Спосіб оптимізації лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб оптимізації лікувальної тактики у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, що включає виявлення додаткових факторів ризику та їх корекцію шляхом визначення стану вегетативної нервової системи, який відрізняється тим, що хворому проводять навантажувальну пробу мінеральною водою сильної мінералізації, потім виконують кардіоінтервалографію і при переважанні парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи в комплексну терапію додатково вводять препарати, нормалізуючі функцію шлунково-кишкового тракту, при переважанні симпатичного відділу вегетативної нервової системи, додають препарати, підтримуючі функцію серцево-судинної системи, а при ейтонічному (урівноваженому) стані вегетативної нервової системи лікування хронічної обструктивної хвороби легень проводять згідно чинного протоколу.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що навантажувальну пробу проводять попередньо дегазованою мінеральною природною лікувально-столовою водою "Поляна Квасова" протягом 1-2,5 хв в обсязі 0,5 % від маси тіла пацієнта.

Текст

Реферат: Спосіб оптимізації лікувальної тактики у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень включає виявлення додаткових факторів ризику та їх корекцію шляхом визначення стану вегетативної нервової системи, причому хворому проводять навантажувальну пробу мінеральною водою сильної мінералізації, потім виконують кардіоінтервалографію і при переважанні парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи в комплексну терапію додатково вводять препарати, нормалізуючі функцію шлунково-кишкового тракту, при переважанні симпатичного відділу вегетативної нервової системи додають препарати, підтримуючі функцію серцево-судинної системи, а при ейтонічному (урівноваженому) стані вегетативної нервової системи лікування хронічної обструктивної хвороби легень проводять згідно чинного протоколу. UA 86476 U (12) UA 86476 U UA 86476 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Дана корисна модель належить до галузі медицини, а саме до пульмонології і гастроентерології, та призначена для оптимізації лікування хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Відомий спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт згідно патенту України № 30912 А. Спосіб здійснюється шляхом інгаляційного введення препарату ліпін в суміші з аскорбіновою кислотою, взятої в середньотерапевтичній дозі на тлі загальноприйнятого комплексного лікування. До недоліків даного способу можна віднести його низьку ефективність, тому що даний спосіб не усуває можливі ускладнення терапії ХОЗЛ, що призводить до подовження термінів лікування і збільшення його вартості. Відомий спосіб контролю ефективності лікування хворих хронічним обструктивним бронхітом із супутньою патологією печінки згідно патенту України № 40809 А. Спосіб полягає в тому, що досліджують інгібітор протеїназ сироватки крові до лікування. Спосіб відрізняється тим, що як інгібітор протеїназ досліджують α-2-макроглобулін (α-2-МГ), призначають гепатопротектори, судять про ефективність лікування по збільшенню активності α-2-МГ відносно її вихідної величини і по досягненні контрольного рівня судять про ефективність лікування. Спосіб відрізняється дорожнечею і трудомісткістю. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб прогнозування ерозивновиразкових уражень слизової оболонки гастродуоденальної зони у хворих на бронхіальну астму згідно патенту РФ № 2281029. Оцінюють психоемоційний стан хворих за допомогою шкал самооцінки депресії Бека і Цунга і шкали самооцінки тривоги Шихана. Проводять оцінку вегетативного тонусу в серцево-судинній системі за допомогою вегетативного індексу Кердо, визначають індекс хвилинного об'єму крові. За наявності показників, що свідчать про переважання тонусу парасимпатичної нервової системи і наявних тривожно-депресивних розладів, прогнозують ерозивно-виразкові ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони. Спосіб розширює арсенал діагностичних засобів для виявлення ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки гастродуоденальної зони у хворих на бронхіальну астму. Даний спосіб вибраний нами як найближчий аналог. Корисна модель, що заявляється, і спосіб - найближчий аналог збігаються за ознакою оцінки вегетативної нервової системи і подальшим урахуванням отриманих даних при лікуванні хворих бронхолегеневою патологією. