Спосіб використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси при лікуванні запальних та дегенеративних процесів і функціональних порушень різної етіології

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси при лікуванні запальних та дегенеративних процесів і функціональних порушень різної етіології, який включає виділення з антикоагульованої крові пацієнта, що містить тромбоцити і лейкоцити в їх індивідуальному співвідношенні, збагаченої маси, в якій концентрація тромбоцитів і лейкоцитів перевищує їх концентрацію в початковій крові, який відрізняється тим, що процес виділення з антикоагульованої крові пацієнта збагаченої маси виконують шляхом центрифугування крові при 4000 об/хв. протягом 10 хвилин, потім вводять отриману лімфо-тромбоцитарну масу пацієнтові в зону патології методом мезотерапії, при цьому контролюють показник системи здатності згущування крові пацієнта - протромбінове відношення, кількість тромбоцитів і лімфоцитів в початковій крові і у виділеній лімфо-тромбоцитарній масі.

Текст

Реферат: Спосіб використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси при лікуванні запальних та дегенеративних процесів і функціональних порушень різної етіології включає виділення з антикоагульованої крові пацієнта, що містить тромбоцити і лейкоцити в їх індивідуальному співвідношенні, збагаченої маси, в якій концентрація тромбоцитів і лейкоцитів перевищує їх концентрацію в початковій крові. Процес виділення з антикоагульованої крові пацієнта збагаченої маси виконують шляхом центрифугування крові при 4000 об/хвил протягом 10 хвилин. Потім вводять отриману лімфо-тромбоцитарну масу пацієнтові в зону патології методом мезотерапії. Контролюють показник системи здатності згущування крові пацієнта протромбінове відношення, кількість тромбоцитів і лімфоцитів в початковій крові і у виділеній лімфо-тромбоцитарній масі. UA 81473 U (12) UA 81473 U UA 81473 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до клінічної та естетичної медицини і призначена для персоніфікованого лікування аутологічними препаратами крові запальних процесів і системних функціональних порушень різної етіології, в тому числі для омолодження. Відомо, що на теперішній час інфікування і будь-який запальний процес дуже часто супроводжується наявністю стійких до антибактеріальної терапії штамів мікроорганізмів і ускладнюється виникненням імуносупресивного стану пацієнта. Це призводить до ускладнень запального процесу і вимагає персоніфікованого підходу до лікування кожного пацієнта з урахуванням індивідуальних особливостей стану здоров'я пацієнта і течії запального процесу. Вибір оптимальних методів терапії запальних процесів є актуальною задачею для лікарів різної спеціалізації. Ідеальним, з точки зору сучасних тенденцій і рівня розвитку терапії, являються засоби з використанням аутологічних препаратів на основі використання клітин організму пацієнта і, в першу чергу, клітин крові. Домінування серед населення хронічних і латентних інфекцій провокує як виникнення аутопатологій, так, відповідно, і стійких функціональних порушень окремих систем органів. У свою чергу, останні явища призводять до довготривалого ушкодження тканин. Наприклад при органо-неспецифічних хворобах, у тому числі ревматологічних, зазвичай виникають ураження шкіри, нирок, суглобів і м'язів. Переконливо показовою моделлю патогенезу аутоімунних і хронічних патологій є ендокринні захворювання, у відновленні яких бере участь "імуно-ендокринна ланка". Такі патології потребують персоніфікованого підходу використання аутологічних препаратів. Відомий спосіб локального використання аутологічного препарату крові при лікуванні запальних процесів згідно з патентом SU 1498498 МПК А61K 35/14 "Способ лечения гнойных ран". Мета відомого рішення - підвищення темпів скорочення раневого дефекту в першу добу лікування гнійних ран. Для цього на рану наносять супернатант, отриманий шляхом виділення лімфоцитів з