Стенд для перевірки стартерів і генераторів

Номер патенту: 86481

Опубліковано: 25.12.2013

Автор: Бершадський Марк Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стенд для перевірки електроагрегатів автомобілів, а саме генераторів і стартерів, який включає корпус і розміщені у ньому блок живлення, пульт управління, реле переключення 12/24 вольт, електропривід, вузол фіксації електроагрегата, вузол натягування ременя електропривода і вузол навантаження на генератор, який відрізняється тим, що:

електропривід містить електродвигун змінного струму, шків і ремінь, вузол фіксації електроагрегата містить корпус вузла фіксації, перший електродвигун постійного струму, ланцюг фіксації електроагрегата, гак для зачеплення ланцюга, планетарний механізм, ведучу шестірню і ведену шестірню, вузол натягування ременя електропривода містить дві нерухомі напрямні, гвинтовий редуктор з гайкою і черв'ячним гвинтом, другий електродвигун постійного струму, платформу кріплення електропривода, закріплену на нерухомих напрямних, вузол навантаження генератора містить корпус вузла навантаження, резистори і ключі, пульт управління містить вимірювальні прилади і органи управління у вигляді кнопок і регуляторів і виконаний з можливістю вимірювання параметрів стенда, генератора і стартера, управління електродвигунами, транзисторними ключами, реле переключення 12/24 вольт і напругою на стартері, гайка гвинтового механізму закріплена на платформі, а його черв'ячний вал з'єднаний із валом зафіксованого на корпусі другого електродвигуна, вал першого електродвигуна з'єднаний з планетарним механізмом, який, у свою чергу, з'єднаний з ведучою шестірнею, зчепленою з веденою шестірнею, з якою зчеплений ланцюг фіксації електроагрегата, виконаний з можливістю охоплення електроагрегата і зачеплення одним своїм краєм за нерухомий гак.

2. Стенд за п. 1, який відрізняється тим, що як ключі у вузлі навантаження використовуються транзистори.

