп) 11, відеокамери заднього огляду (ВКз) 12, відеокамери салону (ВКс) 13, мікрофонів салону (МФс) 14, автомобільного навігатора (АН), пристрою GPS (GPS)) поступає в БЛОК ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ (БЗОІ) 1. Цей блок прив'язаний до поточного часу. Функціонування БЗОІ, а також усієї автомобільної чорної скриньки, здійснюється від БЛОКА НЕЗАЛЕЖНОГО ЖИВЛЕННЯ (БНЖ) 2. Цей блок забезпечує не тільки збереження необхідних налаштувань та накопиченої інформації, яка була накопичена під час звичайного переміщення автомобіля, на зупинках, на стоянках, а також у разі аварійних ситуацій. Крім того блок збирання та обробки інформації містить інформацію що до транспортного засобу яка, ідентифікує його та його власника, державну реєстрацію в необхідних органах, реєстраційні номери тощо. У разі необхідності (при аварії, при проведенні розслідувань, а також для відтворення подій в яких знаходився або знаходиться даний транспортний засіб), блок (БЗОІ) обробляє одержану з усіх відключених до нього джерел інформацію, робить прив'язку до поточного часу та ідентифікаційних номерів транспортного засобу і передає оброблену інформацію до носіїв зберігання інформації, тобто до щонайменше двох, БЛОКІВ НАКОПИЧЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БНЗІ) 3. Ці блоки змонтовані в автомобільної чорної скриньці як (ТА) незалежні між собою. 3 UA 87178 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Щонайменше два блока незалежних між собою носіїв інформації (БНЗІ-1, БЗОІ-2) 3 постійно записують отриману інформацію від БЗОІ, зберігають отриману інформацію певний час. Ці блоки можуть налаштовуватися відповідно до вимог зацікавлених служб та технічних можливостей пристрою. Крім того щонайменше два блока незалежних між собою носіїв інформації (БНЗІ-1, БЗОІ-2) 3 забезпечують копіювання збереженої інформації через щонайменше два БЛОКА ДОСТУПУ (БД1, БД2) 4 на зовнішні пристрої та носії з метою подальшого відтворення подій. Ці блоки доступу (БД1, БД2) 4 до кожного незалежного носія зберігання інформації (БНЗІ-1, БЗОІ-2) 3 забезпечують санкціонований доступ до інформації, що зберігається в щонайменше двох блоках незалежних між собою носіїв інформації (БНЗІ-1, БЗОІ-2) 3, блокує спроби не санкціонованого доступу до інформації її фальшування або пошкодження та забезпечує програмування кодів доступу до БНЗІ-1, БНЗІ-2. Щонайменше два ВУЗЛА АБО ПРИСТРОЮ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПЗІ) 5 з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації (БНЗІ), забезпечує під'єднання та санкціоноване зчитування інформації з БНЗІ-1, БНЗІ-2. Підключення може здійснюватися безпосередньо до цих пристроїв через спеціальний або універсальний (наприклад, USB) роз'їм або бездротовою технологією (Wi-Fi, Bluetooth, стільниковий зв'язок тощо). Інформація, що міститься на БНЗІ, може зчитуватися одноразово (повністю) при запиті зацікавленої служби, або епізодично при паркуванні в приватному гаражі або на стоянці підприємства, при знаходженні в зоні доступу Wi-Fi, наприклад на АЗС тощо, а також в режимі он-лайн через мережі мобільного або супутникового зв'язку. Інформація може накопичуватися на серверах зацікавлених служб, таких як поліція, страхова компанія, диспетчерська служба або за бажанням приватного власника на персональному комп'ютері або в мережі Інтернет в рамках діючого законодавства країни, де знаходиться та експлуатується даний транспортний засіб. Доступ до кожного БЛОКА НАКОПИЧЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БНЗІ) здійснюється через БЛОК ДОСТУПУ (БД), який забезпечує санкціонований доступ до інформації. Підключення до кожного окремого БНЗІ через блок доступу БД здійснюється через окремий ВУЗОЛ АБО ПРИСТРІЙ ПІДКЛЮЧЕННЯ (ПЗІ), який через спеціальний або універсальний (наприклад (USB) роз'їм або через бездротову технологію (Wi-Fi, Bluetooth, стільниковий зв'язок, тощо) забезпечує зчитування інформації. БЛОК НАКОПИЧЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БНЗІ) містить інформацію щодо транспортного засобу, яка ідентифікує його та його власника, державну реєстрацію в необхідних органах, реєстраційні номери тощо, яку прив'язує до поточного часу; має незалежне живлення для збереження цієї інформації; приєднаній до кількох блоків енергонезалежної пам'яті. Крім того, він має змогу зчитувати та обробляти інформацію не тільки з базових блоків електронного керування транспортним засобом (двигун, гальма тощо), але й з пристроїв, які можуть встановлюватися окремо власником, та під'єднуватися до блока збирання та зберігання інформації через сумісний роз'їм або бездротовими технологіями (автомобільній навігатор, пристрій GPS, смартфон тощо) та забезпечувати більш повне відтворення подій, в яких перебував транспортний засіб. ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНА ПАМ'ЯТЬ виконана у вигляді декількох (не менш двох) не з'єднаних між собою незалежних блоків збереження інформації. Блоки збереження інформації монтуються при виготовлені транспортного засобу та розташовані там, де вони будуть максимально захищеним від механічних та інших зовнішніх факторів (вогонь, вода), які можуть вивести пристрій з ладу, а також унеможливити сторонній доступ безпосередньо до нього та до збереженої інформації. Кожний блок енергонезалежної пам'яті приєднаний до окремого блока доступу, через який може зчитуватися інформація. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Автомобільна чорна скринька, що включає навігаційну антену, навігаційний вузол, вмонтовані в автомобіль датчики інформації, мікроконтролер, енергонезалежну пам'ять та порти вводу сигналів з датчиків і виводу накопиченої інформації, яка відрізняється тим, що вмонтовані в автомобіль датчики інформації виконані у вигляді: електронного блока керування двигуном, двох електронних блоків керування гальмівною системою, електронного блока керування трансмісією, електронного блока керування безпекою, електронного блока керування навігацією, відеокамери переднього огляду, відеокамери заднього огляду, відеокамери салону, мікрофонів салону, автомобільного навігатора, та пристрою GPS, а мікроконтролер - у вигляді: 4 UA 87178 U 5 10 блока збирання та обробки інформації, який прив'язаний до поточного часу та ідентифікує транспортний засіб щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації, що змонтовані як незалежні між собою; щонайменше двох блоків доступу, підключених до кожного блоків накопичення та зберігання інформації, до щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації, при цьому кожний з щонайменше двох блоків накопичення та зберігання інформації щонайменше двох блоків доступу та щонайменше двох вузлів або пристроїв підключення та зчитування інформації послідовно приєднані до блока збирання та обробки інформації; енергонезалежна пам'ять виконана у вигляді приєднаного до блока збирання та обробки інформації блока незалежного живлення, який забезпечує збереження необхідних налаштувань та накопиченої інформації, а навігаційний вузол виконаний як сукупність автомобільного навігатора та пристрою GPS. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Nikolaev Urii Anatoliyovych

Автори російською

Николаев Юрий Анатолиевич

МПК / Мітки

МПК: G08G 1/00, G06F 3/00

Мітки: скринька, black, чорна, motor-car, box, автомобільна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-87178-avtomobilna-chorna-skrinka-black-motor-car-box.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автомобільна чорна скринька (“black motor-car box”)</a>

Подібні патенти