Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Термінал для друку періодичних видань, що містить корпус, в якому встановлено модуль управління терміналом, який містить щонайменше один комп'ютер з зовнішнім інтерфейсом користувача, модуль проведення розрахунків, модуль системи безперебійного живлення, причому модуль управління терміналом зв'язаний мережею Інтернет з центральним сервером надавача послуг за допомогою мережевого обладнання, який відрізняється тим, що центральний сервер надавача послуг зв'язаний з серверами щонайменше одного видавництва друкованих видань, а термінал додатково містить систему друку та зовнішнє медіаобладнання, які зв'язані з модулем управління, та комплекс моніторингу систем і механізмів термінала, який зв'язаний з інтерфейсом системи обслуговування.

2. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що додатково забезпечений аварійною системою управління термінала.

Текст

Реферат: Термінал для друку періодичних видань містить корпус, в якому встановлено модуль управління терміналом, який містить щонайменше один комп'ютер з зовнішнім інтерфейсом користувача, модуль проведення розрахунків, модуль системи безперебійного живлення, причому модуль управління терміналом зв'язаний мережею Інтернет з центральним сервером надавача послуг за допомогою мережевого обладнання. Центральний сервер надавача послуг зв'язаний з серверами щонайменше одного видавництва друкованих видань, а термінал додатково містить систему друку та зовнішнє медіаобладнання, які зв'язані з модулем управління, та комплекс моніторингу систем і механізмів термінала, який зв'язаний з інтерфейсом системи обслуговування. UA 76360 U (12) UA 76360 U UA 76360 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до терміналів з доступом до мережі Інтернет для надавання послуг по друку вибраних періодичних видань або їх фрагментів. Відомий автомат з продажу газет (АПГ) [Патент РФ № 9537, МПК G07F11/00, опубл. 16.03.1999 p.], що містить горизонтальні полиці для стосу газет, пристрій управління з монетним механізмом, механізм видачі з підйомно-опускним робочими органами і механізмами підйому полиць. Крім того, даний автомат містить електронний пристрій управління з багатономінальним перепрограмованим монетним механізмом, що дозволяє продавати в одному автоматі більше одного найменування газет і оплачувати вартість газети різними комбінаціями монет, при цьому пристрій управління постійно контролює положення стосу газет в зоні дії робочого органу і при перевищенні граничної величини включає механізм підйому полки, підйомно-опускний робочий орган механізму видачі в будь-який момент часу, окрім завершення циклу видачі газети, перебуває в нижньому положенні і забезпечує постійний притиск стосу газет. Недоліком даного автомата є обмежена кількість найменувань газет, що продаються за його допомогою. Відомий автомат для продажу друкованої продукції з інформацією про транспортні маршрути [Патент РФ № 112791, МПК G07F11/00, опубл. 20.01.2012 p.], що містить корпус з лицьовою стороною, блоком відображення, засобом прийому оплати, блоком зберігання інформації, блоком управління, блоком друку, блоком зберігання паперу, блоком живлення, блоком видачі надрукованих документів, які з'єднані із забезпеченням можливості передачі відповідних сигналів і інформації, блок відображення, засіб прийому оплати і блок видачі надрукованих документів, які розташовані в або на корпусі з лицьового боку, а блок зберігання інформації, блок керування, блок друку, блок зберігання паперу і блок живлення розміщені в корпусі. Додатково в автомат введені блок формування маршруту, блок розрахунку часу руху по маршрутах і блок введення початкової інформації про маршрут, при цьому блок введення початкової інформації про маршрут розташований в або на корпусі з лицьового боку, а блок формування маршруту і блок розрахунку часу руху по маршруту розташовані в корпусі, крім того блок формування маршруту, блок розрахунку часу руху по маршруту і блок введення початкової інформації про маршрут з'єднані з іншими блоками пристрою із забезпеченням можливості передачі відповідних сигналів і інформації. Недоліком даного автомата є його обмежені функціональні можливості, він призначений тільки для друку певного сформованого маршруту, наприклад, схем проїзду лініями метрополітену. Відомий автомат для запису мультимедійної інформації [Патент РФ № 47544, МПК G07F11/00, опубл. 