Текст

Реферат: UA 86481 U UA 86481 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до випробувальної техніки у галузі машинобудування, зокрема стендів для перевірки електроагрегатів транспортних засобів, а саме стартерів і генераторів. Такі стенди використовуються на станціях технічного обслуговування транспортних засобів, а також при виробництві електроагрегатів як пристрої діагностики для перевірки працездатності і визначення технічних характеристик стартерів і генераторів транспортних засобів. Зазначені пристрої повинні забезпечувати можливість визначення необхідних показників, зокрема струму і напруги, що генеруються генератором або споживаються стартером, і при цьому мати задовільні експлуатаційні властивості. Відомий стенд для перевірки генераторів автомобілів [Патент RU 82852 U1], який містить корпус у вигляді основи, блок живлення, пульт управління, електропривід, вузол фіксації електроагрегата, вузол натягування ременя електропривода і вузол навантаження на генератор. В зазначеному варіанті стенда вузол фіксації електроагрегата виконаний як пристрій орієнтації випробуваного електроагрегата і складається, головним чином, з кронштейна, через отвір в якому пропускають стрижень, що проходить крізь отвори для кріплення випробовуваного електроагрегата і таким чином здійснюють його фіксацію відносно основи стенда. Причому притискання електроагрегата до основи здійснюється шляхом натягування ремінної передачі від електропривода до цього електроагрегата. Вузол натягування ременя електропривода виконаний з гвинтовим редуктором з гайкою і черв'ячним гвинтом, який отримує обертальний рух від обертання спеціальної ручки, і забезпечує обертання платформи, на якій закріплений електропривід, навколо осі, паралельній осі вала електродвигуна і розміщеній на основі стенда. Таким чином обертання зазначеної платформи змінює міжцентрову відстань ремінної передачі від електропривода до випробовуваного електроагрегата. Недоліком даного пристрою є незручність з експлуатаційної точки зору виконання операції орієнтації і фіксації електроагрегатів, обмежена кількість варіантів їх конструкції, обумовлена обмеженим набором стрижнів і отворів у кронштейні, ручний спосіб його фіксації і її ненадійність, яка призводить до підвищеної небезпеки зриву електроагрегата, а також, неможливість перевірки стартерів. В основу корисної моделі поставлена задача створення стенда для перевірки електроагрегатів з поліпшеними експлуатаційними характеристиками, а саме стенда, який був би виконаний з можливістю перевірки як стартера, так і генератора, причому будь-якої конструкції, автоматизованої і надійної їх фіксації і мав би вищий рівень безпеки. Поставлена задача вирішується тим, що стенд, містить корпус і розміщені у ньому блок живлення, пульт управління, реле переключення 12/24 вольт, електропривід, вузол фіксації електроагрегата, вузол натягування ременя електропривода і вузол навантаження на генератор, причому: електропривід містить електродвигун змінного струму, шків і ремінь; вузол фіксації електроагрегата містить корпус вузла фіксації, перший електродвигун постійного струму, ланцюг фіксації електроагрегата, гак для зачеплення ланцюга, планетарний механізм, ведучу шестірню і ведену шестірню; вузол натягування ременя електропривода містить дві нерухомі напрямні, гвинтовий редуктор з гайкою і черв'ячним гвинтом, другий електродвигун постійного струму, платформу кріплення електропривода, закріплену на нерухомих напрямних; вузол навантаження генератора містить корпус вузла навантаження, резистори і ключі, пульт управління містить вимірювальні прилади і органи управління у вигляді кнопок і регуляторів і виконаний з можливістю вимірювання параметрів стенда, генератора і стартера, управління електродвигунами, транзисторними ключами, реле переключення 12/24 вольт і напругою на стартері, гайка гвинтового механізму закріплена на платформі, а його черв'ячний вал з'єднаний із валом зафіксованого на корпусі другого електродвигуна, вал першого електродвигуна з'єднаний з планетарним механізмом, який, у свою чергу, з'єднаний з ведучою шестірнею, зчепленою з веденою шестірнею, з якою зчеплений ланцюг фіксації електроагрегата, виконаний з можливістю охоплення корпусу електроагрегата і зачеплення одним своїм краєм за нерухомий гак. Зазначені ознаки забезпечують поліпшення експлуатаційних характеристик стенда, що заявляється за рахунок того, що: виконання вузла фіксації електроагрегата з ланцюгом фіксації, затягування якого регулюється з пульта управління, дозволяє легко здійснювати автоматизовану механічну 1 UA 86481 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 фіксацію як стартерів, так і генераторів різних розмірів, незалежно від конструкції їх власних засобів кріплення, що підвищує надійність фіксації і безпеку при експлуатації стенда; виконання вузла натягування ременя з нерухомими напрямними, які під час натягування або відпускання ременя задають напрям руху платформі з закріпленим на ній електроприводом вздовж бокової стінки, забезпечує простоту виконання і компактність розташування внутрішніх елементів стенда, а використання в системі другого електродвигуна забезпечує автоматизацію цього процесу. У кращому варіанті стенда, що заявляється як ключі у вузлі навантаження використовують транзистори, що забезпечує підвищення надійності і строку служби стенда. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на фіг. 1 представлений вузол фіксації електроагрегата, вигляд спереду; на фіг. 2 представлений вузол фіксації електроагрегата, вигляд ззаду; на фіг. 3 представлений вузол натягування ременя електропривода; на фіг. 4 представлений вузол навантаження генератора. Стенд містить корпус 1 і розміщені у ньому блок живлення, пульт управління, реле переключення 12/24 вольт (на кресленнях не показані), електропривід 2, вузол фіксації електроагрегата 3, вузол натягування ременя електропривода 4 і вузол навантаження на генератор 5. Вузол фіксації електроагрегата 3 (фіг. 1-2) містить корпус вузла фіксації 6, перший електродвигун постійного струму 7, ланцюг фіксації електроагрегата 8, гак фіксації ланцюга (на кресленнях не показаний), планетарний механізм 9, ведучу шестірню 10 і ведену шестірню 11. Вузол натягування ременя електропривода 4 (фіг. 3) містить дві нерухомі напрямні 12, гвинтовий редуктор 13 з гайкою і черв'ячним гвинтом, другий електродвигун постійного струму 14, платформу кріплення електропривода, закріплену на нерухомих напрямних 12. Вузол навантаження генератора 5 (фіг. 4) містить корпус вузла навантаження 16, резистори 17 і транзисторні ключі 18. Ланцюги, у кожному з яких послідовно підключені резистор 17 і транзистор 18 підключені до акумуляторної батареї АКБ. Після установки електроагрегата на стенд через нього перекидають ланцюг фіксації 8, який зачіпляють за гак фіксації ланцюга. При натисканні відповідної кнопки на пульті управління стендом на перший електродвигун 7 подається напруга, і він починає обертати планетарний механізм 9, який обертає ведучу шестірню 10, яка в свою чергу передає обертальний момент на ведену шестірню 11. Ведена шестірня 10, будучи зчепленою з ланцюгом фіксації 8, просуває ланцюг фіксації 8 у визначену сторону, таким чином здійснюючи затягування зафіксованого електроагрегата. При перевірці генератора після його фіксації на стенді на його шків установлюють ремінь електропривода. При натисканні відповідної кнопки на пульті управління стендом на другий електродвигун 14 подається напруга, і він починає обертати черв'ячний гвинт гвинтового редуктора 13. В свою чергу, гайка гвинтового редуктора 13, яка закріплена на платформі кріплення електропривода, просуває зазначену платформу разом із закріпленим на ній електроприводом 2 у визначеному напрямку, таким чином здійснюючи натягування ременя електропривода. Далі включають електродвигун електропривода і проводять звичайні операції з перевірки параметрів генератора при різних навантаженнях, причому для підключення електричного навантаження на випробовуваний генератор з пульта управління підключаються певні резистори 17 шляхом подання електричних сигналів на відповідні транзисторні ключі 18. Фіксацію статера на стенді здійснюють таким самим чином, як це було описано вище для генератора. Для перевірки генератора чи стартера виконують стандартні операції шляхом маніпуляції з органами управління на пульті управління. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 1. Стенд для перевірки електроагрегатів автомобілів, а саме генераторів і стартерів, який включає корпус і розміщені у ньому блок живлення, пульт управління, реле переключення 12/24 вольт, електропривід, вузол фіксації електроагрегата, вузол натягування ременя електропривода і вузол навантаження на генератор, який відрізняється тим, що: електропривід містить електродвигун змінного струму, шків і ремінь, вузол фіксації електроагрегата містить корпус вузла фіксації, перший електродвигун постійного струму, ланцюг фіксації електроагрегата, гак для зачеплення ланцюга, планетарний механізм, ведучу шестірню і ведену шестірню, вузол натягування ременя електропривода містить дві нерухомі напрямні, гвинтовий редуктор з гайкою і черв'ячним гвинтом, другий електродвигун постійного струму, платформу кріплення електропривода, закріплену на нерухомих напрямних, вузол 2 UA 86481 U 5 10 навантаження генератора містить корпус вузла навантаження, резистори і ключі, пульт управління містить вимірювальні прилади і органи управління у вигляді кнопок і регуляторів і виконаний з можливістю вимірювання параметрів стенда, генератора і стартера, управління електродвигунами, транзисторними ключами, реле переключення 12/24 вольт і напругою на стартері, гайка гвинтового механізму закріплена на платформі, а його черв'ячний вал з'єднаний із валом зафіксованого на корпусі другого електродвигуна, вал першого електродвигуна з'єднаний з планетарним механізмом, який, у свою чергу, з'єднаний з ведучою шестірнею, зчепленою з веденою шестірнею, з якою зчеплений ланцюг фіксації електроагрегата, виконаний з можливістю охоплення електроагрегата і зачеплення одним своїм краєм за нерухомий гак. 2. Стенд за п. 1, який відрізняється тим, що як ключі у вузлі навантаження використовуються транзистори. 3 UA 86481 U 4 UA 86481 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01M 7/00

Мітки: стартерів, стенд, перевірки, генераторів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-86481-stend-dlya-perevirki-starteriv-i-generatoriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стенд для перевірки стартерів і генераторів</a>

Подібні патенти