Номер патенту: 76635

Опубліковано: 15.08.2006

Автор: Каменецький Володимир Захарович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. М'які меблі, що трансформуються, які містять нерухомий перший модуль, виконаний у вигляді сегмента кола з криволінійним обведенням і прямолінійними кінцевими ділянками на фронтальній поверхні, рухомий другий модуль, виконаний у вигляді сегмента кола з ідентичним криволінійним обведенням, криволінійним вирізом по дузі окружності і прямолінійними кінцевими ділянками на фронтальній поверхні, і з'єднаний з першим модулем по верхніх кромках прямолінійних кінцевих ділянок за допомогою оббивки з можливістю повороту на 180° навколо горизонтальної осі, і знімний третій модуль, при трансформації яких у положення "ліжко" формується плоске ложе круглої форми, утворене першим і другим модулями і розташованим у проміжку між ними третім модулем, а при трансформації в положення "диван" формується сидіння, утворене першим модулем, спинка, утворена другим модулем, а також пуф, банкетка чи столик, утворений окремо розташованим третім модулем, які відрізняються тим, що перший модуль на фронтальній поверхні має фігурний виступ, що у положенні "ліжко" частково введений у криволінійний виріз другого модуля і має кінцеві частини, конфігурація яких ідентична конфігурації кінцевих частин криволінійного вирізу другого модуля, і увігнуту криволінійну середню частину, конфігурація якої дзеркальна конфігурації середньої частини криволінійного вирізу другого модуля, а третій модуль має конфігурацію, що у положенні "ліжко" ідентична конфігурації проміжку, обмеженого увігнутою криволінійною середньоючастиною фігурного виступу першого модуля і середньою частиною криволінійного вирізу другого модуля.

2. М'які меблі, що трансформуються, за п. 1, які відрізняються тим, що додатково містять знімний четвертий модуль, конфігурація якого в положенні "диван" обмежена конфігурацією фігурного виступу першого модуля і криволінійним вирізом другого модуля.

3. М'які меблі, що трансформуються, за п. 2, які відрізняються тим, що додатково містять знімний п'ятий модуль, конфігурація якого ідентична конфігурації третього модуля.

4. М'які меблі, що трансформуються, за п. 3, які відрізняються тим, що висота другого і третього модулів дорівнює висоті першого модуля, а висота четвертого і п'ятого модулів складає 0,2-0,6 висоти першого модуля.

