Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Металева ламель, що має центральну частину та бічні сторони, яка відрізняється тим, що її центральна частина у перерізі має дугоподібну форму з радіусом округлення 30-300 мм або пряму форму, а бічні сторони виконані у вигляді замкових елементів.

2. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини дугоподібною замкові елементи бічних сторін через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку замковий елемент завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - з подвійним перегином до низу вигину центральної частини.

3. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини дугоподібною замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу вигину центральної частини.

4. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини дугоподібною замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу вигину центральної частини.

5. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини прямою замкові елементи бічних сторін через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку замковий елемент завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - з подвійним перегином до низу центральної частини.

6. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини прямою замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу центральної частини.

7. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини прямою замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу центральної частини.

Текст

Реферат: UA 77827 U UA 77827 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області інженерних загороджень, а саме до елементів, які використовуються при виготовленні воріт двостулкових, відкотних, ролових, секцій огорож, хвірток, дверей, і може бути використана в народному господарстві при зведенні механічних загороджень для захисту об'єктів від несанкціонованого доступу на їх територію фізичних осіб, техніки та тварин. Найбільш близьким за технічною суттю та технічним результатом, що досягається, до корисної моделі, що заявляється, є металева ламель (див. патент України на корисну модель № 65768 від 20.06.2011 р., опубл. 12.12.2011 p., МПК Е04Н 17/00), яка має центральну частину та бічні сторони. Центральна частина такої металевої ламелі має дугоподібну форму з радіусом закруглення 23-25 мм. Бічні сторони виконані у вигляді замкових елементів і через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку бічна сторона завернута до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - до низу вигину центральної частини. Відома металева ламель характеризується високими трудовитратами при монтажі загороджень з таких металевих ламелей та має низькі експлуатаційні властивості, що з часом приводить до втрати привабливого зовнішнього вигляду. Це пояснюється тим, що центральна частина такої металевої ламелі має дуже велике закруглення, а бічні сторони виконані у виді замкових елементів і через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку бічна сторона завернута до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - до низу вигину центральної частини. При монтажі загороджень з таких металевих ламелей виникають утруднення із з'єднанням бічних сторін, виконаних у вигляді замкових елементів, тому що при великому закругленні доступ до замкових елементів утруднений і з'єднувати їх між собою незручно. Самі замкові елементи мають складну форму, що також утруднює монтаж загороджень. Так само виникають утруднення і з демонтуванням загороджень. Велике закруглення центральної частини ламелі обумовлює також її низькі експлуатаційні властивості, тому що між центральною частиною та замковими елементами швидко осідає пил, який під дією опадів перетворюється у бруд. Загородження втрачає привабливий зовнішній вигляд. При виготовленні загороджень з таких металевих ламелей неможливо створити пласку або дзеркальну зовнішню поверхню, тому що виникає дуже велике викривлення ділянок поверхні загородження. При складуванні та транспортуванні металевих ламелей з таким великим радіусом закруглення також виникають труднощі. Саме загородження дуже випукле із-за великих закруглень ламелей і має недостатню жорсткість. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити металеву ламель шляхом нового конструктивного виконання, що забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей, зниження трудовитрат при монтажі загороджень з таких металевих ламелей при одночасному подовженні зберігання привабливого зовнішнього вигляду загородження. Поставлена задача вирішується тим, що в металевій ламелі, що має центральну частину та бічні сторони, новим є те, що її центральна частина у перерізі має дугоподібну форму з радіусом округлення 30-300 мм або пряму форму, а бічні сторони виконані у вигляді замкових елементів. Новим є також те, що при виконанні центральної частини дугоподібною замкові елементи бічних сторін через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку замковий елемент завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - з подвійним перегином до низу вигину центральної частини. Новим є також те, що при виконанні центральної частини дугоподібною замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу вигину центральної частини. Новим є також те, що при виконанні центральної частини дугоподібною замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу вигину центральної частини. Новим є також те, що при виконанні центральної частини прямою замкові елементи бічних сторін через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку замковий елемент завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - з подвійним перегином до низу центральної частини. Новим є також те, при виконанні центральної частини прямою замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу центральної частини. 1 UA 77827 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Новим є також те, що при виконанні центральної частини прямою замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу центральної частини. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі і технічним результатом, що досягається, полягає в наступному. За рахунок того, що металеві ламелі мають дугоподібну центральну частину з радіусом округлення 30-300 мм, закруглення цієї частини значно зменшується. Це забезпечує можливість більш вільного доступу до замкових елементів, завдяки чому утруднень із з'єднанням бічних сторін не виникає. Так само не виникає утруднень з демонтуванням загороджень. Експлуатаційні властивості металевої ламелі підвищуються, тому що між центральною частиною та замковими елементами пил осідає менше, тому загородження довше зберігає привабливий зовнішній вигляд. Більш привабливий вигляд загородження має також за рахунок того, що при меншому закругленні центральної частини утворюється більш пласка поверхня. Складування та транспортування металевих ламелей з меншим закругленням значно спрощується, тому що при складанні їх у стопку вони щільніше прилягають одна до одної. Так само і при виконанні центральної частини ламелі прямою забезпечується можливість більш вільного доступу до замкових елементів, що спрощує з'єднання бічних сторін, менше осідає пил, спрощується складування та транспортування ламелей, що обумовлює підвищення експлуатаційних властивостей та довше зберігання привабливого зовнішнього вигляду. При виконанні центральної частини ламелі прямою забезпечується можливість створити пласку або дзеркальну зовнішню поверхню загородження. Ламелі, які мають дугоподібну центральну частину з радіусом округлення 30-300 мм або пряму центральну частину характеризуються більшою жорсткістю у порівнянні з ламелями, відомими з прототипу. При виконанні замкових елементів у ламелях з дугоподібною центральною частиною таким чином, що замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу вигину центральної частини, або коли замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу вигину центральної частини, або якщо замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу вигину центральної частини, при одночасному виконанні центральної частини дугоподібною з радіусом округлення 30-300 мм або прямою значно спрощуються монтаж та демонтаж загороджень, тому що замкові елементи мають менш складну форму і їх легше з'єднувати між собою. При виконанні замкових елементів у ламелях з прямою центральною частиною таким чином, що замкові елементи бічних сторін через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку замковий елемент завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - з подвійним перегином до низу центральної частини, або коли замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу центральної частини, або якщо замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу центральної частини, також значно спрощуються монтаж та демонтаж загороджень, тому що замкові елементи мають менш складну форму і їх легше з'єднувати між собою. Таким чином, панель огородження, що заявляється, забезпечує рішення поставленої задачі - підвищення експлуатаційних властивостей, зниження трудовитрат при монтажі загороджень з таких металевих ламелей при одночасному подовженні зберігання привабливого зовнішнього вигляду загородження. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 ламель, яка у перерізі має дугоподібну центральну частину з радіусом округлення 30-300 мм, замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу вигину центральної частини, переріз. На фіг. 2 - ламель, яка у перерізі має дугоподібну центральну частину з радіусом округлення 30-300 мм, замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу вигину центральної частини, переріз. На фіг. 3 - ламель, яка у перерізі має дугоподібну центральну частину з радіусом округлення 30-300 мм, замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що 2 UA 77827 U 5 10 15 20 25 має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу вигину центральної частини, переріз. На фіг. 4- ламель, яка у перерізі має пряму центральну частину, а замкові елементи бічних сторін через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку замковий елемент завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - з подвійним перегином до низу центральної частини, переріз. На фіг. 5 - ламель, яка у перерізі має пряму центральну частину, замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу центральної частини, переріз. На фіг. 6 - ламель, яка у перерізі має пряму центральну частину, замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу центральної частини, переріз. Металева ламель містить центральну частину 1, верхній замковий елемент 2 та нижній замковий елемент 3. Центральна частина 1 виконана дугоподібною з радіусом округлення 30300 мм або прямою. Металева ламель встановлюють таким чином. Металеві ламелі, які у перерізі мають дугоподібну центральну частину 1 з радіусом округлення 30-300 мм, за допомогою верхнього замкового елемента 2 однієї ламелі та нижнього замкового елемента 3 другої ламелі з'єднують між собою. Таким чином з ламелей утворюють полотно загородження, верхні, нижні та бокові металеві ламелі якого прикріплюють до рами (на кресленнях не показані). З таких полотен збирають ворота, огорожі, хвіртки, двері, та будь-які інші загородження для захисту об'єктів від несанкціонованого доступу на їх територію фізичних осіб, техніки та тварин. Завдяки високим експлуатаційним властивостям ламелей монтаж таких відбувається достатньо швидко, з невеликими трудовитратами та достатньо довго зберігають привабливий зовнішній вигляд. Загородження мають достатню жорсткість, за рахунок чого підвищується їх міцність та надійності захисту огородженої території. Металева ламель, що заявляється, може бути виготовлена на відомому устаткуванні з використанням відомих матеріалів і засобів, що підтверджує промислову придатність об'єкта. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 55 60 1. Металева ламель, що має центральну частину та бічні сторони, яка відрізняється тим, що її центральна частина у перерізі має дугоподібну форму з радіусом округлення 30-300 мм або пряму форму, а бічні сторони виконані у вигляді замкових елементів. 2. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини дугоподібною замкові елементи бічних сторін через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку замковий елемент завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - з подвійним перегином до низу вигину центральної частини. 3. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини дугоподібною замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки вигину центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу вигину центральної частини. 4. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини дугоподібною замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу вигину центральної частини. 5. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини прямою замкові елементи бічних сторін через точку перегину плавно завернуті у напрямку до центральної частини, при цьому з одного боку замковий елемент завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - з подвійним перегином до низу центральної частини. 6. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини прямою замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий до верхівки центральної частини, а з другого боку - плавно завернутий до низу центральної частини. 7. Металева ламель за п. 1, яка відрізняється тим, що при виконанні центральної частини прямою замковий елемент з одного боку через точку перегину плавно завернутий так, що має у перерізі вигляд крючка, а з другого боку - замковий елемент після точки перегину спрямований вбік перпендикулярно низу центральної частини. 3 UA 77827 U 5 4 UA 77827 U 5 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Metal pocket

Автори англійською

Hryschenko Yurii Petrovych

Назва патенту російською

Металлическая ламель

Автори російською

Грищенко Юрий Петрович

МПК / Мітки

МПК: E04H 17/00

Мітки: металева, ламель

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-77827-metaleva-lamel.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Металева ламель</a>

Подібні патенти