Спосіб попередження розвитку стану гіперкоагуляції, асоційованого з дисліпідемією та імунним запаленням, у хворих на фібриляцію передсердь з метаболічним синдромом

Номер патенту: 75850

Опубліковано: 10.12.2012

Автори: Василечко Мар'яна Михайлівна, Оринчак Марія Андріївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб попередження розвитку стану гіперкоагуляції, асоційованого з дисліпідемією та імунним запаленням, у хворих на фібриляцію передсердь з метаболічним синдромом, що включає використання Омега-3 Вітрум Кардіо, який відрізняється тим, що здійснюють одночасно вплив на показники гемостазу (протромбіновий індекс, фібриноген, розчинні фібрин-мономерні комплекси, D-димери, агрегацію тромбоцитів), дисліпідемії (загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої і низької щільності) та на маркер імунного запалення (С-реактивний протеїн) з використанням препарату Омега-3 Вітрум Кардіо у разовій дозі 1000 мг (1 капсула) на добу впродовж 2 місяців.

Текст

Реферат: Спосіб попередження розвитку стану гіперкоагуляції, асоційованого з дисліпідемією та імунним запаленням, у хворих на фібриляцію передсердь з метаболічним синдромом включає використання Омега-3 Вітрум Кардіо, здійснення впливу на показники гемостазу, дисліпідемії та на маркер імунного запалення. UA 75850 U (12) UA 75850 U UA 75850 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до кардіології, і може бути використана для медикаментозної корекції стану гіперкоагуляції, дисліпідемії та імунного запалення у хворих на фібриляцію передсердь (ФП) з метаболічним синдромом (МС). Важливість з позицій покращення діагностики та лікування ФП з МС представляє вивчення порушень в тромбоцитарній та коагуляційній ланках гемостазу. Тромбоцитарна ланка гемостазу включає показник агрегаційної активності тромбоцитів, а на активність коагуляційної ланки вказує концентрація розчинних фібрин-мономерних комплексів (РФМК), D-димерів, рівня фібриногену та протромбінового індексу (ПтІ) в плазмі крові [Томашевська О.Я. Асоціації маркерів запалення та активації тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу з показниками антропометрії, ехокардіографії, вуглеводною та ліпідного обміну в пацієнтів з метаболічним синдромом // Кровообіг та гемостаз. - 2007. - № 3. - С. 18-23]. Відомо, що в основі розвитку МС лежить інсулінорезистентність (IP) з компенсаторною гіперінсулінемією та відповідними метаболічними порушеннями, a IP сприяє розвитку провідного компоненту МС - абдомінального ожиріння (АО) шляхом пригнічення розпаду жирів [Братусь В.В. Ожирение, инсулинорезистентность, метаболический синдром: фундаментальне и клинические аспекты / К.: Четверта хвиля. - 2009. - С. 83-97]. Збільшення індексу маси тіла 2 (ІМТ) понад 25 кг/м та окружності талії >102 см у чоловіків і >88 см у жінок свідчить про наявність АО. Важливим є визначення ліпідного спектра крові з метою діагностики дисліпідемії у хворих на ФП з МС, яка розвивається внаслідок наявності метаболічних порушень та характеризується кількісними та якісними змінами ліпідного спектру крові: підвищення загального холестерину (ЗХ) >5,2 ммоль/л; тригліцеридів (ТГ) >1,7 ммоль/л; ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) >2,2 ммоль/л та зниження ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ)

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing hypercoagulation associated with dyslipidemia and immune inflammation in patients with atrial fibrillation and metabolic syndrome

Автори англійською

Orynchak Mariia Andriivna, Vasylechko Mariana Mykhailivna

Назва патенту російською

Способ предупреждения развития состояния гиперкоагуляции, ассоциированного с дислипидемией и иммунным воспалением, у больных фибрилляцией предсердий с метаболическим синдромом

Автори російською

Оринчак Мария Андреевна, Василечко Марьяна Михайловна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/0205, A61B 5/029, A61B 8/02

Мітки: спосіб, асоційованого, передсердь, попередження, імунним, розвитку, синдромом, фібриляцію, запаленням, хворих, гіперкоагуляції, дисліпідемією, метаболічним, стану

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-75850-sposib-poperedzhennya-rozvitku-stanu-giperkoagulyaci-asocijjovanogo-z-dislipidemiehyu-ta-imunnim-zapalennyam-u-khvorikh-na-fibrilyaciyu-peredserd-z-metabolichnim-sindromom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб попередження розвитку стану гіперкоагуляції, асоційованого з дисліпідемією та імунним запаленням, у хворих на фібриляцію передсердь з метаболічним синдромом</a>

Подібні патенти