Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Органайзер, що включає палітурку та внутрішні блоки аркушів, виконані з одного краю з наскрізними отворами, крізь які пропущені рознімні штирові тримачі засобу скріплення, і які поділені на розділи, аркуші яких містять інформацію для користувача органайзера та/або містять поля для запису інформації користувачем органайзера, органайзер додатково містить щонайменше один роздільник у вигляді еластичної стрічки та/або прозорої, та/або непрозорої закладки, та/або аркуша, який відрізняється тим, що виконаний вертикально орієнтованим і внутрішні блоки аркушів поділені щонайменше на п'ять частин по горизонталі та праворуч/ліворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей, що конструктивно розташовані таким чином, щоб бути перед очима користувача, а ліворуч/праворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей, причому аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей виконані таким чином, що верхній аркуш має менший розмір ніж нижній або інші поаркушні мітки/наклейки, крім того органайзер укомплектований додатковими аркушами-чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей.

2. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що виконаний горизонтально орієнтованим і внутрішні блоки аркушів поділені щонайменше на п'ять частин, по вертикалі та зверху/знизу від роздільника розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей, що конструктивно розташовані таким чином, щоб бути перед очима користувача, а знизу/зверху від роздільника розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей.

3. Органайзер за пп. 1-2, який відрізняється тим, що аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей містять маркування щодо процентного співвідношення виконаних завдань/цілей та/або виконані різними кольорами, та/або містять інше маркування, що відображає кількість етапів, що залишилися.

