Спосіб виготовлення декоративного виробу із листового металу

Номер патенту: 77890

Опубліковано: 25.02.2013

Автор: Дорощук Кирило Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення декоративного виробу із листового металу шляхом розкрою листового металу на конструктивні елементи виробу, їх подальшу деформацію, скріплення в композицію за допомогою зварювання та подальше декорування отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин, який відрізняється тим, що як листовий метал використовують холоднокатану або гарячекатану сталь товщиною листа від 0,3 мм до 3 мм, а розкрій виконують за допомогою апарата автоматичного розкрою металу.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розкрій листового металу виконується за допомогою апарата плазмової різки металу і/або апарата лазерної різки металу, і/або апарата гідроабразивної різки металу.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що декорування здійснюють шляхом нанесення на поверхню отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин лакофарбових матеріалів.

4. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що декорування здійснюють шляхом штучного створення іржі на поверхні отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що штучне створення іржі на поверхні отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин виконується шляхом дво-чотириразового нанесення протягом одного-двох днів на металеву поверхню за допомогою розпилювача розчину, який містить воду, сіль, розчин оцтової кислоти та мідний купорос.

Текст

Реферат: UA 77890 U UA 77890 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до декоративного мистецтва і може бути використана для виготовлення декоративних виробів із листового металу для прикраси відкритих майданчиків, парків, садів, інтер'єрів і т.д. Відомі різні способи виготовлення декоративних виробів із листового металу, наприклад методами ковки, рубки, торсировки, дифовки. Ці способи суттєво різняться між собою технологічними прийомами і вживаним устаткуванням, внаслідок чого вигляд декоративних виробів має легко помітні ознаки, характерні для вибраних способів їх виготовлення. Загальною ознакою для цих способів є реалізація творчих задумів майстрів за допомогою декоративної обробки листового металу. Відомий спосіб виготовлення декоративного виробу з металу (див., наприклад, Патлах В.В. Энциклопедия Технологий и Методик.-2007-2012 рр., сайт: http://patlah.ru/etm/etm01/teh%20metall/metallograf/vikolotka/vikolotka.htm), що включає формування виробу шляхом розкрою листового металу на конструктивні елементи за допомогою ручних ножиць по металу заводського виготовлення зі сталі У7, У8, 65, 70, деформацію елементів виробу за допомогою одного із способів холодної обробки металу, скріплення в композицію елементів виробу. Як матеріал листа металу використовують мідь, латунь, сталь, алюміній товщиною 0,5-0,6 мм. Недоліками відомого способу є трудомісткий і тривалий за часом процес виготовлення декоративного виробу, а також зниження можливостей деформації металу. Найближчим аналогом до способу, що заявляється, є спосіб виготовлення декоративних виробів із листового металу (див., наприклад, Шнейдер Г.А. - Основы художественной обработки металла. - Мн.: Выш. шк., 1986.-158 с), який включає розкрій листового металу на конструктивні елементи виробу, їх подальшу деформацію, скріплення в композицію за допомогою зварювання та подальше декорування отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин. Як листовий метал використовують сталь або кольоровий метал, який розрізають за допомогою ручних ножиць за умови, що товщина сталі 0,7 мм, а кольорового металу - 1,5 мм. Якщо товщина металу більше зазначеної, то його розпилюють за допомогою ручної ножівки або відрізного ножівкового верстата. Потім вирізані конструктивні елементи виробу піддають деформації будь-яким із способів, наприклад ковка, чеканка, дифовка і т.п. Подальше скріплення в композицію елементів виробу за допомогою пайки, сварки чи клепки. Далі виконують чистку від окалини механічним способом або за допомогою галтовки. Після завершення формування виробу здійснюють його декорування в цілому і/або окремих частин шляхом хімічних способів обробки. Недоліками відомого способу є: - зниження можливостей розкрою металу та його деформації з одночасним зниженням продуктивності виготовлення декоративних виробів; - трудомісткий і тривалий за часом процес виготовлення виробу, що унеможливлює здійснення промислового виробництва; - порівняно висока вартість декоративних виробів, обумовлена застосуванням значної трудомісткості та тривалим часом виробництва. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб виготовлення декоративного виробу із листового металу, в якому за допомогою використання іншого листового металу та застосування інших прийомів для його розкрою досягається прискорення процесу виготовлення декоративного виробу в промислових масштабах шляхом розширення можливостей розкрою металу та його деформації з одночасним зниженням вартості і трудомісткості. Поставлена задача вирішена тим, що у способі виготовлення декоративного виробу із листового металу шляхом розкрою листового металу на конструктивні елементи, їх подальшу деформацію, скріплення в композицію за допомогою зварювання та подальше декорування отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин, згідно з корисною моделлю, використовують холоднокатану чи гарячекатану сталь товщиною листа від 0,3 мм до 3 мм, а розкрій листового металу виконують за допомогою апарата автоматичного розкрою металу. Крім того, як апарат автоматичного розкрою металу використовують апарат плазмової різки металу і/або апарат лазерної різки металу, і/або апарат гідроабразивної різки металу. Для надання готовому виробу естетичної привабливості декорування виробу в цілому і/або його окремих частин здійснюють за допомогою: - нанесення на поверхню лакофарбових матеріалів; - штучного створення іржі. Штучне створення іржі на поверхні готового виробу здійснюють шляхом 2-4-разового нанесення протягом одного-двох днів на металеву поверхню за допомогою розпилювача розчину, який містить воду, сіль, розчин оцтової кислоти та мідний купорос. 