Корзина контейнера для зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактора ввер-440

Номер патенту: 76572

Опубліковано: 10.01.2013

Автори: Мірослав Ілек, Томаш Купка, Йосеф Міштера

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Корзина контейнера для зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок, утворена принаймні трьома комірками (1) шестигранного перерізу з алюмінієвого сплаву, при цьому з зовнішньої сторони кожної стінки (2) абсорбційної комірки (1) є повздовжня канавка (5), а в просторі, утвореному двома канавками (5) двох, прилеглих одна до одної, комірок (1) знаходиться плоска прокладка з корозієстійкого матеріалу, при цьому в місці дотику повздовжньої канавки (5) та плоскої прокладки знаходяться виступи (6), яка відрізняється тим, що алюмінієвий сплав містить 1-15 % за масою В або В4С; і прокладка має форму принаймні двох взаємно розкріплених частин (3), (4) клиноподібної форми; причому кожен кінець простору, утвореного двома канавками (5) закритий принаймні одною плоскою заглушкою (7) з корозієстійкого матеріалу, при цьому заглушка (7) і прилеглі стінки комірок (1) мають отвір і з'єднані між собою розбірним з'єднанням (8).

2. Корзина контейнера за п. 1, у якій прокладки (3), (4) містять не більше ніж 3 % за масою В або В4С.

3. Корзина контейнера за п. 1, у якій прокладки (3), (4) містять гідрид титану.

4. Корзина контейнера за будь-яким з пп. 1-3, у якій розбірне з'єднання (8) має форму гвинтового з'єднання або клепаного з'єднання.

5. Корзина контейнера за будь-яким з пп. 1-4, у якій заглушка (7), яка закриває простір у верхній частині, оснащена ведучим елементом (9).

6. Корзина контейнера за будь-яким з пп. 1-5, у якій повздовжні виступи (6) є складовою частиною плоских прокладок (3), (4).

