Номер патенту: 80061

Опубліковано: 13.05.2013

Автори: Купин Микола Романович, Купин Олег Романович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Елемент дитячого конструктора, що являє собою видовжений дерев'яний брусок, у вигляді прямокутного паралелепіпеда, на бокових гранях якого виконані заглиблення у вигляді поперечного квадратного паза, так звані замки, глибина замка є в чотири рази меншою довжини ребра основи паралелепіпеда, а довжина ребра замка є рівною довжині ребра основи паралелепіпеда, який відрізняється тим, що основа паралелепіпеда є квадратом, довжина бокових граней паралелепіпеда є кратною подвійній довжині ребра його основи, замки виконані на двох протилежних бокових гранях симетрично та елемент містить щонайменше одну пару замків, відстань між двома парами замків є рівною довжині ребра основи паралелепіпеда, відстань від ребра основи паралелепіпеда до ребра першої пари замків є рівною половині довжини ребра основи паралелепіпеда.

Текст

Реферат: Елемент дитячого конструктора являє собою видовжений дерев'яний брусок, у вигляді прямокутного паралелепіпеда, на бокових гранях якого виконані заглиблення у вигляді поперечного квадратного паза, так звані замки, глибина замка є в чотири рази меншою довжини ребра основи паралелепіпеда, а довжина ребра замка є рівною довжині ребра основи паралелепіпеда. При цьому основа паралелепіпеда є квадратом, довжина бокових граней паралелепіпеда є кратною подвійній довжині ребра його основи, замки виконані на двох протилежних бокових гранях симетрично та елемент містить щонайменше одну пару замків, відстань між двома парами замків є рівною довжині ребра основи паралелепіпеда, відстань від ребра основи паралелепіпеда до ребра першої пари замків є рівною половині довжини ребра основи паралелепіпеда. UA 80061 U (12) UA 80061 U UA 80061 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі виробництва дитячих іграшок, зокрема дитячих конструкторів. Відомий елемент конструктора, (Патент РФ № 2 199 365, Кл. А01Н 33/08, публ. 2003 p.), який містить деталь, щонайменше на одній стороні якого виконаний щонайменше один виступ і/або щонайменше одне заглиблення для розміщення відповідного виступу аналогічного елемента конструктора. Як правило на одній стороні корпуса виконано два виступи, розміщених з щілиною, яка утворює заглибину для розміщення відповідного виступу аналогічного елемента конструктора. Вершина виступу і/або верхня частина виступу, і/або край заглибини, і/або верхня частина заглибини виконані з більш високою жорсткістю ніж бокові стінки виступу і/або заглибини. Більш висока жорсткість може бути забезпечена як за рахунок підбору матеріалу, так і за рахунок конструктивного виконання, наприклад за рахунок збільшення товщини заглибини. Форма деталі може бути різною, наприклад у вигляді об'ємного багатостороннього тіла, щонайменше одна сторона якого виконана з криволінійною поверхнею, або у вигляді тіла обертання, або у вигляді багатогранника, або у вигляді пластини, або у вигляді плити, а щонайменше виступ і/або щонайменше одна заглибина виконані щонайменше на одній стороні об'ємного багатостороннього тіла, або тіла обертання, або пластини, або плити, або щонайменше на одній грані багатогранника відповідно. Проте такий елемент для конструктора є дуже складним при виготовленні, а також складним при складанні. Найближчим аналогом корисної моделі, що заявляється, є елемент дитячого будівельного конструктора (Патент України № 64405, Кл. А63Н 33/00, публ., 2011 p.), що являє собою видовжений брусок у вигляді прямокутного паралелепіпеда. На щонайменше одній боковій стороні паралелепіпеда виконане щонайменше одне заглиблення, у вигляді поперечного квадратного паза, так званий замок, глибина замка є в чотири рази меншою основи паралелепіпеда. Ширина бруска є рівною довжині замка. Відстані між замками утворюють виступи. Проте цей елемент призначений для складання іграшкових будівель. В основу корисної моделі поставлена задача виконати елемент конструктора універсальним для можливості складання різноманітних конструкцій. Поставлена задача вирішується тим, що в елементі дитячого конструктора, що являє собою видовжений дерев'яний брусок, у вигляді прямокутного паралелепіпеда, на бокових гранях якого виконані заглиблення у вигляді поперечного квадратного паза, так звані замки, глибина замка є в чотири рази меншою довжини ребра основи паралелепіпеда, а довжина ребра замка є рівною довжині ребра основи паралелепіпеда, згідно з корисною моделлю, основа паралелепіпеда є квадратом, довжина бокових граней паралелепіпеда є кратною подвійній довжині ребра основи, замки виконані на двох протилежних бокових гранях симетрично та елемент містить щонайменше одну пару замків, відстань між двома парами замків є рівною довжині ребра основи