Перехідник для підключення акумуляторного електричного приладу до зовнішнього джерела електроживлення

Номер патенту: 86522

Опубліковано: 10.01.2014

Автор: Жук Костянтин Дмитрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Перехідник для підключення акумуляторного електричного приладу до зовнішнього джерела електроживлення, який складається з безпосередньо перехідника та кабелю, перехідник містить полюсні контакти та одну розетку для підключення кабелю, останній містить два штепселі, один підключається до перехідника, другий підключається до зовнішнього джерела постійного струму, який відрізняється тим, що має більше одного гніздового з'єднувача DC-типу (далі-гніздо) для підключення зовнішніх джерел постійного струму.

2. Перехідник за п. 1, який відрізняється тим, що за електричною схемою пристрою всі гнізда з'єднані паралельно і підключені до полюсних контактів.

3. Перехідник за п. 2, який відрізняється тим, що електрична схема забезпечує можливість електроживлення за схемою паралельної роботи кількох зовнішніх джерел постійного струму.

4. Перехідник за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що в електричній схемі на ділянці, по якій проходить сумарний струм, перед затискачем позитивного або негативного полюсного контакту встановлений запобіжник.

5. Перехідник за п. 4, який відрізняється тим, що електрична схема пристрою захищає електричний контур акумуляторного електроприладу від перевантаження.

6. Перехідник за п. 2 та п. 4, який відрізняється тим, що в електричній схемі на кожній ділянці, з полярністю, яка протилежна вибраній в п. 4 (негатив/позитив), між затискачами контактів двох сусідніх гнізд встановлений запобіжник.

7. Перехідник за п. 6, який відрізняється тим, що електрична схема пристрою захищає від короткого замикання паралельно підключені зовнішні джерела постійного струму.