крові хворого і культивування їх у присутності фітогемаглютиніну в дозі 8-10 мкг/мл впродовж 1,5-3 год. з подальшим відмиванням і повторним культивуванням впродовж 18-24 год. Щоденне нанесення на рану отриманого засобу дозволяє в першу добу лікування значно зменшити запальну реакцію, ексудацію, розміри раневого дефекту, приводити до ранньої появи грануляції. Це скорочує терміни лікування, зокрема в стаціонарі. Суть відомого способу полягає в тому, що за рахунок лімфоцитарної маси, отриманої з крові хворого, метод вирішує задачу підвищення захисних властивостей організму при одночасному виключенні алергічних і побічних негативних реакцій. Лімфоцитарна маса, яка містить у тому числі цитокіни, які синтезуються в організмі першими під впливом патогенних чинників і активують клітини Т-лімфоцитів (хелперів), по суті включає пусковий механізм активної імунної реакції організму. Спосіб дозволяє значною мірою понизити кількість антибіотиків, які значно посилюють течію вторинного імунодефіциту в процесі лікування запальних захворювань в хірургії. Недоліком відомого способу є тривалість і складність приготування препарату. Це здорожує і затягує процес лікування. Крім цього відома лімфоцитарна маса використовується тільки локально в межах ранової поверхні. Відомі способи персоніфікованого локального використання аутологічного препарату крові при лікуванні запальних процесів і функціональних порушень різної етіології згідно з патентами UA №17733 А МПК А61K 39/02 "Спосіб профілактики та лікування післяопераційних гнійнозапалювальних ускладнень" та UA № 29936 "Спосіб адаптивної імунотерапії", та UA № 43835 "Спосіб омолоджування шкіри". Способи включають підшкірне введення аутоцитокінів в дозі 50100 мкг/мл, отриманих культивуванням мононуклеарних клітин хворого in vitro у присутності мітогену ФГА. Запуск механізму імунної реакції відбувається виключно "рідними" аутоцитокінами, що абсолютно знімає проблему токсичних реакцій і є ефективним для системного лікування імуносупресивного стану, тобто системного лікування при запальних процесах і функціональних порушеннях різної етіології. Проте для відомих способів також характерна тривалість і складність приготування препарату, що затягує процес лікування. Крім цього в усіх відомих способах не використовуються комплексно компоненти крові пацієнта і синергетичний ефект посилення їх взаємодії. В той же час відомо, що тромбоцити крові містять фактори зростання нових судин і фактори стимуляції і регенерації тканин. Спільна дія лімфоцитів, що підвищують захисну реакцію організму, і тромбоцитів, стимулюючих регенерацію тканин і зростання нових судин, дає синергетичний ефект підвищення якості лікування запальних процесів і скорочення його термінів. 1 UA 81473 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Відомий спосіб використання збагаченої лейко-тромбоцитарної маси при лікуванні запальних процесів різної етіології, згідно з патентом RU № 2428994 МПК А61K 35/14 "Лейкотромбоцитарная масса и препарат на ее основе" (найближчий аналог). Відома лейко-тромбоцитарна маса і препарат на її основі призначені для лікування запальних дегенеративних процесів і для стимулювання регенерації тканин і зростання нових судин. Відомий спосіб полягає в наступному: з антикоагульованої крові, що містить тромбоцити і лейкоцити в їх індивідуальному співвідношенні виділяють масу, в якій концентрація тромбоцитів і лейкоцитів перевищує їх концентрацію в крові щонайменше в два рази. Препарат складається з вищеописаної лейко-тромбоцитарной маси і активатора - тромбіну з хлоридом кальцію. Лікування запальних дегенеративних процесів, а також стимуляція регенерації тканин і зростання нових судин заявленим лейко-тромбоцитарним препаратом, полягає в ініціації за допомогою активатора на поверхні в підшкірних шарах в кістковій тканині або в інших тканинах коагуляції лейко-тромбоцитарної маси для вивільнення факторів зростання нових судин і факторів