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлено завдання оптимізувати спосіб лікування хворих на ХОЗЛ на основі аналізу функціонального стану вегетативної нервової системи (ВНС) та урахування отриманих показників. Поставлена задача вирішена в способі оптимізації лікувальної тактики у хворих на ХОЗЛ, які передбачають оцінку ВНС системи хворого після виконання проби навантаження лужною мінеральною водою сильної мінералізації, наприклад, "Поляна Квасова", з урахуванням отриманих показників і корекції лікувальної тактики хворих ХОЗЛ. Новим у способі, що заявляється, є: - виконання проби навантаження перед оцінкою стану ВНС; - корекція лікувальної тактики хворих на ХОЗЛ в залежності від переважання того чи іншого відділу ВНС. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, які заявляються, і досягненим результатом можна пояснити наступним чином: Використання гідрокарбонатної дегазованої мінеральної води сильної мінералізації (Поляна Квасова) призводить до нейтралізації кислого вмісту шлунка і подальшої реакції ВНС, яку вивчають за допомогою кардіоінтервалографії (КІГ). У здорових осіб, згідно з даними КІГ, має місце ейтонічна реакція, у пацієнтів з ХОЗЛ і ризиком розвитку ускладнень з боку шлунковокишкового тракту має місце активація парасимпатичного відділу ВНС. До механізмів пошкодження гастродуоденальної зони при ХОЗЛ відносять гіпоксію, порушення мікроциркуляції, куріння, вегетативний і ендокринний дисбаланс. У пацієнтів з ХОЗЛ і ризиком розвитку ускладнень з боку серцево-судинної системи при проведенні проби навантаження має місце порушення функціональної активності симпатичного відділу ВНС. Спосіб здійснюється наступним чином: Після підтвердження у хворого діагнозу ХОЗЛ проводимо навантажувальну пробу. Для цього хворий в стані відносного спокою випиває попередньо дегазовану мінеральну воду в кількості 0,5 % від маси тіла протягом 1-2,5 хвилин. Потім хворому виконується ЕКГ з подальшою реєстрацією КІГ комплексом CARDIO. Оцінюємо частоту серцевих скорочень, варіаційний розмах (X), моду (Мо), амплітуду моди (Амо), індекс напруги (ІН). На підставі отриманих даних робимо висновок про стан ВНС даного хворого, тобто про переважання симпатичного, парасимпатичного відділу або про наявність урівноваженого типу ВНС. При переважанні парасимпатичного відділу ВНС з метою корекції гастропатій при ХОЗЛ до початку 1 UA 86476 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 базисної терапії ХОЗЛ хворому призначають препарати, що покращують мікроциркуляцію слизової оболонки шлунка, реологічні властивості крові (реополіглюкін). При виявленні переважання симпатичного відділу ВНС, тобто наявність ризику ускладнень з боку ССС, додатково включаємо β-адреноблокатор (небівалол + реополіглюкін). Застосування КІГ в стані відносного спокою і при проведенні функціональних навантажень дозволяє забезпечити діагностику вегетативних розладів, виявити осіб, які мають підвищений ризик розвитку тих чи інших ускладнень на тлі основного захворювання. Приклад конкретного виконання способу. Приклад 1 Хворий Д., 1937 р. н. Перебував на стаціонарному лікуванні в пульмонологічному відділенні з 16.04 по 23.04.2013 р. Скарги при госпіталізації: задишка при невеликому фізичному навантаженні, кашель з виділенням слизової мокроти, загальна слабкість, відчуття нестачі повітря, "дискомфорт в животі". Анамнез хвороби: Погіршення самопочуття відзначає близько місяця тому, після переохолодження, лікувався амбулаторно (інгалював серетид 50/500 мкг). Стан покращився, але зберігався кашель, задишка. Госпіталізований для подальшого лікування у відділенні пульмонології. Анамнез життя: довгостроково страждає хронічним бронхітом, з березня користується серетидом. Протягом останніх років відмічається підвищення артеріального тиску до 160/100 мм рт. ст. Алергологічний анамнез не обтяжений. Стаж куріння 45 пачко-років. Об'єктивно: При госпіталізації стан хворого середнього ступеня тяжкості. Шкіряні покрови бліді, чисті. Температура тіла 36,2 С. Над легенями перкуторно коробковий звук, аускультативно дихання ослаблене, вислуховуються розсіяні сухі, свистячі хрипи на фоні подовженого видиху. ЧД 20 в хв. Тони серця приглушені, діяльність ритмічна. AT 150/90 мм рт. ст., ЧСС 50 уд на хв. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт м'який, безболісний при пальпації. Печінка, селезінка не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Периферичних набряків немає. У загальному аналізі крові (17.04.13) - ШОЕ - 7 мм/год., Л - 8,8 г/л, Нв - 146 г/л, е - 1 %, с 74 %, п - 1 %, л - 21 %, м - 3 %. У біохімічному аналізі крові (17.04.13) заг. білірубін - 9,8 ммоль/л, прямий - 0,8 ммоль/л, непрямий - 9,0 ммоль/л, ACT-5,7 U/L, АЛТ - 5,3 U/L, глюкоза крові - 4,3 ммоль/л, сечовина - 8,2 ммоль/л, креатинін - 0,107 ммоль/л. Коагулограма (18.04.13) ПТІ - 63 %, MHO-1,9, фібриноген А - 9,0 г/л, фібриноген В - негат. Загальний аналіз сечі (17.04.13.) к-ть - 150,0 мл, відн. щільн.-1018, колір - світло-жовтий, прозора, білок - 0,033, РН - кисла, Л - 1-2 в полі зору, Ер. - немає, солі сечової кислоти, глюкоза - негативна, кетонові тіла - негативні. ЕКГ (17.04.13) - Ритм синусовий, правильний, ЧСС 50 ударів/хв. ЕВС вертикальна. Гіпертрофія лівого шлуночка. ФГ ОГК (17.04.13) - Легеневі поля емфізематозні, патологічних тіньових утворень не визначається. Спірографія (16.04.13) - Порушення ФЗД за обструктивним типом помірно виражене. ЛН І. ФЖЄЛ - 81,3 %, ОФВ1-66,06 %, ПОС - 53,1 %. Хворому після навантажувальної проби дегазованою водою "Поляна Квасова" була проведена КІГ, яка показала переважання парасимпатичного відділу ВНС. Враховуючи ризик розвитку гастроентерологічної патології (хронічна гіпоксія при ХОЗЛ, ІХС, прийом гормональних препаратів з приводу ХОЗЛ), переважання парасимпатичного відділу ВНС за даними КІГ, хворому проведена езофагофіброгастродуоденоскопія. Виявлено: змішаний езофагіт. Халазія кардії. Змішаний гастрит. Виражена гіперплазія слизової дистальних відділів шлунка. Осередковий геморагічний гастрит, помірно виражений. Деформація цибулини ДПК, середнього ступеню. Поверхневий бульбіт. Осередковий геморагічний бульбіт. Осередковий дуоденіт. Виставлений діагноз: Хронічне обструктивне захворювання легень II, фаза загострення. Емфізема легенів. ЛН І. Гіпертонічна хвороба II ст., 2 ст., ризик високий. СН І ст. Хронічний гастродуоденіт, ст. нестійкої ремісії. Хворому призначено лікування: р-н еуфіліну 2 %, дексаметазон, беродуал Н, лазолван, кардіомагніл 75 мг, лізиноприл 5 мг, реополіглюкін, омепразол 20 мг. Після проведеного лікування самопочуття хворого покращилось, зменшилася задишка, слабкість, дискомфорт в епігастральній області не турбує. Хворий виписаний додому з рекомендаціями дотримання режиму харчування, продовжити базисну терапію, спостереження у лікаря терапевта за місцем проживання. Приклад 2 2 UA 86476 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Хворий К., 1933 р. н., перебував на стаціонарному лікуванні в пульмонологічному відділенні з 11.03 по 20.03.2012. Скарги при госпіталізації: задишка при мінімальному фізичному навантаженні, малопродуктивний кашель, загальна слабкість, періодичний біль в області серця, запаморочення, серцебиття, набряклість нижньої третини гомілок. Анамнез хвороби: Погіршення самопочуття відзначає тиждень тому, коли почала зростати задишка, з'явився дискомфорт у грудній клітці, кашель, набряки гомілок. Госпіталізований для подальшого лікування та обстеження у відділенні пульмонології. Анамнез життя: довгостроково страждає на ішемічну хворобу серця з пароксизмами фібриляції передсердь, гіпертонічну хворобу. У лютому 2012 р. переніс деструктивну пневмонію. Алергологічний анамнез не обтяжений. Не курить. Об'єктивно: При госпіталізації