Текст

Реферат: Корзина контейнера для зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок, утворена принаймні трьома комірками шестигранного перерізу з алюмінієвого сплаву. З зовнішньої сторони кожної стінки абсорбційної комірки є повздовжня канавка, а в просторі, утвореному двома канавками двох, прилеглих одна до одної, комірок знаходиться плоска прокладка з корозієстійкого матеріалу. UA 76572 U (33) Код держави-учасниці CZ UA 76572 U UA 76572 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Технічне рішення стосується корзини контейнерів для перевезення та сухого зберігання свіжих чи відпрацьованих тепловиділяючих збірок ядерних реакторів та належить до галузі ядерного машинобудування, а саме - конструкція корзини для відпрацьованого палива в транспортних контейнерах і контейнерах для зберігання. Використовувані досі корзини контейнерів, призначені для перевезення та зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок, зібрані з квадратних чи шестигранних комірок, які копіюють тепловиділяючі збірки з необхідним зазором для монтажу. Зазвичай комірки створені зварюванням стрічок з листової сталі, легованої бором, який поглинає нейтрони та забезпечує підкритичність паливних елементів. Між даними комірками, для відведення остаточного тепла, зазвичай вкладаються листи з алюмінієвого сплаву або поперечні пластини з отворами для окремих комірок. Другим рішенням є корзина, створена шестигранними комірками з алюмінієвого сплаву згідно з описом винаходу CZ 280289. Для забезпечення підкритичності між окремими комірками в повздовжній виточці у вигляді ластівчиного хвоста розташовані клиновидні деталі з корозієстійкого листового металу, легованого бором. Кожна клиновидна деталь має клиновидний отвір, в який вставлена розтискна шпонка. Розтискна шпонка в клиновидній деталі зафіксована зварним з'єднанням. Між плоскими клиновидними деталями в повздовжніх заглибленнях у вигляді ластівчиного хвоста встановлена абсорбційна стрічка з нержавіючої сталі, легованої бором. Із урахуванням технологічних можливостей виробництва листової сталі із обсягом бору, коли кількість бору, що міститься в листовій сталі, лімітована, для деяких видів палива це рішення недостатнє. Реально досяжний обсяг бору не забезпечує потрібну величину підкритичності. Виточка у вигляді ластівчиного хвоста на стінках консолей та по сторонах клиновидної деталі, яка дозволяє проводити установку і фіксаж одинарної абсорбційної стрічки, складна у виробництві і дорога. Фіксування розтискної шпонки і клиновидної деталі зварним з'єднанням теж технологічно непридатне. Задачею корисної моделі є розробка корзини контейнера для зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок реакторів. Поставлена задача вирішується тим, що корзина складається, як мінімум, з трьох комірок шестигранного перерізу з алюмінієвого сплаву. На зовнішній стороні кожної стінки абсорбційної комірки є повздовжня канавка. В просторі, витвореному двома канавками двох прилеглих комірок, установлена плоска прокладка з корозієстійкого матеріалу. В місці дотику між повздовжньою канавкою і плоскою прокладкою установлені повздовжні виступи. В практиці використовується рішення, коли виступи знаходяться на стінці плоскої канавки або виступи знаходяться на деталях, які утворюють плоску прокладку. Виступи утворюють простір для відтікання води під час сушіння. Алюмінієвий сплав, з якого виконані комірки, містить 1-15 % маси бору (В) в чистому вигляді або у формі В 4С. Прокладка має форму як мінімум двох взаємно розкріплених частин клиноподібної форми. Завдяки цьому можна установити та вийняти частини прокладки послідовно, і вони не будуть защемлені в просторі між прилеглими комірками. Як корозієстійкий матеріал, з якого виготовлена прокладка, може використовуватись нержавіюча сталь, кераміка, композиційний матеріал або інший придатний матеріал. Кожен кінець простору, утвореного двома канавками, є закритий одною плоскою заглушкою з корозієстійкого матеріалу. Заглушка і прилеглі стінки комірок оснащені отворами і з'єднані між собою збірно-розбірним з'єднанням. Збірно-розбірне з'єднання може мати форму гвинтового з'єднання або клепаного з'єднання. Таким чином, комірка закрита в просторі з обох сторін за допомогою заглушок. Особливо доречне є виконання заглушки, яка закриває простір в верхній частині, якщо заглушка оснащена ведучим елементом. Ведучий елемент має випуклу форму і обмежує удари паливної збірки о верхню грань комірок. У випадку вимоги по забезпеченню більш високої величини підкритичності, матеріал, з якого вироблені комірки, може містити не більше ніж 3 % маси В або В4С чи гідриду титану. Це забезпечує додаткове екранування у випадку, якщо екранування за допомогою В в алюмінієвому сплаві буде недостатнє. Корзина контейнера складається з профільних комірок, вироблених за допомогою технології ливарного пресування з алюмінієвого сплаву із обсягом В. Окремі комірки тісно прилягають одна на одну як мінімум частиною своїх стінок, це забезпечує достатнє відведення надлишкового тепла. Перевагою запропонованої корзини контейнера