регенерації тканин з тромбоцитів і фіксації лейкоцитів з подальшим природним вивільненням з них факторів зростання нових судин і факторів стимулюючих регенерацію тканин. Відомий спосіб, який використовує для лікування лейко-тромбоцитарну масу і препарат, отриманий на її основі, дозволяє зменшити терміни лікування і підвищити його якість. Підвищена концентрація лейкоцитів і тромбоцитів у відомому препараті дозволяє розглядати потенційні можливості їх спільного використання, зокрема для лікування запальних і дегенеративних процесів і для стимулювання регенерації тканин і зростання нових судин. Концентрація лейкоцитів і тромбоцитів для їх спільної дії із стимуляції зростання нових судин і регенерації тканин, а також по усуненню протизапальних і дегенеративних процесів у відомому способі, визначена експериментально - шляхом або змішування окремо виділених концентратів лейкоцитів і тромбоцитів з отриманням лейкотромбоцитарної маси, або шляхом безпосереднього виділення лейкотромбоцитарної фракції з подальшим доведенням її до необхідних концентрацій. Слід зазначити, і це є одним з недоліків відомого способу, що на практиці такий спосіб отримання необхідних концентрацій недосяжний, і це пов'язане з відсутністю способів і технічних засобів, що дозволяють виділити окремий компонент крові в окрему бездомішкову фракцію для подальшого їх змішування в потрібній концентрації. І проблема не лише в тому, щоб ідеально виділити тромбоцитарну або лімфоцитарну фракцію і на їх основі створити потрібний концентрат, але і в тому, щоб зробити це в найкоротші терміни, оскільки біологічна активність тромбоцитів поза тілом обмежена за часом, а швидкість розпаду факторів зростання, що вивільняються в процесі приготування, дуже висока. Таким чином, використання препаратів аутокрові для лікування пов'язане з обмеженням за часом, а технологія приготування препаратів аутокрові повинна забезпечити цілісність основних функціональних клітин крові. Крім цього істотним недоліком відомого способу є проблема, пов'язана з введенням в підшкірний шар лейкотромбоцитарної маси з вказаним активатором (хлорид кальцію), що може призвести до некрозу тканин. Задачею корисної моделі, що заявляється, є усунення вказаних недоліків і розширення ряду способів використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси при лікуванні запальних процесів і системних функціональних порушень різної етіології. Поставлена задача вирішується тим, що в способі використання збагаченої лімфотромбоцитарної маси при лікуванні запальних процесів та дегенеративних процесів і функціональних порушень різної етіології, який включає виділення з антикоагульованої крові пацієнта, що містить тромбоцити і лейкоцити в їх індивідуальному співвідношенні, збагаченої маси, в якій концентрація тромбоцитів і лейкоцитів перевищує їх концентрацію в початковій крові, згідно з корисною моделлю, процес виділення з антикоагульованої крові пацієнта збагаченої маси виконують шляхом центрифугування аутокрові при 4000 об/хв. протягом 10 хвилин, потім вводять отриману лімфо-тромбоцитарну масу пацієнтові в зону патології методом мезотерапії, при цьому контролюють показник системи здатності згущування крові пацієнта протромбінове відношення, кількість тромбоцитів і лімфоцитів в початковій аутокрові і у виділеній лімфо-тромбоцитарній масі. Лімфоцити, як відомо, нейтралізують зовнішні хвороботворні чинники, тобто активно беруть участь у відновних і імунних реакціях, контролюючи правильність розвитку усіх клітин. Слід зазначити, що з усіх лейкоцитів після процесу центрифугування незруйнованими залишаються лімфоцити і їх кількість піддається лабораторному контролю. Через цю обставину коректним є 2 UA 81473 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 визначення, що після процесу центрифугування ауто крові при 4000 об/хв. отримують лімфотромбоцитарну масу. Увесь процес - центрифугування аутокрові при 4000 об/хв. протягом 10 хвилин, з