Текст

Дивитися

Реферат: Перехідник для підключення акумуляторного електричного приладу до зовнішнього джерела електроживлення містить перехідник та кабель. Перехідник містить полюсні контакти та одну розетку для підключення кабелю, останній містить два штепселі, один підключається до перехідника, другий підключається до зовнішнього джерела постійного струму та містить більше одного гніздового з'єднувача DC-типу (далі - гніздо) для підключення зовнішніх джерел постійного струму. UA 86522 U (54) ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОГО ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ UA 86522 U UA 86522 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до "з'єднувальних пристроїв" - пристроїв, що складаються з двох або більше елементів, спеціально пристосованих для забезпечування швидкого та багаторазового фізичного входження в контакт або роз'єднування, без застосовування інструмента, для замикання або розмикання електричного контуру [2]. Також корисна модель має відношення до ручного акумуляторного електроінструмента, ручних акумуляторних електросвітильників та схем аварійного або резервного електроживлення. Відомий пристрій [4] фірми "СОНІ КОМП'ЮТЕР ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ IHK." (JP), призначений для з'єднання блока портативної електронної гри з зовнішнім джерелом електроживлення, що надає можливість електронній грі працювати на вибір або від батарейки, або від зовнішнього джерела. Ключовим елементом пристрою є штекер, корпус якого має форму батарейки з відповідними полюсними контактами, як у батарейки. Штекер встановлюється в нішу для батарейки в блоці електронної гри і фіксується там окремою кришкою. Із штекера виходить кабель для з'єднання з зовнішнім джерелом. Таким чином, для пристрою потрібна окрема додаткова кришка, по-друге - кабель надає можливість підключитися лише до одного зовнішнього джерела. Найбільш близьким аналогом є пристрій [5], призначений для підключення до зовнішнього джерела електроживлення ручної акумуляторної дрилі, який складається з перехідника та кабелю. Перехідник встановлюється в нішу для акумуляторної батареї в корпусі дрилі. Кабель має два штепселі, один підключається до перехідника, другий підключається до зовнішнього джерела постійного струму. Таким чином, до складу пристрою входять два предмети, по-друге пристрій конструктивно надає можливість підключитися лише до одного зовнішнього джерела. В основу корисної моделі поставлена задача надання можливості реалізувати аварійне або резервне електроживлення акумуляторного електричного приладу (далі - АЕП) від зовнішніх джерел. Наприклад, в ситуації, коли акумуляторна батарея [3] (далі - АБ) АЕП розряджена, але є доступ до побутової електромережі змінного струму, а також є один або більше побутових перетворювачів змінного струму на постійний [7] (далі - ПЗС), з вихідною напругою та сумарною вихідною потужністю, що відповідають вимогам з експлуатації АЕП. При цьому конструкція самого АЕП має залишитися незмінною. Прикладами АЕП можуть бути - ручний акумуляторний електроінструмент або ручний акумуляторний електросвітильник. Задача вирішується за рахунок перехідника [3] між АЕП та зовнішніми джерелами постійного струму, який реалізує схему паралельної роботи [3] декількох джерел постійного струму. Форма корпусу перехідника дозволяє йому бути встановленим та зафіксованим на посадковому місці АБ в корпусі відповідного АЕП. Для можливості встановлення електричного контакту між перехідником та АЕП, пара контактів зовнішніх полюсних (далі - КЗП) перехідника розташована аналогічно відповідним КЗП АБ відповідного АЕП. Для можливості підключення водночас декількох зовнішніх джерел постійного струму, перехідник має більше одного гніздового з'єднувача [3]. Частина корпусу перехідника, яка прилягає (зорієнтована) до корпусу АЕП, в якій розташована пара КЗП, буде називатися верхньою, протилежна частина - нижньою. В нижній частині корпусу перехідника встановлено більше одного гніздового з'єднувача (DC-типу) [9] (далі - гніздо). Для реалізації схеми паралельної роботи декількох зовнішніх джерел, в електричній схемі перехідника всі гнізда з'єднано паралельно з КЗП. Для запобігання перевантаженню АЕП, в електричній схемі перехідника, між точкою з'єднання затискачів контактів (типу-S) [9] всіх гнізд та затискачем негативного КЗП перехідника встановлено запобіжник. Для запобігання короткого замикання між гніздами, в електричній схемі перехідника, між затискачами контактів (типу-J) [9] двох сусідніх гнізд встановлено запобіжник. Запобігти перевантаженню АЕП та короткому замиканню також можливо при аналогічному розташуванні запобіжників, але на ділянках електричної схеми з протилежною полярністю. Таким чином, для відновлення електроживлення, в разі непридатності АБ до експлуатації, на її місце встановлюється перехідник, до гнізда/гнізд якого підключається один/два ПЗС, який(і) підключається(ються) до побутової електромережі. За другим варіантом перехідник реалізує паралельну роботу двох ПЗС для живлення АЕП. Для уникнення внесення змін в конструкцію АЕП для виготовлення перехідника буде найпростіше переобладнати АБ від цього АЕП, з видаленням всіх акумуляторів [3]. За наведеним вище, можна зробити висновок про те, що сукупність суттєвих ознак дозволяє забезпечити наступні технічні переваги в порівнянні з прототипами: 1) перехідник має два гнізда, різних за розмірами (калібрами); 2) можливе підключення більш різноманітних зовнішніх джерел постійного струму; 3) можливе підключення водночас двох зовнішніх джерел; 1 UA 86522 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 4) в електричній схемі перехідника всі гнізда з'єднані паралельно з КЗП, що забезпечує схему паралельної роботи двох зовнішніх джерел; 5) електрична схема перехідника захищає електричний ланцюг АЕП від перевантаження; 6) електрична схема перехідника захищає зовнішні джерела від короткого замикання, при включенні двох джерел паралельно. Суть запропонованої корисної моделі перехідника пояснюється графічними матеріалами: фіг. 1 - загальний вигляд перехідника; фіг. 2 - електрична схема перехідника; фіг. 3 - загальний вигляд варіанта застосування перехідника при живленні АЕП від одного побутового ПЗС; фіг. 4 - загальний вигляд варіанта застосування перехідника при живленні АЕП за схемою