Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механічна решітка грабельного типу, що включає раму із установленою граблиною, з'єднаною із приводом і оснащеною решіткою з вертикальними прорізами, яка відрізняється тим, що привод обладнаний кронштейном, виконаним з віссю, установленою в горизонтальній площині, і граблина закріплена на осі, причому граблина встановлена на кронштейні з можливістю повороту й обладнана підпружиненими гвинтами, а решітка оснащена уловлювачами.

2. Механічна решітка за п. 1, яка відрізняється тим, що граблина обладнана регулювальними болтами.

3. Механічна решітка за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що уловлювачі встановлені на решітці під кутом до вертикальної осі.

Текст

Реферат: Механічна решітка грабельного типу включає раму із установленою граблиною, з'єднаною із приводом і оснащеною решіткою з вертикальними прорізами. Привод обладнаний кронштейном, виконаним з віссю, установленою в горизонтальній площині, і граблина закріплена на осі. Причому граблина встановлена на кронштейні з можливістю повороту й обладнана підпружиненими гвинтами, а решітка оснащена уловлювачами. UA 79835 U (12) UA 79835 U UA 79835 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв механічного очищення стічних вод, зокрема, до механічних решіток грабельного типу, і може знайти застосування при очищенні побутових і промислових стічних вод. Відома механічна решітка грабельного типу (надалі решітка МРГТ) (ЕП патент 984824 А 1, МПК В 01 D 29/44) [1]. Решітка МРГТ складається з рами, решітки у вигляді набору вертикальних паралельних стрижнів, закріплених із прорізами перпендикулярно напрямку потоку стічної води; двох нескінченних ланцюгів, установлених за допомогою зірочок з боків решітки з можливістю переміщення разом з розташованими між ними граблями, граблі виконані у вигляді пластин із зубами, що заходять у прорізи решітки. Решітка МРГТ працює в такий спосіб. Стічна вода проходить через вертикальні паралельні стрижні, при цьому домішки, які більше прорізів, накопичуються на стрижнях. При включенні приводу решітки граблі, що закріплені між двома нескінченними ланцюгами, рухаються по замкнутому контуру, і при підході до нижньої ділянки решітки зуби грабель входять у прорізи між стрижнями. При подальшому русі нагору зуби знімають затримані домішки зі стрижнів і транспортують їх у верхню частину решітки, де скидають їх, наприклад, у контейнер. Як випливає із конструкції решітки МРГТ [1], основним недоліком є знаходження ланцюга й зірочок у стічній воді, що викликає їх швидкий знос, а також при потраплянні великих домішок у зачеплення ланцюга із зірочкою відбувається заклинювання й вихід з ладу привода. Найбільш близьким аналогом до корисної моделі за технічною суттю й результатом, що досягається, є механічна решітка грабельного типу (решітка МРГТ) (Проспект фірми "HYCOR", LIQUID / SOLID SEPARATION, The GRABBER, Automatic bar screen") [2]. Решітка МРГТ [2] складається з рами, на бічних стінках якої встановлені напрямні із зубчастими рейками й привод із зірочками, що входять у зачеплення із зубчастими рейками напрямних. До приводу жорстко прикріплена граблина із зубами. У нижній частині рами встановлена решітка із прорізами, що складається із плоских вертикальних смуг. Між боковинами рами встановлений піддон, у нижній частині з'єднаний з решіткою, а над піддоном розміщений знімач домішок. Робота решітки МРГТ полягає в наступному. Стічна вода проходить через вертикальні паралельні смуги решітки, при цьому домішки, які більше прорізів, накопичуються на смугах решітки. При включенні приводу граблина, рухаючись вниз, іде на певній відстані від решітки, а в нижній її частині привод забезпечує поворот граблини, що входить своїми зубами в прорізи решітки. При подальшому русі граблини остання очищає решітку від домішок, піднімає їх по піддону до знімача, скидаючи в контейнер. У верхній частині привод забезпечує поворот граблини у зворотну сторону. Решітку МРГТ [2] використовують для очищення стічних вод від механічних домішок. Однак при її експлуатації виявляються наступні недоліки. У результаті жорсткого кріплення граблини до привода при попаданні великогабаритних домішок граблина не може, упираючись у них, увійти в зачеплення з решіткою, що викликає поломку приводу граблини. При цьому також можливий зсув граблини в одну зі сторін, що приводить до попадання зубів у не відповідні їм прорізи решітки, у результаті чого подальший рух граблини викликає зсування смуг решітки. Таким чином, основним недоліком решітки МРГТ [2] є ненадійність її роботи, особливо при наявності в стічній воді великогабаритних домішок. В основу корисної моделі поставлена задача розробити конструкцію решітки МРГТ шляхом установки граблини з можливістю повороту, що забезпечить високу надійність роботи решітки МРГТ в умовах забруднення води великогабаритними механічними домішками. Поставлена задача вирішується тим, що включає раму із установленою граблиною, з'єднаною із приводом і оснащеною решіткою з вертикальними прорізами, у якій, згідно з корисною моделлю, привод обладнаний кронштейном, виконаним з віссю, установленою в горизонтальній площині, і граблина закріплена на осі, причому граблина встановлена на кронштейні з можливістю повороту й обладнана підпружиненими гвинтами, а решітка оснащена уловлювачами, при цьому граблина обладнана регулювальними болтами, а уловлювачі встановлені на решітці під кутом до вертикальної осі. Установлено, що виконання з'єднання граблини із приводом на осі з підпружиненими гвинтами й регулювальними болтами забезпечує швидке настроювання зусилля притиснення граблини до решітки, а також дозволяє уникнути виходу з ладу приводу при потраплянні великогабаритних домішок. Уловлювачі, що установлені на решітці, забезпечують надійне потрапляння зубів граблини у відповідні прорізи решітки. Таким чином, сукупність суттєвих конструктивних ознак механічної решітки грабельного типу (МРГТ), що заявляється, є необхідною й достатньою для досягнення забезпечуваного корисною 1 UA 79835 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 моделлю технічного результату - суттєвого підвищення надійності роботи МРГТ при очищенні стічної води, особливо при наявності великогабаритних механічних домішок. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1 представлений загальний вид решітки МРГТ; на фіг. 2 - вид А решітки МРГТ; на фіг. 3 зображений загальний вид граблини; на фіг. 4 - вид Б граблини; на фіг. 5 - вид В граблини при зачепленні з решіткою. Решітка МРГТ (фіг. 1, фіг. 2) складається з рами (1), на бічних стінках якої встановлені напрямні рейки (2), по яких переміщається за допомогою зірочок привод (3) із кронштейном (4), з'єднаним із граблиною (5). У нижній частині рами (1), між її бічними стінками, закріплений піддон (6), з'єднаний з решіткою (7), що складається зі смуг (8), установлених з рівномірними зазорами. У нижній частині решітка (7) оснащена уловлювачами (9). Над піддоном (6) установлений знімач відходів (10), під яким розміщений контейнер (11). Кронштейн (4) (фіг. 3, фіг. 4) виконаний з віссю (12), установленою в горизонтальній площині, на якій закріплена з можливістю повороту граблина (5). Граблина обладнана гвинтами (13) із пружинами (14), а також регулювальними болтами (15). До граблини (5) прикріплені зуби (16). На фіг. 5 представлене зачеплення зубів (16) граблини (5) зі смугами (8) решітки (7). Решітка МРГТ працює в такий спосіб. Решітка МГРТ установлюється в підвідному каналі стічної води. За допомогою регулювальних болтів (15) виставляється глибина заходу зубів (16) граблини (5) у прорізи решітки (7). Гвинтами (13) і пружинами (14) регулюється зусилля притиснення граблини (5) до решітки (7). Робота решітки МРГТ полягає у зворотно-поступальному русі приводу із зірочками (3) і граблини (5) за рахунок оббігання зірочками привода (3) напрямних рейок (2), установлених на бічних стінках рами (1). При русі приводу (3) із граблиною (5) донизу остання рухається над решіткою (7), занурюючись в стічну воду до крайнього нижнього положення. У нижньому положенні зірочки приводу (3) переходять із верхньої поверхні напрямних рейок (2) на нижню поверхню, у результаті чого граблина (5) своїми зубами (16) входить у прорізи решітки (7). При подальшому русі приводу (3) зуби (16) граблини (5) знімають домішки, затримані решіткою (7), переміщаючи їх по останній, а надалі по піддону (6) до знімача (10), який скидає їх у контейнер (11). При потраплянні великогабаритних домішок на решітку (7) граблина (5), упираючись у них, повертається навколо осі (12), стискаючи при цьому пружину (14), що запобігає виходу з ладу привода із зірочками (3). Для гарантованого потрапляння зубів (16) у відповідні прорізи решітки (7) остання обладнана уловлювачами (9). Потрапляння великогабаритних механічних домішок на решітку (7) може викликати зсув граблини(5) в одну зі сторін. При русі граблини(5) до решітки (7) її зуби (16) упираються в похилу поверхню одного з уловлювачів (9) і виникаюче бічне зусилля зсуває граблину (5) у необхідну сторону. При цьому зуби (16) попадають у відповідні їм прорізи решітки (7), що виключає надалі вигин пластин (8) решітки (7). Таким чином, конструктивне виконання решітки МРГТ, що заявляється, дозволяє суттєво підвищити надійність і довговічність її роботи при великій кількості великогабаритних механічних домішок у стічній воді. Можливість повороту граблини щодо приводу виключає його поломку при упорі граблини у великогабаритні відходи. Підпружинені гвинти й регулювальні болти дозволяють легко регулювати зусилля притиснення граблини до решітки й глибину входження зубів у прорізи решітки залежно від характеру й кількості домішок і їхньої величини. Уловлювачі, що установлені на решітці, забезпечують вхід зубів граблини у відповідні їм прорізи решітки, що виключає вигин її пластин. Висока надійність роботи решітки МРГТ підтверджується випробуваннями, проведеними протягом року при очищенні стічної води на очисних спорудах м. Малин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Механічна решітка грабельного типу, що включає раму із установленою граблиною, з'єднаною із приводом і оснащеною решіткою з вертикальними прорізами, яка відрізняється тим, що привод обладнаний кронштейном, виконаним з віссю, установленою в горизонтальній площині, і граблина закріплена на осі, причому граблина встановлена на кронштейні з можливістю повороту й обладнана підпружиненими гвинтами, а решітка оснащена уловлювачами. 2. Механічна решітка за п. 1, яка відрізняється тим, що граблина обладнана регулювальними болтами. 2 UA 79835 U 3. Механічна решітка за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що уловлювачі встановлені на решітці під кутом до вертикальної осі. 3 UA 79835 U 4 UA 79835 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanical rake-type grid

Автори англійською

Honcharuk Vladyslav Volodymyrovych, Kucheruk Dmytro Dmytrovych, Plachynta Ivan Vasyliovych, Ovdii Mykhailo Mykolaiovych

Назва патенту російською

Механическая решетка грабельного типа

Автори російською

Гончарук Владислав Владимирович, Кучерук Дмитрий Дмитриевич, Плачинта Иван Васильевич, Овдий Михаил Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B01D 29/44

Мітки: типу, грабельного, механічна, решітка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-79835-mekhanichna-reshitka-grabelnogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механічна решітка грабельного типу</a>

Подібні патенти