Комплекс для цифрової діагностики і лікування

Номер патенту: 79425

Опубліковано: 25.04.2013

Автор: Галаган Олексій Яковлевич

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комплекс для цифрової діагностики і лікування захворювань, що містить корпус з розташованими всередині: генератором, з'єднаним з електродами, вимірником (індикатором) величини сигналів, який відрізняється тим, що комплекс додатково містить підсилювач сигналів (8) із системою плавного регулювання цифрових сигналів (4), що містить цифрову шкалу індикації напруги (5), частоти (6), генератор (1) інформаційних сигналів з комутатором полярності сигналу (2), що модулює синусоїдальний сигнал, причому електроди зв'язані з виходом керуючого генератора двобічним зв'язком через підсилювач сигналу із системою плавної зміни частоти і напруги, а вхід керуючого генератора - через комутатор полярності сигналу, система плавної зміни частоти і напруги та підсилювач сигналу через потенціометр з'єднані із джерелом живлення.

2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що світлові індикатори плавної зміни частоти і напруги розташовані на лицевій стороні корпусу комплексу.

3. Комплекс за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що вимірник (індикатор) (9) виконаний цифрами.

Текст

Реферат: UA 79425 U UA 79425 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Комплекс належить до медицини й може бути використаний для цифрової діагностики та лікування вірусних, бактеріальних, грибкових, кліщових та паразитарних захворювань. Відомий пристрій адаптивної електропунктури, описаний в патенті РФ 2121335 (БИ № 31, 1998) [1]. Пристрій містить адаптивний автоколивальний генератор імпульсів дії з регулятором струму (змінним опором), звуковий індикатор, пристрій перетворення імпульсів дії в коди із цифровим індикатором дисбалансу (вимірник дисбалансу), активний і пасивний електроди. Пристрій [1] призначений для пошуку акупунктурних точок, оцінки їх балансно-дисбалансного стану й адаптивній електропунктурній терапії. Однак в пристрої існує небажаний при його роботі взаємовплив параметрів сигналів дії. Відомий так само пристрій для рефлексотерапії, описаний в авторському свідоцтві СРСР 1012906 (Б.І. 15 - 1983) [2]. Пристрій містить задані генератором формувачі імпульсів, блоки пошуку й діагностики, електродію. Пристрій [2] призначений для пошуку точок акупунктури, діагностування їх стану і лікування електропунктурою. Однак пристрій [2] не є адаптивним до змін електрофізіологічних характеристик точок під час процедури, а працюючим за програмою, жорстко встановлюваній на пристрої лікаремоператором. Відомий також пристрій для рефлексотерапії описаний у авторському свідоцтві. СРСР 1026806 (Б.І. 25 - 1983 р.) [3]. Пристрій містить транзисторний генератор імпульсів дії з регулятором струму, стрілочний вимірник, звуковий індикатор, активний і пасивний електроди. Пристрій формує різнополярні імпульси, що діють на акупунктурну точку через змінний опір, включений послідовно з опором акупунктурної точки, активними й пасивним електродами. Однак відомий пристрій обладнання має недостатню чутливість до малих змін провідності акупунктурної точки, які відображають точну оцінку динаміки дисбалансу при наданій діагностиці захворювань. Найбільш близьким аналогом до пристрою і методики, що заявляється, за технічною суттю і результатом, що досягається, є пристрій для електротерапії (патент РФ 2173976 А61Н 39/00 "пристрій адаптивної електропунктури") [4]. Відомий пристрій [4] містить з'єднані послідовно активний електрод, генератор, звуковий індикатор із приєднаним до його входу вимірником дисбалансу й пасивний електрод. Генератор містить з'єднані послідовно компаратор із портативним ділильником, інтегратор і пороговий елемент із регулятором частоти повторення імпульсів, а вихід порогового ділильника є виходом генератора й з'єднаний з одним кінцем потенціометра, звуковим індикатором і вимірником дисбалансу, а інший кінець потенціометра з'єднаний із загальною шиною живлення й пасивним електродом, движок потенціометра з'єднаний із пороговим ділильником компаратора й через опір з'єднаний з активним електродом і входом компаратора, який є і входом генератора. Схема пристрою додатково має вимірник частоти повторення імпульсів, вхід якого з'єднаний з виходом генератора. Пристрій працює при включенні живлення генератора в автоколивальному режимі й формує різнополярні імпульси експотенціальної форми на вході компаратора й прямокутної форми - на виході генератора для дії на акупунктурну точку для оцінки її балансно-дисбалансного стану й наступної терапії з безперервними оцінками ефективності лікування за характером динаміки дисбалансу й частоти повторення імпульсів дії. Однак у відомому пристрої [4] ефективність лікувальної дії незадовільна, що обумовлене як режимом лікувальної напруги (імпульсний струм одночасно в негативній і позитивній полярності), так і експотенційною формою епюри лікувальної напруги. Негативний вплив на ефективність роботи пристрою додає й відсутність зворотного зв'язку в режимі оцінки баланснодисбалансного стану патологічної точки контакту, що не дозволяє врахувати індивідуальні особливості шкіри пацієнта, це значно знижує чутливість пристрою та скорочує його функціональні можливості. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності лікувально-діагностичного впливу на організм за рахунок формування мікрострумів, що спеціально задаються, модуляції, електромагнітних коливань певної частоти й амплітуди, враховуючи різні види збудників і одночасне підвищення чутливості комплексу до малих змін провідності патологічної частини кристалічної енергетичної решітки, які враховують індивідуальні особливості шкіри пацієнта, а також розширення функціональних можливостей терапевтичної дії на патологічні частини кристалічної решітки, а саме проведення антипаразитарної, антипротозойної, протигрибкової, антибактеріальної, протикліщової і антивірусної терапії. Для вирішення поставленої задачі запропонований комплекс для цифрової діагностики і терапії, який містить корпус з розташованими усередині генераторами, з'єднаними з електродами, вимірником (індикатором) величини сигналів і джерелом живлення, в якому, згідно з корисною моделлю, додатково містить підсилювач сигналу (8) із системою плавного регулювання сигналів (4), що містить світлову шкалу індикації напруги (5), частоти (6), а як генератор (1) уведений керуючий генератор інформаційних сигналів з комутатором (модулятор) 1 UA 79425 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 полярності сигналу (2), що модулює синусоїдальний сигнал, причому електроди зв'язані з виходом керуючого генератора двобічним зв'язком через підсилювач сигналу із системою плавної зміни частоти й напруги, а вхід керуючого генератора через комутатор полярності сигналу, система плавної зміни частоти й напруги та підсилювач сигналу через потенціометр, з'єднані із джерелом живлення, причому світлові індикатори плавної зміни частоти й напруги, розташованих на лицьовій стороні корпуса обладнання в вигляді світних діодів, вимірник (індикатор) (9) виконаний цифровим. Проведений заявником аналіз рівня техніки, що включає пошук за патентними і науковотехнічними джерелами інформації, і виявлення джерел, що містять відомості про аналоги корисної моделі, що заявляється, дозволив установити, що заявник не виявив джерело, яке характеризується сукупністю ознак, тотожною (ідентичною) усім суттєвими (істотним) ознакам. Визначення з переліку виявлених аналогів найближчого, як найбільш близького за сукупністю ознак аналога, дозволив установити сукупність ознак стосовно технічного результату, що вбачається заявником, відмітних від ознак у заявленій корисній моделі "Комплекс для цифрової діагностики і терапії". Заявник провів випробування обладнання, які показали, що комплекс промислово придатний і може бути використаний в медицині для цифрової діагностики і терапії захворювань, визваних вірусами, бактеріями, кліщами, паразитами. Отже, заявлений комплекс відповідає умові "промислової придатності". Суть комплексу пояснюється кресленнями. На фіг. 1 наведена принципова функціональна схема комплексу для цифрової діагностики та лікування інфекційних та паразитарних захворювань. На фіг. 2 лицева панель комплексу. На фіг. 3 графік положення синусоїдального сигналу. На фіг. 1 позначення: 1 - керований генератор інформаційних сигналів; 2 - комутатор (модулятор) полярності сигналу, що модулює сигнал у позитивній полярності; 3 - джерело живлення; 4 - регулятор плавного управління сигналом; 5 - модуль керування напругою; 6 модуль керування силою струму; 7 - модуль керування чутливістю діагностики; 8 - підсилювач сигналу; 9 - вимірник (індикатор); 10 - активний електрод; 11 - пасивний електрод 12 - корпус комплексу. На фіг. 2 позначені: 13 - індикатор включення комплексу; 14 - індикатори лікування чи діагностики; 15 - вихід на активний і пасивний електроди. На фіг. 3 позначені: Л - лікувальна область; Д - область діагностики. Комплекс працює в такий спосіб, потенціали знімаються в лежачому стані хворого (фіг. 4). Позитивні активні електроди - 10 установлюються на правому зап'ясті і на рівні діафрагми пацієнта справа, а негативні електроди - 11 - зліва на рівні діафрагми та на ліву гомілку. Лікар на панелі задання режиму роботи комплексу (фіг. 2), відповідно до вибраної лікувальної процедури, задає регулятором управління сигналу 7 конкретну частоту, яка вибирається в діапазоні (0,01-2000 Кгц), і конкретну напругу, яка вибирається в діапазоні (4-10 В). Числова величина частоти і напруги контролюється вимірниками (індикатор 9 і 5). Комутатор полярності сигналу 2 за величинами вибраної частоти й напруги модулює синусоїдальний сигнал у генераторі інформаційних сигналів 1. Початок лікування здійснюють, модулюючи синусоїдальну функцію сигналу в негативній області полярності "Д" (діагностика) фіг. 3 - тумблер 15 (фіг. 2) у положенні "Д". Сформований сигнал через підсилювач сигналу 8, надходить на активний електрод - 10. Величина сигналу, що подається на активний електрод - 10 задається модулем керування напруги 5, підсилювача сигналу, який контролюється по показанню індикатора - 9. Одночасно величина заданого сигналу відбивається на регуляторі чутливості - 7. Лікар, змінюючи частоту регулятором