Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Рубочний верстат, що виконаний у вигляді кривошипно-шатунного механізму, який відрізняється тим, що містить нерухомий упор, до якого прикріплено м'яку вставку, вирубні матриці, що установлені у пази рухомої основи і зафіксовані в ній, шатун, зв'язаний з основою і з ексцентриковим валом, на якому є ексцентрикова втулка для регулювання наколювання вирубних матриць і маховик, ексцентриковий вал сполучено через другий шатун з обгінною муфтою, на якій закріплено регулювальний пристрій, а обгінна муфта сполучена з шестернями приводу валкової передачі, зв'язаної з привідними вальцями і гальмом, яке сполучено з пружиною.

2. Рубочний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що другий шатун, регулювальний пристрій і обгінна муфта складають механізм подачі мокрого шпону, який виконано з можливістю подачі мокрого шпону в декілька шарів під різну ширину виробів в залежності від їх розмірів з точністю кроку 0,03 мм.

3. Рубочний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що рухома основа з вирубними матрицями виконана з можливістю за допомогою ексцентрикової втулки опускатися або підійматися на різну висоту в залежності від висоти вирубних матриць.

4. Рубочний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що кількість вирубних матриць становить 1-10.

5. Рубочний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що вирубні матриці мають зворотний кут 0,5°.