Текст

1. М'які меблі, що трансформуються, які містять нерухомий перший модуль, виконаний у вигляді сегмента кола з криволінійним обведенням і прямолінійними кінцевими ділянками на фронтальній поверхні, рухомий другий модуль, виконаний у вигляді сегмента кола з ідентичним криволінійним обведенням, криволінійним вирізом по дузі окружності і прямолінійними кінцевими ділянками на фронтальній поверхні, і з'єднаний з першим модулем по верхніх кромках прямолінійних кінцевих ділянок за допомогою оббивки з можливістю повороту на 180° навколо горизонтальної осі, і знімний третій модуль, при трансформації яких у положення "ліжко" формується плоске ложе круглої форми, утворене першим і другим модулями і розташованим у проміжку між ними третім модулем, а при трансформації в положення "диван" формується сидіння, утворене першим модулем, C2 2 (11) 1 3 ділянок за допомогою оббивки з можливістю повороту на 180° навколо горизонтальної осі, і знімний третій модуль, при трансформації яких у положення «ліжко» формується плоске ложе круглої форми, утворене першим і другим модулями і розташованим у проміжку між ними третім модулем, а при трансформації в положення «диван» формується сидіння, утворене першим модулем, спинка, утворена другим модулем, а також пуф, банкетка чи столик, утворений окремо розташованим третім модулем [«М'які меблі, що трансформуються (варіанти)» UA, №37387 А, 6МПК А47В85/00, А47С17/04, заявл. 07.07.1998, опубл. 15.05.2001, бюл. №4, найбільш близький аналогпрототип]. Середня частина фронтальної поверхні першого модуля виконана плоскою, збігається з її прямолінійними кінцевими ділянками і розташована в площині, що проходить через горизонтальну вісь, навколо якої при трансформації м'яких меблів у положення «ліжко» чи положення «диван» відбувається поворот другого модуля на 180° відносно згаданого першого модуля. Практично фронтальна поверхня першого модуля виконана цілком плоскою і розташована у діаметральній площині окружності, утвореної криволінійними обведеннями першого і другого модулів при трансформації їх у положення «ліжко», для формування плоского ложа круглої форми. Третій модуль має конфігурацію, що у положенні «ліжко» ідентична конфігурації проміжку, обмеженого прямолінійною середньою частиною фронтальної поверхні першого модуля і середньою частиною криволінійного вирізу другого модуля і являє собою половину кола. Недоліком відомих м'яких меблів, що трансформуються, при трансформації їх в положення «диван» є обмежена площа сидіння на його кінцевих ділянках, що знижує комфортність відпочинку. Технічною задачею, на рішення якої спрямований винахід, є збільшення площі сидіння на його кінцевих ділянках при трансформації м'яких меблів у положення «диван» шляхом удосконалення конфігурації середньої частини фронтальної поверхні першого модуля і конфігурації третього модуля. Технічний результат, що досягається при рішенні технічної задачі і використанні винаходу, є підвищення комфортності користування при трансформації м'яких меблів у положення «диван». Поставлена технічна задача вирішується, а технічний результат досягається тим, що в м'яких меблях, що трансформуються, що містять нерухомий перший модуль, виконаний у вигляді сегмента кола з криволінійним обведенням і прямолінійними кінцевими ділянками на фронтальній поверхні, рухливий другий модуль, виконаний у вигляді сегмента кола з ідентичним криволінійним обведенням, криволінійним вирізом по дузі окружності і прямолінійними кінцевими ділянками на фронтальній поверхні і з'єднаний з першим модулем по верхніх кромках 76635 4 прямолінійних кінцевих ділянок за допомогою оббивки з можливістю повороту на 180° навколо горизонтальної осі, і знімний третій модуль, при трансформації яких у положення «ліжко» формується плоске ложе круглої форми, утворене першим і другим модулями і розташованим у проміжку між ними третім модулем, а при трансформації в положення «диван» формується сидіння, утворене першим модулем, спинка, утворена другим модулем, а також пуф, банкетка чи столик, утворений окремо розташованим третім модулем, згідно винаходу, перший модуль на фронтальній поверхні має фігурний виступ, що у положенні «ліжко» частково введений у криволінійний виріз другого модуля і має кінцеві частини, конфігурація яких ідентична конфігурації кінцевих