паралелепіпеда, відстань від ребра основи паралелепіпеда до ребра першої пари замків є рівною половині довжини ребра основи паралелепіпеда. Запропонована форма елемента конструктора є дуже простою, оскільки для складання конструктора необхідна необмежена кількість елементів, які відрізняються один від одного лише довжиною та кількістю замків, і, також, є варіативною, оскільки дозволяє створити з цих елементів різноманітні фігури, а отже дає можливість розвивати у дитини логіку та абстрактне мислення. Висока варіативність складання цих елементів полягає у тому, що їх можна скріплювати між собою такими способами: замок в замок, основа в замок, відстань між двома парами замків в замок. З цих елементів можна складати як мозаїчні (двовимірні), так і просторові (тривимірні) вироби. На фіг. 1 зображений елемент дитячого конструктора в аксонометрії, загальний вигляд; на фіг. 2 - спосіб складання конструктора у вигляді мозаїки; на фіг. 3 - спосіб складання конструктора замок в замок; на фіг. 4 - спосіб складання конструктора основа в замок. Елемент дитячого конструктора являє собою дерев'яний брусок, у вигляді паралелепіпеда 1 висотою а, що є кратною подвійній довжині b ребра його основи 2, яка є квадратом. На двох протилежних бокових гранях 3 паралелепіпеда 1 симетрично виконані пази, так звані замки 4. Один елемент містить щонайменше одну пару замків 4. Глибина e замка 4 є в чотири рази меншою довжини b ребра основи 2 паралелепіпеда 1, довжина d ребра замка 4 є рівною довжині b ребра основи 2 паралелепіпеда 1, відстань e між двома парами замків 4 є рівною довжині b ребра основи 2 паралелепіпеда 1, а відстань f від ребра основи 2 паралелепіпеда 1 до ребра першої пари замків 4 є рівною половині довжини b ребра основи 2 паралелепіпеда 1. Конструктор збирають наступним чином. 1 UA 80061 U 5 10 15 20 25 30 Для збирання конструктора використовують необмежену кількість елементів різної довжини, які містять щонайменше одну симетричну пару замків 4 на двох протилежних бокових гранях 3. Складання двовимірних конструкцій (мозаїки) проводять шляхом розміщення на рівній твердій поверхні елементів паралельно один одному, гранями 3, що містять замки 4, так, щоб відстань між двома парами замків 4 одного елемента входила в замок 4 іншого елемента. Таким чином зовнішній силует сукупності складених між собою елементів створює мозаїчне зображення. (Цей принцип складання зображено на фіг. 2). Процес складання тривимірних конструкцій проводиться шляхом розміщення одного елемента конструктора перпендикулярно до іншого таким чином, щоб замок 4 одного елемента входив у замок 4 іншого (як показано на фіг. 3). При складанні як двовимірних, так і тривимірних конструкцій також можливим є розміщення одного елемента конструктора перпендикулярно до іншого таким чином, щоб основа 2 одного елемента входила в замок 4 іншого (як показано на фіг. 4). Варіативність у використанні, з одного боку, робить конструктор цікавим і придатним для широкої вікової категорії, з іншого - дає можливість дітям і дорослим максимально проявляти свою фантазію, реалізовувати будь-які задуми, а також розвивати творчість, поступово збільшуючи складність створених фігур. Більша кількість елементів пропорційно збільшує можливість складання більших та складніших фігур. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Елемент дитячого конструктора, що являє собою видовжений дерев'яний брусок, у вигляді прямокутного паралелепіпеда, на бокових гранях якого виконані заглиблення у вигляді поперечного квадратного паза, так звані замки, глибина замка є в чотири рази меншою довжини ребра основи паралелепіпеда, а довжина ребра замка є рівною довжині ребра основи паралелепіпеда, який відрізняється тим, що основа паралелепіпеда є квадратом, довжина бокових граней паралелепіпеда є кратною подвійній довжині ребра його основи, замки виконані на двох протилежних бокових гранях симетрично та елемент містить щонайменше одну пару замків, відстань між двома парами замків є рівною довжині ребра основи паралелепіпеда, відстань від ребра основи паралелепіпеда до ребра першої пари замків є рівною половині довжини ребра основи паралелепіпеда. 2 UA 80061 U 3 UA 80061 U 4 UA 80061 U Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Element of children construction kit

Автори англійською

Kupyn Mykola Romanovych, Kupyn Oleh Romanovych

Назва патенту російською

Элемент детского конструктора "фантазия"

Автори російською

Купин Николай Романович, Купин Олег Романович

МПК / Мітки

МПК: A63H 33/00

Мітки: конструктора, дитячого, елемент, фантазія

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-80061-element-dityachogo-konstruktora-fantaziya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Елемент дитячого конструктора “фантазія”</a>

Подібні патенти