Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пластинчастий відкритошарнірний ланцюг, що складається з попарно паралельно розміщених внутрішніх пластин, які мають два симетрично розміщених відносно середини пластин фігурні отвори, виконані у вигляді спряжених частин концентричних отворів більшого і меншого діаметрів, і секторні частини фігурних отворів більшого діаметра, розташовані із зовнішніх сторін відносно середини пластини з кутом охоплення  радіан, де  - допустима мінімальна кількість зубців зірочки, і у ці частини фігурних отворів запресовані секторні втулки, внутрішній діаметр яких дорівнює меншому діаметру фігурного отвору внутрішньої пластини, і у ці циліндричні отвори, сформовані внутрішніми поверхнями секторних втулок та внутрішніми поверхнями фігурних отворів меншого діаметра внутрішніх пластин, встановлені валики, що своїми кінцями запресовані в отворах зовнішніх пластин, а міжосьова віддаль фігурних отворів внутрішніх пластин менша від міжосьової віддалі отворів зовнішніх пластин на величину, що дорівнює двом товщинам стінки секторної втулки і одному значенню зазору в шарнірі, який відрізняється тим, що величина кутів охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею секторної втулки циліндричної поверхні валика і внутрішньою циліндричною поверхнею фігурного отвору більшого діаметра внутрішньої пластини зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки різна і менша від  радіан, а номінальне значення міжцентрової віддалі фігурних отворів  внутрішньої пластини дорівнює , де  - номінальне значення контактного кроку внутрішніх і зовнішніх ланок ланцюга;  - номінальне значення діаметра зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки;  - номінальне значення меншого діаметра фігурного отвору внутрішньої пластини;  - номінальне значення діаметра валика, а номінальне значення міжцентрової віддалі отворів зовнішніх пластин дорівнює , і кут охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею секторної втулки циліндричного валика  дорівнює  рад, а кут охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею фігурного отвору більшого діаметра внутрішньої пластини зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки дорівнює  радіан і вершина цього кута  зміщена вздовж поздовжньої осі внутрішньої пластини від центра фігурного отвору цієї пластини до її краю на величину .