частин криволінійного вирізу другого модуля, і увігнуту криволінійну середню частину, конфігурація якої дзеркальна конфігурації середньої частини криволінійного вирізу другого модуля, а третій модуль має конфігурацію, що у положенні «ліжко» ідентична конфігурації проміжку, обмеженого увігнутою криволінійною середньою частиною фігурного виступу першого модуля і середньою частиною криволінійного вирізу другого модуля. Приведені ознаки винаходу є суттєвими, тому що в сукупності достатні для рішення поставленої технічної задачі і досягнення технічного результату, а кожний окремо необхідний для ідентифікації пропонуємих м'яких меблів, що трансформуються. Ця сукупність загальних і відмітних від прототипу суттєвих ознак, якими характеризуються удосконалені м'які меблі, що трансформуються, невідома з рівня техніки, є новою і достатньою для усіх випадків, на які поширюється обсяг правового захисту. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу, у тому числі відмітних при їхній взаємодії з загальними ознаками, у рішенні поставленої технічної задачі і досягненні технічного результату, полягає в наступному. Виконання на фронтальній поверхні першого модуля фігурного виступу, що у положенні «ліжко» частково введений у криволінійний виріз другого модуля і має кінцеві частини, конфігурація яких ідентична конфігурації кінцевих частин криволінійного вирізу другого модуля, і увігнуту криволінійну середню частину, конфігурація якої дзеркальна конфігурації середньої частини криволінійного вирізу другого модуля, надає можливість змінити конфігурацію середньої частини фронтальної поверхні першого модуля убік збільшення площі сидіння в його кінцевих частинах, за рахунок чого суттєво підвищується і комфортність користування при трансформації м'яких меблів у положення «диван». Виконання знімного третього модуля конфігурацією, що у положенні «ліжко» ідентична конфігурації проміжку, обмеженого увігнутою криволінійною середньою частиною фігурного виступу першого модуля і середньою частиною криволінійного вирізу другого модуля, забезпечує формування плоского ложа круглої форми, утво 5 реного першим і другим модулями і розташованим у проміжку між ними третім модулем. А при трансформації м'яких меблів у положення «диван» окремо розташований третій модуль утворює пуф, банкетку чи столик у формі овалу чи еліпсу. При зміненій конфігурації середньої частини фронтальної поверхні першого модуля така форма знімного третього модуля забезпечує його щільне примикання зі сполученими поверхнями першого і другого модулів по конфігурації проміжку між ними й утворення плоскої поверхні в положенні «ліжко», за рахунок чого додатково підвищується комфортність користування м'якими меблями в цьому положенні для сну і відпочинку. Пропоновані м'які меблі, що трансформуються, мають й інші відмітні ознаки, що доповнюють і характеризують винахід в окремих випадках його виконання і використовуються для поліпшення їх властивостей. М'які меблі, що трансформуються, згідно винаходу, додатково містять знімний четвертий модуль, конфігурація якого в положенні «диван» обмежена конфігурацією фігурного виступу першого модуля і криволінійним вирізом другого модуля. Четвертий модуль практично має форму півмісяця. При трансформації м'яких меблів у положення «ліжко» знімний четвертий модуль може бути вертикально розташований у головах ліжка і виконує функцію приставної спинки. При трансформації м'яких меблів у положення «диван» знімний четвертий модуль, по-перше, може бути накладений на перший модуль і виконує функцію додаткового знімного сидіння, що збільшує висоту і комфортність останнього, а, подруге, може бути розміщений окремо і виконує додаткову функцію приставного ігрового столика чи килима для дітей, чи підставки для ніг. М'які меблі, що трансформуються, згідно винаходу, додатково містять знімний п'ятий модуль, конфігурація якого ідентична конфігурації третього модуля. При трансформації м'яких меблів у положення «ліжко» знімний п'ятий модуль може бути накладений на ложе і виконує функцію подушки. При трансформації м'яких меблів у положення «диван» знімний п'ятий модуль, по-перше, може бути накладений на окремо розташований третій модуль, що збільшує висоту утвореного пуфа, банкетки чи столика і підвищує комфортність їхнього