урахуванням часу на процедуру мезотерапії, займає близько 30-40 хвилин. За цей час при вказаних оборотах центрифуги вдається забезпечити цілісність основних функціональних клітин крові - тромбоцитів і лімфоцитів і їх біологічну активність. Це підтверджується лабораторним контролем. Оскільки з усіх лейкоцитів після процесу центрифугування незруйнованими залишаються тільки лімфоцити, їх кількість контролюють лабораторно. Концентрація тромбоцитів і лімфоцитів в отриманій лімфо-тромбоцитарній масі залежить від їх концентрації в початковій крові. Як правило, цей показник залежить від віку і стану здоров'я пацієнта. На практиці отримана лімфо-тромбоцитарна маса має в 1,5-3 рази вищу концентрацію тромбоцитів і лімфоцитів, ніж у початковій аутокрові. Стратегія курсу лікування ведеться з урахуванням цих чинників - з урахуванням їх початкових величин, а також при постійному контролі на початку і в ході лікування показника системи здатності згущуватися крові пацієнта - протромбінового відношення. Це обов'язкова процедура, через те, що коли тромбоцити підвищені, то це є обмеженням для використання заявленого способу, оскільки тромбоцитоз крові - це схильність організму до утворення тромбів і підвищувати їх кількість в крові в таких випадках не можна. Вихідний підвищений тромбоцитоз не є показником здоров'я. Збільшується в'язкість крові, вона швидко згортається. Потік крові по судинах уповільнений. Утворюються застійні явища, які можуть проявлятися у вигляді набряків і почуття оніміння. Такий стан може призвести до інфаркту міокарда, тромбозу вен нижніх кінцівок, інсульту і передчасної смерті від закупорки аорти тромбом, що відірвався. При усьому цьому ніякого захисту від спонтанних кровотеч людина, в крові якої підвищені тромбоцити, не має. Вихідний підвищений тромбоцитоз - пряме протипоказання для проведення і призначення процедури використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси. Говорячи про тромбоцити, ми зобов'язані згадати про показник MHO - показник системи згортання крові. MHO - показник, що розраховується при визначенні протромбінового часу (ПЧ). Значення MHO, що перевищують норми, також пряме протипоказання для проведення і призначення процедури. За первинними показниками лімфоцитів можна спрогнозувати для пацієнта кількість процедур в пропонованому курсі і передбачуваний ефект використання збагаченої лімфотромбоцитарної маси. Тим паче, що інші компоненти лейкоформули при центрифугуванні зазвичай руйнуються (сегменто-ядерні клітини руйнуються частково). Введення отриманої лімфо-тромбоцитарної маси пацієнтові в зону патології методом мезотерапії забезпечує терапевтичний ефект за рахунок синергетичного ефекту спільної дії лімфоцитів (у тому числі цитокінів), що підвищують захисну реакцію організму, тромбоцитів, стимулюючих регенерацію тканин і зростання нових судин і механічної дії ін'єкційним пристосуванням на специфічні (тропні) рецептори нервової, імунної, гуморальної систем, клітини і структурні елементи сполучної тканини. Мезотерапія вибрана при використанні заявленого способу, як один з найсучасніших і ефективних методів інвазивного медикаментозного втручання. Девіз мезотерапії "рідко, мало і в потрібне місце" означає, що процедуру проводять один раз в декілька днів, мікродозами в десяті соті долі мл в зону патології або в проекційну(рефлексогенну) зону. Додатковим ефектом мезотерапії є аутогемотерапія, яка по теорії Реккевега про гемотоксини ефективна при різних хронічних патологіях. Токсини в крові пацієнта в мікродозах перетворюються в ефективний лікарський засіб, що додатково активує захисні механізми організму. Таким чином, сукупність істотних ознак заявленого рішення дозволяє виконати поставлену задачу - розширити ряд надійних і ефективних способів використання збагаченої лімфотромбцитарної маси при запальних процесах і функціональних змінах різної етіології, в тому числі для омолодження. Це підтверджується прикладами