Текст

Реферат: Пластинчастий відкритошарнірний ланцюг складається з попарно паралельно розміщених внутрішніх пластин, які мають два симетрично розміщених відносно середини пластин фігурні отвори, виконані у вигляді спряжених частин концентричних отворів більшого і меншого діаметрів, і секторні частини фігурних отворів більшого діаметра, розташовані із зовнішніх сторін відносно середини пластини з кутом охоплення     2 / z радіан, де z - допустима мінімальна кількість зубців зірочки і у ці частини фігурних отворів запресовані секторні втулки, внутрішній діаметр яких дорівнює меншому діаметру фігурного отвору внутрішньої пластини, і у ці циліндричні отвори сформовані внутрішніми поверхнями секторних втулок та внутрішніми поверхнями фігурних отворів меншого діаметра внутрішніх пластин встановлені валики, що своїми кінцями запресовані в отворах зовнішніх пластин, а міжосьова віддаль фігурних отворів внутрішніх пластин менша від міжосьової віддалі отворів зовнішніх пластин на величину, що дорівнює двом товщинам стінки секторної втулки і одному значенню зазору в шарнірі. Величина кутів охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею секторної втулки циліндричної поверхні валика і внутрішньою циліндричною поверхнею фігурного отвору більшого діаметра внутрішньої пластини зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки різна і менша від  радіан. Номінальне значення міжцентрової віддалі фігурних отворів A B.H внутрішньої пластини дорівнює AB.H  tH  0,5(DH  dПЛ.Н )  dВ.Н . Номінальне значення міжцентрової віддалі отворів зовнішніх пластин дорівнює AЗ.Н  tH  0,5(dПЛ.Н  DH ) , і кут охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею секторної втулки циліндричного валика 1 дорівнює 1   / 2 рад. Кут охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею фігурного отвору більшого діаметра UA 86469 U (12) UA 86469 U внутрішньої пластини зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки дорівнює 2  2 / 3 радіан і вершина цього кута  2 зміщена вздовж поздовжньої осі внутрішньої пластини від центра фігурного отвору цієї пластини до її краю на величину b  0,5dПЛ.Н  соs / 4  (1  tg / 6) . UA 86469 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування, зокрема до будови пластинчастих ланцюгів, і може застосовуватись в передачах з гнучким зв'язком, зокрема в транспортерах і конвеєрах, особливо для транспортування сипучих вантажів. Відомий нерознімний пластинчастий ланцюг, шарнір якого виконаний з двох взаємодіючих між собою валиків, з яких кінці одного з валиків запресовані в отвори зовнішніх пластин, а кінці іншого запресовані в отвори внутрішніх пластин, і цей валик виконаний із зрізаною вздовж нього поверхнею, яка взаємодіє з першим валиком, і ця зрізана поверхня виконана ввігнутою, циліндричною або плоскою у вигляді лиски (див. А.с. 187461 СССР МКП F06G Заявл. 12.03.1965; опубл. 12.11.1966, бюл. №20). Основним недоліком відомого технічного рішення є неможливість забезпечення надійності пресових з'єднань валик - внутрішня пластина внаслідок зменшення жорсткості цих пластин в результаті наявності в них фігурних восьми подібних отворів, а також велика металоємність ланцюга. Найбільш близьким за технічною суттю-прототипом є відомий привідний відкритошарнірний ланцюг, що складається з попарно паралельно розміщених внутрішніх пластин, які мають два симетрично розміщених відносно середини пластин фігурні отвори, виконані у вигляді спряжених частин концентричних отворів більшого і меншого діаметрів і секторні частини фігурних отворів більшого діаметра розташовані із зовнішніх сторін відносно середини пластини з кутом охоплення     2 / z радіан, де z - допустима мінімальна кількість зубців зірочки і у ці частини фігурних отворів запресовані секторні втулки, внутрішній діаметр яких дорівнює меншому діаметру фігурного отвору внутрішньої пластини, і у ці циліндричні отвори, сформовані внутрішніми поверхнями секторних втулок та внутрішніми поверхнями фігурних отворів меншого діаметра внутрішніх пластин встановлені валики, що своїми кінцями запресовані в отворах зовнішніх пластин, а міжосьова віддаль фігурних отворів внутрішніх пластин менша від міжосьової віддалі отворів зовнішніх пластин на величину, що дорівнює двом товщинам стінки секторної втулки і одному значенню зазору в шарнірі (див. Патент на винахід UA 10872 Україна F16G13/02. Заявл. 24.06.94; опубл. 