використання, а, по-друге, може бути розміщений окремо і виконує додаткову функцію приставного ігрового столика чи килима для дітей, чи підставки для ніг. У м'яких меблях, що трансформуються, згідно винаходу, висота четвертого і п'ятого модулів складає 0,2-0,6 висоти першого модуля. У м'яких меблях, що трансформується, товщина першого, другого і третього модулів обумовлена товщиною фігурних моноблоків поролону і звичайно складає 270-300мм. Тому, висота сидіння в складеному положенні, що формується накладенням другого модуля на перший модуль, а також висота пуфа, банкетки чи столика, утворе 76635 6 ного окремо розташованим третім модулем, також складає приблизно 270-300мм, що не забезпечує високу комфортність відомих м'яких меблів, що трансформуються, у положенні «диван». Запропонований діапазон значень висоти четвертого і п'ятого модулів є оптимальним, обраний дослідним шляхом і забезпечує суттєве підвищення комфортності м'яких меблів, що трансформуються, у положенні «диван». Обумовлено це тим, що при трансформації м'яких меблів у положення «диван» і накладенні четвертого модуля на перший модуль висота сидіння збільшується на 20-60%, а при накладенні п'ятого модуля на третій модуль висота пуфа, банкетки чи столика збільшується також на 20-60%. Вибір висоти четвертого і п'ятого модулів менше нижньої межі недоцільний, тому що в цьому випадку не досягається суттєве збільшення висоти сидіння, а також висоти пуфа, банкетки чи столика, що знижує комфортність м'яких меблів, що трансформуються. Вибір висоти четвертого і п'ятого модулів більше верхньої межі також недоцільний, тому що в цьому випадку надмірне збільшення висоти сидіння, а також висоти пуфа, банкетки чи столика приводить до зниження комфортності м'яких меблів, що трансформуються. Додатковий технічний результат, що досягається при використанні винаходу, є. розширення функцій додаткових знімних м'яких модулів при трансформації м'яких меблів, як у положення «ліжко», так і в положення «диван». З рівня техніки заявником не виявлені рішення, що мають ознаки, які збігаються зі згаданими відмітними ознаками пропонованого винаходу. Надалі винахід пояснюється докладним описом його конструкції з посиланнями на прикладені креслення. На Фіг.1 зображені м'які меблі, що трансформуються, положення «ліжко», загальний вид, аксонометрія. На Фіг.2 зображені м'які меблі, що трансформуються, перше проміжне положення при трансформації з положення «ліжко» у положення «диван», загальний вид, аксонометрія. На Фіг.3 зображені м'які меблі, що трансформуються, друге проміжне положення при трансформації з положення «ліжко» у положення «диван», загальний вид, аксонометрія. На Фіг.4 зображені м'які меблі, що трансформуються, положення «диван», аксонометрія. На Фіг.5 зображений перший модуль м'яких меблів, що трансформуються, вид зверху. На Фіг.6 зображений другий модуль м'яких меблів, що трансформуються, вид зверху. На Фіг.7 зображений четвертий модуль м'яких меблів, що трансформуються, вид зверху. На Фіг.8 зображені третій і п'ятий модулі м'яких меблів, що трансформуються, вид зверху. На Фіг.9 зображена фотографія зразка м'яких меблів, що трансформуються, положення «ліжко». На Фіг.10 зображена фотографія зразка м'яких меблів, що трансформуються, положення «диван». 7 М'які меблі, що трансформуються, містять (Фіг.1-10) нерухомий перший модуль 1 (Фіг.1-5), виконаний у вигляді сегмента кола з криволінійним обведенням 2 (Фіг.1, 5) і прямолінійними кінцевими ділянками 3 (Фіг.3, 5) на фронтальній поверхні 4 (Фіг.3, 5), рухливий другий модуль 5 (Фіг.1-4, 5), виконаний у вигляді сегмента кола з ідентичним криволінійним обведенням 6 (Фіг.1, 6), криволінійним вирізом 7 (Фіг.1, 3, 6) по дузі окружності і прямолінійними кінцевими ділянками 8 (Фіг.3, 6) на фронтальній поверхні 9. Другий модуль 5 з'єднаний з першим модулем 1 (Фіг.1) по верхніх кромках прямолінійних кінцевих ділянок 3, 8 за допомогою оббивки з можливістю повороту на 180° навколо горизонтальної осі X. М'які меблі, що трансформуються, містять також знімний третій модуль 10 (Фіг.1-4, 8). При трансформації першого, другого і третього модулів 1, 5, 10 м'яких меблів у положення «ліжко» (Фіг.1, 9) формується плоске ложе круглої форми, утворене першим і другим модулями 1, 5 і розташованим у проміжку між ними третім модулем 10. При