паралельної роботи двох побутових ПЗС. На фіг. 1 вказано наступне: 1 - КЗП; 2, 3 - гніздо; 4 - верхня частина корпусу АБ; 5 - нижня частина корпусу АБ. КЗП 1- це контакт перехідника, який безпосередньо контактує з відповідним контактом в корпусі АЕП. Гнізда 2 та 3 використовуються для підключення штекера (DC-типу) [9] (далі штекер) від побутового ПЗС. Гнізда різні за розмірами (калібрами), що дає можливість використовувати різні побутові ПЗС. На фіг. 2 вказано наступне: 1 - КЗП; 2, 3 - гніздо (графічне умовне визначення за [9]); 40, 45 - запобіжник. КЗП 1 - це контакти перехідника, які безпосередньо контактують з відповідними контактами в корпусі АЕП. Гнізда 2 та 3 з'єднані паралельно з КЗП 1, що дозволяє живити АЕП від одного або від двох водночас джерел постійного струму. Тому, для безпеки експлуатації ПЗС та живлення АЕП в електричній схемі перехідника передбачені запобіжники 40, 45, де запобіжник 40 захищає від короткого замикання два водночас включені ПЗС, а запобіжник 45 - захищає АЕП від перевантаження. На фіг. 3 вказано наступне: 2, 3 - гніздо; 5 - нижня частина корпусу АБ; 6 - кабель постійного струму; 7 - побутовий ПЗС; 8 - кабель змінного струму; 9 - вилка для підключення до побутової електромережі; 10 - розетка для підключення до побутової електромережі; 30 - штекер; 60 - частина корпусу АЕП. На фіг. 3 зображено рисунок із варіантом застосування перехідника, коли АЕП буде отримувати електроживлення від одного побутового ПЗС. На фіг. 4 вказано наступне: 2, 3 - гніздо; 5 - нижня частина корпусу АБ; 6, 12 - кабель постійного струму; 7, 13 - побутовий ПЗС; 8, 14 - кабель змінного струму; 9, 15 - вилка для підключення до побутової електромережі; 10, 16 - розетка для підключення до побутової електромережі; 20, 30 - штекер; 60 - частина корпусу АЕП. На фіг. 4 зображено малюнок із варіантом застосування перехідника, коли АЕП буде отримувати електроживлення водночас від двох, паралельно працюючих, побутових ПЗС. Щоб зібрати конструкцію запропонованого перехідника потрібно мати корпус (без акумуляторів) штатної АБ відповідного АЕП, два гнізда, два запобіжника та металевий дріт в ізоляції. Запобіжники, гнізда, дріт треба підбирати відповідно до електричних характеристик АЕП. 2 UA 86522 U 5 10 15 20 25 30 Для реалізації електроживлення АЕП через перехідник від не штатних джерел постійного струму, то на сьогодні існує великий вибір побутових ПЗС, які живляться від побутової електромережі з достатньою вихідною потужністю та з можливістю встановлення вихідної напруги. Також, ці побутові ПЗС комплектуються наборами зі штекерами різних розмірів (калібрів). Таким чином, при наявності вищеперерахованого є можливість реалізувати та задіяти запропоновану корисну модель перехідника. Джерела інформації: 1. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2001 р. № 22. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364. 2. Офіційний сайт "Український інститут промислової власності": http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c Міжнародна патентна класифікація. Українська версія (2013.01). 3. Офіційний сайт "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості": http://www.ukrndnc.org.ua Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів. 4. Пат. JP2002535947 Японія, МПК A63F13/08; Н01М2/10; H02J7/00 EXTERNAL POWER SUPPLY DEVICE / OOTORI YASUHIRO, SONY COMP ENTERTAINMENT INC [JP] - №00/00188, Опубл 20.07.2000 PCT: WO 00/42692. 5. Пат. 5354215 США, Int.CI H01R3/00 CIRCUIT INTERCONNECT FOR A POWER TOOL / JOSEPH R. VIRACOLA - №082232(APPL. No.:), Опубл. 24.06.1993(FILED:). 6. ДСТУ 3006-95. З'ЄДНУВАЧІ НИЗЬКОЧАСТОТНІ НА НАПРУГУ ДО 1500 В І КОМБІНОВАНІ. Терміни та визначення. 7. ДСТУ 3596-97(ГОСТ 30718-99) Перетворювачі напівпровідникові побутові. Загальні технічні вимоги. 8. ГОСТ 2.755-87 Единая система конструкторской документации. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ. УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 9. EIAJ standard RC-5320A (also called JEITA RC-5320A). Plugs and jacks for coupling an external (unified polarity type) ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 1. Перехідник для підключення акумуляторного електричного приладу до зовнішнього джерела електроживлення, який складається з безпосередньо перехідника та кабелю, перехідник містить полюсні контакти та одну розетку для підключення кабелю, останній містить два штепселі, один підключається до перехідника, другий підключається до зовнішнього джерела постійного струму, який відрізняється тим, що має більше одного гніздового з'єднувача DCтипу (далі-гніздо) для підключення зовнішніх джерел постійного струму. 2. Перехідник за п. 1, який відрізняється тим, що за електричною схемою пристрою всі гнізда з'єднані паралельно і підключені до полюсних контактів. 3. Перехідник за п. 2, який відрізняється тим, що електрична схема забезпечує можливість електроживлення за схемою паралельної роботи кількох зовнішніх джерел постійного струму. 4. Перехідник за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що в електричній схемі на ділянці, по якій проходить сумарний струм, перед затискачем позитивного або негативного полюсного контакту встановлений запобіжник. 5. Перехідник за п. 4, який відрізняється тим, що електрична схема пристрою захищає електричний контур акумуляторного електроприладу від перевантаження. 6. Перехідник за п. 2 та п. 4, який відрізняється тим, що в електричній схемі на кожній ділянці, з полярністю, яка протилежна вибраній в п. 4 (негатив/позитив), між затискачами контактів двох сусідніх гнізд встановлений запобіжник. 7. Перехідник за п. 6, який відрізняється тим, що електрична схема пристрою захищає від короткого замикання паралельно підключені зовнішні джерела постійного струму. 3 UA 86522 U 4 UA 86522 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H01R 3/00, F21L 4/00, B25F 5/00, H02J 9/00

Мітки: акумуляторного, перехідник, джерела, приладу, зовнішнього, електричного, електроживлення, підключення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-86522-perekhidnik-dlya-pidklyuchennya-akumulyatornogo-elektrichnogo-priladu-do-zovnishnogo-dzherela-elektrozhivlennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Перехідник для підключення акумуляторного електричного приладу до зовнішнього джерела електроживлення</a>

Подібні патенти