стан хворого середнього ступеня тяжкості. Шкірні покрови і видимі слизові звичайного кольору. Над легенями перкуторно легеневий звук, аускультативно дихання ослаблене, вислуховуються поодинокі пневмосклеротичні хрипи з обох сторін. ЧД 22 в хв. Тони серця приглушені, діяльність ритмічна. AT 180/90 мм рт. ст., ЧСС 100 уд на хв. Язик вологий, обкладений білим нальотом біля кореня. Живіт м'який, безболісний при пальпації. Печінка, селезінка не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Набряки нижніх кінцівок до нижньої третини. У загальному аналізі крові (12.03.12) - ШОЕ - 20 мм/год., Л - 9,6 г/л, Нв - 140 г/л, е - 1 %, с 70 %, п - 3 %, л - 19 %, м - 7 %. У біохімічному аналізі крові (12.03.12) заг. білірубін - 17,6 ммоль/л, тимолова проба - 1,75 Од, ACT-9,7 U/L, АЛТ - 15,3 U/L, глюкоза крові - 6,6 ммоль/л, сечовина - 7,0 ммоль/л, креатинін 0,069 ммоль/л. Загальний аналіз сечі (12.03.12) к-ть - 150,0 мл, відн. щільн.-1020, колір - світло-жовта, прозора, білок - немає, РН - кисла, Л - 4-6 в полі зору, Ер. - немає, солі сечової кислоти, глюкоза - негативна, кетонові тіла - негативні. ЕКГ (12.03.12) - Ритм синусовий, правильний, ЧСС 90 ударів/хв., блокада передньо-верхньої гілки пучка Гіса, порушення процесів реполяризації по боковій стінці лівого шлуночка. ФГ ОГК (12.03.12) - Легеневі поля емфізематозні, пневмофіброз. Спірографія (16.03.12) - Порушення ФЗД за змішаним типом з переважанням обструкції помірно виражені. ЛН І. ФЖЄЛ - 60,4 %, ОФВ1-57,8 %, ПОС - 63,02 %, IT-91,7 %. Хворому після навантажувальної проби дегазованою водою "Поляна Квасова" була проведена КІГ, виявлено переважання симпатичного відділу ВНС. Додатково проведено дослідження ССС. Виявлено: ІХС. Стенокардія напруги II ФК. Атеросклеротичний кардіосклероз, блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса, персистуюча фібриляція передсердь. Гіпертонічна хвороба II ст., 2 ст., ризик високий. СН II A. NYHA IV. Виставлений діагноз: хронічне обструктивне захворювання легень II стадія, фаза загострення. Емфізема легень. ЛН II. Хворому призначена базисна терапія: еуфілін 2 %, дексаметазон, беродуал Н, лазолван, реополіглюкін, аспаркам, хартіл Н, кардіомагніл 75 мг, верошпирон 25 мг, тридуктан. Враховуючи високий ризик розвитку ускладнень з боку ССС, наявність у хворого серцевої недостатності та персистуючої форми фібриляції передсердь, переважання симпатичного відділу ВНС за даними КІГ додатково призначено небілет 5 мг на добу. Після проведеного лікування самопочуття хворого покращилося, зменшилися задишка, слабкість, дискомфорт у грудній клітці, серцебиття, перебої в роботі серця не турбують. Хворий виписаний додому з рекомендаціями продовжити базисну терапію і спостереженням кардіолога поліклініки. Приклад 3. Хворий P., 1930 р. н., перебував на стаціонарному лікуванні в пульмонологічному відділенні з 4.09 р. по 14.09.2012. Скарги при госпіталізації: задишка при мінімальному фізичному навантаженні, кашель з виділенням гнійного мокротиння, загальна слабкість. Анамнез хвороби: вважає себе хворим протягом року, коли почали турбувати задишка, слабкість. Лікувався амбулаторно (інгалював сальбутамол). Погіршення самопочуття відзначає близько місяця тому, коли стали наростати задишка, слабкість, з'явився кашель. Госпіталізований для подальшого лікування у відділенні пульмонології. Анамнез життя: Страждає ішемічною хворобою серця, атеросклеротичним кардіосклерозом, виразковою хворобою ДПК близько 10 років. Алергологічний анамнез не обтяжений. Стаж куріння 40 пачко-років. 3 UA 86476 U 5 10 15 20 25 30 35 Об'єктивно: При госпіталізації стан хворого середнього ступеня тяжкості. Шкіряні покрови бліді, чисті. Температура тіла 36,2 °C. Над легенями перкуторно коробковий звук, аускультативно дихання ослаблене, вислуховуються розсіяні сухі, свистячі хрипи на фоні подовженого видиху. ЧД 22 в хв. Тони серця приглушені, діяльність ритмічна. AT 140/80 мм рт. ст., ЧСС 88 уд. на хв. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт м'який, безболісний при пальпації. Печінка, селезінка не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Периферичних набряків немає. У загальному аналізі крові (5.09.12) - ШОЕ - 20 мм/год., Л - 5,6 г/л, Нв - 127 г/л, е - 2 %, с 75 %, п - 2 %, л - 20 %, м - 2 %. У біохімічному аналізі крові (5.09.12) заг. білірубін - 6,1 ммоль/л, прямий - 0 ммоль/л, непрямий - 6,1 ммоль/л, ACT-6,1 U/L, АЛТ - 8,3 U/L, глюкоза крові - 4,9 ммоль/л, сечовина - 7,7 ммоль/л. Коагулограма (5.09.12) ПТІ - 81,5 %, фібриноген А - 2,5 г/л, фібриноген В - отр. Загальний аналіз сечі (5.09.12) к-ть - 150,0 мл, відносна щільність - 1021, колір - світложовтий, прозора, білок - 0,033, РН - кисла, Л - 1-2 в полі зору, Ер. - немає, глюкоза - негативна, кетонові тіла - негативні. ЕКГ (5.09.12) - Ритм синусовий, правильний, ЧСС 75 уд. на хв. ЕВС відхилена вліво. Блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса. ФГ ОГК (12.09.12) - Легеневі поля емфізематозні, патологічних тіньових утворень не визначається. Спірографія (4.09.12) - Порушення ФЗД за обструктивним типом виражені. ЛН І. ФЖЄЛ 65,86 %, ОФВ1-44,01 %, ПОС - 30,46 %. Хворому після навантажувальної проби дегазованою водою "Поляна Квасова" була проведена КІГ, виявлено врівноважений тип симпатичного і парасимпатичного відділу ВНС. Виставлений діагноз: Хронічне обструктивне захворювання легень III стадії, фаза загострення. Емфізема легень. ЛН І. ІХС. Атеросклеротичний кардіосклероз. СН І. Виразкова хвороба ДПК, рідко рецидивуючий перебіг, фаза ремісії. Хронічний гастродуоденіт, ст. ремісії. Хворому призначена базисна терапія: р-н еуфіліну 2 %, дексаметазон, беродуал Н, лазолван, кардіомагніл 75 мг, серетид 50/500 мкг. Після проведеного лікування самопочуття хворого покращилося, у задовільному стані виписаний додому з рекомендаціями продовжити базисну терапію. Даний спосіб застосовувався нами протягом 1,5 року у 92 хворих. Ефективність лікування склала 86 %. Всі хворі проходили обстеження добровільно, непримусово. При обстеженні пацієнтів медичним персоналом були вжиті заходи, спрямовані на забезпечення їх безпеки. При обстеженні персонал дотримувався морально-етичних норм, відповідно до принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину, відповідних законів України. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Спосіб оптимізації лікувальної тактики у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, що включає виявлення додаткових факторів ризику та їх корекцію шляхом визначення стану вегетативної нервової системи, який відрізняється тим, що хворому проводять навантажувальну пробу мінеральною водою сильної мінералізації, потім виконують кардіоінтервалографію і при переважанні парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи в комплексну терапію додатково вводять препарати, нормалізуючі функцію шлунковокишкового тракту, при переважанні симпатичного відділу вегетативної нервової системи, додають препарати, підтримуючі функцію серцево-судинної системи, а при ейтонічному (урівноваженому) стані вегетативної нервової системи лікування хронічної обструктивної хвороби легень проводять згідно чинного протоколу. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що навантажувальну пробу проводять попередньо дегазованою мінеральною природною лікувально-столовою водою "Поляна Квасова" протягом 1-2,5 хв в обсязі 0,5 % від маси тіла пацієнта. 4 UA 86476 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hozhenko Anatolii Ivanovych, Kovalevska Liudmyla Andriivna, Kucher Olha Vasylivna, Horbenko Tetiana Mykolaivna

Автори російською

Гоженко Анатолий Иванович, Ковалевская Людмила Андреевна, Кучер Ольга Васильевна, Горбенко Татьяна Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/08, A61K 31/165, A61B 5/02

Мітки: оптимізації, лікування, хворих, хронічне, обструктивне, легень, спосіб, захворювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-86476-sposib-optimizaci-likuvannya-khvorikh-na-khronichne-obstruktivne-zakhvoryuvannya-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оптимізації лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень</a>

Подібні патенти