трансформації першого, другого і третього модулів 1,5, 10 (Фіг.2, 3) м'яких меблів у положення «диван» (Фіг.4, 10) формується сидіння, утворене першим модулем 1, спинка, утворена другим модулем 5, а також пуф, банкетка чи столик, утворений окремо розташованим третім модулем 10. Перший модуль 1 на фронтальній поверхні 4 (Фіг.3, 5) має фігурний виступ 11 (Фіг.1, 3, 5), що у положенні «ліжко» (Фіг.1, 9) частково введен у криволінійний виріз 7 другого модуля 5 і має кінцеві частини 12 (Фіг.1, 3, 5) конфігурація яких ідентична конфігурації кінцевих частин криволінійного вирізу 7 (Фіг.1, 3, 6) другого модуля 5, і увігнуту криволінійну середню частину 13 (Фіг.1, 3, 5), конфігурація якої дзеркальна конфігурації середньої частини криволінійного вирізу 7 (Фіг.1, 3, 6) другого модуля 5. Третій модуль 10 (Фіг.1-4, 8) має конфігурацію, що у положенні «ліжко» (Фіг.1, 9) ідентична конфігурації проміжку, обмеженого увігнутою криволінійною середньою частиною 13 (Фіг.1, 3, 5) фігурного виступу 11 першого модуля 1 і середньою частиною криволінійного вирізу 7 (Фіг.1, 3, 6) другого модуля 5. М'які меблі, що трансформуються, додатково містять знімний четвертий модуль 14 (Фіг.1-4, 8), конфігурація якого в положенні «диван» (Фіг.4, 10) обмежена конфігурацією фігурного виступу 11 (Фіг.1, 3, 5) першого модуля 1 і криволінійним вирізом 7 (Фіг.1, 3, 6) другого модуля 5. Четвертий модуль 14 практично має форму півмісяця (Фіг.7). М'які меблі, що трансформуються, додатково містять знімний п'ятий модуль 15 (Фіг.1-4, 8), конфігурація якого ідентична конфігурації третього модуля 10. Висота другого і третього модулів 5, 10 дорівнює висоті першого модуля 1. Висота четвертого і п'ятого модулів складає 0,2-0,6 висоти першого модуля 1. Усі згадані перший-п'ятий модульи 1, 5, 10, 14, 15 (Фіг.5-8) вирізають із плит поролону у вигляді фігурних поролонових моноблоків і обтягають оббивкою 16 (Фіг.1) з тканини чи іншого матеріалу. 76635 8 Другий модуль 5 з'єднаний з першим модулем 1 по верхніх кромках прямолінійних кінцевих ділянок 3, 8 (Фіг.3, 5, 6) за допомогою шарнірних з'єднань 17 (Фіг.1), виконаних у вигляді перемичок оббивки 16, що забезпечують можливість повороту другого модуля 5 на 180° навколо горизонтальної осі Х щодо першого модуля 1. У прикладі виконання висота фігурних поролонових моноблоків першого, другого і третього модулів 1, 5, 10 (Фіг.5, 6, 8) складає 270мм, а висота фігурних поролонових моноблоків четвертого і п'ятого модулів 14, 15 (Фіг.7, 8) складає 125мм. Криволінійні обведення 2, 6 фігурних поролонових моноблоків першого і другого модулів 1, 5 (Фіг.5, 6) виконані по дузі окружності, радіус якої складає 1015мм. Криволінійний виріз 7 фігурного поролонового моноблока другого модуля 5 (Фіг.6) виконаний по дузі окружності, радіус якої складає 720мм. Тому при трансформації м'яких меблів у положення «диван» (Фіг.4, 10) висота сидіння, утвореного накладенням четвертого модуля 14 на перший модуль 1, а також висота пуфа, банкетки чи столика, утвореного накладенням п'ятого модуля 15 на окремо розташований третій модуль 10 з урахуванням оббивки складає 400мм, що забезпечує їх високу комфортність для відпочинку. При трансформації першого, другого і третього модулів 1, 5, 10 м'яких меблів у положення «ліжко» (Фіг.1, 9) формується плоске ложе круглої форми діаметром 2030мм і висотою 270мм, утворене першим і другим модулями 1, 5 і розташованим у проміжку між ними третім модулем 10. М'які меблі, що трансформуються, можуть додатково містити кілька подушок (Фіг.9, 10). Користаються м'якими меблями, що трансформуються, наступним чином. У вихідному положенні м'які меблі, що трансформуються, знаходяться, наприклад, у положенні «ліжко» (Фіг.1, 9). У положенні «ліжко» формується плоске ложе круглої форми діаметром 2030мм і висотою 270мм, утворене нерухомим першим модулем 1, рухливим другим модулем 5, поверненим за допомогою шарнірних з'єднань 17 навколо горизонтальної осі Х так, що він знаходиться в площині першого модуля 1, і розташованим у проміжку між ними (1,5) знімним третім модулем 10. При цьому забезпечується щільне примикання поверхонь третього модуля 10 до сполучених поверхнями першого і другого модулів 1, 5 по конфігурації проміжку між ними й утворення плоскої поверхні ложа для сну і відпочинку, за рахунок чого досягається