Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сміттєвоз, що містить шасі з бункером, оснащеним заднім бортом і завантажувальним вікном, розміщеним у верхній частині бункера, ущільнюючу плиту, встановлену всередині бункера, і механізм завантаження, який містить ківш з шарнірно закріпленою на ньому кришкою і важелі з силовими циліндрами, встановлені шарнірно по боках бункера і шарнірно з'єднані з ковшем, який відрізняється тим, що механізм завантаження обладнаний механізмом фіксації кришки в її закритому положенні, при цьому механізм фіксації виконаний з можливістю розфіксації в положенні ковша над бункером.

2. Сміттєвоз за п. 1, який відрізняється тим, що механізм фіксації кришки містить зачеп, шарнірно закріплений на кришці, і буртик, виконаний на верхній кромці ковша, при цьому зачеп встановлений з можливістю взаємодії з буртиком і подальшого виходу із зачеплення з буртиком під дією власної ваги.

3. Сміттєвоз за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що механізм завантаження містить дві пари симетрично закріплених на бічних стінках бункера опор, одна пара опор розташована в нижній задній частині бункера з можливістю взаємодії з важелями в крайньому нижньому положенні ковша, друга пара опор розташована у верхній передній частині бункера з можливістю взаємодії з важелями в положенні ковша над завантажувальним вікном бункера.