Текст

Реферат: Рубочний верстат виконаний у вигляді кривошипно-шатунного механізму та містить нерухомий упор, вирубні матриці, шатун, зв'язаний з основою і з ексцентриковим валом. До нерухомого упора прикріплено м'яку вставку. Вирубні матриці установлені у пази рухомої основи і зафіксовані в ній. На ексцентриковому валу є ексцентрикова втулка для регулювання наколювання вирубних матриць і маховик. Ексцентриковий вал сполучено через другий шатун з обгінною муфтою, на якій закріплено регулювальний пристрій. Обгінна муфта сполучена з шестернями приводу валкової передачі, зв'язаної з привідними вальцями і гальмом, яке сполучено з пружиною. UA 79826 U (12) UA 79826 U UA 79826 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до деревообробної промисловості і може бути використана для виготовлення виробів з деревини. Відомо пристрій для рубання дерев'яного шпону на палички, що містить вузол з ексцентриком для зворотно-поступального руху, зв'язані з ним два рухомих ножі, під якими розташовані нерухомі ножі, упори та просічки, причому просічки розташовані рядами по довжині під нерухомими ножами, а кожний з рухомих ножів встановлено з можливістю переміщення в порожнині, утвореній упором і нерухомим ножем, до вищезгаданих просічок. Вузол з ексцентриком для зворотно-поступального руху і рухомі ножі зв'язані між собою рухомо на осі, а бокові поверхні рухомих ножів обладнані рухомими підпружиненими притискними планками, при цьому нерухомі ножі заточені під кутом 90° [UA №52559, МПК B27L9/00, 2002]. Відомо також вузол рубки шпону на палички, що містить пристрій з ексцентриком для зворотно-поступального руху, два рухомі ножі, кожний з яких виконано з можливістю пересування в порожнині, утвореній упором і нерухомим ножем до просічок, що розміщені рядами по довжині під нерухомими ножами, при цьому між рухомими ножами в нижньому положенні і просічками вибрано зазор, рівний частині товщини заготовки шпону, причому частина порожнини перед просічками виконана по ковзній посадці для заготовки, під просічками розміщено пристрої подачі і укладання вирубаних паличок рядами в пази, виконані у вигляді шарнірних штовхачів уздовж пазів, над і під ними установлені пристрої переміщення у вигляді дискових вальців, між якими розміщені пристрої полірування у вигляді нижнього і верхнього ножових вальців, для кожного ряду паличок окремо установлений вузол рахунку й упакування, виконаний у вигляді магазина [UA №29524 С2, МПК B27L9/00, 2000]. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є вузол рубки шпону на палички, який виконаний у вигляді кривошипно-шатунного механізму, що включає рухливий відрізний ніж, який містить пластину з м'якого металу, наприклад міді, установлену в нижній його частині, причому знизу до пластини прикріплено або нанесено логотип чи штамп у вигляді рельєфу, що виступає [UA №72051, МПК B27L9/00, 2005]. Зазначений вузол, як і попередні аналоги, має недостатню швидкість рубки, якість зрізу і продуктивність виробництва, складний в обслуговуванні. Крім того, в нього вузькі функціональні можливості, тому що він призначений лише для рубки шпону на палички. В основу корисної моделі поставлено задачу створення рубочного верстата з широкими функціональними можливостями, який би давав можливість отримати вироби високої якості, підвищив продуктивність виробництва і був би простим в обслуговуванні. Поставлену задачу вирішують тим, що рубочний верстат, виконаний у вигляді кривошипношатунного механізму, згідно з корисною моделлю, містить нерухомий упор, до якого прикріплено м'яку вставку, вирубні матриці, що установлені у пази рухомої основи і зафіксовані в ній, шатун, зв'язаний з основою і з ексцентриковим валом, на якому є ексцентрикова втулка для регулювання наколювання вирубних матриць і маховик, ексцентриковий вал сполучено через другий шатун з обгінною муфтою, на якій закріплено регулювальний пристрій, а обгінна муфта сполучена з шестернями приводу валкової передачі, зв'язаної з привідними вальцями і гальмом, яке сполучено з пружиною. Другий шатун, регулювальний пристрій і обгінна муфта складають механізм подачі мокрого шпону, який виконано з можливістю подачі мокрого шпону в декілька шарів під різну ширину виробів в залежності від їх розмірів з точністю кроку 0,03 мм. Рухома основа з вирубними матрицями виконана з можливістю за допомогою ексцентрикової втулки опускатися або підійматися на різну висоту в залежності від висоти вирубних матриць. Кількість вирубних матриць становить 1-10. Вирубні матриці мають зворотний кут 0,5°. У рубочному верстаті, що заявляється, при рубці мокрого шпону покращується бічний і торцевий зріз. Шпон заданої товщини і ширини, змотаний у рулони, може подаватися в один або декілька шарів, що багаторазово збільшує продуктивність виробництва у порівнянні з прототипом. Завдяки обгінній муфті і гальму подача мокрого шпону між упором з м'якою вставкою і вирубними матрицями може відбуватися на ширину від 3 до 25 мм з кроком 0,03 мм. Це сприяє швидкому регулюванню і переналаштуванню рубочного верстата під різний асортимент продукції, а також зменшує кількість відходів. При русі основи, на якій закріплено вирубні матриці, за допомогою ексцентрикового вала вирубні матриці, безпосередньо контактуючи з м'якою вставкою, за один рух здійснюють повну вирубку виробу з мокрого шпону, чим досягається висока якість бічного і торцевого зрізу. 