25.12.96. Бюл. №4). Недоліком прототипу є недостатня технологічність конструкції секторних втулок, що затрудняє їх виготовлення і забезпечення необхідної точності їх розмірних параметрів та стабільність пресових з’єднань секторна втулка - отвір внутрішньої пластини, а також відсутність залежностей для визначення міжосьових віддалей отворів зовнішніх і внутрішніх пластин при однаковому контактному кроці внутрішніх і зовнішніх ланок. В основу корисної моделі поставлено задачу створення такого пластинчастого відкритошарнірного ланцюга, в якому нове виконання шарнірів, секторних втулок і внутрішніх пластин дозволило б забезпечити підвищену технологічність секторних втулок, підвищену надійність пресових з'єднань секторні втулки-отвори внутрішніх пластин, а також отримати залежності для визначення міжосьових отворів внутрішніх і зовнішніх пластин, виходячи з умови рівності контактних кроків внутрішніх і зовнішніх ланок. При вирішенні поставленої задачі прийнято до уваги результати останніх досліджень умов контактування циліндричних поверхонь шарнірів: (Сухов И.П. Прочность шарнирных узлов машин. Справочное пособие. М.: Машиностроение, 1977-168с; Милов А.Б. О вычислении контактной жесткости цилиндрических соединений. // Проблемы прочности, 1973.-200с; А.с. 3 №783564 СССР, МКл G01В5/24. Способ определения предельного угла коченея валика во втулке цепной передачи / И.Д. Мокрицкий (СССР). - № 2730745/18-28; заявл. 23.02.79; опубл. 20.11.80, бюл. №44.). Поставлена задача вирішується таким чином, що у пластинчастому відкритошарнірному ланцюгу, що складається з попарно паралельно розміщених внутрішніх пластин, які мають два симетрично розміщених відносно середини пластин фігурні отвори, виконані у вигляді спряжених частин концентричних отворів більшого і меншого діаметрів, і секторні частини фігурних отворів більшого діаметра, розташовані із зовнішніх сторін відносно середини пластини з кутом охоплення     2 / z радіан, де z - допустима мінімальна кількість зубців зірочки, і у ці частини фігурних отворів запресовані секторні втулки, внутрішній діаметр яких дорівнює меншому діаметру фігурного отвору внутрішньої пластини, і у ці циліндричні отвори, сформовані внутрішніми поверхнями секторних втулок та внутрішніми поверхнями фігурних отворів меншого діаметра внутрішніх пластин, встановлені валики, що своїми кінцями запресовані в отворах зовнішніх пластин, а міжосьова віддаль фігурних отворів внутрішніх пластин менша від міжосьової віддалі отворів зовнішніх пластин на величину, що дорівнює двом товщинам стінки секторної втулки і одному значенню зазору в шарнірі, причому величина кутів охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею секторної втулки циліндричної поверхні валика і внутрішньою циліндричною поверхнею фігурного отвору більшого діаметра внутрішньої 1 UA 86469 U пластини зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки різна і менша від  радіан, а номінальне значення міжцентрової віддалі фігурних отворів A B.H внутрішньої пластини 5 10 15 20 25 30 дорівнює AB.H  tH  0,5(DH  dПЛ.Н )  dВ.Н , де t H - номінальне значення контактного кроку внутрішніх і зовнішніх ланок ланцюга; DH - номінальне значення діаметра зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки; dПЛ.Н - номінальне значення меншого діаметра фігурного отвору внутрішньої пластини; dВ.Н - номінальне значення діаметра валика, а номінальне значення міжцентрової віддалі отворів зовнішніх пластин дорівнює A З.Н  tH  0,5(dПЛ.Н  DH ) , і кут охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею секторної втулки циліндричного валика 1 дорівнює 1   / 2 рад, а кут охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею фігурного отвору більшого діаметра внутрішньої пластини зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки дорівнює 2  2 / 3 радіан і вершина цього кута  2 зміщена вздовж поздовжньої осі внутрішньої пластини від центра фігурного отвору цієї пластини до її краю на величину b  0,5dПЛ.Н  соs / 4  (1  tg / 6) . Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, поданими на фіг. 1 - загальний вигляд, фіг. 2 - переріз по А-А фіг. 1, фіг. 3 - переріз по Б-Б фіг. 2, фіг. 4 - переріз по В-В фіг. 2, фіг. 5 розрахункова схема для визначення віддалі між вершинами кутів 1 і  2 . Пластинчастий відкритошарнірний ланцюг (фіг. 1, фіг. 2) складається з паралельно розміщених внутрішніх пластин 1, в яких симетрично відносно середини пластини виконані фігурні отвори 2 у вигляді спряжених частин концентричних отворів більшого діаметра 3 і меншого діаметра 4, секторних втулок 5, які запресовані в частинах фігурних отворів більшого діаметра, причому діаметр внутрішньої циліндричної поверхні секторних втулок дорівнює діаметру частини фігурних отворів меншого діаметра, виконаного у внутрішніх ланках. Секторні втулки 5 виконані з різними кутами охоплення внутрішніх 6 - 1 та зовнішніх 7 -  2 циліндричних поверхонь, а саме 1   / 2 , а 2  2 / 3 (фіг. 1, фіг. 2, фіг. 3, фіг. 5). Внутрішні циліндричні поверхні 6 секторних втулок 5 (фіг. 1, фіг. 2 і фіг. 3) з циліндричними поверхнями 4 меншого діаметра фігурних отворів 2 формують отвори 8 (фіг. 1, фіг. 3), через які пропущені валики 9. Ці валики 9 своїми кінцями запресовані в отвори 10 зовнішніх пластин 11. Для забезпечення величини 2  2 / 3 при збереженні значення 1   / 2 необхідно знайти величину b (фіг. 5). Величину b отримаємо, розглянувши AO1C і AO2C . З AO1C отримаємо O1C  0,5dПЛ.