1 UA 77890 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пропонований спосіб є більш економним та універсальним з погляду можливості промислового виготовлення декоративних виробів. Завдяки зміні прийомів розкрою листового металу, а саме використання вказаних апаратів автоматичного розкрою металу, значно підвищується продуктивність виробництва, підвищується точність нарізки, отримання однорідних, рівних та гладких країв, які не потребують додаткової обробки виробу та здатність серійної нарізки конструктивних елементів виробу. А завдяки вибору саме гарячекатаної чи холоднокатаної сталі товщиною листа від 0,3 мм до 3 мм як матеріалу виготовлення декоративних виробів з металу збільшується ефективність виготовлення таких виробів шляхом розширення можливостей деформації металу з одночасним дотриманням якісних характеристик виробу та високої продуктивності їх виготовлення. Перевага запропонованого способу способі виготовлення декоративного виробу із листового металу над відомим (взятим як прототип) полягає досягненні суттєвого зниження вартості і трудомісткості виготовлення декоративних виробів та розширення можливостей розкрою та деформації металу з одночасним дотриманням якісних характеристик виробу та високої продуктивності їх виготовлення. Суть пропонованого способу пояснюється представленими фігурами, на яких показані зразок декоративного виробу з листового металу "Пугач" на різних стадіях його виготовлення: на фіг. 1 - конструктивні елементи виробу після етапу розкрою, на фіг. 2 - конструктивні елементи виробу після етапу деформації, на фіг. 3 - конструктивні елементи виробу після етапу скріплення в композицію, на фіг. 4 - конструктивні елементи виробу після етапу декорування. Приклад. Виготовлення декоративного виробу із листового металу "Пугач". Спочатку за допомогою апарата повітряно-плазмової різки металу з числовим програмним управлінням здійснюють розкрій листів холоднокатаної сталі на конструктивні елементи (фіг. 1). Для розкрою конструктивних елементів тулуба (грудка, голова - верхня частина та мордочка, основа тулуба - дві частини) беруть сталь товщиною листа 1,2 мм, для крил - 0,8 мм, для лап та носа - 1 мм. Перед деформацією заготовок конструктивних елементів виробу здійснюють їх механічну чистку від окалини, а саме, такі конструктивні елементи виробу як тулуб, голова, крила та грудка чистять шляхом відбивання окалини вручну за допомогою молотка, а лапи та ніс - шляхом гаптування. Заготовки конструктивних елементів піддають деформації різними способами: - формування рельєфних очей на заготовці мордочки виробу здійснюють шляхом механічного методу тиску на метал; - формування голови та грудки виробу шляхом прокатки на вальцівці; - формування крил шляхом прокатки на вальцівці та ручного гнуття; - формування носу шляхом ручного гнуття (фіг. 2). Подальше скріплення в композицію елементів виробу здійснюють за допомогою напівавтоматичного електродугового зварювання. Спочатку скріплюють частини голови - до мордочки приварюють ніс та верхню частину. Далі зварюють дві частини тулуба, до яких приварюють грудку, далі приварюють крила, а потім лапи. До скріпленого тулуба приварюють голову (фіг. 3). Наступним етапом є зачистка місць зварювання за допомогою кутової шліфувальної машинки та знежирення виробу шляхом протирання вручну мильним розчином перед подальшим ржавленням виробу. Процес ржавлення готового виробу здійснюють шляхом нанесення на металеву поверхню за допомогою розпилювача розчину, який містить розчин: на 1 літр води, 30 грам солі, 50 грам 9 % розчину оцтової кислоти та 100 грам мідного купоросу. Нанесення такого розчину на виріб здійснюють поетапно протягом двох днів: перший день - два рази через три години, другий день - два-три рази через дві години до досягнення необхідного результату (фіг. 4). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спосіб виготовлення декоративного виробу із листового металу шляхом розкрою листового металу на конструктивні елементи виробу, їх подальшу деформацію, скріплення в композицію за допомогою зварювання та подальше декорування отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин, який відрізняється тим, що як листовий метал використовують холоднокатану або гарячекатану сталь товщиною листа від 0,3 мм до 3 мм, а розкрій виконують за допомогою апарата автоматичного розкрою металу. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розкрій листового металу виконується за допомогою апарата плазмової різки металу і/або апарата лазерної різки металу, і/або апарата гідроабразивної різки металу. 2 UA 77890 U 5 3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що декорування здійснюють шляхом нанесення на поверхню отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин лакофарбових матеріалів. 4. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що декорування здійснюють шляхом штучного створення іржі на поверхні отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин. 5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що штучне створення іржі на поверхні отриманого виробу в цілому і/або його окремих частин виконується шляхом дво-чотириразового нанесення протягом одного-двох днів на металеву поверхню за допомогою розпилювача розчину, який містить воду, сіль, розчин оцтової кислоти та мідний купорос. 3 UA 77890 U 4 UA 77890 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of manufacturing decorative article of sheet metal

Автори англійською

Doroschuk Kyrylo Viktorovych

Назва патенту російською

Способ изготовления декоративного изделия из листового металла

Автори російською

Дорощук Кирилл Викторович

МПК / Мітки

МПК: B24C 5/00, B23K 10/00

Мітки: спосіб, виготовлення, виробу, декоративного, листового, металу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-77890-sposib-vigotovlennya-dekorativnogo-virobu-iz-listovogo-metalu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення декоративного виробу із листового металу</a>

Подібні патенти