Текст

Реферат: Органайзер виконаний вертикально орієнтованим і внутрішні блоки аркушів поділені щонайменше на п'ять частин, по горизонталі та праворуч/ліворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей, що конструктивно розташовані таким чином, щоб бути перед очима користувача. а ліворуч/праворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей. Аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей виконані таким чином, що верхній аркуш має менший розмір ніж нижній або інші поаркушні мітки/наклейки. Крім цього органайзер укомплектований додатковими аркушами-чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей. UA 81353 U (54) ОРГАНАЙЗЕР UA 81353 U UA 81353 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до програмних та організаційно-технічних засобів, які призначені для планування, організації та управління досягнення особистих завдань/цілей через виконання етапів будь-якого користувача. Відомий органайзер для фіксації на носієві і використання переважно ділової і подібної інформації (Патент України № 64459, МПК B42D 5/00, B42D 15/00, B42F 3/00, опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21, 2011 p.), який містить щонайменше одну передню та одну задню обкладинки і щонайменше чотири набори аркушів, зброшурованих і з'єднаних разом з передньою та задньою обкладинками так, що набори аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками, палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів та передньої й задньої обкладинок, при цьому кожний з наборів забезпечений попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких є специфічним до відповідного набору, для позначення (вказування) кожного з наборів аркушів з можливістю фіксації специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а також з можливістю підвищення ефективності використання за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості. Органайзер додатково забезпечений щонайменше трьома наборами (комплектами) аркушів, з яких щонайменше два забезпечені попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками); палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів та передньої й задньої обкладинок виконаний з можливістю вилучення, доповнення і/або заміни аркушів та з можливістю більш надійного утримання аркушів в наборах (комплектах); передня і задня обкладинки виконані жорсткими і облицьовані шкірою або шкірозамінником, при цьому задня обкладинка забезпечена клапаном і виконана з можливістю перекриття лицьової сторони передньої обкладинки задньою обкладинкою із створенням квазизакритої жорсткої конструкції типу папки-швидкозшивача. Недоліком даного органайзера є прив'язка до календаря або днів тижня. Крім цього органайзер не містить елементів стимулювання виконання етапів для досягнення цілей/завдань. Відомий суперпланінг (Патент РФ № 50915, МПК B42D 5/04, опубл. 27.01.2006 p.), що містить блок листів, розташований на жорсткій основі, яка виконана виступаючою за межі верхньої кромки блока листів і містить ряд комірок для розміщення в них канцелярських і поліграфічних виробів, при цьому листи блока скріплені між собою по верхній їх стороні, а нижня частина жорсткої основи містить клапан. Між блоком листів і основою розміщений додатковий аркуш з щільного матеріалу, наприклад картону, який з'єднаний з блоком листів по верхній їхній стороні, при цьому листи блока і додатковий аркуш скріплені за допомогою кільцевого елемента з можливістю відносного розвороту кожного аркуша блока по відношенню до верхньої кромки додаткового аркуша, з'єднаного в нижній частині з жорсткою основою з утворенням внутрішньої кишені змінної товщини для можливості розміщення листів блока. Недоліком відомого планінга є його низькі споживчі властивості, тому він не дає можливості ефективно простежити за виконанням пунктів плану, згрупувати їх за об'єднуючими ознаками, при перенесенні плану на інший тиждень необхідно пункт плану записувати заново, тобто немає можливості наскрізного відстеження протягом місяця, року і далі. Відомий засіб для планування часу та зберігання інформації (Патент РФ № 57204, МПК B42D 1/00, опубл. 10.10.2006 p.), що містить обкладинку і палітурку, блок, що скріплює з зошитів для запису та розміщення рекламної та ділової інформації, на основних аркушах яких розміщений календарний блок з щоденними і щотижневими графами для планування робочого часу по годинах, для запису планів, заміток і блок довідкової інформації. Засіб забезпечений щонайменше двома закладками, перший і останній аркуші кожного непарного зошита, починаючи з першого, виконані по товщині, щонайменше, в 2-3 рази більше товщини основного аркуша зошита, причому закладки закріплені в палітурці і виконані з тканини різних кольорів. Недоліком даного засобу є прив'язка до календаря або днів тижня. Відомий щоденник (Патент України № 60693, МПК B42D 15/00, опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12, 2011 p.), який вибраний за прототип, який включає палітурку та внутрішній блок аркушів, який поділений на розділи, аркуші яких містять інформацію для користувача органайзера та/або містять поля для запису інформації користувачем органайзера, в якому внутрішній блок аркушів містить якнайменше три розділи переважно під назвою "Стратегічне планування", "Щоденне планування" та "Про все", розташовані послідовно, а органайзер додатково містить щонайменше одну закладку на календарний місяць, яка містить розділ для внесення інформації щодо цілей на місяць в якнайменше шести сферах життєдіяльності людей, переважно в таких як кар'єра, хобі, здоров'я, фінанси, сім'я, освіта, та двох інших сферах, вибраних користувачем, та розділ для внесення інформації щодо основних задач на кожний день місяця. Даний органайзер не забезпечений додатковим блоком аркушів, тобто його використання є обмеженим. Крім цього органайзер не має засобів стимулювання виконання цілей/завдань. 