Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Модуль переміщення вакуумз-ахоплюючого пристрою, що містить привід горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, привід вертикального переміщення вакуумзахоплюючого пристрою, вакуум-захоплюючий пристрій, який відрізняється тим, що як привод горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою використовується безштоковий пневмоциліндр з магнітним датчиком положення каретки, який кріпиться консольно на поворотний стіл машини/робота, на стандартну каретку безштокового пневмоциліндра за допомогою болтів кріпиться спеціальна каретка для розміщення на ній приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, який виконаний у вигляді пневмоциліндра двосторонньої дії, який передньою кришкою, за допомогою стандартних кріпильних елементів - лап кріпиться до спеціальної каретки, пневмоциліндр приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою монтується разом з напрямними, які запобігають провертанню штока, на який жорстко кріпиться платформа з розташованим на ній вакуум-захоплюючим пристроєм, останній виконаний у вигляді компактного вакуум-ежектора, пружинних плунжерів, сильфонних вакуум-присосок 1,5 гофри, існує два варіанти розташування вакуум-ежектора: безпосередньо у платформі та на ній, платформа має відповідні пази для зміни розташування вакуум-присосок.

Текст

Реферат: Модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою містить привід горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, привід вертикального переміщення вакуумзахоплюючого пристрою, вакуум-захоплюючий пристрій. UA 77580 U (54) МОДУЛЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАКУУМ-ЗАХОПЛЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ UA 77580 U UA 77580 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до маніпуляторів і може застосовуватися при автоматизації виробничих процесів у легкій, харчовій промисловості та інших галузях для захоплення та маніпулювання пласкими об'єктами. Відомий пристрій для виймання і укладання пляшок в тару (Патент UA № 4903941/SU, кл. В65В 21/00, 1994, Бюл. № 4), що складається з механізмів подачі пляшок і тари, каретки з захоплюючими головками для пляшок, приводу її горизонтального переміщення і приводу її вертикального переміщення. Недоліком наведеного пристрою є відсутність можливості переміщення каретки з захоплюючими головками для пляшок в горизонтальній площині в позиціях захоплення та укладання пляшок. Також відомий вакуумний схват (Патент UA № 33533 А, кл. B25J 15/06, 2001, Бюл. № 1), що складається з пневмокамер з сильфонами, корпуса, коромисла, поперечки, штанг, важеля з гвинтовим упором. Недоліком наведеного вакуумного схвата є використання пневмокамер з сильфонами, що збільшує час захоплення об'єкта транспортування та має меншу надійність у порівнянні з компактною ежекторною системою, незручне переналагодження вакуумного схвата на різні типорозміри об'єктів транспортування (регулювання розташування пневмокамери тільки по довжині). В основу корисної моделі поставлена задача переміщення в широкому діапазоні та позиціонування вакуум-захоплюючого пристрою шляхом використання як приводу горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою безштокового пневмоциліндра з магнітним датчиком положення каретки; застосування найоптимальнішої вакуум-системи, яка забезпечить найбільш швидкий процес захвату об'єкта маніпулювання та надійність, як вакуумсистеми використано систему що складається з компактного вакуум-ежектора з системою енергозбереження, пружинних плунжерів, сильфонних вакуум-присосок 1,5 гофри; можливість регулювання вакуум-захоплюючого пристрою під різні типорозміри об'єктів маніпулювання, виконано у вигляді регулювальних пазів; зменшення енерговитрат, реалізовано шляхом використання приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, що містить привід горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, привід вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, вакуум-захоплюючий пристрій, який відрізняється тим, що як привод горизонтального переміщення вакуумзахоплюючого пристрою використовується безштоковий пневмоциліндр з магнітним датчиком положення каретки, який кріпиться консольно на поворотний стіл машини/робота, на стандартну каретку безштокового пневмоциліндра за допомогою болтів кріпиться спеціальна каретка для розміщення на ній приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, який виконаний у вигляді пневмоциліндра двосторонньої дії, який передньою та задньою кришкою, за допомогою стандартних кріпильних елементів - лап кріпиться до спеціальної каретки, пневмоциліндр приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою монтується разом з напрямними які запобігають провертанню штока, на який жорстко кріпиться платформа з розташованим на ній вакуум-захоплюючим пристроєм, останній виконаний у вигляді компактного вакуум-ежектора, пружинних плунжерів, сильфонних вакуум-присосок 1,5 гофри, існує два варіанти розташування вакуум-ежектора: безпосередньо у платформі та на ній, платформа має відповідні пази для зміни розташування вакуум-присосок. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним результатом полягає в наступному. Оскільки конструкцією передбачено встановлення як привод горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою безштокового пневмоциліндра з магнітним датчиком положення каретки, а як привод вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою пневмоциліндра двосторонньої дії з напрямними, вакуумна система складена у вигляді компактного вакуум ежектора з системою енергозбереження, пружинних плунжерів, вакуумних сильфонних присосок 1,5 гофри, а платформа має відповідні пази для зміни розташування вакуум-присосок, то можна стверджувати, що внаслідок такого конструктивного рішення вирішується питання позиціонування та переміщення в широкому діапазоні вакуумзахоплюючого пристрою, вакуум-система є простою і надійною та забезпечує швидкий процес захоплення об'єкта маніпулювання, є можливість регулювання вакуум-присосок відповідно до типорозмірів об'єкта маніпулювання, зменшуються енерговитрати за рахунок використання приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою (для виконання операції захвату об'єкта маніпулювання опускається не весь модуль переміщення вакуум-захоплюючого 1 UA 77580 U 5 10 15 20 25 30 35 40 пристрою, а тільки платформа з вакуумною системою) та за рахунок застосування компактного вакуум-ежектора з системою енергозбереження. На фіг. 1 зображено загальний вид модуля переміщення вакуум-захоплюючого пристрою. На фіг. 2 зображено вид збоку (вид А). На фіг. 3 зображено платформу з вакуум-захоплюючим пристроєм, варіант 1. На фіг. 4 зображено платформу з вакуум захоплюючим пристроєм, варіант 2. Модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою складається з приводу горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою 1, приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою 2, напрямних 3, корпусу 4, поворотного столу 5, платформи з вакуум-системою 6, лап 7, стандартної каретки 8, спеціальної каретки 9, платформи 10, вакуум-ежектора 11, фітингів 12, пружинних плунжерів 13, вакуум-присосок 14, пазів 15, трубопроводів 16, глушника 17, фільтра 18, реле вакууму 19. Можливі дві схеми розташування вакуум-ежектора 11: розташування його у середині платформи з вакуумзахоплюючим пристроєм 10 (фіг. 3); та розташування вакуум-ежектора 11 на платформі з вакуум-захоплюючим пристроєм 10 (фіг. 4). Модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою працює наступним чином. При наявності в позиції захвату об'єкта маніпулювання, привід горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою 1 позиціонує платформу 10, подається команда на опускання платформи з вакуум-захоплюючим пристроєм на привід вертикального переміщення вакуумзахоплюючого пристрою 2. При контакті з об'єктом маніпулювання починає працювати вакуумсистема, у вакуум-ежектор 11 подається стиснене повітря, створюється розрідження, яке по каналу ежектора через фітинги 12 передається до вакуум-присосок 14, захопивши об'єкт маніпулювання привід вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою 2 піднімає платформу з вакуум-захоплюючим пристроєм 10, подається команда на рух поворотного стола 5. Під час руху стола привід горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою 1 знову позиціонує платформу з вакуум-захоплюючим пристроєм згідно з зоною укладання. Після здійснення операцій повороту стола та позиціонування платформи з вакуум-захоплюючим пристроєм, привід вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою 2 опускає платформу з вакуум-захоплюючим пристроєм 10. Об'єкт маніпулювання опиняється в зоні укладання, відвантаження. Припиняється подача тиску на ежектор 11, привід вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою піднімає платформу з вакуум-захоплюючим пристроєм, модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою повертається у вихідне положення, цикл повторюється. Використання даної конструкції дозволяє переміщати каретку приводу горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою на значну відстань (довжина безштокового пневмоциліндра) та позиціонувати захоплюючий пристрій, застосування окремого приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою зменшує енерговитрати модуля переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, можливість регулювання положення вакуумприсосок на платформі забезпечує уніфікацію платформи з вакуум-захоплюючим пристроєм для роботи з різними типорозмірами об'єктів маніпулювання, застосування ежекторної вакуумної системи забезпечує більш швидкий та надійний процес захоплення об'єкта маніпулювання. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 Модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, що містить привід горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, привід вертикального переміщення вакуумзахоплюючого пристрою, вакуум-захоплюючий пристрій, який відрізняється тим, що як привод горизонтального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою використовується безштоковий пневмоциліндр з магнітним датчиком положення каретки, який кріпиться консольно на поворотний стіл машини/робота, на стандартну каретку безштокового пневмоциліндра за допомогою болтів кріпиться спеціальна каретка для розміщення на ній приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою, який виконаний у вигляді пневмоциліндра двосторонньої дії, який передньою кришкою, за допомогою стандартних кріпильних елементів лап кріпиться до спеціальної каретки, пневмоциліндр приводу вертикального переміщення вакуум-захоплюючого пристрою монтується разом з напрямними, які запобігають провертанню штока, на який жорстко кріпиться платформа з розташованим на ній вакуум-захоплюючим пристроєм, останній виконаний у вигляді компактного вакуум-ежектора, пружинних плунжерів, сильфонних вакуум-присосок 1,5 гофри, існує два варіанти розташування вакуум-ежектора: 2 UA 77580 U безпосередньо у платформі та на ній, платформа має відповідні пази для зміни розташування вакуум-присосок. 3 UA 77580 U 4 UA 77580 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Module for moving vacuum gripper

Автори англійською

Havva Oleksandr Mykolaiovych, Kryvoplias-Volodina Liudmyla Oleksandrivna, Bohoslavskyi Ihor Olehovych, Valiulin Hennadii Romanovych

Назва патенту російською

Модуль перемещения вакуум-захватного устройства

Автори російською

Гавва Александр Николаевич, Кривопляс-Володина Людмила Александровна, Богославский Игорь Олегович, Валиулин Геннадий Романович

МПК / Мітки

МПК: B25J 15/06

Мітки: переміщення, модуль, пристрою, вакуум-захоплюючого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-77580-modul-peremishhennya-vakuum-zakhoplyuyuchogo-pristroyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Модуль переміщення вакуум-захоплюючого пристрою</a>

Подібні патенти