27.08.2005 p.], що містить комп'ютер, з'єднаний першими, другими, третіми і четвертими виходами з виходами, відповідно, відеомонітора, пульта управління, пристрою відтворення і запису мультимедійної інформації та пристрій прийому платежів. Даний апарат має щонайменше один апарат для видачі носіїв запису мультимедійної інформації і принтер платіжних документів, відеомонітор виконаний у вигляді щонайменше одного сенсорного монітора, а пульт управління виконаний у вигляді щонайменше однієї кнопки дозволу запису інформації, при цьому керуючі виходи комп'ютера підключені до входів щонайменше одного апарата для видачі носіїв запису мультимедійної інформації та принтера платіжних документів. Монітор виконаний з можливістю демонстрації послуг та здійснення управління за допомогою щонайменше одного активного поля сенсорного екрану. Даний автомат використовується тільки для видачі записаної готової продукції (вибраної замовниками), але його недоліком є те, що він призначений тільки для запису мультимедійної інформації. Відомий газетний автомат ЛЕЛЬ, який призначений для автоматизації процесу продажу газет і журналів в загальнодоступних місцях (див. матеріали сайта http://www.lell.ru/gaset.htm). Покупець, обравши газету (журнал), опускає монети в монетоприймач або/та купюру в купюроприймач. На індикаторі панелі управління відображається хід оплати. Коли внесена сума стає рівна вартості газети (журналу) або перевищить її, то відбувається автоматична видача газети (журналу). Такий апарат здатний замінити собою невеликий газетний ларьок з продавцем. Недоліком даного автомата і йому подібних є те, що є обмеження на кількість різних видів друкованої продукції, яка одночасно продається. Іншим недоліком є те, що такі автомати можуть продавати лише регіональну пресу - яка друкується у певному регіоні, або яку привозять з інших регіонів, що обмежує вибір покупця. З рівня техніки заявнику невідомий найближчий аналог (прототип) до заявленого технічного рішення. В основу корисної моделі поставлена задача створити термінал для друку періодичних видань, в якому шляхом створення зв'язків за допомогою мережі Інтернет між терміналом та серверами видавництв друкованих видань та обладнання запропонованого термінала системою друку, забезпечується можливість отримання вибраного періодичного видання в 1 UA 76360 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 друкованому вигляді незалежно від місця знаходження запропонованого термінала з одночасною високою швидкістю обробки запиту на друк. Поставлена задача вирішується тим, що запропонований термінал для друку періодичних видань, що містить корпус, в якому встановлено модуль управління терміналом, який містить щонайменше один комп'ютер з зовнішнім інтерфейсом користувача, модуль проведення розрахунків, модуль системи безперебійного живлення, причому модуль управління терміналом зв'язаний мережею Інтернет з центральним сервером надавача послуг за допомогою мережевого обладнання, в якому, згідно з корисною моделлю, центральний сервер надавача послуг зв'язаний з серверами щонайменше одного видавництва друкованих видань, а термінал додатково містить систему друку та зовнішнє медіаобладнання, які зв'язані з модулем управління, та комплекс моніторингу систем і механізмів термінала, який зв'язаний з інтерфейсом системи обслуговування. Крім того, термінал додатково забезпечений аварійною системою управління термінала. Обладнання термінала мережевим обладнанням, за допомогою якого здійснюється зв'язок між терміналом та центральним сервером надавачів послуг, які в свою чергу з'єднані ним зі серверами видавництв, забезпечує своєчасне надходження файлів номерів видань на термінал, оновлення баз даних видань та баз даних контекстного пошуку, оперативне оновлення рекламного контенту. Крім того, інтерфейс термінала забезпечує можливість швидко здійснювати вибір видання, яке потрібно роздрукувати, а система друку дозволяє здійснювати швидкісний друк вибраного періодичного видання. Використання в терміналі комплексу моніторингу систем і механізмів термінала, який зв'язаний з інтерфейсом системи обслуговування, та системи безперебійного живлення забезпечує безперервну та якісну роботу термінала незалежно від наявності живлення. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на Фіг. 1 зображена структурна схема термінала для друку періодичних видань, на Фіг. 2 - схема взаємодії множини терміналів в інформаційному просторі, а на Фіг. 3 - блок-схема алгоритму надання послуги з друку періодичних видань з використанням даного термінала. Запропонований термінал 1 для друку періодичних видань (див. Фіг. 1 та Фіг. 2) містить корпус, в якому встановлено модуль управління 2 терміналом, який містить щонайменше один комп'ютер з зовнішнім інтерфейсом 3 користувача, модуль проведення розрахунків 4, модуль системи безперебійного живлення 5, причому модуль управління 2 терміналом зв'язаний мережею Інтернет з центральним сервером 6 надавача послуг за допомогою мережевого обладнання 7. Центральний сервер 6 надавача послуг зв'язаний з сервером 8 видавництва друкованих видань, а термінал 1 додатково містить систему друку 9 та зовнішнє медіа обладнання 10, які зв'язані з модулем управління 2 терміналом, та комплекс моніторингу систем і механізмів 11 термінала, який зв'язаний з інтерфейсом системи обслуговування 12. Крім того, термінал 1 додатково забезпечений аварійною системою 13 управління термінала. Запропонований термінал 1 для друку періодичних обладнаний наступним комплексом пристроїв: 2 - модуль управління терміналом включає комп'ютер (материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, постійна пам'ять, порти для підключення до зовнішніх пристроїв), який керує усіма пристроями термінала, окрім аварійних ситуацій, коли управління окремими пристроями здійснюється за допомогою аварійної (резервної) системи 13; 3 - інтерфейс користувача - це комплекс, який складається з інтерактивного монітора та контролера з відповідним ПЗ, для надсилання команд на модуль управління 2 терміналом. Від інтерфейсу користувача команди надходять на модуль управління 2 терміналом; 4 - модуль проведення розрахунків (платіжний термінал) складається з: - купюроприймача, - монетоприймача, - зчитувача електронних карток, - системи для видач фіскальних документів; 5 - модуль системи безперебійного живлення (енергосистема) це - блок живлення з функціями виправлення перепадів напруги та інтегрованою в нього UPS (системою безперебійного живлення), що забезпечує постійну передачу електроенергії до всіх систем термінала; 7 - мережеве обладнання складається з модему дротового або бездротового (у залежності від способу зв'язку та законодавства у місцях встановлення терміналів), набору антен та портів. Мережеве обладнання об'єднує множину терміналів з центральним сервером 6 надавача послуг за допомогою мережі Інтернет; 9 - система друку складається з: 2 UA 76360 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - щонайменше одного швидкісного принтера для двостороннього друку на папері (включаючи папір низької щільності), - механізму зберігання та подачі паперу, - механізму зберігання та подачі тонеру, - механізму складання та видачі періодичних видань з друку; 10 - зовнішнє медіаобладнання складається з: - щонайменше одного додаткового монітора для виводу інформації (рекламна, службова додаткова, інше), - акустичної системи для службових та попереджувальних сигналів, інформації, - щонайменше однієї відеокамери для системи безпеки, управління технологічними процесами; 11 - комплекс моніторингу систем та механізмів складається а апаратних та програмних контрольних систем, які здійснюють контроль за всіма процесами та функціональними елементами термінала; 12 - інтерфейс системи обслуговування це комплекс пристроїв для моніторингу стану обладнання, матеріалів та іншого, і які включають в тому числі і систему ідентифікації обслуговуючого персоналу; 13 - аварійна (резервна) система управління термінала активізується при виключенні основної системи, та являє собою резервну систему моніторингу стану термінала, доступу до мережевого обладнання та інтерфейсу обслуговування системи. На Фіг. 2 представлена схема взаємодії множини терміналів в інформаційному просторі. Для реалізації послуги з продажу роздрукованих періодичних видань через термінал, надавач послуг укладає Договори або Угоди з видавництвами друкованих видань. Видавництва (сервер видавництва 8), після випуску нового номеру періодичного видання на базі укладених Договорів та Угод, формують електронний пакет даних цього нового видання і розміщують його на центральному сервері 6 надавача послуг. Центральний сервер 6 надавач послуг в автоматичному режимі оновлює бази даних номерів та бази даних контекстного пошуку на терміналах 1. Реалізація розширених функціональних можливостей заявленого пристрою пояснюється за допомогою