конкретного застосування запропонованого способу використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси при запальних процессах і функціональних змінах різної етіології і, в тому числі, для омолодження. Слід зазначити, що в основі процесів старіння лежать деструктивні вікові зміни шкіри. Введення лімфо-тромбоцитарної маси активує зростання білків шкіри: колагену та еластину, що призводить до стійкого результату омолодження. Відповідно, підсилюються процеси обміну речовин, направлені на відновлення фібро-архітектоніки шкіри. Приклади зведені у таблицю, яка демонструє показники формули крові в процесі лікування і позитивний терапевтичний ефект. Показники лімфоцитів, тромбоцитів і вміст загального білка пацієнтів у процесі лікування 3 UA 81473 U не виходять за межі референтних значень, що свідчить про те, що організм реагує на процедури без якихось патологічних реакцій. Пацієнт. Анамнез Показники, що досліджуються Вміст Лімфоцити Тромбоцити загального Реф. знач. Реф. знач. білка Реф. 19,0-37,0 180-320 г/л знач. % (66-- 87) 1. Єлизавета, 66 років. Сезонний поліноз Процедура: мезоін'єкція по точках алергізації. Такі процедури проводяться одно- або двократно в сезон алергізації. Первинні показники формули крові 37 220 68 Показники після центрифугування 52 240 70 Терапевтичний ефект: подовження термінів ремісії при прояві алергосиндрому 2. В'ячеслав, 54 роки. Гіпертензія за рахунок недостатності дегідроепіанандростендіону, що виділяється корою надниркових залоз Первинні показники формули крові 35 220 68 Показники після центрифугування 44 270 86 Показники формули крові 37 230 74 (5-та процедура) Показники після центрифугування 50 280 78 (5-та процедура) Після 5 процедур підколювання лімфо-тромбоцитарної маси методом мезотерапії (по Реккевереку) 1 раз в 5-7 днів показники ДГСА стабілізувались одночасно із стабілізацією артеріального тиску пацієнта. 3. Ірина, 54 роки. Хронічний неінфекційний бронхіт. (у минулому - палила). Напади кашлю, що тривають до 7-10 хв. Первинні показники формули крові 18 204 66 Показники після центрифугування 38 240 72 Показники формули крові 36 220 68 (8-ма процедура) Показники після центрифугування 50 270 80 (8-ма процедура) Після 5 процедур підколювання лімфо-тромбоцитарної маси методом мезотерапії (по Реккевереку) 1 раз в 5-7 днів, які чергувались також із 5 процедурами, що передбачали додавання у збагачену масу лімфоміозоту, напади кашлю припинилися. Показники цифрової флюорографії свідчать про нормальний стан бронхів. 4. Лариса, 39 років. Упродовж страждає вираженим гіпертиреозом. Показники ТТГ складали до 30 од (при верхній межі норми 4,0.) Первинні показники формули крові 38 220 68 Показники після центрифугування 42 280 80 Показники формули крові 32 220 70 (8-ма процедура) Показники після центрифугування 64 300 86 (8-ма процедура) Спочатку проводили сеанси підколювання по контурах щитовидної залози 1 раз в 5-7 днів. Такий курс тривав 2 місяці під постійним лабораторним контролем. Показники ТТГ поступово знижувалися до рівня норми. Через 2 місяці, вже при ТТГ - 3,8, підтримувальна терапія у виді аналогічних підколювань проводилася 1 раз в 10 днів. Одночасно пацієнтка використала препарат фірми Хеель - Тіреодеа композитум. Як видно з цього прикладу показники лімфоцитів в процесі лікування вирівнюються, а в процесі центрифугування з кожною дозою - збільшуються. Контроль, що проводився, ще раз підтвердив ефективність та нешкідливість лікування. 5 4 UA 81473 U Пацієнт. Анамнез Показники, що досліджуються Вміст Лімфоцити Тромбоцити загального Реф. знач. Реф. знач. білка Реф. 19,0-37,0 180-320 г/л знач. % (66-- 87) 5. Христина, 19 років. Вугровий висип по обличчю і волосистій частині голови, викликаний грибком роду мікроспорум. Первинні показники формули крові 40 210 72 Показники після центрифугування 48 300 86 Показники формули крові 36 230 70 (7-ма процедура) Показники після центрифугування 74 390 88 (7-ма процедура) За рахунок введення 7 сеансів збагаченої маси підвищився загальний імунітет шкіри, висип і відшелушування пройшли. Шкірні покриви обличчя набули нормального вигляду. 