1 UA 79826 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Мокрий шпон подається в вальцях, які постійно обтискують його, і через це досягається максимальна швидкість подачі шпону. При вирубці виробу з мокрого шпону ширина соломки, зрізаної з одного боку, становить 0,1 мм, що у декілька разів менше, ніж у найближчого аналога, а це суттєво знижує відходи. Приведенням у рух основи з вирубними матрицями на нерухомий упор з м'якою вставкою досягають ідеальної чистоти зрізу. Рубочний верстат, що заявляється, відрізняється простотою в обслуговуванні і підвищеною швидкістю рубки (8-16 ударів у секунду), що відповідно збільшує виробництво продукції у декілька разів. Центр тяжіння розміщено в нижній частині рубочного верстата, чим забезпечується мінімальна вібрація і стійкість станка, що, в свою чергу, забезпечує мінімальне навантаження на деталі і зменшує знос обладнання. Через те, що вирубні матриці мають зворотний кут 0,5°, забезпечується самозаточка, а також полегшується прослизання продукції всередину виробних матриць. Можливість регулювання за допомогою ексцентрикової втулки висоти установки вирубних матриць дозволяє багатократно збільшити термін служби вирубних матриць і покращити якість зрізу. Корисна модель пояснюється кресленнями, де: на фіг. 1 зображено рубочний верстат, вигляд спереду; на фіг.2 - рубочний верстат, вигляд збоку; на фіг. 3 - вузол регулювання подачі шпону; на фіг.4 - вирубна матриця в розрізі зі зворотнім кутом 0,5°. Рубочний верстат містить нерухомий упор 1, до якого прикріплено, наприклад за допомогою гвинтів, м'яку вставку 2. Вирубні матриці 3 установлені у пази (їх може стояти в ряд від 1 до 10 штук у залежності від довжини вирубних матриць) рухомої основи 4 і зафіксовані в ній, наприклад за допомогою гвинтів. Рубочний верстат містить також шатун 5, зв'язаний з основою 4 і з ексцентриковим валом 6, на якому є ексцентрикова втулка 7 для регулювання наколювання вирубних матриць 3, маховик 8. Ексцентриковий вал 6 через другий шатун 9, з яким сполучено регулювальний пристрій 10, сполучено з обгінною муфтою 11. Обгінна муфта 11 сполучена з шестернями 12 приводу валкової передачі, зв'язаної з привідними вальцями 13 і гальмом 14, яке сполучено з пружиною 15. Рубочний верстат функціонує наступним чином. При попаданні мокрого шпону 16 під привідні вальці 13 шпон 16 під їх дією здійснює поступальний рух у зону вирубки і потрапляє між нерухомим упором 1 з м'якою вставкою 2 і рухомою основою 4, на якій в пазах установлені вирубні матриці 3. Рухома основа 4 з вирубними матрицями 3 контактує з м'якою вставкою 2. Глибину наколювання вирубних матриць 3 з м'якою вставкою 2 регулюють через ексцентрикову втулку 7. Рух мокрого шпону 16 на задану довжину відбувається за допомогою верхнього і нижнього привідних вальців 13, при цьому верхній постійно знаходиться під дією пружини 15, що контролює притиск між привідними вальцями 13. Обертання привідних вальців 13 відбувається через обгінну муфту 11 і шестерні 12 приводу валкової подачі, що з'єднані з ексцентриковим валом 6 через шатун 9. Ексцентриковий вал 6 обертається електродвигуном через маховик 8 за допомогою пасової передачі. Інтервал обертання привідних вальців 13 здійснюється через обгінну муфту 11, на якій закріплено регулювальний пристрій 10, з'єднаний з ексцентриковим валом 6 через шатун 9. Через зміну відстані А від центра обгінної муфти 11 (фіг. 3) регулювальний пристрій 10 приводять у рух зворотно-поступальним рухом шатуна 9. Тим самим досягається рух шпону 16 у привідних вальцях 13 на ширину від 3 до 25 мм з кроком 0,03 мм. Таким чином, чим менше відстань А між шатуном 9 і центром обгінної муфти 11, тим більше поворот привідних вальців 13 і тим більше відстань, на яку подається шпон 16 у зону вирубки. І відповідно навпаки: чим більше відстань А між шатуном 9 і центром обгінної муфти 11, тим менше поворот привідних вальців 13 і тим менше відстань, на яку подається шпон 16 у зону вирубки. Гальмо 14 прибирає інерцію привідних вальців 13 при обертанні. За допомогою ексцентрикової втулки 7 (фіг.4) можна регулювати висоту установки вирубних матриць 3, регулюючи відповідно висоту зрізу, що багатократно збільшує термін служби вирубних матриць 3 і покращує якість зрізу. 60 2 UA 79826 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 1. Рубочний верстат, що виконаний у вигляді кривошипно-шатунного механізму, який відрізняється тим, що містить нерухомий упор, до якого прикріплено м'яку вставку, вирубні матриці, що установлені у пази рухомої основи і зафіксовані в ній, шатун, зв'язаний з основою і з ексцентриковим валом, на якому є ексцентрикова втулка для регулювання наколювання вирубних матриць і маховик, ексцентриковий вал сполучено через другий шатун з обгінною муфтою, на якій закріплено регулювальний пристрій, а обгінна муфта сполучена з шестернями приводу валкової передачі, зв'язаної з привідними вальцями і гальмом, яке сполучено з пружиною. 2. Рубочний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що другий шатун, регулювальний пристрій і обгінна муфта складають механізм подачі мокрого шпону, який виконано з можливістю подачі мокрого шпону в декілька шарів під різну ширину виробів в залежності від їх розмірів з точністю кроку 0,03 мм. 3. Рубочний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що рухома основа з вирубними матрицями виконана з можливістю за допомогою ексцентрикової втулки опускатися або підійматися на різну висоту в залежності від висоти вирубних матриць. 4. Рубочний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що кількість вирубних матриць становить 1-10. 5. Рубочний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що вирубні матриці мають зворотний кут 0,5°. 3 UA 79826 U 4 UA 79826 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Chopping machine

Автори англійською

Rakhmatullin Airat Naufalovych, Zaichenko Zoreslav Serhiiovych

Назва патенту російською

Рубочный станок

Автори російською

Рахматуллин Айрат Науфалович, Зайченко Зореслав Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: B27L 9/00

Мітки: рубочний, верстат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-79826-rubochnijj-verstat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рубочний верстат</a>

Подібні патенти