1 UA 81353 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомого органайзера, в якому розділення внутрішніх блоків аркушів щонайменше на п'ять частин по горизонталі або вертикалі та укомплектування його додатковими аркушами-чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей, забезпечується довгострокове використання запропонованого органайзера при плануванні майбутніх завдань/цілей, що в свою чергу збільшує строк його експлуатації. Поставлена задача вирішується тим, що запропоновано органайзер, який включає палітурку та внутрішні блоки аркушів, виконаних з одного краю з наскрізними отворами, крізь які пропущені рознімні штирові тримачі засобу скріплення, і які поділені на розділи, аркуші яких містять інформацію для користувача органайзера та/або містять поля для запису інформації користувачем органайзера, органайзер додатково містить щонайменше один роздільник у вигляді еластичної стрічки та/або прозорої, та/або непрозорої закладки, та/або аркуша, який, згідно з корисною моделлю, виконаний вертикально орієнтованим і внутрішні блоки аркушів поділені щонайменше на п'ять частин по горизонталі та праворуч/ліворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей, що конструктивно розташовані таким чином, щоб бути перед очима користувача, а ліворуч/праворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей, причому аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей виконані таким чином, що верхній аркуш має менший розмір ніж нижній або інші поаркушні мітки/наклейки, крім того органайзер укомплектований додатковими аркушами чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей. Крім цього органайзер виконаний горизонтально орієнтованим і внутрішні блоки аркушів поділені щонайменше на п'ять частин по вертикалі та зверху/знизу від роздільника розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей, що конструктивно розташовані таким чином, щоб бути перед очима користувача, а знизу/зверху від роздільника розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей. Крім цього аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей містять маркування щодо процентного співвідношення виконаних завдань/цілей та/або виконані різними кольорами, та/або містять інше маркування, що відображає кількість етапів, що залишилися. Розділення внутрішніх блоків аркушів на щонайменше п'ять частин по горизонталі або по вертикалі забезпечує можливість запису на окремих полях/аркушах завдань/цілей та етапів про виконання даних завдань/цілей з інформацію про кількість етапів, що залишилися, що стимулює виконання певного завдання/цілі. Укомплектування органайзера додатковими аркушами чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання завдань/цілей дає змогу використання даного органайзера для планування та стимулювання не однієї особистої задачі, а декількох. Корисна модель пояснюється кресленням. На Фіг. 1, Фіг. 2 та Фіг. 3 зображено зовнішній вигляд органайзера. Запропоновано органайзер (див. Фіг. 1-3), який включає палітурку 1 та внутрішній блок аркушів 2, виконаних з одного краю з наскрізними отворами, крізь які пропущені рознімні штирові тримачі засобу скріплення 3, і який поділений на розділи, аркуші яких містять інформацію для користувача органайзера та/або містять поля для запису інформації користувачем органайзера. Органайзер додатково містить щонайменше один роздільник 4 у вигляді еластичної стрічки 5 та/або прозорої, та/або непрозорої закладки 6. На Фіг. 1 показана прозора закладка 6, яка має з одного краю наскрізний отвір, крізь який пропущено рознімний засіб скріплення 3. На Фіг. 2-3 показані роздільник 4 та еластична стрічка 5. Внутрішній блок аркушів 2 (див. Фіг. 1-2) поділений щонайменше на п'ять частин по горизонталі та праворуч/ліворуч від роздільника 4 розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей 7, а ліворуч/праворуч від роздільника 4 розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей 8. На Фіг. 3 показано горизонтально орієнтований органайзер, в якому внутрішній блок аркушів 2 поділений щонайменше на п'ять частин по вертикалі та зверху/знизу від роздільника 4 розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей 7, а знизу/зверху від роздільника 4 розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей 8. Аркуші (див. Фіг. 1-3) з записом етапів виконання завдань/цілей 8 виконані таким чином, щоб верхній аркуш має менший розмір ніж нижній. Також аркуші з записом етапів виконання завдань/цілей 7 містять маркування щодо процентного співвідношення виконаних завдань/цілей. В одному з варіантів виконання даного органайзера аркуші з записом етапів 2 UA 81353 U 5 10 15 20 25 30 35 40 виконання завдань/цілей 8 виконані різними кольорами для кращого бачення пройдених етапів та стимулювання проходження наступного етапу. Даний органайзер укомплектований додатковими аркушами чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання завдань/цілей. Запропонований