Н  cos  / 4 . З AO2C будемо мати O2C  0,5dПЛ.Н  cos  / 4  tg / 6 . Величину b визначимо як різницю O1C і O2C тобто b  0,5dПЛ.Н  cos  / 4  (1  tg / 6) . Номінальне значення міжцентрової віддалі A B.H отворів внутрішніх пластини визначимо, 35 40 використавши (фіг. 3) AB.H  tH  0,5(DH  dПЛ.Н )  dВ.Н , де t H - номінальне значення контактного кроку внутрішніх і зовнішніх ланок ланцюга; DH - номінальне значення діаметра зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки; dПЛ.Н - номінальне значення меншого діаметра фігурного отвору внутрішньої пластини; dВ.Н - номінальне значення діаметра валика. Номінальне значення міжцентрової віддалі отворів зовнішніх пластини (фіг. 4) буде A З.Н  tH  0,5(dПЛ.Н  DH ) . Таке виконання секторних втулок позбавить їх можливості повороту у отворах пластин. Таким чином запропонована конструкція пластинчастого відкритого шарнірного ланцюга забезпечить надійність пресових з'єднань секторна втулка-отвір внутрішньої пластини, як одного з найважливіших критеріїв роботоздатності відкрито шарнірних ланцюгів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Пластинчастий відкритошарнірний ланцюг, що складається з попарно паралельно розміщених внутрішніх пластин, які мають два симетрично розміщених відносно середини пластин фігурні отвори, виконані у вигляді спряжених частин концентричних отворів більшого і меншого діаметрів, і секторні частини фігурних отворів більшого діаметра, розташовані із зовнішніх сторін відносно середини пластини з кутом охоплення     2 / z радіан, де z - допустима мінімальна кількість зубців зірочки, і у ці частини фігурних отворів запресовані секторні втулки, внутрішній діаметр яких дорівнює меншому діаметру фігурного отвору внутрішньої пластини, і у ці циліндричні отвори, сформовані внутрішніми поверхнями секторних втулок та внутрішніми поверхнями фігурних отворів меншого діаметра внутрішніх пластин, встановлені валики, що 2 UA 86469 U 5 10 своїми кінцями запресовані в отворах зовнішніх пластин, а міжосьова віддаль фігурних отворів внутрішніх пластин менша від міжосьової віддалі отворів зовнішніх пластин на величину, що дорівнює двом товщинам стінки секторної втулки і одному значенню зазору в шарнірі, який відрізняється тим, що величина кутів охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею секторної втулки циліндричної поверхні валика і внутрішньою циліндричною поверхнею фігурного отвору більшого діаметра внутрішньої пластини зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки різна і менша від  радіан, а номінальне значення міжцентрової віддалі фігурних отворів A B.H внутрішньої пластини дорівнює AB.H  tH  0,5(DH  dПЛ.Н )  dВ.Н , де t H номінальне значення контактного кроку внутрішніх і зовнішніх ланок ланцюга; DH - номінальне значення діаметра зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки; dПЛ.Н - номінальне значення меншого діаметра фігурного отвору внутрішньої пластини; dВ.Н - номінальне значення діаметра валика, а номінальне значення міжцентрової віддалі отворів зовнішніх пластин дорівнює AЗ.Н  tH  0,5(dПЛ.Н  DH ) , і кут охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею 15 секторної втулки циліндричного валика 1 дорівнює 1   / 2 рад, а кут охоплення внутрішньою циліндричною поверхнею фігурного отвору більшого діаметра внутрішньої пластини зовнішньої циліндричної поверхні секторної втулки дорівнює 2  2 / 3 радіан і вершина цього кута  2 зміщена вздовж поздовжньої осі внутрішньої пластини від центра фігурного отвору цієї пластини до її краю на величину b  0,5dПЛ.Н  соs / 4  (1  tg / 6) . 3 UA 86469 U 4 UA 86469 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bondarenko Oleksandr Leonidovych

Автори російською

Бондаренко Александр Леонидович

МПК / Мітки

МПК: B65G 33/00

Мітки: ланцюг, відкритошарнірний, пластинчастий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-86469-plastinchastijj-vidkritosharnirnijj-lancyug.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пластинчастий відкритошарнірний ланцюг</a>

Подібні патенти