комфортність користування м'якими меблями. Знімний четвертий модуль 14 може бути вертикально розташований у головах ліжка і виконує функцію приставної спинки. Знімний п'ятий модуль 15 може бути накладений на ложе і виконує функцію подушки (Фіг.9) чи може бути окремо розташований і виконує функцію килима (Фіг.1) . Для трансформації м'яких меблів у положення «диван» (Фіг.4) другий модуль 5 вручну 9 піднімають, повертають за допомогою шарнірних з'єднань 17 навколо горизонтальної осі Х на 180 (Фіг.2) і укладають на перший модуль 1 зверху (Фіг.3). У результаті формується сидіння, утворене частиною першого модуля 1 і спинка, утворена другим модулем 5. За рахунок того, що на фронтальній поверхні 4 першого модуля 1 виконаний фігурний виступ 11, що у положенні «ліжко» (Фіг.1) частково введен у криволінійний виріз 7 другого модуля 5 і має кінцеві частини 12, конфігурація яких ідентична конфігурації кінцевих частин криволінійного вирізу 7 другого модуля 5, і увігнуту криволінійну середню частину 13, конфігурація якої дзеркальна конфігурації середньої частини криволінійного вирізу 7 другого модуля 5, суттєво змінюється конфігурація фронтальної поверхні 4 першого модуля 1 убік збільшення площі сидіння в його кінцевих частинах, за рахунок чого суттєво підвищується і комфортність користування при трансформації м'якої меблів у положення «диван» (Фіг.3). Для підвищення комфортності знімний четвертий модуль 14, конфігурація якого в положенні «диван» обмежена конфігурацією фігурного виступу 11 першого модуля 1 і криволінійним вирізом 7 другого модуля 5 і практично має форму півмісяця, укладають на перший модуль 1, за рахунок чого збільшується висота сидіння м'яких меблів у цьому положенні (Фіг.4). Знімний третій модуль 10, що у положенні «ліжко» (Фіг.1) має конфігурацію, ідентичну конфігурації проміжку, обмеженого увігнутою криволінійною середньою частиною 13 фігурного виступу 11 першого модуля 1 і середньою частиною криволінійного вирізу 7 другого модуля 5, розташовують поруч з диваном для утворення пуфа, банкетки чи столика у формі овалу чи еліпсу (Фіг.3). Знімний п'ятий модуль 15, що має конфігурацію ідентичну конфігурації третього модуля, по-перше, може бути накладений на окремо 76635 10 розташований знімний третій модуль 10, що збільшує висоту утвореного пуфа, банкетки чи столика і підвищує комфортність їхнього використання (Фіг.4), а, по-друге, може бути розміщений окремо і виконує додаткову функцію приставного ігрового столика чи килима для дітей, або підставки для ніг (Фіг.1, 3). Експериментальні зразки (Фіг.9, 10) м'яких меблів, що трансформуються, підтвердили високу комфортність їх використання при формуванні різних варіантів інтер'єра шляхом зміни розташування м'яких модулів, що входять у їх склад. Винахід має промислову придатність і може бути багаторазово виготовлений промисловим способом на будь-якім підприємстві меблевої промисловості з використанням універсального устаткування, сучасної технології, а також існуючих матеріалів і комплектуючих виробів. Перелік позначень 1. Перший модуль (нерухомий) 2. Криволінійне обведення першого модуля 1 3. Прямолінійні кінцеві ділянки першого модуля 1 4. Фронтальна поверхня першого модуля 1 5. Другий модуль (рухливий) 6. Криволінійне обведення другого модуля 5 7. Криволінійний виріз другого модуля 5 8. Прямолінійні кінцеві ділянки другого модуля 5 9. Фронтальна поверхня другого модуля 5 10. Третій модуль (знімний) 11. Фігурний виступ на фронтальній поверхні 4 першого модуля 1 12. Кінцеві частини фігурного виступу 11 на фронтальній поверхні 4 першого модуля 1 13. Увігнута криволінійна частина фігурного виступу 11 на фронтальній поверхні 4 першого модуля 1 14. Четвертий модуль (знімний) 15. П'ятий модуль (знімний) 16. Оббивка 17. Шарнірне з'єднання (перемичка оббивки) 13 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 76635 Підписне 14 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Transformed soft furniture

Назва патенту російською

Мягкая трансформируемая мебель

МПК / Мітки

МПК: A47C 17/00, A47B 83/00

Мітки: меблі, трансформуються, м'які

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-76635-myaki-mebli-shho-transformuyutsya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">М’які меблі, що трансформуються</a>

Подібні патенти