згідно з найближчим аналогом, є можливість використання для виробництва комірок алюмінієвого сплаву із вмістом сполуки бору (В) або його сполуки в формі В4С і використання для виробництва технології ливарного пресування. Таким чином, досягається точна форма комірок, без необхідності подальшої обробки, з 1 UA 76572 U 5 10 15 20 25 30 35 хорошими абсорбційними властивостями для забезпечення підкритичності паливної збірки. З'єднання окремих деталей корзини проводиться механічно, без необхідності зварювання. Корзина контейнера для зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок реакторів складається з комплекту 85 абсорбційних комірок 1 шестигранного перерізу з алюмінієвого сплаву. Алюмінієвий сплав в даному випадку містить 5 % маси В4С. Абсорбційні комірки 1 щільно прилягають одна на одну в кутах. З зовнішньої сторони кожної стінки 2 абсорбційної комірки 1 є повздовжня канавка 5, яка оснащена виступами 6. В просторі, утвореному двома канавками 5, двох прилеглих одна на одну комірок 1, установлена плоска прокладка з корозієстійкого матеріалу. В даному випадку як корозієстійкий матеріал використовують нержавіючу сталь. У цьому випадку прокладка має форму чотирьох взаємно розкріплених частин 3, 4 клиноподібної або трапецієподібної форми. Взаємним розкріпленням частин 3, 4 відбувається фіксування позиції сусідніх комірок 1. Кожен кінець простору, утвореного двома канавками 5, закритий одною плоскою заглушкою 7 з корозієстійкого матеріалу, а саме - з нержавіючої сталі. Кожна заглушка 7 і прилягаючі стінки комірок 1 мають отвір і з'єднані між собою розбірним з'єднанням 8, в даному випадку гвинтовим з'єднанням. Заглушка 7, яка закриває простір у верхній частині, оснащена ведучим елементом 9 клиноподібної форми. Приклад виконання наглядно зображений на фіг. 1-4. Приклад виконання пропонованої корисної моделі описаний з посиланням на креслення, на яких зображено: Фіг. 1 - горизонтальний переріз абсорбційних комірок в місці знаходження плоских клиноподібних прокладок; Фіг. 2 - головний вид комплекту плоских клиноподібних прокладок між комірками, вкл. заглушки; Фіг. 3 - деталь прокладки і виступу в просторі, утвореному двома канавками; Фіг. 4 - вид з боку верхньої заглушки з ведучим елементом. Практичне використання пропонованої корисної моделі розглядається для використання при зберіганні відпрацьованих тепловиділяючих збірок ядерних реакторів напр. ВВЕР-440. 1 - абсорбційна комірка, 2 - стінка комірки, 3 - плоска клиноподібна прокладка, 4 - плоска клиноподібна прокладка, 5 - повздовжня канавка комірки, 6 - виступ, 7 - заглушка, 8 - розбірне з'єднання, 9 - ведучий елемент. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 55 1. Корзина контейнера для зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок, утворена принаймні трьома комірками (1) шестигранного перерізу з алюмінієвого сплаву, при цьому з зовнішньої сторони кожної стінки (2) абсорбційної комірки (1) є повздовжня канавка (5), а в просторі, утвореному двома канавками (5) двох, прилеглих одна до одної, комірок (1) знаходиться плоска прокладка з корозієстійкого матеріалу, при цьому в місці дотику повздовжньої канавки (5) та плоскої прокладки знаходяться виступи (6), яка відрізняється тим, що алюмінієвий сплав містить 1-15 % за масою В або В4С; і прокладка має форму принаймні двох взаємно розкріплених частин (3), (4) клиноподібної форми; причому кожен кінець простору, утвореного двома канавками (5) закритий принаймні одною плоскою заглушкою (7) з корозієстійкого матеріалу, при цьому заглушка (7) і прилеглі стінки комірок (1) мають отвір і з'єднані між собою розбірним з'єднанням (8). 2. Корзина контейнера за п. 1, у якій прокладки (3), (4) містять не більше ніж 3 % за масою В або В4С. 3. Корзина контейнера за п. 1, у якій прокладки (3), (4) містять гідрид титану. 4. Корзина контейнера за будь-яким з пп. 1-3, у якій розбірне з'єднання (8) має форму гвинтового з'єднання або клепаного з'єднання. 5. Корзина контейнера за будь-яким з пп. 1-4, у якій заглушка (7), яка закриває простір у верхній частині, оснащена ведучим елементом (9). 6. Корзина контейнера за будь-яким з пп. 1-5, у якій повздовжні виступи (6) є складовою частиною плоских прокладок (3), (4). 2 UA 76572 U 3 UA 76572 U 4 UA 76572 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Basket of container for storage of spent fuel assemblies of vver-440 reactor

Автори англійською

Tomas Kupka, Josef Mistera, Miroslav Jilek

Назва патенту російською

Корзина контейнера для хранения отработанных тепловыделяющих сборок реактора ввер-440

Автори російською

Томаш Купка, Йосеф Миштера, Мирослав Илек

МПК / Мітки

МПК: B65F 1/00

Мітки: зберігання, відпрацьованих, реактора, корзина, контейнера, тепловиділяючих, збірок, ввер-440

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-76572-korzina-kontejjnera-dlya-zberigannya-vidpracovanikh-teplovidilyayuchikh-zbirok-reaktora-vver-440.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Корзина контейнера для зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактора ввер-440</a>

Подібні патенти