Текст

Реферат: Сміттєвоз містить шасі з бункером, оснащеним заднім бортом і завантажувальним вікном, розміщеним у верхній частині бункера, ущільнюючу плиту, встановлену всередині бункера, і механізм завантаження, який містить ківш з шарнірно закріпленою на ньому кришкою і важелі з силовими циліндрами, встановлені шарнірно по боках бункера і шарнірно з'єднані з ковшем, причому механізм завантаження обладнаний механізмом фіксації кришки в її закритому положенні, при цьому механізм фіксації виконаний з можливістю розфіксації в положенні ковша над бункером. UA 84725 U (12) UA 84725 U UA 84725 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до конструкцій сміттєвозів, призначених для збору, ущільнення і перевезення твердих побутових відходів. Відомий сміттєвоз по патенту РФ № 9834 U1, МПК B65F3/00, який містить шасі з бункером, оснащеним заднім бортом і завантажувальним вікном, розміщеним у верхній частині бункера, ущільнюючу плиту, встановлену всередині бункера, і механізм завантаження. Механізм завантаження містить ківш із шарнірно закріпленою на ньому кришкою і важелі з силовими циліндрами, встановлені шарнірно по боках бункера і шарнірно з'єднані з ковшем. Після завантаження у ківш твердих побутових відходів поворотом навколо шарніра закривають кришку і за допомогою важелів здійснюють підйом ковша й подальше його переміщення до завантажувального вікна. Недоліком конструкції відомого сміттєвоза є можливість мимовільного відкривання кришки в процесі підйому ковша і розсипання сміття на бункер сміттєвоза і навколо нього, що відбувається через відсутність рівного горизонтального майданчика для розміщення сміттєвоза, який не завжди можливо забезпечити, а також через нерівномірний розподіл ваги твердих відходів у ковші і пов'язане з цим неоднакове навантаження на важелі, внаслідок чого підйом ковша здійснюється ривками. Крім того, у крайніх положеннях ківш механізму завантаження утримується тільки силовими циліндрами, що спричиняє великі навантаження на штоки силових циліндрів і зменшує строк їх служби. В основу корисної моделі поставлена задача створення сміттєвоза, конструкція механізму завантаження якого підвищить надійність його роботи за рахунок гарантованого закритого положення кришки ковша в процесі підйому і переміщення ковша до завантажувального вікна незалежно від рельєфу майданчика, на якому розташовують сміттєвоз, а також незалежно від концентрації ваги відходів у ковші, що дозволить запобігти висипанню відходів з ковша під час його підйому і переміщення до завантажувального вікна бункера, тим самим знизити трудомісткість і час збирання і завантаження твердих побутових відходів в бункер сміттєвоза. Крім того, конструкція механізму завантаження дозволить зняти навантаження з силових циліндрів важелів у крайніх положеннях ковша, тим самим збільшити термін служби силових циліндрів і механізму завантаження в цілому. Поставлена задача вирішується тим, що в сміттєвозі, який містить шасі з бункером, оснащеним заднім бортом і завантажувальним вікном, розміщеним у верхній частині бункера, ущільнюючу плиту, встановлену всередині бункера, і механізм завантаження, який містить ківш з шарнірно закріпленою на ньому кришкою і важелі з силовими циліндрами, встановлені шарнірно по боках бункера і шарнірно з'єднані з ковшем, згідно з корисною моделлю, механізм завантаження обладнаний механізмом фіксації кришки в її закритому положенні, при цьому механізм фіксації виконаний з можливістю розфіксації в положенні ковша над бункером. Механізм фіксації кришки містить зачеп, шарнірно закріплений на кришці, і буртик, виконаний на верхній кромці ковша, при цьому зачеп встановлений з можливістю взаємодії з буртиком і подальшого виходу із зачеплення з буртиком під дією власної ваги. Механізм завантаження містить дві пари симетрично закріплених на бічних стінках бункера опор, одна пара опор розташована в нижній задній частині бункера з можливістю взаємодії з важелями в крайньому нижньому положенні ковша, друга пара опор розташована у верхній передній частині бункера з можливістю взаємодії з важелями в положенні ковша над завантажувальним вікном бункера. Суть сміттєвоза, що заявляється, пояснюється представленими фігурами креслення. На фіг. 1 показаний загальний вигляд сміттєвоза з ковшем у крайньому нижньому положенні і закритою кришкою; на фіг. 2 - загальний вигляд сміттєвоза з ковшем, розміщеним над завантажувальним вікном; на фіг 3 - винесення І фіг. 1, де показаний ківш із закритою кришкою і механізм фіксації кришки, вид збоку; на фіг. 4 - вид А фіг. 3; на фіг. 5 - винесення II фіг. 1, де показана взаємодія опори і важеля механізму завантаження в крайньому нижньому положенні ковша; на фіг. 6 винесення III фіг. 2, де показана взаємодія опори і важеля механізму завантаження в положенні ковша над завантажувальним вікном; на фіг. 7 - винесення IV фіг. 4, де показаний механізм фіксації. Сміттєвоз містить шасі 1, наприклад автомобіля ГАЗ, ЗІЛ, надрамник 2, жорстко закріплений на шасі 1, встановлений на надрамнику 2 бункер 3, ущільнюючу плиту 4 і механізм завантаження. Бункер 3 оснащений заднім бортом 5, що відкривається, і завантажувальним вікном 6, виконаним у верхній передній частині бункера 3. Завантажувальне вікно 6 огороджене щитами 7. Ущільнююча плита 4 розміщена всередині бункера 3 у передній його частині і оснащена приводом. 