органайзер використовують наступним чином. Користувач вносить на поля аркушів 7 праворуч від роздільника 4 (див. Фіг. 2) або зверху від роздільника 4 (див. Фіг. 3) інформацію про наступну ціль/завдання, наприклад "Отримати водійські права". На верхньому аркуші поля етапів виконання завдань/цілей 8, який відповідає початковому виконанню даного завдання (10 % від завданого завдання), користувач записує перший крок, який сприяє досягненню даної мети - 1. "Записатися на курси водіння", потім на наступному аркуші етапу записує - 2. "Оплатити курси водіння", далі записується етап - 3. "Пройти теорію Правил дорожнього руху", наступний етап - 4. "Здати внутрішній екзамен", наступний етап - 5. "Пройти навчання водіння авто з інструктором", потім - 6. "Отримати медичну довідку та зібрати необхідні документи", далі - 7. "Здати іспит з правил дорожнього руху у ДАІ", далі - 8. "Здати водіння у ДАІ", далі - 9. "Оплатити водійські права" та останній (кінцевий) етап - 10. "Отримати водійські права". Також, на поля етапів виконання завдань/цілей 8 користувач по своєму бажанню може записувати термін виконання даного етапу. По мірі виконання завдань, аркуші з відповідними етапами користувач відриває та переходить до виконання наступного етапу. При поставленні нового завдання/цілі користувач змінює в органайзері аркуші з полями для запису завдань/цілей 7 та аркуші з полями для запису етапів виконання завдань/цілей 8, використовуючи при цьому додаткові аркуші для запису завдань/цілей та аркуші для запису етапів виконання відповідних завдань/цілей. Перевагами запропонованого технічного рішення є: конкретне формулювання особистих завдань/цілей і записування їх; планування конкретних етапів для виконання завдання/цілі та записування їх; наявність інструментів стимулювання виконання етапів для виконання завдань; укомплектування органайзера додатковими аркушами чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання завдань/цілей дає змогу використання даного органайзера для планування та стимулювання не однієї особистої задачі, а декількох, що в свою чергу збільшує строк його експлуатації.Крім цього позитивним моментом використання органайзера є постійне знаходження особистих завдань/цілей перед очима. Логічна будова корисної модель може бути реалізована за допомогою інформаційних технологій та виконана в вигляді програми для персональних комп'ютерів або інших пристроїв. В такій програмі основними елементами є головне робоче поле для запису завдань/цілей та другорядне робоче поле для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей. На цих полях користувач записує особисті завдання/цілі та етапи їх виконання. Корисна модель промислово придатна, тому що може бути виготовлена з використанням відомих технологій, що застосовуються у картонажній та палітурній справах та відтворена програмними засобами у комп'ютерних системах. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 60 1. Органайзер, що включає палітурку та внутрішні блоки аркушів, виконані з одного краю з наскрізними отворами, крізь які пропущені рознімні штирові тримачі засобу скріплення, і які поділені на розділи, аркуші яких містять інформацію для користувача органайзера та/або містять поля для запису інформації користувачем органайзера, органайзер додатково містить щонайменше один роздільник у вигляді еластичної стрічки та/або прозорої, та/або непрозорої закладки, та/або аркуша, який відрізняється тим, що виконаний вертикально орієнтованим і внутрішні блоки аркушів поділені щонайменше на п'ять частин по горизонталі та праворуч/ліворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей, що конструктивно розташовані таким чином, щоб бути перед очима користувача, а ліворуч/праворуч від роздільника розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей, причому аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей виконані таким чином, що верхній аркуш має менший розмір ніж нижній або інші поаркушні мітки/наклейки, крім того органайзер укомплектований додатковими аркушами-чернетками для запису завдань/цілей та додатковими комплектами аркушів для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей. 2. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що виконаний горизонтально орієнтованим і внутрішні блоки аркушів поділені щонайменше на п'ять частин, по вертикалі та зверху/знизу від 3 UA 81353 U 5 роздільника розташовані на аркушах поля для запису завдань/цілей, що конструктивно розташовані таким чином, щоб бути перед очима користувача, а знизу/зверху від роздільника розташовані на аркушах поля для запису етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей. 3. Органайзер за пп. 1-2, який відрізняється тим, що аркуші з записом етапів виконання відповідних особистих завдань/цілей містять маркування щодо процентного співвідношення виконаних завдань/цілей та/або виконані різними кольорами, та/або містять інше маркування, що відображає кількість етапів, що залишилися. 4 UA 81353 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Organizer

Автори англійською

Haidar Dmytro Mykolaiovych

Назва патенту російською

Органайзер

Автори російською

Гайдар Дмитрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B42F 3/00, B42C 1/00, B42D 15/00

Мітки: органайзер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-81353-organajjzer.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Органайзер</a>

Подібні патенти