блок-схеми алгоритму надання послуги по друку періодичних видань з використанням даного термінала (див. Фіг. 3). Покупець для покупки періодичного видання користується інтерфейсом термінала, який активізується за визначеним алгоритмом (блок 14). Покупцю пропонується вибрати мову роботи термінала (блок 15). Покупець вибирає (блок 16) видання або з встановленого переліку, або за допомогою пошукової системи (за країною, регіоном, анотаціями, тематикою, чи в інший спосіб). Після вибору видання покупця інформують (блок 17) про вартість послуги. В разі погодження покупець здійснює оплату (блок 18) послуги через платіжну систему термінала (банківською карткою, готівкою, інше - в залежності від умов встановлення термінала та діючого законодавства на території встановлення термінала), чим дає команду терміналу роздрукувати вибрані номери видання. Отримавши команду "роздрукувати видання", термінал надсилає до центрального сервера надавача послуг команду (блок 19) на отримання потрібного пакета інформації для друку. За запитом центральний сервер надсилає на термінал файл видання, який записується на оперативний носій пам'яті термінала та надсилається на друк. Друк періодичного видання (блок 20) проводиться на швидкісному принтері з функцією двосторонньої печаті. Поряд з функцією друку проводиться моніторинг стану системи (блок 21) за допомогою спеціальних датчиків та спеціалізованого програмного комплексу проводиться постійний моніторинг системи, а також аналіз запитів клієнтів, щодо можливості їх виконання. Дані моніторингу періодично, та за потреби оперативно передаються до сервісних груп. При проведенні всіх операцій термінал формує оперативні та термінові звіти які надсилаються на сервер надавача послуг. Після друку видання покупцю пропонується продовжити роботу з терміналом (блок 22). Також на моніторі інтерфейсу висвітлюється, сформована за певним алгоритмом, інформація для покупця про пропозиції щодо знижок на друк наступних періодичних видань. Також, передбачається користування спеціальними картками передплаченого сервісу з індивідуальними програмами лояльності. Закінчення роботи (блок 23) відбувається відразу після відходу клієнта за певним алгоритмом. Закінчення роботи означає згортання інтерактивного меню на екрані інтерфейсу, та виводу на нього рекламного контенту. Запропонована корисна модель забезпечує можливість отримання вибраного періодичного видання в друкованому вигляді незалежно від місця знаходження запропонованого термінала. У тому числі, придбання видання можливе, принаймні на 12 годин раніше виходу в продаж друкованого аналога. Зазначений термінал зможе задовольнити потребу читачів у звичайних 3 UA 76360 U для них періодичних виданнях під час перебування у іншій місцевості - у відрядженні, подорожі, на відпочинку та лікуванні, а також перебуваючи на морському або повітряному судні. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Термінал для друку періодичних видань, що містить корпус, в якому встановлено модуль управління терміналом, який містить щонайменше один комп'ютер з зовнішнім інтерфейсом користувача, модуль проведення розрахунків, модуль системи безперебійного живлення, причому модуль управління терміналом зв'язаний мережею Інтернет з центральним сервером надавача послуг за допомогою мережевого обладнання, який відрізняється тим, що центральний сервер надавача послуг зв'язаний з серверами щонайменше одного видавництва друкованих видань, а термінал додатково містить систему друку та зовнішнє медіаобладнання, які зв'язані з модулем управління, та комплекс моніторингу систем і механізмів термінала, який зв'язаний з інтерфейсом системи обслуговування. 2. Термінал за п. 1, який відрізняється тим, що додатково забезпечений аварійною системою управління термінала. 4 UA 76360 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Terminal for printing periodicals

Автори англійською

Holobuta Oleksandr Oleksandrovych, Olefir Oleksandr Ivanovych

Назва патенту російською

Терминал для печати периодических изданий

Автори російською

Голобута Александр Александрович, Олефир Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: G06Q 20/00, B41F 19/00, G07D 11/00

Мітки: термінал, видань, періодичних, друку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-76360-terminal-dlya-druku-periodichnikh-vidan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Термінал для друку періодичних видань</a>

Подібні патенти