6. Світлана Михайлівна, 75 років. Післяопераційний стан після катаракти обох очей. В анамнезі цукровий діабет другого типу. Виражена герпетична інфекція. Лікар-окуліст проводив підколювання збагаченої маси парабульбарно. Первинні показники формули 19 210 68 крові (перша процедура) Показники після центрифугування 26 240 72 (перша процедура) Показники формули крові 30 230 72 (6-та процедура) Показники після центрифугування 47 380 78 (6-та процедура) Парабульбарне введення збагаченої лімфо-тромбони гарної маси 1 раз в 7днів (всього 10 процедур) зробило виражений позитивний ефект. Візуально у пацієнтки вже через 2 тижні зникли мішки під очима. Відсутні герпетичні висипання. Присутня виражена позитивна динаміка офтальмологічного статусу. 7. Ігор, 47 років. Стиліст. Мав набряки та густі зморшки під очима. Папульне введення збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси по лініях зморшок, та очно-лобному контуру обличчя 1 раз на 5 днів (всього 10 процедур) дозволило домогтися бажаних результатів. Пропали зморшки та набряки. У пацієнта піднялись показники загального білка та його шкірних фракцій - колагену та еластину відповідно на 11 та 15 % від початкових. 5 Таким чином заявлений спосіб є ефективним і поширює ряд способів використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси при запальних процесах і системних функціональних та деструктивних порушеннях різної етіології. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси при лікуванні запальних та дегенеративних процесів і функціональних порушень різної етіології, який включає виділення з антикоагульованої крові пацієнта, що містить тромбоцити і лейкоцити в їх індивідуальному співвідношенні, збагаченої маси, в якій концентрація тромбоцитів і лейкоцитів перевищує їх концентрацію в початковій крові, який відрізняється тим, що процес виділення з антикоагульованої крові пацієнта збагаченої маси виконують шляхом центрифугування крові при 4000 об/хв. протягом 10 хвилин, потім вводять отриману лімфо-тромбоцитарну масу пацієнтові в зону патології методом мезотерапії, при цьому контролюють показник системи здатності згущування крові пацієнта - протромбінове відношення, кількість тромбоцитів і лімфоцитів в початковій крові і у виділеній лімфо-тромбоцитарній масі. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for use of enriched lymphocyte-platelet mass in treatment of inflammatory and degenerative processes and functional alterations of various etiologies

Автори англійською

Akulenko Olena Volodymyrivna, Kaliuha Nataliia Viktorivna, Cherednyk Oleksandr Viktorovych, Lappa Larysa Volodymyrivna, Cherednyk Dmytro Oleksandrovych, Shapoval Tetiana Viktorivna, Kaplin Oleksandr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ применения обогащенной лимфо-тромбоцитарной массы при лечении воспалительных и дегенеративных процессов и функциональных нарушений различной этиологии

Автори російською

Акуленко Елена Владимировна, Калюга Наталья Викторовна, Чередник Александр Викторович, Лаппа Лариса Владимировна, Чередник Дмитрий Александрович, Шаповал Татьяна Викторовна, Каплин Александр Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/14

Мітки: лімфо-тромбоцитарної, порушень, функціональних, використання, процесів, маси, різної, лікуванні, етіології, збагаченої, запальних, спосіб, дегенеративних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-81473-sposib-vikoristannya-zbagacheno-limfo-trombocitarno-masi-pri-likuvanni-zapalnikh-ta-degenerativnikh-procesiv-i-funkcionalnikh-porushen-rizno-etiologi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб використання збагаченої лімфо-тромбоцитарної маси при лікуванні запальних та дегенеративних процесів і функціональних порушень різної етіології</a>

Подібні патенти