Спосіб медичної реабілітації хворих, що перенесли гострий тонзиліт бактеріальної етіології

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб медичної реабілітації дорослих хворих, що перенесли гострий тонзиліт бактеріальної етіології, що включає введення імунокорегуючого препарату, який відрізняється тим, що як імунокорегуючий препарат вводять субалін.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що субалін вводять по 2 флакони 2-3 рази на день протягом 10-14 діб поспіль.

Текст

Реферат: Спосіб медичної реабілітації дорослих хворих, що перенесли гострий тонзиліт бактеріальної етіології включає введення імунокорегуючого препарату. Як імунокорегуючий препарат вводять субалін. UA 84294 U (12) UA 84294 U UA 84294 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до способів лікування та медичної реабілітації хворих на інфекційні хвороби. Актуальність корисної моделі пов'язана зі значним рівнем захворюваності на гострий тонзиліт бактеріальної етіології (ГТБЕ) осіб молодого, найбільш працездатного віку, та недостатньою ефективністю існуючих способів медичної реабілітації хворих, що перенесли ГТБЕ, тому і можливе виникнення повторних гострих тонзилітів та формування хронічної тонзилярної патології. Існує спосіб медичної реабілітації дорослих хворих, що перенесли ГТБЕ шляхом проведення загальнозміцнюючих водних процедур, лікувальної фізичної культури, раціонального загартовування, вживання полівітамінів (Солдатов И.Б. Руководство по оториноларингологии / И.Б. Солдатов. - М.: Медицина, 1997. - 319 с.) Однак цей спосіб медичної реабілітації недостатньо ефективний, не забезпечує у низки хворих профілактику повторних гострих тонзилітів та формування хронічного тонзиліту (XT). Тому був розроблений спосіб медичної реабілітації дорослих хворих на ГТБЕ шляхом введення препаратів, що посилюють природну антиінфекційну резистентність (ПАР) та одночасно стимулюють регенерацію тканини піднебінних мигдаликів та процеси місцевого антитілогенезу в мигдаликах; найкращі результати отримані при цьому при введенні у періоді реконвалесценції після перенесеного ГТБЕ метилурацилу (Мітін Ю.В. Гострий тонзиліт: сучасні підходи до діагностики та лікування / Ю.В. Мітін, Ю.В. Шевчук // Клін. імунол. алергол. інфектол. - 2006. - № 4 (05). - С. 32-36). До недоліків даного способу належить те, що у частини хворих не завжди відмічається достатня тривалість періоду реконвалесценції з досить високим рівнем ПАР, тому через 2-3 місяці після завершення введення метилурацилу можуть виникати повторні ангіни. Крім того, введення метилурацилу не завжди забезпечує досить ефективний імунокорегуючий ефект та відновлення імунологічного гомеостазу, тому у частини хворих, особливо в тих, що постійно мешкають в умовах екологічно забруднених регіонів, після перенесеного ГТБЕ зберігається вторинний імунодефіцит, в тому числі пригнічення показників системи фагоцитуючих макрофагів. Тому був запропонований спосіб медичної реабілітації дорослих хворих на ГТБЕ шляхом введення особам з даною патологією препаратів з імунокорегуючою дією, зокрема циклоферону (Тєрьошин В.О., Антонова Л.П. Вплив циклоферону на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на гострий тонзиліт змішаної вірусно-бактеріальної етіології // Український морфологічний альманах. - 2010. - Том 8, № 3. - С. 220-221). Цей спосіб найбільш ефективний з існуючих, і тому вибраний як найближчий аналог. До недоліків найближчого аналога належить те, що у частини дорослих хворих на ГТБЕ не відмічається повного відновлення показників клітинного імунітету, що може сприяти тривалому терміну лікування, виникненню повторних випадків ГТ і формуванню XT. Тому існуючий спосібнайближчий аналог потребує подальшого удосконалення. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності існуючого способу медичної реабілітації дорослих хворих на ГТБЕ, скорочення терміну досягнення повного одужання, зменшення ймовірності розвитку повторних ГТБЕ та виникнення XT, покращення показників клітинної ланки імунітету. Поставлена задача вирішується тим, що дорослим хворим на ГТБЕ вводили як препарат з імунокорегуючою дією субалін. Наша пропозиція щодо введення субаліну базується на вперше встановленій авторами корисної моделі в експериментальних умовах, та потім підтвердженій у клініці закономірності, що субалін чинить позитивний вплив на клітинну ланку імунітету та в цілому забезпечує відновлення імунологічного гомеостазу. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. При виписці зі інфекційного стаціонару дорослому хворому, що переніс ГТБЕ як імунокорегуючий препарат призначають субалін внутрішньо по 2 флакони 2-3 рази на день протягом 10-14 діб поспіль. Дана схема введення субаліну створена нами досвідним шляхом з урахування результатів імунологічного моніторингу пацієнтів, що перехворіли на ГТБЕ, і є складовою частиною предмету корисної моделі. Нами було встановлено, що саме така схема введення субаліну забезпечує максимальний імунокоригуючий ефект у осіб, що перехворіли на ГТБЕ та підлягають проведенню медичної реабілітації. Субалін являє собою мікробну масу живої антагоністично активної культури Bacillus subtilis УКМ В - 5020. Препарат має противірусну, антибактеріальну та чітко виражену імунокорегуючу активність. Важливою особливістю субаліну є його здатність при пероральному введенні не тільки продукувати екзогенний, але й індукувати ендогенний інтерферон в кількостях, потрібних 1 UA 84294 U 5 10 15 20 для ефективної імунної відповіді організму. Інтерферон активізує ефекторні функції імунокомпетентних клітин, що призводить до нормалізації імунного статусу та підвищенню стійкості організму до захворювань різної етіології. При розробці заявленого способу медичної реабілітації дорослих хворих на ГТБЕ було обстежено 2 групи пацієнтів віком від 18 до 45 років. Основна група включала 34 особи (16 чоловіків та 18 жінок), які отримували після завершення лікування в умовах спеціалізованого інфекційного стаціонару курс медичної реабілітації за допомогою заявленого способу. Група зіставлення, що включала 33 хворих (15 чоловіків та 18 жінок), отримувала курс медичної реабілітації відповідно до відомого способу-найближчого аналога. До початку проведення медичної реабілітації у дорослих хворих, що перенесли ГТБЕ, в обох групах були однотипові клінічні прояви патології та імунологічні зсуви. У дорослих хворих, що перенесли ГТБЕ та підлягали проведенню медичної реабілітації, відмічалися помірно виражені залишкові явища перенесеного захворювання, такі, як загальна слабкість, нездужання, знижена працездатність, неприємні відчуття у горлі, які більшість обстежених характеризували як "садніння". У частини обстежених відмічався також субфебрилітет (37,1-37,4 °C) ввечері. При огляді ротоглотки у більшості обстежених відмічалася гіпертрофія піднебінних мигдаликів І-ІІ ст., а також збільшення та помірна болючість або чутливість регіональних лімфатичних вузлів. При проведенні курсу медичної реабілітації дорослих хворих, що перенесли ГТБЕ, основної групи досить швидко зникли симптоми, що характеризували залишкові явища перенесеного захворювання (таблиця 1). При цьому встановлено, що швидкість ліквідації вказаної симптоматики у осіб основної групи була суттєво більшою, ніж у групі зіставлення. Таблиця 1 Вплив заявленого та відомого способів медичної реабілітації дорослих хворих, що перенесли ГТБЕ, на клінічні показники (М±m) Групи обстежених зіставлення основна (n = 34) (n = 33) Термін збереження (діб): загальної слабкості 5,8±0,3 10,1±0,5 нездужання 6,0±0,25 10,4±0,5 зниження працездатності 7,2±0,3 14,0±0,6 неприємного відчуття у горлі 5,2±0,3 12,0±0,5 чутливості підщелепних лімфовузлів 8,6±0,35 14,4±0,8 збільшення реґіонарних лімфовузлів 6,6±0,4 13,0±0,7 гіпертрофії піднебінних мигдаликів 7,2±0,4 14,1±0,8 субфебрилітету 5,5±0,3 12,3±0,4 Клінічні показники 25 30 35 40 Р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tierioshyn Vadym Oleksandrovych, Antonova Liliia Pylypivna

Автори російською

Терешин Вадим Александрович, Антонова Лилия Филипповна

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/00

Мітки: реабілітації, перенесли, етіології, тонзиліт, гострий, бактеріальної, хворих, медичної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-84294-sposib-medichno-reabilitaci-khvorikh-shho-perenesli-gostrijj-tonzilit-bakterialno-etiologi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб медичної реабілітації хворих, що перенесли гострий тонзиліт бактеріальної етіології</a>

Подібні патенти