1 UA 84725 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Механізм завантаження містить ківш 8 із кришкою 9, два важелі 10 з гідроциліндрами 11, гідроциліндри 12 повороту ковша 8, дві пари опор 13 і 14 і механізм фіксації кришки 9. Важелі 10 симетрично закріплені по боках бункера 3 за допомогою шарнірів 15 і шарнірно з'єднані зі штоками 16 гідроциліндрів 11, симетрично закріплених на надрамнику 2. Кінці важелів 10 шарнірно з'єднані з ковшем 8. На важелях 10 закріплені гідроциліндри 12, штоки яких шарнірно з'єднані з ковшем 8. Механізм фіксації кришки 9 містить два зачепи 17, шарнірно закріплені на кришці 9, і буртик 18 на верхній кромці ковша 8, утворений металевим кутником, з якого виконаний каркас ковша 8. Зачепи 17 встановлені з можливістю взаємодії з буртиком 18 і виходу із зачеплення з буртиком 18 під дією власної ваги. Опори 13 симетрично розташовані по боках бункера 3 у нижній задній частині і жорстко закріплені на його бічних стінках. Опори 14 симетрично розташовані по боках бункера 3 у верхній передній частині і жорстко закріплені на його бічних стінках. Опори 13 взаємодіють із важелями 10 у крайньому нижньому положенні ковша 8, опори 14 взаємодіють із важелями 10 у положенні ковша 8 над завантажувальним вікном 6 бункера 3. На бічних стінках кришки 9 закріплені упори 19 для відкривання кришки 9 у положенні ковша 8 над завантажувальним вікном 6. Упори 19 виконані у вигляді осей, на яких встановлені втулки 20 з можливістю повороту навколо осей. Для здійснення вивантаження твердих побутових відходів з бункера 3 на бічних стінках бункера 3 шарнірно закріплені ланцюги 21 з кільцями 22, а на важелях 10 установлені цапфи 23 для взаємодії з кільцями 22 ланцюгів 21. Робота сміттєвоза здійснюється в такий спосіб. У транспортному положенні ківш 8 знаходиться в крайньому верхньому положенні і перекриває завантажувальне вікно 6. Важелі 10 притиснуті до опор 14. Сміттєвоз під'їжджає до місця збору твердих побутових відходів. За допомогою стояночних гальм загальмовують автомобіль. Важелі 10 за допомогою гідроциліндрів 11 опускають ківш 8 у нижнє положення позаду бункера 3, при цьому важелі 10 опираються на опори 13. За допомогою гідроциліндрів 12 нахиляють ківш 8, після чого оператор відкриває кришку 9 і ківш 8 заповнюють відходами. Наповнений відходами ківш 8 оператор закриває кришкою 9 і вводить зачепи 17 у зачеплення з буртиком 18. За допомогою гідроциліндрів 11 ківш 8 з відходами піднімають над бункером 3, при цьому зачепи 17 під дією власної ваги виходять із зачеплення з буртиком 18, а кришка 9 під власною вагою залишається закритої. Ківш 8 переміщують до завантажувального вікна 6 бункера 3 до взаємодії важелів 10 з опорами 14 і торкання упорів 19 щитів 7 огородження завантажувального вікна 6. Гідроциліндрами 12 повертають ківш 8, при цьому втулки 20 прокочуються по крайках щитів 7, кришка 9 відкривається і вміст ковша 8 пересипається через завантажувальне вікно 6 у бункер 3 перед ущільнюючою плитою 4. Включають привод ущільнюючої плити 4, і плита 4 переміщує відходи у бік заднього борту 5 бункера 3. Далі ущільнююча плита 4 вертається у вихідне положення, а завантаження відходів продовжують до повного заповнення бункера 3. Після заповнення бункера 3 ківш 8 встановлюють у транспортне положення і транспортують відходи до місця вивантаження. У місця вивантаження відходів оператор відкриває затискачі заднього борту 5 бункера 3 і надягає кільця 22 ланцюгів 21 на цапфи 23. Включають гідроциліндри 11 і важелі 10 піднімають бункер 3. Одночасно ущільнююча плита 4 переміщається убік заднього борту 5 і виштовхує відходи з бункера 3. Пропонована корисна модель забезпечить надійність роботи механізму завантаження, дозволить проводити прибирання твердих побутових відходів у будь-якому місці, без необхідності рівної горизонтальної поверхні для встановлення сміттєвоза, знизити трудомісткість і час збирання і завантаження відходів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 1. Сміттєвоз, що містить шасі з бункером, оснащеним заднім бортом і завантажувальним вікном, розміщеним у верхній частині бункера, ущільнюючу плиту, встановлену всередині бункера, і механізм завантаження, який містить ківш з шарнірно закріпленою на ньому кришкою і важелі з силовими циліндрами, встановлені шарнірно по боках бункера і шарнірно з'єднані з ковшем, який відрізняється тим, що механізм завантаження обладнаний механізмом фіксації кришки в її закритому положенні, при цьому механізм фіксації виконаний з можливістю розфіксації в положенні ковша над бункером. 2 UA 84725 U 5 2. Сміттєвоз за п. 1, який відрізняється тим, що механізм фіксації кришки містить зачеп, шарнірно закріплений на кришці, і буртик, виконаний на верхній кромці ковша, при цьому зачеп встановлений з можливістю взаємодії з буртиком і подальшого виходу із зачеплення з буртиком під дією власної ваги. 3. Сміттєвоз за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що механізм завантаження містить дві пари симетрично закріплених на бічних стінках бункера опор, одна пара опор розташована в нижній задній частині бункера з можливістю взаємодії з важелями в крайньому нижньому положенні ковша, друга пара опор розташована у верхній передній частині бункера з можливістю взаємодії з важелями в положенні ковша над завантажувальним вікном бункера. 3 UA 84725 U 4 UA 84725 U Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Chkhalo Vasyl Viktorovich

Автори російською

Чхало Василий Викторович

МПК / Мітки

МПК: B65F 3/00

Мітки: сміттєвоз

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-84725-smittehvoz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сміттєвоз</a>

Подібні патенти