плавного керування (кнопки - 7 (фіг. 2) резонансної частоти, фіксує за найменшим коливанням стрілки в секторі - Α-регулятора чутливості 7, частоту збудника хвороби на даний відрізок часу, що дублюється на числовому індикаторі - 9. Визначивши оптимальну резонансну частоту, лікар здійснює переведення частоти синусоїдальних коливань з області негативних значень (Д, фіг. 3) в область позитивних значень (Л, фіг. 3). Переведення здійснюється перемиканням тумблера 15 (фіг. 2) у положення "Л", про включення режиму роботи комплексу - лікування сигналізує індикатор - 14, включенням діода. Застосування комплексу, що заявляється, у клінічній практиці суттєво розширює терапевтичні можливості за рахунок використання біологічно прийнятних синусоїдальних коливань у частотному діапазоні - при діагностиці в області негативних значень, а при лікуванні в області позитивних значень. Як вважає заявник, моделювання синусоїдальних коливань, що забезпечує роботу комплексу, відповідно у двох взаємно-протилежних областях, викликає 2 UA 79425 U 5 10 15 20 25 реакцію організму на сигнал, аналогічний дії лікарського препарату, причому ця дія зростає за рахунок підсилення власних позитивних коливань організму пацієнта в тому ж ритмі. Ефективність комплексу, що заявляється, обумовлена можливістю підбору частотнохвильового режиму діагностики та лікування синусоїдальними коливаннями у двох різних областях напруги, що дозволяє лікареві здійснювати індивідуальний підбір найбільш ефективні коливання з високою точністю дозування режиму, що досягає від 0,01 Кгц до 1000 Кгц. Підвищення точності як при оцінці балансно-дисбалансного стану патологічної частини енергетичної решітки, так і при оцінці ефективності терапевтичної адаптивної електрорезонансної дії в межах усього прийнятого лікувального діапазону частот синусоїдальних коливань, певної (визначеної) частоти, форми й амплітуди, що дозволяє захопити групи збудників, які схожі за параметрами випромінюваних ними частотних сигналів, і проводити спрямовану терапію ряду захворювань і пов'язаних з ними синдромів, прискорювати виведення токсинів і продуктів метаболізму патогенної флори. Як визначив заявник, функціональні можливості комплексу дозволяють реалізувати режими дії, що впливає на всі фази розвитку збудника в організмі людини, від яєць і личинок, до дорослої особини. Збудники захворювань мають складний цикл розвитку, із чергуванням ряду фаз, вимагають терапії в кожній з них, на відповідній цій фазі розвитку резонансній частоті (внутрішньоклітинні інфекції, ряд найпростіших, гельмінти). Такий підхід дозволяє, залежно від показань діагностики, з більшою ефективністю, цілеспрямовано впливати на той або інший тип збудника (наприклад, паличку Коха, віруси гепатитів) або їх групи (наприклад - глисти… хламідії), одержуючи позитивні результати значно швидше, незалежно від фази розвитку й локалізації процесу в тканинах і органах. Це обумовлене лікуванням модуляціями мікрострумів електромагнітних коливань синусоїдальної форми із частотою й амплітудою тільки в позитивній області напруги 0,1-10 вольт. Комплекс являє собою прилад нового покоління, що реалізує терапевтичні програми резонансно-частотної й електроадаптивної терапії, що дозволяють ефективно й безпечно вирішувати на цифровому рівні проблеми діагностики та лікування вірусних, бактеріальних, паразитарних захворювань в медицині. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 1. Комплекс для цифрової діагностики і лікування захворювань, що містить корпус з розташованими всередині: генератором, з'єднаним з електродами, вимірником (індикатором) величини сигналів, який відрізняється тим, що комплекс додатково містить підсилювач сигналів (8) із системою плавного регулювання цифрових сигналів (4), що містить цифрову шкалу індикації напруги (5), частоти (6), генератор (1) інформаційних сигналів з комутатором полярності сигналу (2), що модулює синусоїдальний сигнал, причому електроди зв'язані з виходом керуючого генератора двобічним зв'язком через підсилювач сигналу із системою плавної зміни частоти і напруги, а вхід керуючого генератора - через комутатор полярності сигналу, система плавної зміни частоти і напруги та підсилювач сигналу через потенціометр з'єднані із джерелом живлення. 2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що світлові індикатори плавної зміни частоти і напруги розташовані на лицевій стороні корпусу комплексу. 3. Комплекс за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що вимірник (індикатор) (9) виконаний цифрами. 3 UA 79425 U 4 UA 79425 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Complex for digital diagnosis and treatment

Автори англійською

Halahan Oleksii Yakovlevych

Назва патенту російською

Комплекс для цифровой диагностики и лечения

Автори російською

Галаган Алексей Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/05, A61N 1/18

Мітки: лікування, комплекс, цифрової, діагностики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-79425-kompleks-dlya-cifrovo-diagnostiki-i-likuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комплекс для цифрової діагностики і лікування</a>

Подібні патенти